Skip to content

Nixon overwoog nucleair aanval op Vietnam

Richard Nixon, Henry Kissinger en andere regeringsfunctionarissen hebben serieus overwogen om nucleaire wapens tegen Noord-Vietnam te gebruiken. Dit is de strekking van ultra-geheime regeringsdocumenten, gepubliceerd vandaag op internet door de National Security Archive. Deze documenten bevestigen wat tot nu toe slechts geruchten en secundaire literatuur was.

Kissinger laat zijn karakter zien als hij over Vietnam spreekt: "I refuse to believe that a little fourth-rate power like North Vietnam does not have a breaking point," Daardoor heeft hij opdracht gegeven aan een groep planners: "It shall be the assignment of this group to examine the option of a savage, decisive blow against North Vietnam. You start without any preconceptions at all. You are to sit down and map out what would be a savage blow.” Onder andere wilde men een “a land invasion of the North, the systematic bombing of its dikes so as to destroy the food supply, and the saturation bombing of Hanoi and Haiphong.”

Het vernietigen van dijken in Nederland werd door de het Nuremberg-tribunaal als een van de meest monsterlijke oorlogmisdaden van de tweede wereld oorlog beschouwd. Het was een van de reden om de door de Duitsers in Nederland aangestelde leider Seyss-Inquart tot de dood te veroordelen.

"Duck Hook", het plan om Noord Vietnam een “savage blow” toe te dienen werd genoemd en werd nooit uitgevoerd, onder andere door de grote druk van de anti-oorlogdemonstraties. Henry Kissinger leeft een gelukkig leven in afwachting voor een vrije cel in Scheveningen.

Voor Nixon hebben Eisenhower, Kennedy en Johnson het overwogen om nucleaire wapens tijdens conflicten te gebruiken of onderhandelingen in een bepaalde richting te duwen. Bush overweegt om de atoombon tegen Iran te gebruiken.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

6 Comments

 1. man met sombrero man met sombrero

  Avatar van man met sombrero
  Dit is een heel nieuwe insteek voor mij. Ik wist dat Nixon het overwoog, maar dacht altijd dat Kissinger het tegenhield. De eerstvolgende ‘overweging’ van gebruik van DE bom, ligt mogelijk bij Israel, wanneer dit ooit niet meer ‘conventioneel’ weet stand te houden. Tis een leuke wereld.

 2. Foppe Foppe

  Avatar van Foppe
  McArthur, de keizer van het Verre Oosten, wilde in 1953 China met atoombommen plat gooien.
  De Britse eerste minister vloog onmiddellijk naar Washington, en bewoog Truman McArthur op de keien te zetten.

  Het 1967 Liberty ongeluk werd drie maanden te voren in Washington gepland.
  Nadat de Israelische aanval op het VS afluisterschip was begonnen stegen onmiddellijk bommenwerpers met atoombommen op van VS vliegdekschepen richting Egypte.
  Nadat de Liberty bemanning ondanks Israelische stoorzenders er isn was geslaagd Washington te berichten dat het een Israelische aanval was liet McNamara de bommenwerpers rechtsomkeerd maken.

  Tijdens de CUba crisis was Kennedy het meest beducht voor een rechtse staatsgreep in de VS, CurtisLeMay, baas van de raketten en de bommenwerpers, popelde om Rusland plat te gooien.

 3. Professor Dr. Mr. Ir.L. Eugenl Professor Dr. Mr. Ir.L. Eugenl

  Avatar van Professor Dr. Mr. Ir.L. Eugenl
  Waarde Mihai,

  Ook hier geldt weer dat de leugenaar zelf een waarheid kiest en middels intriges zichzelf bevestigd ziet in deze leugens. Tja, kiezen voor een atoombom als ultiem middel om de macht te behouden in een regio dat al eeuwen lang het strijdtoneel is tussen stammen, groepen en landen, is voor de werper net zoals er geschreven staat in een boek dat wij de bijbel noemen: wie zonder zonde is werpe de eerste steen , nog beter en actueler: wie zonder zonde is werpe de 3e atoombom( na Hiroshjima en Nagasaki).. en leer nimmer van de eigen ingekleurde waarheid dat geweld met geweld beantwoorden uiteiendelijk alleen maar verliezers kent: kinderen, bejaarden en andere onschuldigen!

  Met vredesvolle groet,

 4. Mathias Mathias

  Avatar van Mathias
  Als Bush de atoombom gebruikt wordt dat hopelijk het einde van de wereld (zoals we die kennen)

  Dan mogen we met z’n allen naar Den Haag en het Amerikaanse ambassadepersoneel aan de haren naar buiten trekken.

  niet?

 5. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Mathias

  De Amerikaanse regering probeert al langer om atoomwapens “acceptabel” voor het publiek te maken. Zelfs tijdens de aanval op Joegoslavië wilde men de bunkers van Milosevic daarmee treffen. Amerika ontwikelt nu mininukes, die vooral bedoeld zijn om diep in de grond te penetreren en bunkers te treffen. Tijdens de aanval vallen niet zoveel slachtoffers in de omgeving van de explosie. Misschien net zo veel als bij die grote bommen, die zij in Irak hebben gebruikt. Dat kan de acceptatie van nucleaire wapens makkelijker maken. Dit heeft twee gevaren. Zodra de nucleaire wapens acceptabel worden, kunnen steeds grotere bommen ook gebruikt worden. En, zelfs is het aantal slachtoffers van de eerste explosie beperkt, de overgebleven straling veroorzaakt veel slachtoffers na verloop van tijd.

  Je kan de ontwikkeling van deze mininukes hier volgen:

  http://www.fas.org/main/content.jsp?formAction=315&projectId=7&projectName=Nuclear+Weapons&contentTypeId=44&contentTypeDesc=New+Nuclear+Weapons+%26+Bunker+Busters

Leave a Reply