Skip to content

Investeren in kinderen met profijt


Volgens een onderzoek van RAND Corporation levert elke dollar geïnvesteerd in achtergestelde kinderen tussen 1,26 en 17 dollar op.


Het gaat om programma’s voor (arme) kinderen tot vier jaar oud die een aantal kostbesparende voordelen hebben. De kinderen komen niet meer in het speciaal onderwijs terecht, blijven minder in hetzelfde schoolgroep zitten, halen in grotere aantalen hun eindexamen, plegen minder kindermisdaden, belanden in mindere aantalen in bijstand, gaan in grotere aantallen naar hogere studies, krijgen betere banen en hogere inkomsten.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

3 Comments

  1. christinA christinA

    Avatar van christinA
    Volgens mij dient er altijd in kinderen te worden geïnvesteerd. Onverschillig of dat kostenbesparend zou werken.

Leave a Reply