Skip to content

Tag: Likoed

Gratis foute quotes van Ben Goerion

Likoed Nederland is opgefokt dat de Nederlandse regering subsidie zou hebben gegeven aan George Sluizer voor zijn ‘foute’ documentaire “Homeland”. Maar liefst 100.000 euro. Foei, foei, foei! In deze documentaire zou men foute citaten gebruiken, die allang als fout ontmaskerd zouden zijn. Bijvoorbeeld van Ben Goerion: “Ik ben bereid om zo veel Palestijnen te vermoorden als nodig is.” Wat een drama.

Als die citaten zoveel geld waard zijn, dacht ik, laat ik even mijn foute citaten over Ben Goerion opzoeken. Ik verdien tenminste een subsidie van 10 miljoen.

Ontmasker dit:

Drogredenaar Likoed Nederland (03)

Volgens Likoed zijn de cijfers van allerlei organisaties (zoals UNICEF, UNRWA, World Food Programme, WHO, ICRC) irrelevant omdat mensen in Gaza het “oneindig veel beter dan hun buren” hebben. De hier gebruikte drogreden is het herhalen van de drogreden als antwoord op de weerlegging van de drogreden. Maar laten naar een paar cijfers kijken.

Volgens een het UNICEF rapport van maart 2011 is 90-95 procent van het water te besmet om gedronken te worden. Slechts 5 tot 10 procent is geschikt voor menselijke consumptie. Zelfs deze voorraad kan binnen de 5 tot 10 jaar verdwijnen; zonder verdere actie.

Volgens Likoed moet dit de Gazanen niet uit maken want “ze hebben het oneindig veel beter dan hun buren.”