Skip to content

Overtuig me!!!

Heeft Bush goede bedoelingen?

Er zijn twee soorten opvattingen:

(1)
De mijne, en met mij de grootste meerderheid van de Irakezen, zegt dat Bush Irak vooral met slechte bedoelingen heeft aangevallen. Hij wilt (bijvoorbeeld) zichzelf, zijn naaste vrienden, zijn verkiezingscampagnedonateurs, Amerikaanse bedrijven, de Amerikaanse en Westerse bevolking verrijken, ten koste van de Irakezen. Hij wilt bijvoorbeeld de (al reeds hoog opgeleide) Irakezen veranderen in een goedkope massa slaafjes, die voor 1 dollar per dag voor Amerikaanse/Westerse bedrijven werken. Hij wilt bijvoorbeeld zoveel mogelijk macht, of een land bezetten, dat hem/Amerika een strategische macht geeft over China, Europa en andere landen. Hij wilt bijvoorbeeld het Islam aan het Christendom onderwerpen.

(2)
De tweede opvatting is dat Bush vooral gedreven wordt door goede bedoelingen. Hij zou democratie, economische welvaart en andere soort welzijn overal ter wereld willen verspreiden, om iedereen gelukkig te maken.

Nou ik ben de ultieme dogmaticus, blind voor elk bewijs van het tegendeel. Waar ik ook kijk met mijn myopische paardenlunet, zie ik slechts bewijzen voor mijn gelijk en geen bewijzen voor de tweede opvatting. Daarom wil ik jou de kans geven om je argumenten voor opvatting (2) uiteen te zetten. Welke bewijzen heb je? Wat doet je geloven dat Bush goede bedoelingen zou hebben? Welke argumenten heb je?


Geredigeerd door Pascale Esveld

22 Comments

 1. christinA IP213.84.211.137 christinA IP213.84.211.137

  Avatar van christinA IP213.84.211.137
  =Overtuig me!!!=

  Waarom?
  Denk jij echt dat het iets uitmaakt wat jij of ik denken zolang wij niet aan knopjes kunnen zitten?

 2. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @christinA
  Quote: ”Denk jij echt dat het iets uitmaakt wat jij of ik denken zolang wij niet aan knopjes kunnen zitten?”

  De makkelijkste manier om gelijk te hebben is te geloven dat je niets kan veranderen.

 3. peter louter peter louter

  Avatar van peter louter
  Kul, Mihai
  Voldoe eerst maar eens zelf aan je huisregel 4 en onderbouw je beweringen (en zonder Ad Populum graag)

 4. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @peter louter

  Dat is net zoals ik nu tien- als niet honderdduizenden Nederlanders zou doden en van jou zou vragen te bewijzen dat ik geen goede bedoelingen zou hebben gehad. Dus de bewijslast ligt aan de kant van de moordenaar.

  Reactie is geredigeerd

 5. christinA IP213.84.211.137 christinA IP213.84.211.137

  Avatar van christinA IP213.84.211.137
  @mihai
  Ik ben uit de tijd van Johnson, molenaar en Joke Smit.
  Ik weet wanneer en waar men iets veranderde, en waarom, maar rechtstreeks veranderen gaat zonder knopjes niet.

 6. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @christinA

  Nu dwalen we een beetje af. Want mij vraag was welke bewijzen of argumenten er waren dat Bush goede bedoelingen zou hebben. Want ik hoor mensen dat zeggen of ik zie ze dat veronderstellen, maar ik heb de argumenten gemist.

 7. christinA IP213.84.211.137 christinA IP213.84.211.137

  Avatar van christinA IP213.84.211.137
  Ik denk niet dat er bewijzen voor noch tegen zullen komen.

 8. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @christinA

  Quote: ”Ik denk niet dat er bewijzen voor noch tegen zullen komen.”
  Hoezo niet? Er worden nu toch documenten van 30 jaar geleden vrij gegeven? Er is toch een aantal documenten gelekt? Er is toch een aantal officiële documenten dat doet vermoeden wat zijn intentie is?
  En als men geen bewijzen kan leveren, dan heeft men toch geen argument dat hij goede bedoelingen heeft? En dan geldt hetzelfde als in de rechtspraak. Als ik mensen vermoord, ik ontken het niet dat ik ze heb vermoord, dan moet ik of bewijzen dat ik gerechtvaardigd was om ze te vermoorden of anders ben ik als schuldig verklaard. Dus, zonder bewijzen van het tegendeel, is Bush schuldig.

