Skip to content

Drogredenaar Ronald Meester (002)

Ronald Meester schrijft over Max Tegmark het volgende:

“hij gebruikt een bekende retorische truc. Tegmark meldt bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten maar liefst 39 procent van de bevolking astrologie als wetenschap ziet. De suggestie is duidelijk: iedereen die de welhaast heilige status van de wetenschap wil nuanceren, behoort tot die groep achterlijken die nog in astrologie geloven.”

Dit is een stroman drogreden, want Max Tegmark heeft nergens in zijn stuk gesuggereerd dat iedereen die de status van de wetenschap wil nuanceren tot de achterlijken behoort. In tegendeel, Max Tegmark pleit voor het open minded zijn:

“De essentie van een wetenschappelijke levensstijl is dat je van mening verandert zodra je informatie krijgt die niet strookt met je standpunt. Zo vermijd je intellectuele stilstand. Toch worden leiders die stug aan hun visie vasthouden vaak geprezen als ‘sterk’. De grote natuurkundige Richard Feynman prees het ‘wantrouwen van deskundigen’ als een hoeksteen van de wetenschap – maar kuddegeest en blind vertrouwen in gezagdragers zijn wijdverbreid.”

Natuurlijk ontstaat er de vraag of Max Tegmark zo open minded zou zijn om te accepteren dat dat er andere manieren zouden kunnen bestaan om betrouwbare kennis te vererven. Die vraag beantwoordt Max Tegmark niet, maar dat zal ik doen. Ik zou zeggen: bewijs het. Zolang het bewijs niet geleverd is, dan is de wetenschap voorlopig de beste methode om betrouwbare kennis te verkrijgen.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply