Skip to content

Rechtvaardigheid als levenselixer

‘s Werelds meest gerespecteerde charlatan – Aristoteles – zegt dat we, desgevraagd, geen definitie van rechtvaardigheid kunnen geven, maar geen enkele moeite hebben om onrechtvaardigheid te herkennen. Hier op het blog, zien we dat men tot dezelfde conclusie komt, na mijn uitnodiging om rechtvaardigheid te definiëren. Bijvoorbeeld Elsje Dijkstra: “Het lukte mij ook niet om een lezenswaardig stukje te schrijven.” Desondanks haar onvermogen om rechtvaardigheid te definiëren, schrijft Elsje regelmatig blogs over onrechtvaardige toestanden.

Anderen doen ook hun best om de definitie te geven, maar ze komen niet veel verder dan het vervangen van het woord “rechtvaardigheid” met andere woorden, die min of meer synoniem zijn, of tenminste even wazig en ongrijpbaar, zoals “billijkheid”, “gelijkwaardigheid”, “liefde”, “empathie”.

Nog steeds hier op het blog heb ik herhaaldelijk het volgende gezegd over de liberale vrijheid: “Iedereen is vrij om alles te doen wat hij zelf wil, met zichzelf en andere instemmende volwassen mensen en dieren, zolang de daad geen gerechtvaardigde belangen van derden schendt.” Ik dacht dat na honderd keer herhaling van deze mantra, iemand mij ooit zou uitdagen en roepen: “Tja, maar wat is een gerechtvaardigd belang? Wat is het verschil met een gewoon belang? Wanneer is een belang gerechtvaardigd en wanneer niet?” Je kunt dus hier op het blog oneindig wazig zijn en niemand heeft dat in de gaten. Ik zal  hiermee duidelijk maken wanneer een belang gerechtvaardigd is en wat het woord “gerechtvaardigd” betekent; voor het geval dat iemand mij ooit, voor mijn mantra ter verantwoording roept.

Voor sommigen gaat het anders in de relaties tussen landen, dan tussen individuen. Als je vraagt “waarom heeft land X iets gedaan” antwoordt men “het was in het landsbelang om X te doen”. En het feit dat het in het landsbelang is, is voldoende. Blijkbaar kan men nu het volgende gedeelte weglaten: “zolang de daad geen gerechtvaardigde belangen van derden schendt”. Dit argument komt hier op het blog voor, bij de politici, maar ook veel bij gerespecteerde juristen in internationaal recht, in gerespecteerde juristenbladen. Als ik diamanten nodig heb, mag ik geen oude lieve dame haar halsband onverwacht, van haar tere hals rukken, vanaf mijn razende brommer, maar ik mag wel Antwerpen platbombarderen en mijn zakken in de Diamantbuurt vullen. Nou ja, dat gaat voor sommigen ook te ver, maar als ik Antwerpen vervang met Zwartenegersland in Afrika, dan is mijn daad plotseling niet alleen koosjer maar ook halal.

Ik wil dus deze drie problemen oplossen, een definitie van rechtvaardigheid geven, uitleggen waarom je in de meeste gevallen de gerechtvaardigde belangen van derden niet kan schenden, en beweren dat we de internationale relaties aan dezelfde voorwaarden moeten toetsen als de relatie tussen individuen.

Als ik een definitie van rechtvaardigheid kan geven, waarin iedereen zich kan vinden, kan ik de rechtvaardigheid ook als premisse gebruiken om aan te tonen dat we op het internationaal niveau individuen de mogelijkheid moeten geven om andere individuen, organisaties en landen bij rechtbanken aan te klagen en eisen dat de aangeklaagde iets doet of laat, een schade herstelt, eventueel een straf krijgt. Bijvoorbeeld als een Irakees vrouwtje dacht dat de Amerikaanse invasie in 2001 een schending was van internationaal recht, van haar gerechtvaardigde belangen, dan zou dat vrouwtje naar een rechter moeten kunnen stappen en eisen dat de Amerikaanse bommenwerpers en raketten aan de handrem trekken en terug naar huis vliegen. En als de rechtbank beslist dat ons vrouwtje gelijk heeft, dan moet Amerika ook doen wat de vonnis gebiedt.

Dat is de stelling van mijn master scriptie, dat individuen iedereen in de wereld moeten kunnen aanklagen, want op dit moment is dat niet echt mogelijk.

De bedoeling is om een naturalistische definitie van rechtvaardigheid te produceren, en desondanks voor alle mensen acceptabel te maken, ook voor minder naturalistische mensen, acceptabel voor rijk en arm, blank en zwart, gelovigen, agnostici, atheïsten. En voor Ruud.

Wat bedoel ik met naturalistisch? Het moet berusten op wetenschappelijk controleerbare feiten over de fysieke eigenschappen van de mens en sommige van zijn psychologische trekjes, die wetenschappelijk aantoonbaar zijn. Zoals wat? Ik zal het argument stoelen op het overlevingsinstinct en bepaalde fundamentele behoeftes die we hebben, zoals de behoefte aan (fysieke) vrijheid.

De stelling van mijn reeks blogs zal daardoor zijn: Rechtvaardigheid heeft iets te maken met ons overlevingsinstinct. Toestanden in de wereld en gedrag, die levens (van mensen) verlengen, beschouwen we als rechtvaardig. Wat levens verkort is onrechtvaardig. Dus zo simpel.

De bedoeling is wazigheid te schuwen, om de zwakste filosofische argumenten, zoals “onze intuïtie zegt dat…”,  voor zover mogelijk te vermijden. Maar ook girly argumenten, zoals empathie, compassie, medelijden, naastenliefde en alles wat te maken heeft met deugden. Het is vooral omdat je dit soort dingen niet van anderen kunt eisen. Je kunt niemand dwingen om van een andere te houden.

En waarom moeten kunnen dwingen? Omdat ethiek slechts één vraag moet beantwoorden: wanneer mag ik een ander tot iets dwingen? Als deze vraag is beantwoord, mag de andere zelf weten wat hij doet. En als het iets is wat je mag opleggen, dan is het iets waarop je recht hebt. De houding in de discussie over “De Internationale Rechtbank” is dus niet van smeken of onderhandelen, maar van een eis stellen.

Mijn definitie van rechtvaardigheid zal dus afdwingbaar moeten zijn. Ik mag deze rechtvaardigheid aan anderen opleggen. Ik ben niet verplicht om rekening te houden met hun wensen, voorkeuren, overtuigingen. Als ik een knop zou hebben, die de wereld om zou toveren in een wereld rechtvaardige eigenschappen, zou ik die knop kunnen indrukken en de wereld omtoveren, ondanks alle mogelijke protesten. Dus de rechtbank voor individuen kan opgelegd worden aan de weigeraars, aan diegenen die zich niet door een rechtbank willen laten beperken of tot iets dwingen, bestraft worden.

Het aanvalsplan is als volgt, dus je kunt de volgende blogs verwachten:

Premisse 1:
Bij de geboorte ben ik absoluut vrij om te doen wat ik wil doen, zelfs de rest van de mensheid uitroeien, mocht ik dat willen.

Premisse 2:
Moraal/ethiek berust op het overlevingsinstinct. Moraal die niet gerelateerd is aan het overlevingsinstinct is irrelevant en kan desnoods afgeschaft worden. Het kan in ieder geval niet aan anderen opgelegd worden.

Conclusie:
Vrije en rationele personen zouden een contract met elkaar afsluiten over hoe de wereld eruit zou moeten zien, over wat je anderen mag dwingen te doen of te laten. De wereld moet zodanig eruit zien, dat de levens van iedereen verlengd worden in vergelijking met een natuurtoestand, waar alle overlevingsmiddelen gelijk verdeeld zijn tussen deelnemers. De gedragsregels voor onderlinge omgang dienen de levens te verlengen. De regels die levens verlengen zijn rechtvaardig, en de regels die levens verkorten zijn onrechtvaardig. Hetzelfde geldt voor hoe de wereld fysiek bestaat. Een omgeving, die je in staat stelt om langer te leven is rechtvaardig. Een omgeving die je leven korter maakt is onrechtvaardig. Hetzelfde geldt voor de bovengenoemde basisbehoeften, zoals (fysieke) vrijheid.

Gevolgen
Het concept van rechtvaardigheid als alles wat levens verlengt, helpt ons morele dilemma’s op te lossen, waar verschillende morele waarden met elkaar in conflict komen.

Uit de conclusie kunnen we zien dat de grenzen van de democratie, of wat de meerderheid kan beslissen, getrokken mogen worden aan de hand van de vraag of de beslissingen levens verlengen of verkorten.

We kunnen onze onderlinge conflicten op de beste manier oplossen door neutrale derden, rechters, te laten beslissen. Zijn de regels die we hebben, ons gedrag, en de toestand in de wereld rechtvaardig of niet? Het bestaan van rechtbanken en het volgen van de vonnissen kan je met dwang aan anderen opleggen.

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inUncategorized

178 Comments

 1. peter louter peter louter

  Avatar van peter louter
  = Een omgeving, die je in staat stelt om langer te leven is rechtvaardig.= Daar maken alle mensen met geld en macht gebruik van. Ze scheppen voor zichzelf en ten koste van anderen een omgeving die hen in staat stelt voorzieningen te treffen om langer te kunnen leven.

  Je zou de werking van het mechanisme dat je wilt onderzoeken moeten toetsen op wat er gebeurt in ramp- en oorlogsgebieden.

  Uiteraard beveel ik je graag Spinoza aan die het allemaal al helemaal heeft doordacht

 2. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Peter

  ==Daar maken alle mensen met geld en macht gebruik van. Ze scheppen voor zichzelf en ten koste van anderen een omgeving die hen in staat stelt voorzieningen te treffen om langer te kunnen leven.==

  Als jouw leven daardoor korter wordt, mag jij de rijken dwingen om zich anders te gedragen.

 3. elsje dijkstra elsje dijkstra

  Avatar van elsje dijkstra
  = Rechtvaardigheid heeft iets te maken met ons overlevingsinstinct. Toestanden in de wereld en gedrag, die levens (van mensen) verlengen, beschouwen we als rechtvaardig. Wat levens verkort is onrechtvaardig. Dus zo simpel. =

  Daar kan ik wel wat mee. De rest is inleiding, toeleiding, omleiding, afleiding, begeleiding, zelfs verleiding. Ook leuk, maar het brengt me niet verder bij mijn zoektocht naar rechtvaardigheid.

  Laat ik maar meteen de daad bij het woord voegen. Mijn naam wordt genoemd. Een beetje (meetbaar?) onrechtvaardig naar Ely toe bij wie ik aanhaakte.
  http://www.vkblog.nl/bericht/309929/Ok%E9_Mihai%2C_ik_heb_het_geprobeerd
  Een beetje maar, omdat mijn commentaar daar eigenlijk (ook) onder jouw blog had moeten staan.

  De onrechtvaardigheid ontstaat doordat de originele blogger niet erkend wordt met een voor google tastbaar bewijs. Het "leven" van het blog wordt daardoor verkort.

  Negeren, het ontkennen van de ander, is dodelijk.

 4. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt

  ==Het zal afdwingbaar moeten zijn , maar door wie ? ==

  Is dat relevant?

 5. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  Er is een soort dialectiek tussen wat er gezegd wordt en wie het zegt. Leg jouw betoog in de mond van heel verschillende personen en hetzelfde verhaal krijgt steeds een andere betekenis. Bv. resp. Mugabe, Obama, Mandela, Balkenende, Chavez. Kan er dus uberhaupt een soort universeel vertoog bestaan wat dat betreft ? Een van de problemen van de filosofie toch ?

  Geldt ook voor organistaties dat probleem : het Rwanda tribunaal , het Internationaal Gerechtshof etc. , de vraag vanuit welke positie ze spreken blijft , zelfs als ze universele aanspraken hebben.Die kwestie is onoplosbaar, op straffe van machtsmisbruik als het wordt opgelost : dan beroep je je immers op iets universeels en algemeen waars, terwijl je dat niet bent , dus je ziet alweer het machtsscenario van misbruiken onderdrukking door degenen die zich beroepen op de algemene waarheid, die zij toevallig ook nog eens vertegenwoordigen.

  Probleem in je betoog is vooral je logische benadering van processen die echter vooral historisch zijn. Je meent dat dan te kunnen opleggen, maar aan wie of aan wat ? Oftewel : wie spreekt hier ?

 6. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Rechtvaardigheid, integriteit en ethiek, bestaan niet!

  Groet, An.

 7. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt

  Ik zie niet wat het probleem is.

  Kan Mugabe wetenschappelijk aantonen dat de mensen onder zijn bewind langer leven dan andere mensen onder andere bewinden? Zo ja, dan mag hij zijn bewind aan zijn mensen opleggen. (Mits ook andere fundamentele behoeftes ook bevredigd worden).

  ==Je meent dat dan te kunnen opleggen, maar aan wie of aan wat ? ==

  Aan iedereen. Aan jou.

 8. johanna_nouri johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Volgens jouw definitie is discriminatie en deportatie zeer rechtvaardig zolang het het leven van de gediscrimineerde en gedeporteerde niet bekort. Toch is het zeer wel denkbaar dat de kwaliteit van leven van deze persoon er flink op achteruit gaat.

 9. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  Mugabe zal het nog ‘wetenschappelijk’ aantonen ook , maar de werkelijke gemiddelde levensduur in Zimbabwe is iets van 40 jaar.

  Wat je over het hoofd ziet is het enorme vermogen om te liegen bij alles wat er wordt opgelegd in naam van .. Dat is het fundamentele probleem, wat je hier radicaal over het hoofd ziet.

 10. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  "Kan Mugabe wetenschappelijk aantonen dat de mensen onder zijn bewind langer leven dan andere mensen onder andere bewinden? Zo ja, dan mag hij zijn bewind aan zijn mensen opleggen. (Mits ook andere fundamentele behoeftes ook bevredigd worden)."

