Skip to content

Moet Iran Amerika aanvallen?

Sommigen debatteren op het internet of Amerika Iran zou moeten aanvallen. Een van de argumenten is dat Iran steun zou geven aan de opstandelingen in Irak. Nou stel dat Amerika steun geeft aan opstandelingen in Iran, zoals dit artikel hier beweert. Dan hebben we een heel nieuwe debatvraag: Zou Iran Amerika moeten aanvallen? Wat denk jij?

Published inUncategorized

23 Comments

 1. Motek Motek

  Avatar van Motek
  Laten ze allemaal eens investeren in steun aan het eigen land; hebben ze hun handen vol aan en geeft een positiever effect..

 2. anoniem anoniem

  Avatar van anoniem
  Sinds Wilson, of misschien al eerder, heerst in de VS het krankzinnige idee dat de VS een voorbeeldmaatschappij is voor de rest van de wereld.
  Ik zou dat niet geweten hebben als niet vanaf begin 2001 een VS’er geprobeerd had me daar van te overtuigen.

  Steeds als deze VS’er me weer van een VS weldaad voor de wereld probeerde te overtuigen, van de Marshall hulp DRIE JAAR NA de tweede wereldoorlog, tot Korea en Vietnam, verdiepte ik me daarin kwam tot de conclusie dat de VS het in elk geval veel slechter deed dan hun voorgangers, de Britten.

  Die wendden minimaal geweld aan, vandaar dat die bekend stonden als ‘perfidious Brits’.

  Het huidige gedrag van de VS begon met Delano Roosevelt, in 1938 werd die er mee geconfronteerd dat hem niet lukte wat Hitler wel was gelukt, het opheffen van werkloosheid en daarmee gepaard gaande ellende, honger, ziektes en bevroren ledematen.

  Omdat Roosevelt niets van economie begreep had hij maar één oplossing: overheidsuitgaven, met geleend geld.
  Maar hij had een probleem, de VS staten wilden niet nog meer wegen, scholen en wat dies meer zij, want ze hadden geen geld om de wegen te onderhouden, of de scholen van leerkrachten te voorzien.

  En zo had Roosevelt maar één uitweg, zoals een historicus schreef ‘dè manier waarop politici overbodige rijkdom vernoetigen’, bewapeningsuitgaven, daar hadden de VS staten geen last van.

  Maar om die uitgaven te rechtvaardigen moest er wel een vijand zijn, het kwam goed uit dat Roosevelt toch al Duitsland en Japan haatte, waarom, geen historicus die het echt weet.
  Het kan natuurlijk zijn dat zijn boosheid op Hitler er mede uit voortkwam dat die hem al een paar jaar eerder belachelijk had gemaakt, na een Roosevelt voorstel dat de wereld aan zijn voeten moest gaan liggen.

  En zo sloeg Roosevelt twee vliegen in één klap, bewapeningsuitgaven, dus sterke vermindering van de werkloosheid, en de kans baas van de wereld te worden.

  Helaas kunnen landen die pretenderen voor vrijheid, mensenrechten, democratie en internationaal recht en zo, niet uit zichzelf oorlogen beginnen.
  Vandaar datde Britten zowel in 1914 als in 1939 omslachtig moesten manoevreren om Duitsland in de rol van agressor te krijgen.

  Roosevelt deed hetzelfde, maar ondanks alle provocaties van de VS marine in de Atlantische Oceaan weigerde Duitsland Roosevelt de aanleiding te geven.

  Vandaar dat hij het via de achterdeur probeerde, met hulp van Wilhelmina, de olieboycot van Japan.
  Tegelijkertijd werden schijnonderhandelingen gevoerd.
  Op 7 dec 1941 was het zo ver, eindelijk leverde Japan de gewenste provocatie.

  Sindsdien is er in de VS niets veranderd, zonder bewapeningsuitgaven is er onmiddellijk werkloosheid, zelfs Kennedy’s showproject, de man op de maan, leverde werkloosheid op, om iemand op de maan te zetten zijn andere werkkrachten nodig dan die kanonnen en machinegeweren maken.
  Maar het was maar een klein dipje, onder Kennedy.

  Vanaf 1990 zat de VS in zak en as, geen vijand meer, de USSR was van het toneel verdwenen.

  Nadat China had bedankt voor de eer, he VS spionage vliegtuig wat een ‘noodlanding’ maakte op een Chinees vliegveld, was er geen andere oplossing dan zelf een vijand maken.
  En zo creëerde de VS propaganda machinerie ene Bin Laden, en liet die een 3000 Amerikanen op spektaculaire manier vermoorden.

