Skip to content

Wat is racisme?

In Nederland, waar het blanke, superieurste ras leeft, schijnt het dat men nog steeds niet weet wat het word “racisme” betekent, ondanks het overvloed aan intelligentie. Dus laat ik maar een definitie geven zodat ook de superieuren dat weten, want de inferieure kleurlingen snappen dat door hun beestachtig instinct. Racisme is iemand behandelen op basis van zijn vermoedelijk genetisch materiaal en niet op basis van zijn persoonlijke kwaliteiten (zijn daden), waarbij deze behandeling iemand’s redelijke belangen beschadigt. Klaar.


Geredigeerd door Pascale Esveld

35 Comments

 1. koen -drijfveren koen -drijfveren

  Avatar van koen -drijfveren
  aanbevolen, geen misverstanden over racisme, een goede definitie is een goede stap om het klote verschijnsel de wereld uit te helpen wan acceperen kan niet!

 2. Ina Dijstelberge Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Een aanvulling:
  Racisme is iemand behandelen en waarderen op basis van zijn vermoedelijk genetisch materiaal en veronderstelde culturele achtergrond en niet op basis van zijn persoonlijke kwaliteiten.

 3. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Erik

  ==Kijk, en daarom ben ik nu groen…==
  Ben je nu bezig met een wetenschappelijk experiment om te zien of een marsmannetje verschillende rassen op de aarde zou opmerken?

 4. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ina

  ==waarderen==
  Het maakt me helemaal niet uit hoe men mij waardeert, als men me precies zo behandelt als alle andere mensen met dezelfde eigenschappen.
  ==veronderstelde culturele achtergrond==
  Dat is discriminatie. Rasisme is ook een vorm van discriminatie, maar cultuurdiscriminatie is een andere vorm.

 5. Ina Dijstelberge Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge
  =Rasisme is ook een vorm van discriminatie, maar cultuurdiscriminatie is een andere vorm.=
  Op grond van dit onderscheid trek ik deze aanvulling terug veronderstelde culturele achtergrond

  Het waarderen gaat m.i. vooraf aan de behandeling.
  Immers de racist behandeld jouw anders omdat hij zichzelf beter acht.

 6. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ina

  ==Het waarderen gaat m.i. vooraf aan de behandeling.
  Immers de racist behandeld jouw anders omdat hij zichzelf beter acht.==

  Dat weet ik. Daarom heb ik gezegd dat in een debat waar over superioriteit en inferioriteit wordt gesproken, het publiek psychologisch wordt beïnvloed, op een manier dat in strijd is met de argumentatieregels.

 7. alib alib

  Avatar van alib
  In de oorspronkelijke definitie wordt -mi terecht- verwezen naar de superioriteitsgevoelens van de racist.
  ra·cis·me (het ~)
  1 het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde => rassendiscriminatie, rassenhaat
  2 rassentheorie

  Het gaat niet om het maken van onderscheid, iedereen onderscheidt noodzakelijkerwijs van alles. Als je in een menigte iemand moet aanwijzen, dan zeg je bv: die neger met die rode jas! Dat heeft met racisme niets te maken.

  Ik weet ook niet wat ik met de aanduiding ‘vermoedelijk genetisch materiaal’ aan moet. Hoezo ‘vermoedelijk’ en waarom ‘genetisch materiaal’ in plaats van ‘ras’ of ‘afkomst’? Waarom de omweg? Waarom de dingen niet recht voor zijn raap zeggen?

 8. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @alib

  ==In de oorspronkelijke definitie wordt -mi terecht- verwezen naar de superioriteitsgevoelens van de racist.==

  Ik heb niet zoveel racisten ontdekt die hun eigen ras inferieur beschouwen en willen ook mindere rechten en als mindere behandeld worden. Racisten zijn niet zozeer racisten omdat ze een onderscheid tussen rassen wetenschappelijk geaccepteerd willen krijgen. De achterliggende gedachten is altijd meer rechten voor zichzelf, een excuus hebben om anderen van vrijheid en materiële dingen te beroven, om hen te onderdrukken en te overheersen. Zie ook mijn log http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=42265

  ==Ik weet ook niet wat ik met de aanduiding ‘vermoedelijk genetisch materiaal’ aan moet.==

  Oorspronkelijk was racisme slechts/vooral een onderscheid op basis van kleur, of bloed dat door je aderen zou vloeien en anders zou zijn van anderen. Maar waar het uiteindelijk op komt is toch genetisch materiaal.

  ==Hoezo ‘vermoedelijk’==

  Vermoedelijk is omdat het om een veronderstelling is dat er iets in een persoon is, dat anders is dan in een andere persoon.

