Skip to content

Dubbel paspoort gelul

Ik denk dat ik een dubbel paspoort heb. Zeker weet ik het niet, want ik ben langer dan tien jaar niet meer bij de Roemeense ambassade geweest om het te verlengen. En omdat ik noch de Roemeense noch de Nederlandse wetten over dubbele paspoort ken, weet ik niet of ik het nog heb. In ieder geval de discussie over het dubbele paspoort is gewoon gelul van de bovenste plank.

Ten eerste voel ik me geen Nederlander. Ik voel me ook geen Roemeen. Ik voel me noch European, noch Westerling, noch Aardebewoner noch niks. Ik ben intelligenter dan alle andere mensen die zich lid van een groep voelen.

Ten tweede, slechts een idioot of een misdadiger kan in paspoorten geloven. Grenzen, landen, volkeren en passpoorten zijn ideeën die door sommigen in leven gehouden worden omdat ze misdadig zijn en door anderen omdat ze dom zijn.

Ten deerde, zonder enige passpoort wordt alles moeilijker in de wereld, met reizen en zo. Overal worden extra vragen gesteld als je geen paspoort hebt, je wordt overal anders behandeld. Want anders zou ik helemaal geen paspoort hebben.

Ten vierde ik heb twee passpoorten slechts omdat ze beide handig vind. In Nederland als je geen Nederlandse paspoort hebt, word je onderworpen aan een berg bureaucratie. Voor alles wat je moet doen, moet je zonder een Nederlandse paspoort extra handelingen verrichten. Zonder passpoort mag je sommige dingen helemaal niet doen. En plotseling en uit het niks, denken sommige idioten om je meer rechten te kunnen verschaffen met een passpoort. Mocht ik ooit te ziek worden, te dom om zaken te doen of werkloos voor één of andere reden, dan heb ik meer zekerheid voor een beter leven dan zonder een passpoort. Dus ik heb een Nederlands paspoort slechts voor gemak.

Ten vijfde heb het Roemeense paspoort vooral voor gemak. Vroeger was het zo dat je met een Roemeense paspoort goedkoper in een Roemeens hotel kon logeren of je kon allerlei dingen goedkoper doen. Met een Roemeens paspoort zou ik ook betere zaken in Roemenie kunnen doen. Ik denk dat je makkelijker onroerend goed en land met een Roemeense paspoort kan kopen. Ik zie daardoor geen reden waarom ik het weg zou moeten doen. Dus de Nederlandse regering, door te eisen om een slechts een Nederlands paspoort te hebben, berooft mij van geld.

Ten zesde heb ik het Roemeense paspoort voor veiligheid. Ik ken voldoende massapsychologie, geschiedenis en politiek om te weten dat je nergens een garantie hebt dat je veilig bent. Ik heb geen enkele garantie dat de stemming in Nederland niet gaat veranderen, dat de Nederlandse nationaliteit mij niet ontnomen gaat worden. Ik heb geen garantie dat men mij nooit zal willen deporteren of vergassen. Of het een onrealistische angst is, daar gaat het niet om. Ik weet dat ik een fundamenteel recht heb om alle mensen te wantrouwen en voor mijzelf zoveel mogelijke zekerheden te vergaren. In het geval dat men mij het land uit wil gooien of mij vermoorden, zou ik makkelijker naar Roemenie terug kunnen gaan. Zonder passpoort zou dat moeilijker zijn.

Ten zevende, kan ik plotseling op het idee komen om terug naar Roemenie te gaan. Of het chauvinisme of de vreemdelingenhaat te groot worden, of ik op andere gedachten kom, ik zie geen reden om de kans op terugkeer kleiner te maken. Ik heb het recht om in elk land ter wereld te leven. Slechts het geweld van de idioten en misdadigers, die in paspoorten geloven, kan mij tegen houden. Dus het hebben van meerdere paspoorten, helpt mij dit geweld te ontwijken. Het helpt mij, tenminste in de landen waar ik een paspoort van heb, makkelijker te leven, als ik dat zelf kies.

