Skip to content

Laat een oliebel rinkelen

Wie in de elektronische krantenbak de artikelen over de nieuwe Irakese oliewet leest, valt twee dingen op. Ten eerste wordt de wet overmatig vaak "eerlijk" genoemd. Ten tweede wordt er geen argument gegeven voor deze eerlijkheid, slechts de bewering van de Amerikaanse regering. Reden genoeg om deze "eerlijkheid" onder de loep te nemen.

Wat is het plan? Ik wil eerst drie definities van eerlijkheid geven, van een fundamentalistische eerlijkheid, tot aan de minst eerlijke situatie, zoals die gebruikelijk is in de huidige oliestaten. Daarna wil ik de huidige oliewet met de minst eerlijke definitie vergelijken en kijken of deze oliewet tenminste hieraan voldoet.

Drie eerlijkheidsgradaties. Tussen absolute eerlijkheid en absolute oneerlijkheid bestaan verschillende mogelijkheden. Ik zal hieronder drie mogelijkheden geven voor een eerlijke verdeling van de oliewinst, van het meest extreme, via een redelijke, tot aan de minimale voorwaarde, waaraan de oliewinst moet voldoen.

(1) Mihai’s extremistische eerlijkheid
Stel je voor dat je de ultieme eerlijke verdeling van de olie-inkomsten zou moeten bedenken. Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan?

Allereerst wordt de olie het eigendom van alle Irakese burgers verklaard. (Dit is wel in artikel 111 van de grondwet en artikel 1 van de nieuwe oliewet vastgesteld.) Alle inkomsten gegenereerd door olie worden gelijk onder de Irakezen verdeeld. (wishful thinking)

Een Irakese staatsmaatschappij concurreert met alle geïnteresseerde oliemaatschappijen in de wereld voor de winning. Het bedrijf dat de olie op de goedkoopste manier kan winnen, zal dit uitvoeren.

De olie wordt in Irak verwerkt tot eindproduct. Van benzine, kunststof, kunstmest, medicijnen, tot cosmetica. Deze producten worden door een Irakees bedrijf vervoerd naar consumenten rond de wereld. Natuurlijk mogen andere bedrijven hier mee concurreren en als ze de producten nog goedkoper kunnen vervoeren, krijgen zij die contracten.

We kiezen voor de oplossing met de grootste opbrengsten voor de Irakeze n zelf.

De eindproducten worden door Irakese winkels verkocht. Je tankt dus niet meer bij Shell, maar bij Shirak (een denkbeeldig Irakees benzinestation). Zo werkt de eerlijke markt: jij hebt benzine, plastic tieten, viagra, kunstmest, vibrators en andere vitale en urgente levensbehoeftes. De Irakezen kunnen dat voor een concurrerende prijs leveren.

Andere buitenlandse bedrijven zouden vrijwel nooit de ruwe olie als onverwerkt product van Irak kunnen kopen.

(2) Mihai’s redelijke verdeling
Een minder eerlijke verdeling, maar die toch redelijk werd genoemd in het oorspronkelijke ontwerp voor de Irakese grondwet. In de eerste versie wilden de Irakezen een welzijnstaat naar Scandinavisch model. Gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg, huisvesting en andere sociale diensten werden hierin als grondrecht gegarandeerd. ‘Sociale rechtvaardigheid is de basis voor maatschappij,’ stond in het ontwerp. Nou weet ik dat ik onredelijk ben, maar vind jij dit een onredelijke grondwet? Ja? Nou en? Dit is wat de Irakezen zelf wilden en wie ben jij om over hun olie te beslissen?

(3) De Status Quo (minst eerlijke verdeling)
Op dit moment wordt bijna 90 procent van de olie in de wereld geproduceerd door een staatsbedrijf, dat de olie wint en onbewerkt aan de oliemaatschappijen verkocht. Een enkeling verwerkt de olie zelf tot een beperkt aantal eindproducten, zoals Q8. Maar de winst op ruwe olie gaat naar de staat (of oliesjeik). Buitenlandse bedrijven worden soms ingehuurd om allerlei klusjes op te knappen.

Dat in de praktijk de olie-inkomsten van vele landen nog steeds in het Westen blijft, met zichtbare paleizen voor handhakkende sjeiks en minder zichtbare welzijn voor de betreffende bevolking, dat onze lieve heer Bin Laden (vrede zij met hem) bloed voor zijn ogen doet zien, dat laten we even onaangeraakt hier.

