Skip to content

Hoe open minded is de verlichte Westerling?


De Westerling heeft de pretentie dat hij (nee, geen zij) zijn eigen principes (redelijk) onbevooroordeeld op alle gelijke gevallen toepast. Hoe waar is dat? Laten we een dergelijk geval bekijken.


Een Australiër is twee keer de toegang tot een vlucht ontzegd omdat hij een T-Shirt droeg met de tekst “World’s #1 Terrorist” en een foto van George Bush. De eerste keer werd hij op het Londonse vliegveld Heathrow gedwongen om zijn T-Shirt af te doen, omdat de T-shirt een “security problem in light of the present situation” zou zijn. De tweede keer werd hij gestopt voor een binnenlands vlucht in Australië zelf, tussen Adelaide en Melbourne. Een woordvoerster vertelde All Headline News Corp. het volgende: “Most people use common sense and don’t go out of their way to offend people.”

Welnu, ik veronderstel dat:

(1) Als de foto van bin Laden onder de tekst “World’s #1 Terrorist” zou staan, dat de Australiër tot beide vluchten toegelaten zou worden.

Daarna stel ik de volgende premisse voor:

(2) Volgens elke willekeurige definitie van terrorisme is George Bush een even grote, als niet grotere terrorist dan bin Laden. Ok, niet alle definities. Kijk bijvoorbeeld naar deze bijzondere definities:

“Terrorism is a modern barbarism that we call terrorism.” – Bulletin Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken. Of: “Terrorism is a threat to Western civilization.” Of “Terrorism is a menace to Western moral values.”

Er zij echter ook betere definities en ik zou er één voor jullie geven, die met meer toegankelijke definities overeen komt:

Definitie: “Terrorisme is het gebruiken van of het dreigen met illegaal geweld tegen burgers om een bepaald doel te bereiken.”

Volgens deze definitie van terrorisme is George Bush een even grote terrorist als bin Laden. Mijn andere premissen die deze conclusie ondersteunen zijn:

(3) Ik ben even intelligent als de gemiddelde Westerling
(4) Ik ben geen links-, islamitisch- of andere soorten extremist
(5) Ik heb geen materiele of andere soorten belangen om George Bush als terrorist te beschouwen, belangen die niet op dezelfde manier op bin Laden van toepassing zouden zijn
(6) Ik ben niet gek

Als we al deze premissen als waar beschouwen en we voegen er nog een aan toe:

(7) Meer dan 50 procent van de Westerlingen, zal eerder bin Laden als terrorist beschouwen en niet George Bush

Dan kunnen we niets anders dan concluderen dat:


DE ZICHZELF VERLICHTE EN OPEN MINDED BESCHOUWENDE WESTERLING, zoals de vliegveldfunctionarissen die de Australiërs de toegang tot het vliegtuig hebben ontzegd, IS NIET ZO OPEN MINDED ALS HIJ (en niet zij) BEWEERT.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

22 Comments

 1. Jezzebel Jezzebel

  Avatar van Jezzebel
  Maar wie is die zichzelf verlichte en open minded beschouwende westerling?
  Het is een vraag die nauwelijks te beantwoorden is.
  Wie ben je werkelijk?

 2. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Jezzebel

  Zolang we collectief baby’s in andere landen ter flarden bombarderen in de naam van verlichte waarden, zijn we allemaal die Westerling met die pretenties. Ik ben een uitzondering, natuurlijk.

 3. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Dat was een verzet tegen de gewoonte om steeds “hij/zij” of “hij of zij” te schrijven. Als een zelfstandig naamwoord mannelijk is, dan moet men gewoon “hij” schrijven en als het vrouwelijk is, dan moet men gewoon “zij” schrijven. Zijn er mensen die dat niet leuk vinden, dan moeten we 50% van de naamwoorden gewoon vrouwelijk maken.

 4. christinA IP213.84.211.137 christinA IP213.84.211.137

  Avatar van christinA IP213.84.211.137
  DE ZICHZELF ALS VERLICHT EN OPEN MINDED BESCHOUWENDE WESTERLING, IS NIET ZO OPEN MINDED ALS DEZE BEWEERT.
  Ff aangepast.

 5. alib alib

  Avatar van alib
  Ernstig bezwaar heb ik tegen de qualificatie ‘verlicht’ voor ‘Westerling’. De titel gaat er blijkbaar van uit dat Westerlingen ‘verlicht’ zijn, dat is onzin. De vraagstelling kan dat niet verhullen. Westerlingen zijn net zo (min) verlicht als Oosterlingen, Zuiderlingen of Noorderlingen. Verlicht zijn alle mensen op de aardkloot die wel begrijpen dat er twee kanten aan een medialle zitten. En dat is dan nog een staat van lichte verlichting.

