Skip to content

Terwijl je sliep, was de revolutie al klaar


Vandaag heb ik een mirakel gezien: de jakhals lag tam naast het lam. Ik heb een conservatieve republikeinse presidentskandidaat gezien, die spreekt als een linkse rakker. Dit wil ik verklaren aan de hand van de technologische veranderingen in de laatste tientallen jaren. Deze veranderingen hebben de machtsbalans in de wereld omvergeworpen en creëren nieuwe kansen: De machtelozen krijgen hun megafoon. De machtigen een gehoorapparaat.


De republikeinse presidentskandidaat Ron Paul beweerde in een verkiezingsdebat, en later op CNN en Fox News, dat de Amerikaanse buitenlandse politiek voor een grote deel verantwoordelijk is voor de anti-Amerikaanse gevoelens in de wereld, voor de haat en zelfs medeverantwoordelijk is voor 9/11. Pardon? Het is om meerdere redenen inderdaad een verbazingwekkende uitspraak, en we zullen zien waarom.

Middelen versus doelen

Er zijn twee soorten kritiek mogelijk. Je kan het met iemand oneens zijn over de doelen die hij heeft, of je kan samen met hem doelen delen, maar kritiek hebben op de middelen die hij gebruikt om deze doelen te bereiken.

De eerste soort kritiek was tot recentelijk schaars aanwezig en het drong noch tot de leiders, noch tot de media echt door. Denk bijvoorbeeld aan de Flower Power generatie, de Vietnamoorlog en kraakbeweging etc. Denk aan de even onnozele als nuttige Michael Moore, met zijn Fahrenheit 9/11. Denk ook aan de serieuzere Noam Chomsky, die zelfs ondanks dat hij bijna net zoveel geciteerd is als de Bijbel en Freud, toch weinig weerklank heeft in de kranten en op de televisie.

In het Westen kwam tot nu toe vooral kritiek op de middelen voor. De grote meerderheid geloofde in het nobele streven van de Westerse cultuur/democratieën in het algemeen om welzijn en democratie in de wereld te verspreiden. De middelen waren soms verkeerd gekozen.

De kritiek luidde meestal dat men meer diplomatiek moest gebruiken, voordat men naar de wapens greep. Men moest zachter bombarderen, om slapende kinderen niet te verstoren. De leiders hadden goede bedoelingen, maar soms waren ze incapabel, onvoorzichtig of veel te gepassioneerd bezig.

De massamedia en de politieke oppositie, en ik heb het vooral over Amerika, hebben tot nu toe vooral kritiek op de middelen geuit om politieke punten en kijkcijfers te scoren, maar veel te weinig kritiek geleverd op de doelen zelf. Dit heeft geleid tot een (officiële) waarheid, die misleidend was en effectiever dan de propaganda in de landen met ondemocratische regimes.

Bijvoorbeeld in 1990, tijdens de eerste Golfoorlog, functioneerde de CNN-bijbel als kanon der waarheid. Toen de NAVO Joegoslavië bombardeerde in 1999, heb ik pakweg elfhonderd artikelen in alle kranten en tijdschriften gelezen en leefde met het gevoel alsof ik in een slechte droom was. De media klonken als de Sovjetkrant Pravda.

Toen stond het internet nog in de kinderschoenen, maar toch kon ik veel betrouwbare informatie vinden, die om een of andere mysterieuze reden niet in de media terug was te horen. Ik kon bijvoorbeeld de rapporten van de parlementaire enquêtes lezen van Groot-Brittannië, Canada of Australië. Dit, samen met andere bronnen, hebben me tot andere gedachten gebracht dan in 1990.

Dit welwillende Westerse zelfbeeld was zelfs in Nederland rijkelijk aanwezig, een land dat volgens een (Nederlands)Amerikaanse amica socialistisch was. In 2001, meteen na 9/11, schreef ik op het internetforum van het blad Trouw precies dezelfde woorden als Ron Paul, en men reageerde alsof ik net van Mars was gekomen. Sommigen vroegen zich af of ik niet uit een grot in Afghanistan mijn berichten typte, zittend aan de rechterkant van een zekere Osama.

Toch waren er al in die periode meer stemmen te horen dan in 1999 die door internet een andere mening hadden gevormd. De politici en de media stonden echter nog steeds achter het officiële standpunt.

Technologie heeft de machtsstructuren in de wereld totaal veranderd.

In de geschiedenis is het Westen door deze technologische ontwikkelingen aan de macht gekomen. De kruit gebruikt in nieuwe en sterkere kanonnen en vuurwapens hebben deze macht veroorzaakt.

De andere volkeren konden niets anders doen dan luisteren. Kwamen ze in opstand, dan konden ze niet veel doen met hun pijlen, bogen en speren. Een strafexpeditie bracht ze makkelijk op de knieën. Hun kwade stem of hun lamentatie verloren hun echo over de oneindige zeeën.

Zij konden de Westerlingen noch bereiken, noch treffen. Ze konen ook geen eenheid vormen, doordat er maar weinig communicatiemiddelen waren, die bovendien traag functioneerden.

Vandaag is het anders en zien we dat technologie veranderingen heeft gebracht, die de machtsbalans in de wereld heeft doen wankelen. Denk vooral aan de prijzen en het toegankelijk worden van wapens, de bijna universele verspreiding van internet en satelliettelevisie en het vervoer van mensen en goederen.

De antikruistocht met een webcam

Wapens en sabotage

Diegenen die hard roepen dat 9/11 de wereld heeft veranderd hebben gelijk, maar niet op de manier waarop zij denken. Bin Laden heeft de wereld veranderd, maar zelf is hij een instrument van de technologie. Marktkrachten hebben technologie goedkoop en makkelijk verkrijgbaar gemaakt. Genetisch gemanipuleerde virussen kan je tegenwoordig op het internet bestellen en elke keuken is een mogelijke biologische en chemische wapenfabriek.

Moderne wapens beschikken over een steeds grotere vernietigingskracht. Onze vitale aderen, zoals de elektriciteitsvoorziening, watertoevoer, (openbaar) vervoer zijn ook van technologische ontwikkelingen afhankelijk geworden, van computers en elektronische systemen, die alleen maar kwetsbaarder zijn geworden voor andere goedkope en toegankelijke technologische instrumenten.

Vervoer

Maar technologische ontwikkelingen geven de menselijke geest, in zijn oneindige creativiteit, de mogelijkheid om ontelbare manieren van vernietiging te bedenken. En de mens is altijd creatiever in verwoesting dan in creatie geweest.

Denk bijvoorbeeld aan de twee mannen die met een sluipschuttersgeweer de V.S., land van driehonderd miljoen mensen, maandenlang in een wurggreep hebben gehouden. Vervoer maakt het nu mogelijk om het land van de vroegere onaantaastbaren makkelijk te bereiken.

Met een paar honderd dollar vlieg je van elke hoek uit de Derde Wereld naar New York, en daar is slechts je verbeeldingskracht het enige obstakel in je mogelijkheid om massa’s uit te roeien.

Communicatiemiddelen, propaganda en indoctrinatie

Internet, mobieltjes en andere snufjes maakten het mogelijk voor Bin Laden om zijn cellen overal ter wereld te besturen en informatie te verzamelen. Het lukte hem, vanuit zijn rattenhol, met een digitale handheldcamera driehonderd miljoen Amerikanen in de ogen kijken en hun een boek van William Blum aan te bevelen, een mini-encyclopedie van de Amerikaanse misdaden.

Het Irakese verzet verspreidt professionele propaganda, op maat gemaakt voor Westerlingen, of op maat gemaakt voor Westerse islamitische pubers, met technologie van een paar duizend dollar.

De macht van de youtube-videoclip is nu groter dan alle korans, bijbels, toras en CNN’s bij elkaar. Indoctrinatie en mobilisatie zijn nu slechts een kwestie van wil.

De in het Westen gemarginaliseerde en gediscrimineerde jonge moslims, op zoek naar een eigen identiteit, zijn een makkelijke prooi. De bevolking onder de 25 jaar in de Derde Wereld groeit met een razende snelheid tot miljoenen ontevreden en ontvlambare jongeren.

Onderwijs en politieke bewustwording

Technologie heeft ook veel goedkoop onderwijs verspreid en geleid tot alfabetisering van voormalige onwetenden. Intelligente jonge “kleurlingen” kunnen nu hun weg in Westerse bibliotheken vinden, hebben toegang tot Westerse media, tot nieuwe Arabische Al Jazeera’s, via satelliettelevisie, radio en internet. Zij zien live hoe baby’s in Irak met 500 killo’s Amerikaanse high-explosives uit elkaar worden gerukt.

Zij weten als geen ander dat ze onderdrukt worden door vreemde machten, door in het zadel geholpen tirannen, door een juk van internationale machtsstructuren, die onveranderd zijn gebleven vanaf het koloniale tijdperk.

Zij zijn bewust geworden van de onrechtvaardigheid en vastberaden om een beter leven te leiden: desnoods met behulp van een dynamietgordel.

Verandering in kritiek en zelfbeeld

Vandaag de dag zie ik een enorme verandering sinds het moment dat de NAVO Joegoslavië bombardeerde. En deze verandering is veroorzaakt door de technologische ontwikkelingen.

Vroeger had je honderden miljoenen nodig om een krant of televisiestation te beginnen. Je had zodanig de waarheid in pacht, een waarheid geboren uit de portemonnee.

Nu is het anders. De hedendaagse weblogger als ad-hocjournalist levert hoogwaardige nieuwe waarheden. Wat vroeger van elkaar gescheiden mensen waren, kunnen nu op afstand hun talenten en krachten bundelen en ideeën uitwisselen.

Bijvoorbeeld de ontdekking van het gebruik van white-phosphorus in Irak, de verspreiding van Britse regeringsdocumenten, die het bewijs van de leugens leverden, en de CIA-vluchten in Europa en andere schandalen zijn door webloggers begonnen.

Gevolgen voor het beeld in de media

Steeds meer westerlingen hebben hun weg gevonden naar alternatieve bronnen van informatie, ook onder invloed van hun intuïtie dat er “something fishy” aan de hand was met de traditionele kranten en televisie.

De van nature al revolutionaire, jongere, draadloze generatie vond sneller gratis waarheden op het internet, dan in een betaald abonnement op een krant.

Dagbladen hebben hun klantenbestand zien afslanken en geen vers vlees versterkt de oude abonneekudde. Zij moeten met de nieuwe informatiebronnen concurreren om de nieuwe waarheden over te nemen.

Ook de pas afgestudeerde journalisten vinden het in hun luiheid makkelijker om info van Google, nieuwsgroepen, forums, weblogs en kleinere en goedkopere internetnieuwsmakers te plukken dan zelf een diepgaand onderzoek te beginnen. Met alle nadelen van dien.

De gewone media weerspiegelen daardoor nu meer de waarheid van de (wereld)meute. Ik las met taalloze “fucks” en “shits” de kranten tijdens de oorlog met Joegoslavië (ja met).

De informatiebronnen die ik toen met veel tijd en moeite heb verzameld, kan ik nu niet meer één, twee, drie gebruiken. Ik kijk eerst op de voorpagina van de Volkskrant om te zien of de ANP het bericht niet eerder heeft uitgebracht.

Ik lees nu de alternatieven op het internet en de ochtend daarna lees ik hetzelfde in de krant. Met andere woorden, mijn waarheid, de waarheid van de machteloze, heeft de mainstream bereikt.

Het Westerse zelfbeeld verandert

“Why do they hate us?” verbaasde men zich tussen de grote tranen na 9/11. Vandaag, slechts zes jaar later, verbaast men zich dat het niet eerder is gebeurd. Het leger van de onwetenden wordt in ieder geval dagelijks door scherpe nieuwe inzichten gedecimeerd.

