Skip to content

Jij bent de machtige en de machteloze


In verschillende blogs praat ik over “machtigen” en “machtelozen”. Soms ontstaat er onenigheid, vooral omdat de lezer niet weet wat ik precies met deze twee woorden bedoel. Het is dus tijd om een definitie te geven. Er zijn twee soorten machtigen, die vooral in het Westen leven. En er zijn twee soorten machtelozen, die vooral in de armere landen voorkomen. Er zijn gradaties van macht en het is niet eenvoudig om een grens te trekken tussen machtig en machteloos. Gewone Westerlingen zijn bijvoorbeeld zowel machtig als machteloos.


Om welke blogs gaat het?

De centrale stelling van mijn politieke blogs is dat er een internationale rechtbank moet bestaan. Bij deze rechtbank moet elk individu, groep of land elk ander individu, groep of land kunnen aanklagen op het moment dat de schuldeiser gelooft dat de aangeklaagde zijn leven negatief beïnvloedt. We kunnen de bestaande internationale rechtbanken beter maken, of we kunnen nieuwe rechtbanken bouwen. Waar het om gaat is dat iedereen via een rechter van een ander moet kunnen eisen om iets te doen of te laten.

Het argument voor de rechtbank stoelt op meerdere deelargumenten:

1. Het recht op een rechtbank zie ik als een essentieel recht van elk individu, dat voortvloeit uit een het meest fundamentele recht van de mens: het recht op leven.

2. De rechtbank is een noodzakelijk middel in de strijd tegen terrorisme.

3. De technologie heeft de machtsbalans in de wereld veranderd. Het is dus steeds meer ook in het belang van de huidige machthebbers om een dergelijke rechtbank te hebben, omdat ze hun macht aan het verliezen zijn.

In al deze blogs spelen de machtigen en de machtelozen een belangrijke rol en ik heb tot nu toe heel weinig verteld wat ik precies met deze twee woorden bedoel. Hier komt mijn definitie.

De machtigen

Er zijn drie soorten machtigen: de machtige landen, de elites in alle landen en de bewoners van machtige landen.

Landen en allianties
Met machtige landen bedoel ik vooral de geïndustrialiseerde landen, Amerika, Canada, West-Europa, Japan, Australië etc. Maar ook landen als Rusland en China. Je zou ook een land als Saudi-Arabië als machtig kunnen zien, door de steeds grotere infiltratie van kapitaal, invloed en propaganda in het Westen. Maar ook Israël, die in ruil voor de rol van kapo in het Midden-Oosten allerlei machtsprivileges van de machtigen krijgt.

In het algemeen verdeel ik de macht in twee kampen: het Westen tegenover de Derde Wereld, het Noorden tegen het Zuiden. De NAVO, de EU en misschien de OPEC zijn machtige allianties, tegenover mensen die zich daarbij niet aan kunnen sluiten.

Individuele elites
De elites zijn politieke/religieuze leiders en de rijken. Machtigen bestaan in alle landen, maar ze zijn vooral te vinden in machtige landen. Als je bijvoorbeeld aan Zuid-Amerika denkt, waar in veel landen drie procent van de bevolking zevenennegentig van de rijkdom bezit, is drie procent machtig. Die macht berust echter op de alliantie met de machtigen in machtige landen.

Tirannen, grote landeigenaren, diamanthandelaren, oliesjeiks e.d. kunnen niet aan de macht blijven zonder hulp van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan de Oost-Europese communistische regimes die als een domino zijn gevallen op het moment dat Gorbatsjov zei dat Rusland die dictators niet meer in het zadel zal houden.

De andere elites in de geïndustrialiseerde landen zijn bekend. Het zijn de Rockefellers, de Bushes, de bankiers, de oliemaatschappijen, grote aandeelhouders, de wapenhandelaren etc. Het zijn de politieke nomenklatoera, de massamedia, geheime diensten en de militairen.

De bewoners van machtige landen
De fundamentele steunpilaar van de macht in de wereld is de domheid en de misdadigheid van de gemiddelde Westerling. En waarom is dat?

De machthebbers in een bepaald land kunnen slechts aan de macht blijven door drie eigenschappen van de machtelozen: domheid, fysieke zwakheid en een bepaalde tevredenheid.

