Skip to content

Tag: Ebru Umar

Kwade martelaar Ebru Umar

In hun prachtig boek ‘The Outrage Industry’, beschrijven Amerikaanse politicoloog Jeffrey M. Berry en sociologe Sarah Sobieraj de troeblerende explosieve toename van ordinaire media. Het zijn vooral talkshows, zoals Rush Limbaugh en Bill O’Reilly, maar ook geschreven stukken tonen toenemende polarisatie.