We kunnen nu vermoeden hoe het komt dat een lid van een republikeinse garde de oude Romeinse, keizerlijke retorica heeft ingeruild voor de toon van de Franse Revolutie.

Misschien is de waarheid in het Capitool gesmokkeld door een niet te doden elektronische bode. Misschien wisten de Senatoren het nog niet en nu wel.

Een tweede mogelijke reden is de steeds groeiende ontevredenheid onder het volk over de politieke leugens. Vertel een opstandige natie wat ze wilt horen en je kan haar zo misschien tot na de verkiezingen in slaap sussen.

Je maait zo ook het gras onder de voeten van de Democraten weg, die slechts halfkritisch zijn, nog steeds bezig met de oude kritiek op de middelen en dus hypocriet. De Amerikanen hebben de Democraten ook door.

911 heeft de Westerling bewust gemaakt van zijn kwetsbaarheid en de illusie van onaantastbaarheid is als de kunstmist na een glittershow verdwenen. Dit heeft grote gevolgen voor de westerse psyche.

Zolang men almachtig over de wereld domineerde, kon men zich permitteren om niet te weten dat de westerse mariniers baby’s van hun leven, toekomst en van hun grondstoffen beroofden. Men kon lui uit zijn televisiefauteuil onbezorgd op media vertrouwen en de mondiale zaken aan politieke stuurlui delegeren.

Maar nu is het ‘ich habe es nicht gewusst’-mentaliteit geen veroorloofbare luxe meer. De Westerling houdt zijn regeringen beter in de gaten, want anders kan men op de wraak van verbitterde derdewereldbewoners berekenen.

Conclusie

Ron Paul heeft een nooit tevoren gekende retoriek geïntroduceerd in de massamedia en de politieke discussie. Dit kunnen we beschouwen als een hoogtepunt en is het gevolg van de technologische ontwikkelingen van vooral de laatste jaren, die leiden tot een nieuwe (tele)visie met een nieuw geluid. Luiheid, onverschilligheid en de stiekeme plezier van rooftochten zijn door technologische ontwikkelingen een boemerang van bad karma gebleken. De almachtige jakhals is gaan liggen en het verlamde lam is door de elektrische vlam op zijn achterste poten gaan staan.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

107 Comments

 1. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Avatar van Arjan Fernhout
  Het is, mijn veldheer, het is. De woensdagochtendzon negeert uw majestueuze buiging en nodigt u te rusten, dan wel niet. "Bestaat Amerika?" en indien niet, wat ermee te doen? nestelen zich wat provisorische vragen in mijn meedogenloze luiheid.

 2. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Het verbaast me dat mensen nog stukken van 2000 woorden lezen, op het internet.

 3. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Lidy

  Er is retoriek en er zijn retorische middelen. Ik kan je het argument in het stuk weergeven, zonder retorische middelen en het is even overtuigend.

 4. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Puntje: het is niet zo dat het internet nieuw nieuws, en zeker niet hoorwaardiger nieuws heeft opgeleverd. Wat wel zo is, is dat het internet nieuwe nieuwsinterpretatie en hoorwaardiger nieuwsinterpretatie heeft opgeleverd.

  Een klein voorbeeld, dat gekozen is vanwege de hoge persoonlijke irritatiewaarde: vroeger werd de interpretatie van het nieuws door types GBJ Hilterman, sonor klinkende mannen die kwamen uitleggen, toen nog over de radio, wat de leiders van de wereld voor goede gedachten hadden, behalve natuurlijk die in de Sovjet-Unie, die op onze directe ondergang uitwaren. Dat laatste hadden ze dan perssonlijk kunnen afluisteren aan de ontbijtafel van de betrokkenen.

  Dit soort nieuwsinterpretatie lijkt op zijn retour, en in de Volkskrant alleen nog bedreven door oude mannen als Paul Brill en Arie Elshout. Wat mij nu verbaasd en hogelijk irriteert, is dat de Volkskrant een plek heeft ingeruimd voor nog zo’n nieuwsdinosaurus: John Vinocur. Volkomen in tegen de beweging die je zo mooi omschrijft.

  Wat bezielt een zichzelf serieus achtende, en hopelijk ook op zijn eigen voortbestaaan gerichte, organisatie als de Volkskrant, om zo’n reactionaire stap te plegen?

  Het nieuwe aan deze tijd is dat ook ondergetekende de mogelijkheid wordt geboden om dit soort tegenanalyses te maken. En daarmee op zijn minst een paar factoren meer mensen te bereiken dan wat vroeger mogelijk was: de buurman. En daarmee ook gelijkgestemden te vinden. Zodra het aantal weldenkende mensen dat elkaar op die manier kan vinden, een zeker minimum (een minimum netwerkdichtheid) overschrijdt, is een nieuw systeem geboren. Hopelijk is dat nu al, of anders snel, het geval.

  Reactie is geredigeerd

 5. lidy lidy

  Avatar van lidy
  Dit stuk van jou, deze visie geeft een aaneenschakeling van aannames zonder onderbouwing. Weliswaarlogisch aaneengeregen, maar voor een kritische beschouwer zoals ik onaanvaardbaar.Mij heb je niet overtuigd met je verhaal.

 6. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud
  Internet heeft wel degelijk nieuw en hoogwaardig nieuws gebracht. Bijvoorbeeld toen Indonesië Oost-Timor binnen viel was het nieuws afhankelijk van New-York Times. En die schreef bijna niks daarover en dus de uitroeiing van een derde van de bevolking kon in stilte plaats vinden. Voor een documentatie zie “Manufacturing Consent” van Herman en Chomsky. Het nieuws was bepaald door de belangen van de rijke eigenaren van een krant of televisiestation, die soms in bezit was van een wapenproducent, en van de rijke adverteerders. Tegenwoordig zijn alternatieve nieuwsbronnen om te weten wat er in Bagdad afspeelt. Neem bijvoorbeeld de blogster “Riverbend” die uit Bagdad het dagelijkse leven beschrijft. Of bloggers die echt onderzoekjournalistiek doen, van hoge kwaliteit. Ook activistische groepen, die eerder geen stem in de media kregen, kunnen heel goedkoop hun nieuws produceren.

  Een tweede element is de bundeling van de informatiebronnen. Zelfs als vroeger een Washington Post een interessant onderwerp beschreef, wist niemand het, behalve de lezers van de papieren krant. Tegenwoordig kan ik dagelijks de belangrijkste onderwerpen van duizenden kranten lezen.

  Een derde element is de toegankelijkheid van officiële documenten online. Zo kon ik na de bombardementen op Joegoslavie de rapporten van parlamentaire enquettes lezen van allerlei landen. Of neem mijn blog over Khalid Sheikh Mohammed als voorbeeld. Ik kon online de transcript lezen van de ondervraging en het bleek dat er andere dingen in stonden dan wat de kranten daarover schreven. Dus nieuw hoogwaardig nieuws.

 7. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @lidy

  Ik heb op mijn weblog over deze onderwerpen geschreven, met onderbouwing. Dit log was gewoon een analyse, een generalisatie. De centrale stelling is dat technologie de machtsbalans in de wereld heeft veranderd. De machtelozen kunnen nu veel meer bereiken, bijvoorbeeld door aanslagen plegen. Zonder 911 had je nu geen republikeinse presidentskandidaat die in het openbaar verklaart dat de Amerikaanse buitenlandse politiek imperialistisch is en veroorzaker is van ellende in de wereld, met als gevolg haat en terrorisme.

 8. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Lidy,
  Ach, Mihai heeft een interview gezien waarin een voor Amerikanen opmerkelijke ommezwaai is gemaakt, één die ze tot nu toe hardnekkig weigerden onder ogen te zien: ze zijn in een groot deel van de wereld gehaat vanwege datgene wat ze doen. Ik heb er tijdens het hele 9/11 gebeuren speciaal op gelet, en ergens, na een aantal dagen (3,4, 5) is er één enkele discussie op CNN geweest over "het Waarom". Dat was bijzonder pijnlijk voor ze, en daarna is het dan ook niet meer gebeurd, in de VS. In mijn http://www.rijnlandmodel.nl/politiek/geo/waarom_11-9.htm van destijds is ook goed te lezen hoe dit soort discussies gemanipuleerd wordt.

  Het feit dat er nu, anno 2007, op terug wordt gekomen, is dus wel degelijk een punt van aanzienlijke betekenis – öf het "groot" is hangt af van het vervolg. Het verhaal dat Mihai er aan vastplakt, is wat ruim bemeten in zijn reikwijdte – maar Mihai is dan ook filosoof.

 9. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Miahai,
  Terwijl ik de rest zat te typen vroeg ik me al af in hoeverre het eerste waar was. Ik dacht: ik laat het staan om te zien wat voor materiaal jij hebt. Ik ben grotendeels om. Waar ik nog over aarzel is of dit een kwantitatieve of kwalitatieve verandering is. Ik neig nu naar het tweede. Vooral omdat het ook reguliere journalisten dwingt beter te gaan werken, zoals Joris Luyendijk laatst heeft laten zien.

  Waarmee dan in ieder geval je gebruik van de term revolutie in de kop gerechtvaardigd is.

  P.S. En ik vind het bijzonder leuk om te horen dat jij je ook zo heb zitten ergeren aan de verslaggeving rond de oorlog tegen Joegoslavie – ik dacht dat ik de enige Nederlander was geweest.

  Reactie is geredigeerd

 10. lidy lidy

  Avatar van lidy
  Filosofen zijn waarheidszoekers toch?

  ‘wat ruim bemeten in zijn reikwijdte’is inderdaad wat ik bedoel. Haha, wel weer leuk gevat!…

  Mihai: volgens mij zijn we al een fase verder, de informatietechnologie verandert de machtsbalans!…

 11. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  Noem het niet kwalitatief of kwantitatief maar een democratisering van de waarheid. Het nieuws wordt niet meer bepaald door geld en zijn belangen. En tegelijkertijd een marktwerking van de waarheid. Vroeger was er vooral de adverteerder die bepaalde wat in de krant kwam en nu is ook de lezer die dat doet. De massamedia hadden vroeger een klant: de adverteerder. Nu hebben ze twee klanten: de adverteerder en de lezer.

 12. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @lidy

  Informatietechnologie is technologie. Bovendien informatie zonder de mogelijkheid tot handelen is ook niet alles. En de technologie geeft vernietigingskracht aan de machtelozen.

 13. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @lidy

  Het lezen van mijn onzin is niet verplicht. Er zijn oneindig veel andere plekken op het internet waar je uit kan hangen.

 14. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Lidy,
  Dit vind ik geen onzin, hoor, wat Mihai nu zegt – ik neem aan dat hij ‘vernietigingskracht aan de machtelozen’in de procesmatige zin bedoelt.

 15. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Stelling:
  Het gebruik van retoriek hangt af van de doelgroep die je je stelt – zoek je het meer gemiddelde publiek, is retoriek in één of andere vorm noodzakelijk. Zoek je de redelijk denkende mensen, is retoriek ongewenst en contraproductief.

  Met alle tussengradaties, natuurlijk.

 16. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  Stelling: Elke goed geschreven tekst of toespraak bevat retorische middelen. Filosofische stukken beginnen bijvoorbeeld met een stelling en ze eindigen met een conclusie waarin de stelling wordt herhaald. Dat is niet noodzakelijk voor een argument, maar voor de lezers is het makkelijker om het argument te volgen. Alles wat een tekst leesbaarder maakt en je maakt dat je niet in andere gedachten afdwaalt is retoriek.

  Kant en Nietzsche hadden niet mooi literair hoeven schrijven en toch hebben ze dat gedaan. Retoriek is pas overbodig als er geen argument daarachter zit, als je van dingen overtuigd wordt, die je zonder retoriek niet zouden overtuigen.