Ten achtste, verwacht de Nederlandse regering om mijn geest te kunnen manipuleren. Men denkt dat ik zo dom ben, dat ze (met kunstmatige ingrepen) in mij van die inferieure patriottische of nationalistische gevoelens op kan roepen. Men probeert dit onder de mom van “integratie” te doen. Men denkt dat ik hun macht plotseling legitiem zou vinden en dat ik met enthousiasme aan hen zal onderwerpen. Want zodra je denkt bij een groep te horen, zodra je patriottisch of nationalistisch bent, ben je eerder geneigd om in de leiders van de groep te geloven, om ze te volgen en om je te laten manipuleren.

De eis om slechts een passpoort te hebben is dus een aanslag op mijn vrijheid, de vrijheid om te doen wat ik wil doen, mijn financiële vrijheid, mijn vrijheid om zonder angst te leven, mijn politieke vrijheid, mijn denkvrijheid. De scrotums in Den Haag beroven me met geweld van mijn vrijheid.


Geredigeerd door Pascale Esveld

12 Comments

 1. peter louter peter louter

  Avatar van peter louter
  Het probleem van kiezen is dat het je opties beperkt.
  Is je verhaal niet wat opportunistisch?
  Ik heb ook geen twee paspoorten, ook niet nodig.

 2. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Peter

  Volgens mijn Van Dale is opportunisme: “het handelen zonder bepaald beginsel, naar de eisen van het ogenblik, waarbij men er naar streeft iedere omstandigheid ten voordele van zichzelf of zijn partij aan te wenden”.

  1. Je bent het met mij eens dat opportunisme een negatieve betekenis heeft.
  2. Opportunisme gaat over “voordelen”. Welke soort voordelen zouden opportunisme negatief maken? Stel je voor dat jij op zodanige manier handelt dat jij als gevolgen daarvan tien euro meer hebt. Is dat voldoende om het opportunisme te noemen? Nee. Het is pas opportunisme als je tien euro meer verdient ten nadele van mij. Pas op het moment dat ik iets verlies kan je van opportunisme spreken. Maar ook het feit dat ik iets verlies, is niet een voldoende voorwaarde om van opportunisme te spreken. Pas op het moment dat ik in een bepaalde situatie volgens een principe handel en tien euro win, terwijl jij iets verliest, en in een volgende situatie, als ik volgens hetzelfde principe zou handelen, jij zou winnen en ik zou verliezen en op dat moment zeg ik dat ik heel andere principe heb, zodat ik ook in de tweede situatie ook zou winnen, terwijl jij iets verliest, pas op dat moment kan je van opportunisme spreken. Opportunisme is dus een inconsistentie in de principes, gepaard met een winst ten nadelen van een andere. Als jij denkt dat mijn verhaal opportunistisch is, moet je de volgende dingen aantonen: (A) dat ik niet consistent in mijn principes ben en (B) dat ik voordelen heb ten nadelen van iemand anders.

  “Het probleem van kiezen is dat het je opties beperkt.” Dit is een voor mij onbegrijpelijke zin.

  “Ik heb ook geen twee paspoorten, ook niet nodig.” Dit is een drogreden.

 3. peter louter peter louter

  Avatar van peter louter
  Mijn omschrijving wordt door van Dale weer verder verhelderd en door jou verduistert. Van Dale schrijft nergens dat opportunisme ten nadele van anderen is (hoeft te zijn).
  Kiezen tussen twee paspoorten beperkt je opties, zo duidelijk?

 4. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Mijn stelling is dat om van opportunisme te kunnen spreken moet je de volgende aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. iemand handelt in verschillende situaties volgens verschillende principes. Bijvoorbeeld het feit dat het Westen sommige dictators met militair geweld verwijdert en met andere dictators samenwerkt. In het eerste geval is men van mening dat het beter is om een dictator omver te werpen. In het tweede geval is men van mening dat de dictator de stabiliteit in de regio waarborgt of dat door een nauwe relatie met de dictator men een goede invloed op de dictator kan hebben.
  2. deze principes zijn met elkaar in strijd.
  3. men heeft zelf voordeel in beide situaties. Bijvoorbeeld het Westen heeft een voordeel bij het omver werpen van Saddam. En het Westen had een voordeel bij het in macht houden van tientallen andere dictators.
  4. iemand anders heeft een nadeel van deze handelingen.

