Skip to content

De Westerse psychologische ontkenning

Cohen leeft, zoals de rest van het Westen, in een gevaarlijke psychologische ontkenning. Men verwijt namelijk de radicalisering aan maatschappelijke marginalisering, armoede, discriminaite en vooraal aan de Islam zelf. Meer integratie, banen en ethnische groepen in leven roepen zou daarbij de oplossing zijn. Wat men er echter voor blind is, is dat radicalisering veel te maken heeft met het Westerse beleid in moslimlanden.

De moslims denken (waarschijnlijk terecht) dat wij (lees het Westen, Rusland, China, de machtigen) in het verleden grote misdaden tegen hen hebben gepleegd. We hebben bijvoorbeeld 35 staatstgrepen in het Midden-Oosten in de laatste 40 jaar gesponsored. De VS hebben inmiddels rond 50 V.N. resoluties met betrekking tot Israel-Palestina gevetoed, resoluties die door de andere 14 Veiligheidsraadleden met “ja” zijn gestemd.

Moslims geloven dat deze misdaden in het heden door gaan. Bijvoorbeeld zij zien de 650.000 doden in Irak slechts als een gevolg van een Westerse behoefte aan olie. 95% van de winst op de olie is in Amerikaanse staatsobligaties geïnvesteerd en niet in de ontwikkeling van de regio etc. Dit is bereikt via dictatoren, die nog steeds door ons aan de macht worden gehouden.

Moslims geloven dat wij die misdaden ook niet in de toekomst zullen stoppen. We hebben immers olie nodig, zijn immers door macht gedreven, willen immers geen concurrenten.

De moslims zijn daardoor sterk teleurgesteld in wat ze zien als de Westerse hypocrisie, maatschappij, verlichting en moderniteit. Bovendien dwingt het huidige conflict, oorlog, angst tot meer conservatieve waarden. Banen voor moslims of de ethnische groepen, zoals voorgesteld door Cohen, zullen daarbij niet veel helpen. De moslim zal eerder meer naar traditionele waarden zoeken. Bin Laden belooft de moslim de bevrijding van deze hypocrisie, van onderwerping, van vernedering.

De hele radicaliseringsdicussie lijkt daardoor slechts op een bestrijding van de symptomen, een ziekelijke ontkenning van de oorzaken, die het probleem maar erger maakt. De oplossing ligt eerder in een re-evaluatie van onze handelingen in het M-O en de rest van de niet geïndustrialiseerde wereld.


Geredigeerd door Pascale Esveld

18 Comments

 1. peter louter peter louter

  Avatar van peter louter
  🙂
  Ik weet niet of 95% van de oliewinsten in amerikaanse obligaties is belegd, maar het feit dat er weinig van wordt geinvesteerd in het land (behalve het leger) is zonder meer waar en met statistieken aan te tonen.
  Echter, je conclusies zijn onjuist.
  De grote ongelijke verdeling van welvaart en welzijn in veel islamitische landen bestaat al eeuwen. Het veroorzaakte bijvoorbeeld de revolutie in Iran. In Iran is er echter niets veranderd. De meeste mullahs behoren tot de bezittende klasse en ook Khomeiny kreeg ze niet klein. Grootgrondbezitters in Pakistan hebben gelobbyd voor herinvoering van de sharia omdat het hun macht en inkomen versterkt.
  Amerika is natuurlijk niet de meest in aanmerking komende natie om daar iets aan te doen. Het zou helpen als we die landen hun eigen Marx konden schenken. Want ze hebben geen islamitische revolutie nodig, maar een sociale.
  Ik vergelijk het graag met Polen waar het communisme in één keer het hele dominante feodale stelsel in één keer hebben opgeruimd.
  Verder andere foto graag, je zit me op een hinderlijke manier aan te kijken als ik dit tik.

 2. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @peter

  Quote: ”De grote ongelijke verdeling van welvaart en welzijn in veel islamitische landen bestaat al eeuwen. Het veroorzaakte bijvoorbeeld de revolutie in Iran. In Iran is er echter niets veranderd.”

