Skip to content

Is Amerika een goeie macht?


Ik kom mensen tegen die mij vertellen dat Amerika een goede macht is. Zij menen dat de 70 Amerikaanse militaire interventies sinds 1945 en de tussen 12 en 16 miljoen doden, allemaal met goede bedoelingen zijn gebeurd. Zij beweren dat Amerika in al deze handelingen een nobel doel heeft nagestreefd, het verspreiden van democratie, economische welvaart voor alle mensen op aarde en eeuwige vrede. Dus ik dacht, laat ik met mijn boerenverstand eens kijken of dat mogelijk is.


Nou, zo vroeg ik me af, in welk geval zou een land zich inzetten voor het algemeen belang? Ik zie daar twee mogelijkheden:

(1) Of de grote meerderheid van mensen in dat land zijn individueel ingesteld op het dienen van het algemeen belang.

(2) De groep mensen in dat land, als men in groepsverband optreedt, zeg maar het volk, is ingesteld op het voorderen van het algemeen belang.

Laten we eerst naar mogelijkheid één kijken

Ik ben persoonlijk een egoïstisch wezen, ingesteld op mijn eigen belang. Met mijn kennis van de menselijke natuur, veronderstel ik dat de meeste, als niet alle mensen egoïstisch zijn en voornamelijk handelen uit eigen belang. De eigen belang is vaak in strijd met het belang van andere mensen, omdat het voornamelijk om materiele dingen gaat en de materiele dingen beperkt zijn. Deze materiele dingen kan je bovendien makkelijker verkrijgen als je de onderlinge (onuitgesproken) afspraken slim verbreekt, als je immoreel of misdadig handelt. Het dienen van het algemeen belang kan op lange termijn tot een gezamenlijke vooruitgang leiden, dus ook tot persoonlijke gewin, maar dat betekent een lange tijd van geduld en zelfopoffering, zonder zekerheid in beloning. Dat betekent dat de mens eerder op een onmiddellijk en egoïstisch gewin gericht is, voor het bereiken van een eigen welzijn, dan op het dienen van het algemeen belang. Nou is de vraag of de Amerikanen individueel anders zijn dan ik.

Zijn de Amerikanen een soort superieur ras, dat anders is dan ik?

De Amerikanen zijn nakomelingen of van de eerste generatie migranten of van de migranten die daarna naar Amerika zijn gekomen. Is de eerste generatie migranten superieur geweest? Zijn de migranten, die daarna kwamen superieur geweest?

Is de eerste groep migranten naar Amerika gegaan met de gedachte het welzijn van de wereld of van de mensheid te verbeteren? Dat lijkt me sterk. Voor zover ik weet leefde de eerste generatie Amerikanen niet echt riant in hun land van herkomst en hoopte (enkelvoud omdat het slaat op de generatie) men op een betere economische situatie in het nieuwe land.

Waren deze mensen bijzonder moreel? Nou we weten nu dat de eerste generatie Amerikanen tussen 20 en 100 miljoen indianen heeft uitgeroeid om het land in te pikken. Dat betekent dat deze generatie niet bijzonder moreel was, of ingesteld op het bevorderen van het algemeen belang, of welzijn in de hele wereld.

Bovendien kwam deze generatie uit verschillende landen. Deze landen waren ook niet ingesteld op het algemeen welzijn. Het lijkt me dus onrealistisch te denken een genetisch superieure minderheid, ingesteld op de wereldvrede en algemeen welzijn, uitgefilterd werd en naar Amerika emigreerde.

Dus de eerste misdaden en de afkomst van de mensen suggereren dat de eerste Amerikanen geen superieure ras waren.

Zijn dan de mensen die daarna kwamen op een of andere manier superieur geweest?

Nou de migranten die er later bij zijn gekomen kwamen ook uit schurkenlanden. Ze kwamen uit de misdadige Sovjet-Unie, de vijandige China, de schurkenstaat Korea, terroristenlanden zoals Iran en Afghanistan, uit gevaarlijke gebieden voor de wereldvrede, uit landen zoals Irak.

Voor zover ik weet is er geen enkele filter geweest om slechts de moreel superieure mensen tot Amerika toe te laten. Het lijkt me daardoor redelijk te veronderstellen dat alle migranten even moreel of even misdadig waren als de rest van de wereld.