 17. lidy lidy

  Avatar van lidy
  Ik had er ook geen genoegen mee genomen, Mihai. De juiste en onmiddellijke vraag voor een filosoof zou moeten zijn: ‘En waarom vind je het onzin?!…Maar dat vraag je niet!…

 18. lidy lidy

  Avatar van lidy
  Zo denk jij er over. Gelukkig zijn er heel wat mensen die een andere mening zijn toegedaan. En laten we het daar dan maar bij houden!…
  Reactie is geredigeerd

 19. korall haj korall haj

  Avatar van korall haj
  het is wel een beetje een sales verhaaltje geworden mihai, maar volgens mij heb je wel gelijk. komt er ook nog een executive overview van het materiaal (alleen de premissen en de conclusies) ?

 20. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Prima, vergt alleen wat aanpassing van definities. En ook voor deze situatie geldt: hememaal wit en helemaal zwart is niets.

  @Lidy,
  De plicht tot nadere substantiering ligt in eerste instantie bij degene die de globaliserende opmerking maakt. En veel globaliserender dan ‘Jongen, kraam toch niet zoveel onzin uit!’ zal je het niet zo snel vinden. Ik denk dat (sorry, Mihai) Mihai jouw intelligentie hoog genoeg inschat dat hij vindt dat je die wedervraag zelf wel kan bedenken.

  Reactie is geredigeerd

 21. lidy lidy

  Avatar van lidy
  @Ruud, ik refereerde direct aan uitspraken zoals:

  =Informatietechnologie is technologie=

  Me dunkt dat daar een nuance op z’n plaats is. Over welke technologie hebben we het.

  =Bovendien informatie zonder de mogelijkheid tot handelen is ook niet alles=

  Boven wat?
  Moet alle informatie tot handelen leiden? Dat is al een filosofische vraagstelling op zich.
  Is niet alles, wat is het dan wel?

  =En de technologie geeft vernietigingskracht aan de machtelozen=

  De zin heeft al een tegenstelling in zich.

  Iemand die zich filosoof noemt zal toch echt zijn zinnen zorgvuldiger moeten formuleren.

 22. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @lidy

  Lees eerst de stuk voordat je reageert.

  ==Me dunkt dat daar een nuance op z’n plaats is. Over welke technologie hebben we het.==
  Ik heb toch in mijn stuk tientallen voorbeelden van (informatie)technologie gegeven? Het staat zelfs vetgedrukt: “Denk vooral aan de prijzen en het toegankelijk worden van wapens, de bijna universele verspreiding van internet en satelliettelevisie en het vervoer van mensen en goederen.”

  Dus zelfs jouw eerste opmerking dat “volgens mij zijn we al een fase verder, de informatietechnologie verandert de machtsbalans!.” Was volstrekt misplaatst, want in mijn stukje stond technologie en informatie technologie genoemd. Lees dus eerst de tekst voordat je reageert.

  ==Boven wat?==

  Het gaat niet alleen om informatie hebben. Het gaat ook om de mogelijkheid om te handelen. Als ik in een gevangenis ben, heb ik niets aan de informatie dat ik daar onterecht sta. Maar pas als ik gereedschap heb kan ik ontsnappen.

  ==De zin heeft al een tegenstelling in zich.

  Iemand die zich filosoof noemt zal toch echt zijn zinnen zorgvuldiger moeten formuleren.==

  Gelul.

 23. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  lidy (ip: 86.87.222.3) / 23-05-2007 16:24
  @Ruud, ik refereerde direct aan uitspraken zoals:
  =Informatietechnologie is technologie=
  Me dunkt dat daar een nuance op z’n plaats is. Over welke technologie hebben we het.

  Reactie:
  "Informatietechnologie" is een deel van de grotere verzameling aangeduid met "technologie". Mihai’s opmerkingn is correct, als "is" gelzen wordt als "maakt deel uit van", wat hier duidelijk zo bedoeld wordt.

  Citaat:
  =Bovendien informatie zonder de mogelijkheid tot handelen is ook niet alles=

  Boven wat?
  Moet alle informatie tot handelen leiden? Dat is al een filosofische vraagstelling op zich.
  Is niet alles, wat is het dan wel?

  Reactie:
  De eerste vraag snap ik niet. Je tweede vraag: In ‘informatietechnologie is ook niet alles’ slaat ‘alles’ overduidelijk op de processen die Mihai in zijn bijdrage heeft beschreven – dat wil zeggen: hoe de macht verdeeld is in de wereld, en de invloed van informatie daarop

  Citaat:
  =En de technologie geeft vernietigingskracht aan de machtelozen=

  De zin heeft al een tegenstelling in zich.

  Reactie:
  Helaas: neen. Het werkwoord geeft duidt een verandering van toestand aan, een verandering waarvoor de betrokkenen iets niet hadden, en waarna wel. Datgene wat ze ervoor niet hadden is macht, dus is het gebruik van de term ‘machtelozen’ correct. Na afloop van het proces, en na afloop van deze zin niet meer, maar dat is dus pas later het geval. Zoals het er staat, kan het zelfs niet anders.

  Citaat:
  Iemand die zich filosoof noemt zal toch echt zijn zinnen zorgvuldiger moeten formuleren.

  Reactie:
  Tja, wat moet ik dan hiermee. Ik zal beleefd blijven. Het is juist dat datgene wat Mihai stelt niet allemaal woordelijk is uitgeschreven. Maar ik hoop dat je wilt toegeven dat dit in ultimo ook onmogelijk is. We zullen altijd tot op zekere hoogte mee moeten lezen. Ik vind dat je dat in dit geval in onvoldoende mate hebt gedaan.

  Ik vind ook dat Mihai grote stappen neemt, maar hij kan niet op één A4-tje alles opschrijven, en ik vind in hoe en wat hij wel schrijft onvoldoende aanleiding om alles zomaar op één grote hoop te gooien.

  Dat hij dat dan bij jou terug doet, is helaas dan weer wel voldoende aanleiding voor.

  Reactie is geredigeerd

 24. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Nagedachte en contra-voorbeeldje:
  Het woord ‘klaar’ in de kop is wel enigszins ambigue. Zeker Mihai’s Roemeense afkomst meenemende vroeg ik mij ten eerste onbewust af of dit het Nederlandse "klaar" van "over" is, of het Duitse "klar" van "helder". En ten tweede is in het Nederlandse geval dan nog niet helder of dat "klaar" het begin of het einde van de revolutie aanduid: Zijn we zover dat de revolutie staat te beginnen, of is hij al afgelopen?

 25. Erik van Donk Erik van Donk

  Avatar van Erik van Donk
  Er is natuurlijk wel een analogie voor Mihai’s thema rond de verandering van informatievoorziening door technologie: de stoommachine maakte de locomotief mogelijk, waardoor kranten per trein sneller en beter konden worden verspreid dan voorheen.

 26. coming soon coming soon

  Avatar van coming soon
  Informatie leidt niet automatisch tot een verandering in het gedrag. Als dat waar zou zijn, hoefde ik mijn leerlingen alles maar 1 keer uit te leggen. Ik ga uit van de situatie dat ik uitstekend uitleg 🙂 En toch die glazige blik tegenover me.
  De mogelijkheid tot handelen helpt. Je kunt wel lezen op het internet waar de wapens te koop zijn, zonder centjes wordt het toch een moeizaam verhaal. Maar er is meer.
  Helder en duidelijk is de Amerikanen verteld dat hun gedrag niet helemaal toppie was. Waarom reageert Ron Paul anders? Waarom trekt hij wel de conclusie dat Amerika zich anders moet opstellen, ander gedrag moet vertonen?
  Is het de hoeveelheid informatie, mogelijk gemaakt door het internet?
  Is het de snelheid waarmee de ontmaskering van de mooie regeringspraatjes plaatsvind?
  Komt het door de andersoortige informatie die nu openbaar toegankelijk is? De verhalen van de gevolgen voor de gewone mensen bijvoorbeeld?
  Ik weet het niet. Ik weet wel dat informatie pas kennis wordt (en daarmee het handelen mogelijk maakt) als de informatie gekoppeld kan worden aan al aanwezige kennis.
  Voorbeeld: ik heb niets aan de informatie die ik kan lezen op het station, als ik niet weet dat het een dienstregeling is. Ik lees 18.47 Utrecht perron 14B en het zet me niet aan tot een sprintje om die trein nog te halen.
  Welke kennis bezat Paul al waardoor de informatie bij hem leidde tot ander gedrag?
  Dat zou ik wel willen weten.

 27. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @coming soon,
  Ja ja, erg herkenbaar lachen, dat begin. Ik denk dat Mihai bedoelt, of impliceert, dat de informatie waar hij het over heeft de nauwe passage van het menselijke begrijpen al gepasseerd is.

 28. lidy lidy

  Avatar van lidy
  hahahaha, het verhaal was al ongeloofwaardig, maar nu begint het aardig te lijken op een slapstick Ruud!…

 29. lidy lidy

  Avatar van lidy
  Ik heb geen probleem, voor mij is dit puur amusement. Ruud die als slippendrager fungeert van een keizer zonder kleren.

 30. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Lidy,
  Kijk, dat is nu weer een leuke en verifieerbare uitspraak: ‘een keizer zonder kleren’. Zou jij de blote huid van Mihai kunnen beschrijven, inclusief zijn moedervlekken en eventuele tatoeages, ten bewijze van het feit dat Mihai geen kleren aan heeft?

  Als jij dat kan, trek ik het boetekleed van slippendrager aan.

  Nou, is dat geen passende beeldspraak? Nu nog een even leuk antwoord.

  Reactie is geredigeerd

 31. lidy lidy

  Avatar van lidy
  =Vandaag heb ik een mirakel gezien: de jakhals lag tam naast het lam. Ik heb een conservatieve republikeinse presidentskandidaat gezien, die spreekt als een linkse rakker=

  Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken!…

 32. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Lidy,
  Ja, ik ben veel leuker dan de meeste mensen die zich voordoen als "zo leuk". Leuk is dat, hè …

 33. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Ik dacht dat Lidy ons nog ging vertellen wat zij als onbewezen beschouwde in mijn verhaal.

 34. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Ik denk dat Lidy wat overweldigd is door de diepgang van onze gedachten…

 35. VolkskrantWatch VolkskrantWatch

  Avatar van VolkskrantWatch
  Voor Amerika zie ik helemaal geen verandering. Ze zijn begonnen met moord en uitbuiting (genocide indianen) en na een paar eeuwen is het nog precies hetzelfde. Ja, de technologie is veranderd, maar het beest niet.

 36. VolkskrantWatch VolkskrantWatch

  Avatar van VolkskrantWatch
  In de reacties lees ik trouwens nog meer nonsens, dat heeft weinig met "analyse" te maken Mihai, maar meer met fantasie. Mits ik de revolutie heb gemist, maar misschien ben ik dat geval geestelijk niet meer volwaardig – kan ook nog.

  "De centrale stelling is dat technologie de machtsbalans in de wereld heeft veranderd."
  Bedoel je hiermee dat, sinds de industriële revolutie, de arbeiders werkgevers zijn en managers achter de lopende band staan? Dat de media worden gerund door het volk i.p.v. politieke partijen en multinationals? Dat de gemiddelde Afrikaan de mogelijkheid heeft om zijn leven te verbeteren? Dat het volk bepaalt wie er een terrorist en en wie een patriot, dat machthebbers hun kinderen naar het front sturen? Dat rijk arm niet meer uitbuit?

  "De machtelozen kunnen nu veel meer bereiken, bijvoorbeeld door aanslagen plegen."
  "En de technologie geeft vernietigingskracht aan de machtelozen."
  Wil je hiermee beweren dat aanslagen van "machtelozen" nooit voorkwamen? Zou je je eerst niet eens afvragen waarom "machtelozen" machtelozen heten?

