Skip to content

Droomreden® over vrije wil


Morpheus, de zoon van Hypnos, zoon en kleinzoon van Nyx, schenkt sommige filosofen briljante ideeën in hun slaap. En sommige van deze ideeën zijn drie keer het kleinkind van Nyx. Enfin, de oude Grieken zijn allang dood en om een lange mythologie kort te maken, sommige van hedendaagse filosofen worden wakker en het eerste wat ze gaan doen, is hun idee plaatsen als reactie op mijn blog. Nee, denken ze, ze hoeven hun idee niet nog een keer te checken. Bij Mihai komt het altijd goed, want hij verzamelt drogredenen. Deze wil ik met jullie delen:


"Vannacht werd ik wakker, en me onder andere geamaseerd met het volgende:
Maak een 2×2 tabel, met horizontaal:
Gedetermineerdheid (er is geen vrije wil): JA | NEE
Vertikaal:
Unanimiteit (iedereen is het er mee eens): JA | NEE

Loop de vier mogelijkheden af. Voor interessant: kolom 1: Gedetermineerdheid: JA .
Twee mogelijkheden: Unanimiteit JA, Unanimitiet NEE.

Gedermimeerdheid JA, uninamiteit JA komt overeen met jouw positie. Gedetermimeerdheid JA, uninamiteit NEE is contradictoir (Gedetermineerdheid JA betekent gedetermineerdheid in alles, dus ook gedetertmineerdheid in gedetermineerdheid). Of: als iemand het niet eens is met gedetermineerdheid, terwijl gedetermineerdheid wel de werkelijkheid is, wijkt deze persoon met zijn mening af van de werkelijkheid, en heeft dus vrije wil.

Als je de tabel verder bekijkt, blijkt dat alleen Gedetermineerdheid NEE, Unanimiteit NEE een zinvolle combinatie is.

En, low and behold: dat is ook de werkelijkheid."

Dus zoiets:

Determinisme

Unanimiteit

JA

NEE


JA


Consistent

Contradictoir

Niemand gelooft in gedetermineerdheid, dus is dat kennelijk gedetermineerd.

NEE

Contradictoir

Sommige mensen geloven niet in gedetermineerdheid, terwijl gedetermineerdheid wel de werkelijkheid is. Dat is vrije wil.

Consistent

Nou laten we aan een stukje interpretatie doen. Wat onze filosoof zegt is het volgende:

Als we in een gedetermineerde wereld zouden leven, dan zou iedereen in determinisme moeten geloven. We zien echter dat niet iedereen in determinisme gelooft. Sterker nog het is zelfs een contradictie dat in een gedetermineerde wereld sommige mensen niet in het determinisme zouden geloven. De enige logisch correcte optie is dat in een niet gedetermineerde wereld sommige mensen wel en anderen niet in determinisme geloven. En dat komt precies overeen met de huidige situatie. Dus, concludeert onze filosoof, de wereld is niet gedetermineerd en de mens heeft een vrije wil.

Genoeg interpretatie. Als ik een dochter van vijf zou hebben zou ik nu zeggen: "Zelfs mijn dochter van vijf zou het bovenste argument raar vinden." Waarom?

Er zijn verschillende definities van determinisme, maar ik ken geen enkele die tot dit argument zou kunnen leiden. Kijk bijvoorbeeld naar Daniel Dennett’s definitie: "A universe is deterministic if there are transition rules (the laws of physics) that determine exactly which state description follows any particular state description."

Met andere woorden de natuurwetten maken slechts één toekomstige wereld mogelijk, aan de hand van de wereld zoals hij nu is. En de wereld is nu noodzakelijk zoals hij is, als gevolg van de situatie in het verleden.

Het feit dat er slechts een toekomstige wereld mogelijk is, zegt helemaal niets over welke soort mensen in deze wereld zullen bestaan. Als de wereld gedetermineerd is, dat betekent niet dat alle mensen in determinisme moeten geloven. Wat de mensen geloven is slechts afhankelijk van de toestand van de wereld in het verleden en van de natuurwetten. Noch de toestanden in het verleden (zoals we hen kennen), noch de natuurwetten vereisen dat in een gedetermineerde wereld iedereen in determinisme zou geloven.

Stel je bijvoorbeeld voor dat ik in determinisme geloof en onze filosoof niet. We maken allebei een robot. Beide robots zijn gedetermineerd. Stel je voor dat we onze robots een overtuiging zouden kunnen geven. Ik geef mijn robotje de overtuiging dat de wereld gedetermineerd is. Onze filosoof geeft zijn robotje het tegenovergestelde geloof. We hebben zodanig twee verschillende robots, met twee verschillende overtuigingen terwijl ze allebei gedetermineerd zijn. Het feit dat deze robots gedetermineerd zijn, legt geen stro breed in de weg om hen het geloof te geven dat er een vrije wil zou bestaan.

We kunnen hen ook laten geloven dat er zeemeerminnen, eenhoorns of heksen bestaan. We kunnen hen zelfs laten geloven dat de koningin een sexy beest is en dat door haar aderen edel bloed vloeit. We kunnen hen alles laten geloven als determinisme waar is.

Oké, dat laatste is niet helemaal waar. We kunnen hen alleen laten geloven wat wij zelf gedetermineerd zijn om ze te doen geloven. Desondanks, is er geen enkele reden, dat als de wereld gedetermineerd is, onze robots in determinisme zouden moeten geloven.

Eerlijk gezegd, ben ik nog steeds verbaasd door zo’n stom argument. Heb of iets verkeerd begrepen?

Bij deze doop ik een gedroomde drogreden een droomreden. Nou ligt het aan jullie de drogredenen in zijn tekst bij naam te noemen. Welke zijn die?

P.S. De filosoof wil zijn naam bekend maken: Ruud Zweistra


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

71 Comments

 1. zeehond zeehond

  Avatar van zeehond
  zo’n enquete over wat men vindt zegt toch niks over of iets waar is of niet?

  nu is het wel zo dat de enquete niet een meerderheid oplevert die een bepaalde mening toegedaan is. dus niet een direkte ad populum in die zien dat de mening van de meerderheid de waarheid is.

  maar ook uit de verdeeldheid van de geenqueteerden kun je toch geen waarheden verbinden?

 2. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @zeehond

  ==nu is het wel zo dat de enquete niet een meerderheid oplevert die een bepaalde mening toegedaan is. dus niet een direkte ad populum in die zien dat de mening van de meerderheid de waarheid is.==

  Maar hij trekt zijn conclusie niet aan de hand van de meningen die er zijn. Hij trekt zijn conclusie aan de hand van het feit dat de meningen verdeeld zijn. Als determinisme waar zou zijn, zegt hij, zouden alle mensen hetzelfde geloven. Lees even zijn argument nog een keer.

  Reactie is geredigeerd

 3. zeehond zeehond

  Avatar van zeehond
  okay, een red herring dan. die hele enquete uitkomst heeft niets met het al dan niet bestaan van vrije wil te maken.

 4. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @zeehond

  ==okay, een red herring dan.==
  bijna
  == die hele enquete uitkomst heeft niets met het al dan niet bestaan van vrije wil te maken.==
  Inderdaad. Het is precies zoals je zou zeggen, dat als determinisme waar zou zijn alle stenen zouden dezelfde vorm, gewicht en uit hetzelfde materiaal moeten zijn.

 5. zeehond zeehond

  Avatar van zeehond
  welke drogredenen heeft red herring als meest nabije linker- en rechter buren?

 6. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  ==welke drogredenen heeft red herring als meest nabije linker- en rechter buren?==

  Links is een extreme red herring, rechts zijn de green herring, purple herring en de brown herring

  Stroman is als je worden in de mond van een andere legt en weerlegt.

  Reactie is geredigeerd

 7. zeehond zeehond

  Avatar van zeehond
  vertel maar welke drogreden is het, mijn benadering ‘red herring’ is de meest preciese die ik kan vinden.

 8. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  red herring is Partout’s specialiteit. De term stamt uit de vossenjacht. Als je met een rode harring knoeit, verliezen de hounds het spoor. het is dus op een verkeerde spoor brengen, om steeds over andere dingen te praten, die weliswaar waar zijn, maar niets met het onderwerp te maken hebben.

