Skip to content

De rationele oplossing voor terrorisme

Inhoudsopgave:

1 – Fatima.
2 – De Anarchie en het scheppen van de orde.
2.1 – Verklaringen.
2.1.1 – Wie zijn de Machtigen?
2.1.2 – Wie zijn de Onmachtigen?
2.1.3 – Wat is Anarchie?.
2.1.4 – Wat is Terrorisme?
2.2 – Mijn argument
2.2.1 – De ondergang van premisse twee
2.2.2 – De ondergang van premisse één
2.2.3 – Het recht op een bindende uitspraak
2.2.4 – In een Anarchie doen je beweegredenen er niet meer toe
2.2.5 – De rechtbank als oplossing en noodzaak
2.2.6 – De voordelen van de rechtbank
3 – De tegenargumenten.
3.1 – Sharia
3.2 – Praktische redenen
3.3 – De VN hebben altijd gefaald. Waarom dan een nieuwe organisatie?
3.4 – De missende plank
3.5 – We doen niets verkeerd
3.6 – Zo is de wereld nu eenmaal
4 – Het vonnis
5 – Literatuur
6 – Noten

“I want justice,” – George Bush

“The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact, non-Westerners never do.” – Samuel P. Huntington

1 Fatima

Fatima staart naar haar in bloed gedompelde baby met een versteend gezicht. Zijn dood dringt nog niet tot haar door. Ze merkt de stilte in haar hoofd nog niet, ze is doof en verdoofd van de enorme knal. De B52’s[1], goddelijke bulldozers, zijn allang weg. De bommenwerpers hebben ook flyers verstrooid, ze vallen als vreedzame sneeuw over de puinhopen en de kadavers. De flyers leggen Fatima uit:

“Beste Fatima,

Je baby is collateral damage. Het spijt mij ontzettend, ik had geen andere keuze. De wereld zal hierna beter voor mij en voor jou zijn, voor de toekomstige baby’s.

G. W. Bush,
President van de Verenigde Staten van Amerika”

Jaren zijn verstreken na deze gebeurtenis. Fatima staat nu met een afstandsbediening in haar hand. Met een druk op een Armageddon knop kan zij de Verenigde Staten tot as omtoveren. Zij is nu wat wij een terrorist zouden noemen. Het blijkt dat zij de woorden van Bush niet heeft geloofd. Mensen geloven immers verschillende dingen soms. Niemand is verplicht om je bij voorbaat te geloven dat je goede intenties hebt, als je zijn baby vermoordt. Zij denkt eerder dat de Amerikanen gekomen zijn om de olie te roven en om een wereldheerschappij te bewerkstelligen. Wat nu? Hoe kunnen we haar stoppen?

Dit is de vraag die ik hier wil beantwoorden, hoe kunnen we de Fatima’s van deze wereld overtuigen? Wat is het rationele argument dat ik en jij in haar situatie als overtuigend zouden beschouwen?

Wij in het Westen zijn er vandaag de dag van overtuigd dat grote massa’s in andere landen ons haten. We nemen aan dat het terrorisme in de nabije toekomst eerder zal toenemen dan verminderen. We vragen ons eerder af wanneer het zal gebeuren, hoe groot het zal zijn, dan of het wel of niet zal gebeuren.

We willen niet dood, we willen ons leven in rust doorbrengen. Een vriend van mij, die zijn leven afhankelijk heeft gemaakt van de aandelenmarkt, zag zijn vermogen in stof veranderen na de aanslagen in Madrid. De dalende koersen na aanslagen brengen de economie schade toe, de werkloosheid stijgt, de benzineprijzen gaan omhoog. We hebben in één woord een probleem.

In dit soort tijden kijken we naar onze leiders, voor geruststelling, voor de verzekering dat ze alles onder controle hebben, dat zij een oplossing weten. Deze leiders vertellen ons dat de oplossing ligt in het opofferen van onze burgerrechten, in oorlogen die langer zullen duren dan ons leven. Zij zeggen dat we meer Fatima’s moeten creëren.

Hier wil ik de vraag stellen of de premissen van onze leiders waar zijn. Hun aanpak veronderstelt twee dingen:

1. Terrorisme is ongerechtvaardigd.
2. Onze macht is voldoende om het terrorisme in te dammen.

Als deze twee premissen waar zijn dan zou het misschien de meest waarschijnlijke oplossing zijn om geweld, oorlog te gebruiken om terrorisme te bestrijden. Ik wil echter aantonen dat deze twee premissen vals zijn.

Ik wil stellen dat de relatie tussen de Machtigen en de Onmachtigen een relatie van Anarchie is. Deze anarchie is een direct gevolg van onze handelingen. Als gevolg daarvan kunnen we niet zeggen dat terrorisme ongerechtvaardigd is. Omdat de anarchie onze “schuld” is, zijn we ook niet gerechtvaardigd om geweld te gebruiken om het terrorisme te bestrijden. Deze anarchie kan verdwijnen op het moment dat wij de Fatima’s van deze wereld de kans zullen bieden om het met onze daden oneens te zijn en om via rechtspraak onze handelingen in te kunnen perken.

Ik wil pleiten voor de oprichting van een international gerechtshof, als belangrijk onderdeel van de oplossing, als argument dat Fatima zou accepteren. De eigenschappen van dit gerechtshof moeten zijn dat het bindende uitspraken kan doen. Met bindende uitspraken bedoel ik vooral bindend voor ons, de Machtigen. Het moet een gerechtshof zijn waar Fatima naar toe kan stappen, gerechtigheid opeisen en, als ze gelijk heeft, ook gelijk krijgt. Als zij gelijk heeft, dan moeten we, als de Machtigen van deze wereld de uitspraken van het hof respecteren en de gevolgen daarvan accepteren.

In het tweede deel wil ik een paar van de tegenargumenten, die ik in mijn discussies tegenkom, bestrijden. Maar nu eerst mijn argument dat er een anarchie heerst en mijn pleidooi voor een rechtbank.

2 De Anarchie en het scheppen van de orde

Eerst een paar verklaringen, wat is volgens mij de Anarchie, wie zijn de Machtigen, de Onmachtigen, waarom denk ik dat onze leiders de Twee Premissen veronderstellen en wat is volgens mij Terrorisme?

2.1 Verklaringen
2.1.1 Wie zijn de Machtigen?

De Machtigen zijn het Noorden, het Westen, de Verenigde Staten, Rusland, China, West-Europa, Japan, Australië en misschien nog een paar anderen[2]. In dit stuk zal ik de Machtigen met een afkorting noemen: Amerika. De voorbeelden die ik zal noemen gaan over de VS, maar ik zou gemakkelijk hetzelfde (min of meer) kunnen beargumenteren met betrekking tot de rest van de Machtigen. De belangrijkste, voor dit stuk meest relevante eigenschap van de Machtigen is dat ze doen wat hun willekeur dicteert. Deze willekeurigheid gaat niet om hun interne gelegenheden, want het maakt me helemaal niet uit wat zij in hun eigen land doen. Het gaat om hun handelingen die betrekking hebben op de Onmachtigen.

Ik ken een overvloed van Westerse academische bronnen die, als gevolg van wetenschappelijk onderzoek, het volgende als bewezen beschouwen: De Machtigen bombarderen de Onmachtigen wanneer hun willekeur dat dicteert. De Machtigen respecteren internationale wetten, uitspraken van internationale rechtbanken, VN resoluties, internationale verdragen alleen wanneer de Machtigen dat willen. De Machtigen chanteren de Onmachtigen, kopen hun regeringen om, financieren staatsgrepen, bepalen het resultaat van de verkiezingen in de landen van de Onmachtigen, door bepaalde partijen te steunen met geld, inlichtingen, adviseurs. De Machtigen brengen en houden dictators in het zadel. De Machtigen werpen handelsbarrières op, die hen van een overvloed aan goedkope grondstoffen en arbeid verzekeren[3].

2.1.2 Wie zijn de Onmachtigen?

De Onmachtigen zijn de rest, de Derde Wereld, het Midden-Oosten en anderen. Ik zal ze hier vooral Fatima noemen. De belangrijkste eigenschap van de Onmachtigen is dat ze geen enkele vreedzame manier hebben om de Machtigen tot iets te dwingen. Het gaat niet om dwingen om hun zin te krijgen of om dwingen tot iets dat ongerechtvaardigd zou zijn. Het gaat om dwingen zoals de rechtbanken in de landen van de Machtigen bepaalde personen en organisaties tot handelingen kunnen dwingen. Het gaat om dwingen wanneer men gelijk heeft, wanneer iemand onrecht is aangedaan, wanneer men is beschadigd, beroofd, vermoord. Als ik over de Onmachtigen praat, dan heb ik het niet alleen over landen maar ook over individuen in deze landen.

2.1.3 Wat is Anarchie?

Anarchie betekent voor mij wanneer er geen wetten bestaan of wanneer de wetten irrelevant zijn. De relatie tussen de Machtigen en de Onmachtigen is een relatie van Anarchie. In de relatie tussen de Machtigen onderling respecteren ze de gemaakte afspraken en de internationale wetten (in de meeste gevallen). De Onmachtigen respecteren deze afspraken in de meeste gevallen in hun relatie met de Machtigen en in een redelijk aantal keren in hun relatie met andere Onmachtigen. De relatie tussen de Machtigen onderling en de relatie tussen de Onmachtigen onderling is niet die van anarchie. Dus alleen dat beperkte deel van de relaties dat betrekking heeft op de handelingen van de Machtigen met gevolgen voor de Onmachtigen is wat ik hier als Anarchie wil beschouwen.

2.1.4 Wat is Terrorisme?

Terrorisme is het gebruiken van of het dreigen met geweld tegen burgers voor het bereiken van een bepaald doel.

Nu we weten wat ik bedoel met Machtigen, Onmachtigen en Anarchie wil ik eerst de Twee Premissen verwerpen, de Anarchie bewijzen en betuigen dat de Rechtbank noodzakelijk is.

2.2 Mijn argument
2.2.1 De ondergang van premisse 2

De wereld van de Machtigen is na de Tweede Wereldoorlog en vóór 11 september redelijk vreedzaam geweest. De conflicten tussen de Machtigen en de Onmachtigen zijn in de landen van de Onmachtigen uitgevochten. Ook de conflicten tussen de Machtigen onderlings zijn in de landen van de Onmachtigen uitgevochten[4]. Deze situatie heeft waarschijnlijk geleid tot een gevoel van onschendbaarheid. Hun technologische ontwikkeling en hun ongekende militaire macht heeft waarschijnlijk geresulteerd in een gevoel van oppermachtigheid of van Almachtigheid.

