Skip to content

Wil de Volkskrant haat zaaien?

De Volkskrant doet haar best om te bewijzen dat IS islamitisch is. Niet alleen in passé, zoals Adjiedj Bakas op 21 februari. Maar ook als hoofdboodschap, zoals Paul Brill, die stelde: ‘IS is niet onislamitisch, maar hyperislamitisch.’ Obama riep dat IS onislamitisch is, in zijn oorlogstoespraak, om de Amerikaanse moslims tegen aanslagen te beschermen. Maar de Volkskrant voelde de drang om een blog van Daniel Pipes te vertalen, met de titel ‘Sorry meneer de president, IS is 100 procent islamitisch’.

Doet men altijd zo? Nee. Toen de Hutu’s één miljoen Tutsi’s in Rwanda vermoordden, debatteerde niemand in de Volkskrant of de Hutu’s echte christenen waren. Noch riep de Volkskrant dat anderen echte christenen waren: toen Lord’s Resistance Army hun misdaden pleegden; toen de katholieke priesters kinderen misbruikten; toen Bush riep dat God hem opdracht gaf en een illegale oorlog startte, Guantánamo opende en martelde. Noch verweet de Volkskrant de monniken in Birma dat ze echte boeddhisten waren, toen zij moslims verdreven. Noch riep men dat ze echte joden waren, toen Israëliërs Gaza bombardeerden en nederzettingen bouwden.

En het is maar goed zo, want in een rationele wereld spreken we iedereen op zijn eigen daden aan. We bestraffen niet een hele groep voor de misdaden van een enkeling. Maar de Volkskrant heeft een dubbele standaard als het om moslims gaat, men wil graag bewijzen dat de misdaden van enkelingen te wijten zijn aan de aard van de groep. Deze dubbele standaard roept om een verklaring. Er zijn slechts drie mogelijkheden: het is een drogreden; de Volkskrant wil haat zaaien; of ik zie iets over het hoofd.

De drogreden
Stel je voor dat aliens willen weten of er intelligent leven in Nederland voorkomt. Ze landen hun UFO op de Tweede Kamer en luisteren naar een debat. Men debatteert of we de BTW naar 19% moeten verlagen en na veel pro- en contra-argumenten roept iemand: “Ja maar het gras is groen.” Het hele land debatteert hier daarna over. Columnisten roepen dat gras chlorofyl bevat en dat maakt gras groen. Politici roepen dat er ook geel gras bestaat. Talkshow-gasten menen dat kleuren helemaal niet bestaan, maar onze hersenen ervaren een bepaalde lichtfrequentie als groen. Echter niemand ziet dat graskleur irrelevant is voor onze vraag of we de BTW moeten verlagen. Zouden de aliens concluderen dat we intelligent zijn? Nee.

Net zo irrelevant is of IS islamitisch is. Neem bijvoorbeeld het argument van Obama dat hij IS moet bombarderen. Voor zijn beslissing maakt het niet uit of IS islamitisch is. Mijn stelling is dat er geen enkel argument in het publieke debat bestaat, waar dit relevant zou zijn. En ik concludeer dat wie behoefte heeft om te bewijzen dat IS islamitisch is, bezig is met sofisterij. Of men wil haat zaaien.

Haat zaaien
Het is geldzucht. Het staat wetenschappelijk vast dat werkgevers CV’s van moslims in de prullenbak gooien, zelfs van moslims met dezelfde kwalificaties als anderen. En dit komt ook omdat de media het negatieve beeld over moslims in leven houden. Waarom? Bij de media lopen vooral witte autochtonen rond. Zij willen de welvaart voor andere autochtonen bemachtigen, vooral tijdens een economische crisis. Dus tribalisme en nepotisme zijn een mogelijke verklaring.

Het is machtszucht. De media willen misschien dat mensen zoals de PVV denken. Volgens Wilders ontbreekt de moslims “het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland.” De moslims moeten vertrekken zodat “de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen.” Aboutaleb “kan beter burgemeester worden van Rabat in Marokko in plaats van Rotterdam.” PVV-Kamerlid Louis Bontes over Khadija Arib: “Nederland kan geen Marokkaan als Kamervoorzitter hebben.” Het is dus een strijd om de blanke christen als heerser te behouden. De niet-blanke en de niet-christen houdt zijn bek en poetst een plee.