In de arme landen zijn vooral domheid en fysieke zwakheid aanwezig. De armen zijn niet slim genoeg om de macht over te nemen. En de fysieke zwakheid komt doordat machthebbers van buiten aan de macht worden gehouden.

In Het Westen gaat het vooral om een bepaalde tevredenheid. Elk mens heeft een bepaalde grens van verdragen. Hoe meer deze grens overschreden wordt hoe hoger de bereidheid om in opstand te komen. Men weegt voortdurend de ingeschatte voordelen tegen de risico’s die een opstand voor het eigen leven kan brengen.

In een land waar er niet voldoende ontevreden mensen zijn, die bereid zijn om hun leven op het spel te zetten, zal de macht in stand blijven. Deze situatie doet zich in het Westen voor.

Consumptie
Als we naar de consumptie van de Westerling kijken, kunnen we deze situatie verklaren. “De Ecologische voetafdruk voor een bepaald jaar is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken.”

Als de bruikbare grond onder alle 6,15 miljard mensen gelijk verdeeld zou worden, heeft elk mens een 1,8 hectare tot zijn beschikking.

De ecologische voetafdruk van een Amerikaan is echter 9,6 hectare en van een Nederlander 4,4 hectare.

Hebben de V.S. vijf keer meer bossen, akkers, water en vissen, olie, gras dan de rest van de wereld? Dat kan ik me niet voorstellen. Misschien vijf keer meer SUV’s, maar niet vijf keer meer overlevingsbronnen. Waar komt dan al deze consumptie vandaan? Stel dat Amerikanen 5 keer slimmer zijn, dan tovert dat nog niet 5 keer meer goederen. Ook als ze 5 keer meer werken dan de 60 uur in een sweatshop werkend kind in Azië, of als ze 5 keer productiever zijn, dan produceert dat nog steeds niet de natuurlijke hulpbronnen. Want één ding is zeker, welke talenten een Westerling ook zou hebben, hij heeft geen toverkracht. Je kan geen olie uit het niks produceren, hoe hardwerkend of intelligent je ook zou zijn. De grondstoffen worden met geweld ontnomen van de machtelozen. Soms samen met hun werk, vrijheid en hun leven.

De consumptiedrang zorgt voor het in stand blijven van de macht. De Westerling staat toe aan zijn eigen elites om de derde wereld leeg te roven, omdat de Westerling een deel van de buit krijgt.

Hier spelen domheid en misdadigheid een rol. De onwetende Westerlingen hebben een voldoende levensniveau om hun leven niet op het spel te willen zetten door in opstand te komen. De gemiddelde Westerling vreest eerder voor een mislukt weekendje shoppen, dan te piekeren over zijn machteloosheid.

De misdadige Westerlingen daarentegen, weten heel goed dat hun welvaart door misdaad komt en accepteren dat bewust.

Mensen die deze misdaad bewust begaan zijn mensen zoals Wilders, Verdonk, Bush, Blair, Berlusconi, Balkenende, Bos, Wim Kok, de koningin, de topman van Shell. Maar ook op dit weblog verdenk ik mensen, die de misdaden kennen en in stand willen houden. Ik denk bijvoorbeeld aan Peter Louter, PeterV, Qabouter en misschien zelfs Eline.

Onwetendheid is geen echte smoes. Elke mens, die een beetje de krant leest of het nieuws volgt in zijn leven, kan niet anders dan vermoeden dat er something fishy aan de Westerse welvaart hangt. Er is voldoende openbare kennis om ieder moreel mens voldoende reden te geven om verder te onderzoeken. Je hoeft geen Einstein te zijn om het raar te vinden dat jij op elk willekeurig moment Joegoslavië plat kan bombarderen, maar dat Joegoslavië niet naar een rechter kan stappen en vragen: HOEZO?

Het Westen als aanvalbasis
De Westerse elite gebruikt de Westerse landen als aanvalbasis. Hier zijn ze veilig door de relatieve tevredenheid van de bevolking. Zij kunnen hier vandaan veilig opereren, de machtelozen in de Derde Wereld beroven, vermoorden en uitbuiten. Zij kunnen hiervandaan allianties sluiten met de tirannen in de machteloze landen.