Het gevoel van almachtigheid is ook een nalatenschap van het koloniale tijdperk. In die tijd hadden alleen de Machtigen de middelen om naar de Onmachtigen te reizen, ze te beroven of te vermoorden, in slavernij te drijven, ze te straffen voor hun eventuele opstandigheid. De Onmachtigen konden toen op geen enkele manier de Machtigen treffen.

Dit geloof in hun almachtigheid zien we weerspiegeld in hun handelingen. De Machtigen vallen Afghanistan en Irak aan zonder een duidelijke VN mandaat. Niemand heeft Fatima gevraagd of ze het eens is met de dood van haar baby.

In de laatste tijd is de technologie met grote sprongen vooruitgegaan en wat voor mijn argument heel belangrijk is, de technologie is heel goedkoop en gemakkelijk voorhanden geworden[5]. Dat maakt het mogelijk met weinig middelen zeer vernietigende wapens te maken. Elke keuken is een mogelijke biologische wapenfabriek[6]. Elke pc kan het Internet plat leggen[7].

De mobiliteit is in dezelfde periode sterk vergemakkelijkt en goedkoop geworden. Met een paar honderd dollar vlieg je nu naar elk land van de Machtigen. De grenzen zijn heel slecht bewaakt en onmogelijk dicht te maken.

Ook de vindingrijkheid van de menselijke geest is ook niet te onderschatten. Een sluipschutter kan met heel weinig middelen een land van 250 miljoen mensen voor maandenlang terroriseren.

Om rendabel te blijven zijn alle industriële objecten en belangrijke gebouwen onvoldoende beveiligd tegen een mogelijke aanslag.

Terroristische aanslagen zijn niet te voorkomen, kunnen steeds grotere schade en steeds meer slachtoffers veroorzaken. Onze economie kan heel gemakkelijk ontregeld worden. De Onmachtigen hebben in het terrorisme een machtig wapen gevonden. Zij bepalen hoe veilig we ons voelen en zijn. Zij bepalen of onze economie achteruit gaat. Zij bepalen wanneer we onze burgerrechten opgeven, zij hebben onze vrijheid in de hand.[8]

Natuurlijk kunnen we met onze geavanceerde wapens in één klap grote delen van de wereldbevolking uitroeien, maar is dat eigenlijk ons doel? Willen we het conflict met opzet escaleren om een excuus te hebben om grote groepen mensen te vermoorden?[9]

Onze politici kunnen niet voor meer geweld pleiten zonder te veronderstellen dat we almachtig zijn. Maar ze beweren dat het hun bedoeling is om een betere wereld voor iedereen te creëren, niet dat ze van plan zijn de wereld te ontvolken. Dan is hun veronderstelling van onze almachtigheid een valse premisse.

2.2.2 De ondergang van premisse 1

Is terrorisme ongerechtvaardigd? Mag Fatima de knop van de Armageddon niet indrukken? Mogen we klagen als ze dat zou doen?

In 1979 spraken de rechters van het International Court of Justice (ICJ) een vonnis uit. Zij achtten bewezen dat Amerika een groep terroristen[10], de Contra’s, financieel, met inlichtingen, wapens etc ondersteunde. De rechtbank eiste een onmiddellijke staking van deze steun. Bovendien diende Amerika een schade van veertien miljard dollar aan reparaties te betalen.

Het officiële antwoord van de Amerikaanse regering was: “[W]e reserve to ourselves the power to determine whether the Court has jurisdiction over us in a particular case.” [Chomsky 1989] Met andere woorden, wij bepalen zelf wanneer de uitspraken van een rechtbank voor ons bindend zijn. George Shultz, toen minister van buitenlandse zaken, wees denigrerend diegenen af die pleitten voor een: “utopian, legalistic means like outside mediation, the United Nations, and the World Court, while ignoring the power element of the equation.”

Nicaragua (de Onmachtigen) vroeg de VN-veiligheidsraad om een resolutie aan te nemen, waarin gevraagd werd dat alle landen de internationale wetten zouden respecteren. Elf landen, van de vijftien leden, stemden vóór deze resolutie, drie onthielden zich en Amerika spraak een VETO uit. Elke vorm van rechtspraak is irrelevant als de aangeklaagde een veto over zijn straf uit kan spreken[11].

De Nicaraguanen hebben toen een andere resolutie ingediend voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, een resolutie waarbij gevraagd werd dat alle landen zich aan de uitspraken van ICJ zouden houden. De resolutie werd aangenomen met 94 stemmen vóór en 3 tegen.[12]

Het Amerikaanse antwoord was een verdriedubbeling van de steun aan de Contra’s.[13]

Amerika saboteerde later een vredesinitiatief en de pogingen tot onderhandelingen van een aantal Zuid-Amerikaanse landen. George Shultz: “Negotiations are a euphemism for capitulation if the shadow of power is not cast across the bargaining table.” De Nicaraguanen hebben dan ook hun schadeclaim onder druk van de Amerikanen laten varen.[14]

2.2.2.1 Dit is toch Anarchie?

Wat ik hiermee wil illustreren is de willekeurigheid van de handelingen van de Machtigen in hun relatie met de Onmachtigen. Er bestaat geen enkele instantie waar een onmachtige kan klagen. De onmachtige kan de machtige op geen enkele manier dwingen om de internationale wetten te respecteren. De onmachtige kan ook niets via onderhandelingen of bemiddeling bereiken. De wil van de Machtigen gaat altijd door en elke concessie is volstrekt afhankelijk van de welwillendheid van de Machtigen.

Welnu, hoe kunnen we een dergelijke situatie noemen? Naar mijn mening heeft het internationale recht in dit geval geen enkele betekenis, vooral omdat het Nicaraguaanse voorbeeld een vaak voorkomende gebeurtenis is. De relatie Machtigen ==> Onmachtigen is die van wetteloosheid, het is niets anders dan anarchie. Niet een totale anarchie, alleen een gedeeltelijke anarchie, die zich beperkt tot de handelingen van de Machtigen met gevolgen voor de Onmachtigen[15].

2.2.2.2 De “Natuurtoestand” en de rechtvaardiging van de wetten

Laten we ons herinneren dat we op zoek waren naar een rationeel argument bedoeld om Fatima te overtuigen dat ze de Armageddon knop niet mocht indrukken. In het beginsel is Fatima vrij om alles te doen wat ze wil. We moeten Fatima dus overtuigen dat ze gebonden is aan bepaalde (morele)wetten.

In welke situatie voelen we ons gebonden om (morele)wetten en andere soorten regels te respecteren? Wanneer ben je gerechtvaardigd om hetzelfde van een ander te verwachten?

Soortgelijke vragen stelde de filosoof Thomas Hobbes zich ook. Wat is de rechtvaardiging van de staat en waarom zou men wetten respecteren? Hij stelde zich een situatie voor waarin geen staat, geen regels en geen wetten zouden bestaan. Deze situatie noemde hij de natuurtoestand, een denkbeeldige situatie van een mensheid zonder maatschappij.

Hobbes meende dat de mens van nature slechts gedreven is door zelfbehoud, eigenbelangen en bevrediging van eigen verlangens. In ieder geval kun je dit altijd veronderstellen van de andere mensen. Omdat de goederen schaars zijn en we willen overleven, is iedereen een potentieel gevaar voor ons. Iedereen kan jou vermoorden om je net gevangen hert, of om je vrouw . Rationeel zou je dan proberen een hoogstwaarschijnlijke aanval een stap voor te zijn en de potentiële tegenstanders preventief te doden.

In de natuurtoestand heb je recht op alles, heb je recht op geweld. Niets is ongerechtvaardigd, niets is onjuist en er heerst een oorlog van allen tegen allen[16]. Dus ook van terrorisme zou je niet kunnen zeggen dat het ongerechtvaardigd is.

De natuur heeft de mensen gelijk gemaakt. Zelfs de allersterkste en de allerslimste, zegt Hobbes, is niet veilig. Zelfs de allerzwakste kan altijd naar een wapen grijpen, of zich met anderen liëren. In de natuurtoestand is ieders leven in gevaar en het leven is precair, gedomineerd door angst, armoedig en is kort[17]. Daarom geeft iedereen zijn recht op geweld op. Als we ons plotseling op een geïsoleerd eiland zouden bevinden, zonder een regerende macht, dan zou het rationeel zijn om met elkaar een contract af te sluiten, ons recht op geweld op te geven en de macht aan een neutrale instantie over te dragen. [Matson and Fogelin 1987]

Hobbes pleit voor een soeverein met onbeperkte macht. Dat is in mijn argument niet het geval. Ik eis NIET dat Machtigen hun macht overdragen aan een superstaat, zoals de VN of iets dergelijks. Ik verwacht ook niet dat de Fatima’s van de wereld één van de Machtigen als absolute monarch zouden accepteren. Daarom wil ik eerder pleiten voor een rechtsprekende instantie, bemiddelaar, arbiter of iets dergelijks[18]. De Machtigen dienen vrijwillig de uitspraken van deze rechter te respecteren.

Morele en andere wetten zijn een antwoord op volgende vraag: wat moet ik doen als mijn belang in conflict is met jouw belang; samenwerking zou ons beiden in een betere positie brengen dan vechten, maar als één van ons vals speelt, terwijl de ander zich wel aan de regels houdt, dan zou dit de valsspeler een groter voordeel opleveren dan iedere andere mogelijke optie[19]. Samenwerking met het oog op een beter leven voor iedereen is eigenlijk de rechtvaardiging van alle afspraken die we maken, van alle (morele)wetten die we hebben. En een rechter is één van de garanties dat afspraken gerespecteerd worden, dat er geen anarchie ontstaat.

2.2.2.3 Is terrorisme plotseling toegestaan?

Welnu, wat Fatima betreft leven we nu in een natuurtoestand. Als gevolg hiervan kunnen we concluderen dat terrorisme niet ongerechtvaardigd is. Er is een anarchie, een anarchie gecreëerd door de Machtigen. De Onmachtigen zouden heel graag gebruik maken van rechtbanken, internationale instanties, zoals de VN en internationale verdragen (zie verder paragraf: 3.1). Deze anarchie is dus ook niet iets onoverkoombaars, door een algemeen gedrag van iedereen. De anarchie is vooral te wijten aan de Machtigen. De anarchie kan onmiddellijk stoppen, op het moment dat de Machtigen de uitspraken van een rechtbank als bindend beschouwen. Echter in dit stadium is aan de Onmachtigen alles toegestaan. Als de Machtigen alles mogen, dan mag iedereen alles. Ook terroristische aanslagen plegen.

