Skip to content

Donner en de superioriteit van mijn Volk


Eindelijk vertelt Donner iets leuks, moet hij onmiddellijk naar de spoeddebatgoelag, om zijn mond genaaid te krijgen. Waarom deze drastische maatregelen, begrijpen we slechts als we de ondertitels bij de politieke taal in Den Haag aan gaan zetten. Dat wil ik hier doen. We kunnen in Donner’s taal en de reacties daarop twee elementen zien:


(1) Democratievrees

In Den Haag is men bang dat het volk over de democratie gaat denken. Want zodra het volk over democratie gaat denken, wat het echt betekent en wat het inhoudt, verliest de kliek in Den Haag haar hele macht. Je mag je als minister niet schuldig maken aan het lekken van de waarheid aan het volk.

(2) Marginalisatie van de allochtonen

Wat bedoelen ze als ze zeggen dat ze onze democratische waarden willen verdedigen? Is men echt bang voor de sharia? Nee, dat niet. Waar het om gaat is dat Nederland niet bereid is om de allochtonen mee te laten beslissen over onze gezamenlijke toekomst. Dit is het gevolg van, of wordt gerechtvaardigd met het beeld dat de Nederlanders over zichzelf en over de buitenlanders hebben.

Nederland ziet zichzelf als in tweeën verdeeld
Aan de ene kant zijn de Nederlanders met hun superieure moraal, waarden en politiek systeem. Want als Wilders zegt dat wij onze democratische waarden nooit zullen opgeven, bedoelt hij onze “superieure” waarden.

Hij bedoelt daarmee niet dat we onze waarden niet willen toegeven omdat het in de menselijke natuur een neiging bestaat om aan waarden vast te houden.

Hij bedoelt echt dat ze superieure waarden zijn. Want als je ze niet wil opgeven en als je ze niet wil inruilen voor andere waarden, dan zie je ze vooral als superieure waarden. Kijk bijvoorbeeld naar de oudere waarden, zoals men in het verleden dacht dat homoseksuelen nooit geaccepteerd zullen worden, of vrouwen nooit gelijk zullen zijn, omdat deze onvervangbare waarden zouden zijn. Deze zijn waarden die we opgegeven hebben. Dus een democratie gaat met de tijd bepaalde waarden opgeven of inruilen. Dat betekent dat diegenen, die de huidige democratische waarden zo stellig verdedigen, niets anders zeggen dat onze waarden superieur zijn.

Nederlanders beschouwen zich als uitverkoren. Dat ze nu door God of door Darwin zijn uitverkoren, dat doet het niet toe. Zij dienen te heersen, vooral over hun territorium. De angst is dus dat de buitenlanders zich als gelijken zouden beschouwen en daarmee een recht op meebeslissen zouden eisen. Het integratiedebat is een debat over buitenlanders en niet met de buitenlanders.

Tolerantie als liefdadigheid
Deze uitverkorenheid brengt een bepaalde nobele plicht met zich mee, om buitenlanders te tolereren. Deze tolerantie is een theoretische, politiek correcte gelijkheid, die in de praktijk niet te veel gevolgen mag hebben. Waar het op neer komt is dat de buitenlanders hun plek moeten kennen.

De tolerantie is niet door rationaliteit of moraal afgedwongen. Het is niets anders dan liefdadigheid. Het is dus de grote, superieure Nederlandse ziel die tolerantie aan de buitenlanders schenkt.

De buitenlanders zijn de Nederlandse Mongolen
Aan de andere kant heb je de buitenlanders. Ze zijn nog niet volledig intellectueel, politiek en moreel volwassen. Zij ontvangen de tolerantie als een cadeau in hun bedelaarsrol. Voor deze tolerantie moeten ze vooral dankbaar zijn.

