Skip to content

Tag: Adam Smith

Het regeerakkoord van Adam Smith

Liberalen aller landen, verenigt u! In een leesclub. En begin bij Adam Smith. Niet de vertaalde versie, van 200 pagina’s, maar de echte Engelse, want daar zal je de relevante passages zeker kunnen lezen. Dan zul je tot de conclusie komen dat Marx Rutte meer op Adam Smith lijkt, dan je lief is.

Adam Smith – een van de godfathers van het liberalisme – staat bekend voor zijn metafoor van de ‘onzichtbare hand’: als iedereen zijn eigen belang volgt, zonder bemoeienis van de staat, zullen we allemaal welvarend worden. Iedereen die meer marktwerking en minder staat wil, haalt Adam Smith aan. Dus laten we kijken wat voor soort regeerakkoord Adam Smith zou schrijven.