2.2.3 Het recht op een bindende uitspraak

Laten we op Hobbes voortbouwen. Als je je “recht” op geweld opgeeft, dan kan je de volgende, voor mijn argument belangrijke conclusies trekken:

Stel je voor dat je Fatima bent, je baby is net gedood en de dader verduidelijkt zijn reden. Omdat je jouw recht op geweld hebt opgegeven, heb je het recht om het oneens te zijn met de reden van de dader. Als je het recht hebt om het oneens te zijn, dan heb je recht op een onafhankelijke, neutrale rechter. Want anders zou je recht om het oneens te zijn zinloos zijn.

Als deze rechter de dader gelijk geeft, dan weet je dat je jezelf vergist hebt. Je kunt dan met je verlies omgaan. Je pijn is weliswaar niet weg, maar je kunt berusten. Je verlies kan je pas verwerken als je weet dat het zinvol is, dat je verlies in dienst van een rechtvaardige en betere wereld staat. Ik denk dat je zelfs op deze berusting recht hebt.

Als de rechter jou gelijk geeft, dan heb je het recht dat de dader zich bij deze beslissing neerlegt en dat de dader bestraft wordt en/of dat hij je schadeloos stelt. Je hebt het recht op een bindende uitspraak.

2.2.4 In een Anarchie doen je beweegredenen er niet meer toe

Welnu, als de dader zich aan elke vorm van rechtspraak kan ontrekken, dan ben je zelf niet meer gebonden aan geen enkele vorm van overeenkomst, verdrag of (morele) wet. (Dat wordt extra versterkt als de handelingen van de dader(s) steeds negatieve gevolgen voor je leven blijven hebben, als de daders een relevant percentage van de wereldbevolking vormen en als je geen verbetering van de situatie in zicht hebt.[20]) Op dat moment is het gerechtvaardigd om te doen wat je eigen willekeur dicteert. Zelfs je beweegreden is volstrekt irrelevant geworden. Het doet er niet meer toe of je Amerika, Rusland, China en de rest van de aardbol opblaast omdat je denkt dat je twaalf maagden in de hemel krijgt, of om gerechtigheid te verkrijgen. Je mag zelf alles doen.

2.2.5 De rechtbank als oplossing en noodzaak

Natuurlijk willen we niet sterven, zelfs als we het terrorisme als gerechtvaardigd zouden kunnen beschouwen. Wat is dan de oplossing? Zijn we gerechtvaardigd om verder steeds meer geweld te gebruiken en nieuwe Fatima’s te creëren? Ik denk niet dat er een moment zal komen waarin de Fatima’s van deze wereld moe of bang zullen worden. In hun ogen willen we alleen hun grondstoffen roven als gevolg van onze onverzadigbare consumptiebehoefte[21]. In hun ogen willen we een alleenheerschappij[22], hen als goedkope slaven gebruiken. Zij houden er ook rekening mee dat we hen uit willen roeien, om het schaarsteprobleem in ons voordeel op te lossen. Zij denken niets te verliezen te hebben en geen hoop op een betere toekomst.

Als ons doel geen totale uitroeiing van de Onmachtigen is, dan is het noodzakelijk om een rechtbank in het leven te roepen. De vonnissen van deze rechtbank dienen bindend te zijn, ook bindend voor ons, voor de Machtigen. Naar mijn mening is dit de enige manier om Fatima (met haar Armageddon knop) te overtuigen.

In haar plaats zou ik dit argument als enige argument accepteren: de mogelijkheid om mijn klacht bij een rechter neer te kunnen leggen. De redelijke zekerheid dat ik in gelijk gesteld kan worden, dat de dader het vonnis zal respecteren, dat de voor mij schadelijke handelingen zullen stoppen, dat ik schadeloos gesteld of/en de dader bestraft zal worden. Niemand kan mij vertellen dat hij mij alles mag aandoen, dat hij mijn baby willekeurig mag vermoorden. Niemand kan mij vertellen dat als ik het oneens ben met zijn reden dat ik dan vette pech heb.

2.2.6 De voordelen van de rechtbank

De rechtbank heeft de meeste voordelen voor de Machtigen. We hebben gezien dat de Machtigen hun macht aan het verliezen zijn, dat de Onmachtigen hun steeds meer schade toe kunnen brengen. Door de rechtbank zullen er minder aanslagen plaats vinden. Want als de onmachtige verzekerd is van een bindende uitspraak, dan zal hij eerder deze weg kiezen dan de weg van het terrorisme.

Voor de Machtigen betekent een dergelijke rechtbank een versterking van hun zelfbeeld. Zonder rechtbank heeft de machtige, zelfs als hij denkt dat hij gerechtvaardigd is om zo te handelen, geen zekerheid dat hij gelijk heeft. Alleen een onafhankelijke rechter kan het gelijk van de Machtigen bevestigen. Hun argument is niet meer het “gelijk van de sterkste” maar een getoetst gelijk, door een onafhankelijke arbiter.

Alleen een dergelijke rechtbank kan toekomstige militaire interventies van de Machtigen rechtvaardigen. Elke willekeurige Fatima heeft het recht om naar de rechter te stappen en te eisen dat de Amerikaanse soldaten morgen Irak verlaten. Als de rechter beslist dat deze soldaten vanwege goede redenen daar zijn, dan is de interventie gerechtvaardigd. De Machtigen zijn gerechtvaardigd om militair te interveniëren op het moment dat de bin Ladens van deze wereld niet voor deze rechtbank gesleept kunnen worden, maar anders niet[23].

Aan de andere kant hebben de Fatima’s van deze wereld eindelijk de kans op gerechtigheid en meer zekerheid voor de toekomst. Hun veiligheid kan hiermee gegarandeerd worden. Ze hoeven niet meer bang te zijn om beroofd of in slavernij gedreven te worden. De Fatima’s van deze wereld kunnen eindelijk in hun verliezen berusten.

3 De tegenargumenten

In mijn discussies met de moslims geven de meeste me gelijk. In mijn discussies met de Machtigen brengen sommigen een aantal argumenten tegen in deze rechtbank.

3.1 Sharia

Tegenargument: Een dergelijke rechtbank zou onmogelijk zijn vanwege cultuurverschillen. Bijvoorbeeld moslims zouden alleen naar de uitspraken van een rechtbank luisteren als die volgens de Sharia wetten zou functioneren.

Mijn reactie:

(1) Ik denk echter dat een dergelijke rechtbank mogelijk is. Een dergelijke rechtbank bestaat er al, al is het onvolkomen, de ICJ. De ICJ functioneert vooral volgens Westerse concepten van rechtspraak. Ondanks het feit dat de ICJ niet volgens de Sharia werkt, hebben verschillende Islamitische landen hier hun onderlinge conflicten beslecht[24].

(2) Alle islamitische landen zijn lid van de VN. Daarmee hebben ze dezelfde waarden onderschreven als wij.

(3) Het zijn de moslims die dankbaar gebruik hadden willen maken van de Belgische rechtspraak toen ze Bush en Sjaron voor oorlogsmisdaden aanklaagden.[25]

Deze feiten bewijzen dat moslims veel waarden hebben die ze met ons delen[26]. De rechtbank is dus mogelijk ondanks verschillende culturen.

3.2 Praktische redenen

Tegenargument: Een internationale rechtbank is onrealiseerbaar. De Machtigen zullen nooit hun macht willen verliezen.

Mijn reactie: Dit is een absurd tegenargument. Je kunt Fatima niet vertellen dat zij de dood van haar baby maar moet accepteren omdat de dader een rechtbank niet leuk zou vinden. Als de Machtigen niet mee willen werken aan een rechtbank, dan moeten ze niet meer over terrorisme zeuren. Dan moeten ze het terrorisme als gerechtvaardigd accepteren. Bek dicht.

3.3 De VN hebben altijd gefaald. Waarom dan een nieuwe organisatie?

Tegenargument: We hebben zoveel voorbeelden van een falende VN. Dan is het alleen maar beter dat de Amerikanen zelf de touwtjes in de handen nemen.

Mijn reactie: De VN hebben altijd gefaald door de handelingen van de Machtigen[27], niet door de handelingen van de Onmachtigen. We kunnen dus niet zeggen dat we een rechtbank niet willen omdat wij het bestaan van de rechtbank saboteren.

3.4 De missende plank

Tegenargument: Een dergelijke rechtbank zou onzinnig zijn en aanslagen zouden doorgaan omdat de terroristen religieuze fanatiekelingen zijn. Met of zonder rechtbank, zij willen ons vernietigen. Hun daden zijn geen reactie op onze handelingen.[28]

Mijn reactie: Onderzoek wijst uit dat de meeste terroristische aanslagen het gevolg zijn van onze handelingen. Zelfs het Amerikaanse Ministerie van Defensie geeft dat toe.[29] Bin Laden reageerde in zijn laatste videoboodschap op Bush stelling dat de terroristen alle “ongelovigen” haten, dat ze vrijheid haten: “He [Bush] should tell us why we didn’t attack Sweden, for example… But we fought you because we are free people. We don’t want oppression. We want to regain the freedom of our Muslim nation. As you spoil our security, we will spoil your security.”[30]

Als we de moeite nemen om de boodschappen van bin Laden te lezen zien we het volgende: bin Landen zegt niet dat hij ons wil vernietigen ongeacht wat wij zouden doen. Hij vraagt ons specifieke, soms heel redelijke dingen[31]. Hij zegt hetzelfde als Bush namelijk dat hij gerechtigheid wil[32]. Hij zegt ons aan te vallen als reactie op onze aanvallen[33].

Veel terroristische aanslagen hebben dus een relatie met onze handelingen. De Onmachtigen beschouwen onze handelingen als misdadig. Wij vinden de terroristen misdadig. Dus hier zijn er twee partijen die allebei denken dat de tegenpartij misdadig is. Dan hebben we hier een typisch geval voor een rechtbank.[34]

3.5 We doen niets verkeerd

Tegenargument: We doen weliswaar wat we willen, maar we plegen geen misdaden. Amerika ondersteunt de verspreiding van democratie en vrijheid. Amerika heeft een superieure moraliteit bereikt, die een eventueel machtsmisbruik gaat voorkomen.

