Skip to content

Dubbele paspoortgelul alweer

Mag ik lid zijn van de regering als ik twee nationaliteiten heb? Natuurlijk. Want ik heb het fundamentele recht om lid te kunnen worden van elke instantie die over mijn lot beslist. Ik heb bijvoorbeeld ook het recht om lid te zijn van de Amerikaanse regering. Ik zie geen enkele reden waarom slechts Wilders het recht zou hebben om te mogen beslissen dat ik vergast of gedeporteerd zou worden, zonder dat ik daarover iets zou mogen zeggen, vanuit een gelijke positie.


Geredigeerd door Pascale Esveld

12 Comments

 1. landheha landheha

  Avatar van landheha
  Nee, het is geen recht om lid te zijn van een regering, het is een mogelijkheid. Zorg eerst maar dat je gekozen wordt.

  In het westen met zijn scheiding tussen verschillende machten is het vrij lastig om lid te worden van een instantie die over je eigen lot beslist. Juist om machtsmisbruik en belangenverstrengeling te voorkomen.

  Noem mij de erkende wet die zegt dat JIJ het recht hebt om deel uit te maken van ELKE instantie die over jouw lot beslist.

 2. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @landheha
  Quote: ”Nee, het is geen recht om lid te zijn van een regering, het is een mogelijkheid. Zorg eerst maar dat je gekozen wordt.”
  Als je mijn formulering leest zie je: “recht om lid te kunnen worden”. Wilders wil het “kunnen” uitsluiten. Ik heb dus niet gezegd wat jij denkt dat ik heb gezegd.

  Quote: ”Noem mij de erkende wet die zegt dat JIJ het recht hebt om deel uit te maken van ELKE instantie die over jouw lot beslist.”
  Ik hoef geen wet te hebben om te weten welke rechten ik heb. Ik heb bijvoorbeeld mensenrechten ook in een dictatuur die mij die rechten niet wettelijk heeft gegeven.

 3. alib alib

  Avatar van alib
  Je hebt het recht inderdaad. Het is bij wet geregeld. Dat Wilders vervolgens de wet wil veranderen is een andere zaak. Welke rechten jij persoonlijk vindt dat je hebt doet niet zoveel ter zake in het recht vrees ik. Je zou bv ook kunnen stellen dat je het recht hebt om drie maal te trouwen. Volgens de wet kan dat weer niet… In Nederland althans.

  Wat de andere kant betreft geef ik je wel gelijk. Waar bemoeit die eikel zich mee?

 4. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @alib
  Het ging om welke rechten ik heb tegenover een instantie die over mijn lot kan beslissen. Elke instantie kan slechts bestaan bij gratie van mijn acceptatie van die instantie. Zodra er een groep mensen een instantie vormt, die over mijn lot beslist, waaraan ik niet vanuit een gelijke positie mee kan beslissen, erken ik die instantie niet. Die instantie bestaat dus niet. Zij kunnen dan mijn lot slechts met geweld bepalen, zonder dat er een rechtvaardiging voor die instantie bestaat.

  Wat betreft het trouwen met drie vrouwen, zie ik geen reden waarom ik dat niet zou mogen (of een vrouw met drie mannen). Iedereen heeft het recht om alles te doen met zichzelf en andere instemmende volwassenen en dieren, zolang hun handeling de welzijn van een niet instemmende andere niet negatief beïnvloedt.

 5. landheha landheha

  Avatar van landheha
  Shit, daar baal ik van, van dat slechte lezen van mij. Over ‘kunnen’ heengelezen. Sorry.

  Maar ook in de VN rechten van de mens staat dit niet. ‘Deelnemen in’ is iets anders dan ‘deel uitmaken van’.
  Helaas voor jou en mij bestaan instanties echt, ongeacht onze erkenning of ontkenning.
  Wijk je te ver af van de norm, dan rolt bv. in Saudie Arabie op het plein je hoofd in het stof, los.

