Skip to content

Vette pech voor de werkelijkheid

Ik hoor de volgende kritiek op mij: “je laat je echt te weinig leiden door de werkelijkheid.” Mijn antwoord is een quote van George Bernard Shaw: “the reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man.”


Geredigeerd door Pascale Esveld

41 Comments

 1. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Riep de man uit het publiek: "Uw beweringen zijn in strijd met de feiten!"
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel: "Des te erger voor de feiten!"

  Uit J. Bronowski, The Ascent of Man:

  …In 1800 Hegel presented a thesis, if you please, proving that although the definition of planets had changed since the Ancients, there still could only be, philosophically, seven planets. Well, not only Gauss knew how to answer that: Shakespeare had answered that long before. There is a marvellous passage in King Lear, in which who else but the FooI says to the King: ‘The reason why the seuen Starres are no mo then seuen, is a pretty reason’. And the King wags sagely and says: ‘Because they are not eight’. And the Fool says: ‘Yes indeed, thou woulds’t make a good Foole’. And so did Hegel. On 1 January 1801, punctually, before the ink was dry on Hegel’s dissertation, an eighth planet was discovered – the minor planet Ceres.

  Volgens Shakespeare is onze blogfilosoof Mihai "a good Foole".

  En daar helpen geen 100 aanbevelingen aan.

  Reactie is geredigeerd

 2. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud
  Het is jouw stelling. Jij dient het te bewijzen. Dus geef een paar voorbeelden waarin ik me “te weinig [laat] leiden door de werkelijkheid”. (of tenminste een voorbeeld) Toon aan waarom ik me door de werkelijkheid zou moeten laten leiden in die betreffende gevallen.

 3. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  In het debat over vrije wil versus gedetermineerdheid. Of alhier: ik oefende mijn vrije wil uit in het al dan niet antwoorden op jouw bijdrage. Geheel uit vrije wil koos ik voor wel antwoorden.

  En geheel uit vrije wil koos ik deze twee fragmenten.

  Reactie is geredigeerd

 4. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==In het debat over vrije wil versus gedetermineerdheid. Of alhier: ik oefende mijn vrije wil uit in het al dan niet antwoorden op jouw bijdrage. Geheel uit vrije wil koos ik voor wel antwoorden.==

  De werkelijkheid is dat er geen vrije wil is. Ik heb me dus in de betreffende discussie wel laten leiden door de werkelijkheid. Heb je nog meer voorbeelden?

  Reactie is geredigeerd

 5. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Ik zeg je net dat ik handelde uit vrije wil. Hoe veel werkelijker wil je het nog?

 6. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Ik zeg je net dat ik handelde uit vrije wil. Hoe veel werkelijker wil je het nog?==

  “Ik handelde uit geloof” – Mohammed B

  Jigal Amir de moordenaar van Israelische Preimier Yitzhak Rabin in 1995, zei dat hij in opdracht van God handelde.

  Dus, als we jou slechts op jouw blauwe ogen geloven, dan moeten we toegeven dat Allah bestaat?

  Reactie is geredigeerd

 7. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Dus moeten we jou op je blauwe ogen geloven dat gedetermineerdheid bestaat?

  En alweer zal ik je de overtredingen in je laatste antwoord schenken.

  Reactie is geredigeerd

 8. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Dus moeten we jou op je blauwe ogen geloven dat gedetermineerdheid bestaat.==

  De bewijslast ligt bij de beweerder. Als ik zou beweren dat flogiston (of phlogiston) zou bestaan, moet ik dat bewijzen. Jij hebt geen enkele bewijs voor het bestaan van de vrije wil gebracht.

  Iedereen kan een argument brengen waarom flogiston http://nl.wikipedia.org/wiki/Phlogiston, maar niemand is verplicht om te bewijzen dat het niet bestaat. Sterker nog, als iemand het aantoont dat de argumenten tegen flogiston fout zijn, dat betekent niet dat het bewezen is dat flogiston zou bestaan. Dus de beweerder is nog steeds verplicht om zijn stelling te bewijzen.