Mijn reactie: Als onze daden gerechtvaardigd zijn, dan hebben we, als de Machtigen, helemaal niets te vrezen van een rechtbank. Maar laten we aan het volgende denken. Ik heb academische bronnen kunnen vinden die met wetenschappelijke methodes hebben vastgesteld dat we misdaden plegen[35]. Ik denk dat men bij een rechtbank kan bewijzen dat de Machtigen vermoorden, anderen van geld en vrijheid beroven, niet in het algemeen belang of uit noodweer, maar uit eigenbelang.

Als ik wetenschappelijke bronnen kan vinden[36], die denken dat we misdaden plegen, dan kan ik me voorstellen dat het beeld in bij de Onmachtigen veel negatiever is dan het beeld van deze academici. Elke partij, vooral in een conflict, ziet de geschiedenis door de bril van zijn eigen belangen, ziet zichzelf als extra slachtoffer of als extra goed.[37] Maar zelfs als je om subjectieve redenen als extra benadeeld ziet, heb je nog steeds het recht op een rechter. Het is alleen de rechter die jou kan vertellen dat je je aanstelt.

Als Amerika die morele superioriteit heeft bereikt om een internationale rechtbank onnodig te maken, waarom is Amerika dan het land met het grootste aantal advocaten, en, percentueel gezien, het grootste aantal gevangenen/misdaden? Dat bewijst dat ze op individueel niveau nog steeds de moraliteit hebben die rechtbanken noodzakelijk maakt. Zouden ze op een collectief niveau dan een zodanige morele superioriteit hebben bereikt, dat die rechtbanken overbodig zou maken? Denk ik niet, want de sociale wetenschappen tonen juist aan dat de mensen die als groep handelen veel gemakkelijker (morele)wetten overtreden, misdaden plegen, omdat het gevoel van individuele aansprakelijkheid in groepen verdwijnt.

In Amerika zelf is het zo, dat als iemand een ander beschadigd, door noodlot of in het algemeen belang, dan is het niet de dader zelf die mag beslissen of hij gerechtvaardigd was in zijn handeling. Het is een rechter die dat beslist. Zoals we niet zouden accepteren dat bin Laden zelf mag beslissen of het goed is wat hij doet, kunnen we het ook niet aan de Machtigen zelf overlaten om te beslissen of dat wat de Machtigen doen gerechtvaardigd is. Als ik Fatima zou zijn en iemand mij zou vertellen dat hij mij mag beschadigen, dat hij zelf mag beslissen of het gerechtvaardigd is, omdat hij een superieure moraal heeft, en dat als ik het met hem het oneens ben dat dit dan ligt aan het feit dat ik te dom ben om zijn superieure moraal te begrijpen, dan zou mijn enige antwoord zijn: ROT OP!

3.6 Zo is de wereld nu eenmaal

Tegenargument: Sommigen zeggen dat de internationale betrekkingen altijd door macht zijn gekarakteriseerd. Zo werkt macht nu eenmaal.

Mijn reactie: Ten eerste is dat een drogreden, want uit een beschrijving van de feiten volgt niet uit dat de wereld zo moet zijn. Vertel Fatima maar dat ze maar moet accepteren dat haar baby is overleden omdat de macht bepaalde eigenschappen heeft. “Fatima, druk de Armageddon knop niet in, want zo werkt de macht eenmaal.” Zou jij in haar plaats een dergelijk argument accepteren?

4 Het vonnis

Ik denk een overtuigend pleidooi te hebben gehouden. We willen terrorisme afwenden en in het bedenken van een oplossing hebben we de neiging om ons door onze leiders te laten overtuigen. Maar deze leiders houden ons voor dat terrorisme ongerechtvaardigd is en dat we voldoende macht hebben om terrorisme met geweld de kop in te drukken. Ik denk dat bij afwezigheid van een rechtbank, die ook voor ons bindende uitspraken kan doen, terrorisme niet als ongerechtvaardigd beschouwd kan worden. De gebeurtenissen van de laatste tijd tonen van zelf aan dat we aan het einde van onze suprematie zijn. Het bestaan van een rechtbank, het versterken van de internationale wetten, van de VN, het respecteren van verdragen, rechtspraak in één woord, is wat we als één van de belangrijkste onderdelen kunnen beschouwen van de oplossing voor ons probleem. Met een beetje geluk is dit wat Fatima als overtuigend argument zou accepteren. Als Bush gerechtigheid wil, laten we dan een rechtbank metselen.

I rest my case


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inUncategorized

20 Comments

 1. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  5 Literatuur:

  Subjects of UN Security Council Vetoes. Global Policy Forum 2004 Beschikbaar op: http://www.globalpolicy.org/security/membship/veto/vetosubj.htm.

  Aljazeera. Monday 01 November 2004. Full transcript of bin Ladin’s speech.

  Blum, William. 2000. Rogue state: a guide to the world’s only superpower. Monroe, Me.: Common Courage Press.

  Chomsky, Noam. 1989. Necessary illusions: thought control in democratic societies. Boston, MA: South End Press.

  Chomsky, Noam. 1992. Deterring democracy. Hill and Wang pbk. ed. New York: Hill and Wang.

  Chomsky, Noam. 2003. Hegemony or survival: America’s quest for global dominance. 1st ed. New York: Metropolitan Books.

  Curtis, Mark. 1998. The great deception: Anglo-American power and world order. London; Sterling, Va.: Pluto Press.

  Eland, Ivan. 1998a. "Protecting the Homeland: The Best Defense Is to Give No Offense. " Policy Analysis no. 306 (May 5, 1998). http://www.cato.org/pubs/pas/pa-306.html

  Eland, Ivan. 1998b. "Does U.S. Intervention Breed Terrorism? The Historical Record." Foreign Policy Briefing no. 50 Foreign Policy Briefing no. 50:24. http://www.cato.org/pubs/fpbriefs/fpb50.pdf

  Eland, Ivan. 1998c. "The Best Defense Is No Offense". http://www.cato.org/dailys/2-19-98.html

  Elshtain, Jean Bethke. 2003. Just war against terror: the burden of American power in a violent world. New York: Basic Books.

  Grossman, Zoltan. FROM WOUNDED KNEE TO HAITI: A CENTURY OF U.S. MILITARY INTERVENTIONS 2004 Beschikbaar op: http://www.uwec.edu/grossmzc/interventions.html.

  Hobbes, Thomas. 1660. Leviathan.

  Intellectuelen, 153 Saudische. How We Can Coexist. Institute for American Values 2002 Beschikbaar op: http://www.americanvalues.org/html/saudi_statement.html.

  Johan Galtung, Dietrich Fischer. To end terrorism, end state terrorism, PressInfo # 158. The Transnational Foundation for Peace and Future Research 2002 Beschikbaar op: http://www.transnational.org/pressinf/2002/pf158_EndStateTerrorism.html.

  Kristof, Nicholas D. 2004. "Iraqi democracy is a pipe dream". The International Herald Tribune, 19 okoktober 2002. http://www.iht.com/articles/74159.html

  Laden, Osama bin. Letter to America. The Observer 2002 Beschikbaar op: http://observer.guardian.co.uk/worldview/story/0,11581,845725,00.html.

  Les Roberts, Riyadh Lafta, Richard Garfield, Jamal Khudhairi, Gilbert Burnham. 2004. "Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq". The Lancet. http://image.thelancet.com/extras/04art10342web.pdf

  Lewis, Bernard. 1990. "The Roots of Muslim Rage". The Atlantic Monthly September 1990. http://www.travelbrochuregraphics.com/extra/roots_of_muslim_rage.htm

  Loewen, James W. 1996. Lies my teacher told me: everything your American history textbook got wrong. 1st Touchstone ed. New York: Simon & Schuster.

  Margolis, Eric. IRAQ’S HISTORY IS WRITTEN IN BLOOD 2002 Beschikbaar op: http://www.ericmargolis.com/archives/2002/08/iraqs_history_is_written_in_blood.php.

  Mark Townsend, Jason Burke. 2002. "Earth ‘will expire by 2050’ ". The Observer, 7 juli 2002. http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,750783,00.html

  Mark Townsend, Paul Harris. 2004. "Now the Pentagon tells Bush: climate change will destroy us". The Observer, 22 Februari 2004. http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1153513,00.html

  Matson, Wallace I., and Robert J. Fogelin. 1987. A new history of philosophy. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

  Shalom, Stephen R. 2001. A "Just War"? – A Critique of Richard Falk. zNet, 21 oktober 2001. http://www.wpunj.edu/cohss/polisci/faculty/shalom/ssfalk.htm

  Stokes, Doug. 2004. "Analyzing US Empire In An Era Of Transnational Capitalism". ZNet Commentary. http://www.zmag.org/sustainers/content/2004-12/07stokes.cfm

  Zinn, Howard. 1995. A people’s history of the United States: 1492-present. Rev. and updated ed. New York: HarperPerennial.

  Zunes, Stephen. United Nations Security Council Resolutions Currently Being Violated by Countries Other than Iraq. Foreign Policy In Focus 2002 Beschikbaar op: http://www.fpif.org/commentary/2002/0210unres.html.

 2. Dirk Dirk

  Avatar van Dirk
  En wie is de Bush en de Fatima bij de aanslagen op scholen, ziekehuizen en moskeeen in Irak?

 3. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Dirk

  Op welke manier is jouw reactie een tegenargument voor mijn stelling?

 4. Satuka Satuka

  Avatar van Satuka
  “De Machtigen bombarderen de Onmachtigen wanneer hun willekeur dat dicteert.”

  Er is naar mijn idee geen sprake van willekeur, wel van een verborgen agenda. Het terrorisme is een pretext. De VS verbruiken 20 miljoen vaten olie per dag, waarvan zij zelf maar 5 – 6 miljoen vaten per dag kunnen produceren. Men heeft berekend dat de westerse olievoorraden rond 2010 zullen zijn uitgeput. De voorraden van Oost Europa en de voormalige Sovjet Unie rond 2013 en die van Azië rond 2018. Vanaf dan zal alleen het Midden Oosten nog over olie beschikken. Is het voorstelbaar dat een natie die technologisch, economisch en militair superieur is, zichzelf zou overleveren aan de genade van het Midden Oosten, die gezien de geschiedenis, niet zo heel veel redenen hebben om zich coulant op te stellen ten opzichte van het westen?