Sterker nog, de mensen die mij vertellen dat Amerika voor het algemeen belang strijdt, hebben in het algemeen dezelfde soort politieke overtuigingen. Zij zijn ook van mening dat de migranten, die naar Nederland komen, economische vluchtelingen zijn, die slechts uit egoïstische redenen komen, voor geld, om misbruik te maken van de sociale voorzieningen, dat ze één of andere soort misdadigers zijn. Het lijkt me dus dat de migranten die naar Amerika gaan ook niet gericht zijn op het bevorderen van de wereldvrede, democratie en welvaart voor iedereen, maar dat ze daar uit puur egoïstische redenen naartoe gaan.

Is het dan mogelijk dat uit de oorspronkelijke misdadige generatie en de latere migrantengolven toch een superieur volk is ontstaan?

Nou, als we naar de statistieken kijken, zien we dat Amerika het land met het grootste aantal gevangenen is, in procenten gezien. Ook het land met procentueel het grootste aantal advocaten. Welnu, als het Amerikaanse volk bijzonder moreel zou zijn en ingesteld op het algemenen welzijn, zouden we daar geen gevangenissen aantreffen en geen advocaten, althans, het aantal zou heel klein zijn.

Sterker nog, als we naar het Amerikaanse systeem kijken, is dat een systeem gericht op algemeen belang? Heet het Amerikaanse systeem “HetGoedeSamaritanisme” of “DoeHetBesteVoorHetAlgemeneBelangisme”? Nee, het heet Kapitalisme. Kapitalisme heeft concurrentie als basiswaarde. Concurrentie veronderstelt dat de menselijke natuur egoïstisch en gericht op eigen belang is. De mensen zijn als het ware in strijd met elkaar. Het zou absurd zijn om een systeem gericht op concurrentie te hebben in een land waar elk individu altruïstisch, moreel en gericht op het algemeen belang is.

Na al deze argumenten lijkt het me veilig om te veronderstellen dat het individu in Amerika geen lid van een superieur ras is.

Als de Amerikanen individueel geen superieure genen hebben en zich niet superieur gedragen, is het dan mogelijk dat zij zich in groepsverbandanders gedragen dan individueel?

Ten eerste dat lijkt me ook sterk. Sociale psychologie toont aan dat mensen in groepen zich juist asocialer, immoreler en misdadiger gedragen, omdat ze zich verlost van de individuele verantwoordelijkheid voelen.

Ten tweede als we naar de Amerikaanse bedrijven kijken, dus groepen mensen , zijn zij ook niet moreler dan individuen alleen. Amerikaanse bedrijven gebruiken even veel advocaten en slepen elkaar evenveel voor de rechter. Dat betekent dat er geen bijzondere moraliteit aan een bedrijf toegekend kan worden. Sterker nog, statistieken tonen aan dat, terwijl individuele criminaliteit in Amerika een schade van 3,8 miljard dollar per jaar veroorzaakt, Amerikaanse bedrijven een schade tussen 300 en 500 miljard veroorzaken. Volgens het Amerikaanse ministerie van justitie veroorzaakt bedrijfscriminaliteit tussen de 7 en 25 keer meer schade dan individuele criminaliteit.

We kunnen dus concluderen dat de Amerikanen zich in groepsverband niet superieur gedragen, moreler zijn of zich meer inzetten ter bevordering van het algemeen belang.

En zo zijn we bij onze tweede hoofdvraag beland. Als de Amerikanen in hun eentje en in een groep (dus als bedrijf) niet moreler of superieur zijn aan de rest van de wereld, is het dan mogelijk dat de Amerikanen als een veel grotere groep, als een volk en als een land wel moreler handelt dan elk individu apart? Dat zij moreler zijn dan groepen mensen (bedrijven) en andere landen in de wereld, zoals de schurkenstaten?

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” vertelde de Britse historicus Lord Acton en daarmee vertelde hij iets over de menselijke natuur. Wij gedragen ons moreel ook omdat we bang zijn voor straffen, voor gevangenis of voor wat anderen ons aan zullen doen als we niet moreel zijn. Maar, hoe meer macht we krijgen, hoe minder we ons iets van deze straffen aantrekken. Dit is de menselijke natuur.