  Zodanig heb ik talrijken argumenten gebracht waarom het menselijke gedrag gedetermineerd zou zijn, dus dat de vrije wil niet kan bestaan. Ik heb zelfs logische argumenten gebracht. Maar welk argument heb jij voor het bestaan van de vrije wil gebracht? In geen van jouw reacties heb je een argument gebracht, behalve dat als determinisme waar zou zijn, alle mensen in determinisme zouden geloven. Dat argument heb je nooit bewezen.

  Dus de werkelijkheid staat nog steeds aan mijn kant. Heb je nog meer voorbeelden waarin ik te weinig rekening met de werkelijkheid zou houden?

  Reactie is geredigeerd

 9. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mihai / 05-08-2007 19:19
  Je voert weer een zwarte zwanen bewijs: al breng je een miljoen bewijzen dat gedetermineerdheid bestaat (maar begin eens met één).

  Het gaat bij jou niet over gedetermineerdheid, maar je bewering van universele gedtermineerdheid. En ik gaf een bewijs dat even goed is als al jouw bewijzen van gedetermineerdheid.

  In mijn ogen heb je niets bewezen over universele gedtermineerdheid, en jouw stelling dienaangaande is equivalent met de Ad populums in je vorige reactie.

 10. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Bij jou. Ik heb al een bewijs geleverd: mijn reageren van 18:39 was vrije wil. Jij moet bewijzen dat het geen vrije wil is, maar gedetermineerdheid.

  Maar ik waarschuw je: we hebben nu een eerste cirkel voltooid. Bij de derde ben je "af".

  Reactie is geredigeerd

 11. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Bij jou.==

  Bewijs het.

  ==Ik heb al een bewijs geleverd: mijn reageren van 18:39 was vrije wil. Jij moet bewijzen dat het geen vrije wil is, maar gedetermineerdheid.==

  Dat was twee drogredenen in een.

  Reactie is geredigeerd

 12. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,

  De eerste: jij poneert de universele gedetermineerdheid. QED.

  De tweede:
  Daarvan ligt de bewijslast bij jou.

  Reactie is geredigeerd

 13. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  Overtreding 1

  “En geheel uit vrije wil koos ik deze twee fragmenten.”
  Dat is niet een bewijs, het is een stelling. Dat moet de conclusie van een argument zijn. Anders is het gewoon een cirkelredenering.

  Drogreden 1.

  “En geheel uit vrije wil koos ik deze twee fragmenten.” Dit is het zogenaamde “een standpunt heilig verklaren” drogreden.

  Drogereden 2

  Het was ook “een argument ten onrechte als vanzelfsprekend voorstellen”, want je zegt dat het de werkelijkheid is.

  Drogreden 3

  “Jij moet bewijzen dat het geen vrije wil is, maar gedetermineerdheid.”

  Dat is het ontduiken van de bewijslast, want je poneert iets en je zegt dat ik het tegenovergestelde moet bewijzen als dat niet zo is.

  Reactie is geredigeerd

 14. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Ruud

  Overtreding 1

  “En geheel uit vrije wil koos ik deze twee fragmenten.”
  Dat is niet een bewijs, het is een stelling. Dat moet de conclusie van een argument zijn. Anders is het gewoon een cirkelredenering.

  Reactie:
  Jouw universele gedetermineerdheid is niet een bewiijs, maar een stelling. Dat moet de conclusie van een argument zijn. Anders is het gewoon een cirkelredenering.

  “En geheel uit vrije wil koos ik deze twee fragmenten.” Dit is het zogenaamde “een standpunt heilig verklaren” drogreden.

  Reactie:
  "Er bestaat universele gedeterminnerdheid" is een zogenaamde "een standpunt heilig verklaren". Dit is een speciaal geval van " en persoon heilig verklaren", zoals in "Ik heb altijd gelijk." Wie het tweede zegt, zegt ook het eerste (logische inclusie).

