Skip to content

Bonje over Banyas

Blogger Mike Bing valt journalist en blogger Maarten Jan Hijmans aan over zijn weergave van de uitspraak van de Reclame Code Commissie met betrekking tot misleidende reclame van het Israëlische verkeersbureau. Laten we even een fact check doen.

Mike heeft moeite met het feit dat Maarten Jan beschrijft deze watervallen [Banyas of Banias] als:

“Syrisch” en ze hebben ook tot 1967 op Syrisch gebied gelegen, maar zijn ze dat ook?

Na de Tweede Wereldoorlog tekenden Engeland en Frankrijk (mandaat beheerders van het toenmalige Palestina en Syrie[sic]/Libanon) dat het beheer van de Banyas overging in Engelse handen en vanuit Jeruzalem gevoerd zou worden. “After the cessation of WWII hostilities, and at the time Syria was granted Independence (April 1946), the former mandate powers, France and Britain, bilaterally signed an agreement to pass control of Banias to the British mandate of Palestine.” [Mike vertelt ons niet waar het citaat vandaan komt, maar Google vond het citaat op Wikipedia]

Tijdens Israels[sic] onafhankelijkheidsoorlog in 1947/48 veroverde Syrie[sic] de Banyas waardoor deze na de wapenstilstand een paar honderd meter aan de Syrische kant van de grens terecht kwam. Je zou kunnen zeggen dat Syrie[sic] de Banyas tot bezet gebied maakte. Dit werd door Isral[sic] in 1967 teniet gedaan waardoor de Banyas weer aan de correcte, juridisch gesproken, kant van de grens terecht kwam.”

Dus laten we kijken hoe correct is Mike’s beschrijving?

Volgens Wikipedia richt Faisal de eerste Arabische regering op in 1918, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Deze strekt zich vanuit Aleppo in het noorden tot Aden in Jemen uit, inclusief wat nu Israël en de bezette gebieden zijn, dus inclusief de Banyas. Dit is immers de Britse belofte in ruil voor de Arabische opstand tegen het Ottomaanse Rijk. Maar de Britten breken hun belofte en maken een geheime afspraak met de Fransen om het gebied in tweeën te delen. Het gebied in het noorden wordt het Franse mandaat, inclusief de Banyas. Het gebied in het zuiden wordt het Britse mandaat. Tot nu toe allemaal Wikipedia.

We moeten niet vergeten dat het mandatensysteem was opgezet door de Volkenbond, de voorganger van de VN, met als doel onafhankelijke staten op te richten, die zelfbeschikking zou verlenen aan gebieden/volkeren, die door Duitsland en het Ottomaanse Rijk gekoloniseerd waren. De mandatarissen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, hadden absoluut geen eigendomsrecht over de mandaatgebieden, ze hadden de gebieden slechts in voogdij. Zij pasten alleen op de boel in het belang van de lokale bevolking. Artikel 22 uit het Volkenbond-handvest klonk:

“To those colonies and territories which as a consequence of the late war have ceased to be under the sovereignty of the States which formerly governed them and which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world, there should be applied the principle that the well-being and development of such peoples form a sacred trust of civilisation and that securities for the performance of this trust should be embodied in this Covenant.

The best method of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations who by reason of their resources, their experience or their geographical position can best undertake this responsibility, and who are willing to accept it, and that this tutelage should be exercised by them as Mandatories on behalf of the League.

Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where their existence as independent nations can be provisionally recognized subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory. …”

Het is weliswaar zo dat de mandatarissen allerlei afspraken hebben gemaakt, voordat de mandaten zijn ontstaan, maar op het moment dat hun mandaten vast op papier stonden, konden ze absoluut geen veranderingen in de grenzen aan brengen. Immers het waren niet hun privé territoria, maar van de oorspronkelijke bevolking. Slechts het Volkenbond of de Verenigde Naties zouden een grensaanpassing kunnen doen, maar niet de mandatarissen onderling.

Maar wat weten over een afspraak tussen de Britten en Fransen na de Tweede Wereldoorlog? Laten we ons Mike’s citaat van Wikipedia herinneren: “After the cessation of WWII hostilities, and at the time Syria was granted Independence (April 1946), the former mandate powers, France and Britain, bilaterally signed an agreement to pass control of Banias to the British mandate of Palestine.” De door Mike vergeten volgende zin is: “This was done against the expressed wishes of the Syrian government who declared France’s signature to be invalid.”