  Is het toeval dat de VS Irak binnen binnenviel, 2 jaar nadat Sadam Hoessein de Irakese olie voor Euro’s wilde gaan verkopen? Is het toeval dat Iran opeens een bedreiging is, kort nadat zij hebben aangekondigd hetzelfde te willen gaan doen? http://www.energybulletin.net/2913.html

  Zie ook “The Oil Factor”. http://www.theoilfactor.com/

  Ik erken dat een onderdrukt volk of land het recht heeft zichzelf met geweld te verdedigen. Ik erken pertinent niet het recht om in het land van de agressor onschuldige burgers op te blazen. Het ene kwaad vergoelijkt het andere niet.

  De werkelijke “machtigen” zijn namelijk de multinationals, oliegiganten en de wapenindustrie. Zij hebben, ongeacht welke regering dan ook op die zo schone democratische wijze wordt gekozen in het westen, achter de schermen de touwtjes in handen. Zij bepalen het economisch beleid en de buitenland politiek van de westerse staten. Daar kunnen de burgers van wat jij als de machtige landen beschouwt net zo min iets aan doen als jij. Er zijn zowel in het westen als in het Midden Oosten helaas te veel mensen die liever een graantje meepikken uit de ruif van de werkelijke machtigen dan dat zij voor rechtvaardige principes vechten, maar dat zie je er aan de buitenkant, in de metro, de trein, op straat of in een vliegtuig niet aan af. En dan nog, wie bepaalt of zij daarom de doodstraf verdienen? Er is geen principieel verschil tussen “Fatima” en “Caroline”. Zij zijn beide slachtoffers. Zolang we ons door dit verdeel en heers spelletje van de giganten op deze wereld laten bespelen, blijven de werkelijke schuldigen buiten schot.

  Kijk ook eens bij http://en.wikipedia.org/wiki/PNAC The Project For The American Century is een Neo-con denktank, waarvan een groot aantal leden sinds 2000 in de Amerikaanse regering zit of zat. Een aantal van deze mensen heeft directe of indirecte banden met de multinationals, oliegiganten en de wapenindustrie.

  Vriendelijke groet,

  Satuka

 5. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Satuka

  Met willekeur bedoel ik niet dat ze landen willekeurig aanvallen. Wat ik bedoel dat vanuit het gezichtspunt van de onmachtigen zij aan willekeur worden onderworpen. In de verklaring van de rechten van de mens wordt het woord “willekeurig” vier keer genoemd. Daar mag niemand willekeurig bepaalde dingen aangedaan worden en heeft men het recht op een vorm van rechtspraak. Dus of de machtigen wel of geen (verborgen) agenda hebben, doet het niet toe voor het argument.

  Het gaat ook niet om onderdrukking. Stel je voor dat je met een groep mensen in een dorp leeft en er bestaan geen wetten en geen staat. Je merkt dat het hek tussen jou en je buurmaan elke nacht een meter in jouw nadeel verplaatst wordt. Op een bepaald moment hebben je schapen zo weinig gras te eten dat ze een voor een sterven. Op een bepaald moment sterft een van je kinderen van honger. Je gaat met je buurman praten. Hij kan zeggen dat het helemaal niet het geval is dat hij het hek verplaatst, of dat hij volstrekt vrij is om het te doen. Omdat je verschillende visies op de werkelijkheid hebt, stel je het voor dat jullie oneindigheid door een derde, onafhankelijke persoon beslecht wordt. Jullie spreken het af dat wat er ook de derde beslist, jullie verbonden zijn aan deze uitspraak. Maar als de buurmaan zegt dat hij helemaal geen behoefte aan een rechter heeft, dan ben jij zelf aan geen enkele plicht tegenover je buurman verbonden. Je bent volstrekt vrij om te doen wat je zelf wil doen. Je kan kiezen om te sterven, als je denkt dat je een bepaalde morele principes hebt. Maar je kan ook kiezen om de boerderij van de buurman op te blazen. In de afwezigheid van de rechter kan de buurman niet van jou eisen dat je geen geweld tegen hem zou gebruiken.

  Ik weet niet hoe onschuldig “Caroline” is. Er is immers hoogstwaarschijnlijk geen enkele voorwerp in haar bezit dat vrij is van kinderarbeid, slavernij, roof, onderdrukking, moord etc. Voor “Caroline” is het makkelijk om te doen alsof ze er niks van weet of alsof ze onmachtig is. Maar ze is ook niet, samen met andere zestien miljoen, aan het hongerstaken op het malieveld. Aida Hurtado: "It doesn’t matter how good you are, if the institutions of society provide privileges to you based on the group oppression of others. Individuals belonging to dominant groups can be infinitely good, because they are never required to be personally bad." Of om bin Laden te citeren: “You may then dispute that all the above does not justify aggression against civilians, for crimes they did not commit and offences in which they did not partake:
  (a) This argument contradicts your continuous repetition that America is the land of freedom, and its leaders in this world. Therefore, the American people are the ones who choose their government by way of their own free will; a choice which stems from their agreement to its policies. Thus the American people have chosen, consented to, and affirmed their support for…The American people have the ability and choice to refuse the policies of their Government and even to change it if they want.”

 6. alib alib

  Avatar van alib
  Ernstig bezwaar tegen je gebruik van het begrip ‘anarchie’. Anarchie is niet hetzelfde als ‘wette(n)loosheid’, het is een staat van bevochten harmonie. Wel degelijk bestaan er wetten, maar het zijn andere wetten. Lees Bakunin, Prokotkin, etc., in Nederland: Constandse, Lehning oa. Je zal je redenering moeten bijschaven. Wat het voor je conclusie betekent, weet ik niet. Maar zelfs als de uitkomst hetzelfde zou zijn, vind ik dat je het begrip ‘anarchie’ geweld aandoet.

 7. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @alib

  De term die ik gebruik is niet belangrijk zolang het geen verwarring ontstaat. Waar het argument om gaat is: Als ik denk dat iemand mijn leven negatief beïnvloedt, ben ik niet verplicht om zijn reden te accepteren. Ik heb het recht op een rechter, die kan besluiten of de “dader” rechtmatig heeft gehandeld. Dat recht vererf ik als gevolg van mijn opgeven van mijn vrijheid om geweld te gebruiken. Ik ben niet gerechtvaardigd om tegen de “dader” gewelddadig op te treden slechts op basis van zijn daden. Maar als de “dader” weigert om de onenigheid door een rechter te laten beslechten, dan ben ik volstrekt vrij om te doen wat ik ook zou willen doen. De mensen in de onmachtige landen geloven dat wij hun leven negatief beïnvloeden. Er bestaat geen rechter waar ze naartoe kunnen stappen, en wij weigeren om een dergelijke rechterlijke instantie effectief te laten zijn. Daardoor hebben geen enkele rechtvaardiging om te klagen als er terroristische aanslagen tegen ons gepleegd worden.

 8. Satuka Satuka

  Avatar van Satuka
  Niemand heeft schone handen. Onder welk systeem, en in welk werelddeel mensen ook leven, het percentage boeven is overal gemiddeld even hoog, dat zit helaas nu eenmaal in de aard van het beestje. Vrijheid, democratie en vrije wil zijn allemaal mooie kreten, maar ook in de westerse wereld is iedereen een gevangene van “het systeem”. Als je niet mee wilt doen en je handen zo schoon mogelijk wilt houden, dan rest je niet veel anders dan je terug te trekken in een zelfgebouwde blokhut zonder stroom, met eigen moestuin en kleine veestapel. Du moment dat je gaat handelen met mensen, loop je het risico zakken te spekken van hen die er dubieuze praktijken op nahouden.

  Er is een verschil tussen persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid. Als iemand een ander vermoordt, dan kan hij daar persoonlijk voor worden gestraft. Maar de mensen die getuige waren en misschien wel de andere kant op keken in plaats van het slachtoffer te hulp te schieten, kunnen daar niet persoonlijk op worden afgerekend. En ze verdienen het al helemaal niet om te worden opgeblazen. Misschien was het laf, misschien was men bang. Misschien waren het wel mensen die de verantwoording over een gezin hadden en daarom hun eigen leven niet in de waagschaal wilde stellen. Wie zal het zeggen en wat prevaleert? Je eigen gezin, je eigen leven… of het leven van een vreemde? Het is niet aan een ander individu of een groepering om daar een oordeel over te vellen. Want wie bepaalt wie de rechter is?

  Het grappige is dat Bush en Bin Laden helemaal niet zoveel verschillen. Ze houden er in elk geval het zelfde credo op na: “wie niet voor ons is, is tegen ons”, met alle consequenties van dien.

  Vanuit een dergelijke redering zouden westerse individuen weer burgers in het Midden Oosten mogen opblazen omdat zij indirect verantwoordelijk zijn voor de macht van een sociopaat als Bin Laden. Tenslotte zien een aantal van hen hem als de grote redder. Wie zal het zeggen? Misschien heeft Fatima gisteren nog wel een grote donatie gedaan. Waar houdt het dan op?

  Macht kan van handen verwisselen, maar zowel het hebben ervan, als het streven ernaar brengt het slechtste in de mens naar boven. Machtswellust is de grootste ziekte en vrijwel iedereen die er mee besmet raakt corrumpeert. De geschiedenis kent misschien een paar uitzonderingen: Mahatma Ghandi, Nelson Mandela… En verder zou ik nog even heel diep moeten nadenken.

  In mijn ogen zijn zowel Bush als Bin Laden allebei een instrument van het kwaad. Niet eens zozeer om die zgn. hoge normen en waarden waar zij voor pretenderen te staan (en ook die lopen niet eens zo heel ver uiteen), maar wel om de manier waarop ze die menen te mogen verdedigen en aan anderen op te leggen en last but not least, omdat ze allebei hun eigen wandaden vergoelijken door te wijzen naar de ander. Beiden zitten op het intellectuele en emotionele niveau van een kind van drie. Ga maar eens naar een kleuterschool, daar hoor je ongeveer de zelfde ‘argumenten’ als er twee ruzie hebben: “hij begon” en “hij doet het ook”… Uit de mond van een kleuter klinkt dat soms nog vertederend, maar – hoe kundig ook verwoord, uit de mond van volwassen kerels is het eenvoudigweg domme en gevaarlijke demagogie.

  Een land dat wordt aangevallen mag zichzelf verdedigen, dat recht wordt internationaal erkend. Ik vind ook dat de VS, en een aantal andere westerse landen ter verantwoording moet worden geroepen voor de gepleegde wandaden, maar terrorisme is geen middel om dat te bereiken. Het is niet alleen net zo inhumaan als de “collateral damage” die de nu voortdurende oorlogen veroorzaken, het werkt averechts.