  Het was ook “een argument ten onrechte als vanzelfsprekend voorstellen”, want je zegt dat het de werkelijkheid is.

  Reactie:
  Nee. Ik zeg dat het de werkelijkheid is, niet dat het vanzelfsprkend is. Want anders zou jij het waarschijnlijk ook wel zien.

  Drogreden 3

  “Jij moet bewijzen dat het geen vrije wil is, maar gedetermineerdheid.”

  Dat is het ontduiken van de bewijslast, want je poneert iets en je zegt dat ik het tegenovergestelde moet bewijzen als dat niet zo is.

  Reactie:
  Nee, jij poneert de universele gedetermineerdheid, en moet dus mijn bewijs ontkrachten. Ik poneer geen universele vrije wil, dus dat hoef ik ook niet te bewijzen. Alleen dat enkele voorbeeld. Nou dat heb ik gedaan – op 18:39.

  Dit was de tweede ronde. Nog één, en je bent "af".

  Reactie is geredigeerd

 15. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Jouw universele gedetermineerdheid is niet een bewiijs, maar een stelling. dat moet de conclusie van een argument zijn. Anders is het gewoon een cirkelredenering.==

  Wanneer heb ik een universele gedetermineerdheid geponeerd? Jij moet je stelling bewijzen nog steeds.

  =="Er bestaat universlee gedeterminnerdheid"==

  Wanneer heb ik dat gezegd?

  =="Ik heb altijd gelijk."==
  Heb ik dit als argument tegen de vrije wil gezegd?

  ==Nee. Ik zeg dat het de werkelijkheid is, niet dat het vanzelfsprkend is. Want anders zou jij het waarschijnlijk ook wel zien.==

  Het is nog steeds een argument heilig verklaren. Dus een drogreden.

  ==Nee, jij poneert de universele gedetmrineerdheid en moet dus mijn bewijs ontkrachten.==

  Wanneer heb ik een universele gedetermineerdheid geponeerd? Uit wat je zegt volgt niet dat ik je bewijs moet ontkrachten. Je moet nog steeds je bewijs beginnen te voeren. Ik wacht dus geduldig af.

  == Ik poneer geen universele vrije wil, dus dat hoef ik ook niet te bewijzen. Alleen dat enkele voorbeeld. Nou dat heb ik gedaan – op 18:39.==

  Dat was geen goed voorbeeld.

  ==Dit was de tweede ronde. Nog één, en je bent "af".==

  Hoezo?
  Reactie is geredigeerd

 16. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Oh, je zegt dat er geen universele gedetermineerdheid bestaat? Dan ben ik het met je eens.

  Je hebt regelmatig gesteld "Ik heb altijd gelijk". "Altijd"is "altijd", of; "in alle gevallen". Dus ook in het argument tegen de vrije wil.

  "Ik heb op 18:39 mijn vrije wil gebruikt" is een waarneming, geen heilig verklaring. Ga je gang om het tegendeel te laten zien.

  Herhaling.

  Waarom is het geen goed voorbeeld?

  Dat was een arbitraire regel van mijn hand, om de moeite die ik hier in steek te beperken. In principe is het aantal mogelijke herhalingen oneindig – dan heet het filosofie. Ik houd niet van filosofie.

  Reactie is geredigeerd

 17. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Oh, je zegt dat er geen universele gedetermineerdheid bestaat? Dan ben ik het met je eens.==

  Dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb twee dingen gezegd:

  1. Ik heb noch een goed deterministisch, noch een goed indeterministisch argument voor de vrije wil. Als je de wereld als gedetermineerd ziet, is vrije wil onwaarschijnlijk. Als je de wereld als ondeterministisch ziet, is vrije wil ook onwaarschijnlijk.

  2. We hebben een enorme hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat grote delen van het menselijk gedrag en denken gedetermineerd zijn. We zijn op het punt dat we kunnen generaliseren en zeggen dat het niet bestaat. Het is dus een inductieargument.