De buitenlanders moeten vooral blijven kijken en leren tot op het moment dat ze intellectueel, politiek en moreel volwassen zijn geworden, wat eigenlijk nooit zal gebeuren. Ze moeten echter niet denken dat deze tolerantie meer dan theoretisch is, dat ze daadwerkelijke gelijke rechten in de praktijk hebben. Zij moeten zich niet inbeelden dat ze op gelijke voet met de Nederlanders over het gezamenlijke lot me zouden mogen beslissen. Ze zijn dus gelijk maar ze moeten niet dromen van deze gelijkheid gebruik te maken. Ze moeten vooral hun bek dicht houden en poetsen.

In een zin
Dit is mijn vertaling in Jip en Janneke taal van de politieke discussie over Donners uitspraak, over het verschil tussen de theorie en de praktijk: buitenlanders, doch theoretisch gelijk, moeten zich in de praktijk niet in hun hoofd nemen om mee over de Nederlandse toekomst te willen beslissen. Daarom al die heisa over Donner’s woorden. Het is met de verlichting ontstane hypocrisiesharia.


Geredigeerd door Pascale Esveld

28 Comments

 1. Picasso Picasso

  Avatar van Picasso
  Over democratie gaan denken, of niet. Dit stinkt toch naar ongein; ze creeeren een probleem en gaan ze het media ook wijs maken dat ze het zelf oplossen: http://www.volksblog.nl/?p=876
  Wat denken die mensen van CDA wel. Kortom belachelijk.

 2. sjaalman sjaalman

  Avatar van sjaalman
  @ de waarheid is zelden in Jip & Janneke taal te omschrijven. Zeker in bovenstaande geval.
  – Democratievrees: helaas is democratie een utopie. In hoeverre klinkt de stem van het volk door in ons stelsel van representatieve vertegenwoordiging? Laten we die discussie maar eens aan gaan.
  – Buitenlanders….zijn we in dit land in zekere zin allemaal. Religieus niet. Een discussie over religie gaat dus niet vanzelfsprekend over buitenlanders, laten we daar helder over zijn.

 3. Leo Leo

  Avatar van Leo
  Vergis ik me of hebben de meeste Nederlanders van buitenlandse afkomst stemrecht? Ik dacht het toch wel. Dus die zin dat Nederland allochtonen niet mee wil laten beslissen over de toekomst is nogal populistisch. Zo’n zin verwacht ik eerder van Jean Marie Le Penn, dan van onze keurige huisfilosoof Mihai. Maar blijkbaar heb ik me in hem vergist…..

 4. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Leo

  We kunnen de hele discussie in den haag als volgt samenvatten: die buitenlanders moeten wel stemrecht hebben, maar zodra er een via democratische wegen genomen wordt dat we (lees Nederlanders) niet leuk vinden, moeten we een manier vinden om het toch tegen te houden. Je kan de discussie ook in verband brengen met het verzet tegen het ontstaan van een islamitische politieke partij. Men is bang dat iemand voor de belangen van buitenlanders op een zodanige manier op komt, dat de Nederlanders daarop geen vetorecht kunnen uitoefenen.

 5. Leo Leo

  Avatar van Leo
  @ Mihai

  Jij bent voorstander van wetgeving waarin vrouwen minder rechten hebben dan mannen?

 6. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Leo

  Daar gaat de discussie helemaal niet om. Iedereen die het politieke programma van Wilders leest, ziet dat het meteen een afschaffing van de democratie zou betekenen en daar klaagt niemand over. Of al de maatregelen, die nu één voor één, zogenaamd om terrorisme te bestrijden, geïntroduceerd worden, die zijn een grote aantasting van de democratie op een veel kortere termijn. Dus men maakt zich niet om de democratie en mensenrechten zorgen maar om andere dingen.

  Stel dat er beslissingen genomen moeten worden die de moslims tegen zouden kunnen houden, zoals het versturen van Nederlandse soldaten naar Irak om Shell olieopdrachten te verzorgen. Of stel dat moslims wapenleveranties aan Israel kunnen tegenhouden, of de Amerikaanse wapenleveranties aan Israel via Nederland. Om dit soort belangen gaat het. Waar het om gaat is dat de invloed van de buitenlanders op de politiek, gevolgen zou kunnen hebben op de manier waarop het Westen de derde wereld onderdrukt en berooft.