Het is oliezucht. Analisten, zoals Rob de Wijk en de Pentagon-wetenschappers, voorspellen oorlogen door de steeds schaarser wordende overlevingsmiddelen, door overbevolking en stijging in consumptie in de opkomende economieën, zoals China. Maar oorlog kan je slechts effectief voeren als genoeg neuzen dezelfde kant op wijzen. En daar heb je propaganda voor nodig. Propaganda ontmenselijkt de vijand, beschrijft hem als inferieur, irrationeel en beestachtig. De olie, een van de belangrijkste grondstoffen, ligt onder islamitisch zand. Daarom wil men alle moslims met de misdaden van IS verbinden, om de geesten voor de oorlogen klaar te stomen.

In conclusie
Dus men drogredeneert, want het is irrelevant of IS islamitisch is. Of men zaait haat om geld en macht. Maar misschien zie ik iets over het hoofd en, tenzij ik de domste Nederlander ben, zullen er meer mensen dezelfde vragen hebben. Daarom zou men in een hoofdredactioneel commentaar moeten verklaren waarom de Volkskrant moet bewijzen dat IS islamitisch is. Wat is het doel?

Zie hier een verdere analyse van Obama’s stelling dat IS niet islamitisch is en het feit dat ze bij De Volkskrant zijn argument niet hebben gelezen.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inBeste BlogsSofist Factory

29 Comments

 1. Maar wetenschappelijk is al lang vast gesteld dat gras groen is en ook dat de IS bestaat uit islamieten met een moorddadige inborst. Ze bevestigen dit zelf ook steeds, door hun gegil van Allah Akbar.
  Verder weten we beiden hoe de Volkskrant met de waarheid omgaat. Maar in dit geval hebben ze gelijk wat de islam betreft. Maar dat wist toch al iedereen. Zelfs Obama!

  • Reax Reax

   Dat is het het punt van Martoiu Ticu niet. Zijn punt:

   De vraag of gras groen is, is voor een discussie over het al dan niet verlagen van de btw niet relevant. Ook de vraag of IS islamitisch is, is niet relevant voor een discussie over hoe om te gaan met de dreiging van IS. Net zo min de vraag of de regering-Netanyahu wel joods is, relevant is voor een discussie over de bouw van nederzettingen in Palestijns gebied.

   Je kunt ertegenover zetten dat IS zelf te pas en te onpas verklaart zuiver islamitisch te zijn en alleen maar uit naam van de islam te handelen. IS zelf lokt dus een discussie uit over iets wat marginaal van belang is.

   • Dus Mihai had beter dit stuk niet kunnen schrijven, het zet geen zoden aan de dijk.
    Ook niet zijn reactie naar de volkskrant niet. Wat eigenlijk wel? Gras blijft gewoon groen en ook de BTW blijft gewoon

 2. Partout Partout

  Ik stel voor dat Mihai zelf eens langsgaat bij IS om te vragen of zij wel/niet islamitisch zijn? Wordt je wel meteen onthoofd als je niet uitkijkt, dus pas je een beetje op? Dit was een grapje. Je had al zo’n moeite met de Yanks en Bush destijds die de islamistische milities in Irak durfden aan te pakken, omdat daar uit naam van Allah de meest wrede misdaden tegen de menselijkheid werden begaan onder de bezielende leiding van de soenniet Saddam Hoessein. Hoe visionair van Bush. Overigens had/heeft het christendom ook zijn extreme variant met de Ku Klux Klan. Er zijn zeker 100 varianten christendom, en dat geldt ook voor de islam.
  Ps De VK is altijd een beetje fascistoide angehaucht geweest, daar heeft Mihai wel een punt mee.

  • Goeie reactie. Maar ik denk dat Mihai wel uit kijkt en uit de gevarenzone blijft.
   overigens is er volgens de meeste moslims maar 1 echte islam.

