Skip to content

Tag: ad ignorantiam

Drogredenaar Ronald Meester (004)

Ronald Meester schrijft over Max Tegmark het volgende:

“Je zou kunnen stellen dat wetenschap zich moet beperken tot die verschijnselen waarvoor de wetenschappelijke methode ook echt werkt. Dit klinkt als een tautologie, maar is dicht bij de waarheid.

Wetenschappers bestuderen de werkelijkheid zoals deze zich aan ons openbaart met een ‘woordenboek’ in de hand. Daarin staat alles wat in een beschrijving toegestaan is om voor wetenschappelijk door te mogen gaan. Maar dat bevat geen woorden als ‘plan’, ‘zin’, ‘ethiek’, ‘moraal’ of ’emotie’, en de reikwijdte van deze benadering is beperkt.”

Deze drogreden is een ad ignorantiam. Ronald Meester zegt hiermee dat wetenschap geen goede kennis heeft over bepaalde dingen en daardoor zal wetenschap dat ook nooit hebben.