Skip to content

Waarom heeft Facebook mijn account disabled?

Ik heb op Facebook drie quotes van Benjamin Netanyahu, Thierry Baudet en Hitler geplaatst. Facebook heeft mijn post verwijderd en mijn account voor 24 uur geblokt. Waarom?

Dit was mijn post: “De drie grootste geesten sinds 1900: Benjamin Netanyahu, Thierry Baudet en Albert Heijn.”


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

5 Comments

 1. Partout Partout

  Protest! Mihai je staat volkomen in gerecht!
  Doe Facebook een proces aan!
  Facebook is in paniek, misschien helpt het als Zuckerberg eersteens aan de slag gaat bij een kwaliteitskrant om te leren hoe je adequaat redactie pleegt..die paar tegen het minimumloon ingehuurde werkstudenten? dat is het dus in elk geval niet!, Mark!

 2. Henk Veldman Henk Veldman

  Mihai, het is opvallend hoe vaak we met ongeveer gelijke “kwesties” zitten.
  Ik neem aan dat je “De Correspondent” kent. https://www.wikiwand.com/nl/De_Correspondent De site claimt er zijn voor “… te streven naar het maken van onafhankelijke achtergrond- en onderzoekjournalistiek en wordt daarom gefinancierd door donateurs en leden, maar niet door advertenties. Kenmerkend is dat de lezer gedurende een aantal maanden een zogeheten ‘correspondent’ kan volgen in een lopend onderzoek of project, en daardoor betrokken kan worden in de ontwikkelingen. Alleen leden kunnen de bijdragen lezen en daarop reageren, maar zij kunnen wel niet-leden uitnodigen een specifiek artikel in te zien. ”
  Inmiddels heeft de site 56.000 (betalende) leden dus vangt zo’n 3 miljoen per jaar. Ook van mij ontvangen ze € 66,- per jaar.
  Op een bepaald moment had ik een aantal keren gereageerd op zaken waar ik heel gewoon kon aantonen dat ze onjuist waren.
  Met m’n achtergrond als voormalig redacteur van schoolboekjes was/is het altijd m’n gewoonte om zaken/auteurs te controleren, simpelweg omdat je je realiseert dat kinderen wat ze eenmaal op school leren altijd bij blijft.
  Op een bepaald moment merkte ik dat m’n reacties niet werden geplaatst, zo ook uit reacties van anderen ik merkte dat men zonder bewezen argumenten wel de “onzin” van sommige lieden plaatste waarbij ze regelmatig ronduit racistisch waren. Vel werd bijv. van Fortuyn, de grootste geleerde aller tijden geplaatst, terwijl men die gewoon duidelijk lieten zien dat hij er volkomen naast zat dan wel flagrante leugens plaatste. Hetzelfde gebeurde bij de enorme “waarheden” die Van Gogh o.a. poneerden. Ook Baudet blijkt ongeveer alles te weten. Ik en ik niet alleen toonde voortdurend aan en altijd met onderbouwing en bewijs dat de zaken niet kloppen, waarbij ik degene die die gasten “verdedigen” niet op de vingers tik, maar de personen die hen bedonderen. M’n verwijt gaat dus nooit naar de persoon die “onjuistheden” verkondigt, maar naar hen die meestal zeer bewust hen bedonderen. Heel vaak gaat het over het geloof en m.n. dus moslims en islam. Aangezien ik binnen m’n familie en kennissenkring wat moslims heb en “beroepshalve” wat meer weet hierover (ik heb gemerkt dat ik soms meer weet dan sommige moslims, net als ik doordat ik veel te maken heb gehad met Jehova’s vaak ook meer Bijbelkennis heb dan de meeste joden en christenen. ) Ik kan je verzekeren dat Jehova’s, Charidische joden en salafisten vrijwel gelijke opvattingen hebben.
  Ik ben ooit ook bezig geweest met het vertalen van “Mein Kampf”. Ik weet derhalve dat de opvattingen van Hitler heel veel overeenkomen met wat m.n. “rechts” Nederland “levend” houdt. Maar…. zijn beschrijving over joden komen opmerkelijk overeen wat een deel van de joden laten zien zowel hier in Nederland als in Israël. Echter tevens wat “men” soms toeschrijft aan moslims. M.a.w. men denkt dat moslims a.h.w. “joods” zijn zoals Hitler ze zag.
  Als je hier kijkt dus bij “De Correspondent” https://is.gd/lXho6U waar het over salafisten gaat zie je heel veel van me waarbij ik vrijwel alles onderbouw en bewijs.
  Echter ineens kan ik niks meer plaatsen. Je kunt het zien aan m’n reacties. Er zijn een aantal mensen die wel op me reageren maar dan steevast in negatieve zin, terwijl ik van een aantal “journalisten” gewoon bevestig wat ze schrijven en/of aanvullingen plaats.
  Ik heb de redactie gevraagd waarom ik ineens niet meer kon plaatsen.
  Ik kreeg het volgende antwoord:
  [“”Ik zie dat wij in het verleden gemaild hebben met het mailadres wat je nu gebruikt. Dat mailadres is geblokkeerd voor het plaatsen van bijdragen. Zie onze mailwisseling op 9 mei 2017. Klopt het dat je met een ander mailadres lid bent geworden en via dat account hebt gereageerd op het artikel van Chams? En dat je nu weer ingelogd bent met dit mailadres?” “]
  Antwoord op de vraag: “Nee dus”. Ik heb niet ingelogd met een andere naam of e-mailadres. De mailwisseling van 9 mei 2017 was het volgende:
  [“Waar het om gaat is dat de manier van je communicatie de kennis over een onderwerp niet op een hoger niveau brengt. Discussies die je aangaat verzanden met regelmaat in een welles-nietes gesprek die voor de overige 56.000 leden niet zo interessant is. Immers: de bijdragensectie is bedoeld om de kennis van een onderwerp te verrijken: niet om individueel ‘gelijk’ te halen. Een goede bijdrage geeft antwoord op de oproep, beroept zich op relevante bronnen en geeft meer inzicht in een onderwerp. Niet voor niets vinden we expertises ook zo belangrijk: een medewerker van Shell kan ontzettend waardevolle input geven in een onderwerp van Jelmer (correspondent Klimaat & Energie) en misschien minder als het gaat om een onderwerp als privacy, of kinderomgang. “]
  Echter ook destijds had ik op dezelfde manier gereageerd, dus niet “discussie” maar gewoon laten zien dat zaken niet kloppen.
  Toen ik toen ook in de “ban” werd gedaan heb ik niet meer betaald.
  Echter omdat het onderwerp m.b.t. het salafisme erg na aan het hart gaat juist omdat mijn familie van alles en nog wat beschuldigd wordt en m’n schoondochter niet veilig over straat kan lopen met een hoofddoekje heb ik toch dus besloten om me weer lid te maken en er derhalve ook voor te betalen anders kan ik immers laten zien dat mensen soms fout zitten. Dat is niet “discussiëren”, behalve natuurlijk als iemand de discussie met mij aangaat.
  Een vorm van discussie is dus niet de vraag: [“Klopt het dat je met een ander mailadres lid bent geworden en via dat account hebt gereageerd op het artikel van Chams? En dat je nu weer ingelogd bent met dit mailadres?” “]
  Het klopt dus niet, want ik heb (aantoonbaar) gewoon steeds met het zelfde e-mailadres ingelogd/aangemeld en ook via dezelfde bankrekening betaald. En het echt wel degelijk zo dat ik niet met een met een welles-nietes dialoog bezig ben. Tenzij die persoon me weerspreekt.
  Maar dat zal wel weer net wel/niet waar zijn.