  ==en waarom ‘genetisch materiaal’ in plaats van ‘ras’==

  Een ras definieer je modern aan de hand van genetische eigenschappen.

  == of ‘afkomst’?==

  Er zijn verschillende afkomsten. Ook sociaal. En soms delen twee “rassen” hetzelfde gebied en hebben hetzelfde afkomst.

  ==Waarom de omweg? Waarom de dingen niet recht voor zijn raap zeggen?==

  Ik heb de essentiële definitie gegeven. Als ik kleur zou hebben gezegd, zou je bijvoorbeeld racisme tegenover joden niet kunnen definiëren, want de meesten zijn net zo blank als hitler.

 9. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Racisme is iemand als inferieur behandelen op basis van zijn raskenmerken.

  Het woord inferieur is wat mij betreft het meest essentieel in deze definitie.

 10. alib alib

  Avatar van alib
  Ik heb niet zoveel racisten ontdekt die hun eigen ras inferieur beschouwen en willen ook mindere rechten en als mindere behandeld worden.
  Wie jij al dan niet hebt ontmoet kan niet dienen als argument. Als superioriteisgevoelens essentieel zijn moet je ze noemen.

  vermoedelijk genetisch materiaal
  Het roept toch vragen op, het gebruik van ‘vermoedelijk genetisch materiaal’ ipv ‘ras’ of ‘afkomst’. Negenennegentig-komma-negennegentig procent van de mensen hebben hetzelfde genetisch materiaal. ‘Vermoedelijk ander genetisch materiaal’ (want dat bedoel je) is in dat licht nogal onzinnig. Mensen discrimineren niet op grond van genetisch materiaal maar op grond van ras, afkomst, geloof, seksuele geaardheid.

  Het bestaande begrip ‘racisme’ dekt wel degelijk het antisemitisme. Het begrip is altijd al breder geweest dan alleen ‘ras’ in de betekenis van ‘kleur’.

 11. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @alib

  ==Wie jij al dan niet hebt ontmoet kan niet dienen als argument.==

  Tja, als iemand zoiets zegt, is het voldoende om hem 1 enkele voorbeeld te geven van het tegendeel en zijn argument onderuit te halen. Maar slechts door te zeggen dat wat hij niet heeft ontmoet geen argument is, is niet voldoenden. Bijvoorbeeld kan ik zeggen dat ik nooit een zeemeermin heb ontmoet en het is een goed argument.

  == Als superioriteisgevoelens essentieel zijn moet je ze noemen.==

  Ik heb de superioriteitsgevoelens voor twee redenen niet genoemd: (1) gevoelens kan je niet aantonen, niet meten. Gedrag wel. Daarom heb ik gezegd dat racisme een behandeling is, dus een uiterlijk vertoon, een meetbaar iets. We moeten niet vergeten dat het eerste ding die we van ethiek verwachten is dat we allemaal als gelijken behandeld worden, niet dat iedereen ons als gelijken ziet. We hebben een commissie gelijke behandeling en geen commissie gelijke manier van denken over alle rassen.

  Sterker nog, het zou een inbreuk op mijn vrijheid zijn als iemand mij zou dicteren wat ik moet denken en voelen. Men kan mij slechts dicteren wat ik moet doen. Even gevaarlijk als racisme zelf is om mensen te dwingen te denken op een bepaalde manier.

  (2) ik dacht dat je als derde ras twee andere rassen verschillend zou kunnen behandelen. Je zou bijvoorbeeld als blanke een chinees of een jood beter kunnen behandelen dan een neger, of de neger minder dan de andere twee. Dus dat kan een vorm van racisme zijn waarin jouw eigen gevoelens van superioriteit niet bij voorbaat een rol spelen.

  ==Negenennegentig-komma-negennegentig procent van de mensen hebben hetzelfde genetisch materiaal.==

  Ja en het is 1 gen voldoende om de kleur van je huid te bepalen. Dus het verschil zit in de gen.

  ==’Vermoedelijk ander genetisch materiaal’ (want dat bedoel je) is in dat licht nogal onzinnig. Mensen discrimineren niet op grond van genetisch materiaal maar op grond van ras, afkomst, geloof, seksuele geaardheid.==

  Ja, afkomst, geloof en seksuele geaardheid zijn gronden om te discrimineren, zoals op basis van ras. Maar mijn definitie onderscheidt racisme op basis van wat het is, een behandeling op basis van genetisch materiaal.
  Reactie is geredigeerd

 12. alib alib

  Avatar van alib
  Wie jij al dan niet hebt ontmoet kan niet dienen als argument
  Blijkbaar zeg ik het verkeerd. Als jij als bewijs aanvoert dat je nog nooit een racist hebt ontmoet die geen last heeft van superioriteitsgevoelens, geef je daarmee aan dat je het hebben van superioriteitsgevoelens een kernzaak is voor racisme. Gevoelens uiten zich in gedrag, gedrag kan je ‘meten’. Vijandig gedrag is zichtbaar, leesbaar etc.