De machtsdriehoek
Er bestaan dus drie allianties: Tussen de Westerse elites, elites in de “arme landen” en de Westerse bevolking. De Westerse bevolking is zo tegelijkertijd onderdeel van de machtelozen, maar ook onderdeel van de macht. Deze driehoek van de macht is verantwoordelijk voor de grootste misdaden in de wereld en verzet zich tegen een relevante internationale rechtbank, waar de machtelozen de machtigen zouden kunnen aanklagen.

De machtelozen
Machteloos is de rest, vooral de mensen die op geen enkele manier onderdeel zijn van een grotere macht. Denk bijvoorbeeld aan de Afrikaanse sloeber, die binnen drie seconden vanaf dit moment van honger zal sterven, omdat jij een diamant in je trouwring wilt, voor een bepaald prijs. Denk aan de Irakese moeder, die haar baby met 500 kilo explosieven uit elkaar ziet spatten, omdat jij dit weekend, in je lease car, op weg bent naar een picknick.

Tot slot
Ik hoop dat ik een duidelijke uitleg heb gegeven van wat ik onder machtigen en machtelozen versta. De machtigen zijn (Westerse) elites, machtige landen, allianties en de bevolking in de machtige landen. Technologie geeft nu een grote kans op democratisering van de macht.

Het machteloze individu in de Derde Wereld beschikt nu over grote vernietigende kracht. Hij kan de driehoek van de macht aanraken, de Westerling en de elites in alle landen. Zo bekeken kunnen we zeggen dat de machtelozen veel meer macht hebben dan wat op het eerste gezicht lijkt en dat de machtigen hun macht prijs moeten geven.

Dit lijdt tot een conflict dat we via rechters als beste kunnen sussen. Het is ook een recht van de machtelozen. We kunnen hen dit recht vrijwillig gunnen, of gedwongen, met traan en bloed zullen we afstaan.

Moge je macht op een stukje wijsheid berusten.

(foto: onbekend)


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

20 Comments

 1. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Zo, je trekt nogal reacties.

  En inhoudelijk: Is er ook een manier waarop je je van de schuld van betrokkenheid kan vrijpleiten? Ikzelf heb nooit op een van de betrokken mensen gestemd, en altijd tegen ze. Is er nog meer dat ik kan doen, behalve de aanschaf van een scherpschuttersgeweer?

  Reactie is geredigeerd

 2. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Je vergeet nog dat er in machtige landen veel machtelozen wonen. Misschien wel meer dan in heel Afrika

 3. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  Waarom steek jezelf niet in de fik, voor de tweede kamer, als teken van protest?

 4. Erik van Donk Erik van Donk

  Avatar van Erik van Donk
  @Mihai,

  Ik weet het niet hoor, maar ik denk toch Ruud de voorkeur geeft aan non-destructive protesting….

 5. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @anoniem

  weet je wat? fuck you. hopelijk ben jij de eerste die opgenomen wordt.

 6. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Mihai,
  doe je niet teveel aan goed/fout denken?
  In de VS zijn inmiddels ook vele miljoenen kansarmen, in Afrika lopen een aantal zeer rijken rond etc.
  Probleem is juist dat de(elke) mens een vat vol tegenstrijdigheden is, monster en engel tegelijk.
  Op het moment dat geexperimenteerd wordt met bv een communistische heilstaat wordt er toch ook binnen de kortste keren misbruik gemaakt door zichzelf verrijkende elites?
  De enige werkelijke oplossing dunkt mij is anarchie; dwz geen enkele hierarchie meer accepteren, want daarmee geef je immers het gezag over jezelf uit handen.
  Laten we onszelf de baas zien te worden..

  "Moge je macht op een stukje wijsheid berusten."

  In dit verband vond ik de uitzending van gisteren van Zembla over de kwalijke bestemming van spaargelden door onze gerenommeerde NL banken interessant:
  wanneer we protesteren tegen beleggen in wapens of milieuvervuilende industrieen door onze spaar-beleggingstegoeden terug te trekken bij ABNAmro, ING, Rabo etc., maken we direct gebruik van onze "macht"…

 7. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Als je daarmee wilt suggereren dat de machtigen zich iets aantrekken van een zelfmoordprotest voor de Tweede Kamer, ben ik bang dat ik je toch als niet geheel zonder naieviteit moet betitelen.