  "Zonder 911 had je nu geen republikeinse presidentskandidaat die in het openbaar verklaart dat de Amerikaanse buitenlandse politiek imperialistisch is en veroorzaker is van ellende in de wereld, met als gevolg haat en terrorisme."
  En wie is dat, en waar kan ik dat lezen? Leg mij eens hoe het komt dat politici sinds 9/11 opeens de waarheid zouden spreken – zit hier verandering in? Wanneer jij dat denkt Mihai, dan weet je blijkbaar niet wat campagnevoeren is.

 37. VolkskrantWatch VolkskrantWatch

  Avatar van VolkskrantWatch
  En trouwens, je kunt Lidy wel proberen weg te jagen met pseudo-intellectuele praat, maar het lef om haar vragen te beantwoorden heb je niet – of ga je Dr. Phil zitten spelen om haar vragen te omzeilen. Ik vind dat erg slap, en dat onderstreept je genialiteit geenzins.

 38. VolkskrantWatch VolkskrantWatch

  Avatar van VolkskrantWatch
  Nee die is geweldig stijf. Het verlangen om Dr. Phil te zijn is slap.

 39. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  "De centrale stelling is dat technologie de machtsbalans in de wereld heeft veranderd," schrijft Mihai.

  De technologie heeft de verhouding tussen enerzijds (invloed)rijk en machtig en anderzijds arm en machteloos niet veranderd. Integendeel, zelfs.

  Macht en rijkdom zijn relatieve begrippen. De (relatief) armen kregen dankzij de technologische ontwikkelingen weliswaar meer mogelijkheden en daarmee ook een beetje meer ‘macht’, maar lang niet zo veel (absoluut en relatief) als zij die daar al in ruime mate over beschikten. De machtsbalans is dus alleen maar nóg meer doorgeslagen naar de kant van de rijken en machtigen.

  Tegen de tijd dat schaarsten aan water, olie, vruchtbare bodem en schone lucht levensbedreigende vormen hebben aangenomen, zullen ook de machtsverschillen inmiddels weer pre-revolutionair van aard zijn. Wat daarna zal gebeuren, tart ieder voorstellingsvermogen. In alle revolutionaire wanorde en geweld zal het begrip ‘macht’ dan een tijd lang nauwelijks relevant zijn.

  Men hoeft de wereldgeschiedenis niet te kennen bij een poging om zich een voorstelling te maken van het verloop van de nabije toekomst, maar het helpt wel.

 40. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  Lees goed het volgende fragment geschreven door Zbigniew Brzezinski:

  “It is no overstatement to assert that now in the 21st century the population of much of the developing world is politically stirring and in many places seething with unrest. It is a population acutely conscious of social injustice to an unprecedented degree, and often resentful of its perceived lack of political dignity. The nearly universal access to radio, television and increasingly the Internet is creating a community of shared perceptions and envy that can be galvanized and channeled by demagogic political or religious passions. These energies transcend sovereign borders and pose a challenge both to existing states as well as to the existing global hierarchy, on top of which America still perches.”

  Brzezinski, Jimmy Carter’s voormalige adviseur, schreef bovenstaande in het openingsnummer van het nieuwe blad The American Interest(AI). Het is misschien interessant om te weten wie de andere medeoprichters van het blad zijn: Francis Fukuyama, Eliot Cohen (“the most influential neocon in academic”) en Josef Joffe. Ondanks deze neocon entourage pretendeert men dat “(AI) is a new and independent voice devoted to the broad theme of America in the world”, met andere woorden een onafhankelijk blad, open voor alle meningen. Deze combinatie van politiek hoog geplaatste mensen en vooraanstaande neoconservatieve intellectuelen, maken Brzezinski’s stuk ontzettend merkwaardig.

  In zijn essay zegt Brzezinski in het kort het volgende: De bevolking van de Derde Wereld staat op het punt om in opstand te komen. Als gevolg daarvan en vanwege interne eigenschappen kunnen we drie mogelijke horrorscenario’s verwachten:

  (1) Amerika wordt een globale dictator;

  (2) Amerika gaat ten onder;

  (3) Er ontstaat een wereldoorlog tussen het Westen en de Islam (of derde Wereld).

  Maar, zegt Brzezinski, noch een opstand in de Derde Wereld, noch de drie horrorscenario’s zijn wenselijk. We moeten daarom iets doen. Zijn oplossing ligt in een verandering betreffende de huidige houding in de Amerikaanse buitenlandse politiek, in een bestrijding van de armoede en sociale onrechtvaardigheid, in samenwerking, democratie en internationaal recht. Het argument is als volgt:

  Oorzaken: Het Amerikaanse beleid

  Een aantal factoren heeft tot de huidige situatie geleid. De Amerikaanse reactie op 11 september was fout, de afwijzing van Kyoto en van Het Internationale Strafhof waren onhandig aangepakt.

  De reactie op 11 september, die stoelde op unilateralisme, dwz eenzijdigheid, heeft het handelen via de Navo, de internationale rechtsgang en de VN vervangen. Men introduceerde een doctrine van preventieve aanvallen, wat op grond van foute informatie, tot een aanval op Irak leidde. Men ging allerlei opportunistische verbonden sluiten, zoals met Rusland. Men handelt onwettig, martelt gevangenen en schaft burgerrechten af. Men jaagt het Amerikaanse volk angst aan, voor politiek gewin. “A self-confident America was being transformed into a fear-driven nation” – schrijft Brzezinski. Bovendien heeft het huidige beleid twee andere negatieve gevolgen: de (presidentiële) geloofwaardigheid is in het geding en er is een ongekende vijandigheid jegens Amerika is ontstaan.

  Een (voor VS) nog gevaarlijker ontwikkeling is de neiging tot locale coalities, met een Anti-Amerikaans aroma. De EU probeert daarmee zichzelf te politiseren. China trekt de Aziatische landen in een soortgelijke alliantie mee. Zuid-Amerika verandert in een links clubje. Brzezinski vat het zo samen:

  “In brief, America’s post-9/11 foreign policy is too short range in its focus, overly alarmist in its rhetoric, and has been too costly in its still early consequences. Its overall effect has been to increase America’s national vulnerability while undermining the legitimacy of its international primacy.”

  “The global political awakening”

  Niet terrorisme, zegt Brzezinski, vormt het grootste gevaar, maar een globale politieke bewustwording:

  “[T]he central challenge of our time is posed not by global terrorism, but rather by the intensifying turbulence caused by the phenomenon of global political awakening. That awakening is socially massive and politically radicalizing.”

  De politieke bewustwording van de derde wereld wordt veroorzaakt door alfabetisering, toegang tot radio, televisie en Internet. Op dit punt komt Brzezinski’s analyse met de mijne overeen ook in http://mihai.punt.nl/index.php?r=1&id=268532&tbl_archief=0#268532

  “Technologie heeft de machtsstructuren in de wereld totaal veranderd. Het individu is zo machtig geworden dat de wereld niet meer als een schaakbord, tijdens geheime ontmoetingen, kan worden beschouwd. De internationale instituties en de mentaliteit van de mensen die denken dat het lot van miljarden mensen door weinigen beslist kan worden, zullen moeten veranderen. Maar laat ik eerst twee technologische ontwikkelingen noemen, die deze veranderingen hebben gebracht. Daarbij denk ik vooral aan het Internet en het terrorisme als twee belangrijke factoren.”

  Mijn analyse van toent komt heel dicht bij Brzezinski’s analyse:

  “America needs to face squarely a centrally important new global reality: that the world’s population is experiencing a political awakening unprecedented in scope and intensity, with the result that the politics of populism are transforming the politics of power.”

  De Indianen in Zuid-Amerika hebben dezelfde visie op de wereld als de moslims in het Midden Oosten, Zuidoost Azië, en een stijgend aantal in Europa, meent Brzezinski. Hun wensen zijn een reactie op de in hun ogen destructieve invloed van de buitenwereld (lees Amerika) op hun eigen leven. Ze hebben in verschillende mate een afkeer van de status quo, en zijn daardoor vatbaar voor een mobilisatie tegen die externe macht.

  “The youth of the Third World are particularly restless and resentful. The demographic revolution they embody is thus a political time-bomb, as well. With the exception of Europe, Japan and America, the rapidly expanding demographic bulge in the 25-year-oldand-under age bracket is creating a huge mass of impatient young people… these millions of students are revolutionaries in-waiting, already semi-mobilized in large congregations, connected by the Internet and pre-positioned for a replay on a larger scale of what transpired years earlier in Mexico City or in Tiananmen Square.”

  De meerderheid van de huidige staten hebben hun macht verloren over “pliant populations” en Brzezinski vreest voor een globale revolutie. Hij vergelijkt de huidige situatie met de situatie tijdens de Franse Revolutie, de revoluties van 1948, de Bolsjewistische revolutie en de antikoloniale strijd na de tweede wereldoorlog.

  De oplossing

  Het advies noemt een aantal punten. Een supranationale samenwerking is noodzakelijk om de zwakte van individuele staten te compenseren, die niet meer voldoende is voor politieke oplossingen en voor een sociale “depressurization” die de meerderheid van de volkeren urgent nodig hebben.

  Democratie verspreiden is niet voldoende. Men moet actief aan state building doen, want een onzorgvuldig ingevoerde democratie, geeft juist de macht aan populisten en radicale bewegingen. De wereld smacht naar “political dignity”, etnische en nationale zelfbeschikking, religieuze zelfbepaling, mensen- en sociale rechten:

  “Democracy for some without social justice for the many is no longer possible in the age of mass political awakening.”

  Democratisering moet verbonden worden aan directe inspanningen om de extreme armoede te elimineren en een geleidelijke vermindering van de globale ongelijkheid. (Was Brzezinski high toen hij dit schreef?) door te voeren. Amerika moet oprecht geëngageerd zijn in een nieuwe visie van globale solidariteit. (ik verzien dit niet zelf).

  Verder adviseert Brzezinski om een nieuwe alliantie te vormen, een G14, met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China, India, Pakistan, Indonesië, Japan, Nigeria, Zuid-Afrika, Brazilië en Mexico. Het Kyoto-akkoord moet heroverwogen worden, of de VS moeten zich oprecht inspannen voor het milieu. De VS moeten hun eigen beloftes naleven met betrekking tot de “Millennium Development Goals”, eerder dan een massieve stijging in de defensie- en veiligheidsuitgave na te streven. De meningsverschillen mbt de landbouwsubsidies moeten snel opgelost worden. De VS moeten ook meer aandacht aan het internationale recht en wetgeving schenken en beter naar het Internationale Strafhof in Den Haag gaan kijken.

  Zijn conclusie is dat men zo bovengenoemde gevaren kan voorkomen: een globale revolutie, een dictatoriale Amerika, haar ondergang of een nieuwe wereldoorlog.

  Met dit stuk geeft Brzezinski aan dat de machtigen zich bewust zijn geworden van hun machtsverlies, vooral door technologische ontwikkelingen en alfabetisering. Het is tijd dat wij, dat wil zeggen degenen die deze wereld willen veranderen, ons dit ook realiseren en deze feiten volledig gaan benutten.

  Reactie is geredigeerd

 41. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai, wij verschillen niet in onze observaties, noch in onze opvattingen daarover, maar wel over de reikwijdte van de ‘macht’ van de (invloed-)armen. Die zijn relatief nog altijd even (on)machtig als de mensen die in de grote revoluties in opstand kwamen tegen de machtselites. Het is de macht van de massa tegenover die van het kapitaal, politieke invloed, internationale netwerken en (niet te vergeten) van wapens en zeggenschap over de krijgsmacht, .

