Skip to content

Politieke oriëntatie is irrationeel

Volgens een onderzoek van Emory Universiteit nemen we de politieke beslissingen volstrekt irrationeel en negeren de feiten, hoe contradictoir ze ook zouden zijn. Het onderzoek verklaart waarom links- en rechtsgeoriënteerde personen tegenovergestelde conclusies kunnen trekken uit dezelfde informatie.

De onderzoekers bestudeerden de hersenscans (fMRI) van bedreven democraten en republikeinen voor een periode van drie maanden voor de Amerikaanse verkiezingen van 2004. De deelnemers moesten een rationele opdracht uitvoeren en bedreigende informatie over hun favoriete kandidaat evalueren.

"We did not see any increased activation of the parts of the brain normally engaged during reasoning," zegt Drew Westen, de onderzoeksleider "What we saw instead was a network of emotion circuits lighting up, including circuits hypothesized to be involved in regulating emotion, and circuits known to be involved in resolving conflicts."

De aanhangers van een partij komen tot volstrekt bevooroordeelde conclusies en vinden manieren om informatie te negeren, die rationeel niet genegeerd kan worden. De hersengebieden die normaal in een dergelijke situatie verantwoordelijk zijn voor negatieve emoties, zoals droevigheid en afkeer, waren uitgeschakeld. Daarentegen de hersengebieden die actief zijn tijdens beloning gingen extreem actief worden, zoals bij verslaafden als ze hun shot krijgen.

Geen een van de gebieden voor bewust redeneren waren bijzonder actief. Het schijnt dat de deelnemers de informatie zolang verdraaiden totdat ze tot de door hen geaccepteerde conclusies konden komen, en ze krijgen er een kick van.

De deelnemers werden geconfronteerd met de contradictie tussen de beweringen en de daden van hun favoriete kandidaten. De deelnemers ontkenden zonneklare contradicties van hun eigen kandidaten en hadden geen enkele moeite om de contradicties van de tegenkandidaat te ontdekken.

De onderzoekresultaten suggereren dat de oordelen bepaald worden door emotionele hersenprocessen, die tot vooringenomen redeneringen leiden, die buiten de rationele bewustzijn plaatsvinden. Dit resulteert in diepgewortelde overtuigingen en men leert weinig uit nieuwe informatie.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

Be First to Comment

    Leave a Reply