Skip to content

Donner is naar Madonna geweest

“Het is een verwerpelijke methode om aandacht te trekken ten koste van de diepste gevoelens van veel mensen” zei Donner over het concert van Madonna, nadat de SGP-jongeren om een verbod van het liedje ‘Live to Tell’ hebben gevraagd, omdat ze “aan een kruis hangt met een doornenkroon op haar hoofd.”

Nou wat ik me af vroeg, was hoe weet Donner dat Madonna slechts de aandacht wil trekken? Hoe weet hij dat Madonna niet iets anders met het liedje bedoelt of wilt? Is hij bij het concert geweest? Hebben zijn ambtenaren hem zo goed geïnformeerd? Wat ik echter denk, is dat Donner een vreselijke leugenaar is, dat hij deze stelling gewoon uit zijn duim heeft gezogen.

Daarna kijk naar de drogreden van de SGP-jongeren: "In een decennium waarin bevolkingsgroepen steeds verder uit elkaar groeien, moet verdere polarisatie in Nederland zoveel mogelijk worden voorkomen", zggen ze. Dus de SGP-jongeren vinden polarisatie een slecht ding. Prachtig. En om polarisatie te voorkomen, moeten de anderen doen wat de SGP-jongeren willen. Kindje: “Papaaaa, je wil toch rust in de familie? Doe wat ik wil, anders word ik boos.”

Ik wilde een foto van die scène bekijken, dus heb effe de site van Gert Wilders gecheckt. Hij is immers zo’n voorvechter voor de vrijheid van meningsuiting. En ik zag er geen enkele Madonna op het kruis. Zou die man het nieuws wel volgen?


Geredigeerd door Pascale Esveld

20 Comments

 1. Roel Roel

  Avatar van Roel
  Kortweg dat discriminatie geoorloofd is, op grond van zo’n beetje iedere denkbare grond met uitzondering van afkomst. Daarin verschillen ze nou toch weer wel van de Centrum-Democraten.
  Serieus, de SGP wil de democratie afschaffen. Het zijn anti- of contra-revolutionairen. De revolutie waar zij tegen zijn is de Franse Revolutie van 1789, waar het volk de macht in eigen hand nam. Volgens de SGP is de macht in hand van God, in praktijk de koning dus. Artikel 9: "Welke regeringsvorm overigens ook goed moge zijn, aan ons land is het constitutioneel koningschap, opgedragen aan het Huis van Oranje, door God gegeven." Uit artikel 8: "Zij ontleent dus haar gezag niet en kan dat ook nimmer ontlenen aan het volk."
  Het is volgens de SGP de taak van de overheid om het enige ware geloof te bevorderen en alle andere geloven te bestrijden. Uit artikel 4: "Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd." Dus wèg scheiding tussen Kerk en Staat, wèg vrijheid van godsdienst.
  Wat de SGP denkt over de positie van de vrouw weten we wel. Uit artikel 7: "Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen miskent, is revolutionair en moet krachtig worden bestreden." Overigens zijn ze zo hypocriet als de donder, want nu de subsidiekraan dichtgedraaid is, mogen vrouwen opeens wèl partijlid worden. Of vrouwen mogen stemmen, liet de partij al aan het eigen geweten over, want als SGP-vrouwen opeens niet meer mochten stemmen zou de fractie gehalveerd worden.
  Voor meer details, volg de link en huiver.

 2. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Roel

  Het lijkt me een uiterst geschikte partij voor Nederland. De Nederlander verdient het.

  Aan de andere kant, als de overgrote meerderheid daarop gaat stemmen, kan je er weinig aan doen. En je weet het nooit wanneer de religie op zodanige manier gaat heropleven dat men in meerderheid voor SGP gaat stemmen. Kijk de religie wordt steeds populairder onder jongeren en de Nederlandse soldaten in Afghanistan ontdekken plotseling dat ze ook naar de kerk willen. Ik denk dat deze verschijnselen twee oorzaken hebben: de polarisatie met de islam en de wel of niet bewuste stimulering van de domheid onder het volk.

  Maar wat je zegt over die artikelen in hun verkiezingsprogramma wist ik niet en het is interessant. Waarom schrijf je niet een log daarover?

