Skip to content

Tag: Afshin Ellian

Afshin Ellian trekt af

In zijn nieuwste column bewijst Ellian alweer zijn liefde voor logica. Hij vindt een daling van de huizenprijzen slecht: “Als de huizenprijzen met 10 procent dalen, zal dat een verdamping van bijna 100 miljard euro betekenen.” Stel je voor, je bent plotseling als land 100 miljard armer. Tadaaaaa…Ik zou zeggen, laten we dan de huizen 10 keer zo duur maken, dan zijn we allemaal miljonair. Logisch toch?

Theodor Holman de darwinist

Theodor Holman vertelt in het tweede stuk van zijn interview: “Ik ben echt een darwinist. Laat de sterkste maar winnen. Wat overtuigt, moet winnen.”

Ook andere mensen beweren dat het in argumentatie gaat om overtuigen. Bijvoorbeeld Afshin Ellian:

“Overtuigen
Een politieke leider die met zijn opvattingen en kwaliteit een machtscentrum met anderen kan creëren, is in waarheid een grote denker. Want om zo’n machtscentrum in een democratisch systeem te kunnen scheppen, dient men over de kwaliteiten te beschikken om anderen van zijn of haar gedachten te overtuigen.”

Ik wil hieronder aantonen dat ‘waarheidsvinding’ het doel is van argumentatie; en ‘het overtuigen’ is slechts secundair.