Skip to content

Drogredenaar Ronald Meester (005)

Ronald Meester schrijft over Max Tegmark het volgende:

“Tegmark wil ons doen geloven dat wij rationele wezens zijn, en dat wij meningen moeten veranderen zodra deze niet stroken met de feiten. Een veel te simplistische gedachte, want zo eenvoudig zit een mens gelukkig niet in elkaar. Ik weet zeker dat ook Tegmark de belangrijkste beslissingen in zijn leven niet heeft genomen op basis van wetenschappelijke logica. De mens is niet reduceerbaar tot een logisch denkend object.”

Waar moet ik beginnen? Ten eerste is het absoluut waar dat de mens dom is. En Ronald Meester is daar een uitstekend voorbeeld van. Het is ook waar dat we moeilijk van gedachte veranderen. Maar dat is ook wat Max Tegmark zegt, dat de mens slechts intelligenter gemaakt kan worden door het wetenschappelijke en logich denken te promoten. En hierin bewijst Max Tegmark dat hij vele malen intelligenter is dan Ronald Meester.

Het is ook waar dat we de meeste beslissingen niet op basis van wetenschappelijke logica nemen [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Maar dat wil niet zeggen dat er andere methodes bestaan om kennis te verzamelen. Deze drogreden heet een non sequitur.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

Be First to Comment

    Leave a Reply