Skip to content

Geuren beïnvloeden je gedrag

Rob Holland, Merel Hendricks, and Henk Aarts stelden zich de vraag of een geur ons gedrag onbewust kan beïnvloeden. Daarvoor hebben ze een aantal testen bedacht.

Tijdens de testen hebben ze een schoonmaakmiddel met citroengeur in een emmer met warm water gedaan en dat hebben ze verborgen. Daarna hebben ze een aantal vrijwilligers aan verschillende testen onderworpen.

In een eerste test hebben ze gevraagd om groepen letters op een computerscherm te bekijken en op een knop te drukken als ze een woord herkennen. Hun reactietijd toonde aan dat de geur een invloed heeft op gedrag. Slechts in de helft van de tijd was de citroengeur aanwezig. De woorden waren in twee groepen verdeeld, schoonmaak woorden en niet schoonmaak woorden. Hier is het resultaat:

Dus de reactietijd was veel sneller in het herkennen van schoonmaakwoorden als er een schoonmaakmiddelgeur aanwezig was. Deze woorden werden echter langzamer dan andere woorden herkend in het geval dat de geur afwezig was. Slechts zes uit de vijftig deelnemers hebben een geur opgemekt.

In de tweede test worden de deelnemers gevraagd wat ze van plan zijn om op die dag te gaan doen. Zesendertig procent beantwoorde iets dat met schoonmaken te maken had in een kamer met de geur en slechts elf procent in de kamer zonder geur.

In de laatste test vroegen ze studenten om een formulier in te vullen en ze kregen ook een kruimelig koekje te eten. Een verborgen camera registreerde hoe vaak de studenten hun kruimels op gingen ruimen.

Dus in de aanwezigheid van de schoonmaakmiddelgeur gaan de mensen veel vaker de kruimels opruimen dan zonder geur. Slechts een deelnemer vertelde om bewust te zijn van de geur en zijn gegevens werden niet meegenomen in de telling.

Commentaar voor de vrijewilfanaten
Dit onderzoek suggereert dat de aanwezigheid van een geur onze beslissingen onbewust beïnvloedt. Dit is in strijd met onze intuïtie. We hebben het gevoel dat ze zelf beslissen om onze kruimels wel of niet op te ruimen, terwijl er blijkt dat een klein onbewust detail in de omgeving een heel grote rol speelt in ons gedrag. We zijn voortdurend omringd door geuren, dus deze hebben waarschijnlijk in de meeste gevallen een invloed op wat we doen. Denk daarna ook dat er ook andere elementen in onze omgeving dezelfde onbewuste invloed op ons gedrag hebben. Dus de vrije wil fanaat moet het aantonen, dat ondanks al deze invloed elementen toch ruimte blijft voor het bestaan van een vrije wil.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply