Skip to content

Nederland is een dogmatische horde

Ondanks haar chronische zelfverheerlijkingfundamentalisme, leeft Nederland nog steeds in de duistere middeleeuwen. Als Spaink’s foto in Opzij in de 21 eeuw nog voor opschudding kan zorgen, zoals de reactie van ayatollah Ephimenco, dan moet het hele land naar een spoedige hersenspoelingworkshop in het verlicht denken.

Of denk aan het gezeik over de weblog van de zogenaamde pedopartij bij de volkskrant. Op mijn weblog reageren mensen, die SGP willen verbieden. Anderen willen Wilders verbieden, Fortuin vermoorden, geen islamitische partij toestaan, madonna met Milosevic in een cel laten draaien. Wilders wil de grondrechten van mensen, die hij zelf uit gaat kiezen, ontnemen, het rechtsysteem omzeilen door administratieve detentie in te voeren. En de politiek knaagt met al haar muil aan alle (mensen)rechten die er bestaan, collaboreert vrolijk met de Amerikaanse inquisitie.

Als men al die inferieure landen, die de verlichting niet zouden meegemaakt hebben, de toegang tot de EU wil verbieden, laat maar Nederland eerst de verlichtingsschakelaar definitief aan leren doen. Hou eens op met die dogmatische sluimer.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

19 Comments

 1. Rob Rob

  Avatar van Rob
  Er is een eigenaardig verschijnsel opgetreden na de moord op Van Gogh en de cartoonrellen. Het blijkt dat sommigen vinden dat niet alles gezegd mag worden. Christenen zijn weer gaan protesteren tegen onchristelike uitingen. Ik noem Madonna en de faux pas van Donner.
  De christendemocratie loopt voorop, natuurlijk, want met het handige dekenbegrip Waarden en Normen kan alles afgedekt worden. Die C van het CDA waar ik altijd bezwaar tegen heb gehad, wordt steeds belangrijker.
  Een geloofwaardige middenpartij zonder C zou me heel wat waard zijn. Maar ja… we hebben slechts D66.

 2. Denkwater Denkwater

  Avatar van Denkwater
  Kom nou toch!
  Wie zich verbaast over [dergelijke] opschudding staat buiten de realiteit. Opschudding zal er altijd zijn. En ook opschudding ten gevolge van opschudding.

  Iemand plaatst zichzelf trouwens ook in de frontlinie van ruimdenkendheid en vooruitstrevendheid door zich te ‘verbazen’ over opschudding van klein burgerlijke aard.

  De waarheid ligt hoe dan ook altijd in het midden.

 3. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Rob

  Je hebt het goed gezien dat er een heropleving van traditionele waarden plaats vindt, maar ik zou het eerder in een internationale context bekijken, dan slechts op plaatselijk niveau. (Ok, ik ga nu zelf off topic, bij mijn log)

  We zien een polarisatie op wereldniveau, aan de ene kant tussen christendom en islam en aan de andere kant tussen de geïndustrialiseerde landen en de derde wereld. Deze polarisatie ontstaat als gevolg van de wereldproblematiek die we hebben en van de technologische ontwikkelingen.

  De wereldproblematiek is overbevolking, de schaarsheid van de natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en water, klimaatverandering. Als we zo blijven consumeren hebben we over vijftig jaar twee nieuwe Aardes nodig, voor de grondstoffen. Zonder ingreep in de klimaatverandering zijn over dertig jaar grote delen van de Aarde onbewoonbaar, omdat ze of woestijn zijn geworden, onder water liggen, te koud zijn geworden. Dat schept grote massa’s migranten, die nergens welkom zijn.

  De kennis van deze problemen is doorgedrongen tot alle volkeren, bewust of onbewust. In ieder geval we staat voor een dilemma, waarin grote wereldoorlogen voor land en grondstoffen één van de uitzichten is.

  In een dergelijke situatie ontstaat er een heropleving van traditionele, conservatieve en religieuze waarden. Dat heeft twee psychologische redenen. Als eerste is het de angst, voor de toekomst en voor het gevaar van de anderen. Als tweede is het een zelfbedrogmechanisme. Deze traditionele/religieuze waarden staan een groep toe om zichzelf als superieur (lees uitverkoren) te beschouwen. Dit superioriteitsgevoel geeft een excuus om anderen uit te roeien en tegelijkertijd vrede met jezelf te hebben.

  De polarisatie en de verspreiding van de traditionele waarden is vergemakkelijkt door de technologische ontwikkelingen, zoals internet en satelliettelevisie. Daardoor denken vele christenen en mensen in geïndustrialiseerde landen synchroon. Daardoor denken moslims en de derde wereld bewoners op dezelfde manier.