  Je kan niet iets dictatoriaal opleggen en tegelijkertijd de behoefte aan vrijheid ‘bevredigen’. Dus premisse 1 en premisse 2 in deze zin zijn tegenstrijdig en daarmee het hele betoog.

 11. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @johanna

  Ik heb twee voorwaarden gesteld, van dingen die bevorderd dienen te worden:

  (1) Het verlengen van levens.
  (2) Bepaalde psychologische/fysieke behoeftes.

  De eerste heeft voorrang op de tweede, maar zonder de tweede is ook niet te leven. Neem bijvoorbeeld het bewind van Ceausescu. De levensverwachting was redelijk hoog, slechts een paar jaar onder het Westerse niveau. Maar veel hoger dan in de Derde Wereld, misschien het dubbele. Waarom zijn we dan in opstand gekomen? Immers onze levens werd verlengt door zijn systeem. We zijn in opstand gekomen omdat andere behoeftes werden niet bevredigd. Om te overleven hebben we behoefte aan (fysieke) vrijheid. Zo kunnen we voor voedsel zoeken, voor materiaal voor onze onderdak, naar paringspartners. Zeg maar dat de behoefte voor vrijheid is onderdeel van het overlevingsinstinct. Deze vrijheid hadden we niet onder zijn regime. Alles hing af van zijn beslissingen. Als hij vannochtend een indigestie had en zei: "we gaan nu naar links" moest iedereen naar links gaan. Deze onvrijheid, maakte ons leven ook onzeker, want hij kon ons altijd tot afgrond leiden. En hij kon altijd beslissen dat wij opgesloten werden of vermoord worden.

  Of neem een ander voorbeeld: Iemand plaatst jou in een gevangenis, geeft je het meest gezonde eten, sporttoestellen, doctors en doet van alles. Uiteindelijk leef je 150 jaar. Heeft die persoon de vrijheid om die gevangenis aan jou op te leggen? Nee, want je fundamentele behoefte aan vrijheid wordt niet bevredigt.

  Het derde voorbeeld. Iemand geeft je een middel en je verliest je bewustzijn. Hij zet je aan een aparaat, dat je in leven houdt tot 200 jaar. Ook het verlengen van je leven in deze situatie is niet voldoende.

 12. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris

  ==Je kan niet iets dictatoriaal opleggen en tegelijkertijd de behoefte aan vrijheid ‘bevredigen’. Dus premisse 1 en premisse 2 in deze zin zijn tegenstrijdig en daarmee het hele betoog. ==

  Precies. Dus de mensen onder zijn bewind zijn vrij in opstand te komen en hun versie van rechtvaardigheid aan Mugabe op te leggen, desnoods met geweld. Dus wat is het probleem?

 13. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Citaat:
  Premisse 1:
  Bij de geboorte ben ik absoluut vrij om te doen wat ik wil doen, zelfs de rest van de mensheid uitroeien, mocht ik dat willen.

  Reactie:
  Absolute onzin. Het voorbeeld van de geboorte laat al zien dat de meens ten sterkste gebonden is aan zijn medemens, en vrijheid op zich een loos begrip is, en alleen zinvol is met deze banden in aanmerking genomen.

  Citaat:
  Premisse 2:
  Moraal/ethiek berust op het overlevingsinstinct. Moraal die niet gerelateerd is aan het overlevingsinstinct is irrelevant en kan desnoods afgeschaft worden. Het kan in ieder geval niet aan anderen opgelegd worden.

  Reactie:
  Overlevingsinstinct speelt een rol, maar in ultimo dat van de soort – en niet dat van het individu.

 14. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Iris

  ==Wat je over het hoofd ziet is het enorme vermogen om te liegen bij alles wat er wordt opgelegd in naam van .. Dat is het fundamentele probleem, wat je hier radicaal over het hoofd ziet. ==

  En waarom is dat een probleem? Jij legt ook andere mensen allerlei dingen op en jij kan ook liegen.

 15. Ely Ely

  Avatar van Ely
  Het is misschien in de meeste gevallen onrechtvaardig om levens te verkorten
  Maar wat is er rechtvaardig aan het verlengen van levens ?
  Ik ben tevreden met mijn tijd uit te dienen
  Maar dat terzijde
  Je zit niet (alleen) met een wereld die onrechtvaardig is, maar, en dat is eigenlijk waar het om draait, het leven is per definitie onrechtvaardig
  Het leven is één lange (of korte) onrechtvaardigheid, die geen rechter voor je oplossen kan

  Er hangt een hoop af van waar en bij wie je geboren wordt
  In wat voor lichamelijke of geestelijke toestand je geboren wordt
  Of je slim of dom bent
  Of je een aangeboren minachting voor andere mensen hebt of dat je juist aan je eigen empathie met andere mensen kapot gaat
  En dan zijn er nog een hele rits aangeleerde dingen waar in je door je omgeving wordt geconditioneerd
  Dit is al een hele rij omstandigheden die nooit door een rechter afgedwongen kunnen worden
  En ik vergeet er vast nog wel een paar

  Als jij wilt dat ook dat per wereld rechtbank afgedwongen kan worden en stel dat de wetenschap daar in slaagt, om iedereen dezelfde genetisch , fysieke en geografische start te geven
  Dan is dat niet mijn wereld
  Het sovjet Russische communisme was daar een primitieve poging toe en ik heb begrepen dat jij daar geen goede ervaring mee gehad hebt en jij niet alleen

  Komt bij dat ik een diep ingesleten wantrouwen heb tegen mensen die zichzelf rechtvaardig achten
  Wat toch een eerste vereiste voor die rechters die jij wilt aanstellen

  Jezus, alweer een A-viertje, ik moet wel toegeven dat het je gelukt is om mensen in de pen te laten klimmen 🙂

 16. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Rechtvaardigheid is niet:
  Het gedrag van Elsje Dijkstra, die leugens en onbeschoftheden verkoopt.
  Het gedrag van Ely de Waal, die onbeschoftheden en leugens verkoopt
  Het gedrag van Johanna Nouri, die degene die haar leugens onthult bant.
  Het gedrag van Mihai Ticu, die liegt en ter dekking daarvan nog grotere leugens verkoopt.

  De alleeerste voorwaarde voor rechtvaardigheid is eerlijkheid, en geen van de genoemde personen en talloze van hun vrienden heeft ook maar iets nuttigs in te brengen op dit vlak, daar ze uitvoerig hebben bewezen er praktisch niet mee te kunnen omgaan.

 17. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  "En waarom is dat een probleem? Jij legt ook andere mensen allerlei dingen op en jij kan ook liegen."

  Ja klopt , maar op grond daarvan kan ik niet komen tot een sluitende ten alle tijden te rechtvaardigen ethiek van handelen.

  Dat het volk van Zimbabwe dus wel in opstand zou mogen komen, blijft overigens in je blog zelf volkomen onderbelicht, je denkt daar namelijk vanuit de heerser, die er van overtuigd is dat het rechtvaardig is wat hij oplegt. Daar gaat het toch ernstig mis volgens mij , premissen of geen premissen.

 18. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Ruud

  ==Absolute onzin. Het voorbeeld van de geboorte laat al zien dat de meens ten sterkste gebonden is aan zijn medemens, en vrijheid op zich een loos begrip is, en allenzinvol is met deze banden in aanmerking genomen.==

  Ik heb het over een normatieve vrijheid. Bij mij geboorte is er geen enkele (morele) wet, die voor mij bindend is. Als ik op een bepaald moment zeg "Leuk en aardig al die wetten van jullie, maar ik doe wat ik wil" kan niemand zeggen "nee hoor, de weten zijn bindend". De wetten worden pas bindend als ze het regelen dat de levens van iedereen verlengd worden en dat fundamentele behoeftes worden gegarandeerd. Dus voordat ik mijn vrijheid om de mensheid op te blazen moet opgeven, moet men met een goed argument komen waarom deze wetten mijn leven en die van anderen verlengen.

  ==Overlevingsinstinct speelt een rol, maar in ultimo dat van de soort – en niet dat van het individu.==

  Je hebt voor een deel gelijk dat we biologisch en cultureel allerlei dingen opgelegd krijgen, die als een soort overlevingsinstinct van het soort werken. Maar ik ben nog steeds niet verplicht om regels te volgen die mijn persoonlijke leven verkorten, zelfs als de rest van de mensen daardoor langer leven. Als alle Nederlanders denken dat ze met mijn bezittingen langer zullen leven en ze willen me doden, heb ik geen enkele plicht om hun opgelegde wet te respecteren. Als ik ontsnap, of hen dwing mij met rust te laten, als ik ze verwond, opsluit, of zelfs vernietig, kunnen zij mij nog steeds niets verwijten.

 19. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris

  ==Ja klopt , maar op grond daarvan kan ik niet komen tot een sluitende ten alle tijden te rechtvaardigen ethiek van handelen.==

  Stel dat jouw morele waarde is dat ik jou niet mag vermoorden en jouw bezittingen met mijn vriendjes te verdelen. Zeg jij dat deze waarde niet tot een sluitende ten alle tijden te rechtvaardigen ethiek kan leiden? Wil je zeggen dat het misschien over 10 jaar het moreel kan worden om je te vermoorden en je bezittingen met mijn vriendjes te verdelen?

  ==Dat het volk van Zimbabwe dus wel in opstand zou mogen komen, blijft overigens in je blog zelf volkomen onderbelicht, ==

  Nou dit was de introductieblog. Je heb niet eens mijn argumenten gehoord. Dus hoe weet je dat je van de rest van mijn argumenten geen conclusie kan trekken dat het volk van Zimbabwe vrij is om in opstand te komen?

  == je denkt daar namelijk vanuit de heerser, die er van overtuigd is dat het rechtvaardig is wat hij oplegt. Daar gaat het toch ernstig mis volgens mij , premissen of geen premissen.==

  En als jij denkt dat ik niet de vrijheid heb om je te vermoorden en je bezittingen met mijn vriendjes te verdelen, denk je ook vanuit de heerser, die er van overtuigd is dat het rechtvaardig is wat jij mij oplegt.

 20. johanna_nouri johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ Mihai Martoiu Ticu 10-04-2010 21:02

  Dan zullen we met elkaar overeenstemming dienen te bereiken over welke psychologische en/of fysieke behoeftes we spreken, evenals de manier waarop we hen objectief kunnen vaststellen.

 21. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mihai Martoiu Ticu 10-04-2010 21:15
  @Ruud

  ==Absolute onzin. Het voorbeeld van de geboorte laat al zien dat de meens ten sterkste gebonden is aan zijn medemens, en vrijheid op zich een loos begrip is, en allenzinvol is met deze banden in aanmerking genomen.==

  Ik heb het over een normatieve vrijheid …

  Reactie:
  Als ik goed begrijp wat jij bedoelt met "normatieve vrijheid" (= geldt als norm voor iedereen) , is dat dezelfde onzin.

  Citaat
  ==Overlevingsinstinct speelt een rol, maar in ultimo dat van de soort – en niet dat van het individu.==

  … . Als alle Nederlanders denken dat ze met mijn bezittingen langer zullen leven en ze willen me doden, heb ik geen enkele plicht om hun opgelegde wet te respecteren….

  Reactie:
  Je hebt het hier over niets meer dan Confucius’ reciprociteit. Waar ik wel achter sta.

 22. johanna_nouri johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ Ruud Zweistra 10-04-2010 21:14
  = Rechtvaardigheid is niet:
  Het gedrag van Elsje Dijkstra, die leugens en onbeschoftheden verkoopt.
  Het gedrag van Ely de Waal, die onbeschoftheden en leugens verkoopt
  Het gedrag van Johanna Nouri, die degene die haar leugens onthult bant. =

  Mag ik hier hartelijk om lachen?
  Als ik je had geband omdat je leugens onthulde had ik je reacties ook wel weggehaald. Maar ze staan er allemaal nog en morgenmiddag vanaf 12.00 uur kun je weer lekker doorzieken.
  Rechtvaardigheid is niet elk blog van een moslima (die ook nog vele andere kenmerken heeft dan haar geloof) misbruiken om je islamhaat in vele reacties in de reactieruimte neer te plempen en de suggestie te wekken dat de blogger een moslimextremist zou zijn danwel extremisten zou steunen noch verzoeken van de gastheer/gastvrouw om iets to the point in te brengen te negeren.
  Aangezien redelijke verzoeken bij jou geen enkel effect hebben dwing je mij tot meer drastische maatregelen over te gaan.

 23. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  "Wil je zeggen dat het misschien over 10 jaar het moreel kan worden om je te vermoorden en je bezittingen met mijn vriendjes te verdelen"

  Er zijn historisch en actueel legio voorbeelden waar dat inderdaad geldt ja, nee het is niet geldig, maar zo wordt het op dat moment gezien. En zo wordt er ook weer misbruik van gemaakt vervolgens.

  Welke instantie oordeelt dan ? Dat is mijn vraag . Wie meent iets op te kunnen leggen buiten die feitelijke situaties om ? Die Internationale gerechtshoven ? Oke, maar zijn die dan automatisch en per definitie degenen die het bij het rechte eind hebben ? Je on-actuele en onhistorische benadering drijft de discussie teveel naar formele haarkloverijen. Wat wil je bijdragen om dingen beter te regelen ? Dat is volgens mij het punt. Wat je hier neerzet komt neer op dictatuur in mijn ogen, maar eentje zonder machtsbasis, dus luchtfietserij.

 24. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @johanna

  ==Dan zullen we met elkaar overeenstemming dienen te bereiken over welke psychologische en/of fysieke behoeftes we spreken, evenals de manier waarop we hen objectief kunnen vaststellen. ==

  Inderdaad. De lijst van noodzakkelijke behoeftes moet wetenschappelijk opgesteld worden. Daarbij zie ik er ook een gradatie in. Je zou de behoeftes een cijfer kunnen geven in prioriteit:

  (1) leven
  (2) vrijheid
  etc.