  Volgens mij is er nog nooit iemand van mening veranderd doordat zijn geliefden werden opgeblazen, platgebombardeerd of neergeschoten. Ik denk niet dat Caroline met een dood kind in haar armen op het Malieveld gaat zitten hongerstaken om de moordenaars van haar kind nog eens een hart onder de riem te steken… jij wel?

  Angst zaaien mag dan een beproefd machtsmiddel lijken, op den lange duur keert dat zich altijd tegen hen die de terreur uitoefenen, of dat nu een Bush is of een Bin Laden.

  Ik als individu, wens niet tot een keuze tussen twee kwaden te worden gedwongen, en ik wens al helemaal niet – door geen van beiden – verantwoordelijk te worden gesteld voor dingen waar ik als individu niets of in elk geval erg weinig aan kan doen. Ik mag een laffe toeschouwer zijn, ik mag bang zijn, ik mag me machteloos voelen… wat het ook zij, NIEMAND heeft het recht mij daarom het leven te benemen. Dus van mij mogen Bush en Bin Laden samen in de beklaagdenbank.

  Satuka.

 9. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Satuka.

  Quote:
  “Niemand heeft schone handen.”

  Dit is geen goed argument. In Trouw van 11 april 1999 stonden vier artikelen waarin vermeld werd dat ‘maar liefst 78 procent’ van de Nederlandse bevolking het eens was met de NAVO-bombardementen op Joegoslavië. Toen heeft 78 procent van de mensen niet gezegd dat niemand geen schone handen zou hebben en daardoor zouden we Joegoslavië niet moeten bombarderen. Hetzelfde zou je kunnen zeggen over Saddam of Milosevic. Dus dit lijkt geen goed argument. En heeft iemand gezegd om geen Duitse steden te bombarderen omdat iedereen “gevangen van het systeem” is?

  Het gaat niet om toekijken maar om je medewerking verlenen en profiteren van de misdaden. “Caroline” rijdt elke dag op asfalt, draagt kleren, gebruikt kunststof etc. allemaal uit geroofde olie gemaakt. Zelfs de medicijnen die haar leven redden zijn gemaakt uit olie. Er is geen excuus. Als “Caroline” elke dag gaat staken, met 90 procent van de bevolking, of elke dag gaat demonstreren, of elke dag in hongerstaking is, zal iets gaan veranderen. Ze is met een meerderheid sterker dan de eigenaren van de multinationals en de regering van haar land. “Caroline” kan iets doen, maar ze doet niets en profiteert van de misdaad. “Caroline” geniet elke dag van haar 666e televisiekanaal. “Caroline” heeft dus geen enkele recht om te klagen als ze opgeblazen wordt. “Caroline” zou eerst moeten klagen dat er geen rechtbank is, en pas als tweede klagen dat ze opgeblazen wordt.

  Maar dat ter zijde, het is niet een kwestie van schuld. Waar het om gaat is dat bin Laden, in de afwezigheid van een rechtbank waar hij ons aan kan klagen, vrij is om met kerosine geladen vliegtuigen in onze wolkenkrabbers te parkeren. Heeft “Caroline” daar last van, dan kan ze heel simpel iets doen om de rechtbank in leven te roepen.

  Quote:
  “Het grappige is dat Bush en Bin Laden helemaal niet zoveel verschillen. Ze houden er in elk geval het zelfde credo op na: “wie niet voor ons is, is tegen ons””

  Bewijs het.

  Quote:
  “Vanuit een dergelijke redering zouden westerse individuen weer burgers in het Midden Oosten mogen opblazen”

  De westerse individuen hebben een leger om voor hen te zorgen. Terroristen worden opgepakt en terecht gesteld. De westerse individuen kunnen elke land dwingen om zich aan de uitspraken van het internationale gerechtshof te houden. Dus zij hebben eerst een rechtbank en een militaire macht die de uitspraken bindend kan maken. Bin Laden is op vlucht en zodra hij gepakt wordt, zal hij terechtgesteld worden. Bush is niet op vlucht en kan niet aangeklaagd worden. Dat is het verschil met de individuen in de derde wereld landen. En dat geeft de laatste de vrijheid om alles te doen wat ze willen doen, dus ook aanslagen.

  Quote:
  “sociopaat als Bin Laden”

  Bewijs het.

  Quote:

  “Macht kan van handen verwisselen, maar zowel het hebben ervan, als het streven ernaar brengt het slechtste in de mens naar boven. Machtswellust is de grootste ziekte en vrijwel iedereen die er mee besmet raakt corrumpeert.”

  En waarom is dit relevant voor ons argument?

  Quote:
  “In mijn ogen zijn zowel Bush als Bin Laden allebei een instrument van het kwaad. Niet eens zozeer om die zgn. hoge normen en waarden waar zij voor pretenderen te staan (en ook die lopen niet eens zo heel ver uiteen), maar wel om de manier waarop ze die menen te mogen verdedigen en aan anderen op te leggen en last but not least, omdat ze allebei hun eigen wandaden vergoelijken door te wijzen naar de ander. Beiden zitten op het intellectuele en emotionele niveau van een kind van drie.”

  Bewijs het

  Quote:
  “Het is niet alleen net zo inhumaan als de “collateral damage” die de nu voortdurende oorlogen veroorzaken, het werkt averechts.”

  Het werkt niet averechts. Ik zie een totale verandering sinds 11 september. Daarvoor heb ik de vraag “wat hebben we gedaan” veel te weinig in de Westerse maatschappij gehoord. Sindsdien neem ik het in de media steeds meer over de Westerse misdaden waar. De bombardementen op Joegoslavië stoelden op evenveel leugens als de oorlog in Irak, maar nu is er een groot verzet (natuurlijk ook door andere factoren, zoals de dode Amerikaanse soldaten, het feit dat Bush de oorlogsbuit niet met de rest wil delen, etc). Terrorisme werkt juist. Maar nogmaals, het gaat niet om het feit dat het wel of niet effectief is, maar dat wij, zonder de rechtbank, daartegen geen argumenten hebben.

  Quote:
  “Volgens mij is er nog nooit iemand van mening veranderd doordat zijn geliefden werden opgeblazen, platgebombardeerd of neergeschoten.”

  Men is van mening dat de Spaanse verkiezingen door de aanslagen in Madrid zijn bepaald. Een van de factoren dat Europa zich tegen Irak verzet, is dat Europa een grote islamitische minderheid heeft, en daardoor geen zin heeft in opstanden zoals in Frankrijk of in aanslagen zoals in Londen en Madrid. “You have to be more careful in a world that is saturated with all kinds of weapons in the hands of . . . terrorists. It’s all very dangerous." – adviseerde Boris Yeltsin Clinton toen hij Irak bombardeerde. Rapporten van het Pentagon concluderen dat terrorisme het gevolg is van de Westerse militaire interventies, en suggereren om minder te interveniëren. De conservatieve denktank Cato kwam tot dezelfde conclusie en adviseerde om de militaire avonturen te verminderen. Dus men verandert van gedachten onder invloed van aanslagen.

  Quote:
  “Angst zaaien mag dan een beproefd machtsmiddel lijken, op den lange duur keert dat zich altijd tegen hen die de terreur uitoefenen, of dat nu een Bush is of een Bin Laden.”

  Volgens mij bevindingen zaait het Westen terreur in het Midden-Oosten sinds de eerste wereldoorlog. Na honderd jaar leed kan je niet meer van die mensen verwachten dat ze nog langer wachten.

  Quote:
  “Ik mag een laffe toeschouwer zijn, ik mag bang zijn, ik mag me machteloos voelen… wat het ook zij, NIEMAND heeft het recht mij daarom het leven te benemen.”

  Niemand heeft het recht om je leven te benemen, maar men is vrij om het te doen, omdat er geen rechtbank bestaat. Heb je daar last van? Dan kan je nog vandaag beginnen met de hongerstaking.

  Quote:
  “Dus van mij mogen Bush en Bin Laden samen in de beklaagdenbank.”

  Van mij ook.

 10. Satuka Satuka

  Avatar van Satuka
  Massale hongerstakingen zijn niet reëel. Mensen laten nu eenmaal het welzijn van hun eigen “stam” prevaleren boven die van een andere. Dat zit in de aard van het beestje. Niet leuk, ik ben ook helemaal niet zo dol op de mens, maar het is een illusie om te denken dat dit ooit zal veranderen.

  Je voorstel tot een internationale rechtbank vind ik al een stuk reëler. Ook ben ik met je eens dat het Midden Oosten sinds de eerste WO is leeggeroofd en uitgebuit door het westen. Wat ik je ter overweging mee wil geven is het volgende: men had dit nooit kunnen doen als er in het Midden Oosten zelf niet ook mensen hadden rondgelopen die te koop waren, ergo er geen enkel probleem mee hadden hun eigen mensen te onderdrukken en uit te buiten om zelf een paar centen te verdienen. Dat bedoel ik als ik zeg dat het percentage boeven overal even hoog is. Wat daar is gebeurd is echt niet alleen te danken aan militaire overmacht van het westen. En volgens de redenering van Bin Laden zou de bevolking daar dus ook zelf medeverantwoordelijk zijn voor haar eigen leiders. hadden ze maar moeten gaan zitten hongerstaken? Sorry, maar die redenering klopt dus gewoon niet.

  Bush en Bin Laden zijn allebei sociopaten omdat ze geen geweten hebben en totaal zwart/wit denken. Bin Laden vindt dat iedereen die meeprofiteert van de westerse welvaart platgebombardeerd mag worden, dat komt netto op hetzelfde neer als “wie niet voor ons is, is tegen ons” en dat is een uitspraak die Bush zelf heeft gedaan. Bush loopt te koop met leuzen als vrijheid en democratie en Bin Laden vindt dat iedereen zich moet onderwerpen aan de wetten van ene Allah. Iedereen die zich niet aan hun normen en waarden houdt mag wat hun betreft dan wel in koele bloede worden vermoord, of in elk geval als collateral damage worden beschouwd. Het spijt mij bijzonder, maar in mijn boekje is dat op zijn minst nogal borderline-achtig en op dat niveau gewoon puur sociopatisch.

