Skip to content

Wat is loyaliteit?

Wat Nederland zo leuk maakt, is dat men eeuwig over woorden debatteert, die niemand van tevoren definieert. Zo verwachtte iedereen van mij om te integreren, terwijl niemand mij vertelde wat integreren eigenlijk betekent. Kijk, terwijl voor mij integratie betekende dat ik de Nederlanders in morele, intelligente mensen om zou toveren, ontdekte ik dat voor de meeste Nederlanders niets anders betekende dan dat ik mijn bek dicht hield en verder poetste.

Op dezelfde manier debatteert men sinds een paar dagen over loyaliteit. Ik wil daardoor een duidelijke definitie van loyaliteit geven, om verdere misverstanden, miscommunicatie en extreme droogredenaties te voorkomen. En zodat niemand zegt dat ik mijn eigen definitie aan anderen opleg, zal ik nu gebruik maken van mijn geprivilegieerde toegang tot het brein van de heer Gert Wilders en zijn definitie aftappen:

Loyaliteit is een superieure morele plicht voor Khadija Arib en aderen van dezelfde kleur, om in het geval dat er olie in Marokko ontdekt wordt en zijn excellentie, commander in chief G.W. Bush, besluit om het land plat de democratiseren en zijn mindere excellentie J.P. Balkenende besluit om een paar goed opgebouwde mariniers op te sturen, om de onwelwillende Marokkanen te ondervragen, met behulp van de methoden waar de mensen van die specifieke kleur slechts naar luisteren, in de hoop dat Shell een paar opdrachtjes van de commander in chief toebedeeld krijgt, zodat we allemaal saamhorig op 30 april terug kunnen zwaaien naar een gelukkige vrouw met een grappige hoed, terwijl we onze afgedankte spullen aan elkaar verkopen, te zwijgen en mee te collaboreren.

En nu dat we een bondige en heldere definitie van de loyaliteit hebben, kunnen jullie verder met het debat.


Geredigeerd door Pascale Esveld

4 Comments

 1. Maria Trepp Maria Trepp

  Avatar van Maria Trepp
  "loyaal" is ethymologisch eigenlijk= legaal.

  …en legaal zijn de aangevallen kamerleden, dat zegt Wilders zelf…..

  De kwestie van loyalitiet loopt toch uit op hersenspoeling en totalitarisme.

 2. Alvin Sebas Alvin Sebas

  Avatar van Alvin Sebas
  Hulde! Ik wil expliciet de eerste alinea ondersteuen, waarmee niet gezegd is dat ik met de rest van de bijdrage niet zou instemmen.

 3. Maria Trepp Maria Trepp

  Avatar van Maria Trepp
  Klopt, de eerste alinea is super.

  Ik ben nog steeds bezig de barbaarse Nederlanders een beetje cultuur te leren.
  Pas als men Wilders eruit heeft gegooid ben ik bereid het Nederlanderschap aan te vragen!

 4. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Leve de Nederlandse Koningin!
  Leve de Marokkkaanse Koning!

  P., Republikein

Leave a Reply