  De vraag of ‘meten’ het juiste woord is. Je kan slechts vaststellen hoe die behandeling is: vijandig bijvoorbeeld, of welwillend. Wat jij met je definitie doet is tegengestelde elementen gelijk stellen. Dus in het vervolg kan iemand van racisme worden beschuldigd omdat hij bv. zwarte mensen aan een baan helpt. Het Zweistra-racisme zullen we het maar noemen. Die uitbreiding van het begrip in die zin lijkt me niet verstandig, de wetgever zou een hellend vlak creeeren met als gevolg dat racisme (het huidige begrip: vijandigheid ten opzichte van een ander ras) niet langer als kwalijk zou worden beschouwd.

  Ja en het is 1 gen voldoende om de kleur van je huid te bepalen. Dus het verschil zit in de gen.
  Huidskleur ja, maar zit er ook 1 gen verschil tussen een Arabier en een Jood? Ze zijn van hetzelfde ras nb. Nee, volgens mij kom je er niet mee, met die gen. Dan is een brede interpretatie van het begrip ras toch beter wat mij betreft.

  In je definitie staat ook nog: (iemand behandelen op basis van….) en niet op basis van persoonlijke kwaliteiten.
  De Nazi’s behandelden sommige Joden juist wel op basis van hun persoonlijke kwaliteiten: ze maakten die Joden in feite minder Jood: orkestlieden, geleerden etc. De persoonlijke kwaliteiten van iemand doen er volgens mij in zijn geheel niet toe. Je definitie houdt in dat als iemand geen kwaliteiten heeft hij mag worden afgevoerd. Wie wel kwaliteit heeft, bijv. goed kan argumenteren, tja, die is okay. Je kan mensen niet beoordelen op kwaliteiten als je ervan uitgaat dat alle mensen ‘gelijk’ (gelijkwaardig) zijn, even veel rechten en plichten hebben. De ‘kwaliteiten’ van iemand doen helemaal niet terzake.

 13. Sefke Sefke

  Avatar van Sefke
  @alib,
  wat betreft de Nazi’s heb je ongelijk. De verschillen in behandeling hingen direct samen met de "Entlösung". Baby’s, kleine kinderen en oude mensen het eerst naar de gaskamer! De rest daarna. De joodse wetenschappers waren de eersten die uit hun beroep werden gezet.
  De halfjoden zijn de dans slechts door het einde van het Nazi-regime ontsprongen. Die stonden ook op het lijstje.

 14. Ekajana Ekajana

  Avatar van Ekajana
  Racisme is welke mens dan ook behandelen op een manier zoals jij zelf niet behandeld wilt worden.

 15. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @alib

  ==Als jij als bewijs aanvoert dat je nog nooit een racist hebt ontmoet die geen last heeft van superioriteitsgevoelens, geef je daarmee aan dat je het hebben van superioriteitsgevoelens een kernzaak is voor racisme.==

  We weten niet of de racist zichzelf echt superieur voelt, of hij de superieuriteit slechts als excuus gebruikt. Zie mij log: http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=42265

  ==Gevoelens uiten zich in gedrag, gedrag kan je ‘meten’. Vijandig gedrag is zichtbaar, leesbaar etc.==
  En?

  ==De vraag of ‘meten’ het juiste woord is. Je kan slechts vaststellen hoe die behandeling is: vijandig bijvoorbeeld, of welwillend.==
  Dat is meten. Meten is een verschil opmerken met iets anders, of met een standaard.

  ==Dus in het vervolg kan iemand van racisme worden beschuldigd omdat hij bv. zwarte mensen aan een baan helpt.==
  Oke, ik had de definitie moeten uitbreiden en zeggen dat daarmee iemand’s belang wordt geschad. Zolang niemand ongelukkig is met de behandeling, dan is er niks aan de hand.

  ==Huidskleur ja, maar zit er ook 1 gen verschil tussen een Arabier en een Jood? Ze zijn van hetzelfde ras nb. Nee, volgens mij kom je er niet mee, met die gen.==
  Daarom stond in mijn definitie een “vermoedelijk” omdat de joden geloven dat Arabieren een andere ras zijn.

  ==De Nazi’s behandelden sommige Joden juist wel op basis van hun persoonlijke kwaliteiten: ze maakten die Joden in feite minder Jood: orkestlieden, geleerden etc.==
  Nee, ze werden zo behandeld omdat ze joden waren, niet omdat ze orkestlieden waren.