  Reactie is geredigeerd

 9. K K

  Avatar van K
  Geen van beide lijkt mij, Mihai. Bush is in de veronderstelling dat hij goed heeft gedaan, maar hij heeft een plank voor de kop en is helemaal in de waan van zijn gelijk.

 10. christinA IP213.84.211.137 christinA IP213.84.211.137

  Avatar van christinA IP213.84.211.137
  =Dus, zonder bewijzen van het tegendeel, is Bush schuldig.=

  En? Alles opgelost?

 11. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @christinA

  Quote: ”En? Alles opgelost?”
  We leven toch in een maatschappij van elkaar overtuigen? Als dat zo is, dan moet diegene die gelooft dat Bush goede bedoelingen zou hebben (zoals K) mij gelijk geven. Want hij/zij heeft geen enkel argument voor zijn standpunt.

  @K
  Dat heb ik gevraagd: welke bewijzen heb jij dat Bush het goede wil? (met het goede bedoel ik welzijn voor iedereen)

 12. christinA IP213.84.211.137 christinA IP213.84.211.137

  Avatar van christinA IP213.84.211.137
  =We leven toch in een maatschappij van elkaar overtuigen? =

  We? Die bestaan niet.

 13. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @christinA

  Quote: ”We? Die bestaan niet.”
  Dat weet ik, maar diegene die Bush wil verdedigen, moet deze premisse accepteren. Want wat is dat goede dat Bush zou willen verspreiden? Het is niets anders dan een democratie, een vrijheid waarin elkaar’s overtuigen het instrument is om iets te bereiken. Dus diegene die meent dat Bush goede bedoelingen heeft, is genoodzaakt te beweren dat hij of zij door argumenten overtuigd kan worden. En omdat hij/zij geen bewijzen heeft, kan hij niet aantonen dat Bush goede bedoelingen zou hebben. En omdat wij, in de afwezigheid van tegenbewijzen, veronderstellen dat iemand slechte bedoelingen heeft als hij/zij mensen doodt, moet diegene die Bush wil verdedigen van mening veranderen en mij gelijk geven. Anders is hij/zij of irrationeel of misdadig.

 14. K K

  Avatar van K
  Bush is volgens mij helemaal niet bezig met welzijn voor "iedereen". Bewijzen is best moeilijk Mihai. We hebben niet de beschikking over gegevens van de CIA. Ik las enige tijd geleden dat Bush zich ooit in een informeel circuit geuit zou hebben over hetgeen hij als "zijn opdracht" beschouwde. Hij zou gezegd hebben dat hij het als zijn speciale opdracht van God zou beschouwen om Irak van Saddam Hussein te bevrijden. Moet ik zoiets als het goede beschouwen? Ik vind dat Bush geen zicht heeft op wat goed is voor het welzijn van iedereen, Mihai. Dus kan hij het ook niet uitvoeren. Ik vind dus dat Bush handelt uit egoïstische doelstellingen; hij heeft het alleen niet in de gaten.

 15. K K

  Avatar van K
  Ik kan niets beginnen met jouw manier van denken, Mihai. Jij denkt in zwart/wit verdeling, terwijl de waarheid doorgaans een grijsvariatie is. Ik ben niet op zoek naar of iets wit of zwart is, maar wel wat zo dicht mogelijk bij de waarheid komt.

 16. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @K
  Er bestaan adviesrapporten om wat te doen voor de oliecrisis. Deze rapporten adviseren het aanvallen van Irak om olie voor Amerika te bewerkstelligen. Deze rapporten zijn geschreven voor 11 september, door een groep mensen die nu in de regering zitten. Er was dus een advies om Irak aan te vallen puur voor olie, een advies gedaan door de huidige machthebbers. Daarna zijn de lekken van verschillende documenten, zoals de notulen van de gesprekken tussen bush en blair, waarin ze duidelijk maken dat ze leugens moeten vertellen over de wapens. Zij wisten dus dat er geen massavernietigingswapens waren en ze wilden oorlog met elke prijs. Daarna zijn allerlei maatregelen die na de invasie zijn genomen, maatregelen die bedoeld zijn om de Amerikaanse bedrijven rijker te maken ten koste van de Irakezen. Bijvoorbeeld het nieuwe oliewet, dat puur roof is.