Ik heb de voetnoten van Wikipedia (over de zogenaamde afspraak na de Tweede Wereldoorlog) gecontroleerd en het blijkt dat Wikipedia ook niet goed citeert. De eerste voetnoot verwijst naar een internetsite en daar staat slechts dat Frankrijk de Banyas in het Franse mandaat hebben gekregen in 1920. De tweede voetnoot verwijst naar het boek “Caesarea Philippi: Banias, the lost city of Pan”.(1)Wilson, J. F. (2004). Caesarea Philippi: Banias, the lost city of Pan. I.B. Tauris

Ik heb het boek gezocht en daar heb ik niks kunnen vinden over deze afspraak. Op een pagina rondom pagina 178, waar Wikipedia naar verwijst, verwijst het boek zelf naar een artikel uit Eretz Magazine “The Making of a Border” geschreven door Yadin Roman. Google heeft dit artikel hoogstwaarschijnlijk gevonden. In dit artikel staan geen voetnoten, maar slechts dat de afspraak was gemaakt in 1923 (dat Banyas onderdeel van het Franse Mandaat zou zijn) en niet na de tweede wereldoorlog zoals Mike beweert aan de hand van Wikipedia.

In het artikel staat:

“An Anglo-French boundary commission was assigned to physically mark the border; they were authorized to make changes as they saw fit. The work took about two years, and was completed only in March 1923…The team had decided to include the entire Sea of Galilee in the British Mandate and had left all of the Golan in the French Mandate….In order to settle the dispute, the British agreed to have the border marked 750 meters south of the spring. But in the next-to-last paragraph of the report summing up the conference, it was stated that the British reserved the right to demand a correction of the border to place Banias within the territory of Palestine.

In November 1946, newly independent Syria invited the British government to talks on border issues. They claimed that France’s signature in Syria’s name on the border agreements was invalid. The British refused to discuss the matter.

At the end of Israel’s War of Independence (1949), the Syrian army held areas west of the mandatory border. At the armistice talks, they demanded that the armistice line correspond to the cease-fire line. It was ultimately established that Syria would evacuate the areas it had captured west of the mandatory border, but these areas and others would be demilitarized zones. Syria never gave up on its demands for sovereignty in these areas, and so the matter of sovereignty was never settled.” (Het artikel heb ik niet op de site van Eretz Magazine, maar ergens anders op het internet).(2)Yadin Roman, “The Making of a Border”, https://english.golan.org.il/ts.exe?tsurl=0.181.636.0.0

In het kort; Mike’s bronnen bevestigen niet zijn woorden. Noch in het geciteerde boek, noch in het in het boek benoemd artikel staat er iets over een afspraak gemaakt na de tweede wereldoorlog tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. De afspraak is in 1923 gemaakt dat Banyas onderdeel van de Franse mandaat zou zijn en dat GB “reserved the right to demand a correction of the border.” Als Groot-Brittannië een recht voor zichzelf reserveert om een correctie te eisen, zegt absoluut niks. Een recht om iets te eisen is niet een recht om iets te hebben, vooral als een land eenzijdig roept om dat recht op eisen zou hebben.

Deze interpretatie van slechts het recht hebben om opnieuw te discussiëren, vinden we ook in andere werken: “It was agreed that the British government could raise the question of the boundary’s precise location between Banias and Metulla, under accepted conditions between the concerned governments, in regard to the construction of a more northerly road between these two points, as a final borderline. This ‘hidden’ paragraph gave Palestine the opportunity to demand the Banias spring, but nothing was done about this issue during the British period.(3)Biger, G. (2004). The Boundaries of Modern Palestine, 1840-1947. Routledge. p.147 In het boek “The Boundaries of Modern Palestine, 1840-1947”(4)Biger, G. (2004). The Boundaries of Modern Palestine, 1840-1947. Routledge. komt het word “bilateral” drie keer voor, slechts met betrekking op de besprekingen van 1923.