   • Reax Reax

    “Overigens is er volgens de meeste moslims maar 1 echte islam.”

    Een beetje gelovige, of die nou moslim, christen, jood of hindoe is, vindt uiteraard dat zijn of haar geloof het enige geloof is. Wat ervan afwijkt, is nep, verdunde rommel, dwaalleer, ketterij of wat dan ook. Ik ben nog geen gelovige christen tegengekomen die onomwonden verklaart dat er inderdaad meerdere christendommen naast elkaar bestaan. Erkennen dat er varianten op het christendom bestaan, ja, dat lukt prima. Maar zeggen dat die varianten het ook allemaal stuk voor stuk bij het rechte eind hebben? Nee, dat heb ik nog niet horen zeggen.

    • @REAX
     Nee hoor dat hoor je in andere religiën nergens. De islam gaat een stap verder de islam is het enige geloof.
     Hoe denk je dat vrijheid van Godsdienst in onze grondwet is gekomen?

     • Reax Reax

      Wat heeft het opnemen van de vrijheid van godsdienst in de Grondwet in hemelsnaam te maken met de gesprekken die ik met gelovigen heb? En ik weet toch zelf wel wat ik hoor? Of ben je een alwetende en alziende geworden?

 3. J.W.R Kruzdlo J.W.R Kruzdlo

  …tenzij ik de domste Nederlander ben, zullen er meer mensen dezelfde vragen hebben.

  …tenzij ik de slimste Nederlander ben zullen er minder mensen dezelfde
  vragen hebben?

  Niemand stelt zich de vraag als hij die niet kan beantwoorden.

  Kun je de vraag wel beantwoorden dan hoef je nog ‘dom of slim’ te zijn.

  De drogreden zit overal.

 4. @REAX
  ““of die nou moslim, christen, jood of hindoe is, vindt uiteraard dat zijn of haar geloof het enige geloof is” ”
  Deze opmerking was de reden daarvoor en onze grondwet sluit dit dus uit, ook voor moslims dus

  • Reax Reax

   @RIKUS:
   Nee hoor, de Grondwet sluit niet het recht uit om te vinden dat jouw geloof het enige ware geloof is. Sterker nog, in het kader van het recht op meningsuiting mag je dat niet alleen vinden, je mag het ook gewoon hardop zeggen.

   Niet dat gelovigen met een dergelijk standpunt snel een stap nader tot elkaar zullen komen, maar dat geldt ook voor een communist die het kapitalisme verkettert en een kapitalist die het communisme verafschuwt. Er zijn nu eenmaal diametraal tegenover elkaar staande meningen. En daar is in dit land gelukkig nog ruimte voor.

   • @ REAX
    Ik denk toch dat je er naast zit, immers dan zou dat geloof in de grondwet zijn vermeld en niet de vrijheid om te geloven wat je wilt.
    De vrijheid van meningsuiting is iets heel anders. Ook al probeert met daar allerlei mouwen aan te meten als dat beter uitkomt

    • reax reax

     @ Rikus,

     Je schrijft:

     “Ik denk toch dat je er naast zit, immers dan zou dat geloof in de grondwet zijn vermeld en niet de vrijheid om te geloven wat je wilt.
     De vrijheid van meningsuiting is iets heel anders. Ook al probeert met daar allerlei mouwen aan te meten als dat beter uitkomt”

     Een mening die je geeft over je eigen geloof, valt uiteraard onder de vrije meningsuiting. Zoals je mag rondbazuinen dat bloemkool het enige voedsel is dat een mens zou moeten eten en dat al het andere voedsel waardeloos is, zo mag je ook verkondigen dat geloof X het enige ware geloof is voor de mensheid en dat alle andere geloven waardeloos zijn. De wet legt je geen strobreed in de weg. De toehoorder moet maar bepalen of wat er zoal wordt rondgebazuind zinvol is of niet.