 7. PF PF

  Avatar van PF
  Donner heeft als minister v. justitie verscheidene keren aanvaringen gekend met het parlement en hij loopt op een dun draadje. Hij gooit met zijn controverse (zo tegenatuurlijk dat het hem wel ingefluisterd moet zijn door duiste krachten achter de ‘war on terror’) de knuppel in het gesaneerde hoenderhok, schud de duffe markt even op, (shock & awe, de republikeinse reflex , ook al zo paradoxaal), zorgt voor wat commotie voor de ‘media buhne’ a la Hirshi Ali en hoopt op veel gratis publiciteit, een massaverkoop van zijn boek ( politiek testament) en een vredige welvaarvaste pensionering want hij komt niet meer terug in een volgend parlementair jaar. Niet als parlementarier noch als minister van ‘zijn’ 27 europese collega’s. Wat een paniek, wat een angst en haatzaaier. Om de massahysterie nog maar eens op te stoken leent hij zich wel goedkoop uit.
  Zo’n prominent cda lid zou er beter aan doen zich eens op de zelfkritiek te beraden als democraat van een autoritair burgerlijk partij. Hij laat hiermee doorschijnen waar zijn belang ligt, het verdacht maken van anti-christelijk sentiment in de markt.

 8. PF PF

  Avatar van PF
  De parlementariers zouden eens wat het ‘vreemdelingen’ en ‘integratieprobleem/ kwestie’ eens naar hun beschermheren, hun patriarchaat en mecenaat, de multinationale aex genoteerde bedrijven moeten kijken hoe men daar intern en internationaal met taalbarrieres, kansen en participatie, machtsverhoudigen, inspraak, zeggenschap, winstverdeling (opties en aankoop van eigen aandeel/ pensioen) en ‘persoonljke betrokkendheid en groei of carrierestappen’ omgaat.

  Prachtige positieve rolmodellen. Heeft ‘het gezag’ bij monde van Bos en Rutte geen arbeidsverleden bij die financiele elite ?

 9. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @PF

  Goede reactie. Ik denk echter niet dat Donner met zijn uitspraak over sharia politieke doelen voor zijn ogen had. Het was zijn moment van eerlijkheid. Hij zegt: kijk zo werkt democratie, dit zijn de principes. Het is verfrissend om een dergelijke uitspraak te horen, want de huidige politiek is een mengelmoes van veronderstellingen en vooroordelen. Terwijl iedereen over normen, waarden, democratie schreeuwt, neemt niemand een moment van rust om de definitie van die dingen te geven en te laten zien hoe die waarden werken, welke consequenties en tegenstrijdigheden er in zitten.

  Bijvoorbeeld: iedereen is het over eens dat de allochtonen zich moeten integreren. Maar wat is dat “integratie”? Wat is de definitie ervan? Welke zijn de minimale eisen om het te bereiken? Wanneer kan een allochtoon denken: “en nu weet ik dat ik ingeburgerd/geïntegreerd ben”? Het is zoals je een kind vertelt om zich te gedragen, maar je vertelt het niet welke handelingen bij zich gedragen horen en welke niet.

  Donner heeft als eerste in Nederland de regels van de argumentaties gevolgd. De argumentatieregels, die eigenlijk aan de basis van een democratie zouden moeten staan, zijn het volgende… – zegt Donner – en als je de democratie respecteert, dan moet je de consequentie van de regels van de democratie ook accepteren. Het is voor de eerste keer dat ik iets uit den haag hoor, dat niet hypocriet is. En iedereen gaat over hem walsen.

 10. PF PF

  Avatar van PF
  De ‘controverse’ is geen controverse, dat klopt.