 6. alib alib

  Avatar van alib
  @Mihai
  Prima wat mij betreft hoor. Dat wordt een lekker robbertje vechten met pappa ‘Staat der Nederlanden’. Hang je het libertaristische gedachtegoed aan (dat is toch lichtelijk anders dan het ‘libertaire’)?

  Maar goed, de premisse is dus: ik aanvaard geen enkel gezag (op het ‘mijne’ na dan).

  Reactie is geredigeerd

 7. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @landheha

  Quote: ”Maar ook in de VN rechten van de mens staat dit niet.”

  Nou en? Ze hebben het voor het hoofd gezien. De mensen die in de V.N.-vergaderingen zitten zijn vertegenwoordigers van regeringen, van de macht. Daardoor zien ze rechten over het hoofd, die hun positie doet wankelen.

  Quotes: ”Helaas voor jou en mij bestaan instanties echt, ongeacht onze erkenning of ontkenning.

  Wijk je te ver af van de norm, dan rolt bv. in Saudie Arabie op het plein je hoofd in het stof, los.”

  En waarom is dit een tegenargument? Stel dat iemand 150 jaar geleden zou hebben gezegd: “Vrouwen moeten stemrecht krijgen”. En een andere zou hebben gereageerd: “Helaas hebben ze dat niet.” Waarom zou dat een tegenargument zijn? Bovendien maak je geen zorgen. De dictatuur in SA zal, nog binnen onze generatie denk ik, vallen, ondanks de Westerse hulp. En dit val zal waarschijnlijk ook gepaard gaan met een aantal aanslagen in het Westen.

  Reactie is geredigeerd

 8. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @alib

  "Government is not a state of office but a state of mind. A willingness to accept the burden of true leadership." – Tony Blair

  Hier heeft Blair zich waarschijnlijk versproken, maar hij heeft een waarheid verteld, die regeringen niet graag in het openbaar willen vertellen. Regering is slechts in je hoofd. En een regering profiteert van het feit dat jouw gedrag zodanig is alsof de regering een werkelijkheid zou hebben, een legitimering in zichzelf, buiten jezelf, groter dan jezelf. In feite is jouw gedrag hetzelfde gebleven als in de tijden waarin de regering door God op aarde was geplaatst.

 9. landheha landheha

  Avatar van landheha
  Het is een beeld dat jouw stelling dat een instantie niet bestaat als jij hem niet erkent wat moet ondermijnen.

  Rechtsprekende instanties zijn een realiteit in de wereld en de gevolgen zijn overal waar je kijkt zichtbaar. Zeggen dat ze niet bestaan lijkt me een beetje een wereldvreemde uitspraak.

  Jou individuele erkenning is niet direct maatgevend voor alle andere mensen die net zo goed als jij deze wereld bevolken. Wie het meeste gewicht in de schaal legt bepaalt de richting waarin de realiteit zich ontwikkelt.

 10. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @landheha

  Quote: ”Het is een beeld dat jouw stelling dat een instantie niet bestaat als jij hem niet erkent wat moet ondermijnen.”

  Neem bijvoorbeeld de dictator Ceausescu. Toen ik met de revolutie tegen hem mee heb gedaan erkende ik niet zijn bestaan als leider, zijn regering niet als regering en zijn staat niet als staat. Dat hij geweld gebruikte om mij tot allerlei dingen te dwingen dat betekent niet dat hij en zijn instanties bestonden.

  We maken afspraken dat we bepaalde regels volgen en dat noemen we een “instantie”. Onze houding ten opzichte van deze afspraken, is een gedrag dat lijkt alsof de instantie zou bestaan. Maar de instantie op zich bestaat niet in de werkelijkheid, het is alleen een gevoel dat we hebben over een bepaalde stand van zaken. Dat gevoel kan je blijven hebben, zoals in het geval van Alib, omdat je door de cultuur bent gebrainwashed, of je kan bewust worden dat de instantie niet bestaat als jij het niet erkent. Het feit dat iemand je dwingt om bepaalde regels te volgen maakt de instantie die hij zegt te vertegenwoordigen of te verdedigen niet een realiteit. Slechts het geweld is een realiteit.