  Sindsdien kan Bush jr weer trots verklaren ‘w’re at war’, en vloeien de overheidsuitgaven met grotendeels geleend geld weer overvloedig.

  Roosevelt was wijs gemaakt door economen, de Groningse Jan Pen riep dat ook, dat ‘de overheidsschuld geen schuld is’, onder het motto dat het ‘alleen maar’ en schuld van de ene burger van een land aan de andere burger van dat land is.

  Afgezien van dat dat dan ook gevolgen heeft, ente en aflossing moeten netto worden opgebracht door degenen die geen geld aan hun overheid hebben geleend, is het zo dat als sinds de tweede wereldoorlog vrijwel alle internationale tegoeden in dollars worden aangehouden.

  Met andere woorden, de VS leeft op internationaal krediet, Nixon moest zelfs daarvoor de goud standaard afschaffen.

  Het wachten is en nu op dat de VS luchtbel implodeert, dan zijn we van The Evil Empire in the North, alias Big Satan Sam af.
  Of het daarna veel beter wordt is de vraag, homo sapiens is niet de soort die ooit geleerd heeft in vrede met z’n buren te leven.

  Wat betreft Iran, het zal duidelijk zijn dat als het er niet was het opgericht zou moeten worden.

 3. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @anoniem

  Je bent voor de zoveelste keer off topic. De vraag van het debat was of Iran Amerika moest aanvallen.

 4. pdestappert pdestappert

  Avatar van pdestappert
  Dat heeft Iran al gedaan door Amerika’s vrienden te bedreigen.Veel islam soldaten uit Irak zijn naar Iran gevlucht na de uitbreiding van de Amerikaanse troepenmacht. Ik vrees dat met Iran hetzelfde gaat gebeuren als met Irak. De vraag of Iran Amerika moet aanvallen is m.i. strategisch niet aan de orde als dit niet inhoudt dat aanval de beste verdediging is. Het Iraanse netwerk in de Internationale gemeenschap is echter groot en hiermee is een aanval op Amerika van binnenuit niet uitgesloten.

 5. Peter Hoopman Peter Hoopman

  Avatar van Peter Hoopman
  Nee!

 6. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @pdestappert

  Quote: ”Dat heeft Iran al gedaan door Amerika’s vrienden te bedreigen.”

  Dus jij zegt dat een bedreiging van vrienden eigenlijk een aanval op jezelf is. Oke, laten we “for argument’s sake” het aannemen dat beide stellingen waar zijn. De V.S. hebben Iran in 1946 en 1980 met een atoomaanval gedreigd. Als een dreiging op je vrienden gelijk is aan een aanval op jezelf dan is een dreiging van jezelf ook gelijk op een aanval op jezelf. Dus (volgens jouw redenering) de V.S. hebben Iran sinds 1946 twee keer aangevallen. Moet Iran Amerika tegenaanvallen dan?

