Skip to content

Een minder intelligent argumentdesign

Het darwinisme is “slechts een theorie” (“just a theory”), zeggen sommige aanhangers van intelligent design, en dus, menen ze, we hoeven het niet echt te geloven. Deze stelling is echter een regelrechte drogreden: de zogenaamde equivocatie, of dubbelzinnigheid. De drogreden van deze uitspraak ligt in het feit dat het woord “theorie” twee betekenissen heeft:

1. Van Dale: “persoonlijke opvatting ter verklaring van zekere gebeurtenissen. Mijn theorie is dat …”

2. Wetenschappelijke theorie, zoals de relativiteitstheorie, zwaartekrachttheorie, atoomtheorie en evolutietheorie. Een wetenschappelijke theorie is een logisch coherent systeem, dat gebeurtenissen kan voorspelen. Dit systeem is getest met experimenten en observatie. In de wetenschap heeft een wetenschappelijke theorie een hoge graad van waarschijnlijkheid, in tegenstelling met een persoonlijke mening.

Hoe ontstaat deze drogreden dan? Als men twee betekenissen van een woord door elkaar gebruikt, dan praten we over equivocatie. Bijvoorbeeld:

Enige honden hebben een witte vacht. Fido is een enige hond. Dus Fido heeft witte vacht.”

Nu echter terug naar onze creationisten. Stel dat hun stelling is: “(1) De evolutietheorie is slechts een theorie. (2) Een theorie hoef je niet te geloven.” In de eerste zin gebruiken ze het woord “theorie” met dezelfde betekenis als in “wetenschappelijke theorie”. In de tweede zin gebruiken ze het woord “theorie” zoals in ons eerste voorbeeld uit Van Dale, namelijk als “persoonlijke opvatting”. Pak ze Fido, het is een drogreden.

Het is wel mogelijk dat de creationisten ook in de eerste zin het woord “theorie” met dezelfde betekenis als “persoonlijke opvatting” gebruiken. Maar dan gebruiken ze een andere drogredenen. Als de wetenschapper over de evolutietheorie spreekt, heeft hij in zijn gedachte een wetenschappelijke theorie, terwijl de creationist in deze situatie de pretentie heeft dat de wetenschapper een andere betekenis van “theorie” gebruikt. Dus de creationist legt woorden in de mond van de wetenschapper. Het gevolg is dat de creationist een aanval doet op een niet gemaakte uitspraak van de wetenschapper. Deze drogreden is de “stroman” drogreden.

Nou de vraag is of de creationist bewust zijn publiek wil misleiden of is hij geschapen toen god ook de alcohol had geschapen en daarmee ging experimenteren? Alsjeblieft, terug naar de ontwerptafel.


Geredigeerd door Pascale Esveld

One Comment

Leave a Reply