Welnu, Amerika is in de wereld “almachtig”. Er is geen enkele rechtbank, gevangenis, sanctie of straf die Amerika kan treffen. Het is ook in het belang van alle Amerikanen om oorlogen te voeren om andere landen van grondstoffen te beroven, of andere immorele dingen te doen, die we niet op onszelf toegepast zouden willen zien. Maar als er geen rem, geen straf, geen angst bestaat en het is in het belang van alle Amerikanen om zich als land immoreel te gedragen, het zou wonderbaarlijk zijn als geen enkele van die 70 militaire interventies met een misdadig oogmerk is ontstaan.

Maar misschien ben ik te dom om dat inzicht te hebben. Daarom vraag ik jullie, diegene die mij zo onschuldig in de ogen kijken en me met zo’n oprecht klinkende stem vertellen dat Amerika een goeie macht is, leg het me eens uit: How the fuck is that possible?


Geredigeerd door Pascale Esveld

28 Comments

 1. K K

  Avatar van K
  Het vervelende is dat Europa zich nog steeds verplicht voelt loyaal met Amerika te zijn. Een souvenir van 40-45. Als de Europese landen in staat zouden zijn onafhankelijk te gaan denken en Amerika een stevig weerwoord te geven
  bij hun oorlogszuchtige spelletjes, zou het er wellicht anders uitzien.

  Gisteravond kwamen we met uitgaan een jonge Amerikaanse soldaat tegen. Hij was een jaar in Irak/Bagdad gestationeerd geweest en was nog volop zijn ervaringen van daar aan het verwerken. Dat is ook nog een bijkomende zaak. Veel jonge Amerikaanse mensen, die in feite te jong en onervaren zijn om een bewuste keuze te maken worden in de VS klaargestoomd om de eer van het "vaderland" zogenaamd te "verdedigen". Een ervaring die wel eens gemakkelijk de toekomst kan vernietigen. Welke eer eigenlijk?

 2. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @K

  Ik heb de indruk dat Europa de loyaliteit van 45 slechts als excuus gebruikt. In werkelijkheid weet Europa dat als de Amerikaanse legers allerlei landen leeg roven, dat het een gunstige effect op het materiele leven van de Europeaan heeft. Dus de Europeaan doet graag aan de misdaad mee, maar in het openbaar praat ie over verheven dingen, zoals loyaliteit en de Amerikaanse welwillendheid.

 3. K K

  Avatar van K
  Of de gedachte zover gaat weet ik niet. Het is in ieder geval zo dat als een financiële overweging vóór een morele gaat, er niets zal veranderen.

 4. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @K

  Het argument over loyaliteit is sowieso absurd. Het gaat zo: Amerika heeft Nederland van Duitsland helpen bevrijden, dus we moeten Amerika loyaal zijn en alles goedkeuren wat Amerika doet.

  Welnu, stel je voor dat je leven door iemand gered wordt. Je ontdekt daarna dat die persoon een kinderverkrachter is. Verplicht je loyaliteit en dankbaarheid je om alle handelingen van je redder goed te keuren en er mee te helpen? Dat denk ik niet.

 5. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Mathias

  Ik heb me niet in Chavez verdiept, maar ik heb het onderstaande artikel gelezen:

  Poll: Venezuelans Have Highest Regard for Their Democracy

  By Gregory Wilpert

  Venezuelans view their democracy more favorably than the citizens of all other Latin American countries view their own democracies, except Uruguay, according to a new survey released by the Chilean NGO Latinbarometro last Saturday. Also, Venezuela is in first place in several measures of political participation, compared to all other Latin American countries.

  According to the Latinobarometro survey, Venezuelans rank their democracy as being more fully realized than the citizens of all other surveyed countries do except Uruguay. On a scale of 1 to 10, where 1 means a country that is not democratic and 10 is a country that is completely democratic, Venezuelans, on average, gave their own democracy a score of 7.0. The Latin American average was 5.8, with Uruguay having the highest score, of 7.2, and Paraguay the lowest, at 3.9.

  Similarly, Venezuelans say more often than the citizens all other countries except Uruguayans that they are satisfied with their democracy. 57% of Venezuelans are happy with Venezuelan democracy, which is the second highest percentage, with 66% of Uruguayans expressing satisfaction. The average for all countries surveyed was 38%, with citizens of Peru, Ecuador, and Paraguay, expressing the least satisfaction, of 23%, 22%, and 12% respectively.

  For Venezuela, the percentage of citizens surveyed who indicated satisfaction increased more since 1998, the year Chavez was elected, than any other country. The percentage expressing satisfaction increased from 32% to 57% in those eight years.