 9. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Ik begrijp het volkomen. Hoe heet deze filosoof? Daar zou ik graag meer van lezen.

 10. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Zeehond

  Inderdaad. Uit zijn premissen volgen niet zijn conclusies.

  @Ruud
  Ik wist niet dat je je naam bekend wilde hebben. maar ik zal het bekend maken.
  Reactie is geredigeerd

 11. zeehond zeehond

  Avatar van zeehond
  p.s. ik twijfelde nog over Argument By Pigheadedness maar ik besefte gelukkig op tijd dat het een ad hominempje mijnerzijds was.

 12. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Ah, die. Dat had ik kunnen weten. Briljant man. Met natuurlijk de bijbehorende felle critici. Zoals ieder briljant filosoof betaamt.

 13. zeehond zeehond

  Avatar van zeehond
  mihai, welke plaats heb je het onzekerheidsprincipe van heisenberg eigenlijk gegeven in de gedetermineerde wereld zonder vrije wil?

  Reactie is geredigeerd

 14. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @Ruud

  Je kan ook je argument verdedigen door te vertellen waarom determinisme zou moeten leiden tot menen die unaniem in determinisme geloven.

 15. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @zeehond

  Daar heb ik geen verstand van. Maar voor zover dat ik het weet, is de wereld op atomair nivo deterministisch. Je ziet immers geen indeterministen die rekenning houden dat als ze in de auto stappen en in de eerste versnelling schakkelen, de auto achteruit zou kunnen rijden. maar indetermimisme biedt ook geen kans voor vrije wil. indeterminisme is willekeur, randomness, dingen die plotseling gebeuren, uit het niets. dat is ook geen vrijheid.

 16. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mhai,
  Het zou toch bijzonder koddig zijn, als mensen gedetermineerd blijk gaven van vrije wil? Dan is het geen vrije wil, maar gedetermineerdheid.

 17. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Oeps, niet ingelogd. Maar zo’n sterk argument, dat moet wel weer van onze briljante filosoof zijn.

 18. ErPee ErPee

  Avatar van ErPee
  Is het dat determinisme waar het over gaat ? Op fysiek nivo ? Ik dacht dat bedoeld werd dat het zich uitstrekte over de hele wereld, dus ook over ons denken en handelen.

 19. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  Ik dacht dat ik je kon determineren om het te vertellen, maar het blijkt dat je gedetermineerd bent om te zwijgen.

 20. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Ben je het dus met me eens dat het inderdaad heel koddig zou zijn?

 21. AM AM

  Avatar van AM

  @ alle would(not)be filosofen

  Determinisme zegt iets over het verloop van het proces, maar niets over de oorsprong. Als onze wereld gedetermineerd is, moeten de voorwaarden aan de bron zodanig zijn geweest dat dit uiteindelijk via causaliteit geleid heeft tot wat we nu waarnemen; namelijk dat hele volksstammen in onzin geloven. Ik zou bijna zeggen dat je vrije wil nodig hebt om zo’n gedetermineerde wereld te verzinnen, maar goed.

  Een vraag: is het denkbaar dat een deterministische wereld uiteindelijk leidt tot vrije wil, dus dat in de startvoorwaarden dat resultaat is vastgelegd?

 22. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  Ik weet niet wat je wilt zeggen. Wat ik zeg is dat ik gedetermineerd ben om jou een rationeel argument te presenteren. De dingen die jouw gedrag en gedachtegang bepalen zijn ook afkomstig van de sociale omgeving, dus van mij gedrag, van mij argumenten. Mijn argument verandert iets in je, maar de richting waarin jij gaat zal het gegeven worden door de som van de krachten die op jou inwerken. Het is precies wat jij al die “idealisten” verwijt, dat hun denken bepaald is door hun dogma, niet door rationele argumenten. Hetzelfde gebeurt met jou. Als de krachten die jou dogma van de vrije wil in leven houden, sterker zijn dat de kracht van mijn argument, blijf je gedetermineerd om in het dogma te geloven. Ik zie dus nog steeds niet waarom determinisme tot een unanieme geloof in determinisme zou moeten leiden.

  Ik zou eerder geloven dat vrije wil tot dezelfde mening zou moeten leiden.