Waar het om gaat is dat dit, een staatsbedrijf, de meest gangbare manier van olie-exploitatie is in de overgrote meerderheid van de landen, die vergelijkbaar zijn met Irak. Het betekent dus dat de minst eerlijke Irakese oliewet de gebruikelijke gang van zaken is in huidige vergelijkbare situaties. Hieraan zal ik het huidige oliewetsvoorstel toetsen.

Voldoet de huidige wet aan de minimale voorwaarden van eerlijkheid?
Ik wil niet ingaan op de Amerikaanse inmenging in de Irakese grondwet, ingreep die hierboven genoemd punt twee onmogelijk maakte. In de laatste versie van de grondwet zijn alle welzijnstaat garanties en rechten afgeschaft. Geen rechten meer op gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, noch een dak boven je hoofd. Alleen een vage belofte en in plaats van een welvaartstaat een vermelding van de marktwerking en privatisering van de sociale diensten. En al deze radicale veranderingen zijn onder druk van de Amerikanen ingevoerd.

Wat ik wil doen is slechts de nieuwe oliewet dusdanig toetsen aan de derde, het minimale, concept van eerlijkheid, dat zelfs de fan van de naturalistische drogreden dat zou accepteren, omdat het overeenkomt met de gewoonte in vergelijkbare situaties.

Wat is de gangbare situatie?
Irak zag zijn daglicht zoals Eric Margolis in één zin samenvatte: "To secure oil for the Royal Navy, Britain created Iraq and put a puppet king, Faisal, on its throne."(3) In the good old days functioneerde die wereld volgens het motto "who put our oil under their sand?"

In die tijd werkte men met olieconcessies. In een concessiesysteem betekent dat een (buitenlandse) oliemaatschappij de eigenaar wordt van de olie in de grond. Deze betaalt de staat een compensatie via belasting en royalties.

In Irak sloot de door Britten aan de macht gebrachte koning Faisal (via vervalste verkiezingen) een contract met Turkish Petroleum Company (TPC). TPC’s grootste aandeelhouders zijn Westerse bedrijven sinds 1927, zoals Shell, Total en BP.

De grote verliezer in dit contract was Irak zelf, dat 20% van het bedrijf beloofd. Maar dit werd met succes door de andere maatschappijen tegengehouden. TPC hoefde bovendien, volgens het contract, voor de eerste 20 jaar helemaal geen royalties te betalen. Dus 20 jaar gratis olie.

Sommigen van de Irakezen waren wat ongelukkig met dergelijke contracten. Zoals Abdul Karim Kassem, die 99.5% van de concessies nationaliseerde in 1961 en onmiddellijk last kreeg van mitrailleurkogelpijn. Live uitgezonden op de nationale televisie. Staatsgreep georganiseerd door CIA en MI5. (Hetzelfde lot onderging de democratisch gekozen populaire Iraanse premier Mosaddeq, toen hij de Iraanse olie ging nationaliseren, dus een gebruikelijke procedure)

In 1971/72 werd de rest van de olie genationaliseerd en Irak heeft dus tot nu toe voor langer dan 35 jaar zelf olie geproduceerd, met behulp van een nationale oliemaatschappij.

Volgens de Britse mensenrechtenorganisatie Platform proberen de Britten en de Amerikanen, met al hun militaire-, lobby- en omkopingsmacht, de olieproductie te veranderen in een heel ander systeem, dat meer op het concessiesysteem lijkt: Production Sharing Agreements (PSA). (2)(3)

Ongeschikt
PSA’s zijn hoogst ongebruikelijk en worden in slechts 12% van de wereld-olieproductie gebruikt.

PSA’s worden slechts afgesloten in landen waar de olievelden klein zijn (meestal off-shore), de productiekosten hoog en de winning risicovol. In Irak zijn geen van deze punten van toepassing.

