Skip to content

Drogredenaar Ronald Meester (006)

Ronald Meester schrijft over Max Tegmark het volgende:

“Er is geen enkele reden om te denken dat alleen strikte logica tot waarheid kan leiden. Zelfs in de wiskunde is ‘waar’ niet hetzelfde als ‘in principe bereikbaar door logische stappen’. Er zijn ware wiskundige uitspraken die principieel nooit bewezen kunnen worden.

In plaats van de naïeve gedachte dat alleen wetenschap tot waarheid en succes kan leiden, pleit ik voor een completer wereld- en mensbeeld, waarin het bedrijven van wetenschap een voornaam element is, maar waarin ruimte is voor kennis die op andere manieren te verkrijgen is. We leven niet in een wetenschappelijke wereld, en het is niet altijd mogelijk om beslissingen langs wetenschappelijke weg te nemen.”

Gedeeltelijk heeft Ronald Meester gelijk: er is geen enkele reden om te denken dat alleen strikte logica tot waarheid kan leiden. Maar dit is alweer een drogreden, een ad ignorantiam. Want als er geen reden bestaat om dit te geloven, het volgt niet uit dat er ook andere manieren bestaan om tot waarheid te komen.

Pas in de laatste paragraaf zegt hij dat er “ruimte is voor kennis die op andere manieren te verkrijgen is.” Maar hij heeft geen enkel bewijs of argument geproduceerd dat er iets anders bestaat, die betrouwbare kennis produceert.

Zijn hele betoog berust vooral op ad ignorantiam, en op andere drogredenen. De alternatieve methode voor kennisverzameling is nergens gepresenteerd.

En dit is ook het bewijs dat de redactie van Trouw niet zo intelligent is. Want er is geen enkel argument in het betoog van Ronald Meester. Zijn stuk heeft daardoor geen enkele inhoudelijke waarde. Dit is het bewijs dat Max Tegmark gelijk heeft. De redactie had een veel beter onderwijs moeten krijgen, in wetenschap, de wetenschappelijke methode en in argumentatietheorie. Dan was de krant van 11/03/12 ook veel beter. Max Tegmark rules.

 


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

3 Comments

 1. Anonymous Anonymous

  Aan dit soort gedachte- en persoonsafgoderij ga ik mijn vingers niet branden! Rule is nu eenmaal rule in this world!

 2. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Je kunt ook vragen of hij alsof met een bewijsvoering kan komen.
  Indien iemand met een verhaal komt wat niet waterdicht is dichtgetimmerd is het nog veel te vroeg om hem voor drogredenaar uit te schelden Mihai.

 3. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Het bewijs is eenvoudig te leveren. Sinds Einstein weten we dat zwaartekracht niet bestaat. Zwaartekracht was gewoon een drogreden van Newton omdat massa in zichzelf geen eigenschappen heeft die andere massa aantrekt. Dat men de term zwaartekracht blijft gebruiken is vooralsnog terecht omdat de wiskundige formules van Newton exact toekomstige gebeurtenissen voorspellen voor zover er geen sprake is van ‘relativistische verschijnselen.”

  Dat men niet in een wetenschappelijke wereld kan “leven” is zowel waar bij Newton voor het eenvoudige feit dat het om het drogreden gaat als waar bij het feit dat de lichtconstante in de theorieën van Einstein gebeurtenissen voorspellen waarin de theorie van Newton niet voorziet, omdat geen mens die werkelijk “leeft” – in de huidige mentale toestand van een proces-denken die ons allen regeert – die zoiets als de lichtconstante “begrijpt.” Het wordt simpelweg geaccepteerd omdat het niet te weerleggen bewijzen oplevert.

  Het zou dus maar zo kunnen zijn dat er een 16-jarig meisje in pakweg Columbia rondloopt die de kogels van de drugsdealers en politieagenten weet te ontwijken en begrijpt dat het model van Einstein slechts een rudimentaire wiskundige uitleg is over hoe het heelal in elkaar steekt.

  Louter uitgaande van jouw quotes voldoet jouw weerlegging niet. Vooruitgang bestaat in zeer belangrijke mate uit perfecte beeldvorming die op de een of andere manier is aangeboren en dat proces speelt zich niet af in de voorhoofd-lobben. Die zijn altijd “bezet.”

Leave a Reply