  Er zijn twee oplossingen: (1) De geïndustrialiseerde landen roeien de rest van de wereld uit en dat is slechts een uitstel. (2) Een coördinatie op wereldniveau in het zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld door de één triljoen dollar dat nu jaarlijks aan wapens uit wordt besteed, te investeren in alternatieve energiebronnen, recycling, ruimtevaart, landbouw en technologische vooruitgang.

 4. Rob Rob

  Avatar van Rob
  "aan de ene kant tussen christendom en islam"

  Dat is het nu juist. Volgens mij is het (ook) tussen christendom en islam aan de ene, en vrijdenkers aan de andere kant.
  Dogmatische sluimer? Dogmatisch réveil!

 5. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Rob

  Je hebt gelijk, het is niet een tweedeling, maar een driedeling, of beter gezegd een vijfdeling. Ik zat ook hier aan te denken om een log voor morgen te schrijven.

 6. christinA IP213.84.211.137 christinA IP213.84.211.137

  Avatar van christinA IP213.84.211.137
  =dan moet het hele land naar een spoedige hersenspoelingworkshop in het verlicht denken=

  Graag vlug. Dan hebben we er nog iets aan.

 7. willem van deursen willem van deursen

  Avatar van willem van deursen
  Off-topic, maar misschien geen onbelangrijke zaak: wat een vrouw, die Karin. Wat een moed.

 8. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @willem

  Moed heb je alleen nodig als je door dogma’s en vooroordelen wordt omringt.

 9. willem van deursen willem van deursen

  Avatar van willem van deursen
  Ik word nogal eens verkeerd begrepen…
  Jaren geleden zag ik een documentaire waarin een verder onbekende vrouw tijdens zo’n proces gevolgd werd. In de spreekkamer zei de dokter dat ze de amputatie moest laten zien. Puur therapeurisch, natuurlijk. Ze deed het, maar je kon zien dat ze op dat moment dood had willen zijn. Haar man zat naast haar, zichtbaar proberend zijn emoties de baas te worden, maar hij raakte zijn huilende vrouw niet aan. Hij pakte haar hand niet. Dat vond ik zó erg.

 10. christinA IP213.84.211.137 christinA IP213.84.211.137

  Avatar van christinA IP213.84.211.137
  @mihai
  =Moed heb je alleen nodig als je door dogma’s en vooroordelen wordt omringt.=

  Juist dan heb je geen moed nodig, dan doe je het.

 11. coming soon coming soon

  Avatar van coming soon
  Moed en angst. Is het angst voor het onbekende dat de vooroordelen versterkt? Ik weet het niet. Is het angst voor ziekte en dood waardoor de foto voor opschudding zorgt? Ik denk van wel. Maar ik weet het niet zeker.
  Wat ik wel weet is dat moed niet bestaat. Wanneer je geen keuze hebt, kom je tot daden die anderen bestempelen als moedig.

 12. Rob Rob

  Avatar van Rob
  Gezien in "De leugen regeert"? Ephimenco wil er niet mee geconfronteerd worden. Nou mijn beste Sylvain, ik wil niet met hongerende kinderen in Afrika geconfronteerd worden, of met slachtoffers van een of ander bombardement. Maar het is wel van belang dat ik er kennis van neem.
  Sylvian moet voortaan maar de Libelle lezen in plaats van een blad met een inhoud.

 13. willem van deursen willem van deursen

  Avatar van willem van deursen
  Nu gaan we heel erg off topic.
  Mihai, ik reageerde op de foto en die staat nu eenmaal bij je stukje. Het kan een idee zijn, maar de reacties op mijn opmerking over moed komen me wat prikkelbaar over.
  Ik wilde een voorbeeld geven dat vrouwen hier op verschillende manieren moedig mee omgaan. Of, als je dat liever leest, ongesluierd. Misschien bedoelde je de foto alleen maar als illustratie met een zijdelings karakter, in de geest van ‘een van de vele voorbeelden van’, maar dan heb je de kracht van deze foto toch een beetje onderschat denk ik.

  Wat ik wel weet is dat moed niet bestaat. Wanneer je geen keuze hebt, kom je tot daden die anderen bestempelen als moedig.

  Yep. Maar zoals ze zich hier laat zien, geeft ze zich in de meest letterlijke zin bloot.
  De andere vrouw die ik hierboven noemde, had er zichtbaar meer moeite mee om dat te doen. Zij moest de confrontatie aan met zichzelf èn de camera in een live registratie. Die wij van begin tot eind konden zien, inclusief het kwellende moment van het uittrekken van haar badjas. Mind you, niet alleen in bijzijn van haar man en de arts, maar ook van een filmcamera. Hierboven zien wij het product van 1 seconde sluitertijd. En niet de angst (of de zelfverzekerdheid) van Karin voor en na dat moment. Overigens zag ik op een andere foto dat zij poseert met haar overgebleven borst semi-zedig afgedekt. Ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat ze er enigszins spottend bij glimlacht. Dus Karin toont heel bewust. Dat kan de een makkelijker dan de ander.
  Toch vind ik de vrouw in die tv documentaire moediger. Want de steun die ze op dat moment had moeten hebben, kwam niet. Ik zag daar de eenzaamste vrouw van de wereld zitten. Karins uitstraling vormt daar voor mij een bijna schril contrast mee.