  ==Je hebt regelmatig gesteld "Ik heb altijd gelijk". "Altijd"is "altijd", of; "in alle gevallen". Dus ook in het arguemtn tegen de vrije wil.==

  Dat was mijn zelfspot. Dus hierbij is ook jouw stelling dat ik nooit zelfkritiek zou uiten, van de tafel.

  =="Ik heb op 18:39 mijn vrije wil gebruikt" is een waarneming, geen heilig verklaring.==

  Ik heb geen waarneming van een vrije wil. Ik heb noch een waarneming gehad van jouw waarneming. Ik heb noch een bewijs gehad van jouw waarneming. Zo zou ik ook kunnen zeggen dat ik een waarneming heb van een zeemeermin. Dat zou geen goed argument zijn ter ondersteuning van een argument dat zeemeerminnen zouden bestaan.

  == Ga je gang om het tegendeel te laten zien.==
  De bewijslast blijft dus bij jou.

  ==Waarom is het geen goed voorbeeld?==
  Net uitgelegd.

  ==Ik houd niet van filosofie.==
  Breng dan een wetenschappelijk bewijs van het bestaan van de vrije wil.
  Reactie is geredigeerd

 18. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Mijn bewijs van 18:39 is alleen gericht tegen de stelling van "universele gedetermineerdheid". Tegen een stelling van een "grote gedetermineerdheid" heb ik geen bewijzen.

  Overigens: bewijzen over vrije wil hebben een andere ontologische en Algemeen-semantische status dan die over "zeemeerminnen": de laatste worden zich geacht af te spelen in de voor iedereen waarneembare werkelijkheid – de eerste niet – die spelen zich alleen af in de hersenen van de persoon die het woord gebruikt.

  Denk nog eens aan dat plaatje van die geopende hersenpan dat ik ooit eens van je geleend heb – dat probeert de werkelijkheid van de werkelijkheid uit te beelden.
  Reactie is geredigeerd

 19. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Mijn bewijs van 18:39 is alleen gericht tegen de stelling van "universele gedetermineerdheid". Tegen een stelling van een "grote gedetermineerdheid" heb ik geen bewijzen.==
  Jouw stelling van 18:39 is geen bewijs tegen niets. Ik wil 1 voorbeeld zien van vrije wil.

  ==Overigens: bewijzen over vrije wil hebben een andere ontologische en Algemeen-semantische status dan die over "zeemeerminnen": de laatste worden zich geacht af te spelen in de voor iedereen waarneembare werkelijkheid – de eerste niet – die spelen zich alleen af in de hersenen van de persoon die het woord gebruikt.==
  Bewijs het dat ze een andere ontologische status hebben. Ik verwacht dat een bewijs van de vrije wil een wetenschappelijk bewijs is, van fysieke processen die in je hoofd afspelen. Beiden praten over een materiële wereld.
  De bewijslast blijft bij jou.

 20. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Vrije wil is iets dat zich in de hersenpan afspeelt. Daar kan je dus helemaal nooit een bewijs van krijgen. En hetzelfde geldt voor gedetermineerdheid van mensen. Daarom noemde ik die hersenpan.

  Dus moet je er ook nooit anders dan in "misschien" en "waarschijnlijk" over praten. NOOIT anders. En dat is nu wel een echt absoluut NOOIT.

  Mijn voortdurende herhalen van de referentie aan 18:39 is omdat jij nooit en te nimmer een direct verifieerbare uitspraak kan doen over mijn hersenwerking. Dus kan ik beweren wat ik wil.

  En daarom kan jij nooit de "universele gedetermineerdheid" bewijzen – terwijl een hoge mate van gedetermineerdheid best een behoorlijke waarschijnlijkheid heeft.

  En natuurlijk denk ik ook dat ik altijd gelijk heb. Maar ik heb het nog nooit als argument gebruikt – omdat ik weet dat het niet waar is.