  We zijn met zijn allen wel collectief verantwoordelijk voor de klotezooi die de mens er van heeft gemaakt. Maar het lijkt mij dus volkomen zinloos om elkaar te gaan opblazen daarvoor. Geweld heeft nog nooit een constructieve eindoplossing gebracht. Misschien dat de vogelgriep enig soelaas biedt…

  Ik snap je redenering wel, wat rest de onmachtigen anders? Maar ik persoonlijk zou in een dergelijke situatie op zijn minst toch iets selectiever zijn in mijn doelwitten. En in elk geval proberen om onschuldige mensen te sparen. Ik denk niet zo zwart/wit. Zwart wit denken is overigens een symptoom van antisociale persoonlijkheidsstoornissen. Het komt nog al eens voor bij charismatische en sektarische leiderfiguren die hun volgelingen volkomen indoctrineren en ontdoen van een vrije wil, dan wel in de naam van een of andere god, dan wel in de naam van een of andere levensovertuiging die kapitalisme heet. Want ook dat zijn slaven, maar dan van hun eigen consumeringsdrift. Het beest kent vele gedaanten.

  Er kunnen dan kleine “successen” worden geboekt door terreur. Maar daar win je nog geen oorlog mee. En nee, ik geloof ook niet dat een relatief handjevol terroristen in staat is om een westerse samenleving die gezamenlijk goed is voor 75% van het werelddefensiebudget echt duurzaam te ontwrichten, zelfs al zou het ze lukken om ergens een atoombom te laten ontploffen, hoe dramatisch de gevolgen ook zouden zijn, er is genoeg veerkracht. Hoe oneerlijk en onrechtvaardig ook, het is een bij voorbaat verloren strijd. Tenzij je voor de totale kernoorlog kiest. Maar dan zijn er helemaal geen winnaars…

  Terrorisme werkt niet, noch het terrorisme van Bin Laden, nog dat van Bush. Beiden maken misbruik van de situatie voor eigen gewin. De VS zit te springen om olie, want anders is het binnenkort afgelopen en Bin Laden is een godsdienstwaanzinnige met een totaal gebrek aan respect voor andersdenkenden. Ook hij is alleen uit op macht. Je kunt met onrechtvaardige middelen geen rechtvaardigheid afdwingen. Al zou het al lukken, ook die maatschappij is gebouwd op het bloed van onschuldigen en ook dan wordt er geprofiteerd ten koste van anderen.

  En ja. Het westen is militair en economisch vele malen machtiger dan het Midden Oosten. En het is absoluut onrechtvaardig. Maar de vraag is wat je wilt. Wil je echt een totale oorlog – of wil je een oplossing waarbij zo min mogelijk slachtoffers vallen? Een totale oorlog kent geen winnaars, alleen maar verliezers. En dat zijn meestal de onschuldigen. De Caroline’s èn de Fatima’s.

  P.S. Ken je The Power of Nightmares? http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/3755686.stm

 11. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Quote:
  “Massale hongerstakingen zijn niet reëel.”

  Of ze reëel zijn is totaal irrelevant voor mijn argument. Als de mensen niets willen doen, dan hebben ze geen enkele rechtvaardiging, noch moreel noch rationeel om er over terrorisme te klagen. Want je kan niet tegen een andere zeggen: ik mag lekker je van je olie roven, je dictators opdringen etc. maar jij mag noch naar een rechter stappen nog geweld tegen mij gebruiken. Dat zou absurd zijn.

  Quote:
  “Mensen laten nu eenmaal het welzijn van hun eigen “stam” prevaleren boven die van een andere. Dat zit in de aard van het beestje.”
  Dit is een ongeldig argument. Zie mijn log http://tinyurl.com/b2mog Aan de hand van de stand van zaken in de wereld of van de menselijke natuur, kan je niet concluderen dat de wereld zo moet zijn en blijven. Het kan immers ook in de menselijke natuur liggen om te stelen, en toch zeggen we niet dat we daardoor geen rechtbanken en gevangenissen moeten hebben. Dat zeggen we slecht als wij collectief van anderen roven, maar dat is een inconsistente argument.

  Quote:
  “men had dit nooit kunnen doen als er in het Midden Oosten zelf niet ook mensen hadden rondgelopen die te koop waren, ergo er geen enkel probleem mee hadden hun eigen mensen te onderdrukken en uit te buiten om zelf een paar centen te verdienen.”

  En wat is de relevatie van deze bewering voor onze stelling? Wat wil je daarmee zeggen?

  Quote:
  “En volgens de redenering van Bin Laden zou de bevolking daar dus ook zelf medeverantwoordelijk zijn voor haar eigen leiders. hadden ze maar moeten gaan zitten hongerstaken? Sorry, maar die redenering klopt dus gewoon niet.”

  Bin Laden heeft dat nooit gezegd en je kan uit zijn redenering dat niet concluderen. Wat je wel kan concluderen en wat hij ook zegt is dat ze gerechtvaardigd zijn om in opstand te komen tegen die eigen dictatoren. Ze hebben toch zoveel aanslagen in Saudi-Arabië zelf gepleegd? Sterker nog, de opstanden tegen de Saudische regimes, zijn door het Britse leger de kop ingeslagen. Zij mijn log http://tinyurl.com/anrzt

  Quote:
  “Bin Laden vindt dat iedereen zich moet onderwerpen aan de wetten van ene Allah. Iedereen die zich niet aan hun normen en waarden houdt mag wat hun betreft dan wel in koele bloede worden vermoord,”

  Waar heeft bin Laden dat gezegd?

  Quote:
  “Bush en Bin Laden zijn allebei sociopaten omdat ze geen geweten hebben en totaal zwart/wit denken.”

  Ik zie echter niet wat het verschil is met wat je hierboven hebt gezegd, namelijk dat “Mensen laten nu eenmaal het welzijn van hun eigen “stam” prevaleren boven die van een andere.” In het ene geval probeer je het te rechtvaardigen, in het tweede geval is het “sociopatisch”. Maar is het niet dezelfde handeling?

  Quote:
  “Ik snap je redenering wel, wat rest de onmachtigen anders? Maar ik persoonlijk zou in een dergelijke situatie op zijn minst toch iets selectiever zijn in mijn doelwitten. En in elk geval proberen om onschuldige mensen te sparen.”

  Ze zijn toch selectiever in de doelwitten geweest? Eerst hebben ze toch een marineschip aangevallen. Daarna hebben ze de Ambassades aangevallen. Daarna de gebouwen van het bedrijf dat voor de training van de Saudische beulen zorgt. Maar blijkbaar vinden de Amerikanen het opofferen van een paar soldatjes, en ambassadepersoneel acceptabel. Dus wat zou de volgende stap zijn? Sterker nog, bin Laden heeft eerst klaagbrieven aan de VS geschreven, maar vreedzame handelingen hebben niet gewerkt. Stel dat Iran in Belgie, Nederland, Frankrijk, Duitsland etc. dictaturen zou plaatsen, die niet alleen willekeurig zouden moorden en martelen, maar ook 95 procent van de rijkdom van deze landen naar Iran zouden sluizen en dat voor honderd jaar zou duren, zouden er geen Nederlanders op het idee komen om de Iraniërs op te blazen?

  Quote:
  “Er kunnen dan kleine “successen” worden geboekt door terreur. Maar daar win je nog geen oorlog mee. En nee, ik geloof ook niet dat een relatief handjevol terroristen in staat is om een westerse samenleving die gezamenlijk goed is voor 75% van het werelddefensiebudget echt duurzaam te ontwrichten,”

  Waarom veronderstel je dat de terroristen zouden willen winnen? Misschien willen ze slechts niet verliezen, of handelen ze als een laatste waanhopige teken om ons wakker te maken. Als een miljoen mensen jou aanvallen, dan kan je als reactie ook een paar van hen proberen te doden? Of ze willen ons leven zodanig zuur maken, dat we ze uiteindelijk met rust laten. De verzetsstrijders konden ook niet van de machtige nazi-oorlogmachine winnen, maar toch hebben ze gevochten. Het feit is dat (vooral na de tweede wereldoorlog) geen enkele leger een strijd tegen een guerrilla heeft gewonnen.

  Denk ook aan alle aanpassingen die we voor veiligheid gaan doen. Uiteindelijk zal het voor ons duurder zijn dan het profijt die we uit de roof maken. Sterker nog laten we de menselijke fantasie niet onderschatten. Een sluipschutter heeft de VS voor maanden in zijn greep gehouden.

  Quote:
  “Je kunt met onrechtvaardige middelen geen rechtvaardigheid afdwingen.”

  Iedereen heeft de revoluties in Oost-Europa (waar ik ook deel aan genomen heb) toegejuicht. Waarom was het voor ons rechtvaardig om Ceausescu en zijn beulen te vermoorden en een opstand van de moslims onrechtvaardig zou zijn? Maar daar gaat het niet om, want zonder rechtbank kan je noch over rechtvaardigheid noch over onrechtvaardigheid spreken. Dus eerst de rechtbank en pas daarna de uitspraken.

  Quote:
  “Het westen is militair en economisch vele malen machtiger dan het Midden Oosten.”

  En wat is de relevantie voor het argument?

 12. Satuka Satuka

  Avatar van Satuka
  Het is ook absurd. Begrijp me niet verkeerd, ik vind de mens een krankzinnig wezen. Maar op “niets doen” staat in mijn boekje nog steeds geen doodstraf.

  En niemand zegt dat ze niet naar de rechter mogen stappen. Helaas is de VN ook corrupt en erkennen de VS het ICJ niet. Denk je dat je met terrorisme rechtvaardigheid kunt afdwingen? Met andere woorden, denk je dat je je doel daarmee kan bereiken? Waar zit hem de logica in de redenering dat je door mensen te bedreigen en te vermoorden begrip en sympathie voor jouw zaak zou kunnen opwekken bij diezelfde mensen?

  Quote:
  ”Dit is een ongeldig argument. Zie mijn log De naturalistische drogreden Aan de hand van de stand van zaken in de wereld of van de menselijke natuur, kan je niet concluderen dat de wereld zo moet zijn en blijven. Het kan immers ook in de menselijke natuur liggen om te stelen, en toch zeggen we niet dat we daardoor geen rechtbanken en gevangenissen moeten hebben. Dat zeggen we slecht als wij collectief van anderen roven, maar dat is een inconsistent argument.”

  Mijn complimenten voor dat log. Voor alle duidelijkheid, voor mij is de realiteit zeker geen rechtvaardiging. Helaas is het wel een realiteit waarvan ik persoonlijk denk dat er weinig aan te doen is. Ook de natuur is niet eerlijk, alhoewel ik van mening ben dat de mensheid t.z.t. haar trekken wel thuis krijgt. Ecologische systemen hebben een aantal uiterst effectieve beschermingsmechanismen. Als een soort een plaag wordt dan vormt dat ook een goede voedingsbodem voor haar natuurlijke vijanden, zoals virussen bijvoorbeeld. Maar dat is een andere discussie.