 23. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mihai / 21-07-2007 08:48
  @Ruud

  Ik weet niet wat je wilt zeggen. Wat ik zeg is dat ik gedetermineerd ben om jou een rationeel argument te presenteren.

  Reactie:
  Maar even goed zijn er talloze mensen die gedetemineerd zijn om een irrationeel argument te presenteren. Daarvan kan je ook zeggen dat ze ongedetermineerd zijn om een rationeel argument te presenteren.

  Citaat:
  De dingen die jouw gedrag en gedachtegang bepalen zijn ook afkomstig van de sociale omgeving, dus van mij gedrag, van mij argumenten. Mijn argument verandert iets in je, maar de richting waarin jij gaat zal het gegeven worden door de som van de krachten die op jou inwerken.

  Reactie:
  Als dat waar zou zijn, geldt het omgekeerde ook, en zou jij, en zeer veel anderen, heel anders argumenteren en heel andere meningen hebben, namelijk die veel dichter bij de mijne liggen.

  Citaat:
  Het is precies wat jij al die “idealisten” verwijt, dat hun denken bepaald is door hun dogma, niet door rationele argumenten. Hetzelfde gebeurt met jou.

  Reactie:
  Deze stelling sluit volgens mij naiet aan op de zinnen ervoor. Nadere uitleg in mijn richting is gewenst.

  Citaat:
  Als de krachten die jou dogma van de vrije wil in leven houden, sterker zijn dat de kracht van mijn argument, blijf je gedetermineerd om in het dogma te geloven.

  Reactie:
  Mijn stelling over het bestaan van een vrije wil is niet meer een dogma dan die van jou over absolute gedetermineerdheid.

  Citaat:
  Ik zie dus nog steeds niet waarom determinisme tot een unanieme geloof in determinisme zou moeten leiden.

  Reactie:
  Ik snap niet hoe dit op het voorgaande aansluit. Mijn argument is in feite boven al gegeven: het bestaan van mensen met irrationele meningen is volgens mij een gevolg van het bestaan van vrije wil, omdat gedetermineerdheid uitgaat van het volgen van de mechanische natuurlijke processen (zie al jouw beschrijvingen), en die mechanische natuurlijke processen nooit tot een irrationele uitkomst kunnen leiden.

  Reactie is geredigeerd

 24. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Maar even goed zijn er talloze mensen die gedetemineerd zijn om een irrationeel argument te presenteren. Daarvan kan je ook zeggen dat ze ongedetermineerd zijn om een rationeel argument te presenteren.==
  Dat kan je niet zeggen en tegelijkertijd iets relevant zeggen. Als ik niet gedetermineerd ben om homoseksueel te zijn, dat betekent niet dat ik ongedetermindeerd ben. Anders vallen we in de drogreden van Partout, die zegt dat als mijn cipier mijn wil niet gevangen kan houden, heb ik een vrije wil.

  ==Als dat waar zou zijn, geldt het omgekeerde ook,==
  Het geldt ook omgekeerd dat ik door jouw argumenten beïnvloed ben.
  ==en zou jij, en zeer veel anderen, heel anders argumenteren en heel andere meningen hebben, namelijk die veel dichter bij de mijne liggen.==
  Ik ben blijkbaar gedetermineerd om veel betere argumenten te hebben.

  ==Mijn stelling over het bestaan van een vrije wil is niet meer een dogma dan die van jou over absolute gedetermineerdheid.==
  Er is een aantal bewijzen voor determinisme. Er is geen enkel bewijs voor vrije wil. Daardoor is het waarschijnlijker dat het geloof in de vrije wil een dogma is. Vergelijk het maar met jouw stelling dat het geloven in een papiertje geschreven in twaalfhonderd een vorm van geestelijke ongezondheid is. Vrije wil is geschreven op een veel ouder papiertje. Dus weggooien dat dogma.

 25. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Mijn argument is in feite boven al gegeven: het bestaan van mensen met irrationele meningen is volgens mij een gevolg van het bestaan van vrije wil, omdat gedetermineerdheid uitgaat van het volgen van de mechanische natuurlijke processen (zie al jouw beschrijvingen), en die mechanische natuurlijke processen nooit tot een irrationele uitkomst kunnen leiden.==

  Ja, bedankt, eindelijk ga je je argument verdedigen. En waarom zouden “die mechanische natuurlijke processen nooit tot een irrationele uitkomst kunnen leiden”? Is er soms intelligent design in de natuur?

