Skip to content

Tag: Beroep op traditie

Drogredenaar Diederik Samsom

Diederik Samsom praat met gewone mensen op twitter. Een paar dagen geleden, toen ik over hem roddelde, viel hij zomaar de discussie binnen; zonder dat hij geadresseerd was. Dus hij weet wanneer je het over hem hebt.

Maar twitteren met het volk – behalve de schijn scheppen dat je een politicus van het volk bent – maakt je kwetsbaar: want voordat je het weet betrapt het volk je op een drogreden. Gisteren betrapte een pientere twitteraarster Samsom op een drogreden.