Irak heeft met zijn bewezen 113 miljard vaten de derde grootste oliereserves in de wereld, na Saudie-Arabië en Iran. Het Amerikaanse ministerie van energie verwacht nog eens 220 miljard vaten te ontdekken in Irak. In totaal is dat vergelijkbaar met 98 jaar van de huidige Amerikaanse olie-import.(10) Volgens sommige bescheiden berekeningen zou dat de oliemaatschappijen tussen 600 miljard en 9 triljoen (dus 9000 miljard) dollar winst kunnen opleveren. (11) Vergelijk dat met de 50 miljard dat volgens de Amerikaanse regering de oorlog zou gaan kosten. (12)

Volgens de oliedeskundigen is de oliewinning in Irak de goedkoopste wereldwijd, vrijwel risicovrij en van een premiumkwaliteit.(8)

In alle andere belangrijke landen in de regio is de olie genationaliseerd en verbiedt de wet buitenlandse oliemaatschappijen om olie te produceren. De oliemaatschappijen krijgen bepaalde diensten in beperkte gevallen uitbesteed.(1)

In de verwarring na de val van het communisme sloot Rusland ook PSA-contracten, wat tot verlies leed, waar men nu spijt van heeft. "President Poetin heeft ze afgeschaft in Rusland." (9)

Platform berekende dat bij een prijs van 40 dollar per vat de PSA’s voor Irak tussen 74 en 194 miljard dollar verlies zullen opleveren, en dit alleen voor de eerste 12 uit 80 olievelden. Vandaag is de olieprijs 71,68 dollar per vat en sommigen menen dat er niet veel hoeft te gebeuren om tot een prijs van 100 dollar per vat te stijgen.

De regering Bush huurde consultancybedrijf BearingPoint zelf in om het nieuwe oliewetconcept te schrijven. (BearingPoint doneerde 117.000 dollar voor de presidentscampagne, gaf 1 miljoen dollar uit aan lobbyen bij Capitol Hill en kreeg contracten in Irak voor 240 miljoen dollar en voor 100 miljoen in Afghanistan)(7)

Het concept is lang geheim gehouden, zelfs voor het Irakese parlement. Platform heeft documenten via de Wet Openbaarheid van Bestuur gekregen, die duidelijk maken dat de Britse regering haar bezettingsmacht en lobby-isten gebruikt om deze wet aan de Irakese regering op te dringen. (13)

Nou wat zijn PSA’s?
PSA hebben in de jaren 60 het eigendom van de olie van de multinationals naar de nationale staten doen wisselen. Terwijl bij de concessies de oliemaatschappij de eigenaar is van de olie en een royalties betaalt aan de staat, is in PSA’s de staat de eigenaar en krijgen de maatschappijen een vergoeding voor hun investeringen en voor de genomen risico’s.

In theorie zijn de PSA’s anders dan de concessies, maar in de praktijk is dat slechts een wolf in schaapskleren. Oliedeskundige Daniel Johnston schrijft in een van de "standard textbooks on petroleum fiscal systems":

"At first [PSAs] and concessionary systems appear to be quite different. They have major symbolic and philosophical differences, but these serve more of a political function than anything else. The terminology is certainly distinct, but these systems are really not that different from a financial point of view."

Professor Thomas Wälde, an expert in oil law and policy at the University of Dundee, describes them as:

"A convenient marriage between the politically useful symbolism of the production-sharing contract… and the material equivalence of this contract model with concession/licence regimes in all significant aspects…The government can be seen to be running the show – and the company can run it behind the camouflage of legal title symbolising the assertion of national sovereignty."(2)

Met andere woorden hebben PSA’s slechts een verschillende filosofische betekenis dan concessies, bedoeld voor politieke doeleinden.

Deze contracten worden ook voor 20 tot 45 jaar afgesloten en nieuwe regeringen zitten er aan vastgebonden, zijn dus buiten democratische controles. Twistpunten tussen de regering en de oliemaatschappijen worden niet in Irakese rechtbanken uitgevochten, maar internationale investeringstribunalen. Deze beslissen op basis van commerciële grondredenen en houden geen rekening met de gevolgen voor de Irakezen, noch met de Irakese wetten.

De nieuwe oliewet zal ook de Irakese regio’s zelf met de oliemaatschappijen laten onderhandelen. Hun onderhandelingskracht is daardoor sterker verminderd dan een onderhandeling van een centrale regering.

De PSA-verdedigers zeggen dat privatisering de verouderde Irakese olie-installaties zal moderniseren, de productie verhogen en dat de buitenlandse investeringen 2,5 miljard dollar per jaar vrij maken voor de Irakese regering om andere projecten te financieren.

Privatisering levert echter Irak een verlies tussen 75% en 119% op langere termijn. Irak kan de investeringen ook op verschillende andere manieren financieren. Bijvoorbeeld via leningen waarvoor de olie garant staat.