  Misschien ben je vrij om in opstand te komen als je leven in gevaar is of je bent in slavernij gedreven, voor andere behoeftes, zou je minder gerechtvaardigd kunnen zijn om in opstand te komen. Maar op andere manieren kan je jezelf alsnog verzetten, zoals via burgerlijke ongehoorzaamheid voor belangrijke dingen, of gewoon via de normale wegen van onderhandelen, lobyeen, democratische besluitvorming, voor behoeften minder belangrijk.

  Hetzelfde geldt voor de gedragsregels. Het is evident dat het stenige van vrouwen levens alleen maar verkort en dat het overspelplegen geen gevolgen heeft voor levensduur. Dus je kunt in opstand komen tegen een dergelijke gedragsregel. Andere gedragsregels zijn minder evident levensbevorderend of levensremmend. Over deze gedragsregels valt ook democratisch over te beslissen.

  Ik zie dus een gradatie in: Hoe evidenter het is dat een toestand of gedragsregel levens verkort/verlengt, hoe meer gerechtvaardigd je bent om in opstand te komen of de regels aan andere op te leggen. Hoe minder duidelijk het is waar de regel naartoe zullen leiden, hoe meer de meerderheid mag beslissen.

  Met andere woorden is rechtvaardigheid ook in gradaties.

 25. Ina Dijstelberge Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Je hebt een hele simpel doch duidelijk principe voor rechtvaardigheid hier beschreven. Een principe wat pijnlijk de onrechtvaardigheid in deze wereld blootlegt.

 26. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  °°°°°°°°°°°De alleeerste voorwaarde voor rechtvaardigheid is eerlijkheid, en geen van de genoemde °°°°°°°

  De ALLERLAATSTE karaktertrek die ik bij Zweistra zie is eerlijkheid!!

  An.

 27. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  °°°°°°°°° en dat het overspelplegen geen gevolgen heeft voor levensduur. Dus je kunt in opstand komen°°°°°°

  Dus je kan jezelf niet kapot neuken!!!

  An.

 28. Joke Mizée Joke Mizée

  Avatar van Joke Mizée
  "Tariq Ramadan (Zwitserland) beschouwt ‘rechtvaardigheid’ als voornaamste boodschap van de koran. In dat kader riep hij op 18 maart 2005 op tot een moratorium op het uitvoeren van lijfstraffen, steniging en doodstraffen (de zogenaamde haddstraffen), omdat hij van mening is dat die straffen slechts bestaansrecht hebben in een samenleving die op rechtvaardigheid is gebaseerd, terwijl de samenlevingen die ze nu toepassen tot de minst rechtvaardige van de wereld behoren. T. Ramadan gaat hierin dus minder ver dan meni andere Europese moslim zoals Mohammed Arkoun, Soheid Bencheikh, en Zaki Badawi. In plaats van zwakkeren te beschermen, wordt de sharia volgens Ramadan in die landen misbruikt om de belangen van onrechtvaardige machthebbers en rijken te legitimeren. Tekenend is dat het meestal vrouwen, armen en aanhangers van de politieke oppositie zijn die met lijstraffen, steniging en doodstraffen te maken krijgen, terwijl mannen, rijken en onrechtvaardige machthebbers de hand boven het hoofd gehouden wordt. Voorts wijst Ramadan erop dat hadd-straffen volstrekt willekeurig en zonder dat sprake is van een eerlijke procesgang worden toegepast onder omstandigheden die volgens de sharia onacceptabel zijn. Er ontbreekt een kritisch debat onder moslimgeleerden over de voorwaarden en de legitimiteit van het toepassen van haddstraffen. Ramadan wijst op een precedent uit de vroege moslimgeschiedenis voor het een moratorium op door de koran voorgeschreven straffen: tijdens een jaar van hongersnood schortte kalief Omar ibn al-Chattab de straf op diestal op voor diegenen die stalen om te kunnen overleven, omdat niet voldaan was aan de voorwaarde dat de gemeenschap zorg moest dragen voor voldoende levensonderhoud voor iedereen."
  bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_en_mensenrechten#Islamitische_visies_op_mensenrechten

 29. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ joke – precies wat ik in het algemeen bedoel , als kritiek op de uitgangspunten van dit blog.

 30. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @johanna_nouri 10-04-2010 21:31,
  Nog meer leugens.

  Aangaande rechtvaardheid zijn geen absolute wetten te formuleren, maar er zijn wel een aantal redelijk tot goed werkende regels.

  Een daarvan is dat naarmate een persoon geloviger is, die persoon ook minder gevoel voor rechtvaardigheid heeft.

  De logica daarachter is simpel: een religieus persoon heeft meestal een stel oude vastgelegde regels. De kans dat die regels rechtvaardig zijn neemt af met de leeftijd ervan.

  Daar komt bij dat naarmate een persoon geloviger is, de kans op een matig tot ernstig verstoord waarnemingsbeeld groter is.

  En voor rechtvaardigheid is waarheidsgetrouwheid een voorwaarde.

 31. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris

  ==Er zijn historisch en actueel legio voorbeelden waar dat inderdaad geldt ja.==

  Ik ken geen historische voorbeelden van mensen die hebben geroepen: “kom mij vermoorden, want ik vind het leuk.” Ik ken geen historische voorbeelden waar onschuldige mensen vermoord mochten worden, met uitzonderingen van opofferingen. Dus de kernwaarden van de ethiek, die gerelateerd zijn aan het overleven, zijn historisch gelijk gebleven. Vroeger mocht je niet doden – nu mag je niet doden.

  En de andere morele waarden, die veranderd zijn, zijn niet toevallig veranderd. Ze zijn veranderd omdat ze geen invloed hadden op de levenslengtes of ze zijn vervangen met regels die levens alleen maar langer maken en de biologische behoeftes garanderen. Het is niet toevallig dat ook de armen en de vrouwen een stemrecht hebben gekregen. Het is niet met de dobbelsteen besloten. Ergens heeft men zich gerealiseerd dat deze regels hun levens verlengen. Dus het feit dat waarden tijdens de geschiedenis zijn veranderd, zijn juist een bewijs voor mijn stelling, dat ethiek iets met overleven te maken heeft.

  En stel je voor dat het, volgens de meerderheid, plotseling moreel wordt om jou te vermoorden en je bezittingen onderling te verdelen, en dat jij vast houdt aan je eigen morele waarde dat je niet vermoord mag worden. Uiteindelijk zal het via dwang een van de twee waarden aan de andere opgelegd moeten worden, desnoods met geweld. Wie van de twee partijen zou in dit geval meer gerechtvaardigd zijn om zijn waarde aan de andere op te leggen: jij die denkt om niet vermoord te worden of ik met mijn vriendjes?

  ==Welke instantie oordeelt dan ? Dat is mijn vraag .==

  Jij. Ik. Diegene wien’s leven korter wordt. En natuurlijk moeten we onafhankelijke instanties in leven roepen, die beoordelen welke toestanden en gedragsregels levens verlengen.

 32. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  ==het een moratorium op door de koran voorgeschreven straffen: tijdens een jaar van hongersnood schortte kalief Omar ibn al-Chattab de straf op diestal op voor diegenen die stalen om te kunnen overleven,==

  Kijk, Ramadan bewijst mijn punt. De morele regels zijn bedoeld om levens te verlengen. En als ze in een bepaalde situatie de levens niet verlengen, dan worden de morele regels aangepast. QED.

 33. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Joke Mizée 10-04-2010 21:46
  "Tariq Ramadan (Zwitserland) beschouwt ‘rechtvaardigheid’ als voornaamste boodschap van de koran.

  Reactie:
  Voorbeelden van rechtvaardigheid uit de koran:

  2:6. Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet.
  2:7. God straft de ongelovigen
  2:8. Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
  2:10. Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
  2:17. Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblind
  2:39. Wie niet gelooft zal branden!
  2:90. Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
  2:61 Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
  2:65. God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
  2:85. Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
  2:88. Ongelovigen zijn vervloekt
  2:89. Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
  2:96. Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
  2:98. God is de vijand van iedereen die niet moslim is
  2:99. Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden

  En hiervan zijn er nog ruim 400 andere.

  Afgekort:
  "Joden zijn apen, andersgelovigen zijn honden, en niet-gelovigen zijn varkens. We wensen ze allemaal in de hel." En sommigen van hen zijn al begonnen ze daar in te helpen.

 34. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @An

  Ik zie net in mijn mailbox een bericht "Mihai, hoe haal je het in je hoofd om mij te wissen!!!!!!! An. …" Maar ik zie je bericht hier niet staan. Ik heb niks verwijderd. Er moet dus iets anders aan de hand zijn.

 35. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Rechtvaardigheid is ook niet het vervolgen van iemand op grond van valse voorstellingen van zijn meningen, zoals uitgebreid beoefend door Ina Dijstelberge.

 36. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Rechtvaardigheid gebiedt te melden dat An dit bericht hier had staan:

  =============
  Rechtvaardigheid bestaat niet. Integriteit bestaat niet en ethiek bestaat niet.

  An.
  =============

  Dit bericht is verdwenen.

 37. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Ik heb niets verwijderd. Ik zie wel een bericht van an om:

  An van den burg 10-04-2010 20:46
  Rechtvaardigheid, integriteit en ethiek, bestaan niet!

 38. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  Ik ken genoeg voorbeelden van bezitters die werden vermoord in een revolutie, of ze dat nou leuk vonden of niet, maar dat werd als volledig terecht en legaal gezien uit oogpunt van de levensverlenging van het hele volk, zogenaamd dan en zelfs ook werkelijk. Vermoorden van de koelaks, transportaties naar de Goelag, geweldig , want de gemiddelde levensverwachting schooot omhoog toch ?

  Trouwens": De combinatie van ‘opleggen’ door de heerser ‘om levens te verlengen’ , daar gaat het om, dat strookt niet met vrijheid. In Cuba leeft men gemiddeld 78 jaar , en het is een dictatuur, dus prima ? Zo nee, dan zou men misschien wel korter leven , of geleefd hebben. Wat is verkiesbaar ? Moeilijke kwestie , maar het beroep op levensverlenging doet wat communistisch aan wat dat betreft.

 39. Ina Dijstelberge Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge
  An van den burg 10-04-2010 20:46
  Rechtvaardigheid, integriteit en ethiek, bestaan niet!

  Groet, An.
  Ruud, dat staat er nog steeds.

  Wat onrechtvaardig is is het feit dat jij dag in dag uit een waterval aan beschuldiging produceert die je niet onderbouwt, laat staan bewijst. Dat kan je ook crimineel noemen.

 40. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Hm, dan hebben twee mensen iets niet gezien dat er nu wel is …

 41. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Ina Dijstelberge 10-04-2010 22:10
  …Wat onrechtvaardig is is het feit dat jij dag in dag uit een waterval aan beschuldiging produceert die je niet onderbouwt, laat staan bewijst. Dat kan je ook crimineel noemen.

  Reactie:
  Ruud Zweistra 10-04-2010 21:51
  @johanna_nouri 10-04-2010 21:31,
  Nog meer leugens.

  Aangaande rechtvaardheid zijn geen absolute wetten te formuleren, maar er zijn wel een aantal redelijk tot goed werkende regels.

  Een daarvan is dat naarmate een persoon geloviger is, die persoon ook minder gevoel voor rechtvaardigheid heeft.

  De logica daarachter is simpel: een religieus persoon heeft meestal een stel oude vastgelegde regels. De kans dat die regels rechtvaardig zijn neemt af met de leeftijd ervan.

  Daar komt bij dat naarmate een persoon geloviger is, de kans op een matig tot ernstig verstoord waarnemingsbeeld groter is.

  En voor rechtvaardigheid is waarheidsgetrouwheid een voorwaarde.
  Bewerk deze reactie

  VervolgRZ:
  Vul voor Johanna Nouri nu Ina Dijstelberge in.

  Ik vond eigenlijk ook dat het aan het criminele grensde wat je deed – fijn dat je het nu met me eens bent.

  Overigens geldt voor jou hetzelfde aanbod als meerdere malen gedaan aan bondon: biedt je excuses aan (in een bijdrage), en ik stop mijn tegencampagne.

 42. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris

  ==Ik ken genoeg voorbeelden van bezitters die werden vermoord in een revolutie, of ze dat nou leuk vonden of niet, maar dat werd als volledig terscht en legaal gezien uit oogpunt van de levensverlenging van het hele volk, zogenaamd dan en zelfs ook werkelijk. Vermoorden van de koelaks, transportaties naar de Goelag, geweldig , want de gemiddelde levensverwachting schooot omhoog toch ?==

  Inderdaad. We moeten onderscheid maken tussen twee soorten revoluties. Revoluties uit jaloezie op rijkdom. En revoluties waar het leven van de bevolking wordt verkort door de elite en de bovengenoemde behoeftes worden met de voet getreden. Als de bevolking geen ander vreedzame middel heeft om veranderingen in leven te brengen, dan kan je van die bevolking niet eisen dat zij korter leven. Ik heb meegedaan met de anti-communistische revolutie en als iemand van buiten mij zou hebben gezegd dat ik dat niet zou mogen, zou ik gezegd hebben: “bemoei je met je eigen zaken. Pas op het moment dat jij mij een vreedzam middel ter beschikking stelt, waarmee ik de dingen kan veranderen, heb je ook een recht op spreken.”

  ==Trouwens": De combinatie van ‘opleggen’ door de heerser ‘om levens te verlengen’ , daar gaat het om, dat strookt niet met vrijheid. In Cuba leeft men gemiddeld 78 jaar , en het is een dictatuur, dus prima ? Zo nee, dan zou men misschien wel korter leven , of geleefd hebben. Wat is verkiesbaar ? Moeilijke kwestie , maar het beroep op levensverlenging doet wat communistisch aan wat dat betreft.==

  Volgens mij heb ik dit eerder behandeld. Maar ik wil nu iets toevoegen. Stel dat we wetenschappelijk kunnen aantonen dat zonder de communistische revolutie in Cuba Castro slechts 30 jaar zou hebben geleefd onder de dictatuur daarvoor, zelfs als de rest van de Cubanen vrijheid zouden hebben gekregen. Dan moet je het leven van Castro in balans zetten tegen de vrijheid van de rest en het leven heeft voorrang op vrijheid. Maar dan zou Castro meteen verliezen op het moment dat iemand bewijst dat er een alternatief is, zonder dictatuur, waarbij de mensen ten minste net zo lang leven.

