Skip to content

5 Comments

 1. mihai mihai

  Avatar van mihai
  het was een toespelling op Pascal’s godsbewijs:

  Het argument van de gokker
  Het bijzondere aan dit argument, het argument van de gokker, is dat het geen poging onderneemt het bestaan van God te bewijzen. Het wil echter aantonen dat het verstandig is te ‘gokken’ op de mogelijkheid dat God bestaat en daar naar te leven. Dit argument is afkomstig van de filosoof, wiskundige en natuurkundige Blaise Pascal (1623-1662), en wordt wel ‘Pascals wedder’ genoemd.

  Zijn idee gaat uit van het standpunt dat wordt ingenomen door een agnost. Agnostici zijn mensen die uitgaan van een reële mogelijkheid dat God bestaat, maar dat er onvoldoende bewijsmateriaal voorhanden is om daar zekerheid over te hebben. Pascal vergeleek de positie van een agnost met die van een gokker die een kansspel speelt. Het gaat er nu om welke keuze de grootste kans maakt op winst en wat de kans op verlies minimaliseert.

  Pascal analyseerde de vier mogelijke uitkomsten. Stel we wedden dat God bestaat en we winnen (als God echt bestaat dus), dan verkrijgen we het eeuwige leven. Indien we hetzelfde wedden en verliezen, dan valt de schade in feite nog mee, ondanks dat we wel levenslang een illusie hebben gekoesterd en op basis daarvan tijd hebben verknoeid met allerlei religieuze activiteiten. Wedden we erop dat God niet bestaat en we winnen, dan hebben we zonder valse illusies geleefd en was het gerechtvaardigd ons over te geven aan de aardse lusten. Wanneer we echter inzetten op het niet-bestaan van God en we verliezen, dan hebben we misschien niet goed geleefd, lopen we het risico dat we niet het eeuwige leven tegemoet gaan en zouden we in het ergste geval zelfs worden verdoemd. Op basis hiervan concludeerde Pascal dat het rationeel is te wedden op Gods bestaan, aangezien we bij deze keuze minder verliezen in geval dat de inzet verkeerd bleek dan wanneer we kozen voor zijn niet-bestaan.

  Tegen dit argument kan worden ingebracht dat geloof niet zomaar een kwestie is van kiezen op basis van een kansrekenmodel. Het argument biedt geen enkel bewijsmateriaal voor het bestaan van God, een mens moet toch eerst worden overtuigd alvorens iets te kunnen geloven. Pascal betoogde echter dat wanneer mensen bewust gaan handelen naar het idee dat God bestaat, zij ook snel daadwerkelijk gaan geloven in God. Dit lijkt echter een onoprechte benadering van God die stoelt op eigenbelang.http://nl.wikipedia.org/wiki/Godsargumenten#Het_argument_van_de_gokker

 2. landheha landheha

  Avatar van landheha
  Pascal probeerde tegen de toen opkomende nuchtere wetenschappelijke denktrant manieren te vinden om het geloven rationeel goed te praten. Voor de meesten van ons is die fase voorbij. Wat dat betreft is het argument niet meer van deze tijd.

 3. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @landheha

  Dat denk jij dat het argument niet meer van deze tijd is. Kijk naar de Westerling die met de oorlog in Irak het mee eens was. Men had geen bewijzen dat er massavernietigingswapens waren en toch trapte men in het argument van de “mashroom cloud” in. En zo werkt de propaganda iedere keer. Men kiest de zekere voor het onzekere en gaat eerst andere mensen doden en pas achteraf vragen of de gepresenteerde argumenten deugden. Sterker nog, soms gaat men zelfs achteraf geen parlementaire enquêtes houden. Dus Pascal’s argument wordt heel veel toegepast.

Leave a Reply