  De ‘oplossing’ waar Zbigniew Brzezinski mee komt, is niet meer dan een lijst van onvervulbaar gebleken verlangens, een natte droom van iedere weldenkende en -willende wereldburger: Meer supranationale samenwerking, verspreiding van democratie, state building, eliminatie van extreme armoede, vermindering van de globale ongelijkheid, versterking van globale solidariteit, de vorming van een nieuwe G14-alliantie inclusief China, India, Brazilië e.a., heroverweging van het Kyoto-akkoord, hervorming van de landbouwsubsidies, opheffing van handels- en protectiebarrières, méér inspanningen voor het milieu, méér aandacht en respect voor het internationale recht en wetgeving, mensen- en burgerrechten en voor het Internationale Strafhof in Den Haag (dit alles geldt dan met name voor de VS), etc. etc. Die lijst kan ik gemakkelijk aanvullen met nog veel meer wensdromen, maar dat heeft geen enkele zin. De geschiedenis zal zijn onverbiddelijke loop hebben.

  Zbigniew Brzezinski is niet één van de ‘mnachtigen’, maar slechts een roepende aan de zijlijn, net als wij, maar die op grond van zijn kennis, ervaring en vroegere posities hoogstens een luidere stem heeft, maar geen of althans nauwelijks invloed.

 42. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Er is een essentieel verschil met vroeger: de vernietigingskracht. Tot recentelijk konden ze in de derde wereld niets tegen ons doen. Ze hadden pijlen, bogen, kalashnikofs en wij hadden tanks, vliegtuigen, schepen, atoombommen. De oorlogen vonden plaats daar. Sinds kort kunnen zij hier grote aanslagen plegen. Denk bijvoorbeeld aan de schade van 911 en de val van de aandelenmarkt, de hele vliegverkeer dat voor dagen was ontregeld, voor jaren verlies leed. Denk aan de twee Amerikaanse sluipschutters. Het tweede verschil is de informatieverspreiding wat ook in hun voordeel werkt. Het derde verschil is de alfabetisering.

  Wat ga je doen, want je vecht niet tegen een zichtbaar leger, maar tegen guerrilla/terroristen, die zich tussen alle andere onschuldige burgers bevinden, dus ook Westerse burgers. Bovendien, hoe harder we optreden, hoe meer opstandige moslims in het westen zullen ontstaan. De bezetting van Palestijns land bewijst dat een van het grootste legers ter wereld, niet een klein gebied kan controleren. Denk aan Gaza in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Berlin, New York, Parijs etc.

  Wij kunnen weinig doen:

  1. De derde wereld uitroeien, de moslims in het westen, de andere uit de derde wereld afkomstige mensen in het Westen en de linkse rakkers, die zich tegen deze ongekende genocide zullen verzetten.

  2. Bezig zijn met een globaal afsluitersysteem (echelon) gekoppeld aan wapens in ruimte die mensen op aarde kunnen opporren en doden. Ook is men bezig met systemen om gedachten te lezen. Maar daar zijn we ver vandaan, van deze ultieme controle. Bovendien is deze controle ook voor onszelf gevaarlijk. Alle wapens die we nu toe hebben gemaakt, komen op een of andere dag in de handen van de machtelozen en deze wapens worden steeds krachtiger. Deze wapens worden tegen onze burgers ingezet.

  3. Onszelf beveiligen. Denk aan de kosten om alle fabrieken te beveiligen. Alle spoorlijnen etc. Israel lukt heel weinig. Zoals je ziet, beveiligen heeft steeds meer rooftochten nodig, maar het werkt niet meer, zoals in Irak nu. Dus hoe betalen we al die beveiliging? Het is nog steeds goedkoper om minder te roven en de rest van de wereld ook fatsoenlijk te laten leven.

  == Zbigniew Brzezinski is niet één van de ‘mnachtigen’, maar slechts een roepende aan de zijlijn, net als wij,==

  Van de machtsverschuiving is niet alleen Brzezinski bewust van geworden. “You have to be more careful in a world that is saturated with all kinds of weapons in the hands of . . . terrorists. It’s all very dangerous." – adviseerde Boris Yeltsin Clinton toen hij Irak bombardeerde. Steeds nieuwe rapporten van het Pentagon erkennen dat terrorisme het gevolg is van de Amerikaanse militaire interventies en adviseren een vermindering ervan. De 911 commissie zegt hetzelfde: terrorisme is veroorzaakt door de Amerikaanse buitenlandse politiek. Zelfs Angela Merkel vertelde onlangs dat neoliberalisme de armen armer heeft gemaakt. We zien ook nu het Amerikaanse verkiezingsdebat, Ron Paul die precies hetzelfde zegt, wat ongehoord is voor Amerika. Edwards die zegt dat de Irakoorlog op leugens en propaganda stoelt. Jimmy Carter die openlijk schreeuwt.

  Je kan niet zeggen dat er niets is veranderd.

  Reactie is geredigeerd

 43. VolkskrantWatch VolkskrantWatch

  Avatar van VolkskrantWatch
  Mihai, nu aub even publiekelijk mededelen dat jij graag wil dat een dom grietje op jouw argumenten reageert, en dan zal ik er eens over denken.

 44. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @VolkskrantWatch

  Sorry mopje. Ik zat jullie alleen te pesten. Je hoeft niet te reageren, alleen het in acht nemen dat mijn stellingen op onderbouwde feiten stoelden.

 45. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai, uit al jouw voorbeelden blijkt dat er niets essentieels is veranderd, zeker niet in de balans tussen (invloed)rijken en -armen. De (invloed)rijken zijn zowel in absoluut als in relatief opzicht alleen maar nóg machtiger geworden. Ook hún vernietigingskracht is onevenredig toegenomen.

  De ‘machtsbalans’ is ondanks alle technologische ontwikkelingen relatief niet gunstiger geworden voor degenen die het meest zullen lijden onder de gevolgen van milieuvervuiling, uitputting van aardse reserves, broeikaseffect en water- en voedselgebrek. (wat dit laatste betreft: de rijken stoppen het voedsel van de armen in de brandstoftanks van hun suv’s..)

  OK, de (invloed)armen en machtelozen kunnen nu tv kijken, telefoneren, internetten en e-mailen en een bepaald percentage is goed opgeleid en geïnformeerd. Maar dat is altijd zo geweest, ook in de pre-revolutionaire perioden die de wereld al eerder heeft gekend en die óók geleid hebben tot massamigraties, opstanden, revoluties wanorde en mega-geweld. Die kant gaan wij nu weer op. Onverbiddelijk.

  Als zelfs waarschuwingen als die van Yeltsin aan Clinton geen effect hebben, wat verwacht je dan van dat lijstje van onvervulbare wensen dat door Brzezinsky als ‘oplossing’ wordt aangedragen?

  Kijk naar de reacties op voorstellen om bijvoorbeeld meer spaarlampen te gaan gebruiken, de maximum snelheden te gaan verlagen, kerosine- en slurptax in te voeren, etc. Er zijn altijd belangengroepen en/of betweters die noodzakelijke maatregelen zullen tegenhouden.

  Zelfs de G8-top zal niets opleveren op het gebied van klimaat, milieu, biodiversiteit, handelsbarrières, (afremmen van) wapenwedloop, etc.

  De mens blijkt in de praktijk niet intelligenter dan de ééncellige organismen waar hij van afstamt: Hij reageert primair op licht/donker, water/geen water, voedsel/geen voedsel, bedreiging/geen bedreiging. De mensheid wacht het volgende wereldwijde onheil af, en zal dan pas heel primair reageren: vechten of vluchten.

 46. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  Een paar jaar geleden zou het onderwerp niet eens op de agenda van G8-top zijn geweest. Een paar jaar geleden als je over klimaatverwarming spraak, naam iedereen je voor de gek, of voor fanatieke milieuactivist. Nu zeggen zelfs de politici dat we er iets aan moeten doen.

  Hetzelfde geldt voor armoede, westerse militaire interventies, etc. Ik zeg dat het debat in de media en de politic van nu een heel ander debat is dan bijvoorbeeld tijdens de eerste golfoorlog of de bombardementen op Joegoslavië. Tijdens de bombardementen op Joegoslavië was 78 procent van de Nederlanders voor en slechts een paar procent tegen. Waarom? Vooral door de politici en de media. Terwijl die oorlog op dezelfde leugens stoelde als de oorlog in Irak. Ik heb ook bijna alles gelezen toen in de media en volgens mij zijn er drie artikelen geweest, van Pamela Hemelreich (die toen nog Hemelrijk was) die de leugens hebben ontmaskerd in AD. Nu kan ik geen krant openslaan zonder dingen te lezen, die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. En ook de politici hebben een andere toon geslagen.

  De wereld verandert.

  Reactie is geredigeerd

 47. coming soon coming soon

  Avatar van coming soon
  Poetin zegt tegen Bush: als jij wapens plaatst in Oost-Europa, dan plaats ik raketten die op West-Europa zijn gericht.
  Colignon maakt daarop een spotprent waarop de heren van de G8 aan een vergelijkend warenonderzoekje doen, Merkel staat zich te ergeren. ‘Ja hoor’, wordt er tegen Poetin gezegd, ‘je hebt nog steeds de grootste.’
  Dankzij de moderne techniek is het mogelijk om binnen 24 uur het gebral van de politici onderuit te halen. Tijdwinst waarmee je voorkomt dat brallende "wereldleiders" tot actie overgaan voordat de rest van de wereld heeft begrepen dat ze eigenlijk alleen maar landjepik spelen in de grote zandbak die Aarde heet. Macht uitoefenen gaat erg goed wanneer de massa van niets weet, of verkeerd wordt geinformeerd. Aan de stoelpoten waarop macht zetelt, wordt zo nu en dan flink gezaagd.

 48. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,
  In 1971, dus 36 jaar geleden, was er ook al een ‘debat’ over milieuvervuiling, uitputting van aardse reserves, bevolkingsgroei, tekorten aan drinkwater en voedsel, bodemerosie, energieverspilling en -besparing, opwarming van het klimaat, etc. Toen was het naar aanleiding van het Rapport van de Club van Rome. Ik was toen pas afgestudeerd en had mijn eerste baan als beleidsmedewerker op het ministerie CRM, afd. natuurbehoud. Het grootste deel van ons budget ging op aan ‘ontsluiting’ van natuurgebieden en parkeerterreinen. In die jaren werd de basis voor de huidige automobiliteit gelegd. Ik werd er stapelgek van, heb mijn baan opgezegd en ben voor de milieubeweging gaan werken. Niet dat dat geholpen heeft..

  Verkijk je niet. Ook dat debat is weer verstomd, alle waarschuwingen zijn genegeerd, men is gewoon doorgegaan met verspillen en vervuilen. Er is sindsdien niets veranderd in het egoïstische, kortzichtige en onverantwoordelijke gedrag van de mensen, en ook niet in de machtsverhoudingen tussen (invloed-)rijk en -arm.

  In 1972 vertaalde ik de ‘Blueprint for Survival’ van een groep Engelse wetenschapppers. Op pag. 95 staat over ‘Warmte’:

  "De hoeveelheid afgevoerde warmte stijgt per jaar met 5,7%, hetgeen inhoudt dat deze nog voor het einde van deze eeuw waarschijnlijk met een faktor 6 zal zijn gestegen. In 1970 was de totale hoeveelheid afgevoerde warmte 5,5.10^6 MW; dit zal in 1980 waarschijnlijk zijn gestegen tot 9,6.10^6 en tegen het jaar 2000 tot 31.8.10^6. Wij weten niet welke invloed dit zal hebben op het klimaat. De hoeveelheden zwaveloxyden, stikstofoxyden, koolwaterstoffen, koolmonoxyde en andere schadelijke stoffen die in de toekomst door menselijke activiteiten in de atmosfeer worden geloosd, kunnen met geen enkele zekerheid worden voorspeld."