  Ben je het met mij eens dat opportunisme aan deze vier voorwaarden moet voldoen?

 5. de Ouderling de Ouderling

  Avatar van de Ouderling
  Opportunisme, van twee walletjes eten, respectloos. Wat doe jij om de wereld te verbeteren?

 6. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @de Ouderling

  Ben je het met de vier voorwaarden van het opportunisme eens of niet?

  Quote: “Wat doe jij om de wereld te verbeteren?”

  Waarom is deze vraag relevant voor mijn stuk?

 7. Peter Louter Peter Louter

  Avatar van Peter Louter
  Waarom maak je het zo ingewikkeld.
  Volgens je blog pak je altijd het paspoort dat je het meeste voordeel oplevert

 8. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Doe jij niet wat het meeste voordeel oplevert?

  Neem je als je haast hebt niet de trein die het snelst aankomt? Koop je niet bij de winkel die de beste kwaliteit voor de laagste prijst biedt? Verkoop je niet aan die persoon die het meeste voor je product biedt? Als een regel in de aangifte het toestaat, ga je niet iets van de belasting aftrekken? Ben je dan opportunistisch?

  Dus de meeste mensen doen in de meeste gevallen datgene wat het meest voordeel oplevert. Dus het feit dat iets het meest oplevert is niet voldoende om van opportunisme te spreken. Ben je het met mij eens of niet?

 9. peter louter peter louter

  Avatar van peter louter
  Je haalt voortdurend twee dingen door elkaar.
  Sommige mensen hebben beginselen die hun keuze bepalen. Voor- of nadeel neem je dan op de koop toe.

 10. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @ peter

  Ik haal niet twee dingen door elkaar.

  Quote: “Sommige mensen hebben beginselen die hun keuze bepalen. Voor- of nadeel neem je dan op de koop toe.”

  Twee dingen:
  (1) Is dat niet precies wat ik zeg, dat opportunisme te maken heeft met het wisselen van beginselen om een voordeel te behalen? In mijn stuk ben ik trouw aan mijn beginselen gebleven. Ben ik van beginselen veranderd?

  (2) opportunisme is slechts opportunisme als er iemand een nadeel van je handelingen heeft. Als jij op een onbewoond eiland woont en op een dag volgens religieuze principes leeft en volgende dag volgens atheïstische principes, dan ben je geen opportunist. Ik heb een nog beter voorbeeld van opportunisme: Het Westen wil de Derde Wereld leeg blijven roven, maar wil geen migranten hebben, die van de welvaart komen profiteren. Dit is pas een inconsistente theorie. Want als je van roven houdt, moet je het accepteren dat ook anderen willen profiteren. En als je niet wil dat anderen van je profiteren, moet je het zelf ook niet doen. Als het Westen zou stoppen met roven, zou dat tot een welvaart van veel mensen leiden en daarmee zou de behoefte van velen niet meer bestaan om te migreren. Dan zou migratie slechts het gevolg van familiehereniging zijn of een keuze ontstaan uit bepaalde voorkeuren. Als gevolg daarvan zouden er noch paspoorten, noch grenzen nodig zijn. Dus als de Nederlandse regering niet opportunistisch zou zijn, zouden we deze discussie nu niet hebben. Maar omdat het Westen wil blijven roven en de geroofde mensen buiten de grenzen wil houden, houdt men een systeem van paspoorten en grenzen in leven. En dat is een opportunisme dat veel mensen grote schade toebrengt en het kost velen hun leven. De voordelen die ik heb door twee paspoorten te hebben, lijken me negligéabel in vergelijking met het bovengenoemde opportunisme, vooral dat mijn voordelen de Nederlandse regering geen schade toebrengt.

  En kan de Nederlandse regering mij verwijten dat ik voordelen van twee paspoorten heb? Nee, want de Nederlandse regering moet eerst consistent zijn en stoppen met het roven van de derde wereld.

 11. alib alib

  Avatar van alib
  Te vrezen valt dat je binnen afzienbare tijd nog maar een paspoort zult hebben. Maar je kan geluk hebben. En van mij mag je. Het is in deze dagen nogal wat: iemand iets extra’s gunnen…

Leave a Reply