  ==Je definitie houdt in dat als iemand geen kwaliteiten heeft hij mag worden afgevoerd.==
  Dat volgt niet uit mijn definitie.
  ==Je kan mensen niet beoordelen op kwaliteiten als je ervan uitgaat dat alle mensen ‘gelijk’ (gelijkwaardig) zijn, even veel rechten en plichten hebben. De ‘kwaliteiten’ van iemand doen helemaal niet terzake.==
  Blijkbaar zet jij een oorlogsmisdadiger in gevangenis en je geeft een goede componist een oorkonde. Je behandelt ze toch op basis van hun persoonlijke kwaliteiten? Of moet ik nu de oorlogsmisdadiger op dezelfde manier behandelen als de componist?

 16. Mathias Mathias

  Avatar van Mathias
  Juist, en dat superieurgevoel krijgen we allemaal van huis uit mee.

  (Kan iemand daarom onze minister president even zeggen dat ie moet ophouden over die v.o.c.mentaliteit)

  Reactie is geredigeerd

 17. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Mathias

  Beter vertel je onze minister president dat ie moet aftreden.

 18. alib alib

  Avatar van alib
  We weten niet of de racist zichzelf echt superieur voelt, of hij de superieuriteit slechts als excuus gebruikt.
  Als er iets niet te meten is, is het de intentie van de racist. Je kunt -zoals ik boven al aangaf- meten hoe hij iemand behandeld, that’s all. Jij kan dus nooit weten of een racist ‘superioriteit’ als excuus gebruikt. Ten eerste was ‘superioriteit’ in jouw definitie niet van belang, terwijl het wel een belangrijke rol speelt. Ten tweede: je interpreteert hier gevoelens van een ander en gebruikt dat als bewijslast.

  En?
  Dat was jouw commentaar op mijn opmerking: ‘Vijandig gedrag is zichtbaar, leesbaar etc.’
  Je gebruikt hier een dooddoener, een stoplapje om dit argument weg te moffelen. Eerder zei je nl. dat gedrag meetbaar is itt tot gevoelens: gevoelens kan je niet aantonen, niet meten. Gedrag wel. Daarom heb ik gezegd dat racisme een behandeling is.
  Als dat zo is, kun je later niet met een stoplap komen om de discussie naar je hand te zetten.

  Oke, ik had de definitie moeten uitbreiden en zeggen dat daarmee iemand’s belang wordt geschad. [geschaad; AB]
  Dat is geheel conform de oude definitie, waarin ‘vijandigheid’ en ‘minachting’ centraal staan.

  Mijn voorbeeld van de ongelijke behandeling van de Joden in WO2 was niet gelukkig. Had ik beter een ander voorbeeld voor kunnen nemen. Voor we verzanden in een discussie over het jodendom en de nazi’s…

  Mijn bedoeling was mijn uitgangspunt nader te verduidelijken. Dat uitgangspunt: een verwijzing naar de kwaliteiten van de enkeling schept ongelijkheid en kan niet worden gebruikt in een definitie over racisme. Met andere woorden: jouw definitie gaat vooirbij aan het gelijkheidsbeginsel, waarin de kwaliteiten van een mens nu juist GEEN rol spelen.

  Jouw commentaar daarop:
  Blijkbaar zet jij een oorlogsmisdadiger in gevangenis en je geeft een goede componist een oorkonde. Je behandelt ze toch op basis van hun persoonlijke kwaliteiten? Of moet ik nu de oorlogsmisdadiger op dezelfde manier behandelen als de componist?
  Dat commentaar was nav mijn voorbeeld begrijpelijk maar ik verdenk je hier van boze opzet. Ik heb dat nl niet beweerd, ik ben niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Ik heb slechts beweerd dat de Nazi’s bij het schiften van gevangen rekening hielden met kwaliteiten van gevangenen en die kwaliteiten boven ‘ras’ stelden, ook al was dat van tijdelijke aard. Hier gebruik je dus de befaamde stro-pop om me in een kwaad daglicht te stellen.

  Jouw definitie zou tot de volgende situatie kunnen leiden:
  Tijdens een lezing over nieuwe vormen van discriminatie ontmoet ik iemand die mij te verstaan geeft dat hij vindt dat zijn ras het belangrijkst is op de aarde en boven alle andere rassen staat. We praten daarover door en we blijken aardig met elkaar te kunnen opschieten. Toch ben ik van een ander ras dan het zijne. Ik kom aan het eind van de avond tot de conclusie dat de persoon in kwestie een racist is. Ik zeg hem dat en hij zegt: ‘Nee hoor, want het geldt niet voor jou, jouw kwaliteiten maken jouw tot een echte Chinees!’