Wikipedia vergist zich waarschijnlijk over een afspraak tussen Groot-Brittanië en Frankrijk gemaakt na de Tweede Wereldoorlog, die door Syrië verworpen zou zijn. Het enige wat ik kon vinden was dat Syrië de afspraak van 1923 verwerpt, omdat het door Frankrijk is gemaakt: “the new frontier was ratified in 1923 without being recognized by Syria, as the border was drawn during French rule preceding the country’s independence in 1946.”(5)Daoudy, M. (2008). “A Missed Chance for Peace: Israel and Syria’s Negotiations over the Golan Heights.” Journal of International … Continue reading

Een gedeelte van Artikel 22 uit het Volkenbond-handvest is hier van belang: “The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory.” Het is dus juridisch twijfelbaar of Groot-Brittanië en Frankrijk afspraken kunnen maken zonder de Syrische instemming, vooral na de Tweede Wereldoorlog.

Laat staan dat Syrië de onafhankelijkheid een aantal keer heeft geroepen vanaf 1930. Geallieerden bezetten Syrië weer in op 8 juni 1941.

“In simultaneous Free French and British proclamations, issued that day, the peoples of Syria  and Lebanon were declared “from henceforth sovereign and independent peoples.” The French proclamation announced that their “independent and sovereign status” would be guaranteed by a treaty defining the mutual relations between them and France. General Catroux proclaimed the independence of Syria as a sovereign state on September 28, and of Lebanon on November 26. British recognition was accorded to Syria  on October 27, and to Lebanon on December 26, 1941. …The view of Syria and Lebanon was that the mandate had ceased to exist — at least de facto  — with the declaration of independence made in 1941”(6)Hall, H. D. (1948). Mandates, dependencies and trusteeship. Carnegie Endowment for International Peace. p.265 “Meanwhile, the new states began to receive unconditional recognition by an increasing number of powers: by the Arab states in the fall of 1943, by the U.S.S.R. in July, 1944, and by the United States of America in September, 1944.”(7)Hall, H. D. (1948). Mandates, dependencies and trusteeship. Carnegie Endowment for International Peace. p. 266

In august 1943 wordt Shukri al-Quwatli de eerste president gekozen.(8)Hitti, P. K. (1959). Syria: A Short History. Macmillan. p. 248 Dus Frankrijk had na de Tweede Wereldoorlog niks meer over Syrië te zeggen.

En stel dat Syrië de Banyas pas tijdens de oorlog van 1947/48 zou hebben “veroverd” en daardoor dat stukje land terug zou moeten worden gegeven, zou Israël niet het in 1947/48 veroverd land terug moeten geven? Bijvoorbeeld de Syriërs hebben geëist dat Israël zich terug uit de toen veroverde Galilea zou trekken.(9)Morris, B. (2008). 1948: a history of the first Arab-Israeli war. Yale University Press. p. 389 Dan zou Israël behoorlijk kleiner zijn dan vandaag.

Syrië’s voorstel voor volledige vrede, directe besprekingen, slechts de helft van de Jordaan in Syirische handen te houden en 300.000 van de Palestijnse vluchtelingen op te nemen was door de Israëlische leider Ben-Gurion verworpen.(10)Morris, B. (2008). 1948: a history of the first Arab-Israeli war. Yale University Press. p. 389 Ook Syrië’s voorstel om 70% de gedemilitariseerde zone aan Israël te geven, in ruil voor de grenzen voor 1946, dus met Banyas in Syrische handen is door Israël verworpen.(Wikipedia) Aan het einde van de vredesbesprekingen van de 1947/48 oorlog, hebben Israël en Syrië brieven gewisseld waar ze zich gebonden hebben aan de vorige V.N. resoluties,(11)Morris, B. (2008). 1948: a history of the first Arab-Israeli war. Yale University Press. p. 389 en dat veronderstelt ook de partitieresolutie die de Banyas in de Syrische handen liet.

Dus het VN-partitieplan, die Palestina in een Israëlische en een Arabische (Palestijnse) staat verdeelde, stelde een grens tussen Syrië en Palestina volgens het akkoord van 1923 vast,(12)Morris, B. (2008). 1948: a history of the first Arab-Israeli war. Yale University Press. p. 388 dus met de Banyas in Syrische handen.

Om niet te vergeten dat de Syriërs (Alawis) waarschijnlijk in de Golan met het Ottomaanse Rijk kwamen.(13)Kaufman, A. (2009). “Let Sleeping Dogs Lie : On Ghajar and Other Anomalies in the Syria-Lebanon-Israel Tri-Border Region.” 63 The Middle … Continue reading Misschien moeten we ook melden dat Israël na 1967 vijftig Syrische dorpen heeft gebuldozerd en 100.000 Syriërs uit de Golan zijn gevlucht.