  Donner legt gewoon een van de spelregels van de burgerlijke grondwet en de parlementaire consensus uit. Politieke consensus is hier democratie veroveren. Het recht van ‘meeste stemmen gelden’ heeft het primaat, de minderheid kan zo monddood gemaakt worden, weggemoffeld.

  Grondwetswijzigingen als ‘invoering van een theocratisch model’ moeten voldoende steun ( 2/3 meerderheid) in beide huizen ( 1′ en 2` kamer) alvorens het geparafreerd (ondertekend, aangevinkt) door het staatshoofd in het Staatsblad verschijnt en staand, algmeen rechtsgeldigheid in de natie krijgt.

  Dus ook afgestraft en teruggeschroefd kan worden door hogere echelons in justitieel kader bvb. in procedures bij Het Europees Hof of zich op blatante wijze onttrekt aan internationale verdragen die in eerdere stadia door de staat (2/3 meerderheid) zijn (mede)ondertekend. Vluchtingenverdrag, vakbondsrechten, vrije meingsvorming en het stemrecht, allemaal op de autoriteit van de staat veroverd door buitenparlementaire druk ,staking en ‘militante ‘actie.

  Dat is een wrange kantteking bij zijn uitspraak, gezien de buitenland politiek die dit kabinet sinds 9/11 heeft overgenomen van ‘broederstaat usa’.

 11. alib alib

  Avatar van alib
  Je hebt twee dingen nodig voor democratie: 1. Eerlijke verkiezingen 2. een instrument om de democratie te behouden.
  Hier ging het over punt 1. Dat botst hier met punt 2. Als de democratie zichzelf opheft is er geen democratie meer. Dilemma dat je niet oplost door allerlei zaken er bij te halen (ja, geef de ‘buitenlanders’ maar weer de schuld, Mihai!).
  Of het nu moslims zijn of newbornchristians, of neonazi’s of wildersjes, punt 1 houdt op als punt 2 in het gedrang komt. Als dat ‘ondemocratisch’ is: so be it.

  De val van 1933 (Hitler komt democratisch aan de macht, ritselt volmachten, schaft parlement af, vervolgt parlementsleden) moet vermeden worden.

 12. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @alib

  De paniekerige reactie in den haag op Donner’s uitspraken deed mij vermoeden dat er meer aan de hand was dan het ontdekken van een paradox in de theorie van de democratie. De reactie was alsof er een taboe zou zijn om over die paradox te spreken, alsof democratie daardoor haar magische krachten zou verliezen. En dat taboe, zoals meerdere andere taboes, was voor mij bedoeld om de huidige machtstructuren onveranderd te houden. Dit heb ik in mijn stuk weergegeven.

 13. alib alib

  Avatar van alib
  Dat heb je inderdaad. En er zit daar -toegegeven- een hoop hypocrisie. Waar ik afhaak is als jij mensen die in Nederland wonen en werken gaat opslitsen in 1. Nederlanders en 2. Buitenlanders. Die splitsing is volstrekte willekeur. Het zijn namelijk allemaal Nederlanders. Wanneer zou ik iemand als ‘buitenlander’ moeten aanmerken in jouw verhaal. Alleen de eerste generatie buitenlanders, of ook de tweede of misschien zelfs derde generatie?

  Ik denk altijd maar: als je maar ver genoeg teruggaat in de tijd, zijn we bijna allemaal ‘buitenlanders’. Tenslotte: Nederland bestond niet 5 eeuwen geleden, en als het wel had bestaan: er woonden amper mensen. Zo bezien is de hele discussie gebouwd op lucht.

 14. Literatuuro vk blog 833 Literatuuro vk blog 833

  Avatar van Literatuuro vk blog 833
  ik weet niet of het al in de multiple reacties stond, maar het is dichtgenaaid Mihai.

 15. Literatuuro vk blog 833 Literatuuro vk blog 833

  Avatar van Literatuuro vk blog 833
  of is het grappig en innoverend bedoelt? dat kan ook , maar dan lijk je op een tv en radio presentator die zijn succes meer van zijn accent dan zijn inhoud moet hebben)

 16. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Betty

  Je kan alvast een leuke boerka voor me kopen, want ik ben lid van de vereniging “De Anonieme Travestiet”.