  Reactie is geredigeerd

 7. pdestappert pdestappert

  Avatar van pdestappert
  Amerika heeft in militaire verklaringen omtrent de NAVO herhaaldelijk gesteld dat aanvallen op haar bondgenoten beschouwd zullen worden als aanvallen op de VS. Wat dacht je van een nucleaire aanval op Rome, het bolwerk van het internationale katholicisme?Ik heb dit niet van mezelf, ik las het bij Nostradamus. Iran kan strategisch gezien Europa gijzelen. Het NAVO-bondgenootschap beschouwt aanvallen en bedreigingen als aanvallen op eigen gebied. Een bewering uit de verdediging van Sadam is misschien wel waar geweest, namelijk dat de beruchte gifgasaanval indertijd door Iran is uitgevoerd. Ook nu is zichtbaar hoe Koerden en Iran in conflict zijn.
  Ik zou zeker de VS aanvallen als ik Iran was en overtuigd was van mijn potentiële aanvalskracht. Iran is militair sterker dan Irak ooit is geweest.Een geslaagde aanval op de VS van binnenuit zal de wereldeconomie verwoesten. Er zijn sterke geruchten dat de uit het Russische atoomarsenaal verdwenen bommen naar Zuid Amerika zijn vervoerd waar ze via Mexico de VS zijn binnengesmokkeld. Artikelen zijn op gezag van Washington uit de pers gehaald omdat er een paniek dreigde uit te breken toen beken werd dat er hoogstwaarschijnlijk meerdere nucleaire bommen in de VS circuleren. Deze zijn makkelijk in moskeeën te verbergen. Ik heb het artikel op tijd kunnen downloaden. Tot mijn grote verbazing werd ik nadien gehackt EN CRASHTE MIJN PC.
  Amerika en Europa zullen zich genoodzaakt zien zich uit het Midden Oosten terug te trekken.De vernietiging van Israël is dichterbij dan ooit. Koning Hassan van Jordanie heeft onlangs aangegeven dat als besprekingen, die toen aan de gang waren, zouden mislukken, en dat zijn ze, het hek van de dam is. Hij is wel zo diplomatiek niet te zeggen dat de 3e wereldoorlog dan zal kunnen beginnen. Op de achtergrond speelt Rusland weer de rol van beschermer van wie door Amerika aangevallen kan worden. Een aanval van Iran op Rome zou gezien het ernstige conflict met de Rooms Katholieke Kerk ( zie steun aan opstandelingen in Polen en Rusland, Orthodoxe Kerk )wel eens goedgekeurd kunnen worden. Een aanval van Iran op de VS of bondgenoten is min of meer afhankelijk van te verwachten steun van Rusland. Iran hoeft waarschijnlijk niet wachten tot het nucleair kan aanvallen, het heeft waarschijnlijk ruim voldoende gifgassen en biologische wapens tot zijn beschikking.
  Ik speculeer uiteraard hier met feiten en hoe die te interpreteren. Ik doe geen beweringen met de pretentie waar te zijn, want er is geen argumentatie. Als de VS echter aanwijzingen krijgt dat dit het verloop is, dan zal het binnenkort Iran willen aanvallen, zonder argumenten. De binnenlandse verdeeldheid zal dit proces bemoeilijken.
  Het beeld is van een aanvallende beer die langzaam maar zeker onder een deken van bijtende en verslindende termieten niets met zijn klauwen uit kan richten en langzaam maar zeker verslonden wordt.
  Ik wil je bedanken voor de gelegenheid die je me geeft dit bekend te maken.

 8. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @pdestappert

  De vraag was "Moet Iran Amerika aanvallen" en ik zie geen antwoord hierop in je bijdrage.

 9. pdestappert pdestappert

  Avatar van pdestappert

  ‘Ik zou zeker de VS aanvallen als ik Iran was en overtuigd was van mijn potentiële aanvalskracht.’

  Het staat er wel.

  Wachten op de eigen nucleaire verdediging zou kunnen inhouden dat de VS Iran aanvalt.

  Ik zie het zo dat in deze fase van het proces, speculeren belangrijker is dan beargumenteren waarom Iran VS zou moeten aanvallen.

 10. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @pdestappert

  De vraag was of Iran dat zou moeten doen. Of Iran gerechtvaardigd zou zijn om het te doen.

 11. pdestappert pdestappert

  Avatar van pdestappert
  Ja, Iran zou gerechtvaardigd zijn het te doen, want een buitenlandse mogendheid mengt zich onder militaire dreiging in de binnenlandse politiek. Iran moet (volgens de eis van de VS) stoppen met het bouwen van installaties om in de energiebehoefte te voorzien, want hiermee kan het zich ook nuclair bewapenen. Als het niet stopt, en dat is niet gebeurd,omdat het in eigen energievoorziening wil voorzien, dan kan het op termijn een aanval verwachten. Ook Israel heeft gedreigd.
  Als het nu aanvalt met de mogelijkheden die er zijn en waarover geruchten gaan, dan kan Iran zowel de economie van de VS verwoesten als die van Europa. Het kan dan voortgaan de centrales te bouwen. Dat er ook een Islamitische revolutie op gang wordt gebracht, de echte grote Jihad,is geen bijzaak. Het kan aan de basis, waar de solaten gerecruteerd moeten worden, de belangrijkste voeding zijn voor de motivatie. Er is dus tevens een grote verleiding aanwezig voor de geesteijke leiders een aanval te steunen als overwinning tot de mogelijkheden behoort. Werken aan het Islamitisch Rijk is een moslimplicht.

 12. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @pdestappert

  Wat je eigenlijk zegt is dat N. Korea ook gerechtvaardigd is om Amerika aan te vallen?

 13. criticus criticus

  Avatar van criticus
  All Bush needs now is another excuse, to put more missiles somewhere, maybe Holland, or to attack Iran, or make the whole Antarctic one big prison for suspected terrorists, or protect the Iranian oil from the Iranians!

 14. christinA IP213.84.211.137 christinA IP213.84.211.137

  Avatar van christinA IP213.84.211.137
  =Zou Iran Amerika moeten aanvallen? Wat denk jij?=

  Nee natuurlijk, netzomin als omgekeerd.
  Zowel USA als Iran hebben elkaar de boter op het hoofd gesmeerd.