  In terms of political participation, Venezuelans indicate that they are more politically active than the citizens of any other surveyed country. Venezuelans have the highest percentage of citizens that say they discuss politics regularly (47%, average is 26%), who say that they try to convince others on political matters (32%, average is 16%), who participate in demonstrations (26%, average is 12%), and who say they are active in a political party (25%, average is 9%).

  With regard to whether they believe that elections in their country are ‘clean,’ Venezuelans answer in the affirmative 56% of the time, which puts them in third place, after Uruguay (83%) and Chile (69%). These were the only three where over half said they believed elections were clean. On average, only 41% of Latin Americans expressed confidence in elections in their country. Paraguayans (20%) and Ecuadorians (21%) expressed the least confidence in their elections.

  According to Latinobarometro, Venezuelans and Uruguayans expressed the highest percentage of confidence that elections were the most effective means to promote change in their country (both 71%), compared to 57% for all of Latin America.

  Latinobarometro has been conducting an annual poll in Latin American countries for the past 13 years. The polls are financed by a variety of multilateral agencies, such as the European Union, the Inter- American Development Bank, and the World Bank. The 2006 poll was conducted in 18 countries in the month of October 2006 and involved interviews with over 20,000 people. Its margin of error is about 3% (varies from country to country).

  The Latinobarometro report contradicted the common perception that Latin America was heading towards more authoritarian regimes with the recent political shift towards the left. ‘It is clear that there is no authoritarian regression [in Latin America], which is demonstrated by the fact that 14 presidents were substituted, for various reasons and due to popular pressure prior to the end of their mandate and within the valid legal framework in each of the countries,’ said the report.

  According to Latinobarometro, ‘An important part of the errors of perception about the evolution and development of the region are produced by the false expectations that international elites have about what the region should be doing.’

  Countries included in the survey were Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominican Republic, Uruguay, and Venezuela.

  Link: 2006 Latinobarometro Survey (Spanish, PDF file) http://www.latinobarometro.org/fileadmin/intranet/Informe_Latinobarometro_2006.pdf

  Venezuelanalysis.com: Ongoing News and Analysis from Venezuela http://www.venezuelanalysis.com/news.php?newsno=2179

 6. peter louter peter louter

  Avatar van peter louter
  Avonturiers en gelovigen gingen naar Amerika en dat is volgens mij terug te vinden in het profiel van Amerika.
  Je stuk is eenzijdig. Ook de sovjet-unie en China passen in het door jou geschetste beeld van het nastreven van eigenbelang.
  Hoe herkenbaar dat ook is, het geldt m.m. in principe voor ieder afzonderlijk land.
  Je kunt de dynamiek van Amerika ook schilderen als de strijd tegen isme’s, het fascisme, communisme en nu het islamisme. Dat moet het wel, want Europa kan het niet zelf.
  Laten we Amerika een idioot land noemen. Een vat vol tegenstrijdigheden dat bijvoorbeeld tegelijkertijd onbeholpen presidenten en fantastische filosofen voortbrengt.

 7. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Peter

  De vraag van het stuk was of Amerika een goede macht was, die als doel het verspreiden van democratie, mensenrechten, economische welvaart en wereldvrede heeft. Dat zou je moeten bewijzen.

  En als sovjet-unie en China ook uit eigen belang handelen wat verandert dan aan het verhaal? Wordt Amerika plotseling goed? En waarom is mijn omissie om die landen te noemen eenzijdig? Als jij een stukje over Islam schrijft ben je eenzijdig als je geen christendom, boeddhisme, shivaisme en alle andere religies noemt? Dus verklaar het?

  Is het hebben van fantastische filosofen en wetenschappers een bewijs dat Amerika een goede macht is? Of is dat een excuus?

  Reactie is geredigeerd

 8. K K

  Avatar van K
  Ja maar, nu ga je op een andere manier redeneren, namelijk objectief. Loyaliteit is volgens mij een gevoelsmatige factor
  en die factor belemmert juist om een verstandelijk objectief standpunt in te nemen. Of wil je beweren dat loyaliteit ontstaat op basis van zuiver denken? In feite is loyaliteit objectief gezien absurd,ja.

 9. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @K

  Quote: ”Of wil je beweren dat loyaliteit ontstaat op basis van zuiver denken?”

