Skip to content

Zijn de conservatieven slechts boos om Zwarte Piet?

Twitter staat rood te gloeien, want de VN slaat ons in de boeien. Of toch niet? Ook al leggen de kranten het redelijk goed uit, men begrijpt het nog steeds niet. Men weet niet wat het antiracismecomité is en doet. Noch weet men waarom het Comité Nederland adviseerde om de racistische scherpe kanten van Zwarte Piet aan te passen. Hier een paar twitterreacties:

‘Nu weet ik waarom VN praktisch afwezig was bij drama bootvluchtelingen op Lesbos. Er moest over Zwarte Piet vergaderd worden,’ Andries Knevel

‘Een comité van de VN. Het wordt met de dag gekker,’ Erik de Vlieger

‘In meer dan de helft van de landen die zitting hadden in de Piet-commissie van de VN, is homoseksualiteit een strafbaar feit,’ Blondemevrouw

‘De VN is een door belangengroeperingen gekaapte organisatie. Bovendien: Saudi-Arabië in de mensenrechtencommissie. Kom op zeg!’ Rob Hoogland

‘Ik wil dat de VS zich aanpast,’ Jan Roos

‘De Verenigde Naties die ons vertellen dat Zwarte Piet anders moet; laten ze de grote problemen in de wereld helpen oplossen. Dit is ridicuul,’ Frans Weisglas

Deze tweets suggereren dat deze mensen niet weten waar het om gaat. Ze tweeten zonder 5 minuut te googelen. Ze geloven dat de VN plotseling denkt ‘laten we Nederland even pesten.’ Of hoe een objectivist op twitter het zegt: ‘Omdat de VN anti Westen is. Die foute racistische, imperialistische vrijheidscultuur moet kapot.’

Maar hoe zit het precies?
Na de Tweede Wereldoorlog was de wereld nog verschrikt door de Holocaust, inclusief Hitler’s rassentheorie. In Zuid-Afrika was de apartheid op haar hoogtepunt. In de VS mochten de zwarten niet in hetzelfde zwembad met witten zwemmen, noch uit dezelfde waterfontein drinken. Toen hebben de staten besloten om iets aan rassendiscriminatie te doen. En zo maakten ze een antiracismeverdrag (Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie).

Nederland heeft daar een actieve rol in gespeeld. Jurist Willem Ewald Siegmann (van de KVP) vertelde trots in de Eerste Kamer in 1966:

‘Ik meen te weten dat de Nederlandse delegatie te New York een niet onbelangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van deze conventie, hetgeen met name door de Afrikaanse delegaties werd gewaardeerd.’

Wat is een verdrag? Het is een juridisch bindende overeenkomst. Je kan het zien als een contract, waar landen zich mee verplichten om dingen te doen of te laten. In dit geval bestrijden ze racisme en discriminatie.

Waarom een comité?
Verdragen hebben een probleem. Alle landen roepen dat ze wereldkampioen zijn in mensenrechten, maar niemand kan hen dwingen om de rechten te respecteren. Er is dus geen handhaving, geen wereldpolitie. De staten proberen dit probleem op te lossen door extra procedures te maken. Voor het antiracismeverdrag hebben ze ook een comité gemaakt. Landen rapporteren om de twee jaar, wat ze ondertussen hebben gedaan om hun verplichtingen na te komen. Wat hebben ze aan racisme gedaan? Het comité beoordeelt de rapporten en adviseert verbeteringen. De landen zijn niet verplicht om de adviezen te volgen, maar ze kunnen de adviezen niet met een schoon geweten aan hun laars lappen. Immers, het comité is een onafhankelijke neutrale derde, dat objectiever kan kijken dan de landen zelf. Immers wie kan zijn eigen gebreken 100% objectief zien?

Drogredenen
Dus al die tweets over de VN zijn drogredenen. Het comité is niet bezig met homoseksualiteit, noch met verdrinkende vluchtelingen. Wie dat verwacht, kan net zo goed verontwaardigd roepen: ‘Waarom lost de brandweer geen moorden op? Waarom controleert het ambulancepersoneel geen treinkaartjes?’ Omdat het niet hun taak is.

Een andere drogreden is een ad hominem, men valt de comitéleden aan. Zoals Hoogland met: Saudi-Arabië zit in de mensenrechtencommissie. Hij zuigt hier uit zijn duim, want het antiracismecomité is iets anders dan de mensenrechtencommissie. (Trouwens deze drogreden over de mensenrechtencommissie komt vaak voor, omdat men niet weet dat de plekken in de VN-organisaties verdeeld zijn over verschillende regio’s. Men moet altijd 12 leden uit Afrika kiezen en het is onmogelijk om iedere keer 12 andere democratische landen te vinden.)