  Reactie is geredigeerd

 6. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @alib

  ik zat een beetje te spotten met wat de Westerling over zichzelf verkondigt.

  Maar misschien is de log over buruma voor jou leuker.

  Reactie is geredigeerd

 7. peter louter peter louter

  Avatar van peter louter
  Stap ‘s in Teheran (of zo) op het vliegtuig met de versie ‘Bin Laden’.
  Overigens is voroordeel niet geheel onontkoombaar. Gisteren in ‘wereldgasten’ Joris Luyendijk met Wadah Khanfar gezien?
  Ondanks het feit dat de islam de verlichting buiten deur heeft weten te houden, zijn er ‘verlichte’moslims.
  Reactie is geredigeerd

 8. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @peter

  Lees de huisregels: argumentatieregels worden hier gerespecteerd.

 9. Astroloog Astroloog

  Avatar van Astroloog
  Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.
  Dat is anarchisme. Maar wie wil er in dit zeur en zeverlandje anarchist zijn?

 10. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Astroloog

  Ik ben een beetje anarchist.

  Ik wil vrijheid voor iedereen onder de principe: jouw vuist verliest zijn vrijheid waar mijn neus begint. Verder mag iedereen alles doen, met zichzelf en samen met consenting adults/dieren.

  Ik geloof in gelijkheid voor de wet en in het maken van de wet.

  Broederschap voel ik er niks voor. Ik haat iedereen gelijk.

 11. Henk van Leuken Henk van Leuken

  Avatar van Henk van Leuken
  Ik heb al enkele keren aangetoond (Plato, Descartes en alle Christelijke denkers) dat het verlichte denken van de westerling gedrenkt is in alcohol en ik zie niet in waarom dat denken nu ineens andere gronden zou kennen die wel toereikend zijn om Bush als terrorist te vrijwaren. Proost!

 12. ronald ronald

  Avatar van ronald
  Verlicht zijn heeft geen politiek correcte inhoud. Daar bedoel ik mee dat het geen intrinsieke waarde geeft aan goedheid of iets dergelijks. Verlicht zijn is volgens mij afgeleid van het begrip verlichting, een filosofisch politieke beweging, een staat van zijn? waarbij de trias politica gewaarborgd is en scheiding tussen kerk en staat.
  Dat Bush een terrorist is omdat hij een illegale oorlog zou voeren is quatsch. Het hele begrip illegale oorlog moet uit de wereld geschrapt worden. Oorlog is oorlog en die voor je alleen om te winnen en als je hem verliest heb je pech, de rest is onzin. Dat O. b Laden als terrorist gezien wordt heeft te maken met zijn wil via terreur (schrik en angst zaaien)zijn waardesysteem– een fundamentalistische religieuze dictatuur– wil opdringen. Nu kun je zeggen dat het westen dat ook wil met zijn systeem. Maar in ons systeem zit naast het vrije handelen ook het vrije denken; en vrijheid van godsdienst voor diegene die nog willen geloven. En die beroemde trias politica, die in geen enkel Islamitisch of Afrikaans systeem gebruikt wordt. Daarin zijn wij wel degelijk superieur aan bijvoorbeeld de (grondbeginselen) van de Islam.
  Dat verlichting betekent dat je open minded moet zijn of geen oorlog mag voeren klopt niet. Wel dat we er daarna of tijdens die oorlogen daarover discussiëren en elkaar bekritiseren. Dat is onze sterkte; maar tevens onze zwakte. Kijk o.a. naar ons verlicht denken ten tijde van Kosovo en de rest van de Joegoslavische ellende. Alleen door ingrijpen van de “grote Satan” is toen erger voorkomen.

 13. PeterV PeterV

  Avatar van PeterV
  De Westerling heeft de pretentie dat hij (nee, geen zij) zijn eigen principes (redelijk) onbevooroordeeld op alle gelijke gevallen toepast. Hoe waar is dat? Laten we een dergelijk geval bekijken.

  Dus door één geval te bespreken denk je een algemeen oordeel uit te mogen spreken? Generaliseren heet dat toch? Dat mag toch niet zomaar?