  Oftewel: Erik heeft weer gelijk.

  Waarom denk je dat ik die suggestie van dat scherpschuttersgeweer doe? Anders zou ik wel de suggestie van de aanschaf van een jerrycan benzine gedaan hebben.

  Ben jij trouwens bereid te handelen naar je woorden en overtuigingen, of is het aan jouw kant puur filosofisch?

 8. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  In tegenstelling met jou, heb ik mijzelf niet als onschuldig beschouwd. Ik accepteer volle verantwoordelijkheid voor mijn misdaden en als de mensen in de derde wereld landen mij of mijn naasten opblazen, weet ik dat ik het verdien. Jij daarentegen ben je een nazietheorie aan het scheppen om je misdaden te rechtvaardigen.

 9. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Peter

  Dank je wel. Kijk dit soort reacties heb ik nodig, want ik houd niet van tegenspraak. Wat zou ik toch een getalenteerde dictator zijn.

 10. jack pastoor jack pastoor

  Avatar van jack pastoor
  @Mihai: krijg nou wat. Een bijdrage waar is me een (behoorlijk beetje) in kan vinden. Moet niet gekker worden.
  Toch heb ik een paar opmerkingen. Je schrijft:

  =De fundamentele steunpilaar van de macht in de wereld is de domheid en de misdadigheid van de gemiddelde Westerling.
  De machthebbers in een bepaald land kunnen slechts aan de macht blijven door drie eigenschappen van de machtelozen: domheid, fysieke zwakheid en een bepaalde tevredenheid. =

  Volgens mij ben je de belangrijkste en gevaarlijkste eigenschap vergeten. Deze is nmm ‘onverschilligheid’.
  Vervolgens schrijf je:

  = In de arme landen zijn vooral domheid en fysieke zwakheid aanwezig. De armen zijn niet slim genoeg om de macht over te nemen. =

  Dit lijkt mij kul. De domheid in arme landen zal statistisch gezien niet groter zijn dan de domheid in de zg machtige landen. Met fysieke zwakte heeft het helemaal niets te maken. Ik neem aan dat je nog nooit een Afrikaan op het platteland hebt zien sterven, vlak buiten een kliniek omdat het bed nodig was voor iemand met overlevingskansen. Ik kan je vertellen dat die stervende het dagen langer volhoud dan welke westerling, in dezelfde situatie, dan ook.

  Is zou de woorden dom, fysieke zwakte en niet slim volledig schrappen. Maar goed, je bedoelt het goed, dus laat maar. Het woord dat ik hier zou gebruiken naast onverschilligheid, want ze zijn daar niet anders dan hier, is ‘doortrapt’. De mensen zijn in die landen vaak veel minder doortrapt.

  Vervolgens kom je met een rijtje uitspraken die ik maar even laat zitten. Te algemeen, niet onderbouwd, maar dat doet er allemaal niet toe. Je woede is voor mijn gevoel terecht.

  Dus afsluitend met je laatste opmerking = Onwetendheid is geen echte smoes. =
  Nee, natuurlijk niet. Onwetend is alleen de pasgeboren baby.

  Ten slotte blijf ik mijn best doen, maar ook ik kom niet verder dan het zijn van een grote hypocriet die shopt om het ergens zo goedkoop mogelijk te krijgen en rustig mijn auto blijf aftanken, wetende dat daarmee hele oorlogen in stand worden gehouden.

 11. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @jack
  ==krijg nou wat. Een bijdrage waar is me een (behoorlijk beetje) in kan vinden. Moet niet gekker worden.==
  Een van ons wordt ouder en wijzer.

  ==Volgens mij ben je de belangrijkste en gevaarlijkste eigenschap vergeten. Deze is nmm ‘onverschilligheid’.==

  Ik denk niet dat onverschilligheid een factor is. Want als ik een Nederlander vraag of hij/zij meer zou willen verdienen als het mogelijk zou zijn om de machtigen hun macht te ontnemen, zou hij ja zeggen. En onverschilligheid bestaat niet in het geval van misdaad. Want als ik je vermoord voor je nike’s kan je niet zeggen dat ik onverschillig ben. De westerling is onderdeel van de misdaad, dus je kan niet zeggen dat hij onverschillig is tegenover het slachtoffers.