  Je vergeet dat in Iran een democratische/populaire regering is gewest, die wel de olie wilde gebruiken om de armoede te bestrijden. Deze regering hebben we in een staatsgreep omvergeworpen, omdat hij de olie wilde nationaliseren. De dictator die we daar aan de macht hebben gebracht en gehouden, heeft niets anders dan de winst op olie weer aan de Westerse maatschappijen heeft gegeven.

 3. anoniem anoniem

  Avatar van anoniem
  Eindelijk eens iemand die er iets van begrijpt.
  Louter leutert louter, zoals altijd.

  In vrijwel geen land is de inkomensverdeling zo ongelijk als in de VS.
  In Israel is de inkomensverdeling twintig keer zo erg als in de VS.

  Hamas en Hezbollah, in Turkije en Frankrijk zijn soortgelijke organisaties, hebben vooral steun omdat zij sociaal optreden, armenzorg, medische verzorging, scholing, etc.

  Mao, Delano Roosevelt’s miltaire adviseur bij Chiang, Stillwell, probeerde tevergeefs Delano uit te leggen dat Chiang minstens zo erg was al Hitler door de westerse propaganda werd afgeschilderd.
  Mao had wel zorg voor de gewone Chinezen, in 1948 bevrijdde Mao dan ook China van de VS overheersing.

  Iran bevrijdde zich in 1979 van de VS overheersing, niet voor niets zijn China en Iran goede maatjes.

  Het ziet er naar uit dat de Straat van Hormuz, waar een vijftig procent van de westerse olie langs moet, bewaakt wordt door Chinese Mach3 anti schip Silkworm raketten, waartegen The Evil Empire in the North geen verdediging heeft.
  Tankers hebben helemaal niets.

  Laten we blij zijn dat we gas hebben, en dat ook de compressorstations op gas draaien.
  De VS oorlogsvloot nadert van twee kanten Iran.

 4. Phelan Phelan

  Avatar van Phelan
  Nieuw onderzoek – vanavond op het journaal – wijst iets heel anders uit. De invloed van het ‘Westers beleid in moslimlanden’ lijkt mij trouwens erg klein, te verwaarlozen.
  Het onderzoek vertelt dat de orthodoxe moslims graag gewoon hetzelfde als de orthodoxe christenen behandeld willen te worden.
  Ze voelen zich nu vaak uitgesloten, niet respectvol behandeld, maar willen juist wel deelnemen aan onze samenleving.
  Ze willen hier wonen en leven, niet in de moslimlanden.

  Zie: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article360291.ece/Onderzoek_2_procent_Amsterdamse_moslims_vatbaar_voor_radicalisering

  Reactie is geredigeerd

 5. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @ Phelan

  Quote: ” ‘Westers beleid in moslimlanden’ lijkt mij trouwens erg klein, te verwaarlozen.”

  Bewijs het.

  Is het niet meer het feit dat men in het Westen veel te weinig weet van het westerse beleid? Kijk bijvoorbeeld naar mijn %C2%94

 6. K K

  Avatar van K
  De meeste moslims die in ons land wonen komen toch niet uit oliestaten! Ik geloof niet dat dit denkbeeld van je klopt.

 7. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Phelan

  Quote: ” ‘Westers beleid in moslimlanden’ lijkt mij trouwens erg klein, te verwaarlozen.”

  Bewijs het.

  Is het niet meer het feit dat men in het Westen veel te weinig weet van het westerse beleid? Kijk bijvoorbeeld naar mijn http://mihai.punt.nl/index.php?r=1&id=265020&tbl_archief=0#265020

  Quote: ” Ze willen hier wonen en leven, niet in de moslimlanden.”