  Wederom de vraag, denk je dat je met onrechtvaardige handelingen rechtvaardigheid kunt bereiken? Als je dan zo gelooft in rechtvaardigheid, doe dan ook wat je zegt. In de jaren zeventig genoot de Baader Meinhof Groep relatief behoorlijk veel sympathie onder de bevolking, waarom? Omdat men alleen die mensen pakte die men verantwoordelijk achtte.

  Dat de wereld niet zwart/wit is en dat de verantwoordelijkheid voor de misstanden niet alleen bij het westen ligt, maar ook bij een aantal mensen in het Midden Oosten. En dat heeft ook weer te maken met de aard van het beestje. Overigens wordt dat ook door de terroristische groeperingen zo gezien, want men pleegt evengoed aanslagen tegen de Irakese bevolking.

  In de documentaire The Power of Nightmares wordt o.a. de ontstaansgeschiedenis van het huidige terrorisme verteld. Daaruit werd duidelijk dat men de bevolking die niet in opstand komt tegen haar onderdrukkers wel degelijk verantwoordelijk acht, en dus mag opblazen. Zawahiri beschouwde alle moderne moslims als besmet met de westerse ziekte van het egoïstisch individualisme.

  Een fragment uit het transcript:

  “VO: At the trial, Zawahiri was sentenced to three years in prison, along with many others of Islamic Jihad. He was taken to cells behind the Police National Museum, where, like Sayyed Qutb, he was tortured. And under this torture, he began to interpret Qutb’s theories in a far more radical way. The mystery, for Zawahiri, was why the Egyptian people had failed to see the truth and rise up. It must be because the infection of selfish individualism had gone so deep into people’s minds that they were now as corrupted as their leaders. Zawahiri now seized on a terrible ambiguity in Qutb’s argument. It wasn’t just leaders like Sadat who were no longer real Muslims, it was the people themselves. And Zawahiri believed that this meant that they too could legitimately be killed. But such killing, Zawahiri believed, would have a noble purpose, because of the fear and the terror that it would create in the minds of ordinary Muslims. It would shock them into seeing reality in a different way. They would then see the truth.

  Zie bovenstaande, OK het was Zawahiri, maar als ik het goed begrepen heb, hebben zij dezelfde ideeën.

  Zoals eerder gezegd, ik gebruik de aard van het beestje niet als rechtvaardiging, het is onrechtvaardig, ik geloof alleen niet dat het ooit – of in elk geval op korte termijn – zal veranderen.

  En voor mij is er nogal een verschil tussen het individu dat het welzijn en de veiligheid van zijn eigen familie en geliefden laat prevaleren boven dat van anderen, en een groep leiders die de massa bewust misleidt.

  Ik begrijp je, en ik snap heel goed dat woede en haat verblindt. Maar vooralsnog kan ik me niet voorstellen dat ik doelbewust onschuldige kinderen, moeders, vaders zou opblazen.

  Probleem blijft dat je mensen misschien wel wakker maakt, maar dat iedereen uiteindelijk toch eigen welzijn laat prevaleren (en nogmaals dat is niet rechtvaardig, maar wel een realiteit waar je niet omheen kunt). Met geweld creëer je alleen maar meer verdriet, woede en blinde haat. Straks haten we elkaar allemaal en blazen we elkaar allemaal op. Is dat dan de bedoeling?

  Als het terrorisme ons één les leert, dan is het dat het idee van een veilige maatschappij een illusie is. Hoe goed je de boel ook beveiligt, waterdicht krijg je het nooit. Het huidig terrorisme mag dan voor een belangrijk deel het gevolg zijn van bijna een eeuw onderdrukking en uitbuiting, als je er aan toegeeft dan gebruikt iedere debiel straks dat middel om voor eigen gewin… mmm, dat gebeurt natuurlijk al, maar dan heet het oorlog in de naam van vrijheid en democratie.

  Het verschil is dat men in Roemenië de dictator en zijn beulen zelf heeft vermoord, ergo, zij die direct verantwoordelijk waren voor de onderdrukking en uitbuiting, en niet de bevolking die “het tijdenlang heeft nagelaten” in opstand te komen, of “besmet was met het westerse virus”.

  Geen argument, een realiteit. Ook weer een hele onrechtvaardige en geloof me, ik zou ook liever alles eerlijker verdeeld zien over de wereld. Vooralsnog kies ik voor een geweldloze strijd, die van woorden en argumenten, de – hoe beperkt en niet zelden hypocriet ook – democratische wegen. Ik realiseer me heel goed dat ik vooralsnog makkelijk praten heb, sommige mensen hebben die keuze niet eens. En ja, het zou heel goed zo kunnen zijn dat als ik onder andere omstandigheden zou leven, ik wel voor een gewapende strijd zou kiezen (en dan nog steeds alleen tegen hen die ik direct verantwoordelijk acht). Maar wat zou het resultaat zijn als iedereen geweld zou gaan gebruiken? Ik ben een kind van de democratie, en ik zie dat dat begrip wordt misbruikt als pretext. Net zoals de Islam door de terroristen wordt misbruikt… Is dat een reden om van je geloof te vallen? Voor mij is dat juist een reden om alles waar ik in geloof te blijven verdedigen, en me juist aan die principes te houden.

  Als ik je goed begrijp dan zie jij het terrorisme vooralsnog als de enige manier om de wereld wakker te schudden in de hoop dat men zal kiezen voor een eerlijke verdeling van macht en welvaart en rechtvaardige rechtspraak. Maar als deze methodes in eigen regio al geen resultaat hebben gehad, wat maakt dan dat men denkt hier in het westen wel resultaat mee te boeken?

  Ik voorzie dat het voorlopig allemaal alleen maar zal escaleren en als er na afloop nog iets over is, dan is de aard van de mens nog steeds niet veranderd. Dan zullen er opnieuw leiders opstaan die met mooie woorden het volk weten te paaien en er ondertussen een eigen agenda op na houden. En dan begint het hele verhaal weer van vooraf aan…

 13. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  “…Your calamity will not end, unless you leave our lands and stop stealing our resources and stop supporting the bad rulers in our countries…. Until we feel security you will be our targets and until you stop the bombing, gassing, imprisonment and torture of my people we will not stop this fight.” – Ayman al-Zawahiri

  Alle boodschappen van Al Qaida kunnen gesplitst in twee elementen: de religieuze en de politieke. De religieuze is slechts bedoeld voor de achterban, als propaganda. De politieke zijn de eisen die ze van het Westen hebben. Bin Laden, zoals Zawahiri heeft ook deze politieke eisen steeds herhaald:

  (1) stoppen met roven van hun grondstoffen
  (2) stoppen met het in zadel helpen van de tirannen
  (3) terugtrekking van de Amerikaanse soldaten uit Saudi-Arabië (nu ook Irak)
  (4) stoppen met de onvoorwaardelijke hulp aan Israël.

  In het Westen is men op een of andere manier blind voor de politieke eisen en herhaalt slechts de religieuze. Dat is wel handig want over religieuze zaken kan je niet onderhandelen. Zo wordt een vijand als irrationeel beschouwd, die jaloers is en ons haat voor onze superioriteit, vijand die ons zal blijven haten wat wij ook zouden doen. Dit is gewoon een schoolboekvoorbeeld van propaganda.

  We moeten echter minder aandacht aan het religieuze geven en ons richten op de legitime politieke eisen die ze hebben. Op dit moment denken we dat het niet uitmaakt dat we hun eisen zoude inwilligen, ze zouden ons toch blijven haten. Deze gedachten moeten we ombuiten in: het maakt niet uit of ze religieus zijn of niet. Ze hebben ook zonder religie een reden om ons te haten en ze hebben legitieme eisen. Hierover kunnen we onderhandelen.

 14. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  "Contrary to Bush’s claim that we hate freedom & why don’t we strike Sweden? & We want to restore freedom to our nation & Bush is still engaged in distortion, deception and hiding from you the real causes & The events that effected my soul in a direct way started in 1982 when America permitted the Israelis to invade Lebanon. And the American Sixth Fleet helped them to that & And as I looked at those demolished towers in Lebanon, it entered my mind that we should punish the oppressor in kind—and that we should destroy the towers in America in order that they taste some of what we tasted, and so that they be deterred from killing our women and children. We found it difficult to deal with the Bush administration, in light of the resemblance it bears to the regimes in our countries, half of which are ruled by the military and the other half of which are ruled by the sons of kings and presidents & Your security is in your own hands. And every state that does not play with our security will automatically guarantee its own security." – Bin Laden

 15. Frits! Frits!

  Avatar van Frits!
  En wederom schiet mij bij deze hele discussie de tekst van Max Stirner te binnen. ‘Wat moet niet allemaal mijn zaak zijn! Voor alles de goede zaak, dan de zaak van God, die van de mensheid, de waarheid, de vrijheid, de humaniteit, de gerechtigheid, de maatschappij. Voorts natuurlijk de zaak van mijn volk, mijn vorst, mijn vaderland, mijn naaste medemens. Eindelijk zelfs de zaak van de geest en duizend andere zaken.’
  Jullie zoeken het maar lekker onder elkaar uit. Ik hoor wel wie er gelijk heeft.
  Frits van Zomeren

 16. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Frits

  Het is ook jouw zaak als jouw handelingen tot de dood van baby’s leiden.

 17. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Daarom kots ik zo over het propageren van de herdenking hier van WO II. En dan 5 mei: "Bevrijding".

  Terwijl wij al die jaren na WO II hebben doorgevochten en geroofd, moeten we een oorlog van 70 jaar geleden herdenken???

  De meest valse propaganda van het Westen!

  an.

 18. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  =====2.1.1 – Wie zijn de Machtigen?======

  De machtigen zijn de multinationale bedrijven die sterk verweven zijn met regeringen. Dat kwam zojuist nog naar voren in het NOS-nieuws van 18.00 uur: De grootste Bank van de VS, Goldman Sachs heeft de advisor van Obama nu in dienst genomen!

  Natuurlijk blijft hij adviseur van Obama, maar hij krijgt er nu een vet salaris van Goldman bij!

  Vieze corruptelingen!!!!

  Mooi blog, Mihai! Groet, An………….!

 19. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Vandaag wer in de Volkskrant:

  Blair lobbyde voor Shell. Natuurlijk weet ik dat al vanaf mijn jonge meisjesjaren, erop attent gemaakt door mijn vader, maar nu kan het Koevolk het zelf lezen: multinationale bedrijven zijn verlengstukken van regeringen! En andersom!

  Liefs van An.

Leave a Reply