 21. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @Ruud

  ==Vrije wil is iets dat zich in de hersenpan afspeelt. Daar kan je dus helemaal nooit een bewijs van krijgen.==

  Hey, jij was toch tegen absolute termen? “Nooit” is een absolute term.
  Hier heb ik twee argumenten tegen:
  1. Ik zie geen enkele reden waarom niet in de toekomst, met een andere technologie en wetenschap niet zou kunnen weten wat in je hoofd afspeelt.
  2. Zelfs als het onmogelijk is om te weten wat in je hoofd afspeelt, dat is noch een bewijs dat je niet gedetermineerd bent, noch een bewijs dat je vrije wil hebt. Laten we bijvoorbeeld voor een moment veronderstellen dat we in een Newtoniaanse, volstrekt gedetermineerde wereld leven. Een demon van laplace is onmogelijk, want om voor te spellen hoe de wereld morgen zal zijn, moet de demon de positie van alle elementaire deeltjes beschrijven. Maar deze beschrijving is onmogelijk en de demon moet buiten de wereld staan om een dergelijke beschrijving te kunnen hebben. Het feit dat het voor de demon onmogelijk is om de wereld in haar volledigheid te beschrijven, dat betekent niet dat de wereld niet gedetermineerd is.

  Welnu, stel je voor dat we een theorie hebben waarin de meest fundamentele dingen in de wereld gekend worden. Bijvoorbeeld ontdekken we dat de wereld volledig gedetermineerd is. Daaruit kunnen we concluderen dat jouw brain, gedrag en gedachten ook gedetermineerd zijn, ondanks het feit dat we niet de mogelijkheid hebben om in je brein een kijkje te nemen.

  Je argument blijft nog steeds in strijd met de argumentatieregels: the argument from ignorance (ad ignorantiam) Want als we iets niet weten is geen bewijs voor iets in het bijzonder.

  ==Mijn voortdurende herhalen van de referentie aan 18:39 is omdat jij nooit en te nimmer een direct verifieerbare uitspraak kan doen over mijn hersenwerking.==

  onverifieerbare uitspraken bewijzen niet het gelijk van de beweerder. de beweerder blijft de bewijlast dragen. Jij moet verifieerbare uitspraken doen over hoe de vrije wil in je hersenen afspeelt.

  ==En daarom kan jij nooit de "universele gedetermineerdheid" bewijzen – terwijl een hoge mate van gedetermineerdheid best een behoorlijke waarschijnlijkheid heeft.==

  Dat is een probleem van alle wetenschap. Er is voldoende om een goed bewijs tegen de relativiteitstheorie te brengen en Einstein wordt verwezen naar de geschiedenisboeken. Alle wetenschap stoelt op inductie. Je kan ook nooit een "universele ongedetermineerdheid" bewijzen. Dus voor een argument is het totaal irrelevant.

  ==En natuurlijk denk ik ook dat ik altijd gelijk heb. ==
  Natuurlijk heb je altijd gelijk, totdat ik dezelfde kamer binnentreed.

  De bewijslast blijft dus bij jou om het aan te tonen dat vrije wil bestaat. Tot dat moment blijft het dezelfde status hebben als een zeemeermin.

 22. Erik van Donk Erik van Donk

  Avatar van Erik van Donk
  "The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man.”

  Ruud is dus de redelijke man, jij bent de onredelijke man, en om vooruitgang te boeken, moeten we bij de onredelijke man zijn. Nu snap ik dat jij de dictator wil zijn.

 23. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @Erik

  Er zijn drie soorten realisten: (A) Een conservatief die gebruikt maakt van de naturalistische drogreden om jou te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. (B) Een domme die een (A) gelooft. (C) Een idealist die zijn zin heeft gekregen.

 24. anoniem anoniem

  Avatar van anoniem
  ‘leiden door’ en ‘adapt to’ zijn natuurlijk heel verschillende dingen.
  ‘Leiden door’ is uitgaan van de werkelijkheid, voor begrip van de wereld.
  Shaw heeft natuurlijk gelijk dat de wereld alleen veranderd wordt door degenen die zich niet willen aanpassen.
  Een voorbeeld zijn degenen die de holocaustbeweerders vragen hun beweringen te staven.