 43. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Ik heb een automatisch mailbericht van de gekregen dat er een reactie zou bestaan en dat de eerste 200 tekens het volgend zou zijn: "Mihai, hoe haal je het in je hoofd om mij te wissen!!!!!!! An. …"

  Dit bericht zie ik zowieso hier niet staan. Dus op een of andere manier is het verdwenen. Ik zie ook An niet meer reageren. Ik heb haar gemaild, maar nog geen reactie gehad.

 44. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Joke Mizée 10-04-2010 22:20
  Of wat te denken van deze gerespecteerde Amerikaanse hoge rechter, wanneer hij het heeft over de rechtvaardiging van martelen: http://www.youtube.com/watch?v=T72vgA... ?

  Reactie:
  Oftewel: laten we de onrechtvaardigheden van A toestaan omdat B het ook is.

  Zo komen we vast een stuk verder …

 45. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Joke

  Maar wat vind je van deze rechtvaardigheid: "George W. Bush ‘Knew Guantánamo Prisoners Were Innocent’"
  http://bit.ly/c3wKBg

  Zijn argument was dat er beter een aantal onschuldigen in Guantanamo verblijft, zolang er een paar terroristen worden gepakt. Dus precies het tegenovergestelde van het Amerikaanse credo "beter 100 boeven vrij dan 1 onschuldige in gevangenis."

 46. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ mihai – "het leven heeft voorrang op vrijheid"

  Elke revolutionair zal je het tegenovergestelde vertellen.

  Daarnaast menig weldenkend en braaf mens.

  Mensen gaan in verzet omdat ze beseffen dat vrijheid belangrijker is dan het leven.

 47. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  Drukte om Ruud is niet zo interessant, hij schrijft wat hij te melden heeft, zoals iedereen.

 48. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Ongevraagd geboren worden is al onrechtvaardig. Het "leven"begint dus met onrecht. Dan de dood: er is geen enkel recht aan de dood te ontlenen!!

  Anne – uk.

 49. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt

  ==Elke revolutionair zal je het tegenovergestelde vertellen.

  Daarnaast menig weldenkend en braaf mens. ==

  Ik heb onder een dictatuur geleefd, meegedaan met de revolutie en ik heb het risico genomen om dood te gaan. Maar als ik voor de keuze zou zijn gesteld "vrijheid" of "leven" zou ik voor leven gekozen hebben. En dat hebben de meeste mensen voor gekozen. Als bewijs kan je zien dat ze niet massaal zelfmoord hebben gepleegd. Zelfs de Joden in Auschwitz hebben geen massale zelfmoord gepleegd. De slaven hebben ook geen massale zelfmoord gepleegd. Dus men kiest voor het leven boven veel andere verschrikkelijke dingen.

 50. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @An

  ==Ongevraagd geboren worden is al onrechtvaardig.==

  Gelukkig kan je die onrechtvaardigheid heel snel en vreedzam ongedaan maken. Bijvoorbeeld door een aantal liter water te drinken.

 51. Joke Mizée Joke Mizée

  Avatar van Joke Mizée
  @Ruud 21:58:
  Ramadan pleit in elk geval voor een eerlijke rechtsgang, waarbij het volgende van belang is:
  >In plaats van zwakkeren te beschermen, wordt de sharia volgens Ramadan in die landen misbruikt om de belangen van onrechtvaardige machthebbers en rijken te legitimeren. Tekenend is dat het meestal vrouwen, armen en aanhangers van de politieke oppositie zijn die met lijstraffen, steniging en doodstraffen te maken krijgen, terwijl mannen, rijken en onrechtvaardige machthebbers de hand boven het hoofd gehouden wordt.<<br /> Daar>beide.

  @Mihai: Hoe onschuldiger ze zijn, des te beter – dan kan het immers nooit ‘straf’ zijn, en dus ook niet onrechtvaardig (tja, dat is de redenering…).

 52. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  Sjalamov , de schrijver over de Goelag, berichtte dat veel mensen zelfmoord pleegden in die kampen.Dat is natuurlijk omdat die kampen tegen je waardigheid zijn , zo diep kan je gezonken zijn door een belachelijk op levensverlenging gericht systeem.

  Zelfmoord pleeg je normaal niet, omdat dat beneden je waardigheid is, zo kan het ook beneden je waardigheid zijn om niet in verzet te gaan, dan ga je liever dood terwijl je je verzet, dan te blijven leven in onderwerping.

  Of dat individuele keuzes zijn is nog de vraag, ja zijn het wel , het hangt ook af van het moment , de toevallige situatie c.q. historische situatie waarin verzet uberhaupt een mogelijkheid lijkt.

  Zit je in de Goelag of in een nazi-kamp kan je alleen maar zien te overleven, maar dat heeft niets met kiezen te maken. Zelfmoord is dan een keuze.

  Dus ja , toch : het gaat om de vrijheid. Je hoopt te overleven om weer daarna in die vrijheid te leven, dat is het enige motief. Overleven is niet alleen biologisch, het is wel instinctmatig, maar de mens heeft een vrijheidsinstinct, anders zou hij niet de pest hebben aan onderdrukking. Maar datmaakt het ook cultureel en maatschappelijk. We zijn geen vissen.

 53. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris

  ==Sjalamov , de schrijver over de Goelag, berichtte dat veel mensen zelfmoord pleegden in die kampen.==

  De enige vraag is twee vragen:
  (1) Is het leven van de revolutionairen vooruit gegaan?
  (2) Hebben ze ook andere middelen gehad behalve de Goelag?

  Als 1 is “ja” en 2 is “nee”, kan je niet van de revolutionairen eisen dat ze geen Goelag hebben gemaakt.

  En misschien kan je ook de vrijheid in wegschaal zetten: hoe vrij en hoe goed leefde de revolutionairen onder de Tsar? En hadden ze een andere middel dan de Goelag?

  Als zij geen vrijheid hebben gehad en een verschrikkelijk leven en als zij geen ander middel hebben gehad dan de Goelag, dan is de keuze makkelijk: je kunt van hen niet eisen dat zij in verschrikkelijke omstandigheden leven ipv van de tsaristen. Zij mogen zelf kiezen.

 54. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Iris
  ==Dus ja , toch : het gaat om de vrijheid. Je hoopt te overleven om weer daarna in die vrijheid te leven, dat is het enige motief. .==

  Nee hoor. Vrijheid is onderdeel van het overlevingsinstinct. Je hebt een biologische behoefte aan vrijheid. Een dier, dat ergens vast in een kuil staat, zal van honger sterven en zijn genetisch materiaal niet doorgeven. Daardoor zijn er de genen overleefd/overgebleven van dieren die naar vrijheid streefden, die zich ongemakkelijk en verschrikkelijk in gevangenschap voelden, die een gedrag voorgeprogrammeerd hebben om vrijheid te zoeken. Maar deze vrijheid is niet een doel op zichzelf maar een middel tot een doel: het langer leven en copuleren.

  Hetzelfde geldt voor de mens. Het doel is leven en vrijheid is het middel. Maar vrijheid staat niet boven leven.

 55. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Joke Mizée 10-04-2010 22:51,
  Het is inderdaad lovenswaardig van die Ramadan dat hij geiegerd heeft mee te doen met de stenigang van dat 13-jarige meisje.

  Oftewel: snap je niet hoe veel kwaad je doet aan diverse zaken door dit soort zwakzinnige smoezen?

 56. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  iris kijkt 10-04-2010 22:34
  Drukte om Ruud is niet zo interessant, hij schrijft wat hij te melden heeft, zoals iedereen.

  Reactie:
  Nee, dat zie je toch niet helemaal goed. Ruud en Peter zijn de personificatie van het kwaad, dus alle middelen zijn toegestaan om ze te beschadigen. Zeker als je zelf de status van heilige hebt.

 57. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ Mihai -Ik begrijp je antwoord niet, maar zal wel aan mij liggen

  Ik zeg alleen maar dat streven naar vrijheid belangrijker kan zijn dan overleven en dat dat de mens definieert. Levensverlenging definieert ook de vissen,dus je zegt niets over de mens als onderscheidend wezen. Ik wil iets zien van de mens, zeker ook in het recht, maar dat is ook een politieke kwestie of je de mens als een vis definieert of als iemand die vrij wil zijn.Dat als uitgangspunt ,met alle haken en ogen.

 58. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris

  ==Ik zeg alleen maar dat streven naar vrijheid belangrijker kan zijn dan overleven en dat dat de mens definieert==

  En ik zeg dat dit een anomalie is. Het is zoals de mensen die in de vuur springen om een schilderij te redden.

 59. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris

  Stel je het volgende gedachte-experiment voor: Iemand dwingt je het volgende te doen, om een schakkelaar links of rechts te draaien. Als je het niet doet, gaat hij de hele aarde opblazen, dus alle leven verdwijnt. Als je de schakkelaar naar links draait vermoord je Pietje. Als je de schakelaar naar rechts draait, blijft Pietje in leven maar wordt Jantje in slavernij gedreven voor de rest van zijn leven. Wat ga je doen?

 60. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Grutte Pier

  ==Psychopaten vinden alles rechtvaardig…. ==

  Dan is hun handje snel gevuld.

 61. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Rechtvaardigheid valt niet af te leiden uit extremisitsche gedachtenexperimetne,maar weluitgewonenkeuzesdievoorjeliggen.

  Zo kan ik oordelen over de onrechtvaardigheid van van jouw ideeen en die van bijvoorbeeld Ina vanuit het gedrag dat jullie ten opzichte van mij hebben ten toon gespreid.

  Onbeschoft gedrag.

  Dus jullie houding is onrechtvaardig.

 62. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Grutte Pier 10-04-2010 23:28
  Psychopaten vinden alles rechtvaardig….

  Reactie:
  Nog een psychopaat die alles in mijn richting rechtvaardig vindt.

  En hier iets wenst te zeggen over rechtvaardigheid.

  Wat een tuig hier weer …

 63. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ Mihai – "

  Iris : Ik zeg alleen maar dat streven naar vrijheid belangrijker kan zijn dan overleven en dat dat de mens definieert.

  Mihai : En ik zeg dat dit een anomalie is. Het is zoals de mensen die in de vuur springen om een schilderij te redden. "
  ——–

  Ja, ik heb laatst een goeie Roemeense film gezien , waar wat bureaucraten de vrijheid als een ‘anomalie’ zagen. Maar dat is natuurlijk precies het punt : het gaat niet alleen om wat is , maar zeker ook hoe het gezien wordt.

  En hoe jij het ziet kun je wat mij betreft beter terug naar je schrijftafel en je masterstuk eens doorlezen op de vraag waar plaats is voor vrijheid. Is dat niet het geval of maar slechts heel zijdelings en tussen haakjes, gooi het weg en begin opnieuw.

 64. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris

  Stel je het volgende gedachte-experiment voor: Iemand dwingt je het volgende te doen, om een schakelaar links of rechts te draaien. Als je het niet doet, gaat hij de hele aarde opblazen, dus alle leven verdwijnt, inclusief jij, Pietje en Jantje. Als je de schakelaar naar links draait vermoord je Pietje. Als je de schakelaar naar rechts draait, blijft Pietje in leven maar wordt Jantje in slavernij gedreven voor de rest van zijn leven. Wat ga je doen?

 65. Joke Mizée Joke Mizée

  Avatar van Joke Mizée
  @Ruud 23:10:
  "Het is inderdaad lovenswaardig van die Ramadan dat hij geiegerd heeft mee te doen met de stenigang van dat 13-jarige meisje.

  Oftewel: snap je niet hoe veel kwaad je doet aan diverse zaken door dit soort zwakzinnige smoezen?"

  De imperfecties van Ramadans visie daargelaten, zou een moratorium op lijfstraffen – inclusief steniging dus – een zegen zijn. Het gaat hier om een moratorium dat duurt totdat we er uit zijn wat de mensenrechten betreft.

  Waarom wordt dit tegengehouden door het westen, door hier geen steun aan te verlenen? Wat doen we in plaats daarvan, om te zorgen dat het ophoudt?

 66. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ Mihai- Gedachtenexperimenten houden van bureaucraten.Die hebben nl. niets anders te doen.

 67. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt

  Als vrijheid belangrijker is dan leven, dan moet je toch Pietje vermoorden. Waarom durf je de keuze niet te maken, die jouw stelling onderbouwt?

 68. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Joke Mizée 10-04-2010 23:39
  @Ruud 23:10:
  …Waarom wordt dit tegengehouden door het westen, door hier geen steun aan te verlenen? Wat doen we in plaats daarvan, om te zorgen dat het ophoudt?

  Reactie:
  Daar hebben we niets "te zorgen", en hier door die lui en hun archaica en obscuratisme buiten de deur te houden.

  We zijn zendelingen noch hulpverleners.

 69. johanna_nouri johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Maar aangezien daar onrechtvaardigheid van jou aan vooraf ging, is het gerechtvaardigd. Ik wil je er even aan herinneren dat jij het was die hier begint met wijzen naar anderen, zie je reactie om 21.14. Merkwaardig genoeg heeft iris kijkt daar geen probleem mee.

 70. Fleur Fleur

  Avatar van Fleur
  Kwetsbare mensen uitschelden is onrechtmatig.
  Jij hebt je daaraan schuldig gemaakt.
  Dat is machtswellust.

  De waarheid wis je.
  Je verhoudt je me andere misdadige types.