Ook modernisering kan uitbesteed worden, zonder privatisering. Oliemaatschappijen doen immers alles voor geld.

En het productievolume is eerder afhankelijk van de veiligheid in Irak dan van de eigenaar van de olie in de grond. De Productieveiligheid is eerder afhankelijk van een gevoel van eerlijkheid, die de Irakezen van de oliewet krijgen.

Wat vinden de Irakezen hiervan?
De Britse coalitie van activistische organisaties "Hands Off Iraqi Oil" heeft in augustus een enquête gepubliceerd waarin het draagvlak in Irak werd getoetst. Twee derde van de Irakezen is tegen de privatisering van de olie. Hetzelfde aantal meent onvoldoende te zijn geïnformeerd over de nieuwe oliewet. 20% vond de informatie "somewhat adequate’ en slechts 4% ‘totally adequate.’ (14)

De vakbonden van de olie-industrie zijn faliekant tegen deze privatisering. Faleh Abood Umara, secretaris generaal van de vakbondenfederatie vertelde internationaal persbureau Reuters dat: "The proposed law amounted to a raid by the international oil cartel" en "unions representing thousands of workers in the industry would take strong measures to oppose it, including strikes if necessary. … We think the proposed oil law doesn’t serve the interests of the Iraqi people at all. It emphasizes or confirms American hegemony over Iraqi oil fields."(15)

Een groep Irakese oliedeskundigen hebben het parlement een open brief verstuurd, waarin zij klagen dat de regering met weinig onderhandelingskracht contracten zal teken die schadelijk zijn voor de toekomst van Irak. (4)(6) De Irakese econoom Ramzy Salman, die dertig jaar voor het Irakese olieministerie werkte, vertelt het volgende: "The law is designed for the benefit of US oil companies. If approved, it would take things back to where they were before the nationalisation of Iraq’s oil in 1972."(8)

Berichtgeving
De Nederlandse pers heeft al deze ontwikkelingen over het hoofd gezien. Maar daarover meer in een ander blog.

Conclusie
De nieuwe Irakese oliewet krijgt als cijfer een onvoldoende, zelfs indien getoetst aan het zwakste criterium voor een eerlijke verdeling van de olie. De door de kranten geroepen eerlijke verdeling mist de belangrijkste clou: het is een eerlijke verdeling van wat er over blijft nadat de oliemaatschappijen volgetankt hebben.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

28 Comments

 1. Jezzebel Jezzebel

  Avatar van Jezzebel
  De enige voor wie ik inlog, vanavond.
  Ik heb je aanbevolen.
  Zoals je me opnieuw in dit log laat zien, dat er geen eerlijke verdeling mogelijk is als de een iets meer krijgt dan de ander, als hij niet zelf kan beschikken, alles wat hij wenst. Zijn wil een vrije.

  En ik wil je bedanken, mooiste man van het log.
  Ik heb je uitgekozen, heel in het begin.
  Mijn intuïtie haarscherp en je hebt het allemaal waar gemaakt.

  Dank voor je woorden, al die prachtige gedachten die je met me deelde. Je hebt me vaak aan het denken gezet en heel veel geleerd.

  Lieve Mihai, ik hou van je.
  Dag.
  Reactie is geredigeerd

 2. Jezzebel Jezzebel

  Avatar van Jezzebel
  Ik kom je nog een keer kussen.
  Ik was vergeten te abonneren.
  🙂

  Dag Mooie Man, de mooiste die ik ken.

 3. N=1 N=1

  Avatar van N=1
  Meer winst voor Shell betekent toch meer belastinginkomsten voor Nederland. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo erg dan, toch?
  ‘Volkomen onverwacht’ een eerlijk verdiende bonus, als dank voor onze politieke steun. Zou dat die beroemde VOC-menatliteit zijn?

 4. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  ==Meer winst voor Shell betekent toch meer belastinginkomsten voor Nederland. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo erg dan, toch?==

  Daarom is het oneerlijk, omdat de Irakezen ook wat krijgen. wie heeft onze olie onder hun zand geplaatst?

  Reactie is geredigeerd

 5. N=1 N=1

  Avatar van N=1
  Maar daar kopen ze toch alleen maar wapens en bommenvesten van, toch? 😉

 6. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  wapens zijn goed voor je. ze bevatten veel calorieen en ijzer.