Ook Thomas Borst speelt keihard op de man in Elsevier: ‘Deze omstreden VN-leden oordelen over racisme in Nederland.’ Hij vindt bijvoorbeeld de Rus en de Roemeen ‘discutabel’. Want wat? Want zij zijn zeker inferieure mensen. Wie zijn zij om ons Nederlanders te vertellen hoe het moet? Wij weten het immers altijd beter. Of zoals iemand me op Twitter informeerde: ‘het IQ van het Nederlandse volk behoort tot de top van de wereld.’ Amen. Ook Borst is slecht geïnformeerd. Ik heb een master college mensenrechten in Utrecht gevolgd en de professor was een Albanees. In de wereld van juristen telt slechts je deskundigheid en niet je afkomst. De Deen Morten Kjærum, die lid van het comité is geweest, schrijft in het studieboek:

‘The experts, who are from all parts of the world, do not represent their own countries but act independently. The Committee does its utmost to guard its independence and strongly rejects any attempts to influence its work improperly.’

Deze aanval op de man komt vaker voor in conservatieve en rechtse kringen. In zijn boek Oikofobie, trekt Thierry Baudet zijn neus op voor rechters bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, want ze komen uit inferieure landen, zoals ‘Rusland, Roemenië, Turkije, Polen, Bulgarije en Litouwen.’ En in zijn boek De aanval op de natiestaat praat hij denigrerend over de Sloveense rechter Boštjan Zupancic. Maar 30 seconden googelen toont aan dat Zupancic een beter diploma heeft dan Baudet. Zupancic heeft gestudeerd en is gepromoveerd bij Harvard Law School, die nu op de tweede plek staat in de wereld (en destijds op de eerste plek stond). Baudet promoveerde met een flutscriptie aan de universiteit van Leiden, die op de 23e plek staat. Behalve rechter, is Zupancic ook vicepresident geweest van UN Committee Against Torture. Hij was professor bij verschillende universiteiten in de wereld en werkt op de redactie van een aantal juridische tijdschriften. Baudet was columnist bij NRC. Zupancic schreef een waslijst aan wetenschappelijke publicaties. Baudet schreef vier boeken, waarvan één met iemand anders, één was zijn scriptie, één een verzameling van zijn drogredenen uit columns en het laatste een roman over zijn seksuele frustraties.

De conservatieven vallen de mensenrechten niet slechts uit domheid aan. Als Zwarte Piet niet meer zwart is, kunnen zij hun kinderen moeilijker spelenderwijs met witte suprematie indoctrineren. Stel je voor hoe erg het is dat kinderen op nationale feesten niet meer leren dat een witte oude christelijke man de baas is, met een stoet zwarte knechten. Door steeds sterker wordende mensenrechten, kunnen de conservatieven geen moslims meer deporteren. En ook aanvallen op olierijke landen worden duurder, want nu kunnen de Irakezen ons bij het Europees mensenrechtenhof aanklagen. Als je mij vraagt, zijn conservatieven niet bang voor nieuwe tinten. Ze vrezen voor hun macht.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inSofist Factory

5 Comments

 1. reinejragolo reinejragolo

  Niemand vindt het leuk als zijn jeugdsentiment de nek wordt omgedraaid.
  En niet alleen bij domme mensen en voor mijn part de conservatieven.

 2. j de kat j de kat

  Macht en rijkdom behoud je met geweld, corruptie, liegen en verdraaien van de feiten. Niet door deugdzaamheid en eerlijkheid. Nederlanders hebben eeuwen gewerkt aan hun reputatie van gewiekste handelaars, zeerovers, slavendrijvers en -handelaars. Het zit nu in hun genen verankerd. De politiek kan er dus niks aan doen (Rutte).

 3. richardkamp richardkamp

  Wie naar een ander land gaat respecteert de cultuur daarvan, inclusief kinderfeesten, zwart van roet.
  Wie daar tegenin gaat niet klagen over racisme en discriminatie.

 4. Robert Robert

  Het is allemaal verf wat er op zit. Een schilderij van een Noord Afrikaan mag wel?

 5. Mihai schrijft: De conservatieven vallen de mensenrechten niet slechts uit domheid aan. Als Zwarte Piet niet meer zwart is, kunnen zij hun kinderen moeilijker spelenderwijs met witte suprematie indoctrineren. Stel je voor hoe erg het is………………………………….etc.

  Gaat hetgeen je nu schrijft over de conservatieven niet ietwat richting complottheorie.

Leave a Reply