 71. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  Mihai – Ik begrijp dat je uit het Oostblok komt en je verzet hebt , maar enig zinnig idee van vrijheid lijk je niet te hebben, integendeel. Is waarschijnlijk niet onbegrijpelijk. Minder begrijpelijk is dat je er een stom woord- en gedachtespelletje van maakt. Niets tegen het spel maar wel tegen dom gedoe en duidelijk geen emotioneel benul hebben van vrijheid. Die indruk heb ik nu. Vrijheid moet je je in oefenen en niet alleen maar in het tegendeel qua redenaties, zal allemaal wel waar zijn zogenaamd, maar je blijft er zelf in en vooral als drijfzand.

 72. Joke Mizée Joke Mizée

  Avatar van Joke Mizée
  @Ruud: Wat zeur je dan over stenigingen, die vinden toch ook alleen maar ‘daar’ plaats?

 73. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mihai Martoiu Ticu 10-04-2010 23:41
  @iris kijkt

  Als vrijheid belangrijker is dan leven, dan moet je toch Pietje vermoorden. Waarom durf je de keuze niet te maken, die jouw stelling onderbouwt?

  Reactie:
  Het voorleggen van dit soort dilemma’s laat zien dat je erbij betrokken emoties niet voelt.

  Het zou een goede zaak zijn als je dat althans leert te veinzen.

 74. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt

  Stel je het volgende gedachte-experiment voor: Iemand dwingt je het volgende te doen, om een schakelaar links of rechts te draaien. Als je het niet doet, gaat hij de hele aarde opblazen, dus alle leven verdwijnt, inclusief jij, Pietje en Jantje. Als je de schakelaar naar links draait vermoord je Pietje. Als je de schakelaar naar rechts draait, blijft Pietje in leven maar wordt Jantje in slavernij gedreven voor de rest van zijn leven. Als vrijheid belangrijker is dan leven, dan moet je Pietje vermoorden. Wat ga je doen?

 75. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Joke Mizée 10-04-2010 23:49
  @Ruud: Wat zeur je dan over stenigingen, die vinden toch ook alleen maar ‘daar’ plaats?

  Reactie:
  Vanwege dit:
  Joke Mizée 10-04-2010 21:46
  "Tariq Ramadan (Zwitserland) beschouwt ‘rechtvaardigheid’ als voornaamste boodschap van de koran. …

  Ik wil dat Ramadan zijn goede werken daar gaat verrichten – niet hier.

  Hetzlefde geldt voor jou, als je de behoefte voelt om hier Ramadan en zijn club te introduceren.

 76. Joke Mizée Joke Mizée

  Avatar van Joke Mizée
  Ik wil dat dit soort uitwassen van de aardbodem verdwijnen, maar jou interesseert het geen moer.

 77. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  johanna_nouri 10-04-2010 23:46
  Maar aangezien daar onrechtvaardigheid van jou aan vooraf ging, is het gerechtvaardigd. Ik wil je er even aan herinneren dat jij het was die hier begint met wijzen naar anderen, zie je reactie om 21.14. Merkwaardig genoeg heeft iris kijkt daar geen probleem mee.

  Reactie:
  Je hoeft meer niet nogmaals op te wijzendat alles wat jij zegt gerechtvaardigd is, omdat je de waarheid van allah kent.

  En dus dat alles dat één van jouw beweringen weerlegd DUS ongerechtvaardigd moet zijn.

  Ik snap ook wel waarom je zo doet – want het geloo fin allah is de zin van je leven.

  Maar het gaat hierover de werkelijkheid en niet over jouw regeltjes, of de bureacratische, Kafka’iaanse, gedachtenexperimenten van Mihai.

  En omdat het over de werkelijkheid gaat, haal ik hier voorbeelden uit de werkelijkheid aan.

 78. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  Ik snap het hele voorbeeld niet , dus kom eens met iets als nazi’s of russen die dwingen je een keuze te maken of zo, dat bedoel ik eigenlijk : een gedachtenexperiment kan wel aardig zijn , maar als het onzinnig is levert het niks op.

  Als je dan toch m’n antwoord wilt : ik doe het niet , blaas de hele boel maar op.

  Inmiddels heb ik in de gaten dat je op essentiele kwesties ook al veel eerder in m’n reacties geen antwoord geef. Ook wel begrijpelijk , want je kan moeilijk je hele scriptie over gaan doen.Maar als ik ‘m moest beoordelen zou ik het een onvoldoende vinden. Het vrijheidsbegrip ontbreekt nl. Dus wees niet verrast als dat gaat gebeuren.

 79. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Joke Mizée 11-04-2010 00:00
  Ik wil dat dit soort uitwassen van de aardbodem verdwijnen, maar jou interesseert het geen moer.

  Reactie:
  Jouw wens is dezelfde die de Amerikanen in Irak en Afghanistan hadden/hebben.

  And look where it has gotten them…

  Je hebt het dus nog steeds niet door, hè…? Dit soort idealen en ideologie is vergif voor jullie alfa’s …jullie kunnen niet goed genoeg redelijk denken.

  Het gaat niet om wat je wilt, maar wat je kan bedenken dat werkt.

  En als je daar geen goed idee van hebt, kan je in dit soort gevallen het beste niets doen.

 80. Joke Mizée Joke Mizée

  Avatar van Joke Mizée
  Ik maak onderscheid tussen het doen verdwijnen van uitwassen en (het doen verdwijnen) van mensen.

  Een moratorium is iets wat werkt, en er hoeft geen bloed voor te vloeien.

 81. johanna_nouri johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ Ruud Zweistra 11-04-2010 00:01
  Mijn geloof heeft niets te maken met het feit dat ik verschoond wens te blijven van jouw aantijgingen. Inderdaad, het gaat hier over de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat jij mij doelbewust associeert met moslimextremisme, ondanks het feit dat daar herhaaldelijk expliciet afstand van heb genomen. Dat Ruud Zweistra, valt in de categorie smaad. En dan vraag jij je af waarom ik je ban, en begin je hier nog maar eens van voren af aan.

 82. johanna_nouri johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ Mihai
  Mijn excuus dat ik je blog gebruik om de aantijgingen van Ruud te weerspreken. Als het je hindert, haal mijn reacties weg.

 83. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Een moratorium is wat ik ook wil – een moratorium op dat gedoe van jullie.

  En die mensen die hier een beetje beschaving geleerd hebben daarheen terug. Om de achterblijvers vooruit te helpen.

  Veruit het beste dat men hier kan doen om Afghanistan vooruit te helpen is om al dioe goed opgeleide Afghanen terug te sturen.

  En dat weet je net zo goed ik als ik!

  Dat is nu rechtvaardigheid.

  Rechtvaardigheid ten opzichte van die arme Afghanen die nog in Afghanistan zitten!

  Maar daar heb jij geen oog voor, hè, het lot vande Afhanen? Het gaat alleen om je eigen zieltje….

  Lekker hulpverlenertje spelen…

 84. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ Ruud – Heb je te weinig te doen of zo ? Bedenk eens iets interessants, want herhaling op zich is dat niet zo. Oke, iedereen herhaalt zich, maar er is een verschil tussen mensen die zich toch zo min mogelijk proberen te herhalen en degenen die er een hobby van maken om steeds hetzelfde te zeggen. Dus ja inderdaad iedereen, maar het ging even om jou eigenlijk. Ik heb moeite om je te begrijpen , je obsessie vooral. Maar zeg er maar niks over, want je weet er niks over te melden eigenlijk , op persoonlijk niveau. Dat laatste neem ik je vooral kwalijk, je onpersoonlijkheid.En ja de rest zal ook wel onpersoonlijk zijn , maar ik ben het niet, dus kan ik het vragen.

 85. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  johanna_nouri 11-04-2010 00:19
  @ Ruud Zweistra 11-04-2010 00:01
  Mijn geloof heeft niets te maken met het feit dat ik verschoond wens te blijven van jouw aantijgingen. Inderdaad, het gaat hier over de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat jij mij doelbewust associeert met moslimextremisme, ondanks het feit dat daar herhaaldelijk expliciet afstand van heb genomen. Dat Ruud Zweistra, valt in de categorie smaad. En dan vraag jij je af waarom ik je ban, en begin je hier nog maar eens van voren af aan.

  Reactie:
  Johanna Nouri: jij bent in je bijdrage zelf over de Tsjetjeeense "zwarte weduwe" terroristen en zelffmoordenaressen begonnen. Daarna, na mijn bezwaren, heb je gelogen dat je een of ander algemene groep weduwes bedoelde.

  Ik heb je op die leugen gewezen.

  Ik begrijp dat je dat pijn doet.

  Maar alsje verder gaat met liegen daarvover en over smaad praten, kan ik je maar één ding aanraden:

  Ga naar de rechter!

  Em hier is de uitspraak die je kan meenemen:

  Je hebt gelogen, Johanna Nouri.

 86. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Iris kijkt,
  Áls je het o zo voor de hand liggende o zo vaak moet herhalen, ga je automatisch in automatismen vervallen.

  Er zijn steeds steeds meer bewijzen dat in dit soort situaties de invloed van de emoties sterk contraproductief is.

  En oh ja: dit is van belang voor mijn sociologische en psychologische werk. Waar elders kan je dit soort gedrag in situ bestuderen?

 87. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ Ruud – De ‘ zwarte weduwes ‘ ? geweldig vond ik die foto van meiske met haar vriendje en met die pistolen zo in de camera blikkend en strijdbaar. Ik was er bijna jaloers op , nee, niet bijna , ik was het.

  Uitermate persoonlijk beeld ook, en dat is wat ik mis in jouw geval.

 88. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Iris kijkt,
  We zenden op verschillende golflengtes – mijn persoonlijkheid verschilt in de meeste opzichten niet dramatisch.

  Maar mijn reactie op dat meisje met die revolver was een kogel door haar heen te jagen. Net zoals je doet met een tijger die op het punt van springen staat.

  Is dat persoonlijk genoeg?

 89. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ Ruud – Ik heb buien dat niemand me moet vertellen hoe erg ik er aan toe ben of hoe onderdrukt ik zou zijn of hoe ik het verkeerde geloof zou hebben of de verkeerde kleding of de verkeerde keuzes die ik heb gemaakt of dat ik helemaal niet zou kunnen kiezen, please don”t tell me , ik weet het zelf al en het is venederend genoeg als iemand daar nog eens een apart circusnummer van gaat maken. Waarom doe je dat iemand aan?

  Vind ik wel het punt, dus richt je op die fundamentalistische idioten en niet op die kwetsbare meiskes zou ik zeggen.

  Het zwarte weduwe meisje valt daar niet onder , maar als ik die foto zie, bestudeer ik haar en haar houding en gezicht en natuurlijk zie ik ook haar dapperheid. Ja, dochter toch ?
  Overigens had zij al een kogel door jou heen gejaagd, dus vergis je niet.

 90. Joke Mizée Joke Mizée

  Avatar van Joke Mizée
  @Ruud: Onvrijwillige deportatie (beetje een pleonasme, maar goed) mag weer niet van de mensenrechten. En zeg nou zelf, ergens gedropt worden is nogal ontwrichtend voor iemands leven.
  De hoogopgeleide Afghanen moeten we volgens het economisch eigenbelang juist hier houden, dus wat dat betreft ben je best over de balk smijterig voor een anti-multiculti.

 91. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Ik weet niet hoe het met anderen is, maar ik heb totaal geen behoefte ergens een circusnummer van te maken.

  Tot men voor mijn ogen een circusnummer gaat opvoeren dat me niet evalt, en dat voortdurend gaat herhalen.

  Daar word ik nu pissig van.

  Voer je eigen circus op in je eigen huis!

  Rot op met jouw cirscusnummer voor mijn ogen!!!

  En je vergist je over die kogels.

 92. iris kijkt iris kijkt

  Avatar van iris kijkt
  @ Ruud – Ik zou dat meisje met haar pistool heel dicht kunnen naderen, weet ik zeker, even m’n adem inhouden, maar ik zou haar overleven,ze zou zelfs op me kunnen vallen, maar die mannen, als ik in hun handen viel, zou ik niet overleven, vermoed ik..In jouw geval is het waarschijnlijk omgekeerd : die mannen overleef je wel, maar dat meisje niet.

 93. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  @Mihai
  1) "Moraal/ethiek berust op het overlevingsinstinct".

  Zwak!

  De grootste etici (van Kant tot Confucius) komen met de guldenregel als inhoudelijke richtsnoer (hoe moet ik handelen als ik moet handelen) voor etiek en je weet dit te negeren.

  2) "…….maar ze komen niet veel verder dan het vervangen van het woord “rechtvaardigheid” met andere woorden, die min of meer synoniem zijn, of tenminste even wazig en ongrijpbaar, zoals “billijkheid”, “gelijkwaardigheid”, “liefde”, “empathie”"

  Absoluut geen synoniemen!

  Wat heeft liefde voor een ander, niet alleen maar die liefde die kinderen voortbrengt, met je eigen overleving te maken?

  Die guldenregel is zonder empathie noch te begrijpen noch te handhaven.

  3) Wat heeft altruisme, anti-egoistisch gedrag, met overleveninstinct (egoisme) te maken? Wat maakt een held tot een held?

  4) "Je kunt dus hier op het blog oneindig wazig zijn en niemand heeft dat in de gaten."

  Niemand is overdreven. Velen vinden het ook niet de moeite waard om uberhaupt te reageren. Ook heb je genoeg weerwoord gekregen om dit te kunnen stellen.

 94. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt
  Ik geef je nu het derde argument dat leven belangrijker is dan vrijheid.

  Stel je voor dat je Pietje en Jantje in interactie ziet. Pietje heeft een geladen pistool en schreeuwt: “Ik vermoord je, Jantje!”. Hij schiet maar Jantje is niet dodelijk geraakt, slechts gewond. Je ziet Pietje opnieuw laden. Ondertussen zie je Jantje, die toevallig een lasso bij zich heeft, met zijn lasso gooien en Pietje vastbinden. Pietje reageert verontwaardigd: “Waarom bind je me vast? Ik ben vrij om te doen wat ik wil doen. Vrijheid is belangrijker dan leven.” Is Pietje’s verontwaardiging terecht?