 19. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @alib

  Ik heb het superioriteitsgevoel weggelaten juist omdat we de gevoelens niet kennen. Sterker nog, als racisme gekoppeld aan superioriteitsgevoelens zou zijn kan je twee ongewenste situaties krijgen:

  (1) Een racist zegt: ik heb helemaal geen superioriteitsgevoelens. Ik heb slechts een rationeel argument waarom je negers anders zou moeten behandelen. De behandeling blijft zo even racistisch, maar de racist krijgt zo de kans om de pretentie te hebben dat hij niet met een racistische handeling bezig is.

  (2) Je kan racistische regels opstellen in een staat. Je kan bijvoorbeeld een wet maken dat negers achter in de bus moeten zitten. Niemand hoeft zich daarbij superieur te voelen en toch is het een racistische handeling.

  Dus racisme bestaat ook zonder superioriteitsgevoelens en mijn definitie voldoet daardoor aan het minimum. Ik heb trouwens de definitie even aangepast na jouw bezwaar.

  ==Ten tweede: je interpreteert hier gevoelens van een ander en gebruikt dat als bewijslast.==

  Ik interpreteer de gevoelens niet. Ik zeg slechts dat gevoelens problematisch zijn als we die in de definitie opnemen.

  ==Je gebruikt hier een dooddoener, een stoplapje om dit argument weg te moffelen.==

  Bewijs het.

  ==Eerder zei je nl. dat gedrag meetbaar is itt tot gevoelens: gevoelens kan je niet aantonen, niet meten. Gedrag wel. Daarom heb ik gezegd dat racisme een behandeling is.

  Als dat zo is, kun je later niet met een stoplap komen om de discussie naar je hand te zetten.==

  Dat heb ik gezegd en ik blijf er bij: uiterlijk vertoon, gedrag, behandelingen kan je meten. Gevoelens niet.

  ==Dat uitgangspunt: een verwijzing naar de kwaliteiten van de enkeling schept ongelijkheid en kan niet worden gebruikt in een definitie over racisme. Met andere woorden: jouw definitie gaat vooirbij aan het gelijkheidsbeginsel, waarin de kwaliteiten van een mens nu juist GEEN rol spelen.==

  Ik heb de definitie aangepast om de kwaliteiten aan de handelingen te koppelen. Dus we moeten mensen behandelen aan de hand van wat ze doen, en niet aan de hand van willekeurige eigenschappen.

  ==Jouw definitie zou tot de volgende situatie kunnen leiden:

  ‘Nee hoor, want het geldt niet voor jou, jouw kwaliteiten maken jouw tot een echte Chinees!’==

  Ik zei dat iemand’s belangen worden beschadigd, niet jouw belangen. Als iemand opstaat en zegt: “wacht even, mijn belangen zijn beschadigd door deze behandeling”, dan is dat racisme.
  Reactie is geredigeerd

 20. alib alib

  Avatar van alib
  @Mihai
  Ik heb het superioriteitsgevoel weggelaten juist omdat we de gevoelens niet kennen. Sterker nog, als racisme gekoppeld aan superioriteitsgevoelens zou zijn kan je twee ongewenste situaties krijgen…

  Het is niet zo dat we die superioriteitsgevoelens niet kennen, ze uiten zich in gedrag dat meetbaar is.

  1) Een racist zegt: ik heb helemaal geen superioriteitsgevoelens. Ik heb slechts een rationeel argument waarom je negers anders zou moeten behandelen.

  Hoe de racist zich verdedigt doet er niet toe. Hij kan wel van alles uit de kast rukken als hij eenmaal wordt aangevallen. het gaat om wat hij doet en om wat hij schrijft. De wetgever spreekt in het discriminatie-artikel niet voor niets over ‘aanzet tot haat’ etc.:

  Wetboek van Strafrecht (Sr)
  Artikel 137d | Sr, Boek 2, Titel 5
  1.
  Hij die in openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras hun godsdienst of levensovertuiging hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid wordt gestraft met gevaf van ten hoogste jaar of geldboete van derde categorie.

  (2) Je kan racistische regels opstellen in een staat. Je kan bijvoorbeeld een wet maken dat negers achter in de bus moeten zitten. Niemand hoeft zich daarbij superieur te voelen en toch is het een racistische handeling.