 5. J.W.R. Kruzdlo J.W.R. Kruzdlo

  Rikus, dank je. In Amerika zegt niemand het woord ‘moslim’, zelfs OB niet. Ik ben geen blanke man, of wit maar kaukasisch in the US. Caucasian

  Als je geen drogredenering wilt gebruiken moet je de taal afschaffen. Mihau doet dat als hij de liefde bedrijft.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_ras

 6. Hannes Minkema Hannes Minkema

  De vraag of IS islamitisch is, is net zo redelijk om te stellen (en beantwoord te willen krijgen) als de vraag of Josef Stalins Politburo communistisch was, of dat Anton Musserts NSB fascistisch was, of dat Cuba een heilstaat is, of dat de Spaanse Inquisitie katholiek was.

  Daarbij vind ik het niet moeilijk om in de stelling “Je moet IS niet islamitisch noemen, want daarmee zaai je haat’ een drogreden ad consequentiam te ontwaren. Evenals trouwens in de stelling ‘Je moet IS onislamitisch noemen, want daardoor bescherm je moslims tegen aanslagen’.

  Of de vraag ‘is IS islamitisch?’ ergens relevant voor is, of niet, daarover valt nader te bakkeleien. Maar het loutere idee dat die vraag ergens ‘niet relevant’ voor is, maakt de vraag op zichzelf nog niet stupide, zinloos, onredelijk of onbeantwoordbaar.

  Tenzij je de vraag ‘is de Ku Klux Klan christelijk?’ evenzeer tot taboe wilt verklaren, natuurlijk. Maar ik dacht dat althans Mihai die wens niet heeft, als ik zijn stuk lees.

  Voor je een vraag kunt beantwoorden, is het verstandig de betekenis van de vraag te doorgronden. Wat betekent het als we zeggen dat ‘IS islamitisch is’? Daaraan zijn drie moeilijke aspecten:
  1. IS
  2. is
  3. islamitisch.

  Nummer 1. lijkt de gemakkelijkste. Wie of wat is IS? We hebben weliswaar geen postadres of hoofdkantoor of CEO in beeld, en er lijkt in Syrië en in Irak wel iets van diversiteit te bestaan, maar laten we hier niet al te moeilijk over doen en onder IS dat zooitje moordlustige idioten verstaan die onder het uitroepen van Allahu Akbar en het met zoveel mogelijk misbaar naar de andere wereld helpen van tegenstanders het kalifaat dichterbij zeggen te willen brengen.

  Nummer 2 is een serieus probleem. Wat betekent het als we zeggen dat Fidel Castro communistisch ‘is’? Of dat de paus katholiek ‘is’? Of dat Mark Rutte liberaal ‘is’? Niet dat ze ergens een abonnement op hebben, of 100% de baas zijn over een ideologie, al doen ze nog zo hun best. ‘Is’ Mark Rutte even liberaal als Thorbecke dat ‘is’? Even liberaal als die andere Mark, Verheijen, dat ‘is’? ‘Is’ Antoine Bodar precies even katholiek als de paus dat ‘is’? ‘Ben’ ik nog steeds katholiek, omdat ik domweg te lui ben om mij uit te schrijven? ‘Is’ de Acht-Mei-Beweging, die voor abortus en euthanasie en tegen het celibaat is, wel katholiek, zoals zij zelf zeggen? De paus zou het ontkennen. En Antoine Bodar ook.

  Misschien heeft ‘is’ wel een graduele betekenis, in plaats van een absolute. Of kun je die er in ieder geval aan geven. Want laten we wel zijn, IS ‘is’ een stuk islamitischer dan dat deze beweging christelijk ‘is’, of hindoestaans ‘is’, of zoroastraans ‘is’, of liberaal ‘is’. Het zit in essentie – in zijn bestaan, in zijn zijnskenmerken – toch een stuk dichterbij Allah en Mohammed dan bij M.L. King en Gandhi, nietwaar? Als we het dan toch over ‘zijn’ hebben van IS, dan ‘is’ IS toch wel iets. Je kunt niet iets zijn zonder dat je het bent, zou Cruijff zeggen.