  Misschien is de waarheid in het midden, maar waarom zouden wij altijd mogen beslissen wat de waarheid is? En het zeggen dat de waarheid in het midden ligt, is makkelijk voor jou, omdat jou materiële welzijn wordt vergroot door de Amerikaanse oorlogen. De mensen die onder de Amerikaanse bommen sterven, vinden het helemaal niet dat de waarheid in het midden ligt. Jij zou dat ook niet vinden dat de waarheid in het midden ligt, als jij door Bush gedood zou worden. Dus dat de waarheid in het midden ligt kan je niet als argument gebruiken, omdat het niet aan de taartdelingsprocedure voor een moreel argument voldoet.

  Bovendien, waarom hebben we rechtbanken als de waarheid in het midden ligt? De rechters zeggen nu eenmaal dat iemand ofwel naar de gevangenis gaat of vrijuit.

  Reactie is geredigeerd

 17. K K

  Avatar van K
  Dus jij denkt dat de oorlog in gang gezet is uit angst voor een oliecrisis? Ik sluit het niet uit.
  Ik ben er verder van overtuigd dat van tevoren bekend was wat op 11 september zou gebeuren en dat er bewust niet ingegrepen werd omdat het een goede reden zou vormen een oorlog tegen het terrorisme te starten.

 18. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @K
  Quote: ”Dus jij denkt dat de oorlog in gang gezet is uit angst voor een oliecrisis?”

  Wat ik zeg is dat we meer bewijzen hebben dat de oorlog gestart is voor geld en macht, dan bewijzen voor goede bedoelingen. Maar ik ben nu eenmaal een dogmaticus, dus ik heb geen andere bewijzen gezien. Met mijn blog heb ik gevraagd welke bewijzen hebben we voor de goede bedoelingen? Diegenen die geloven dat Bush goede bedoelingen heeft, moeten zich op iets baseren. Dat heb ik gevraagd, niet op algemene wijsheden, dat de waarheid zich altijd voor eeuwig in het midden zou bevinden.

 19. ali ali

  Avatar van ali
  degenen die denken dat Busch gelijk heeft of zij zijn naif of zij hebben de perceptie om het verschil te kunnen maken tussen het goed en het kwaad verloren.
  Wie wil meer over deze ”Empereur”weten en waarom heeft ie besloten om Irak en mischien andere landen aan te vallen (namelijk Axis of Evil)moet gewoon zich verdiepen in wat men noemt ”The PNAC”oftewel the project of the new american century”.
  Om te beginnen van de twee supermachten (USA en USSR)is er alleen maar een over,dus wat krijgen wij na de ”zo genaamd koud oorlog een nieuwe vijand en deze moet de islam zijn .
  Men noemt dit ”een conflict ethniceciren en een zonde bok creeren”.
  Maar kan men direct de islam (religie)aanvallen?nee wat moet men dan doen ?de islam als religie veranderen in een ideologie(doctrine)en het woord ”Islamisme was geboren”.
  Dus wat is het verschil tussen een islamiet,een moslim en een islamist?

  Verder de olie speelt een grote rol en het alles doen om Israel te beschermen .
  Reactie is geredigeerd

 20. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @K

  OVER A BARREL

  SchNEWS DIPS ITS STICK INTO THE MURKY SUMP OF THE GREAT IRAQI BLACK GOLDRUSH

  "By 2010 we will need on the order of an additional fifty million barrels a day. So where is the oil going to come from? …While many regions of the world offer great oil opportunities, the Middle East with two thirds of the world’s oil and the lowest cost, is still where the prize ultimately lies." – Dick Cheney, then CEO of Halliburton in 1999 speech to the Institute of Petroleum in London.

  "The greatest strategic prize in world history" is how the Middle East’s reserves of oil have been described and since the British take-over of Mesopotamia’s oil fields in the aftermath of the First World War they have been the constant source of intrigue and violence. Now the conflict enters another phase as the ‘victors’
  in the Iraq war prepare to divvy up the loot. It is proposed to bring Iraq’s oil reserves under foreign control for the first time in 35 years. But resistance to the rip-off is growing.

  With Iraq tearing itself apart in increasing cycles of sectarian violence, the corporate sharks have scented blood in the water. A controversial Petroleum law which seeks to hand over the rights to Iraq’s oil reserves (estimated to be the world’s third largest) to the multinational oil giants has been passed through the Iraqi cabinet and will soon be placed before the entire Iraqi parliament. Under this law Iraq’s reserves would be allocated under Production Sharing Agreements (PSAs). Revenues which could be used to rebuild Iraq – smashed under a decade long sanctions regime and then bombed and scarred from invasion – will instead be siphoned off into the pockets of Big Oil.