  "Ons huidige beleid is erop gericht het verbruik van steeds meer energie te stimuleren .. Het is mogelijk dat men bij deze en andere prognoses de toekomstige behoefte aan energie heeft onderschat .. De pressie van de milieubewustwording kan tot verminderd energieverbuik leiden .. Naar schatting zijn in 1967 ong. 13,4 miljard ton CO2 vrijgekomen door verbranding van fossiele brandstoffen, terwijl dit .. in 1980 zal zijn gestegen tot 26 miljard ton over de gehele wereld. .. Het CO2-gehalte van de atmosfeer neemt sinds 1958 met 0,2% per jaar toe. Op basis hiervan kan men berekenen dat het gehalte tegen 2000 met 18% zal zijn toegenomen, dwz van 320 ppmm tot 379 ppmm. SCEP acht het niet onwaarschijnlijk dat hierdoor de temperatuur op aarde met 0,5 graad C zal stijgen. Een verdubbeling van het CO2-gehalte kan de gemiddelde jaartemperatuur van het aardoppervlak met 2 graden C verhogen.
  (‘Blauwdruk voor Overleving’, 1972, p.93)

  Dat was dus in 1972..

  Reactie is geredigeerd

 49. VolkskrantWatch VolkskrantWatch

  Avatar van VolkskrantWatch
  In acht genomen. Maar ik lees nergens antwoord op mijn vragen.

 50. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Dus als ik goed begrijp, is jouw centrale stelling dat technologie de machtsbalans in de wereld heeft veranderd, gebaseerd op één speech van één Amerikaanse politicus. Dit is een zó smalle basis dat het niet verwonderlijk is dat die stelling ook met één quote te falsificeren is. Helaas heb ik die niet paraat. Toch weet ik vrijwel zeker dat de Amerikaanse parlementaire geschiedenis meer van dit soort moedige stellingnames mbt ‘patriottism’ kent.

  Goede nacht en groet,
  Robert C. Van Waning (New Orleans, 1942.)

 51. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Mijn stelling was dat technologie de machtsbalans heeft veranderd omdat een willekeurige persoon in de wereld kan grote schade aan de allermachtigste in de wereld brengen. Vroeger was dat niet het geval, door de onoverbrugbare afstanden, de weinige vernitigingskracht van technologie en de weinige beschikbaarheid ervan. Nu is het anders. Daartegen heb je geen overtuigende argumenten gebracht.
  Reactie is geredigeerd

 52. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Ho, ho, voor het bewijs van een stelling is méér nodig dan de onwil om je van het tegendeel te laten overtuigen.

  Jouw argumenten en voorbeelden zijn niet overtuigend, omdat de politieke, economische en journalistieke elites zich hun machtsbases niet laten ontnemen door bomaanslagen, 9/11’s, weblogs, e-mail-bombardementen, virussen en hackers of wat je maar verder aan moderne middelen kunt verzinnen. Alle middelen en mogelijkheden waar de machtelozen tegenwoordig over kunnen beschikken, staan in overmaat en -macht ook ter beschikking van ‘the powers that be.’.

  Voor opstandige machtelozen is nu zelfs nog moeilijker dan ooit om de macht van economische, politieke en publicitaire elites aan te tasten. Die zitten immers tegenwoordig niet meer verschanst in fysieke bolwerken op bepaalde locaties, maar hebben hun macht en invloed verdeeld over ongrijpbare wereldwijde netwerken.

  Als tegenbewijs voer ik de gehele wereldgeschiedenis aan, en de onmiskenbare continuïteit van haar essentie. Die essentie bestaat uit het feit dat macht over de kracht, de midddelen en de mogelijkheden beschikt om zich tegen iedere aantasting te verweren, behalve tegen de eroderende en corrumperende werking van tijd.

 53. VolkskrantWatch VolkskrantWatch

  Avatar van VolkskrantWatch
  "De centrale stelling is dat technologie de machtsbalans in de wereld heeft veranderd."
  Bedoel je hiermee dat, sinds de industriële revolutie, de arbeiders werkgevers zijn en managers achter de lopende band staan? JA

  Dat de media worden gerund door het volk i.p.v. politieke partijen en multinationals? JA

  Dat de gemiddelde Afrikaan de mogelijkheid heeft om zijn leven te verbeteren? JA

  Dat het volk bepaalt wie er een terrorist en en wie een patriot, dat machthebbers hun kinderen naar het front sturen? JA

  Dat rijk arm niet meer uitbuit? JA

  "De machtelozen kunnen nu veel meer bereiken, bijvoorbeeld door aanslagen plegen."
  "En de technologie geeft vernietigingskracht aan de machtelozen."
  Wil je hiermee beweren dat aanslagen van "machtelozen" nooit voorkwamen? JA

  Zou je je eerst niet eens afvragen waarom "machtelozen" machtelozen heten? JA

  "Zonder 911 had je nu geen republikeinse presidentskandidaat die in het openbaar verklaart dat de Amerikaanse buitenlandse politiek imperialistisch is en veroorzaker is van ellende in de wereld, met als gevolg haat en terrorisme."

  En wie is dat, en waar kan ik dat lezen? Leg mij eens hoe het komt dat politici sinds 9/11 opeens de waarheid zouden spreken – zit hier verandering in? Wanneer jij dat denkt Mihai, dan weet je blijkbaar niet wat campagnevoeren is. JA

  Goed Mihai, laatste vraag dan: op welke planeet zit jij?

 54. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Je noemt in je voorbeelden en de daarop gebaseerde argumenten alleen de de wéns en de pogingen van machtelozen om met behulp van moderne middelen de machtsposities van economische, politieke en publicitaire elites aan te tasten teneinde de balans in de steeds onrechtvaardiger machtsverhoudimngen te herstellen.

  Voor het bewijs van je stelling zul je toch minstens een paar voorbeelden moeten noemen waarin zulke pogingen tot een structuurveranderend resultaat hebben geleid.

  William Pfaff schreef in zijn column ‘Debunking globalization’ (International Herald Tribune, 5/6 jl):

  "Poor Third world workers generally do not profit from globalization, or do so briefly before work is futher outsourced to even less developed countries. It is common knowledge that the income gap between American (and many other) workers and management has soared since the 1970s – scandalously so in the case of top management. [..] An important issue [is] how balance and social justice can be restored to the globalized economy to put the brakes on a proces that has been the most profoundly destabilizing force the world has experienced since World War II. It has intimate connections with the social upheavals and progress of radicalization occurring in the world’s poor countries."

  De échte revolutie moet nog beginnen, want de machtsverhoudingen worden juist steeds schever en onrechtvaardiger. De machtelozen krijgen de macht van de massa. Daar is niets tegen bestand.

  Reactie is geredigeerd

 55. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Ik schreef: "Je noemt in je voorbeelden en de daarop gebaseerde argumenten etc.." Ik vraag mij nu af of ik had moeten schrijven: "Je noemt in je argumenten en de daarbij behorende voorbeelden etc.."

  Het is een beetje kip-en-ei. Wat was er eerder, het argument of het voorbeeld? Misschien toch wel het voorbeeld. Men ontwikkelt immers meestal een hypothese naar aanleiding van waarnemingen. Die observatoes dienen dan in eerste instantie als illustratie van hetgeen men als regel veronderstelt. Vervolgens heeft men meer waarnemingen nodig om de hypothese op te kunnen waarderen tot een stelling.

  Hoe dan ook, ik blijf voorlopig van mening dat je er niet in bent geslaagd om je centrale stelling te bewijzen aan de hand van de door jou genoemde voorbeelden.

  Een heel klein voorbeeld van de onmacht van de (inderdaad) machtelozen tegenover het cynisme en de corruptie van de macht, vind je in het laatste weblog van de VK Ombudsman, getiteld http://www.volkskrantblog.nl/bericht/131664 (VK, 30/5 jl).

  Ik probeerde daarin om de Ombudsman er toe te bewegen om een redactionele wandaad te rectificeren naar aanleiding van een klacht die gegrond was verklaard. De Ombudsman had op zijn minst de (anonieme) redacteur tegen wie de klacht gericht was, moeten (laten) berispen.

  Ondanks alle mij ten dienste staande moderne middelen en mogelijkheden, weigerde de Ombudsman botweg om gehoor te geven aan dit redelijke verzoek. Einde discussie.

  Als het met behulp van moderne middelen zelfs niet mogelijk is om iets te veranderen in de scheve machtsbalans tussen krant en (terechte) klager, dan vermoed ik dat je te optimistisch bent over de rest van de wereld.

 56. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Terwijl jij sliep, ging de discussie hier nog even door.

  Uiteindelijk bepaalt echter de eigenaar/beheerder van een medium/forum of hij zijn machtspositie nog langer zal laten aantasten door machtelozen. Zo ging het en zo gaat het nog steeds in de wereld, in het verleden, het heden en in de toekomst. Dat verandert nooit.
  Reactie is geredigeerd

 57. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Wat jammer dat je dat niet meteen bij de eerste keer hebt gezegd. Dan had ik mij misschien de moeite van de andere twee ‘drogredenen’ bespaard.

  Omdat ik niet wist wat je bedoelde, heb ik ‘drogreden’ opgezocht, en kwam ik (surprise!) http://mihai.punt.nl/?id=266561&r=1&tbl_archief=& tegen, waarin je onder meer schrijft:

  "In het weblogland gebruiken heel veel mensen de zogenaamde "naturalistische drogreden" als argument. Wat houdt deze drogreden in? Als iemand een stand van zaken in de wereld beschrijft en aan de hand daarvan concludeert dat het zo moet zijn (of blijven), spreken we van de naturalistische drogreden."

  Dit is wel héél merkwaardig, want dit is precies wat ik jou verweet. Hebben we hier te maken met een jij-bak? Je schrijft verder:

  "Want uit de beschrijving (de premisse) van hoe we zijn, kan je helemaal niet de conclusie trekken dat we ons zo behoren te gedragen. Er is geen enkele logische lijn in dit argument,"

  Maar dat is toch precies wat jij aan het doen was: Aan de hand van één speech van één Amerikaanse politicus een ‘centrale stelling’ poneren over een wereld die zou veranderen, alleen maar omdat er een paar nieuwe communicatiemiddelen bij zijn gekomen.

  Je schrijft verder: "Bij het horen van de aanslagen op 11 september zou je kunnen zeggen dat de mens nu eenmaal zo in elkaar zit."

  Dat doe jij ook: Iemand zegt iets wat jou bevalt, en jij verheft het meteen tot een regel met universele strekking.

  Je schrijft ook: "

  Dus volgende keer dat je iemand de naturalistische drogreden hoort gebruiken, mep hem meteen op zijn bek. Hij moet het immers goed vinden."

  Dit wordt mij te link. Bovendien vind ik dat je een beetje raaskalt. Ik stop ermee.

  Anyway, have it your way. It’s your party.

  Reactie is geredigeerd

 58. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  Je hebt de naturalistische drogreden helemaal niet begrepen.

 59. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Zolang jij definitie, inhoud en betekenis van de ‘naturalistische drogreden’ telkens aanpast aan wat jou het beste uitkomt, lijkt het ook niet jouw bedoeling dat mensen het begrijpen.

  Wat ik wél heb begrepen, kwam ook in andere reacties naar voren:

  Lidy schreef (23-05-2007 10:23):
  "Dit stuk van jou, deze visie geeft een aaneenschakeling van aannames zonder onderbouwing. Weliswaarlogisch aaneengeregen, maar voor een kritische beschouwer zoals ik onaanvaardbaar.Mij heb je niet overtuigd met je verhaal."