  Reactie is geredigeerd

 26. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Als ik niet gedetermineerd ben om homoseksueel te zijn, dat betekent niet dat ik ongedetermindeerd ben.

  Reactie:
  Jawel: je bent ongedetermineerd om homoseksueel te zijn.

  Citaat:
  Ik ben blijkbaar gedetermineerd om veel betere argumenten te hebben.

  Reactie:
  Ik dacht dat we dat al geregeld hadden? Als jij gedetermineerd was om betere argumenten te hebben, had je meer medestanders.

  Citaat:
  Er is een aantal bewijzen voor determinisme. Er is geen enkel bewijs voor vrije wil.

  Reactie:
  Al die mesen die het neit met je ens zijn, dan? Dat is wel een heel nare grpa die de gedetermineerdheid met je uithaalt, Mihai, geloof jij erin, en als beloning krijg je een overdaad aan tegenstanders teruggedetermineerd. Flauw hoor, van Zijne Heilige Gedetermineerdheid.

 27. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mihai / 21-07-2007 15:01
  … Ja, bedankt, eindelijk ga je je argument verdedigen. En waarom zouden “die mechanische natuurlijke processen nooit tot een irrationele uitkomst kunnen leiden”? Is er soms intelligent design in de natuur?

  Reactie:
  Nee, vrije wil!

 28. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Ah, die is natuurlijk flauw, maar wel onweerstaanbaar.

  Weet je iets van de basis van de wiskunde:
  natuurlijke getallen, natuurlijk getallen plus nul, gehele getallen (negatieve getallen bestaan al niet, hè), rationele getallen, irrationele getallen, trancendente getallen (wat was dat ook al weer?).

  Anyway: ze bestaan allemaal niet, vanaf negatief. Ze zijn allemaal niet-natuurlijk – als in: niets iets kunnen voorstellende in de natuur

  Oh ja: imaginaire getallen. Wist je trouwens dat daar meer dan één soort van bestaat? Kwam ik ook pas heel laat achter. Waren ze me vergeten te vertellen. Sukkels.

  Zometeen ben ik een paar uurtjes weg.

 29. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Jawel: je bent ongedetermineerd om homoseksueel te zijn.==

  En wat is de relevantie hiervan?

  ==Als jij gedetermineerd was om betere argumenten te hebben, had je meer medestanders.==

  Ad populum.

  Copernicus had ook niet veel medestanders in het begin. Parmenides was de eerste die heeft bedacht dat de maan een sfeer is, haar licht een weerspiegeling van het zonlicht is, de maanfases zijn schaduwen, de Avondster en de Morgenster zijn een en hetzelfde. De aarde is rond. (in vergelijking dacht Heraclitus dat de maanfasen vuren in draaiende schaaltjes waren en en anderen dat de aarde een drum was) Parmenides heeft geen grote aantalen medestanders gehad tot na de copernicaanse revolutie.

  Het aantal medestanders zegt niets over de geldigheid van een standpunt, want anders was Hitler de beste argumentator.

  Als het aantal medestanders belangrijk zou zijn voor je argumenten, waarom heb je meer tegenstanders in je islamargumenten dan voorstanders?

  == Al die mesen die het neit met je ens zijn, dan? ==

  Ad populum. Die mensen zijn gedetermineerd om dom te zijn.

  Nou leg het aan mij uit waarom zouden “die mechanische natuurlijke processen nooit tot een irrationele uitkomst kunnen leiden”?

  Reactie is geredigeerd

 30. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Hè jammer, ik eigenlijk gehoopt dat jij zou zeggen dat het andersom was …

 31. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Kan jij trouwens mijn volgende antwoord voorspellen? Mail het maar naar AM.

 32. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  Volgens mij heeft de natuur niets met rationaliteit te maken. Maar als je dat echt wilt: willekeurige genetische mutaties kunnen leiden tot een lammetje dat de vriendschap van een leeuw zoekt. Dat is ‘irrationeel’. Het is zeker geen vrije wil. Op dezelfde manier resulteert de zogenaamde menselijke irrationaliteit.