  Ik zal niet ontkennen dat het in dit geval om een racistische handeling gaat. Het probleem zit ergens anders: ook andere handelingen zouden volgens jouw definitie racistisch kunnen genoemd worden: lees ‘roodharigen’ of ‘Albaniers’ ipv ‘zwarten’. Als iemand ervan uitgaat dat een Albanier ‘vermoedelijk’ een apart gen heeft, is hij volgens jouw definitie een racist. En wat te denken van ‘roodharigen’? Zijn mensen die roodharigen achter in de bus willen zetten nu ook ineens racisten? Nee, ze discrimineren, maar racisten kunnen ze niet genoemd worden.

  Het probleem zit in ‘vermoedelijk genetisch materiaal’. De racist moet blijkbaar iets vermoeden. En jij als definitiegever moet gaan interpreteren. Onhoudbaar lijkt mij.

  Gebruik gewoon ‘ras’ of ‘afkomst’ in een definitie over racisme, dan ben je van dat gelazer af. Je krijgt er wat gelazer voor terug, maar daar bestaat jurisprudentie over (in het geval van het strafrecht).

  Dus racisme bestaat ook zonder superioriteitsgevoelens en mijn definitie voldoet daardoor aan het minimum.

  Alle -ismes’ verwijzen naar een gedachtegoed, zo ook ‘racisme’. Jouw definitie is er een van ‘rascistigheid’, niet van racisme. En dan nog: superioriteitsgevoelens zijn naar mijn mening de belangrijkste reden voor racistisch gedrag.

  Bewijs het.
  Eerst ‘En?’ schrijven en vervolgens: ‘Bewijs het’. Twee dooddoeners achter elkaar. Ik zit er niet mee, maar krijg wel het gevoel af en toe dat ik voor de kat zijn kut zit te schrijven. Heerlijk, niet, zo’n drogreden tussendoor?

  Mijn belangrijkste bezwaar: het ontbreken van het gelijkheidsbeginsel in je definitie.

  Ik schreef: ‘een verwijzing naar de kwaliteiten van de enkeling schept ongelijkheid en kan niet worden gebruikt in een definitie over racisme. Met andere woorden: jouw definitie gaat voorbij aan het gelijkheidsbeginsel, waarin de kwaliteiten van een mens nu juist GEEN rol spelen.’

  Daar ga je aan voorbij, je handhaaft ‘kwaliteiten (daden)’. Nu zijn ‘kwaliteiten’ en ‘daden’ twee heel verschillende grootheden. Een mens kan handelingen verrichten die niet congrueren met zijn kwaliteiten. Maar dan nog: wat is ‘kwaliteit’ eigenlijk? Wie maakt dat uit? Het gebruik van dit soort woorden leidt tot eindeloze discussies over de inhoud van begrippen zonder dat het ons dichter bij het begrip van racisme brengt.

  Als iemand opstaat en zegt: “wacht even, mijn belangen zijn beschadigd door deze behandeling”, dan is dat racisme.

  Iedereen kan wel van alles en nog wat beweren! Iedere gek kan zeggen dat een uitspraak van de ander zijn belangen schaadt. het bewijst helemaal niets. Hij zal moeten aantonen dat het inderdaad om racisme gaat en kan dat alleen maar doen door te wijzen op het gelijkheidsbeginsel dat wordt overtreden en op de vijandigheid waarmee hij wordt bejegend. Zijn kwaliteiten en daden doen er niet toe, nooit en nergens.

  Reactie is geredigeerd

 21. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @alib

  ==Het is niet zo dat we die superioriteitsgevoelens niet kennen, ze uiten zich in gedrag dat meetbaar is.==
  Dat zeg ik. De definitie moet over het gedrag zijn en het gedrag is wat wij willen bestrijden. Hoe het gedrag ontstaat en welke gevoelens er bij een rol spelen, is irrelevant voor de definitie.

  ==Hoe de racist zich verdedigt doet er niet toe. Hij kan wel van alles uit de kast rukken als hij eenmaal wordt aangevallen. het gaat om wat hij doet en om wat hij schrijft.==
  Dat zeg ik. Het is een gedrag, het behandelen van anderen op basis van vermoedelijke genetisch materiaal.

  ==Als iemand ervan uitgaat dat een Albanier ‘vermoedelijk’ een apart gen heeft, is hij volgens jouw definitie een racist.==
  Nee. Volgens mijn definitie is een racist iemand die een Albanier anders behandelt dan een roodharige, waarbij of de Albanier of de roodharige kan roepen dat hij/zij benadeeld is, dus dat zijn belangen door die behandeling beschadigd zijn.

  ==Zijn mensen die roodharigen achter in de bus willen zetten nu ook ineens racisten?==
  Nee. Alleen als ze de negers van hun natuurlijke plaats verdrijven.