 25. anoniem anoniem

  Avatar van anoniem
  Vrije wil is een misverstand uit de tijd dat er nog werd geponeerd dat we zielen hebben, maar de boodschap komt niet over.

 26. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Ik sluit niet uit dat je geen aanwijzingen kan krijgen voor wat er zich in het hoofd afspeelt – dat kan nu al op een ruwe rijze. Maar geen "bewijs" – het blijft inductie en deductie.

  Citaat:
  Welnu, stel je voor dat we een theorie hebben waarin de meest fundamentele dingen in de wereld gekend worden. Bijvoorbeeld ontdekken we dat de wereld volledig gedetermineerd is. Daaruit kunnen we concluderen dat jouw brain, gedrag en gedachten ook gedetermineerd zijn, ondanks het feit dat we niet de mogelijkheid hebben om in je brein een kijkje te nemen.

  Reactie:
  Wat zijn de fundamentele dingen van de wereld? Etc.
  Oftewel: Stel dat de maan van groene kaas is ….

  Citaat:
  onverifieerbare uitspraken bewijzen niet het gelijk van de beweerder. de beweerder blijft de bewijlast dragen. Jij moet verifieerbare uitspraken doen over hoe de vrije wil in je hersenen afspeelt.

  Reactie:
  Tja, dan moet je niet over menselijke gedetermineerdheid en vrije wil gaan duscussieren, maar over of maan van groene kaas is, of dat er zeemeerminnen bestaan. Daar kunnen we objectieve waarnemingen over doen.

  Citaat:
  ==En natuurlijk denk ik ook dat ik altijd gelijk heb. ==
  Natuurlijk heb je altijd gelijk, totdat ik dezelfde kamer binnentreed.

  Reactie:
  Zo zie je maar: vergissen is menselijk :)))

 27. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  De bewijslast blijft bij de beweerder. Bewijs dus dat vrije wil bestaat.

 28. An van den burgb An van den burgb

  Avatar van An van den burgb
  @ Zweistra, verwar jij de "vrije wil in je hersenen" niet met maken van een keuze uit vele opties? En hoe zijn die opties daar ontstaan? An.

 29. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Ik heb veel argumenten ingebracht die het bestaan van een vrije wil rechtvaardigen.
  Zie verder:
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/142384

  Wat betreft geweld en politieke doelen:
  de enige mensen voor wie ik echt bewondering heb zijn hongerstakers die hun ideele doelen trachten te bereiken door uit vrije wil af te zien van een evolutionair voorgegeven mechanisme: de prikkel om te eten.
  Er zijn veel voorbeelden in de geschiedenis hoe politiek schijnbaar onoplosbare toestanden toch aan het rollen kwamen dankzij dit vernuftige "strijd"middel.
  Ja, er is bestaan heel andere methodes dan jezelf eenvoudigweg op te blazen om je doel te te bereiken..

  Reactie is geredigeerd

 30. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Ik gaf Mihai het navolgende voorbeeld:

  Amnesty heeft de Taliban gebeld om hen te wijzen op hun misdaden tegen de menselijkheid ivm de Zuidkoreanen.
  Amnesty roept de Taliban op om zich aan het internationaal humanitair recht te houden.
  Antwoord, fijn bedankt, maar wij houden ons aan de sharia.
  Hier zit de crux, al vanaf ons eerste debat: mensen die menen voor eigen rechter te mogen spelen.
  Geef jij nu eens aan (concreet) hoe jij deze zaak zou willen oplossen?

  Vette pech voor de Zuidkoreanen.
  Deze zullen volgens Mihai moeten wachten totdat diens nieuwe Int. rechtbank er is.
  Tot zolang mag iedereen moorden wat ie wil.
  Dat doen Bush, Blair en Partout volgens Mihai immers ook?
  Deze staan overigens onder het normale oorlogsrecht, eventuele (oorlogs-)misdaden worden wel degelijk (uiteindelijk) bestraft.