 95. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @iris kijkt

  Vierde argument dat leven belangrijker is dan vrijheid. De mensen die gruwelijke moorden plegen geven we levenslang gevangenisstraf, dus we beroven hen van vrijheid. Het tegenovergestelde doen we niet. We geven geen doodstraf aan mensen die anderen van vrijheid beroven, zoals die man in Oostenrijk, die zijn dochter voor tientallen jaren in de kelder heeft gehouden.

 96. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 08:38

  Nieuw: Vijfde argument dat leven belangrijker is dan vrijheid: Psychiatrische patienten die een gevaar voor zichzelf of de samenleving vormen.

  Niet alleen kan je ze dan gedwongen laten opnemen, ook de isoleer werd er mee gerechtvaardigd (Wet BOPZ). Het isoleerregime is inmiddels moeilijker gemaakt omdat er te gemakkelijk gebruik van werd gemaakt. Bijv. als je onderbemand ben met personeel uit bezuinigingsoverwegen. Vond men toch "onmenselijk". Ten minste voor wie in staat is om dat te voelen. En daarom zijn er klachteninstanties omdat dat steeds subjectief zal zijn en dus conflicten zal geven.

  De Nazi’s dachten hier anders over. Geheel in lijn met hoe zij dachten over Joden en de Roma’s. Eigenlijk ook in lijn met recentelijk hoe Hutsi’s en Tutsi’s over elkaar denken. Of ook zoals in Screbrenica.

  En waarom zou "leven" zo belangrijk zijn? Is dat iets rationeel of zou het met compassie etc te maken hebben? Ik zoek hier geen synoniem of substituut maar heb het over een oorzakelijke relatie.

  En zo zijn er nog ene 6e, 7e, 8e argument te verzinnen. En steeds weer kan je naar de oorzaak of reden vragen. Leven en vrijheid zijn geen tegen-stellingen. Leven gedijt het beste in vrijheid! Daarom ook is er democratie.

 97. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Zelf Reflectie

  ==En waarom zou "leven" zo belangrijk zijn? Is dat iets rationeel of zou het met compassie etc te maken hebben?==

  Het is niet rationeel, want rationeel is het leven niet belangrijker dan een kei. Het is belangrijk voor ons omdat we voorgeprogrammeerd zijn om te overleven. Het is het overlevingsinstinct. Steek je je hand in de vuur per ongeluk, dan trek je hem automatisch terug. Denk aan Darwinisme. Via toevallige genetische mutaties zijn allerlei gedragsvormen ontstaan. Dieren, die niet geneigd waren om het vuur te vermijden zijn allang uitgestorven en ze hebben ook geen nakomelingen gekregen. Dieren, die geneigd waren om allerlei levensgevaarlijke situaties te vermijden, hebben het overleefd. Precies hetzelfde is het bij de mens.

  En zoals ik hierboven heb gezegd, de vrijheidszucht is ook een onderdeel van de verzameling gedrag, die we als overlevingsinstinct kunnen noemen. Want ergens vastgelopen in een kuil, sterf je vroeger of later van honger en je krijgt ook geen nakomelingen. Er is dus een instinct, dat je dwingt om heel hard op zoek te gaan naar een manier om je te bevrijden, dat ingeschakeld wordt op het moment dat je vast zit.

 98. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 09:01
  "Het is belangrijk voor ons omdat we voorgeprogrammeerd zijn om te overleven. Het is het overlevingsinstinct. Steek je je hand in de vuur per ongeluk, dan trek je hem automatisch terug."

  Oooooooooooh?

  Al die zelfmoordenaars ook? Is de Christelijke geschiedenis niet geschreven door heiligen die als het ware "vrijwillig" de brandstapel opgingen? Ze hoefden hun geloof maar af te zweren. Zelfs Socrates dronk de gifbeker vrijwillig leeg. Niet anders is het nu met die Tjetseense "zwarte weduwen".

  Dat de gemiddelde mens hiervoor niet kiest betekent niet dat je ieder mens een zo’n situatie kan brengen. M.i. kun je iedereen zover brengen. En daarom ook kwam op enig moment de democratie. Leven en vrijheid zijn geen tegenstellingen.

 99. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 09:01,
  "de vrijheidszucht is ook een onderdeel van de verzameling gedrag, die we als overlevingsinstinct kunnen noemen."

  En daarom leven al die gorillavrouwtjes "vrijwillig" onder Bokito. Of zou het toch komen dat zij menen onder Bokito beter overlevingskansen te hebben? Kortom, jij hebt altijd gelijk omdat je gelijk is ingebouwd.

  Waarom denkt de mens na 200.000 geschiedenis daar inmiddels anders over? Democratie als de wens om in vrijheid te leven en Bokito als uiting van het extremisme. Links (communisme) of rechts (Hitler, Wilders, Islam).

  Let er vooral op dat een theorie die altijd waar is geen theorie meer is maar een soort religie. Om die reden is bijv. de psychoanalyse een roemloze dood gestorven. Had altijd gelijk, ook als ze geen gelijk had. Achteraf viel er altijd wel een eind aan te breien. Het gelijk is dan ingebakken zegt men.

  Oude wijn in nieuwe zakken is nooit interessant, vooral niet als het slechte wijn was.

 100. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Zelf

  ==Al die zelfmoordenaars ook? is de Christelijke geschiedeis niet geschreven door heiligen die als het ware "vrijwillig"de brandstapel opgingen? Ze hoefden maar af te zweren. Zelfs Socrates dronk de gifbeker vrijwillig leeg.==

  Dat is geen tegenargument. Ten eerste bewijst de hersenwetenschap dat je gedeeltes van de hersenen kan uitschakelen en je krijgt mensen zonder doodsangst, zonder emoties, etc. Ten tweede, het is wat ik heb gezegd, allerlei gedragsvormen ontstaan als gevolg van toevallige genetische mutaties. Dus ook mensen met zelfmoordneigingen. Ten derde, we hebben van die mensen geen last. Pas op het moment dat zij hun gedrag ook aan ons willen opleggen, komen we bij de vraag wie van ons is gerechtvaardigd om zijn gedrag aan de anderen op te leggen? De enige vraag van de ethiek.

  Nou is de vraag of een dergelijke heilige meer gerechtvaardigd is om jou te dwingen om op de brandstapel te sterven, of ben jij meer gerechtvaardigd om je met dwang en geweld te verzetten?

  Als je accepteert dat moraal bedoeld is om levens te verlengen, dan heb je een criterium tussen die twee te kiezen. Jij hebt meer rechtvaardiging om je waarde aan de brandstapelheilige op te leggen dan hij jou. Andersom zou de brandstappelheilige geen argument hebben. Want hij zou zeggen dat hij jouw mag vermoorden, maar dat je hem niet mag vermoorden; dus een inconsistent argument.

 101. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  ==En daarom leven al die gorillavrouwtjes "vrijwillig" onder Bokito.==
  Alweer geen tegenargument. Je moet eerst wetenschappelijk bewijzen dat de gorillavrouwtjes korter leven onder Bokito dan anders. Als deze organisatie van hun groep tot een overleving heeft geleid, dan is dit instinct om onder Bokito te leven blijven bestaan. Zodra er een gen ontstaat, die de vrouwtjes de neiging geeft om zich te bevrijden van Bokito en de groep waarin deze nieuwe gedragsvorm ontstaat, langer leeft en meer kinderen krijgt, dan is de vrijheidsgen, diegene die uiteindelijk zal blijven bestaan.

  ==Waarom denkt de mens na 200.000 geschiedenis daar inmiddels anders over? Democratie als de wens om in vrijheid te leven en Bokito als uiting van het extremisme. Links (communisme) of rechts (Hitler, Wilders, Islam).==
  Waarom is dit een tegenargument?

  ==Let er vooral op dat een theorie die altijd waar is geen theorie meer is maar een soort religie. Om die reden is bijv. de psychoanalyse een roemloos einde gestorven. Had altijd gelijk, ook als ze geen gelijk had. Achteraf viel er altijd wel een eind aan te breien.==

  Dan zou dat ook gelden ook voor mensen die geloven dat vrijheid de ultieme waarheid is. En ook voor de mensen die denken dat compassie, altruïsme, medeleven, naastenliefde etc. de ultieme waarheid zijn.

 102. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 09:16
  1) "Dat is geen tegenargument."

  Omdat je je gelijk hebt ingebouwd.

  2) "…….. komen we bij de vraag wie van ons is gerechtvaardigd om zijn gedrag aan de anderen op te leggen? De enige vraag van de ethiek."

  Drogkeuze.

  Niemand is gerechtvaardigd een ander in een dwingende situatie te brengen. Op dat moment doe je zijn vrijheid (=leven) al geweld aan.

  Ontneem een ander nooit zijn vrijheid als je weet dat jij dat ook onprettig vindt (gulden regel).

  Dwang is uit den boze. Dat is de ware betekenis van vrijheid. Als een plant die naar het licht wilt groeien en door het afgeknepen licht wordt gedwongen in kronkels te groeien. Geeft alleen maar misbaksels.

  Jij hebt de dwang ingebouwd en laat iemand gedwongen kiezen uit twee worst case scenario’s.

 103. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 09:24
  "Dan zou dat ook gelden ook voor mensen die geloven dat vrijheid de ultieme waarheid is. En ook voor de mensen die denken dat compassie, altruïsme, medeleven, naastenliefde etc. de ultieme waarheid zijn."

  Zullen wij maar concluderen dat jij lult en ik lul?

  Jij hebt mij beloofd dat je altijd zou winnen met je redenering,. Dit wijst op een patstelling 🙂

 104. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  ==Niemand is gerechtvaardigd een ander in een dwingende situatie te brengen.==
  We kunnen dus het parlement afschaffen en op elk willekeurig moment zeggen dat de wetten voor ons niet gelden. Immers wetten dwingen ons allerlei dingen.

 105. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Zelf Reflectie

  Nog een voorbeeld van iets dat ik jou mag dwingen, ongeacht wat de werkelijkheid is; ik mag je dwingen om een rechtssysteem te accepteren. Dus als jij zegt dat je absolute vrijheid hebt om te doen wat je wilt doen en dat je je door niets laat beperken, noch door een rechtbank, noch door een rechter, dan ben ik nog steeds gerechtvaardigd om je te dwingen om mee te werken aan het ontstaan en het in leven houden van een systeem van neutrale derde arbiters, die het laatste woord hebben in al onze mogelijke conflicten. En dat komt omdat mijn leven belangrijker is dan jouw vrijheid.

 106. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 09:29
  "==Niemand is gerechtvaardigd een ander in een dwingende situatie te brengen.==
  We kunnen dus het parlement afschaffen en op elk willekeurig moment zeggen dat de wetten voor ons niet gelden. Immers wetten dwingen ons allerlei dingen. "

  Ik persoonlijk ervaar dat niet als dwang. Ik weet dat vrijheid (geen tegenstelling inzake leven) vanwege het bestaan van het extremisme (Bokito) onvrijheid met zich meebrengt. Maar het getuigt van vrijheid en respect voor het leven (compassie) om iedere dwang op een weegschaal te leggen.

  Zoals ook met het besluit rond de isoleercellen is gebeurd waar gemakzucht het won van de vrij-lievendheid.

  Leven gedijt het beste in vrijheid. Het zijn geen tegen-stellingen. Wie leeft koestert vrijheid. Wie dood is vindt het niet erg tussen 4 houten latten 70 cm onder de grond opgesloten te zitten.

 107. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 09:33
  "Nog een voorbeeld van iets dat ik jou mag dwingen, ongeacht wat de werkelijkheid is;"

  Jij denkt als een Bokito :-).

  Zo denkt Wilders ook en zo dacht Ceaucesu ook.

 108. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Zelf Reflectie

  ==Ik persoonlijk ervaar dat niet als dwang.==

  Blijkbaar bestaan er rijken die het als dwang ervaren dat wetten van hen eisen dat ze meer belansting dan armen betalen. Sterker nog bestaan er rijken die het als dwang ervaren dat ze uberhaupt belasting moeten betalen. Voor hen is een marktwerking voldoende. Als zij op een snelweg willen rijden, betalen ze aan de eigenaar van de snelweg. Ze hoeven geen staat te hebben die hen dwingt om geld te betalen voor een snelweg, of voor uitkeringen voor luie negers.

 109. Eef Eef

  Avatar van Eef
  Waarom dwingt u mij tot een gedachte? En u reageert niet? Is dit om mij te pesten? De antwoorden zijn beter dan het log schreef ik boven. Is dit rechtvaardigheid?

 110. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Zelf Reflectie

  ==Jij denkt als een Bokito 🙂 ==

  Wacht totdat jij overtuigd bent dat Pietje je dochter van 4 heeft verkracht en vermoord. Je hebt 10.000 getuigen, je hebt het zelf gezien, je hebt zijn DNA in haar kut gevonden, je hebt het van zes verschillende hoeken gefilmd. Pietje reageert als volgt: "Tja, mijn vrijheid is belangrijker dan alles. Ik weet het zeker dat ik het niet gedaan heb. Dus ik zal ook voor geen enkele rechtbank verschijnen. Ik ben vrij om zelf te beslissen." Op dat moment zal je ook als Bokito denken, en denken dat jij de vrijheid hebt om Pietje voor een rechter, desnoods met geweld, te slepen.

 111. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 09:39,

  1) In vrijheid kan je tot het inzicht komen dat een democratie van alle opties de minst slechte is. Zo slecht dat een partij als D66 of anderen daar aan blijven werken.

  2) Blijkbaar bestaan er rijken die het als dwang ervaren dat wetten van hen eisen dat ze meer belansting dan armen betalen.

  Uitzonderingen bevestigen soms de regel. Jij wilt dan een andere regel :-).

 112. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Zelf Reflectie

  ==Uitzonderingen bevestigen soms de regel. Jij wilt dan een andere regel :-). ==

  Jij ervaart de wetten niet als dwang en anderen wel. Dus jij wilt jouw concept van vrijheid aan de anderen met dwang opleggen.