  ==Het probleem zit in ‘vermoedelijk genetisch materiaal’. De racist moet blijkbaar iets vermoeden.==
  De racist motiveert zijn gedrag op basis van een vermoedelijke verschil in ras.

  ==Gebruik gewoon ‘ras’ of ‘afkomst’ in een definitie over racisme, dan ben je van dat gelazer af.==
  Ik wil het niet.

  ==Mijn belangrijkste bezwaar: het ontbreken van het gelkijkheidsbeginsel in je definitie.==
  Wat betekent volgens jou “anders behandelen”?

  ==jouw definitie gaat voorbij aan het gelijkheidsbeginsel, waarin de kwaliteiten van een mens nu juist GEEN rol spelen.’==
  Nietes.

  ==Maar dan nog: wat is ‘kwaliteit’? eigenlijk? Wie maakt dat uit? Het gebruik van dit soort woorden leidt tot eindeloze discussies over de inhoud van begrippen zonder dat het ons dichter bij het begrip van racisme brengt.==
  Hetzelfde kan je zeggen over “mens”, “gelijkheidsbeginsel”, “ras”. Dus je kan mij niet beoordelen over mijn termen.

  ==“wacht even, mijn belangen zijn beschadigd door deze behandeling”, dan is dat racisme.==
  Ja, als de behandeling gedaan werd op basis van vermoedelijke ras.

  ==Iedereen kan wel van alsles en nog wat beweren!==
  Het staat daar “redelijke belangen”.

  ==Iedere gek kan zeggen dat een uitspraak van de ander zijn belangen schaadt.==
  Dat kan tegenwoordig toch ook? Je mag altijd naar een rechter stappen met elke klacht dan ook. Dat betekent niet dat de rechter zal de aanklacht behandelen. Pas als hij beoordeelt dat het om “redelijke belangen” gaat. Kijk bijvoorbeeld naar de rechtszaak tegen de postcodeloterij.

  Ik reageer hierna niet meer.

 22. alib alib

  Avatar van alib
  @Mihai
  Nee. Volgens mijn definitie is een racist iemand die een Albanier anders behandelt dan een roodharige, waarbij of de Albanier of de roodharige kan roepen dat hij/zij benadeeld is, dus dat zijn belangen door die behandeling beschadigd zijn.
  Dat volgt niet uit de term ‘racist’. Je bent een definitie aan het geven van een alleswatandersis-hater, niet van een racist. En al helemaal niet van racisme.

  Ik schreef:
  ==Zijn mensen die roodharigen achter in de bus willen zetten nu ook ineens racisten?==
  Jij antwoordt:
  Nee. Alleen als ze de negers van hun natuurlijke plaats verdrijven.

  Je antwoord impliceert: racisten zijn racisten als ze volgens de huidige definitie van racisme worden benoemd. Het gaat om ras, niet om ‘vermoedelijk genetisch materiaal’.

  Je zegt het even later zelf:
  De racist motiveert zijn gedrag op basis van een vermoedelijke verschil in ras.
  En verderop:
  …als de behandeling gedaan werd op basis van vermoedelijke ras.

  Ik schreef:
  ==Gebruik gewoon ‘ras’ of ‘afkomst’ in een definitie over racisme, dan ben je van dat gelazer af.==
  Jouw antwoord:
  Ik wil het niet.
  Iets niet willen kan niet als argument gelden. Je zult -als je de term ‘ras’ niet wilt gebruiken- een andere oplossing moeten zoeken voor ‘vermoedelijk genetisch materiaal’, omdat het compliceert en mensen tot racisten maakt die het niet zijn.

  Over het gelijkheidsbeginsel… Nogmaals: kwaliteiten en daden zijn verschillende grootheden die voor ieder mens verschillend zijn. Ze hebben met de zaak niets te maken. het kernpunt hier is de gelijkwaardigheid van mensen, niet hun kwaliteiten of daden.

  Inderdaad, het is mooi geweest.
  Reactie is geredigeerd

 23. jack pastoor jack pastoor

  Avatar van jack pastoor
  Jammer dat ik deze hele discussie heb gemist. Volgende keer beter.

  Maar toch even mijn twee cent inleggen.
  Volgens mij is een racist iemand die zich in feite inferieur voelt en dat voor zichzelf probeert te verdoezelen (als je wilt compenseren) met een gevoel van superieur te zijn.

  Maar goed, een volgende ronde doe ik weer mee.

 24. jack pastoor jack pastoor

  Avatar van jack pastoor
  @Mihai: voel ik geen enkele behoefte toe omdat ik anders uitglijd. Ik probeer (nieuw voornemen :-)) netjes te blijven en hij is voor mij het typische schoolvoorbeeld voor de door mij aangehaalde archetype.
  Ik ga dan te persoonlijk worden.