  ==De domheid in arme landen zal statistisch gezien niet groter zijn dan de domheid in de zg machtige landen.==
  Dat heb ik ook niet gezegd, dat domheid groter was. Ik zei dat er drie elementen zijn verantwoordelijk domheid, fysieke zwakheid en een bepaalde tevredenheid. En dat de eerste twee de voornaamste oorzaak zijn van de onmacht in de arme landen. Maar dat zegt niks over de kwantiteit domheid in vergelijking met de domheid in de rijke landen. Het zegt alleen dat de tevredenheid afwezig is.

  ==Met fysieke zwakte heeft het helemaal niets te maken.==
  Met fysiek zwakte bedoel ik voldoende fysieke middelen hebben om de macht over te nemen, dus wapens en zo.

  ==Je woede is voor mijn gevoel terecht.==
  Ik ben niet woedend. Ik geef helemaal geen reet om al die doden.

  ==Ten slotte blijf ik mijn best doen, maar ook ik kom niet verder dan het zijn van een grote hypocriet die shopt om het ergens zo goedkoop mogelijk te krijgen en rustig mijn auto blijf aftanken, wetende dat daarmee hele oorlogen in stand worden gehouden.==
  Een Westerling kan veel meer doen dan alleen maar stemmen.
  1. Men kan met zijn 16 miljoen elke dag op het malieveld staan
  2. Men kan regelmatig hongerstakingen doen
  3. Men kan regelmatig protestbrieven schrijven
  4. Men kan zelfs Nederland of Nederlandse bedrijven aanklagen
  5. Men kan zich in het probleem verdiepen en daarover publiceren
  Men kan zoveel doen. Maar we doen niks, omdat we lekker van de buit willen genieten.

 12. jack pastoor jack pastoor

  Avatar van jack pastoor
  @Mihai: = Want als ik een Nederlander vraag of hij/zij meer zou willen verdienen als het mogelijk zou zijn om de machtigen hun macht te ontnemen, zou hij ja zeggen. =

  Want als ik een Nederlander vraag of hij/zij meer zou willen verdienen als het mogelijk zou zijn om de machtigen meer macht te geven, zou hij ja zeggen. Of nog beter:
  Want als ik een Nederlander vraag of hij/zij meer zou willen verdienen zou hij ja zeggen.

  Sorry, ik lees dat het wat cynisch klinkt, maar ik beschouw die politiek correcte antwoorden van nee want…of ja mits…. Allemaal als gelul.
  Dus deze vraag van jou houdt volgens mij geen stand, alleen als je onverschilligheid erbij betrekt.

  = De westerling is onderdeel van de misdaad, dus je kan niet zeggen dat hij onverschillig is tegenover het slachtoffer. =

  Ik denk dat je daar formeel gelijk in hebt, maar de mens in het westen ziet zichzelf en elkaar niet als een misdadiger en ze worden ook niet letterlijk geconfronteerd met hun slachtoffers. De misdaad is als het ware abstract en wordt door anderen uit hun naam uitgevoerd. Als je (de mens) dat niet weet, dan wil je het gewoon niet weten. Dus, ik zou onverschilligheid er in zetten, ondanks je formele gelijk. Maar het is jouw stuk. Laat je onverschilligheid er toch gewoon lekker uit.

  = Dat heb ik ook niet gezegd, dat domheid groter was. Ik zei dat er drie elementen zijn verantwoordelijk domheid, fysieke zwakheid en een bepaalde tevredenheid.=

  Wellicht heb ik het dan verkeerd gelezen, of anders gelezen dan je bedoelt. Deze zin kan dan ook worden gebruikt om de status quo te verklaren in het westen. Dus niet alleen de positie van de‘machtelozen’, maar ook die van de ‘machtigen’ (ik bedoel hier specifiek het westerse publiek).

  = Ik ben niet woedend. Ik geef helemaal geen reet om al die doden. =
  Natuurlijk niet, wie wel? Ik dacht dat we het daar over eens waren.