  Mihai, jij werd geblokkeerd bij Facebook maar dat voor één dag. Het heeft je geen geld gekost. Ik ben dus inmiddels weer al tijden geblokkeerd ( en voor de volledigheid, ik merk dat ik soms mede door de Correspondent ook elders wordt geblokkeerd. Ik ken je meen ik via Joop. Ineens heeft daar iemand besloten dat ik dingen zei waar sommigen geen antwoord op hadden. Ook wordt ik dus steeds weer bij Joop geblokkeerd als ik wél met een “valse” naam inlog. Men herkent me vaak aan m’n stijl én aan het feit dat ik heel veel feiten benoem waar niemand iets tegen in kan brengen. Iets wat jou ook regelmatig overkomt.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  Ik vraag me af (serieus!) of ik of anderen waar het bijvoorbeeld gaat om wat ik heb geschreven over “De Correspondent” aangezien ze immers “beloven” dat je, omdat je betaalt ook mag reageren en als dat geblokkeerd wordt zij zich dus gewoon niet aan de afspraak houden. Je kunt toch nooit en te nimmer omdat je een andere mening hebt of duidelijk laat zien dat iets niet klopt ineens geblokkeerd worden terwijl je wel betaalt?
  Dat is zoiets als dat de ene wetenschapper meent te weten dat de aarde rond is en de ander denkt te weten dat die plat is dat degene die zegt dat die rond is, terwijl iedereen kan zien dat die plat is, (waar of niet? Die ronding heeft te maken met oogafwijkingen) hij z’n salaris maar dient in te leveren en moet worden ontslagen. (Grapje? Al in de Arabische wereld rond het jaar 500 had men al gezien dat de aarde rond was en tevens dat er waarschijnlijk sprake was geweest van een “big bang”. Iets wat Galilei rond 1500 bijna de kop heeft gekost toen hij dat beweerde. Maar sterker nog, ergens rond 1980 gaf de Paus/het Vaticaan toe dat de aarde inderdaad waarschijnlijk toch wel rond was en zelfs mogelijk nog steeds is.

 4. Henk Veldman Henk Veldman

  Ik kan me nog een heel klein beetje voorstellen dat je op de vingers wordt getikt bij het plaatje van AH (Adolf Hitler dus) en Albert Heijn die op de kleintjes zou letten, maar mooi niet waar! Je moest je kindertjes gewoon mee nemen de winkel in. Niks geen geletter dus van Albert Heijn op de kleintjes.
  Het is bekend dat er mensen waren die problemen hadden met hun naam. Zo heette iemand ooit Adolf Poepert, maar wou die naam veranderd zien. Het koste wat geld, maar toch. “Hoe wilt u dan heten?” “Johan Poepert” was het antwoord.
  Maar ook al lijkt dit misschien een grapje (en dat is het min of meer ook) maar er zijn wel degelijk mensen die hun achternaam “Wilders” hebben veranderd.
  Wilders noemt me vaak. Ik heet Henk. Dat is niet leuk. En m’n vrouw heet niet eens Ingrid. Maar toch denk ik er sterk over om m’n naam te veranderen.

Leave a Reply