 15. pdestappert pdestappert

  Avatar van pdestappert
  Naast geldingsdrang heeft Noord-Korea ook te maken met ‘vergeldingsdrang’als gevolg van de Amerikaanse bezetting indertijd. Hierop is de binnenlandse eenheid gebaseerd. En op het systeem dat wordt aangehouden. Vergeldingsdrang opgeven kan inhouden dat de binnenlandse eenheid zwakker wordt. Hoe dit uitpakt kan alleen voorspeld worden, zonder te weten of dit ook het proces zijn zal. De tijd zal uitwijzen of Noord Korea zich aan het bestand kan houden. De instromende gelden uit de VS komen alleen het bestaande heersende circuit ten goede. Vorige bestanden bleken niet betrouwbaar.
  Natuurlijk kan Iran ook toestemmen in het opgeven van het bouwen van centrales en hiervoor geld krijgen van de VS. Net als Noord Korea. Maar het gaat Amerika hoe langer hoe slechter. Hoe lang kan het andere landen financieren?Het is niet onbeperkt. Het kan tot een totale binnenlandse verzwakking leiden.Ook in Amerika dreigt dan de burgeroorlog.
  Accepteren van eisen door Iran en NoordKorea kan op dit moment juist een strategie zijn de VS uit te putten en op het juiste moment toe te slaan. Aan de zijlijn staan Zuid Amerikaanse landen klaar om…ja misschien wel om op het juiste moment de VS binnen te vallen.

 16. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Als het kon, ja. Gezien de smerigheden die Amerika al in Iran heeft uitgehaald (Sjah enzo).

 17. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @Ruud

  Ja maar stel dat Amerika een onderdeel van Iran wordt. Dan heb je een grote Iran met een sterke Israelische lobby.

 18. Qabouter Qabouter

  Avatar van Qabouter
  Mihai,
  Laten we wel wezen… als Iran het zou KUNNEN, had het dat al lang gedaan.

 19. Marleen Marleen

  Avatar van Marleen
  @Michel

  Je pense oui!

 20. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @Qabouter

  Bewijs het.

 21. pdestappert pdestappert

  Avatar van pdestappert
  Iran is er op uit de Israelische lobbey uit te schakelen. Het kan het motief zijn tot een aanval. OnderschatIran en het Internationale netwerk niet!Iran heeft mogelijk een betere positie dan Irak. Heeft betere mogelijkheden Amerika aan twee kanten aan te vallen. Van binnenuit en van buitenaf. Iran heeft bondgenoten in Zuid Amerika. Mogelijk dat het voor een aanval een aanval van Amerika afwacht. Ik vind het niet strategisch.Dat is je tegenstander verzwakken voor het tot een grote aanval kan overgaan, want dit laatste is dan veel lastiger.Als Iran nu kans ziet nucleaire bommen tot ontploffing te laten brengen, dan is Amerika’s economie verwoest. Het kan hooguit nog nucleaire wraakacties organiseren. Maar zal dan bekend zijn dat het Iran was?En Rusland zal niet toekijken.

 22. jack pastoor jack pastoor

  Avatar van jack pastoor
  Je grossiert werkelijk in vreemde stellingen. Overigens is deze wel interessant.

  Stel dat Iran die mogelijkheid zou hebben, waarom zouden ze dat dan niet doen? De VS is duidelijk een dreiging voor hen.

  Misschien zijn ze toch rationeler dan wij(?) denken (ik denk trouwens dat ze heel rationeel zijn, maar goed!) en zijn ze daarbij ook historisch bewuster dan wij vermoeden en doen ze het daarom niet. Zouden ze het namelijk wel doen, dan zou ongetwijfeld in het westen de joodse lobby in de VS, AIPAC daar de schuld van krijgen. Dit omdat Iran dan een totale vernietiging boven het hoofd hangt. A la Japan.

  Valt de VS Iran aan, dan hebben we hier en daar al gelezen dat dit ook door de AIPAC komt. (sarcastisch bedoeld)Sorry, kon het even niet laten.

  Dus, wederom een warrige ouwehoerstelling, maar in ieder geval met een duidelijk(?) aanwijsbare ‘schuldige’. En dat is altijd mooi meegenomen. Linksom of rechtsom, je komt op hetzelfde uit. Vernietiging van Iran met als hoofdschuldigen AIPAC.
  Vandaar dat hij wel interessant is.

 23. jack pastoor jack pastoor

  Avatar van jack pastoor
  Even ‘on topic’. Naar mijn mening hebben ze daar moreel wel recht toe. Tenminste, als inderdaad duidelijk is dat ze bedreigd worden. Ik zie een reële oorlogsbedreiging ook als een oorlogsdaad.
  Reactie is geredigeerd

Leave a Reply