 3. Roel Roel

  Avatar van Roel
  Mihai,
  Ik wist het ook niet, tot ik één of twee jaar geleden, nieuwsgierig geworden door de heisa over het "vrouwenstandpunt" (een woord dat mij altijd aan "jodenvraagstuk" doet denken) eens op de website ging kijken om te zien wat voor vlees we in de kuip hebben. Nou, een wolf in schaapskleren dus. Intussen worden Van der Vlies en zijn medeplichtigen door het journaille met fluwelen handschoentjes aangepakt, en krijgt hij van onze Kamerleden een ovatie nadat hij vijfentwintig jaar de schandvlek van onze parlementaire democratie is geweest. Iedereen denkt dus dat de SGP een nette democratische partij is die er hooguit wat ouderwetse ideeën op nahoudt waar het de man-vrouwverhouding betreft. Nou, vergeet het maar! Deze partij had allang verboden moeten worden en iedere doorstart haar onmogelijk gemaakt.

 4. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Roel

  Voor verbieden zou ik niet pleiten want ik ben een vrijheid van meningsuitingfundamentalist. maar wat ik me avraag, is waarom er zo’n stilte over zo’n partijprogramma heerst. Als het een imam was, die zoiets zou hebben gezegd, dan zou het hele land om deportatie of heropvoedingskamp hebben geschreeuwd.

 5. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Mihai,
  Door de SGP te verbieden komt de vrijheid van meningsuiting helemaal niet in gevaar. Van der Vlies mag van mij zo luid zeggen als hij maar wil dat de man de heer en meester is over de vrouw. Hij en zijn vrouw en hun geestverwanten mogen er van mij zelfs naar leven. Ik betwist niemand het democratische recht om te leven zoals hij wil. Het punt is dat de SGP dat wèl doet en er zelfs actief naar streeft om het te bewerkstelligen.

 6. Roel Roel

  Avatar van Roel
  Sorry, bovenstaande reactie was van mij, niet van Mihai natuurlijk. Stom.

 7. Roel Roel

  Avatar van Roel
  En ja, waarom het zo stil is rond de SGP? Inderdaad, imams moeten elk woord op een goudschaaltje wegen. Toen Janmaat in de Kamer kwam, werd er meteen een cordon sanitaire aangelegd. Maar onze minister-president betuigt openlijk zijn sympathie voor de SGP en mag gewoon minister-president blijven.
  Eén ding zal ik voor ze zeggen, en dat is dat ze volkomen geweldloos zijn. Daarin verschillen ze van islamisten en bruinhemden. Dat is belangrijk, maar uiteindelijk natuurlijk niet voldoende. Iedereen die aan het bestuur van ons land wil deelnemen, moetde democratische grondregels onderschrijven.

 8. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Roel

  Door een politieke partij de verbieden zouden we niets anders doen dan een precedent creëren. Dat betekent dat mensen het makkelijker gaan accepteren om politieke partijen te verbieden. Welnu, stel dat er een Wilders of een Verdonk aan de macht komen, zij kunnen langzamerhand pleiten om steeds meer partijen te verbieden. Want wie beslist welke partijen verboden moeten worden?

  Stel dat ik een politieke partij zou willen beginnen. Mijn ideeën zijn niet echt populair bij de Nederlanders en ze zijn een gevaar voor de gevestigde macht. Het lijkt me dus dat als de politieke partijen (makkelijk) verboden kunnen worden, dat mijn vrijheid om een politieke partij op te richten, ook gevaar loopt. Dus het verbieden van politieke partijen is om een dictatuur vragen.

  Quote: ”Iedereen die aan het bestuur van ons land wil deelnemen, moetde democratische grondregels onderschrijven.”

  Stel dat bij de volgende verkiezingen 99% van de Nederlanders op SGP gaat stemmen en dat jij één van de 1% bent, dat het niet doet. Heb jij het recht om de partij te verbieden, omdat het niet de “democratische grondregels” onderschrijft?

 9. Roel Roel

  Avatar van Roel
  Mihai,
  Ja, dat heb ik. Democratie is: de scheiding tussen Kerk en Staat, de scheiding van de drie machten, bescherming van onze rechten en vrijheden, enz. enz. Een besluit is niet democratisch om de simpele reden dat het met meerderheid van stemmen genomen is. Hoe kan het Nederlandse volk democratisch besluiten om de democratie af te schaffen? Dat is een contradictie.

 10. Roel Roel

  Avatar van Roel
  Het verbieden van een politieke partij die een dictatuur wil vestigen is toch niet om een dictatuur vragen?