In conclusie: “The Golan Heights had been within the French Mandate and French protectorate of Syria since 1923, and independent Syria since 1943.”(14)Rostow, N. (2007). “Gaza, Iraq, Lebanon: Three Occupations Under International Law.” In Israel Yearbook on Human Rights (Volume 37), … Continue reading

Dit alles betekent dat Mike’s stelling dat “de Banyas weer aan de correcte, juridisch gesproken, kant van de grens terecht kwam” in 1967, niet echt juridisch onderbouwd is. Morgen zullen we zien dat volgens internationaal recht de Banyas, dus de Golan vlaktes van Syrië zijn.

P.S. 03/10/2010 Na mijn reactie op Wikipedia heeft men het artikel gecorrigeerd. Er was dus geen afspraak tussen Frankrijk en GB na de Tweede Wereldoorlog.


Geredigeerd door Pascale Esveld

References

References
1 Wilson, J. F. (2004). Caesarea Philippi: Banias, the lost city of Pan. I.B. Tauris
2 Yadin Roman, “The Making of a Border”, https://english.golan.org.il/ts.exe?tsurl=0.181.636.0.0
3 Biger, G. (2004). The Boundaries of Modern Palestine, 1840-1947. Routledge. p.147
4 Biger, G. (2004). The Boundaries of Modern Palestine, 1840-1947. Routledge.
5 Daoudy, M. (2008). “A Missed Chance for Peace: Israel and Syria’s Negotiations over the Golan Heights.” Journal of International Affairs, 22 Maart 2008
6 Hall, H. D. (1948). Mandates, dependencies and trusteeship. Carnegie Endowment for International Peace. p.265
7 Hall, H. D. (1948). Mandates, dependencies and trusteeship. Carnegie Endowment for International Peace. p. 266
8 Hitti, P. K. (1959). Syria: A Short History. Macmillan. p. 248
9, 10, 11 Morris, B. (2008). 1948: a history of the first Arab-Israeli war. Yale University Press. p. 389
12 Morris, B. (2008). 1948: a history of the first Arab-Israeli war. Yale University Press. p. 388
13 Kaufman, A. (2009). “Let Sleeping Dogs Lie : On Ghajar and Other Anomalies in the Syria-Lebanon-Israel Tri-Border Region.” 63 The Middle East journal 539-61 (22) no. 4
14 Rostow, N. (2007). “Gaza, Iraq, Lebanon: Three Occupations Under International Law.” In Israel Yearbook on Human Rights (Volume 37), edited by Y. Dinstein, Domb, F., Rinot, G. p.215
Published inInternationaal RechtOpiniePolitiekUncategorized

22 Comments

 1. Ik ben onder de indruk van het speurwerk.
  Dat wissen van reacties is een plaag die je alleen met een eigen blog kan bestrijden. Mensen gaan op een podium staan, en roepen zichzelf tot winnaar van de discussie uit. Ik begin het type mens dat dit doet al een beetje te herkennen. Vaak klonen van Peter Louter, maar dan jonger.

 2. Mihai Mihai

  @knutselsmurf
  Dit soort mensen moet je altijd controleren, want ze bluffen enorm. Ik ken Mike van het Volkskrantforum en daar was hij heel hard bezig met bluffen.

  Ondertussen heeft Mike ook een klacht ingediend bij mijn internetprovider en bij de webhoster van mijn domein. Ik zou immers met mijn reacties “het functioneren van dit [zijn] blog onmogelijk” maken.

 3. Mihai Mihai

  @Herman

  Ik las artikelen dat ze zelfs cursussen hebben hoe ze wikipedia moeten infiltreren.

  Maar dit lijkt meer op een misverstand niet op een bewuste manipulatie van Wikipedia.

 4. Enkel geinteresserd in de juiste feiten Enkel geinteresserd in de juiste feiten

  “……Jezzebel
  01/10/2010 op 19:55
  Erg mooi blog.
  Aanbevolen!….”

  Nou,dat is een complete verassing zeg…

  “……
  Geredigeerd door Pascale Esveld..”