 17. Betty Betty

  Avatar van Betty
  Hoe wil je hem hebben? 10 kilo zwaar en straks gaas waarbij je naar lucht moet happen? Vergeet niet op te letten, anders struikel je nog. Kijk ook uit voor het in en uitstappen in de tram. hij zit zo tussen de deur.

 18. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Betty

  Ik wil een mini-boerka. Ik heb zo’n mooie haar op mijn benen…

 19. Betty Betty

  Avatar van Betty
  Aan mini´s doen we niet Mihai, we gaan op z´n Afghanistans en Saudisch: flink veel stof zodat je er bij neervalt, lekker warm, zodat je bijna bezwijkt van de hitte, en vooral dik gaas, zodat je met veel moeite een beetje lucht kunt happen. We moeten wel de sharia navolgen, en dat is dat vrouwen terug in hun hok moeten.

 20. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Betty

  Je vergeet dat ik de man ben, dus besluit zelf welke soort sharia op mij van toepassing is. Weet je wat, ik heb me bedacht. Ik wil een bikini-boerka of nog beter een stringboerka. Met een gaasdraad voor mijn achterste.

 21. Betty Betty

  Avatar van Betty
  Daarom zei ik ook `als je een vrouw was dan zou ik…´. Dat autoritaire trekje zit in alle mannen en het zou goed zijn om eens een dagje in zo´n burka rond te lopen. Ik zie nog dat beeld voor me van die Afghaanse vrouwen in Kabul, die langs de kant van de weg zaten te bedelen, naast de vuilniszakken. Het was 1 grote blauwe massa. Zoiets kan alleen door mannen bedacht zijn en het is een gotspe dat dat heden ten dage nog wordt gepraktiseerd in moslimlanden. Afschaffen die hap.

 22. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Betty

  Oké, genoeg gedwaald. Heb je ook een reactie op mijn stuk? Zo niet, dan kunnen we het hier bij laten.

 23. Betty Betty

  Avatar van Betty
  Mijn commentaar tot op heden vat heel goed samen waar de sharia voor staat en waarom het absoluut noodzakelijk is te strijden om dit wangedrocht buiten de deur te laten. In Londen bestaan ondergrondse shariarechtbanken en dat is mede aangewakkerd door het democratische idee dat alles moet kunnen. Honor killings worden in de naam van de sharia gepleegd. Ik ben blij dat Donner weer eens voor een rel gezorgd heeft, dan kunnen we de mensenrechten weer eens ter discussie stellen.

 24. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Betty

  Jouw commentaar tot op heden sloeg helemaal niet op mijn stuk maar was een push voor je eigen agenda. Argumentatie vereist dat je op mijn stuk reageert, niet dat je over andere onderwerpen begint.

 25. Betty Betty

  Avatar van Betty
  Ik denk dat jouw stuk in een zin becommentarieerd zou kunnnen worden, ongeveer. Het verschil tussen theorie en praktijk is nog weinig ontwikkeld. In elke discussie missen we de inbreng van de zogenaamde gematigde moslims. Ja, behalve natuurlijk van de moslims die we 2x per week in NOVA of bij B & W zien. Maar ik heb het over de moslim uit de straat. Uit mijn straat, bijvoorbeeld. Zolang ze nog zwijgen als het er op aankomt, is de democratie nog niet veilig.

  En daarnaast, je hebt gelijk, ik heb een agenda, en wel een vrouwenagenda. Ken je de Pakistaanse schrijfster Irshad Manji? Als je eens wat van haar zou lezen, ze heeft ook een eigen website (even googlen, ik weet het zo niet uit mijn hoofd), waar ze haarfijn de knelpunten aangeeft. Deze knelpunten zijn ook toepasbaar in onze samenleving.

Leave a Reply