  Quote: ”Jou individuele erkenning is niet direct maatgevend voor alle andere mensen die net zo goed als jij deze wereld bevolken. Wie het meeste gewicht in de schaal legt bepaalt de richting waarin de realiteit zich ontwikkelt.”

  Maar het is nog steeds een kwestie van houding van de deelnemers. Als 16 miljoen Nederlanders zeggen dat de regering niet bestaat, dan bestaat ze niet. De houding van 16 miljoen Nederlanders bestaat niet zonder mijn houding. Dus het feit dat ik een instantie wel of niet erken zegt iets over het bestaan of niet bestaan van een instantie.

  Daarbij denk bijvoorbeeld dat ik een houding in kan nemen tegenover de meerderheid van de bevolking. Stel dat alle mensen, behalve ik in het bestaan van een werelddictatuur gelooft en gelooft dat als gevolg daarvan men gerechtvaardigd is om mij te vermoorden. Stel dat ik toegang zou hebben tot de knop van Bush die de hele wereld kan vernietigen. Als ik de werelddictatuur niet als een bestaande instantie accepteer, ben ik vrij om de knop in te drukken en de hele wereld te vernietigen.

  En ik ben slechts bereid om een instantie te erkennen als ik vanuit een gelijke positie als alle andere deelnemers kan bepalen wat de regels van het spel zijn. Anders is het niets anders dan dwang, geweld die de groep aan mij oplegt.

  Reactie is geredigeerd

 11. landheha landheha

  Avatar van landheha
  Respect voor je optreden tegen Ceausescu. Als talent zul je zeker een groter risico op "verhoogde aandacht" hebben kunnen rekenen.

  Ik denk met je mee en weet heel goed dat ik ook in staat ben om een afwijkende mening in te nemen van welke groep dan ook. Stel dat wij samen net zo sterk zijn als 5 miljoen gewone mensen, dan nog zal het restant ons voorlopig de baas zijn. Het zal tijd kosten om hen ook te overtuigen, of je moet naar dwangmiddelen willen grijpen.
  Ook democratie is te zien als een vorm van dwang voor de andersdenkende… Een grote groep mensen die hetzelfde denkt schept zijn eigen werkelijkheid.

  Al heb jij toegang tot "de knop van Bush", dan nog kun je de wereld niet vernietigen. Ook jij bent beperkt door je instelling, die mij in de kern ‘rechtvaardig’ lijkt.

 12. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @landheha
  Quote: ”Ik denk met je mee en weet heel goed dat ik ook in staat ben om een afwijkende mening in te nemen van welke groep dan ook. Stel dat wij samen net zo sterk zijn als 5 miljoen gewone mensen, dan nog zal het restant ons voorlopig de baas zijn. Het zal tijd kosten om hen ook te overtuigen, of je moet naar dwangmiddelen willen grijpen.”

  Ik zie het anders. Het is niet zo dat in een groep mensen X procent van een andere mening is. Waar het om gaat dat er een Y procent is, die denkt: “welnu ik zou graag een andere mening willen hebben, maar de meerderheid denkt/is nu eenmaal zo. Ik kan er niets aan doen en niets veranderen. Dus dan maar met de meerderheid mee gaan.” En ik gebruik de anti-Ceausescu revolutie altijd als voorbeeld. Mijn buurvrouw riep me om niet met de eerste demonstraties mee te doen, want het was gevaarlijk. Ik zou op dat moment gedood kunnen worden of gefilmd en later verdwijnen. Ik begreep heel goed wat de buurvrouw zei, maar op dat moment had ik geen andere keuze. Want als ik niet mee zou doen, en iedereen hetzelfde zou doen, dan zou nooit een revolutie zijn geweest. Dus waar het om gaat is om op een bepaalde manier te denken, omdat jou manier van denken een bepaalde verandering brengt. Je kan je manier van denken noch door het feit dat de meerderheid anders denkt, noch door de macht laten bepalen.

Leave a Reply