  Je artikel rammelt aan alle kanten en is slechts in elkaar geprutst om Mike af te zeiken [ zie je mede strijders hier ] die je van zijn blog heeft geschopt…goedkoop prulwerk dus….maar iets wat was te verwachten.
  Ik keur het derhalve af…en zeker wat betreft je opmerking van infiltratie van Wiki [ bewijs het zou ik zozeggen om je eigen lul zinnetje maar eens van de zolder te halen ]….je ben nu wel helemaal de draad met de realiteit kwijt geloof ik….

 5. Mihai Mihai

  @Enkel geïnteresseerd in de juiste feiten

  De The_Saint kan niet op argumenten ingaan, net zoals Mike.

 6. Enkel geinteresseerd in de juiste feiten Enkel geinteresseerd in de juiste feiten

  “…..Mihai
  02/10/2010 op 14:39
  @Enkel geïnteresseerd in de juiste feiten

  De The_Saint kan niet op argumenten ingaan..”

  Als het over argumentatie zou gaan wellicht wel…dit soort antisemitisch gezever is inhoudsloos…en dus niet waardig om inhoudelijk op te reageren.
  Met klem afbevolen dus..propaganda voor de figuren zoals de vermelde back stabbing Jew en de vuilnisman van Ome Dries…

 7. Mihai Mihai

  @The_Saint

  Laat ik je herinneren wat de stelling van de blog was. De vraag was of de Banyas Israëlisch of Syrisch waren.

 8. Mooi blog Mihai!
  Overigens: wikipedia is nooit een betrouwbare bron, zeker niet als het gaat over controversiele zaken. Dat ligt gewoon aan de aard van wikipedia. De mensen die bijdragen leveren zijn lang niet altijd echte experts, en kunnen zich dan vergissen. Bovendien zijn er bij artikelen die te maken hebben met Israel vaak ideologisch gedreven editors bezig.
  Wel is het een goede bron voor bronnen, d.w.z. dat als je wel betrouwbare informatie wilt je in wikipedia vaak verwijzingen vindt naar betrouwbaardere bronnen.

 9. Mihai Mihai

  @DeKoeleAnalyticus

  Misschien heeft Mike Bing de Wikipedia aangepast en daarna zijn blog geschreven. 🙂

 10. Serge van Erkelens Serge van Erkelens

  Afspraken tussen Engeland en Frankrijk, die landrechten rond Palestina zouden bepalen? Je blijft lachen. Enkel koloniale denkers kunnen dat volhouden. Juridisch is het sowieso brandhout. Overeenkomsten binden enkel partijen, verder niemand. De enigen met landrechten, dat is de zittende bevolking, ongacht wat die doen, of hoe ze leven.

  Hetzelfde geldt voor Israel zelf. Er worden heel wat pogingen gedaan door de Israellobby, om landrechten op Israel te construeren, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op de Balfour Declaration, en de bijval door de Volkerenbond. Dat ziet er altijd heel imposant en formeel uit, maar is het papier niet waard, waar het op staat. De rechten om te beschikken bestonden absoluut niet, en die van de zittende bevolking wel.

  Van het recht van een kolonisator kun je hooguit zeggen, dat de kolonisator er zelf aan gebonden is. Maar landrechten of bestuursrechten ontstaan op die manier enkel, als de lokale bevolking zich daar aan blijkt te onderwerpen. Acceptatie dus. Maar daar is hier geen sprake van. Daarmee zijn al die ‘rechten’ uit afspraken tussen de Engelsen en de Fransen e.a. dus luchtkastelen.

  Die Mike, is dat die Mike_DB? Die heb ik vorige maand al uitvoerig bij de veter gehad. Die heeft geen enkel fundament in zijn denken over de zaak. Typische Likoed-verhalen: prima afgetimmerde verhalen, waarin de essenties afgeplamuurd zijn, en dus geen donder waard.

  Wikipedia? Geluiden genoeg waaruit blijkt, dat het velen niet lukt om Wikipedia te editen. Wie wil blijven geloven, dat de Israellobby het op zijn beloop laat, wat er op de grootste internet-enceclopedie over Israel staat, die moet het zelf maar weten.

  Goed werk Mihai, dat je die boel eens flink doorlicht.