  En waarom is dit relevant voor onze discussie? Op welke manier ondersteunt het jouw stelling of ontkracht het mijn stelling?
  Reactie is geredigeerd

 8. zeno prattle zeno prattle

  Avatar van zeno prattle
  Stemwijzer killed the PreCeDent

  October 11, 2107
  This last September marked the 100rd anniversary of Phoney Van Allenoudsten’s bloody coup against The Kingdom of the Netherland’s democratically elected socialist President, Jan Marijnissen. The of cocaine trafficking accused Jan Marijnissen was elected on a platform to create a more equitable and fair Netherlands no longer subservient to the interests and whims of U.S. corporations. President George Wilbur Daffodil Swain responded by ordering the CIA to destabilize Jan Marijnissen’s government through industrial sabotage, bribery and terrorism. When these measures failed, the CIA fomented a military coup that took control of the country by force on September 11, 2007. Phoney Van AllenOudsten declared martial law and Jan Marijnissen’s supporters were either rounded up in the National Stadium or simply shot.

  Thousands of Dutch leftists began disappearing off the streets or from their homes, detainted and tortured in secret prisons without a trail. Others sought refuge in friendly foreign embassies and went into exile abroad. My father was one of those exiles

 9. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @K

  Quote: ”De meeste moslims die in ons land wonen komen toch niet uit oliestaten! Ik geloof niet dat dit denkbeeld van je klopt.”

  De meeste Nederlanders hebben zich met de New Yorkezen geidentificeerd en meegeleefd op 11 september. Nederland heeft ook niet even veel olie als Amerika. Dus ik begrijp de logica van jouw argument niet.

 10. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @zeno prattle

  Precies.

  Sterker nog, alle winst op het Nederlandse ardgas en kaas, zou naar Amerika gaan. Zouden de Nederlanderlanders niet Amerika haten?

 11. zeno prattle zeno prattle

  Avatar van zeno prattle
  Onrecht veroorzaakt een "unprecedented hate of policies".

  Het amerikaans militaristisch machtsvertoon en de noodzakelijke onrechtmatige Warrr on Terrarrrrr van de "mafia" zorgen voor een enigszins stabiele dollar, wereldorde en wereldeconomie. Fascisme en dollar-corporatism houden elkaar in stand, want de mafia werkt niet volgens het principe van "bartertrade"

  Bartertrade – exchange of goods and services considered of equal value.

 12. C. Groninger C. Groninger

  Avatar van C. Groninger
  @Phelan, ik vraag me dat werkelijk af.
  Orthodoxe Moslims zijn in het verleden naar Nederland gekomen omdat het geld
  hen lokte. De intentie was om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te verdienen en weer terug te gaan naar hun moederland. Voor hen moet de overgang naar Nederland wel een cultuurshock zijn geweest. Hun patriarchale religie stond haaks op de westerse vrijheden en aangezien religie het primaat had in hun politieke en maatschappelijke levensbeschouwing wezen ze niet alleen de westerse samenleving af maar verachtten deze ook.
  Vanuit deze visie hebben ze ook hun kinderen opgevoed; zij het dat ze vergaten waren dat hun kinderen gewild of niet ook deel uitmaakten van de westerse liberale samenleving.
  Lijkt me dat je daar als kind aardig ‘schizofreen’ van wordt cq dat je niet weet in welke cultuur je nu eigenlijk thuishoort.
  Dat bovengenoemde tot problemen zou leiden lijkt me duidelijk.
  Het is te merken in het gedrag van een bepaalde groepen Moslimjongeren; in hun geloof vinden ze de legitimatie van hun gedrag, immers vanuit de orthodoxe Islam wordt smalend naar de westerse cultuur gekeken. Vb: vrouwen zonder hoofddoekje zijn ‘hoeren’ en verdienen dus géén respect en dan willen ze ook graag laten zien. Daarbij worden ze niet gecorrigeerd door hun ouders, omdat dezen immers ook per definitie de westerse waarden hebben afgewezen en hun kinderen ook in die trant hebben opgevoed.
  Van de andere kant biedt de samenleving hen ook economische zekerheid en welvaart en dat moet niet opgeofferd worden, dus waarom terug naar het land van oorsprong. Dan toch maar liever in het westen blijven, zij het niet van harte.

