Sla over naar de inhoud

Tag: Ronald Meester

Drogredenaar Ronald Meester (006)

Ronald Meester schrijft over Max Tegmark het volgende:

“Er is geen enkele reden om te denken dat alleen strikte logica tot waarheid kan leiden. Zelfs in de wiskunde is ‘waar’ niet hetzelfde als ‘in principe bereikbaar door logische stappen’. Er zijn ware wiskundige uitspraken die principieel nooit bewezen kunnen worden.

In plaats van de naïeve gedachte dat alleen wetenschap tot waarheid en succes kan leiden, pleit ik voor een completer wereld- en mensbeeld, waarin het bedrijven van wetenschap een voornaam element is, maar waarin ruimte is voor kennis die op andere manieren te verkrijgen is. We leven niet in een wetenschappelijke wereld, en het is niet altijd mogelijk om beslissingen langs wetenschappelijke weg te nemen.”

Drogredenaar Ronald Meester (004)

Ronald Meester schrijft over Max Tegmark het volgende:

“Je zou kunnen stellen dat wetenschap zich moet beperken tot die verschijnselen waarvoor de wetenschappelijke methode ook echt werkt. Dit klinkt als een tautologie, maar is dicht bij de waarheid.

Wetenschappers bestuderen de werkelijkheid zoals deze zich aan ons openbaart met een ‘woordenboek’ in de hand. Daarin staat alles wat in een beschrijving toegestaan is om voor wetenschappelijk door te mogen gaan. Maar dat bevat geen woorden als ‘plan’, ‘zin’, ‘ethiek’, ‘moraal’ of ’emotie’, en de reikwijdte van deze benadering is beperkt.”

Deze drogreden is een ad ignorantiam. Ronald Meester zegt hiermee dat wetenschap geen goede kennis heeft over bepaalde dingen en daardoor zal wetenschap dat ook nooit hebben.