  Reactie is geredigeerd

 7. N=1 N=1

  Avatar van N=1
  Dus dienen de Irakezen beschermd te worden tegen obesitas. Door Shell en BP. Anders zijn het over 10 jaar net Amerikanen…

  (PS Wat mij betreft mag je deze reacties straks weer verwijderen hoor. Eignelijk een beetje kut om zo’n goed stuk te verkloten met deze onzin met een verlengsnoer…)

  Reactie is geredigeerd

 8. Erik van Donk Erik van Donk

  Avatar van Erik van Donk
  ="The law is designed for the benefit of US oil companies. If approved, it would take things back to where they were before the nationalisation of Iraq’s oil in 1972."=

  En daar was het uiteindelijk allemaal om te doen. Toch?

 9. N=1 N=1

  Avatar van N=1
  Getver, het is een cynische en zieke wereld. Ik ben benieuwd hoe de geschiedenis over deze oorlog, en de rol van Nederland zal oordelen, maar fraai zal het niet zijn… Dank voor het werk Mihai.

 10. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @N=1

  Tja, Shell heeft ook een aantal vette contracten in Irak gekregen en twee Ex-Topmannen van Shell zijn zelfs adviseurs van de minister van olie aangesteld, met vetomacht over zijn beslissingen. Wat dacht je dat we gratis de Irakezen martelen?

  Reactie is geredigeerd

 11. landheha landheha

  Avatar van landheha
  Die opmerking over ‘vrijwel risicovrije oliewinning’ vind ik een beetje te. Als ik het van een afstandje bekijk is het alleen in Koerdistan rustig al hebben die nu de turken erbij gekregen.

  De vraag is, blijven de amerikanen/engelsen of niet. Zo ja, dan is oliewinning onder dit contract zeker niet risicovrij. Zo nee, dan volgt een strijd om de macht en wie weet, behalve over de scheiding soeniet/sjiiet zou het dan zomaar eens over diezelfde olie kunnen gaan. Dit contract gaat dan simpelweg de prullenbak in.
  ‘Schadelijk voor Irak’… wakker worden, Irak bestaat niet meer.

 12. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @landheha

  ==Zo ja, dan is oliewinning onder dit contract zeker niet risicovrij. Zo nee, dan volgt een strijd om de macht en wie weet, behalve over de scheiding soeniet/sjiiet zou het dan zomaar eens over diezelfde olie kunnen gaan. ==
  Dat willen de Amerikanen je doen geloven. Die mensen leven nu al honderden jaar samen en ze hebben elkaar niet afgemaakt.

  Waarom kijken we niet hoe de Irakezen zelf denken:

  Abduljabbar al Kubaysi, influential political leader of the Iraqi resistance and secretary-general of the Iraqi Patriotic Alliance (IPA) elaborates on the new situation evolving in Iraq

  Q: In the last period the European media when touching Iraq have been speaking only on a sectarian civil war. What is really happening?

  Actually the US occupiers as well as the government imposed by them are pushing for this sectarian civil war. Also the Iranians have interest in this as they are looking for a federation in the South as well. Their attempt is to make the Sunni, the Christians, the Mandeans leave to have a purely Shiite zone. Under the conditions of war this sectarian drive has an immediate effect.

  The US uses this as an argument to stay in Iraq as they claim that they would be needed to settle this strife.

  There is, however, so much evidence that the intelligence services of the US, of the Iraqi as well as of the Iranian government are the real source of the violence. They plant bombs or pack them into cars which are then being exploded by remote control or by helicopter in both Shiite and Sunni areas deliberately killing civilians not involved in politics. Thus, they try to spark the sectarian conflict.

  In the beginning, the media used to check on the site of the blast and often eye witnesses contradicted the official version that a person exploded himself. Now they use to cordon off the area and impede questions to the locals. They want to have the news spread that militants did the massacre while it was governing forces or the US who planted explosive loads. In most of the cases there is no person involved killing himself. In these cases you can be sure that the ruling coalition is involved.

  For example, they changed the name of an important road in the Al Adhamiye district in Baghdad from a Sunni religious figure to a Shiite one during the night. It was the Shiite community of al Adhamiye itself to change it back to the original name. Then they came again with their Hummers…

  But actually they did not success succeed in creating the rift between Sunnis and Shiites. Yes, in officials politics there is. The Sunni Islamic Party, which is with the Americans, and the Shiite block, which is with Iran and the US, litigate along such lines, but they did not succeed in pushing the ordinary people to go with them. Here and there, there might be some minor conflicts but in substance the broad masses on both sides insist that they are Iraqis regardless of their confession.