  TAKING THE PSA

  PSAs effectively allow oil companies to control the oil supply in return for the risk of exploration and the building of infrastructure. Normally they’re used in countries such as Azerbaijan where the state is incapable of developing its own industry. According to International Energy Agency figures, they are only used in respect of about 12% of world oil reserves, in countries where oilfields are small (and often offshore), production costs are high, and exploration prospects are uncertain. This is manifestly not the case in Iraq.

  These stitch-up agreements amount to a system of long term contracts with foreign oil companies which maintain the facade of public ownership but in fact lock the country into deals and beyond the reach of Iraqi courts, public scrutiny or democratic control. Article 41 of the law says that any disputes between foreign companies and Iraqi authorities which cannot be resolved through negotiation are be resolved ‘through arbitration or the competent authority’. In practice this means through a secretive and remote international arbitration tribunal – overriding domestic law. Iraq will not have the power to intervene using its own judicial system. The PSAs will allow the oil companies colossal profit margins and the agreements stipulate that the terms cannot be re-negotiated for between 25 and 40 years – regardless of who the Iraqi people elect! As 70% of Iraq’s economy and 95% of its government’s income is based on oil this amounts to a de-facto ownership of the country by Big Oil. The deals also have the desirable side effect of allowing oil companies to ‘bank’
  the reserves as assets and inflate their stock market value.

  No other country with comparable oil reserves (e.g Kuwait or Saudi
  Arabia) has anything like a system of PSAs in place. They make sure that oil revenues are kept firmly within the state’s grasp.
  The idea of using PSAs in Iraq was hatched by the Future of Iraq project, the US State Department’s planning mechanism prior to the
  2003 invasion. The plans were developed further under the auspices of the IMF along with the Coalition Provisional Authority. Along the way there has been no consultation whatsoever of the Iraqi people. In fact this car boot sale of Iraq’s future has been kept curiously quiet in the country itself, despite the fact that the government is aiming to sign the first deals with oil companies before the end of the year.

  CRUDE BUT EFFECTIVE

  Trades unions within Iraq are doing their best to redress the balance. Despite the fact that unions are illegal (they were made illegal by Paul Bremer during the regime of the CPA), the oil workers have the trump card of being the only people who can keep the black gold flowing. In the south of the country particularly there has been more scope for union organisation. The General Union of Oil Employees (www.basraoilunion.org) represents 23,000 workers in the industry and has recently taken the initiative in founding the Federation of Oil Unions in Iraq. They now represent over 100,000 and over the four years since the occupation they’ve notched up a series of victories over the coalition and its puppet government. Through strikes and the threat of stoppages, they’ve secured higher wages, the removal of Kellogg Brown&Root employees from oil installations and their replacement by Iraqi labour, and helped the development of other unions. They’ve been a constant thorn in the side of the Iraqi authorities and have had their funds seized and accounts frozen as well as assassination attempts.

  Despite this they have constantly forced the authorities to the negotiating table. Hassan Jumaa Awad al Assadi, the leader of the Federation of Oil Unions’ says: "Those who spread the word that the oil sector will not improve except with foreign capital and production-sharing are dreaming. They must think again, since we know for certain that these plans do not serve the sons and daughters of Iraq."

  The Federation has announced it "will endeavour to to prevent exploitation by foreign companies and their flagrant interference in production and exports," blaming the companies for "exploiting the current political vacuum and chaos in the country." They claim that the Iraqi oil industry, far from needing external investment, is in fact being deliberately starved of funds to the tune of $4.5 billion this year, simply to worsen the country’s negotiating position as infrastructure slowly collapses. In fact the unions have been active in voluntarily maintaining infrastructure to fend off the need for external investment. They are also working on publicising these secretive deals and building resistance.

  Control of the oil supply could be an issue around which Iraqi civil society unites. Admittedly the country is sliding to towards a huge sectarian stand-off and possibly civil war but the union movement allied with academics and other organs of civil society is reaching out to build alliances across boundaries. Support groups for the struggle have been set up in The UK, US and Italy.
  Ewa Jasiewicz, researcher and campaigner at PLATFORM said: "The law’s unfair, untransparent and undemocratic provisions reflect the influence and interests of external actors; namely the US and British governments and foreign oil companies. As a document it makes history and marks a milestone in a historical process that has been pushed through by war and occupation. It is the sell off and rip off of Iraq’s oil by foreign companies."

  More at: http://www.handsoffiraqioil.org ** http://www.platformlondon.org ** http://www.basraoilunion.org ** For more indepth info on the privatisation carve-up see the ‘Crude Designs’ report at
  http://www.carbonweb.org/showitem.asp?article=57&parent=4&link=Y&gp=3

Leave a Reply