  Ik heb toch wat artikelen geschreven over onderzoeken die bewijzen dat er een verschil is tussen de theorie die mensen over morele verantwoordelijkheid hebben en hoe ze in de praktijk redeneren. Mensen handelen niet volgens “zuiver denken” maar volgens emoties. Hebzucht is een van deze emoties. En dat lijkt me sterker dan de loyaliteit aan Amerika. De European wil slechts meer televisiekanalen hebben.

 10. K K

  Avatar van K
  Goed, volgens emoties. Maar eerder dan hebzucht lijkt me angst een factor. Of in combinatie: angst om dat te verliezen wat je hebt omdat dit gevoelens van onzekerheid oproept. Misschien zijn we niet direct bang om wat armer te worden, maar we zijn wel bang voor de chaos dat die situatie oproept. Dan gaan we ons verloren voelen, denken we.

  Of we er op uit zijn om nóg meer welstand te bereiken weet ik niet zo; er zijn zat mensen die daar de betrekkelijkheid inmiddels van in zien.

  Reactie is geredigeerd

 11. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @K

  Als je het evolutionair bekijkt dan zijn hebzucht en angst niets anders dan een onderdeel van een overlevingsinstinct. Het overlevingsinstinct of de doodsangst staat als basis van alles wat de mens doet.

  Hebzucht heeft zijn overlevingswaarde. Instinctief verzamel je meer dan wat je op dit moment nodig hebt. Je weet immers niet wanneer er slechtere tijden aan gaan breken. Er is dus nooit een grens aan wat je wil hebben.

  Plezier is een andere factor. Plezier geeft het aan dat je iets doet dat het goed is voor je overleving. Maar plezier is slechts tijdelijk. Nadat je klaar bent gekomen, of een paar dagen nadat je de loterij hebt gewonnen ben je weer normaal en niet extra gelukkig. Het normale proces is om geluk tijdelijk te vinden en verder naar nieuwe plezier of geluk te zoeken, en meer.

  Dus meer televisiekanalen, auto’s, kleren etc. bevestigen tijdelijk een plezier en het hebben van dingen, om te overleven.

  Het praten over chaos en “verloren voelen” is onzin, want je kan met het overlevingsinstinct alles verklaren.

  Reactie is geredigeerd

 12. K K

  Avatar van K
  Waar is in je beeld de menselijke factor eigenlijk? Hoe belangrijk zijn menselijke betrekkingen? Ik kan praktisch alle materialistische zaken missen, maar niet mijn gezinsleden en vrienden.

 13. peter louter peter louter

  Avatar van peter louter
  Mihai, probleem is dat die vraag zich niet met een eenvoudig ja of nee laat beantwoorden.
  Jij reageert op anderen die Amerika een nobel etc land noemen.
  Bij een beoordeling is er altijd een maatstaf. Het nastreven van eigenbelang is niet typisch amerikaans. Ieder land doet dat. Het is zelfs dom als je dat niet doet. Amerika is daarin succesvol en redelijk transparant in vergelijking met andere landen.

 14. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @K

  Zonder eten, zonder kleren, zonder een dak boven je hoofd, of met ziekte zul je sterven. Ik denk dat de meeste mensen eerst voor eten zullen kiezen, boven gezinsleden en vrienden.

  Maar als je goed na denkt, zou de behoefte om gezinsleden en vrienden te hebben niet hetzelfde doel dienen? Het zijn vrienden en familieleden die je helpen als je een kei moet tillen, als je ziek bent etc. Mensen die geen vrienden hebben of door de maatschappij worden afgestoten, worden ook niet geholpen in geval van nood. Als ze door andere mensen worden aangevallen, worden ze minder beschermd en verdedigd. Als de omgeving aan die mensen weinig waarde toekent, het kan zelfs zo zijn dat de mensen om je heen je materiele dingen weg halen of je zelfs vermoorden. Dus de behoefte om vrienden te hebben, of op een of andere manier geaccepteerd en geliefd de zijn, heeft ook met overleving te maken.

  Woorden zoals “menselijke factor” zeggen me niks.

 15. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @peter

  Quote: ”Het nastreven van eigenbelang is niet typisch amerikaans. Ieder land doet dat. Het is zelfs dom als je dat niet doet. Amerika is daarin succesvol en redelijk transparant in vergelijking met andere landen.”