  Look to Najaf and see the positions of the Arab Shiite Ayatollahs who continue to advocate national unity and oppose the occupation. Or look to Diala province which is composed of 50% Shiites and 50% Sunnis and at the same time is a strong base of the resistance. Two big Shiites tribes, al Buhishma and the followers of Ayatollah Abdul Karim al Moudheris, are with the resistance and everybody knows it. The Ayatollah’s son fell in combat. He was the leader of a big tribal contingent of the resistance. In Baquba, the provincial capital, they cannot do the same cleansing as in Basra with the Sunnis or as in Amara with the Mandeans. In Baquba both Shiite and Sunnis support the resistance. Certainly there are attacks by the different resistance groups on the Iraqi government agencies, the US army, Iranian forces and the Shiite parties and militias like the Madhi army which are inside the political process, but you will not hear of sectarian killings.

  There is another example: Tal Afar in the Northwest of Iraq near Mosul. Between 50 and 70% of its population is Shiite. Nevertheless it is one of the capitals of the resistance.

  It lies in the interest of the West and Iran to make the conflict look like a sectarian one. Not only the US wants to justify their presence with the need to impede a sectarian civil war, but also Iran does. They want not only to grab the South but they also want to have Baghdad and therefore purge it from Sunnis. With their alliance with the Kurds in the North this would suffice to control the country.

  We do, however, not believe that these plans will work out. There are very big tribes in the Arab world and in Iraq which span the entire country from the North to the South like al Jibouri whose people live from Nasseria to Mosul, al Shamari or al Azouwi. Most of them include both Shiites and Sunnis. There are some smaller tribes which belong only to one sect but most of the bigger ones are mixed and the inter-confessional marriages continue unabated.

  They did not succeed in implanting the sectarian strife into the base of the society. It remains on the surface of the parties which co-operate with the US occupation. In the big towns they also find some ignorant lumpen elements who they can instigate, but they will not be able to constitute the main political entities according to sect affiliation as it is the outspoken US intention.
  http://www.informationclearinghouse.info/article18155.htm

 13. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  @ Mihai, een schitterende en inhoudsvolle bijdrage aan het internationaal besef van de verdeling van de macht in de wereld. Hersenloze schurken, die besturen vanuit hun lagere instincten moeten ruim 300.000.000.mensen hun brood en spelen kunnen blijven "geven". George W. Bush in zijn toespraak in West Point: = Amerika kan , nu en in de toekomst, beschikken over een militaire macht die niet meer valt uit te dagen, zodat de destabiliserende wapen wedlopen uit andere tijdperken niet langer nodig zijn en de onderlinge concurrentie beperkt zal blijven tot handel en andere VREEDZAME activiteiten.= Groet, An.
  Reactie is geredigeerd

 14. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  ==Amerika kan , nu en in de toekomst, beschikken over een militaire macht die niet meer valt uit te dagen,==

  Blijkbaar kunnen ze met dat budget van 500 miljard dollar niet eens van een straatbende winnen. Maar dat wisten ze zelf ook, want, zoals een Israelische generaal bij het begin van de invasie begon te lachen: geen enkel leger, hoe machtig dan ook, heeft ooit van een guerilla gewonnen.

 15. N=1 N=1

  Avatar van N=1
  Ben benieuwd waarvan ze in de toekomst die militaire macht willen gaan blijven betalen, wanneer de Chinezen besluiten om hun Dollar-tegoeden maar eens in de ramsch te gooien. Maar da’s wéér een ander verhaal.

 16. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  ==Ben benieuwd waarvan ze in de toekomst die militaire macht willen gaan blijven betalen,==

  met de 9000 miljard uit irak. dat is de sport van het verzet: de amerikanen meer financieel verlies te veroorzaken, dan de winst die ze van de oorlog kunnen maken. dat zegt ook bin laden steeds in zijn stukken dat zijn bedoeling is. en daarom is elke weldenkende men voor de oorlog in irak. hoe langer ze daar blijven, hoe meer het gaat kosten, hoe dichter de instorting van het imperium komt en hoe minder kans dat ze ook andere landen aanvallen. jammer dat bush niet voor de derde keer gekozen kan worden.

  Reactie is geredigeerd

 17. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  N=1. Als de VS de leningen niet wil terug betalen, doen ze het niet, of ze ruilen het voor producten. De VS heeft ongeveer 500 miljard uitstaan bij China. Ook bij India staan ze in het krijt.