  Wat is Syrisch? Als de bewoners van de Golan of de Banyas de Syrische inlijving, c.q. Syrisch bestuur accepteerden, dan zijn de gebieden Syrisch. Dat is dan de invulling van hun zelfbeschikkingsrecht. Gewoon uit het schoolboekje, niks byzonders. Geheel overeenkomstig de leerstukken van het Internationale Gerechtshof, voor zover ik dat kan zien.

  Ik zie hierboven weer een boel gekrakeel. Altijd weer de Israellobby, die de boel volscheldt bij gebrek aan argumenten. Het lijkt altijd weer op een soort exorcisme, ofwel duiveluitdrijving, waarbij de betrokkene Gilles-de-la-Touret verre overtreft.

 11. Mihai Mihai

  @Serge

  Precies. Mike gelooft dat het Westen de eigenaar van de wereld is en kan landen aan elkaar verkopen. Hij reageert inderdaad op het forum, maar of ie Mike_db is weet ik niet.

 12. Sonja Sonja

  Hey Serge, groetjes!

  Zie ook: http://deisraellobby.blogspot.com/search?q=golan

  Resolutie nr. 497 van de VN Veiligheidsraad eist de onmiddelijke terugrekking van Israël uit de Golanhoogten. Daar is niets “omstreden” aan, temeer omdat deze resolutie unaniem werd aangenomen.

  Europese Commissie:

  “Volgens de internationale gemeenschap en het internationaal
  publiekrecht met inbegrip van alle desbetreffende resoluties van de VN-
  Veiligheidsraad maken noch de Israëlische nederzettingen op de
  Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook noch de door Israël
  unilateraal geannexeerde delen van Oost-Jeruzalem en de Golanhoogte
  deel uit van de staat Israël.

  De Europese Unie heeft zich ononderbroken gehouden aan dit standpunt,
  met name in de Verklaring van Venetië van 1980, de Verklaring van de
  Raad van Luxemburg van oktober 1996, de Verklaring van de Europese
  Raad van Dublin van december 1996 en de “oproep tot vrede” van
  Amsterdam van juni 1997.”

  bron:
  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/98/426&format=HTM
  L&aged=0&language=NL&guiLanguage=en
  —————–

  Staattssecretaris van Gennip (Economische zaken):

  “…de Golan Hoogte volgens internationaal recht aangemerkt dient te
  worden als door Israël bezet Syrisch gebied.”

  “In ieder geval staat vast dat de Golan Hoogte, de Gazastrook en de
  Westelijke Jordaanoever op basis van het internationale recht
  aangemerkt dienen te worden als door Israël bezet gebied. Nederland
  onderschrijft dan ook de stelling dat producten van oorsprong uit deze
  nederzettingen niet het oorsprongsmerk «Israel» mogen dragen.”

  Kamerstuk: http://ikregeer.nl/document/ah-tk-20062007-783

 13. Serge van Erkelens Serge van Erkelens

  Ha Sonja! 🙂 De software op deze site laat blijkbaar geen open tussenregels toe.
  .
  Je kunt in een open regel een puntje zetten, en dan naar de volgende regel gaan.
  .
  Zoals hier 2x dus..

 14. Robert van Waning Robert van Waning

  @Mihai.

  Goed werk! Dit is de enige manier om ongefundeerde aanspraken te weerleggen. Wikipedia is echter als bron hoogst onbetrouwbaar, omdat belangenbehartigers en lobbyisten voortdurend bezig zijn om er hún versie van omstreden kwesties te laten prevaleren.
  .
  Je schreef terecht dat een recht om iets te eisen niet automatisch leidt tot een recht om iets te hebben. Zo schrijven mensen op het VK weblog vaak dat zij iets hebben ‘aangetoond’ terwijl zij alleen maar iets hebben beweerd.
  .
  @Serge van Erkelens,

  Mike Bing is niet dezelfde als Mike_DB. Misschien is laatstgenoemde Michiel of Michael de Bruin, die enige tijd geleden nog behoorde tot het groepje Israël Lobbyisten dat regelmatig pro-Israëlische opvattingen mocht spuien op VK Opinie. Manfred Gerstenfeld en Yochanan Visser hoorden daar ook bij. Kennelijk is men ook bij de VK tot het besef gekomen dat de pagina’s van VK Opinie tot de door Israël bezette gebieden gerekend moesten worden en dat dit ontoelaatbaar is voor een krant die zich graag als ongebonden en onafhankelijk afficheert.

Leave a Reply