 13. coming soon coming soon

  Avatar van coming soon
  Vanmiddag op school, heb ik nog even bijles gehad van mijn leerlingen: "De Moslims" bestaan niet.
  Ik had vertegenwoordigers van vier verschillende stromingen/richtingen binnen het Islamitisch gedachtengoed in de klas.
  Maar goed, het gaat erom of wij Westerlingen ons ook niet gekrenkt zouden voelen wanneer we op dezelfde manier benaderd zouden worden.
  Ik vind het vreselijk irritant wanneer ik een Amerikaan hoor vragen of Kopenhagen de tweede stad van Nederland is. En jullie zouden mij (ons) moeten vertellen hoe onze opstelling moet zijn in het politieke spel in Europa? Toon eerst maar eens wat echte belangstelling. Dat denk ik dan.

 14. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @coming soon

  Als ik over “de moslims” praat, praat ik over de mensen die zich met het lot van de mensen in islamitische, of andere landen, die door Westerse staatsgrepen, militaire interventies, chantage, corruptie getroffen worden. Het zou net zo goed een Nederlander kunnen zijn.

 15. coming soon coming soon

  Avatar van coming soon
  Gretta Duisenberg bijvoorbeeld? Iemand die zich kan indenken hoe het is om….
  Mijn reactie was gevoed door de gedachte dat staatsgrepen, militaire interventies, chantage en corruptie alleen mogelijk zijn wanneer er sprake is van minachting en/of desinteresse in he mensen die in desbetreffend land leven. en dat het begrijpelijk is dat zo’n houding radicalisering bevordert.

 16. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @coming soon

  Bijvoorbeeld in Amerika ontstonden tijdens de vietnam-oorlog wat groeperingen van gewone, blanke Amerikanen, die terroristische aanslagen pleegden, omdat ze zich met de Vietnamezen identificeerden.

  Voor een gelovige moslim is nog makkelijker om zich met die mensen te identificeren, door hetzelfde geloof. Door interesse voor die landen, omdat ze nieuwsgierig zijn van waar hun ouders vandaan komen, door het feit dat ze van die talen spreken, komen ze veel meer te weten dan de gewone westerling. Zo kunnen ze bijvoorbeeld live op Al-Jazeera Irakeze kinderen dood zien gaan, wat de Westerling niet echt in de Westerse media ziet. Dat heeft een effect op de manier van denken.

  Ook interesse voor de geschiedenis kan ontstaan. Zodanig kan een tweede generatie Irakees te komen weten, wat een Westerling over de Irakeze geschiedenis niet weet. Bijvoorbeeld dat de Britten en de Amerikanen, vijf keer eerder het regime in Irak hebben gewisseld en nooit een democratie daar gebracht. Voor die Irakees klinkt het daardoor niet gek als hij hoort dat slechts 2% van de Irakezen gelooft dat Amerika democratie wil brengen. Voor de Westerling, die van deze regimewisselingen niks weet, lijken de Irakezen gek te zijn.

 17. evy evy

  Avatar van evy
  @ Phelan

  Ik denk dat je een punt hebt. Dit onderzoek zet een heel ander beeld neer dan tot nu toe gold. Ik denk ook dat wij als volwassenen veel te veel naar de wereldgeschiedenis kijken. Die pubers zijn daar helemaal niet aan toe. Die zijn met zichzelf en hun omgeving bezig. Als ik de CBS cijfers mag geloven is de grootste groep allochtonen van niet westerse afkomst tussen de 25 en de 40 jaar. Dat zijn de mensen die ook via internet op zoek zouden kunnen gaan naar al die wereldgeschiedenis. Als ze dat al doen dan ontaard dat niet in terrorisme.

  @ Groninger

  Die marokkaanse schreeuwers zijn lastig. Maar het zijn de ongeschoolde jongeren die geen terroristische dreiging geven. Daar zijn ze gewoon te dom voor. Niet dat ik hun gedrag daarmee goedpraat.

 18. C. Groninger C. Groninger

  Avatar van C. Groninger
  @ Evy; naast de intellectuele leiders heb je het voetvolk (nodig), het kanonnenvoer. Ongeschoolde jongeren zijn uiterst makkelijk te beïnvloeden.
  Zo’n jongerenhand is gauw gevuld: geen verantwoordelijk hoeven af te leggen voor terroristische daden, en een een x-aantal maagden na je heldhaftige dood. Wat wil je nog meer?

Leave a Reply