 18. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  De samenzweringstheorieën zeggen dat ze daarom zoveel schulden maken omdat ze de hele financiële markt/economie in elkaar willen laten storten en nooit meer terug betalen.

 19. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  @ Mihai. Er gaan natuurlijk atoombommen vallen als het imperium in elkaar dreigt te storten. Geen wapen is ooit ongebruikt naar de schroothoop gegaan. En als de VS in elkaar stort storten wij mee, maar daar lig ik niet wakker van, want met eenderde van wat wij hebben (gejat) kunnen we esthetischer leven dan nu.Wij zijn net als lemmingen.De guerilla is inderdaad de beste tactiek om uit te putten, maar Elias Canetti zegt dan weer dat alle presidenten van de VS zo gestoord zijn dat zij, om èèn dag langer te kunnen leven, de wereld willen opblazen. (Massa en macht) Groet, An.

 20. zeehond zeehond

  Avatar van zeehond
  de olie is toch van ons allemaal, het is een bodemschat van moeder aarde.

  dat er toevallig natuurlijke toegang tot de olie is in een bepaald land rechtvaardigt toch niet dat het volk dat in dat land woont zich eigenaar van die olie mag noemen?

  het is van ons allemaal net als de zuurstof in de atmosfeer.

 21. anoniem anoniem

  Avatar van anoniem
  Cher Mihai,

  Met de naam Shirak, zal Sarkozy voor Chirac vast een veto uitspreken (hi,hi).

  Salutations, Maarten Boer

 22. a.j.cornelese a.j.cornelese

  Avatar van a.j.cornelese
  Saddam Hussein was in onderhandeling met russische en franse olieconcerns over contracten. Het is vrijwel zeker dat dit een reden was voor de USA om militair in te grijpen. Na de inval door de USA werd uiteraard het voornoemde contact tussen Irak en Rusland / Frankrijk verbroken.
  Het nieuwe contract , geregeld via de iraakse Hydrocarbon Law , zal de Anglosaksische oliemaatschappijen de geplande overhand geven.

 23. N=1 N=1

  Avatar van N=1
  >markt/economie in elkaar willen laten storten en
  >nooit meer terug betalen.

  Zoals hier mijn opa nog lachend met waardeloze aandelen in de Russische Staaatsspoorlijnen zwaaide, zal er dan straks een generatie chinezen de kachel kunnen stoken met Amerikaanse Staatsobligaties.
  Misschien hoopt China daar stiekem wel op, en hebben ze al een Deurwaarder-met Beslagleggings-Resolutie klaarliggen voor de Veiligheidsraad….

 24. landheha landheha

  Avatar van landheha
  Goed om te lezen. Ik hoop het voor de mensen, Mihai. We gaan het zien.

 25. VolkskrantWatch VolkskrantWatch

  Avatar van VolkskrantWatch
  Het is ‘Iraakse’ niet ‘Irakese’.

  I don’t think we can summarize it this short, because it’s a very long document, around thirty pages. But majorly, there are three major points that I think we should talk about. Financially, it legalizes very unfair types of contracts that will put Iraq in very long-term contracts that can go up to thirty-five years and cause the loss of hundreds of billions of dollars from Iraqis for no cause.

  And the second point is concerning Iraq’s sovereignty. Iraq will not be capable of controlling the levels — the limits of production, which means that Iraq cannot be a part of OPEC anymore. And Iraq will have this very complicated institution called the Federal Oil and Gas Council, that will have representatives from the foreign oil companies on the board of it, so representatives from, let’s say, ExxonMobil and Shell and British Petroleum will be on the federal board of Iraq approving their own contracts.

  And the third point is the point about keeping Iraq’s unity. The law is seen by many Iraqi analysts as a separation for Iraq fund. The law will authorize all of the regional and small provinces’ authorities. It will give them the final say to deal with the oil, instead of giving this final say to central federal government, so it will open the doors for splitting Iraq into three regions or even maybe three states in the very near future.
  http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/02/20/1523250

 26. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Volgens mijn Grote Vandaal op de cd-rom:

  Irakees

  bijv. naamw.; Irakeser; meest

  Dus Iraaks en Irakees kunnen allebei.

  Bovendien is mijn stuk gecorrigeerd door een professionele krantredacteur geweest.

Leave a Reply