  Zelf vind ik dat wel leuk en volgens mij kan hij daar goed tegen. Zelf heb ik (ook?) een hele dikke huid en kan ik om een goede scheldpartij wel lachen. Ook als ik wordt uitgescholden en vooral als het kernachtig is. Maar anderen storen zich blijkbaar aan die vermeende verruwing. Ze weten niet wat ze missen, maar misschien hebben ze wel gelijk.

  Ik heb even zijn blog over dit onderwerp snel schuin doorgelezen en kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die zijn gewauwel over hardlopers en schakers en bijbehoren mensen serieus nemen. Ik ben echter te laat om daar nog op te reageren zelfs als ik dat zou willen.
  Reactie is geredigeerd

 25. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @jack

  ==voel ik geen enkele behoefte toe omdat ik anders uitglijd.==

  Heb je je nooit afgevraagd of dat niet juist het gevolg zou kunnen zijn van een techniek van ruud om je kwaad te maken? Moet je een keer opletten hoe hij op jou reageert en houd je emoties in de gaten. Wie weet misschien ontdek je wat en je word t immuun.

  ==Ik heb even zijn blog over dit onderwerp snel schuin doorgelezen en kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die zijn gewauwel over hardlopers en schakers en bijbehoren mensen serieus nemen. Ik ben echter te laat om daar nog op te reageren zelfs als ik dat zou willen.==

  Daarom moet je mijn discussie over ruud lezen. Zo kan je leren welke drogredenen je kan herkennen in zijn log over hardlopers.
  Reactie is geredigeerd

 26. jack pastoor jack pastoor

  Avatar van jack pastoor
  @Mihai: Je vergist je, ik wordt nooit boos op Ruud. Sterker nog, hij lijkt in sommige gevallen op één van mijn beste vrienden waar ik vaak mee ruzie. Ik zit vaak te grijnzen bij zijn warrige verhalen en vooral gebrek aan humor. Daarbij komt dat ik niet al te spastisch reageer op drogredenen. Ze zijn soms zelfs wel eens leuk. In ieder geval maak ik, en volgens mij bijna iedereen, er vaak genoeg gebruik van. Soms onbewust, omdat ik te emotioneel betrokken ben bij het onderwerp. Dan is het nuttig dat ik er op wordt gewezen. Mijn vrouw dat dit meer dan mij lief is.

  Eventjes, dat (bijna) iedereen gebruik maakt van drogredenen is natuurlijk een beetje moeilijk voor mij om te bewijzen. : – )

 27. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @jack

  dat iedereen gebruik maakt van drogreden is geen reden om de drogreden niet te bestrijden.

 28. jack pastoor jack pastoor

  Avatar van jack pastoor
  @Mihai: Tuurlijk niet. Mijn hond zit ook regelmatig zijn eigen staart achterna.

 29. jack pastoor jack pastoor

  Avatar van jack pastoor
  @Mihai: Ja, een Amerikaanse buldog.

  Toen we haar kregen was ze twee dagen van het “definitieve spuitje” verwijderd. Er zat geen haar meer op vanwege een totaal doorgeschoten geval van schurft. Ze was één grote roze, vol met etterende bulten zittende, uitgemergeld teefje.

  Ik schold haar dagelijks uit voor “stinkende teef” als ik boos op haar was en “stinky pinky” als ik liefdevol naar haar voelde.

  Nu is ze “mooi blank” met een schitterend wit vacht en houdt iedereen weer van haar.

  Zij hield altijd al van iedereen.

 30. Kroos Kroos

  Wanneer iemand gewoon op zijn ras, afkomst, kleur, etcetera wordt beoordeeld.

  Groet,
  Kroos

 31. Racisme is tegenwoordig een verzamelnaam die mensen met een andere etnische achtergrond treft. Je moet kijken naar hoe en wanneer het woord gebruikt wordt. Omdat rassen niet meer bestaan, moet je eigenlijk spreken van etnicisme, maar dan snappen niet veel mensen waar je het over hebt.

  Racisme is discrimineren en veroordelen op afkomst. Een ‘allochtoon’ geen baan geven omdat hij een ‘allochtoon’ is, is zo’n geval. Of aan bepaalde etniciteiten en zelfs religies bepaalde inherente karaktertrekken toekennen. Stereotyperen.

  Antisemitisme, voorheen jodenhaat, is natuurlijk ook racisme, alleen die term gebruiken we niet meer, om emotionele redenen. Jodenliefde, filosemitisme, is ook een vorm van racisme, omdat het joden nog steeds aparte rechten toekent. Als buitenstaanders behandeld.

Leave a Reply