  Ruud Zweistra schreef: (23-05-2007 10:53):
  "@Lidy, Ach, Mihai heeft een interview gezien waarin een voor Amerikanen opmerkelijke ommezwaai is gemaakt. [..] Het verhaal dat Mihai er aan vastplakt, is wat ruim bemeten in zijn reikwijdte – maar Mihai is dan ook filosoof."

  Coming soon schreef (23-05-2007 23:13):
  "Informatie leidt niet automatisch tot een verandering in het gedrag. Als dat waar zou zijn, hoefde ik mijn leerlingen alles maar 1 keer uit te leggen."

  VolkskrantWatch schreef (26-05-2007 17:34):
  "En trouwens, je kunt Lidy wel proberen weg te jagen met pseudo-intellectuele praat, maar het lef om haar vragen te beantwoorden heb je niet – of ga je Dr. Phil zitten spelen om haar vragen te omzeilen. Ik vind dat erg slap, en dat onderstreept je genialiteit geenzins."

  Misschien moet je het onbegrip dat je teweeg brengt wat meer terugkoppelen naar wat je tevergeefs probeert duidelijk te maken.

  Volgens jou (07-06-2007 00:08) "[heeft] de technologie de machtsbalans veranderd omdat een willekeurige persoon in de wereld kan grote schade aan de allermachtigste in de wereld brengen. Vroeger was dat niet het geval, door de onoverbrugbare afstanden, de weinige vernietigingskracht van technologie en de weinige beschikbaarheid ervan."

  Volgens mij lijkt dit op (een versie van) een drogreden: "Als iemand een stand van zaken in de wereld beschrijft en aan de hand daarvan concludeert dat het zo moet zijn (of blijven), spreken we van de naturalistische drogreden."

  En trouwens: In Sarajevo gaf op 28 juni 1914 één kogel de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog..

 60. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  Lidy heeft helemaal niet gezegd welke aannames er waren, die niet onderbouwd waren. Dus Lidy heeft een drogreden gebruikt.

  Ruud heeft het stukje ook niet gelezen. Hij zegt hier dat ik van het generaliseer van een voorbeeld. Nee, ik verklaar een bepaald voorbeeld aan de hand van de theorie. En de theorie is bekend bij de lezer die het log volgt.

  Wat Coming soon zegt, slaat niet op mijn verhaal.

  VolkskrantWatch slaat ook de plank mis, want ik hoef niet op Lidy te reageren als zij geen argumenten brengt. Jij kwam met argumenten en daarom heb ik op jou gereageerd en op Lidy niet.

  En jij gebruikt nu de ad populum drogreden, wat door punt 5 van de huisregels is verboden.

  De naturalistische drogreden is een drogreden die op morele uitspraken slaat. Men concludeert dat we iets moeten doen omdat het in ons natuur zou liggen. Bijvoorbeeld Heraclitus vertelde dat strijd in de menselijke natuur ligt en concludeerde dat we daardoor oorlog moeten voeren. In de naturalistische drogreden beschrijft men een stand van zaken en concludeert dat de stand van zaken zo moet blijven.

  Reactie is geredigeerd

 61. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Kijk eens aan, gelukkig toch nog een serieuze en inhoudelijke reactie. Ik had al spijt van al mijn vergeefse moeite.

  Met simpelweg verkaren dat de ander er niks van heeft begrepen en/of zich bezondigt aan ‘naturalistisch drogredenen’, maak je in een discussie geen vorderingen in de richting van het gelijk dat jij claimt.

  Nu terzake: Als ‘een naturalistische drogreden op morele uitspraken slaat’ (wonderlijke definitie, overigens) dan wil ik graag weten of vergelijking ‘de jakhals lag tam naast het lam’ (waar jij dit weblog mee begint) géén moreel oordeel bevat?

  Jouw bewering ‘de waarheid van de machteloze heeft de mainstream bereikt’ is niet alleen naïef en (helaas) onjuist, maar barst óók van moralisme.

  Ik heb niets tegen moralisme, maar wel tegen de rookgordijnen en retorische trucages waarmee jij het jouwe maskeert teneinde de schijn van intellectualisme en rationaliteit op te kunnen houden.

 62. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  ==Nu terzake: Als ‘een naturalistische drogreden op morele uitspraken slaat’ (wonderlijke definitie, overigens) dan wil ik graag weten of vergelijking ‘de jakhals lag tam naast het lam’ (waar jij dit weblog mee begint) géén moreel oordeel bevat?==

  Het maakt niet uit of mijn uitspraken iets met moraal te maken hebben. In mijn stuk kan je geen naturalistische drogreden vinden. Ik heb geen conclusie getrokken dat iets zo moet blijven omdat het zo is.

  ==Ik heb niets tegen moralisme, maar wel tegen de rookgordijnen en retorische trucages waarmee jij het jouwe maskeert teneinde de schijn van intellectualisme en rationaliteit op te kunnen houden.==
  Bewijs het.

 63. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Je noemde de speech van de Amerikanse politicus Ron Paul een hoogtepunt dat zou leiden tot een nieuwe visie met met een nieuw geluid, en een afrekening met de luiheid, onverschilligheid, roofzucht en bad karma van de (voorheen) almachtige jakhals door het tot dusver verlamde lam (het zinnebeeld van de machtelozen).

  Vraag: Moet dit volgens jou zo blijven? Zo ja, dan lever je daarmee zelf het bewijs dat je van mij verlangde. Zo niet, dan ondergraaf je je je eigen centrale stelling.

  Wat wordt het? Hom of kuit?

  Reactie is geredigeerd

 64. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  ==Je noemde de speech van de Amerikanse politicus Ron Paul een hoogtepunt dat zou leiden tot een nieuwe visie met met een nieuw geluid, en een afrekening met de luiheid, onverschilligheid, roofzucht en bad karma van de (voorheen) almachtige jakhals door het tot dusver verlamde lam (het zinnebeeld van de machtelozen).==

  En waar staat dat in mijn tekst?

  ==Vraag: Moet dit volgens jou zo blijven? Zo ja, dan lever je daarmee zelf het bewijs dat je van mij verlangde. Zo niet, dan ondergraaf je je je eigen centrale stelling.

  Wat wordt het? Hom of kuit?==
  Gelul

 65. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Ik vatte jouw conclusie als volgt samen:
  "Je noemde de speech van de Amerikanse politicus Ron Paul een hoogtepunt dat zou leiden tot een nieuwe visie met met een nieuw geluid, en een afrekening met de luiheid, onverschilligheid, roofzucht en bad karma van de (voorheen) almachtige jakhals door het tot dusver verlamde lam (het zinnebeeld van de machtelozen)."

  Je vraagt mij nu waar dat in jouw tekst staat?

  Hier:

  "Conclusie. Ron Paul heeft een nooit tevoren gekende retoriek geïntroduceerd in de massamedia en de politieke discussie. Dit kunnen we beschouwen als een hoogtepunt en is het gevolg van de technologische ontwikkelingen van vooral de laatste jaren, die leiden tot een nieuwe (tele)visie met een nieuw geluid. Luiheid, onverschilligheid en de stiekeme plezier van rooftochten zijn door technologische ontwikkelingen een boemerang van bad karma gebleken. De almachtige jakhals is gaan liggen en het verlamde lam is door de elektrische vlam op zijn achterste poten gaan staan.

  Nogmaals mijn vraag: Moet deze elyseïsche toestand volgens jou blijven bestaan? Zo ja, is dat dan geen moralistisch evangelie van de profeet Mihai?

  Gelukkig voor jou heb je ook een paar volgzame discipelen die er wel pap van lusten:
  "In één woord: briljant!" (Erik van Donk)
  "Helemaal mee eens!" (Antoinette Duijsters)

 66. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  ==Ik vatte jouw conclusie als volgt samen:

  "Je noemde de speech van de Amerikanse politicus Ron Paul een hoogtepunt dat zou leiden tot een nieuwe visie met met een nieuw geluid, en een afrekening met de luiheid, onverschilligheid, roofzucht en bad karma van de (voorheen) almachtige jakhals door het tot dusver verlamde lam (het zinnebeeld van de machtelozen)."==

  En wat is het onderwerp van mijn zin? Is het het “hoogtepunt” of is het de “technologische ontwikkelingen”?

  Ik heb nergens gezegd dat het “hoogtepunt” tot iets zou leiden en mijn zin kan ook niet zo geïnterpreteerd worden. Lees ook de openingszin, waar hetzelfde staat.

  ==Nogmaals mijn vraag: Moet deze elyseïsche toestand volgens jou blijven bestaan? Zo ja, is dat dan geen moralistisch evangelie van de profeet Mihai?==

  Je snapt de naturalistische drogreden nog steeds niet. De naturalistische drogreden zegt: X is het geval. Dus X moet zo blijven, omdat X het geval is. In mijn tekst staat dat nergens

  Reactie is geredigeerd

 67. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Het hoogtepunt bestond uit de combinatie van Ron Pauls ‘nooit tevoren gekende retoriek’ en de techniek die het mogelijk maakte dat vrijwel iedereen in de wereld deze any time live kan beluisteren.

  Aan de hand van dit voorbeeld stel jij ‘dat technologie de machtsbalans in de wereld heeft veranderd.’ Deze stelling illustreer je met een beeldspraak van een onmiskenbaar moralistisch karakter.

  Ik vind het allemaal prima, maar ga nu niet beweren dat jij niet wilt dat de door jou geschetste situatie blijft bestaan.

 68. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  ==Het hoogtepunt bestond uit de combinatie van Ron Pauls ‘nooit tevoren gekende retoriek’ en de techniek die het mogelijk maakte dat vrijwel iedereen in de wereld deze any time live kan beluisteren.==

  1. Ik heb nergens gezegd dat een “hoogtepunt” uit Paul’s speech PLUS de technologische ontwikkelingen zou bestaan. En zelfs zou ik dat gezegd hebben, is het volstrekt irrelevant omdat…
  2. Ik nergens gezegd heb dat het “hoogtepunt” tot iets zal leiden.

  ==Aan de hand van dit voorbeeld stel jij ‘dat technologie de machtsbalans in de wereld heeft veranderd.’ Deze stelling illustreer je met een beeldspraak van een onmiskenbaar moralistisch karakter.

  Ik vind het allemaal prima, maar ga nu niet beweren dat jij niet wilt dat de door jou geschetste situatie blijft bestaan.==

  Je legt mij weer woorden in de mond. Waar heb ik beweerd dat ik niet zou willen dat de situatie blijft bestaan? Ik heb nergens gezegd wat ik zou willen. Ik heb de situatie beschreven.

  En zelfs als ik zou willen dat de situatie blijft bestaan, is er nergens een naturalistische drogreden in mijn tekst. Ik heb nergens gezegd dat de situatie moet blijven bestaan, omdat de situatie bestaat.

  En nu weet je waarom ik sommige reacties negeer, vooral die van de VolkskrantWatch: omdat in deze reacties wordt beweerd dat ik dingen zeg, die ik niet zeg.

 69. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Ik denk niet dat dat zin heeft.

  Ik dacht uit jouw weblog te kunnen afleiden dat jij zowel de door jou geschetste situatie als de door jou geponeerde stelling mbt de rol van de technologie in de machtsbalans in de wereld, als positief en dus wenselijk beoordeelde.

  Kennelijk heb ik me vergist en sta jij neutraal tegenover de samenloop van het incident (Robert Paul’s speech) en de ontwikkeling (de technologie).

  Vraag: Beoordeel je het incident en de ontwikkeling wél als positief, of heb je over geen van bedie een waarde-oordeel?

  Kunnen we het eens worden over de conclusie dat Ron Pauls ‘nooit tevoren gekende retoriek’ toevallig samenviel met een techniek die het mogelijk maakte dat iedereen in de wereld deze kan beluisteren, maar dat dit verder niets te betekenen heeft en dat deze toevallige samenloop in geen enkel verband staat tot de door jou geponeerde ‘centrale stelling’?