  = Een Westerling kan veel meer doen dan alleen maar stemmen.=

  1. Men kan met zijn 16 miljoen elke dag op het malieveld staan
  Ik heb daar vaak gestaan (met een paar duizend)en meer dan eens de gummiknuppel gevoeld. We zijn er geen reet mee opgeschoten. De pijn herinner ik me echter nog uitstekend.

  2. Men kan regelmatig hongerstakingen doen.
  Who are you kidding? Denk je serieus dat je daar de gote multinationals mee op de knieen krijgt. Dream on man.

  3. Men kan regelmatig protestbrieven schrijven.
  Ik schrijf me rot. Ik teken talloze petities. Mijn eerste tegen de Irak oorlog, gericht aan die joker in het witte huis, was al in 2001. ik geloof wel dat dit een beetje helpt.

  4. Men kan zelfs Nederland of Nederlandse bedrijven aanklagen.
  Ik doe mee, maar heb zelf niet het uithoudingsvermogen voor een juridisch gevecht. Ik wordt te snel boos en onredelijk en verlies de strijd dan al bij voorbaat.

  5. Men kan zich in het probleem verdiepen en daarover publiceren.
  Ik heb me er in verdiept en zal dat blijven doen. Ik publiceer niets. Ik heb redenen voor(dyslectie, tweeslachtigheid (geen enkel project in Afrika heeft opgeleverd wat ik had verwacht binnen redelijke grenzen) en luiheid), maar die zijn eigenlijk allemaal lulkoek.

  Eindconclusie:
  Ben ik naast een luie flikker en hypocriet ook een machteloze machtige?

  Ja, ik geloof wel dat ik me vaak machteloos voel.

  Reactie is geredigeerd

 13. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @jack

  ==Dus deze vraag van jou houdt volgens mij geen stand, alleen als je onverschilligheid erbij betrekt.==

  Heeft niet elke misdadiger een bepaalde onverschilligheid tegenover zijn slachtoffer? Dat is het eerste wat een misdadiger moet uitschakelen, zijn gevoelens voor het slachtoffer.

  ==de mens in het westen ziet zichzelf en elkaar niet als een misdadiger en ze worden ook niet letterlijk geconfronteerd met hun slachtoffers.==

  Hoeveel misdadigers zien zichzelf als misdadiger? Deden Hitler, Stalin, Mao, Bush of Balkenende dat?

  ==De misdaad is als het ware abstract en wordt door anderen uit hun naam uitgevoerd. Als je (de mens) dat niet weet, dan wil je het gewoon niet weten. Dus, ik zou onverschilligheid er in zetten==

  Als je het niet wilt weten, dat is geen onverschilligheid.

  = Ik ben niet woedend. Ik geef helemaal geen reet om al die doden. =

  ==Natuurlijk niet, wie wel? ==

  Nou het verschil is dat ik dat toegeef. De rest van de Westerlingen zullen met een hand op hun hart roepen dat ze medeleven hebben met de stervende Afrikanen.

  ==Ik heb daar vaak gestaan (met een paar duizend)en meer dan eens de gummiknuppel gevoeld. We zijn er geen reet mee opgeschoten. De pijn herinner ik me echter nog uitstekend.==

  Ja, maar je hebt daar niet met zijn 16 miljoen gestaan. Niet elke daag voor de rest van je leven.

  2. Men kan regelmatig hongerstakingen doen.

  ==Who are you kidding? Denk je serieus dat je daar de gote multinationals mee op de knieen krijgt. Dream on man.==

  Have you tried?

  4. Men kan zelfs Nederland of Nederlandse bedrijven aanklagen.

  ==Ik doe mee, maar heb zelf niet het uithoudingsvermogen voor een juridisch gevecht. Ik wordt te snel boos en onredelijk en verlies de strijd dan al bij voorbaat.==

  Er bestaan geen excuses, alleen smoesjes.

  ==Ben ik naast een luie flikker en hypocriet ook een machteloze machtige?

  Ja, ik geloof wel dat ik me vaak machteloos voel.==

  Smoesjes.

  Reactie is geredigeerd

 14. jack pastoor jack pastoor

  Avatar van jack pastoor
  Waarschijnlijk inderdaad allemaal smoesjes. En natuurlijk luiheid. Kom ook ook eerlijk voor uit. Ik mis nu eenmaal ook die zendingsdrang.

Leave a Reply