 14. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @ronald

  Quote: ”Oorlog is oorlog en die voor je alleen om te winnen en als je hem verliest heb je pech, de rest is onzin.”

  Ok, maar waarom vinden we 11 september een misdaad? Het is toch gewoon oorlog en als we verliezen, dan hebben gewoon pech. Je bent dus niet echt consistent in je theorie. Als wij oorlog beginnen dan is dat “gewoon oorlog”. Als een andere oorlog begint dan is dat een misdaad.

  Quote: ”Dat O. b Laden als terrorist gezien wordt heeft te maken met zijn wil via terreur (schrik en angst zaaien)zijn waardesysteem– een fundamentalistische religieuze dictatuur– wil opdringen. Nu kun je zeggen dat het westen dat ook wil met zijn systeem. Maar in ons systeem zit naast het vrije handelen ook het vrije denken; en vrijheid van godsdienst voor diegene die nog willen geloven.”

  Ik zeg helemaal niet dat het westen een systeem wil opdringen. Dat is helemaal niet zo. Het Westen wil helemaal geen democratie opdringen. Noch een vrije markt economie. Het westen wil slechts die landen van hun grondstoffen beroven, de bevolking in slavernij drijven en andere doelen bereiken, die slechts met macht en geld te maken hebben. Wat dat betreft is het Westen even misdadig als bin Laden. Dus Bush is een even grote als niet grotere terrorist.

  Wat betreft Kosovo, die was een even grote leugen als Irak. Dus dat kan je niet als voorbeeld van verlichting voeren.

 15. ronald ronald

  Avatar van ronald
  Ik weet niet of ik jullie dit kan aandoen; maar voor de discussie over terrorisme, wat wel en geen terroristische handeling is, is dit een
  klein maar interresant hardcore voorbeeld. Het is dus begrijp ik uit de begeleidende tekst een civiele helicopter, geen militaire die neergehaald is. De inzittende zijn o.a. civiele ingenieurs.
  Kijk alsjeblieft niet als je niet tegen schokkende beelden kunt. Echt svp niet doen dan.
  http://www.liveleak.com/view?i=7ad2561232

  @mihai:
  Over de Twintowers, ja ik meen me te herinneren dat een aantal westerse politici toen ook zeiden dat we in oorlog waren met het islamistische fundamentele jihadistische terrorisme. En waarschijnlijk zullen we de oorlog niet verliezen, wel zal het een harde strijd zijn tegen de islamisten. (Mensen- groeperingen die de Islam als politiek staats en regeringsbestel willen instellen ipv een democratisch. Zelf denk ik dat China met de overwinning er vandoor gaat.

 16. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @ronald

  Quote: ”De inzittende zijn o.a. civiele ingenieurs.”

  Hoe kom je daarbij dat ze “civiele ingenieurs” zijn? Op die site zeggen ze helemaal niks over “civiele ingenieurs”. Dus bewijs het.

  Daarnaast, het enige referentie naar de afkomst van die mensen is dat ze van “Blackwater Security Consulting a subsidiary of North Carolina-based Blackwater” kwamen. Die waren toch die huurmoordenaars die door de straten van Bagdad in een jeep rijden en burgers voor de lol doodschieten?

  Maar je bent sowieso off-topic want de blog ging over de Westerse verlichting. Het zou geschikter zijn als je een videoclip zou laten zien van de “seventy military interventions since World war II in which between 12 and 16 million people have died, 95% of whom were civilians”, militaire interventies van de Verenigde Staten.

  http://www.barcelona2004.org/eng/actualidad/noticias/html/f042731.htm Dit zou veel beter bij het onderwerp passen.

  Reactie is geredigeerd

 17. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Je conclusie klopt, maar is niet geheel volledig. Er had moeten staan:

  GEEN ENKELE cultur is zo open minded als ze beweert te zijn.

  Met als noot: en de culturen die van zichzelf al weinig open minded zijn, nog wel het minst. Bijvoorbeeld dus die culturen die eigen gewoontes andermans klooster binnen willen brengen.

  P.S. Helaas zit in (on)volledigheid juist de clou van heel veel beweringen.

  P.P.S.S. De clou van openmindedness zit in de hoeveelheid kritiek en zelfkritiek die men toelaat. Dan ligt de situatie meteen volkomen helder. Iemand als alib bondon zou in welk willekeurig islamitisch land allang in de gevangenis zitten, zo niet erger (bij geruchte is dit zelfs de reden dat alib bondon in Nederland verkeert).

  Reactie is geredigeerd

Leave a Reply