 113. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 09:42,
  "Wacht totdat jij overtuigd bent dat Pietje je dochter van 4 heeft verkracht en vermoord. Je hebt 10.000 getuigen, je hebt het zelf gezien, je hebt zijn DNA in haar kut gevonden, je hebt het van zes verschillende hoeken gefilmd."

  Tijdens de rechtszaak tegen de seriemoordenaar en psychopaat Ridgway heeft de ouder van een vermoorde kind Ridgway tot huilen weten te brengen door te zeggen dat hij hem vergeeft. Ik had niet verwacht dat Ridgway ooit tot huilen gebracht kon worden.

  Jij had hem natuurlijk voor een muur gezet en met 1000 kogels doorzeeft waardoor je gelijk in stand was gebleven.

 114. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Zelf Reflectie

  ==Tijdens de rechtszaak tegen de seriemoordenaar en psychopaat Ridgway ==

  Je hebt geen tegenargument gebracht. Heb je de vrijheid om Pietje voor de rechter met dwang te slepen of niet?

 115. Eef Eef

  Avatar van Eef
  Ik vind dit Aristotiliaans om mij te vergeten. Waarom doet u dit? Misschien wel om dat u onrechtvaardig bent.

 116. Mae Mae

  Avatar van Mae
  Rechtvaardigheid, om maar even terug te komen op het onderwerp, is een fundamentele beschaving ten opzichte van je medemens. Dus als jij iets voor mij doet, doe ik iets voor jou. Als ik iemand vermoord, vermoord jij mij of gooi jij me in de gevangenis. Meer is het eigenlijk niet.

 117. Eef Eef

  Avatar van Eef
  Mihai lees je boeken en hoe? Ik bedoel je lijkt mij iemand die niet echt boeken leest maar wel heel veel praat over rechtvaardigheid. Dat heb je met mensen die te veel hersens hebben en te weinig lezen. Waar is je reactie?

 118. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 09:47
  "Je hebt geen tegenargument gebracht."

  Verzin een experiment en laat in vrijheid de wetenschappelijke commune beslissen dat dit het definitieve experiment is. Zoals de natuurkunde doet inzake de quantumtheorie of inzake Einstein of de biologie inzake de evolutietheorie.

  Desondanks zijn er nog steeds creationisten die de evolutietheorie bevechten. Niet anders zal het ons vergaan.

  Daarom, ik stop er nu mee.

  Eindconclusie: wij zijn het oneens met elkaar.

 119. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mae 11-04-2010 09:49
  "Dus als jij iets voor mij doet, doe ik iets voor jou. Als ik iemand vermoord, vermoord jij mij of gooi jij me in de gevangenis."

  Dit heet retributie (vergelding, wederkerigheid), oog om oog, oftewel tit for tat. Dit is het oude testament, met de nadruk op oud :-). Democratie moest toen nog uitgevonden worden.

 120. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Zelf Reflectie

  ==Eindconclusie: wij zijn het oneens met elkaar. ==

  Vette pech voor jou. Ondanks het feit dat we het oneens met elkaar zijn, heb ik de vrijheid om jou tot allerlei dingen te dwingen. En dat is ook rechtvaardig.

 121. Eef Eef

  Avatar van Eef
  Ik heb een kilo dynamiet. Als ik die bij jouw in de brievenbus stop dan heb ik toch iets rechtvaardigst gedaan ja of nee?

  En Mae hoeft helemaal geen log te schrijven die heeft al lang alles gezegd erover

 122. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 09:54
  "Ondanks het feit dat we het oneens met elkaar zijn, heb ik de vrijheid om jou tot allerlei dingen te dwingen. En dat is ook rechtvaardig."

  Aldus sprak Bokito :-).

  Gelukkig beschik ik over een diepe vrijheidsdrang dat leven heet. En daarom zal je nooit weten wat je aan mij hebt. Maar dat zal ik natuurlijk nooit hardop zeggen omdat jij mij als iedere Bokito onmiddelijk zult vermoorden. Sterker ik zal daarom veinzen je beste vriend te zijn. Natuurlijk zal ik mezelf nooit Brutus noemen, misschien wel als vrijheidstrijder. Misschien noem ik mij ook Robin Hood of Mandela.

  En daarom slaapt Bokito zo slecht. En ook Ceaucescu kon zich vele tientallen jaren wanen het gelijk aan zijn kant te hebben. Jij had daaruit kunnen leren, jij had daaruit moeten leren.

 123. Mae Mae

  Avatar van Mae
  Tit for tatters, als rechtvaardigheid niet meer wederkerig is, kun je ook wel de regenbui onrechtvaardig noemen als ik net naar het strand wil. Het gaat dus over het menselijke overschot en tekort en daarin dan het midden zoeken. Ik begrijp absoluut niet dat Aristoteles hier zo neergesabeld moet worden, een erg onbegrepen filosoof. Het schijnt dat luisteren naar jezelf hier erg in de mode is, ten koste van wat wijsheid van een ander.

 124. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mae 11-04-2010 10:06
  "Tit for tatters, als rechtvaardigheid niet meer wederkerig is, kun je ook wel de regenbui onrechtvaardig noemen als ik net naar het strand wil."

  Ik doe dat niet, ik neem gewoon een paraplu mee. Ook een regenbui heeft de vrijheid om te regenen wanneer zij wilt.

  En zo is TBS ook een paraplu. Heeft met wederkerigheid niets te maken. Anders had je hem wel gevierendeeld zoals in het oude testament en in de Middeleeuwen nog gebruikelijk was onder al die andere Bokito’s. En ook nog steeds in sommige Islamitische landen die in de Middeleeuwen wensen te leven zoals ook heel wat andere Christelijke religieuze sectes met hun Bokito’s die zichzelf profeten noemen. In Nederland hebben wij zelfs een politieke partij in de democratie die middeleeuws wenst te leven. Uniek in Europa, raar volkje die Nederlanders.

 125. Mae Mae

  Avatar van Mae
  Rechtvaardigheid gaat helemaal niet over vergelden en vierendelen, ik begin te vrezen dat er iets mis is met je aannames. Zo worden en werden er rechtvaardige oorlogen gevoerd door mensen met mankementen aan hun beginwaarden. Daarom is het ook zo nuttig om af en toe eens iets van een ander aan te nemen als je vastzit in je Zelf.

 126. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mae 11-04-2010 10:17
  "Rechtvaardigheid gaat helemaal niet over vergelden en vierendelen, ik begin te vrezen dat er iets mis is met je aannames. Zo worden en werden er rechtvaardige oorlogen gevoerd door mensen met mankementen aan hun beginwaarden."

  1) Voel jij het hellend vlak, gaan wij daarom persoonlijk worden?

  Wie zei "als rechtvaardigheid niet meer wederkerig is, kun je ook wel de regenbui onrechtvaardig noemen als ik net naar het strand wil"?

  Als rechtvaardigheid wederkerig is dan ook de onrechtvaardigheid (moord). Moord wordt dan met moord beantwoord. Heet dat niet vergelden?

  2) " …. door mensen met mankementen aan hun beginwaarden".

  Waarom denk je dat ik TBS als voorbeeld gaf?

 127. Mae Mae

  Avatar van Mae
  Aristoteles hiel het heel erg onpersoonlijk maar naar hem wordt niet geluisterd hier.
  Absolute onrechtvaardigheid is schijnbaar uit de mode, wat heel gemakkelijk is omdat je dan niet meer je best hoeft te doen. Als je alleen nog maar je persoonlijke standpunt hoeft te verdelen, vraag ik me af wat er overblijft van een eerlijke verdeling, waar rechtvaardigheid toch in feite over gaat.

  Ik zou niet weten waarom je TBS als voorbeeld gaf. Voorbeelden te over.
  Was het misschien willekeur?

 128. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mae 11-04-2010 10:26,
  "Ik zou niet weten waarom je TBS als voorbeeld gaf. Voorbeelden te over.
  Was het misschien willekeur?"

  Worden wij weer persoonlijk?

  Nee, omdat "mensen met mankementen aan hun beginwaarden". Had je toch kunnen verwachten van iemand die zegt dat er (2-4%) psychopaten rondlopen onder ons?

 129. Mae Mae

  Avatar van Mae
  Ja, daar moet ik je dan toch gelijk ingeven. Kijk, zo makkelijk is dat nou!

  Los van de politieke of juridische aspekten van rechtvaardigheid is toch eigenlijk de ethische kant het zwaarstwegend. We hebben het hier dan toch over intermenselijkheid, dacht ik zo. Ik geef je heus wel credit, als jij graag hap snap voorbeelden geeft om je beginvoorwaarden te staven vind ik dat best maar ik ga er niet meer achter zoeken dan dat er in werkelijkheid achter zit.
  TBS is een soort van angsthazenrij en ik zie nauwelijks verband met regen of met rechtvaardigheid, en al zeker niet met rechtvaardigheid in het algemeen. Er zijn mensen, in het algemeen natuurlijk, die graag de misteryman uithangen, mijn zegen hebben ze, maar als die mensen dan tit voor tat TBS willen noemen, waarschijnlijk zonder zelf juridisch onderlegd te zijn dan vind ik dat best. Alleen begrijp ik niet helemaal waar het utilitarisme dan niet veel erder ter sprake komt.

 130. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Grappig is dat nu…. Praat als dollen over rechtvaardigheid, en weet in de praten ontelbare malen talloze regels van rechtvaardigheid te schenden.

  En morgen gaan de rechtvaardigen weer met z’n allen Geert Wilders en de PVV-aanhangers uitmaken voor racisten en fascisten.

  En oh ja: ook gaan ze pleiten voor de binnenkomst van nog 10 miljoen allochtone immigranten, want ook dat is rechtvaardig:

  "Iedereen heeft recht op de sociale voorzieningen van de Nederlanders"

  Dat is namelijk een kwestie van rechtvaardigheid.

 131. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Ruud Zweistra 11-04-2010 10:42,

  Zuuuuuuuuuuucht.

  Ik ga sporten zoals iedere zondag.

 132. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mae 11-04-2010 10:41
  "TBS is een soort van angsthazenrij ……. maar als die mensen dan tit voor tat TBS willen noemen .."

  Opnieuw persoonlijk, jij bouwt je eigen gelijk in. TBS heeft niets, maar dan ook niets met tit for tat te maken.

  Tit for tat houdt meestal op als mensen tot inkeer komen of excuses aanbieden. Dat heeft met preventie te maken, niet met vergelding.

 133. Mae Mae

  Avatar van Mae
  De eerste omschrijving van rechtvaardigheid in deze hele discussie moet nog tot mij komen.
  De mijne is eerlijke verdeling. En ik begrijp Ruud Zweistra dan ook niet wanneer hij er op dit niveau van discussiëren Geert Wilders bij moet halen van wie ik de associatie met rechtvaardigheid al helemaal niet vermoed.

  Natuurlijk heeft iedereen rechten, het zou me een zooitje worden als het niet zo was, maar het is een kwestie van rechtvaardigheid om die rechten eerlijk te verdelen. Het recht van arbeid vind ik daar zelf altijd een mooi voorbeeld van.

 134. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Mae 11-04-2010 10:49
  "maar het is een kwestie van rechtvaardigheid om die rechten eerlijk .."

  En wat is "eerlijk"? Misschien hetzelfde als "billijk"?

  Eerlijk is een synoniem voor rechtvaardigheid. Je loopt circels.

  Ik ga sporten.

 135. Mae Mae

  Avatar van Mae
  Zelf, nu zie ik waar het schoentje wringt. Het gat waar tit for tat volgens jou in zou vallen na de inkeer of excuus, heet wederkerigheid. Sinds wanneer heet rechvaardigheid alleen maar haat, angst en vergelding. In feite is rechtvaardiging juist liefde!!
  Sprak Mae tot de zichzelf bombarderende liefde-deskundige.

 136. Buitendijks Buitendijks

  Avatar van Buitendijks
  ‘Wazigheid’ is brandstof voor deze wereld, of je wilt of niet. Voor mij is dit verhaal ultra-wazig, en die wazigheid kan ik dan ook niet anders dan toejuichen.

  Succes met je scriptie, ik ben benieuwd wat het wordt.

 137. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ========= Sprak Mae tot de zichzelf bombarderende liefde-deskundige.======

  Liefde bestaat ook niet!

  An.

 138. Annamarie Annamarie

  Avatar van Annamarie
  Rechtvaardigheid bestaat niet wel het Recht van de sterkste.

  De wereld en vooral de politieke wereld hangt van complotten en macht theorien aan elkaar.
  Ik ben geen Pechtold fan, maar de enige keer dat hij de waarheid sprak was toen hij stelde: "Politiek is een vuil vunzig spelletje". De hoofdmoot is: "de een zijn dood is de ander zijn brood". Als de (boven ons gestelden) niet het goede voorbeeld geven, wat kun je dan van de (lagere regionen) verwachten.

  http://www.wacholland.org/nl/news/poolse-president-verongelukt-alternatieve-media-zoeken-naar-aanwijzingen-voor-moord

 139. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======== Als de (boven ons gestelden) niet het goede voorbeeld geven, wat kun je dan van de (lagere regionen) verwachten=======

  Totaal valse benadering van het onderwerp "goed en kwaad". Geen enkel mens is moreel boven de ander gesteld." Moraal" is een toevallige samenloop van omstandigheden.

  De maatschappelijk "boven ons gestelden" zijn daar gekomen door charlatanerie van het "menszijn".

  An……………………..????