  Citaat Partout:
  Kun je me tot slot nu eens een (1)voorbeeld geven gedurende de laatste 50 jaar van Ami’s die 1 voor 1 hun burgergevangenen afknallen omdat zij menen in hun volste recht te staan om iets van de tegenstander gedaan te krijgen?

  Geen antwoord.
  Zo heeft iedereen zijn eigen werkelijkheid.
  Zie verder:

  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/142384

 31. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mihai / 06-08-2007 10:54
  De bewijslast blijft bij de beweerder. Bewijs dus dat vrije wil bestaat.

  Reactie:
  Waarom zou je moeten bewijzen dat vrije wil bestaat? Dat is toch volkomen oninteressant?

 32. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Waarom zou je moeten bewijzen dat vrije wil bestaat? Dat is toch volkomen oninteressant?==
  Dus jouw voorbeeld dat ik me “echt te weinig door de werkelijkheid” laat leiden was geen goed voorbeeld. Volgende voorbeeld.

 33. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  @ Mihai. Alhoewel ik mij afvraag wat "de werkelijkheid" is, bestaat zij wel, maar alleen imaginair. Binnen het echte IK bestaat geen objectieve werkelijkheid. Zolang er mensen leven die volkomen overtuigd zijn dat zij Jezus of Napoleon zijn, bestaat er geen werkelijkheid. Gedetermineerd zeggen mensen dan dat het mens "geestelijk ziek"is. Ik zou graag eens een definitie horen van psychisch "ziekzijn". Dit in relatie tot het ontbreken van een vrije wil.
  Reactie is geredigeerd

 34. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @An

  "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn’t go away". -Philip K. Dick-

 35. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Als je je genoeg door de werkelijkheid liet leiden, zou je je terechte zorgen over de toestand van de wereld niet laten afdwalen tot een al dan niet discussie over het bestaan van vrije wil, of universele gedetermineerdheid.

  Zonder de uitslag van deze discussie is er dusdanig veel te bereiken, dat de uitslag ervan er nauwelijks of niet toe doet (nulde orde versus vierde of vijfde orde benadering – zie de storingsberekening).

  (ingelogd is mooier)

 36. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  An van den burg (ip: 83.85.48.58) / 06-08-2007 15:20
  @ Mihai. Alhoewel ik mij afvraag wat "de werkelijkheid" is, bestaat zij wel, maar alleen imaginair. Binnen het echte IK bestaat geen objectieve werkelijkheid. Zolang er mensen leven die volkomen overtuigd zijn dat zij Jezus of Napoleon zijn, bestaat er geen werkelijkheid. Gedetermineerd zeggen mensen dan dat het mens "geestelijk ziek"is. Ik zou graag eens een definitie horen van psychisch "ziekzijn".

  Reactie:
  Zonder dollen, An, en voordat ik de laatste zinnen gelezen had: Deze opvatting:
  Alhoewel ik mij afvraag wat "de werkelijkheid" is, bestaat zij wel, maar alleen imaginair. Binnen het echte IK bestaat geen objectieve werkelijkheid.

  … is al jarenlang mijn definitie van "psychisch ziek zijn".

  Ik weet uitstekend wat de genezing is, maar iedere (goede) psycholoog weet dat naarmate deze kwaal ernstiger is, de mensen er minder graag vanaf willen.

 37. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  @ Zweistra, dank je voor je reactie: Je bevestigt direct wat ik stelde: Er is alleen een imaginaire werkelijkheid! Groet, An.
  Reactie is geredigeerd

 38. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Als je je genoeg door de werkelijkheid liet leiden, zou je je terechte zorgen over de toestand van de wereld niet laten afdwalen tot een al dan niet discussie over het bestaan van vrije wil, of universele gedetermineerdheid.==

  Is dat niet een beetje flauw? En ik merk al twee drogredenen in. Maar vraag niet om ze te bewijzen, want ik beschouw deze discussie als afgelopen.

 39. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Ik reageer sowieso niet meer op gewone kwesties – in verband met mijn schorsing. Jammer, je bent een erg leuke debatter.

Leave a Reply