  Sorry als ik je hoofdthema negeer, Mihai (is dat wel zo?), maar ik vind de foto en wat daar aan verbonden is bepaald geen onbelangrijk aspect.

  Als Spaink’s foto in Opzij in de 21 eeuw nog voor opschudding kan zorgen

  Ik ben niet bepaald dogmatisch gesluierd (mooie uitdrukking trouwens), maar de foto veroorzaakt bij mij wel degelijk ‘opschudding’.
  Het zou niet best met me zijn als dat niet zo was.

 14. willem van deursen willem van deursen

  Avatar van willem van deursen
  Sjips…ik zie nu pas dat het ‘dogmatische sluimer‘ is.
  Ik zie te veel sluiers.

 15. Helena Helena

  Avatar van Helena
  Men denkt dat als men maar gelooft, dat het dan wel goed zal komen met de wereld. Nee dus, juist niet. Het CDA met haar normen en waarden en Balkenende ‘het gaat uitstekend met ons land’ doen net zo hard mee aan het verpesten van de wereld als enig ander.

  Is het wel zo dat de huidige problematiek (die Mihai in zijn reactie goed omschrijft) de oorzaak is van die heropleving van traditionele waarden? Ik weet het niet.
  Veel mensen ontkennen toch nog steeds dat er problemen zijn (klimaat, vervuiling). Of denken dat het aan de arme landen zelf ligt dat ze het daar zo slecht hebben.
  Bush, die ook gelooft, is de grootste verpester van deze wereld vind ik.

  Wat je schrijft over die wapens, Mihai, daar heb je groot gelijk in.

  @Mihai: Denk je nu echt dat die technologische ontwikkelingen (internet, satelliet TV) de polarisatie en verspreiding van de traditionele waarden heeft vergemakkelijkt?
  Twee bezwaren mijnerzijds:
  Streng gelovigen die mogen geen TV kijken of internetten.
  BOvendien zou je ook het tegenovergestelde kunnen beweren: die technologische ontwikkelingen zouden ook kunnen bewerkstelligen dat men juist niets meer moet hebben van die traditionele waarden! Men leest en ziet immers steeds meer van wat zich in de wereld afspeelt.
  Geloof kan bovendien ook technologische ontwikkelingen tegenhouden.

 16. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Helena

  Ten eerste, ik heb vandaag een log geschreven, waar ik het idee van gisteren ietsje beter heb geformuleerd (maar niet volledig na gedacht). Het lijkt me handig om de discussie daar verder te houden.

  Je betwijfelt twee van mijn stellingen, dat (1) angst voor de ondergang en voor de anderen tot een heropleving van conservatisme leidt en dat (2) technologische ontwikkelingen (internet, satelliet TV) de polarisatie in de hand werken.

  (1) Sociale psychologie heeft het bewezen (en ze doen heel leuk onderzoek in bij UVA daarover) dat angst de conservatieve gedachten in de mens doen opkomen. Bijvoorbeeld deelnemers aan onderzoek moesten voor een korte tijd aan de dood denken. De onderzoekers hebben ontdekt dat zelfs een korte doodsgedachte de mens conservatief gedrag deed vertonen: men stemde meer met de groepsgedachten, toonde minder originele (van de type “wees jezelf”) gedrag, spraak de groep niet tegen, wilde erbij horen en toonde saamhorigheid. Het is ook bekend dat minderheden, die zich bedreigd voelen, sneller naar radicalere conservatieve gedachten van hun eigen cultuur grijpen. De oorlogsangst doet traditionele waarden opleven en propaganda speelt daarbij in.

  (2) Kijk bijvoorbeeld naar de islamitische radicale gedachtegoed, die nu massaal via internet en satelliettelevisie verspreidt wordt. Of de Amerikaanse tv-predikanten.

 17. rupsje rupsje

  Avatar van rupsje
  On topic: Ik heb het gevoel dat het gedachtengoed van ons land stamt uit ca. 1880, maar dan met een flitsende verpakking eromheen. Ooit, ooit, schrijf ik een boek over alle leugens waarop onze zg. moderne Nederlandse maatschappij gebaseerd is. Ik voorspel nu vast dat het schokkend wordt.

 18. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @rupsje

  Je hoeft niets anders te doen dan de archieven in te duiken en de misdaden, die de geschiedschrijvers niet durven vertellen, eruit vissen.

Leave a Reply