  Nummer 3 is ook al een probleem. Wat is ‘islamitisch’? Wanneer ben je ‘islamitisch’? Is dat echt een alles-of-niks-zaak, zoals menig islamiet zou beweren? Komt ‘islamitisch zijn’ in diverse varianten, geuren en kleuren, zoals niet-moslims met enig realiteitsbesef rondkijkend in de wereld maar al te goed weten? Of is ‘islamitisch zijn’ een tweewaardig concept: te ja of te nee, zoals de leer vereist? Kun je ‘een beetje’ aan islam doen? En als je ‘een beetje aan islam doet’, zoals stiekem wél roken & drinken & masturberen & neuken-voor-het-huwelijk, zoals vermoedelijk een aanzienlijk deel van de Amsterdamse moslimjongeren doet, zijn ze dan nog wel ‘islamitisch’? Zijn ‘moderne’ moslims die stiekem toch iets hebben met democratie of andere liberale ideeën nog wel ‘islamitisch’? Of toch maar half, ook al zullen ze zichzelf onverkort ‘islamitisch’ noemen, en niet ‘half’?

  Ik neem de nummers 2. en 3. voor het gemak samen, en ik beweer hier: ‘islamitisch zijn’ bestaat de facto in diverse vormen en gradaties. Het bestaat in ‘losse’ vormen, in de supermarktversie waarin mensen die zichzelf ‘islamitisch’ noemen zo’n beetje shoppen in de Koranwinkel en meenemen waaraan ze behoefte hebben; en het bestaat in de ‘strakke’ vormen, in de legerversie waarin individuen worden gedrilld tot ze geen individuen meer zijn maar soldaten in het leger van Allah. En alles daar tussenin.

  Geen origineel standpunt: net als andere ideologieën leent de islam zich voor relativering én voor perversiteiten.

  Ja, perversiteiten.

  IS is voorlopig de ultieme perversiteit van de islam. Maar: van de *islam*. Niet van het liberalisme.

  Zoals de Spaanse Inquisitie een perversiteit was van het katholicisme, en niet van het liberalisme.

  Zoals Hitlers Derde Rijk een perversiteit was van het nationaal-socialisme, en niet van het liberalisme.

  Zoals Stalins Sovjet-Unie een perversiteit was van het communisme, en niet van het liberalisme.

  Zo is IS een perversiteit van de islam. En is daarmee, en in die hoedanigheid, wel degelijk islamitisch. En niet liberaal.

  Wee de communist die beweert dat Stalin niet communistisch was. Wee de katholiek die beweert dat je het katholicisme niet verantwoordelijk mag houden voor de Spaanse Inquisitie, of de kruistochten, of de legitimiteit die werd verleend aan heksenverbrandingen of slavernij. We zouden ze verslijten voor apologeten, wegkijkers, mensen die de perversiteiten waartoe hun ideologie kan geraken, niet in de ogen willen of kunnen kijken.

  Zo zou ik ook hen willen aanspreken die de realiteit niet onder ogen willen of kunnen zien dat IS een perversiteit is van de islam. En niet van een andere ideologie.

  Of je daar nu haat mee zaait of niet. Of je daar nu moslims mee in een lastig parket brengt of niet.

 7. Reax Reax

  Excuus. De post hierboven is niet van Rikus, maar van Reax!

  Aan Mihai Martoiu Ticu: is het niet wenselijk om toe te staan dat een e-mailadres maar aan één naam verbonden kan worden? Ook handig: de mogelijkheid bieden om fouten uit berichten te halen. Het is knap ergerlijk dat ik de verkeerde naam in het bericht hierboven niet kan verwijderen.

  • Mihai Mihai

   Ik snap dat het vervelend is om iedere keer je naam in te vullen. Maar door de spam is het niet anders. Ik heb de inschrijvingen uitgezet, omdat allerlei robots zich inschrijven en reacties plaatsen. Maar volgens mij als je een account maakt bij Gravatar, blijf je ook hier ingelogd. Ik moet nog even checken.