 11. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Roel

  Mijn motto is door John Stuart Mill als volgt verwoord:
  ‘If all mankind minus one were of one opinion and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind’

  Hetzelfde geldt voor politieke partijen. Als een politieke partij geen recht heeft om andere politieke partijen te verbieden, dan hebben alle andere politieke partijen ook geen recht om één politieke partij te verbieden. En dit is het einde van deze discussie, want ik ben dogmatisch en kan dus niet met rationele argumenten van het tegenovergestelde overtuigd worden.

 12. Roel Roel

  Avatar van Roel
  Merkwaardig. Een vrijheid-van-meningsuitingfundamentalist die op dogmatische gronden tegen het verbod is van een partij die de vrijheid van meningsuiting af wil schaffen. Daar is de ratio ver te zoeken inderdaad.

 13. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Roel

  Niemand stopt je om andere methodes te gebruiken. Ga de mensen informeren, wordt politiek actief, whatever. But don’t brake the rules.

  De grootste misdaden in de wereld gebeuren in de naam van het goede; wanneer men gelooft dat men gerechtvaardigd is om het slechte te doen, om het goede te bewerkstelligen of te verdedigen. Kijk bijvoorbeeld naar de Amerikaanse militaire interventies sinds 1945, die tussen 12 en 16 miljoen doden hebben veroorzaakt (dus twee Holocausten), meer dan 90% burgers. Stel dat ik zou vinden dat jij gevaarlijke ideeën erop na houdt en dat je opgesloten of gedood zou moeten worden. Zou je dat leuk vinden?

 14. Roel Roel

  Avatar van Roel
  Het is precies mijn bedoeling om de SGP er van te weerhouden om in naam van het goede grote misdaden te begaan. Ik pleit niet voor een invasie, vervolging van refo’s of huisarrest voor Van der Vlies. Wat ik wil is dat een onpartijdige rechter, geheel volgens de regels van de democratische rechtstaat, zich buigt over de ideeën en daden van de SGP, en wat ik hoop (en verwacht) is dat de rechter tot het oordeel komt dat hetgeen de SGP nastreeft volkomen in strijd is met de regels van diezelfde democratische rechtstaat, en dat het daarom geoorloofd en noodzakelijk is om in dit extreme geval eenn verbod uit te spreken. Jouw opvattingen hierover zijn naïef. We sluiten misdadigers op in naam van het goede, zonder enig probleem, en sommige daarvan hebben alleen maar een blikje bier gestolen, niet een dictatuur gevestigd of een poging daartoe gedaan.
  P.S.: Lekker toch de discussie weer geopend.

 15. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Roel

  Een rechter is iets anders. Als er een rechter iets beslist, dan dient iedereen zijn uitspraken te volgen. Maar je kan die beslissing niet door de regering of door politici of door iemand anders laten nemen.

  En ik laat me door niemand naïef noemen. Ik heb precies even veel rechten als jij om de wereld zo in te richten zoals ik het wil. Om mij naïef te noemen is een schending van dat recht. Als je het nog een keer gaat doen, ga ik al je reacties gewoon negeren.

 16. Roel Roel

  Avatar van Roel
  Mihai,
  Het was niet mijn bedoeling je te beledigen, dus het spijt me dat ik dat toch heb gedaan. Ik neem het graag terug (al vind ik je reactie wat overdreven).
  Ik ben blij dat je je kunt vinden in een eventuele rechtzaak. Nu nog de wetgeving waarop de rechter zijn uitspraak baseert; ik weet niet zeker of die wel bestaat. Ik ben bang dat we niet buiten de politiek kunnen.

 17. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Roel

  Je hebt mij niet beledigd, want ik wordt door niks beledigd. Je hebt mijn rechten geschonden.

  Wat betreft het zoeken naar wetgeving die politieke partijen zou kunnen verbieden: dat is een recept voor dictatuur. Je mag van mij je gang gaan, maar wacht niet op mijn steun.

 18. Roel Roel

  Avatar van Roel
  Mihai,
  Voor een vrijheid-van-meningsuitingfundamentalist ben je wel erg gevoelig. Als ik je niet beledigd heb, wat is dan wel het probleem? Meen je nu werkelijk dat je niet meer in staat bent om de wereld zo in te richten zoals je het wil, alleen omdat ik je opvattingen "naïef" heb genoemd? Is dat soms een toverspreuk waarmee jouw invloed op de wereld tot nul is gereduceerd? "Je hebt mijn rechten geschonden." Veel te grote woorden voor een heel klein incident.

Leave a Reply