  Dat was helemaal niet mijn vraag. Mijn vraag was of Amerika, bijvoorbeeld door Irak aan te vallen als doel heeft om democratie te verspreiden, aan de mensenrechten daar denkt, aan de wereldvrede, of denkt: “laten we die onvriendelijke dictator daar met voor ons een vriendelijke dictator vervangen. Dan kunnen we vette oliecontracten krijgen, goedkoper dan als er een echte democratie zou zijn, en rijker worden, ongeacht of de Irakezen zelf daarna van honger gaan sterven.”

  En als het nastreven van eigen belang niet typisch Amerikaans is, betekent dat men gerechtvaardigd is om andere landen leeg te roven, dictators in die landen in het zadel te brengen/houden?

 16. K K

  Avatar van K
  Dan nog een andere vraag. Is het een nobel doel democratie na te streven en elders een dictator teverwijderen? Ik denk het niet. Hier wordt zomaar aangenomen dat de democratie de beste staatsvorm is voor iedereen. Voor de Europeanen is dat ook zo maar ik vind het te ver gaan om dan maar te veronderstellen dat het nodig is om geforceerd andere systemen omver te gooien.Ik vind dat een natie zelf voor zijn staatsvorm verantwoordelijk is en dat die staatsvorm zich ontwikkeld uit de behoefte van het volk en ook alleen door het volk zelf omver moet worden gegooid als verandering gewenst is. We kunnen er ook niet zomaar van uit gaan dat onze normen en waarden superieur zijn en we deze maar door de strot moeten duwen van volken die andere maatstaven hanteren. Ik vind dat te ver gaan.

 17. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @K

  Quote: ”Is het een nobel doel democratie na te streven en elders een dictator teverwijderen?”

  Maar dat is niet de vraag. De vraag is of iemand, Amerika in dit geval, zijn eigen worden naleeft, of iemand’s intenties echt de intenties zijn die hij zegt dat hij heeft, of dat zijn handelingen niet door andere verborgen doeleinden zijn bepaald, misdadige handelingen. Stel bijvoorbeeld dat ik zeg dat ik jouw baby heb vermoord om een wetenschappelijk onderzoek te doen, dat miljarden andere baby’s zal redden. Stel dat jij ontdekt (of sterk vermoedt) dat ik je baby heb vermoord om zijn organen te verkopen, omdat ik een nieuwe tv wilde kopen. Het eerste geval kan bediscussieerd worden of mijn daad moreel was. Maar het tweede is altijd misdadig. Dus als Amerika zegt dat het de democratie wil verspreiden, maar in werkelijkheid dat helemaal niet het doel is, maar slechts het land van grondstoffen wil beroven, dan is dat misdadig van alle gezichtspunten.

  Quote: ”Ik denk het niet. Hier wordt zomaar aangenomen dat de democratie de beste staatsvorm is voor iedereen. Voor de Europeanen is dat ook zo maar ik vind het te ver gaan om dan maar te veronderstellen dat het nodig is om geforceerd andere systemen omver te gooien.”

  Ja een volk moet zelf kiezen welke staatsvorm zelf wil, maar dat juist het punt en dat is mijn stelling, dat wij, Amerika, het Westen, geen democratie elders toe willen laten, in tegenstelling met wat we beweren. In het Midden-Oosten en elders in de Derde Wereld de neiging tot democratie is en is geweest. HET IS HET WESTEN EN VOORAL AMERIKA, die deze democratie hebben tegengewerkt en dictaturen opgelegd.

  Reactie is geredigeerd

 18. K K

  Avatar van K
  In de kwestie Irak denk ik dat de intenties niet zuiver zijn geweest, nee. Daarbij vind ik bij voorbaat alle oorlogsvoering misdadig, ook mét goede beweegredenen.
  Dat geldt ook voor jou voorbeeld van de baby. Ik vind het doden simpelweg altijd misdadig, ook om anderen te redden. Ik vind dat niet aan de orde.

 19. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @K

  Quote: ” Daarbij vind ik bij voorbaat alle oorlogsvoering misdadig, ook mét goede beweegredenen.”

  Ik ben ook een nietdodenfundamentalist: http://mihai.punt.nl/index.php?r=1&id=273673

  Maar mijn belangrijkere punt is dat we een rechtbank moeten hebben. Deze rechtbank moet beslissen of een oorlog rechtvaardig of ongerechtvaardigd is. Mocht het ongerechtvaardigd zijn, dan zou de rechter moeten kunnen beslissen dat (bijvoorbeeld) Amerika morgen Irak verlaat, dat Amerika of Bush een straf opgelegd moet worden, bijvoorbeeld schadevergoeding, sancties of gevangenisstraf. Bij deze rechtbank moet elke Irakees kunnen stappen en een rechtzaak kunnen beginnen. En zolang deze rechtbank niet bestaat (en het bestaat niet omdat de machtigen dat niet willen), kunnen de machtigen, VS, rusland, China etc. niet over de terrorisme klagen en het als misdadig beschouwen. Het feit dat de machtigen een dergelijke rechtbank niet willen, is voor mij een voldoende reden om te geloven dat ze misdaden willen plegen en dat ze bewust zijn dat ze misdaden plegen.

 20. K K

  Avatar van K
  Ja maar Mihai, de grootmachten kunnen nu al niet door één deur. Meen je dan dat ze zich wat aan zouden trekken van die rechtbank? Die rechtbank zou dan vertegenwoordiging uit alle landen hebben of zo? Het lijkt me geen haalbare kaart. Kijk bv welk een zielige macht de VN hebben.

 21. Klaas Klaas

  Avatar van Klaas
  Mooi perspectief.

  Wat kan ik er aan toevoegen? Peter Louter zegt "Het nastreven van eigenbelang is niet typisch amerikaans. Ieder land doet dat."

  Zeker. Een verschil. Us van A is ongelofelijk effectief in dat streven. Nu en vroeger.

  De US van A heeft een elitair politiek model. Getrapte democratie. De elite zet desnoods alle socio-techniek in om de miljoenenmeute over de streep te trekken.

  Voorbeeld het klaarstomen van boerenzoons voor de stranden van Normandie: het overzicht van professionele psychologen is een who-is-who in military (military) psychology (lees Harold D. Lasswell).

  Toen de Duitsers ontdekten dat de Amerikanen chocoladerantsoenenen in aluminiumblik over de oceaan kregen aangevoerd beseften ze dat de oorlog was verloren (1943).

  Zo is het altijd. De US van A groeit naar 400 million inwoners. Geen zielepieterige asielzoekers, maar geselecteerd talent: medici, genetici, natuurkundigen, arabisten, computerscientists.

  Ze zijn meer competitive en bereid zich als debiele broer van europa op te stellen: desnoods komen ze een enorme dreun uitdelen hier helemaal aan de andere kant van de oceaan.

  Macht… goed of niet zijn geen morele categorieen. Nazi Duitsland verloor de oorlog, dat is de bottomline (verschrikkelijk dus).

 22. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Klaas

  "The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact, non-Westerners never do." zegt Samuel P. Huntington, een uitspraak die, aangezien Peter’s belangstelling voor een oorlog met de islam, voor hem bekend zou moeten zijn. Peter praat echter niet over geweld, maar noemt Amerika “succesvol”, wat suggereert dan niet geweld en andere immorele middelen de reden voor de Amerikaanse macht zijn, maar allerlei anderen waarden en Amerikaanse kwaliteiten.

  Daarna gebruikt Peter een aantal drogredenen, zelfs heb ik hem eerder gewaarschuwd dat de argumentatieregels verplicht zijn. Hij zegt dat elk land naar eigen belang streeft en geeft daarbij Rusland en China als voorbeeld. Hier zien we een aantal drogredenen:

  (1) een stroman. De discussie ging niet over het goed of slecht zijn van het volgen van eigen belang. de discussie ging over de bewering dat Amerika het goede doet.
  (2) Een red herring. De discussie wordt afgeleid naar rusland en China
  (3) De naturalistische drogreden. Peter zegt dat andere landen ook voor hun eigen belang handelen. Dus hij zegt daarmee dat de wereld zo is eenmaal. Maar hieruit kan je niet concluderen dat de wereld zo moet blijven.
  (4) De mens die in de derde wereld door Amerika beroofd word, geeft echter geen reet om het feit dat Rusland en China dat ook doen.
  (5) De tweede keer de stroman. Want het volgen van je eigen belangen betekent niet dat je alle middelen mag gebruiken om je eigen belangen te bevorderen. Als mijn belang is om rijk te worden, dat betekent niet dat ik gerechtvaardigd ben om morgen alle andere mensen te vermoorden en hun spullen te roven.
  Reactie is geredigeerd

Leave a Reply