  Ik kan een volstrekt irrationele robot maken, die de domste antwoorden op alle vragen geeft, die de domste handelingen doet. Hij is volstrekt gedetermineerd. Dus zijn determinisme leidt niet tot rationaliteit, of geloof in vrije wil.

  Ik kan je antwoord niet voorspellen. Waarom zou dat relevant zijn?

 33. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Nou, als mijn denken gedetermineerd was, dan stond toch vast wat ik zou antwoorden?

 34. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Nou, als mijn denken gedetermineerd was, dan stond toch vast wat ik zou antwoorden?==

  En als het vast zou staan wat je zou antwoorden, betekent dat dat ik het zou moeten weten? Ik kan ook het weer van over een maand niet voorspellen. Heeft het weer ook een vrije wil?

 35. christinA IP213.84.211.137 christinA IP213.84.211.137

  Avatar van christinA IP213.84.211.137
  Ik kon niet voorbij het woord geamaseerd komen.
  Biljarten kan ik niet.

 36. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  ==Is het weer gedetermineerd?==

  Weet ik niet. Maar jij vroeg of ik je antwoord kon voorspellen. En mijn antwoord was dat mijn vermogen om iets te voorspellen niets zegt over de vrije wil van de te voorspellen gebeurtenis.

  Maar laten we terug gaan naar jouw argument, naar de hoofdstelling. Leg het aan mij uit waarom zouden “die mechanische natuurlijke processen nooit tot een irrationele uitkomst kunnen leiden”?

  Reactie is geredigeerd

 37. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Wat is volgens jou het verschil tussen gedetermineerdheid en voorspelbaarheid? Ik zeg dat er geen is.

  Wat is volgens jou een voorbeeld van een irrationele uitkomst? Ik zeg dat er geen is.

 38. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  ==Wat is volgens jou het verschil tussen gedetermineerdheid en voorspelbaarheid? Ik zeg dat er geen is.==
  Je hebt gelijk. Als de wereld gedetermineerd is, is het ook voorspeelbaar. De demon van Laplace weet wat de ‘postitie’ en ‘beweegrichting’ van elke elementair deeltje morgen om 8:13 zal zijn. Maar dat betekent niet dat als IK jouw antwoord niet kan voorspellen, jouw antwoord niet vast ligt. Een hamer kan ook niet voorspelen wat een hamer zal doen. Mijn onvermogen om jouw antwoord te voorspellen is slechts een kwestie van mijn eigenschappen. Dus het feit dat ik jouw antwoord niet kan voorspellen, bewijst noch dat jouw antwoord onvoorspelbaar zou zijn, noch dat er geen determinisme is, noch dat er vrije wil bestaat.

  En zelfs als jouw antwoord door niemand voorspeelbaar zou zijn, zelfs niet door de demon van Laplace, onvoorspelbaarheid bewijst nog steeds niet dat je vrije wil hebt. Laten we bijvoorbeeld het weer als onvoorspelbaar beschouwen, laten we zeggen dat subatomische indeterministische echte random gebeurtenissen zouden het weer van over 1 jaar volstrekt onvoorspelbaar maken. Het weer heeft nog steeds, ondanks de onvoorspeelbaarheid, geen vrije wil.

  Leg het aan mij uit waarom zouden “die mechanische natuurlijke processen nooit tot een irrationele uitkomst kunnen leiden”?

 39. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: Het weer is natuurlijk wel te voorspellen. Alleen niet per dag. Maar we kennen nog wel zoiets als een zomer, herfst, winter en lente. En och. Elke jaar blijkt dat weer uit te komen.

 40. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @evy
  Waarom aandacht voor een zo persoonlijk gestoorde mens als Mihai?

 41. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: Je bent volgens mij behoorlijk gestoord. En dat zit nog steeds in mijn hoofd over die uitnodiging op oudejaarsavond. Natuurlijk had je dat niet moeten doen. Dat kwam niet overeen met de karaktertrekken op het blog. Maar je deed het wel. Terwijl ik daar geen behoefte aan had. Dat zegt toch iets over je werkelijke persoonlijkheid. Die volgens mij helemaal niet zo scherp is als wat je hier op het blog presenteert. Maar. Dat is mijn interpretatie.
  Reactie is geredigeerd

 42. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @evy

  ==Je bent volgens mij behoorlijk gestoord.==

  Hoezo?