  Hopelijk neem je mij niet kwalijk dat ik ervan uitging dat je op je eigen weblog niet zomaar een beetje zat te raaskallen en dat er dus wel enig verband zou bestaan tussen alles wat jij had geschreven. Ik zal proberen die fout niet meer te maken.

 70. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  ==Ik dacht uit jouw weblog te kunnen afleiden dat jij zowel de door jou geschetste situatie als de door jou geponeerde stelling mbt de rol van de technologie in de machtsbalans in de wereld, als positief en dus wenselijk beoordeelde.==

  Het is wenselijk. Ik houd niet van machtige personen, groepen, landen. Maar je moet reageren op wat ik zeg, niet op wat ik niet zeg. Zelfs al ik het wenselijk vind, was er geen naturalistische drogreden.

  ==Kennelijk heb ik me vergist en sta jij neutraal tegenover de samenloop van het incident (Robert Paul’s speech) en de ontwikkeling (de technologie).==

  Je hebt je niet vergist. Je hebt alleen de argumentatieregels overtreden.

  ==Kunnen we het eens worden over de conclusie dat Ron Pauls ‘nooit tevoren gekende retoriek’ toevallig samenviel met een techniek die het mogelijk maakte dat iedereen in de wereld deze kan beluisteren, maar dat dit verder niets te betekenen heeft en dat deze toevallige samenloop in geen enkel verband staat tot de door jou geponeerde ‘centrale stelling’?==

  Mijn stukje zegt met andere woorden: “jongens, kijk wat een rare uitspraken van die vent. Dit kunnen we zo en zo verklaren.”

  Reactie is geredigeerd

 71. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Gelukkig geef je nu eindelijk met zoveel woorden toe dat jij je eigen ‘centrale stelling’ wenselijk acht, omdat ook jij niet van machtige personen, groepen en landen houdt. Dit was ook precies de boodschap die ik uit jouw weblog met zijn ronduit moralistische allegorie van de jakhals en het lam meende te mogen destilleren. Jakhals en lam zijn in moreel opzicht geen gelijkwaardige dieren. Jouw keuze was dus begrijpelijk, maar wel typisch voorbeeld van een ‘naturalistische drogreden’. Ik heb daar geen enkele moeite mee, omdat inhoud voor mij boven regels gaat.

  Op 06-06-2007/16:11 uur schreef ik al: "Mihai, wij verschillen niet in onze observaties, noch in onze opvattingen daarover, maar wel over de reikwijdte van de ‘macht’ van de (invloed-)armen. Die zijn relatief nog altijd even (on-)machtig als de mensen die in de grote revoluties in opstand kwamen tegen de machtselites. Het is de macht van de massa tegenover die van het kapitaal, politieke invloed, internationale netwerken en (niet te vergeten) van wapens en zeggenschap over de krijgsmacht."

  Sindsdien zijn wij met ons gekibbel niet erg opgeschoten. Dat krijg je als mensen regels belangrijker vinden dan elkaar te proberen te begrijpen, met respect voor de opvattingen van de ander.

  Kortom, ik deel je wensen, maar niet je optimisme.
  Reactie is geredigeerd

 72. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @robert

  je hebt het nog steeds niet bewezen dat er een naturalistische drogreden in mijn stellinge bestaat.

  Ik schrijf nu een log waarin ik beter definieer wat ik met machtigen/machteloze bedoel. dat zal waarschijnlijk een deel van de onduidelijkheid wegnemen.

 73. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @VolkskrantWatch

  Ik wil graag vrede met je sluiten, want je bent best spannend. Mag dat?

 74. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Het moralisme zat kunstig verpakt in de allegorie van het lam en de jakhals. Je voorzag hiermee ‘centrale stelling’ van een commentaar waaruit jouw persoonlijke voorkeur duidelijk te destilleren viel: Omdat je kennelijk niet houdt van machtige personen, groepen en landen, vind jij de door jou geconstateerde verschuiving van de macht naar machtelozen wenselijk. Dit moet dus wat jou betreft zo blijven.

  Puntsgewijs:

  – Jij constateert dat machtelozen dankzij de nieuwe communicatietechnologieën over meer macht zijn gaan beschikken.
  – Je verheft deze observatie tot een ‘centrale stelling’, die luidt: "Technologie heeft de machtsbalans in de wereld veranderd."
  – Je geeft door middel van een allegorie aan dat dit volgens jou een wenselijke situatie is die wat jou betreft dus ook voortaan zo zou moeten zijn en blijven.
  – Elders schreef jij: "Als iemand een stand van zaken in de wereld beschrijft en aan de hand daarvan concludeert dat het zo moet zijn (of blijven), spreken we van de naturalistische drogreden."

  Quod erat demonstrandum.

  Laten we het hier bij laten. Accepteer alsjeblieft dat wij van mening verschillen over een punt dat jij belangrijk vindt, maar ik niet.

  Ons verschil van mening over de ‘nieuwe macht’ van de machtelozen is wat mij betreft veel wezenlijker dan het geneuzel over discussiemethoden.

 75. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  ==Quod erat demonstrandum.==

  Ik begin te geloven dat je met opzet mijn woorden verdraait. Ik herhaal het voor de zoveelste keer. De naturalistische drogreden is als volgt:

  Persoon A beschrijft situatie X en zegt dat situatie X zo moet blijven. Persoon A GEEFT ALS ARGUMENT VOOR HET BLIJVEN VAN X HET FEIT DAT X ZO IS. Als persoon A geeft Y, Z en andere argumenten voor X, dan is het geen naturalistische drogreden. Alleen als persoon A zegt dat X moet het geval zijn omdat X het geval is, spreken we over de naturalistische drogreden.

  Bijvoorbeeld: stel dat ik zeg dat de deur is wit geschilderd en hij moet wit blijven. Stel dat jij vraagt, waarom de deur wit moet blijven en ik beantwoord: omdat het wit is. Dat is de naturalistische drogreden. Maar als ik zeg dat de deur wit moet blijven omdat wit mooi zou zijn, of witte verf goedkoper is of andere redenen, dan is mijn argument geen drogreden.

  De naturalistische drogreden heeft betrekking op morele uitspraken.

  Nou, waar heb ik gezegd dat de nieuwe geworven macht van de machtelozen, zo moet blijven omdat dat het geval is? Ik heb overal gezegd dat de machtigen hun macht moeten verliezen omdat ze hun macht gebruiken om misdaden te plegen. Dat is geen naturalistische drogreden. Het is dus niet X omdat X maar X omdat Y.

  Nou als je dat nog steeds niet begrijpt, dan heb je een probleem.

 76. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Deze uitleg begrijp ik al een stuk beter. Waarvoor mijn dank. Als je nu ook nog even helder wilt uitleggen waarom je op 07-06-2007 22:23 schreef "Vanaf drie reacties geleden ben je begonnen met drogredenen." Mischien begrijp ik het dan helemaal. Ik had toen (en nog steeds) de indruk dat dit een dooddoener was, bij gebrek aan goede tegenargumenten.

 77. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Als geroutineerde huizenschilder moet ik overigens opmerken dat het feit dat een deur wit is, een goede reden is om hem weer wit te schilderen. Je hebt anders minstens één of twee extra lagen nodig om de zaak dekkend te krijgen.. Je kunt in het vervolg dus maar beter een ander voorbeeld gebruiken. Bedenk daarbij dat het voordeel van het behoud van een status quo vaak een krachtig argument is..
  Reactie is geredigeerd

 78. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  Het is nog steeds niet een reden om hem wit te laten staan omdat hij wit is. Het is een reden om hem wit te laten staan, omdat het makkelijker is, omdat het overschilderen extra problemen met zich mee brengt. Het is niet X omdat X maar X omdat Y,Z etc. Dus mijn voorbeeld staat als een deur.

  En de naturalistische drogreden gebruik vooral de menselijke natuur als reden. Bijvoorbeeld: er is toch altijd een strijd geweest tussen landen, we zijn nu dus gerechtvaardigd om Irak aan te vallen en de olie te beroven.

  Of: De machtigen hebben altijd een manier gevonden om aan de macht te blijven. Het moet dus zo blijven.

 79. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai,

  Al klussend dacht ik nog na over je uitleg van de ND. Ik heb namelijk de indruk dat jouw stelling meer is ingegeven door de wenselijkheid ervan dan door de observaties. In die zin zit er een ‘naturalistisch drogelement’ ingebakken in het uitgangspunt, en inderdaad niet in je bewijs. Ik vind ook niet dat je de stelling overtuigend heb bewezen. Ik ben in ieder geval nog steeds overtuigd van het tegendeel.

 80. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Mihai zegt dat ‘de waarheid van de machteloze de mainstream heeft bereikt’. Hij beschrijft de vroegere situatie in de wereld waarin economische, politieke en publicitare elites machtsposities bezetten die onaantastbaar waren omdat zij machtelozen de middelen en mogelijkheden konden onthouden om die machtsposities aan te tasten.

  Mihai begint zijn betoog met een parabel over de jakhals die wordt getemd door het lam. Hiermee is de toon van zijn betoog gezet: Technologische ontwikkelingen geven aan machtelozen niet alleen de middelen maar ook de mogelijkheden om de bestaande machtsbalans te verschuiven van de machtigen naar de machtelozen. Uit de geboden context blijkt dat mihai dit een wenselijke ontwikkeling vindt, die wat hem betreft vooral zo moet blijven.

  Mihai ‘bewijst’ zijn stelling dat technologie de machtsbalans doet verschuiven door middel van een moralistische allegorie die geen andere conclusie wettigt dan dat de stelling zó wenselijk is dat sluitend bewijs overbodig is.

  Wie Mihai’s naïeve wensen deelt, vergeeft hem maar al te graag het gebruik van een slimme variant van de door Mihai zo verguisde ‘naturalistische drogreden’.

  Mihai, ik vind het jammer dat ik jouw redenteertrant moet bestrijden, want ik deel je wens dat machtelozen meer middelen en mogelijkheden krijgen om onrechtvaardige en onwenselijke machtsverhoudingen te corrigeren.

  Reactie is geredigeerd

 81. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Robert

  Ik bewijs mijn stelling met evidente uitspraken: iedereen kan tegenwoordig veel makkelijker reizen, communiceren en grote terroristische aanslagen plegen. er zijn bovendien veel meer mensen in de derde wereld die politiek bewust worden. er is ook een alternatief voor de traditionele massamedia.

  Als dit niet evident is voor je, dan weet ik het niet meer.

 82. Robert van Waning Robert van Waning

  Avatar van Robert van Waning

  Open deuren intrappen kan iedereen, Mihai. Natuurlijk zijn de door jou genoemde zaken evident. Ik constateer alleen geen verschuiving van de macht van de politieke, economische en publicitaire elites naar de machteloze burgers.

  Als zelfs een Ombudsman nog gewoon maling kan hebben aan een gegronde klacht, hoe zit het dan met de invloed die machtelozen hebben op de wérkelijke machthebbers. (En dus niet op hun stromannen en katvangers, al geven die zelfs geen krimp, want waarom zouden ze?.

 83. rooiereus rooiereus

  Avatar van rooiereus
  De Machtelozen zijn in beweging. Wist U dat?
  De ROOIE REUS zegt: Niet te veel lullen allemaal gratis lid worden van Uw eigen toekomst. MACHTLOZEN AAN DE MACHT!!! De ROOIE REUS zegt ook: Geen woorden maar daden!

 84. Luna Luna

  Avatar van Luna
  "De waarheid van de machteloze" vind ik een mooie zin. Voor mij zeer toepasselijk.
  En toch hebben we meer macht dan we denken.
  Je moet het alleen weten en een beetje lef hebben.
  Groet Mihai,

Leave a Reply