 8. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Onze grondwet erkent islam niet zomaar alleen als godsdient. Maar misdaad en terrorisme van moslims kunnen, als van wie dan ook hier, binnen deze grondwet wel degelijk ook democratisch door Nederlandse gelovigen en humanisten worden aangepakt. Deze democratie behoudt zich als altijd voor om op grond van haar mensenrecht Islam als alle levensbeschouwelijk denken en gedrag zo nodig op de vingers te tikken. Als Nederlands gelovige en humanist houden we ons aan die grondwet. Mensen die zich hier alleen maar door onterechte islamhaat of welke hat dan ook mee laten slepen, en islam bv niet de grondwettelijk erkende ruimte bieden, kun je eigenlijk noch gelovig noch humanistisch noemen. Ook niet joodschristelijk..zoals Wilders zo graag doet (bedoelt hij dan het neozionisme van zijn vriendjes in Israel?) Zijn die door haat meegesleepten eigenlijk ook nog wel in staat tot democratisch gedrag? Waar blijf je dan als gelovige of humanist met je inhumane haat tegen “mindere” mensen, die hier als wij gewoon hun eigen, zij het wat verschillende, best doen!?

 9. @JOOST TIBOSCH SR
  Ik had het ook over de vrijheid van godsdienst oftewel religie. Volgens mijn begrippen heeft dat niets te maken met misdaad en terrorisme. Alleen de islam veranderde dit door hun gruwel daden. Ze proberen ook alle andere vrijheden te beperken en in te richten naar hun eigen waanzin.

 10. @ REAX
  Dat is dus wat ik bedoel, je kunt overal je eigen mouw aanmeten.
  Dat is vrijheid van meningsuiting.
  Dat de islam het enige echte geloof zou zijn is een stelling, die niet in de grondwet zou passen en ook niet hoort en dat is ook zo met het christendom of wat dan ook!

  • reax reax

   @Rikus:
   “Dat is dus wat ik bedoel, je kunt overal je eigen mouw aanmeten.
   Dat is vrijheid van meningsuiting.”

   Nee, nee, dat is niet “je eigen mouw aanmeten”. Er is juist sprake van een consequente bepaling: je mag een mening geven over bloemkolen, geloof, communisme, nietmachines, blauwbilgorgels en wat al niet.

   Het wordt juist eng als in de wet staat dat je wél je mening mag verkondigen over bloemkolen en nietmachines, maar niet over je geloof. Dat riekt naar een enge vorm van fundamentalisme.

   “Dat de islam het enige echte geloof zou zijn is een stelling, die niet in de grondwet zou passen en ook niet hoort en dat is ook zo met het christendom of wat dan ook!”

   Zo min ik heb beweerd dat in de grondwet de bepaling moet worden opgenomen dat bloemkolen het enig juiste voedsel is, zo min heb ik beweerd dat in de grondwet de bepaling moet worden opgenomen dat de islam of welk ander geloof ook het enig ware geloof is.

   Wat ik heb beweerd, is dat je gerechtigd bent om een mening te verkondigen, ongeacht de vraag of die betrekking heeft op bloemkolen of geloof. En of die mening nu idioot, star of bekrompen is, is bijzaak. Daar doet de Grondwet ook geen uitspraak over.

 11. @REAX
  Je hebt gelijk, maar iedereen past er zijn eigen mouw aan en zo blijft de discussie leven voor iedereen

 12. Reax Reax

  Ik vraag me af waarom die ‘mouw’ blijft terugkeren. Er worden immers geen mouwen aangemeten of aangepast. Het blijft vaak schipperen in het recht, maar op dit punt is er juist geen geschipper. Het is allemaal glashelder.

 13. Hannes Minkema (@hminkema) Hannes Minkema (@hminkema)

  Uit het langdurig uitblijven van een inhoudelijke, kritische reactie van Mihai op mijn betoog hierboven concludeer ik dat Mihai het hartstochtelijk met mijn standpunt en argumentatie eens is. Een goede zaak.

  • REAX REAX

   @Hannes Minkema
   Zo werkt dat niet in een discussie. Iemand is het pas, al dan niet hartstochtelijk, met het standpunt of de argumentatie van een ander eens, als hij of zij dat ook verkondigt.

Leave a Reply