  Sowieso ben ik bereid om samen met jou naar een psycholoog te gaan en alle testen ondergaan die hij of jij maar wilt, om te kijken of ik gestoord ben. Jij regelt het.

 43. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Als ik gestoord ben, krijg jij iets van mij. Als ik niet gestoord ben, krijg ik iets van jou. Is dat een goed plan?

 44. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: Blijkbaar ben je on line. Kijk even naar mijn reactie hierboven. Best om naar een psocholoog te gaan. Maar wie betaald de kosten.

 45. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Als ik gestoord ben betaal ik de kosten. Als ik niet gestoord ben betaal jij de kosten.
  En we mogen nog iets van de andere vragen.

 46. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: Een weddenschap dus. Maar welke psycholoog zou daar nou intrappen.

 47. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Ik dacht dat iedereen zich mocht laten testen. Je laat toch gestoorde mensen niet zomaar onbehandeld blijven, als ze behandeling nodig hebben? Een psycholoog heeft altijd klanten nodig, dus een test zal hij nooit weigeren.

  Maar je hebt met niet verteld waarom ik gestoord ben.

  Reactie is geredigeerd

 48. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: Ik dacht dat jij geen vrouwentaal accepteerde. Ik ben: helaas voor jou: een vrouw.

 49. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  ==Wat zou je van mij moeten krijgen behalve een pianoconcert==

  Ik moet je eerst zien. Als je een lekker ding bent, vraag ik om een keer gepijpt te worden. Als je geen lekker ding bent, vraag ik dat je onopvallend bij elke blogger, die nu op de lijst van de volkskrant staat, op 1 blog reageert en zegt dat ik de aller intelligentste persoon ben, die je ooit hebt ontmoet. Maar we kunnen altijd onderhandelen.

  Wat zou jij van mij vragen?

 50. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: Wat een sexuele armoede. Ik pijp alleen mannen ik mooi vind En die ook nog…………..:))))))))))))))

 51. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Dan blijft de andere mogelijkheid over, dat je op alle blogs een reactie plaatst. Er zijn nog twee vragen open:

  1. Waarom ben ik gestoord?
  2. Wat zou jij van mij vragen?

  Reactie is geredigeerd

 52. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: Omdat je heel getsoorde meningen doorgeeft. Net zoiets al Helena,
  Reactie is geredigeerd

 53. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  ==Omdat je heel getsoorde meningen doorgeeft. Net zoiets al Helena,==

  Welke gestoorde meningen?
  En wat zou jij mij vragen?

 54. Ruud Zweistra Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai,
  Kan de mens een deel van de werkelijkheid waarnemen? Ik zeg van wel.

  Hoe zit het met irrationaliteit van de natuur?

 55. Willem Willem

  Avatar van Willem
  @ mihai & ruud

  boeiende tweestrijd over gedetermineerd zijn

  gaan jullie ook nog iets zinnigs zeggen over het determinerende wezen? daar ben ik wel benieuwd naar. en natuurlijk of dat determinerende wezen zelf dan ook weet gedetermineerd is. en natuurlijk door wie. en, nou ja, jullie begrijpen ‘t wel.

 56. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Ruud

  Ik heb je nu al een aantal vragen naar behoren beantwoord. Mijn vraag is al een aantal keer open gebleven, terwijl de bewijslast aan jouw kant is. Het was immers jouw stelling dat in een gedetermineerde wereld alle mensen in determinisme zouden geloven. Je kan tenminste beginnen bij de vraag: waarom zouden “die mechanische natuurlijke processen nooit tot een irrationele uitkomst kunnen leiden”?

  Reactie is geredigeerd

 57. Willem Willem

  Avatar van Willem
  Is er een determinerend wezen?
  Wie of wat is het determinerende wezen?

  Is dit wezen zelf ook gedetermineerd?

  Zo ja, door wie of wat dan?

  Reactie is geredigeerd

Leave a Reply