 140. GayaH GayaH

  Avatar van GayaH
  *
  @ Mihai
  *
  Universele rechtvaardigheid geldt voor alles en overal.
  Hoe universeel is jouw rechtvaardigheid?
  Waar trek jij de grens en waarom?
  Geldt jouw rechtvaardigheid
  alleen voor mensen,
  of ook voor menselijk leven (zoals ongeborenen),
  en/of ook voor dierlijk leven,
  en/of ook voor planten,
  en/of zelfs voor alle leven?
  *
  Ik vind Gaia, Moeder Aarde een levend wezen,
  maar dat vindt niet iedereen…
  … geldt jouw rechtvaardigheid ook voor Gaia, Moeder Aarde?
  *
  Hoe rechtvaardig is het om jouw rechtvaardigheid op te leggen
  aan de volgelingen van een Almachtige Opperwezen,
  zoals bijvoorbeeld God/JHWH/Allah,
  die als Enige Ene kan/mag bepalen wat rechtvaardigheid is?
  *
  Jouw rechtvaardigheid zal uitmonden in overbevolking …
  … hoe voorkom je dat zonder jouw rechtvaardigheid geweld aan te doen?
  *
  Jouw rechtvaardigheid hakt in op het zelfbeschikkingsrecht:
  Wat doe je met rokende zwangere vrouwen?
  Wat doe je met gezinnen waarvan de ouders roken?
  Mag iemand gedwongen worden om één liter bloed af te staan
  omdat daar levens mee gered kunnen worden?
  Mag iemand gedwongen worden één nier af te staan ter transplantatie
  bij iemand die zonder die nier dood zal gaan?
  *
  Staat jouw rechtvaardigheid kannibalisme toe?
  Mag, in een survival situatie, iemand gedwongen worden
  om één liter bloed af te staan welk vervolgens gedronken wordt,
  om daar levens mee te redden?
  Mag, in een survival situatie, iemand gedwongen worden
  om een lichaamsdeel af te staan welk vervolgens gegeten wordt,
  om daar levens mee te redden?
  *
  Groetjes,
  GayaH
  *

 141. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Tit voor tat werkt slechts als de deelnemers gelijk zijn in macht. Maar het werkt niet met minderheden en in internationale relaties. Als Amerika Irak binnenvalt, wat kan Irak doen? Amerika binnen vallen? Als de Nederlanders de moslims deporteren, wat kunnen de moslims doen? De Nederlanders deporteren?

 142. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @GayaH

  Misschien moet je wachten totdat ik mijn volledig argument heb gepresenteerd. Of je kan ook je eigen blog schrijven over rechtvaargheid.

 143. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @GayaH

  ==Mag, in een survival situatie, iemand gedwongen worden
  om één liter bloed af te staan welk vervolgens gedronken wordt,
  om daar levens mee te redden?==

  Leuke vraag, maar verkeerd gesteld. Mag je in een survival situatie de stervende dwingen om geen liter bloed van je te zuigen? Op basis van welke rechtvaardigheid?

 144. PeterV PeterV

  Avatar van PeterV
  Met alle respect, maar mijn reactie heb ik om redenen verwoord in een eigen blog.

 145. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======== Mag iemand gedwongen worden één nier af te staan ter transplantatie
  bij iemand die zonder die nier dood zal gaan?======

  Wat een statisch denken!!!!!! De DOOD is de enige universele rechtvaardigheid in de wereld!

  An……..!

 146. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mae 11-04-2010 10:49
  De eerste omschrijving van rechtvaardigheid in deze hele discussie moet nog tot mij komen.
  De mijne is eerlijke verdeling. En ik begrijp Ruud Zweistra dan ook niet wanneer hij er op dit niveau van discussiëren Geert Wilders bij moet halen van wie ik de associatie met rechtvaardigheid al helemaal niet vermoed.

  Reactie:
  Je denkt kennelijk dat woorden reëler zijn dan daden.

  Een typisch geval van zenuwziek intellectualisme.

  Maar dit slaat ook op vrijwel alles wat hier staat.

 147. GayaH GayaH

  Avatar van GayaH
  *
  @ Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 14:29

  Zou een heel klein blogje worden:
  tegen ‘survival of the fittest’ kan niets op,
  ook niet door mensen bedachte rechtvaardigheid…
  … ik wacht (steeds nieuwsgieriger!) wel ff af!
  *
  @ An van den burg 11-04-2010 14:45
  === "De DOOD is de enige universele rechtvaardigheid in de wereld!

  Want? Wat is ‘de DOOD’ dan volgens jou?
  *
  Groetjes,
  GayaH
  *

 148. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @GayaH

  ==tegen ‘survival of the fittest’ kan niets op,
  ook niet door mensen bedachte rechtvaardigheid…==

  Waarom schrijf je niet een blog waarin je deze stelling verdedigt? En is het niet beetje een cirkelredenering? Want stel je voor dat iemand een "bedachte rechtvaardigheid" aan iedereen kan opleggen. Dan is hij achteraf toch de fittest?

 149. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 15:25
  @GayaH

  ==tegen ‘survival of the fittest’ kan niets op,
  ook niet door mensen bedachte rechtvaardigheid…==

  Waarom schrijf je niet een blog waarin je deze stelling verdedigt? En is het niet beetje een cirkelredenering? Want stel je voor dat iemand een "bedachte rechtvaardigheid" aan iedereen kan opleggen. Dan is hij achteraf toch de fittest?

  Reactie:
  Je verwart "survival of the fittest" met "recht van de sterkste".

  ……………..

 150. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Ruud

  ==Je verwart "survival of the fittest" met "recht van de sterkste".==

  Nee hoor. In de "fittest" staat niets van tevoren hoe het overleven plaats zou vinden. Als het meest liefdevolle beest op een of andere manier langer leeft dan de rest en ook de meeste kinderen krijgt, dan is dat beest de fittest. Als Hitler de wereld had overgenomen en alle Joden uitgeroeid, dan zou hij ook de fittest zijn geweest.

  Het is precies zoals met een oude houten roeiboot en een high-tech stealth bommewerper, van 1 miljard per stuk. Als er een zondevloed komt, zal de bommenwerper op de zeebodem verroesten en de oude houten roeiboot overleven.

  In het dierenrijk gebeurt precies hetzelfde. Toevallige genetische mutaties leiden tot toevallige eigenschappen. Als de toevallige gebeurtenissen in de natuur, zoals klimaat en toevallige ontmoetingen met andere dieren, resulteren in grotere aantal nakomelingen voor een dier, wat gerelateerd is ook aan de levenslengte, is dit dier achteraf beschouwd als de fittest. Dus de toevalligheid van de gebeurtenissen in de wereld samen met de toevalligheid van eigenschappen van een dier resulteren in dieren die langer leven en hun genen doorgeven aan hun nakomelingen.

  En de meest fitste wezens in de natuur zijn de bacteriën en microben. Zij hebben een veel grotere kans dan de mens te overleven.

 151. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ========@ An van den burg 11-04-2010 14:45
  === "De DOOD is de enige universele rechtvaardigheid in de wereld!

  Want? Wat is ‘de DOOD’ dan volgens jou?========

  Aan de dood ontsnapt niemand of valt elk mens ten deel. De tijdsduur van leven is op de TIJD genomen verwaarloosbaar. Niemand ontleent enige rechtvaardigheid aan zijn dood, maar ook geen onrecht, immers: zij geldt voor een ieder. De DOOD is een uitschakelen van de pijnlijke charlatanerie van leven.

  Ook zijn "mens"en dier evenredig in DOOD.

  An.

 152. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Ruud

  Anders gezegd, als de moslims meer kinderen krijgen en Nederland in een vrije islamitische staat veranderen, dan zijn de moslims de fitste.

 153. GayaH GayaH

  Avatar van GayaH
  *
  @ Mihai Martoiu Ticu 11-04-2010 15:57

  Een vrije Islamitische staat?
  Een Islamitische staat zonder de politieke Islam-ideologie?
  Dat lijkt al een beetje op rechtvaardigheid …
  😉

  *

 154. GayaH GayaH

  Avatar van GayaH
  *
  @ An van den burg 11-04-2010 15:52
  === "Aan de dood ontsnapt niemand of valt elk mens ten deel.
  === Niemand ontleent enige rechtvaardigheid aan zijn dood, maar ook
  === geen onrecht, immers: zij geldt voor een ieder.
  === De DOOD is een uitschakelen van de pijnlijke charlatanerie van leven."

  Je gaat in je redenatie voorbij aan het doodgaan, het stervensproces, een onlosmakelijk deel van de DOOD. Velen ervaren het als onrechtvaardig dat een goed mens tijdens het sterven meer moet lijden dan bijvoorbeeld de massa-moordenaar die met een spuitje voor goed in slaap wordt gebracht…
  *
  Velen ontlenen onrecht aan de dood, nog ff afgezien van de manier waarop men sterft, juist vanwege het uitgangspunt dat dood-zijn voor een ieder geldt: die goede mensen zijn net zo dood als die massamoordenaar …
  Een terminaal iemand die langzaam wegkwijnt aan kanker
  zal echter zijn dood vaak als rechtvaardig tegemoet zien…
  *
  Jouw aannames over de dood zijn materialistisch. Spiritualiteit is charlatanerie?
  Dat jij geen herinneringen hebt aan vorige levens wil niet zeggen dat die levens niet hebben plaatsgevonden. Ik zelf ben overtuigd van het reïncarnatie mechanisme, onder andere door mijn eigen (wellicht psychotische?) herinneringen aan vorige levens. Aan de dood kan volgens mij iedereen ontsnappen juist door te sterven, zoals iedereen ook eerst geboren moet worden alvorens als mens te kunnen leven.
  *
  Jammer voor je dat jij het leven als pijnlijke charlatanerie ervaart,
  verlang je naar de dood, naar dood-zijn?
  *
  Groetjes,
  GayaH
  *

 155. Isis Nedloni Isis Nedloni

  Avatar van Isis Nedloni
  Een boeiend blog over rechtvaardigheid.

  Een van de belangrijkste elementen voor vrede , welbehagen en groei in een land en bij geluk de ontwikkeling van een individu.

  Doch vkbloggen met de maatschappelijk verworven rechtvaardigheden vergelijken is onmogelijk.

  Dan zou de onrechtvaardigheid winnen.

  In de maatschappij kan ik, indien nodig , mijn recht halen.

  Op het vkblog is dat onmogelijk daar het geen jurisprudentie bezit.

  Vriendelijke zondagsgroet!

 156. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======== Velen ervaren het als onrechtvaardig dat een goed mens tijdens het sterven meer moet lijden dan bijvoorbeeld de massa-moordenaar die met een spuitje voor goed in slaap wordt gebracht….=====

  Wij allen zijn massa-moordenaars. "Stervensprocessen" zijn het leven zelf! Met respect, maar je spreekt en denkt te statisch.`n Dode rot weg als een oude tomaat in de brandende zon.

  Miljarden zijn gestorven. Niet èèn is terug gekomen om verslag te doen van zijn doodservaring. Ik geloof absoluut niet in "vorige levens".

  Spiritualiteit is een verdovend middel om de gedachten aan de dood te kunnen verdragen.

  An.

 157. Theo Theo

  Avatar van Theo
  En wat te denken van sport als aspect van het leven.
  Veel sportbeoefenaars en sporttoeschouwers moeten zich gefrustreerd voelen.
  Daar is vaak geen sprake van rechtvaardigheid.
  daar hangt veel van toeval en geluk af.
  Dus op welke terreinen is rechtvaardigheid eigenlijk van toepassing?

 158. Maria Trepp Maria Trepp

  Avatar van Maria Trepp
  spannend!

  Wat rechtvaarigheid betreft heb ik overtuigende verhalen bij Rawls gelezen, maar die kan ik niet zo een-twee-drie weergeven……

 159. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Maria

  Uiteindelijk berust mijn argument ook op een contract afgesloten door vrije en rationele personen over hoe de wereld eruit zou moeten zien, achter een sluier van onwetendheid, zonder van tevoren te weten welke positie we zouden bekleden. Rawls schuwt echter elke vorm van utilisme, terwijl ik dat wel gebruik. Bovendien, trekt Rawls de grenzen van rechtvaardigheid bij de landsgrenzen. Dat is is volstrekt willekeurig.

 160. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Maria Trepp 11-04-2010 18:29

  Hier dan 1,2,3
  http://www.vrenken.org/vrenken/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=8

  Rawls:
  "een egalitaristisch beginsel: in iedere opvatting van rechtvaardigheid staat volgens Rawls een notie van gelijkheid centraal: er moet steeds een rechtvaardiging worden gegeven voor het afwijken van de gelijkheidsregel. Dit betekent niet dat ongelijkheden uit den boze zijn, maar wel dat zij moeten worden gejustifieerd."

  Dat is wat ik gelijkwaardigheid noem. Hoezo is dit geen etisch beginsel? Hoezo heeft dit met ratio te maken en niet met gevoel, met herkenning en empathie?

  En dan jouw opvattingen:
  "van het woord “rechtvaardigheid” met andere woorden, die min of meer synoniem zijn, of tenminste even wazig en ongrijpbaar, zoals “billijkheid”, “gelijkwaardigheid”, “liefde”, “empathie”."

  Hoezo "wazig en ongrijpbaar" als het de kern is van Rawls en jij daar slechts gradueel van afwijkt? Hoe moeilijk is het toch de gedachten van iemand te herkennen als je aan boekentaal gebonden bent als een soort latijn. Praat je een ander dialect en dan wordt er al verdwaalt. Altijd een teken dat de stof niet begrepen is.

 161. Isis Nedloni Isis Nedloni

  Avatar van Isis Nedloni
  Nou, nou……ik denk dat de rechtvaardigheid nooit echt naar je toe zal kruipen…..daar je de onrechtvaardigheid….en ook een tikkeltje de onaardigheid hanteert om selectief te antwoorden…..dan moet het wel een beetje in de bol geschoten zijn……en daar…op dat soort plekken…is helemaal geen plaats voor de rechtvaardigheid….

  Bezie….het blog leven is totaal anders als het echte leven….

  EEN PAK VAN MIJN GROTE HART……

 162. Jan Bouma Jan Bouma

  Avatar van Jan Bouma
  En al wat gij niet wenst dat u geschiedt doe dat ook ‘n ander niet aan.

  Het is een veelvuldige maar vaak verkwanselde bijbelse waarheid die ik erken
  al ben ik een agnosticus.

Leave a Reply