Skip to content

Westbankrover Naftali Bennett en andere drogredenaars

De legende wil dat een journalist de fameuze bankrover Willie Sutton vroeg waarom hij banken beroofde. “Omdat daar het geld is,” antwoorde hij. Aan Sutton’s logica moest ik denken toen ik het argument van de Israëlische premier Naftali Bennett las. Waarom, vroeg men, liet hij de Israëlische vlaggenmars door het bezette Oost-Jeruzalem gaan en niet op een alternatieve route? Omdat de mars door de Arabische wijken: “Strengthens sovereignty… If we hadn’t done it through the normal route, we would effectively never be able to go back to it. It could have been a withdrawal of sovereignty.”

Dit is een drogreden om twee redenen.

Tegenarguargument 1
Premisse 1: Oost-Jeruzalem is militair bezet.
Premisse 2: Annexatie van bezet gebied is verboden.
Premisse 3: Palestijnen hebben het recht op zelfbeschikking.
Premisse 4: Het recht op zelfbeschikking geeft de Palestijnen ook het recht op de bezette gebieden.
Premisse 5: Je kan geen eigendom versterken waar je geen recht op hebt.
Conclusie: Dus men kan geen soevereiniteit in bezet gebied versterken.

Stel je het volgende argument in een rechtbank voor:
Rechter: “Hey, dude, waarom heb je het slachtoffer vermoord?”
Dude: “Het was noodzakelijk omdat ik zijn geld wilde roven.”

De rechter zal daar niet intrappen. Het is dus nooit een geldig argument om te zeggen dat je een gedragsregel mag schenden omdat je een andere gedragsregel wil schenden.

Drogreden 2

Stel je voor dat Marokkanen een Onafhankelijk Kalifaat in 78% van Nederland uitroepen, zoals de Europese migranten in Palestina in 1948 deden. En België bezet de resterende 22% rond Rotterdam. Na 20 jaar veroveren de Marokkanen ook de rest en bezetten ze Rotterdam voor 55 jaar lang. Na een tijdje beginnen de Marokkanen jaarlijks met Kalifaatvlaggen door Rotterdam te marcheren. Zoals Bennett, zal hun argument zijn:

Premisse 1: We marcheren met Kalifaatvlaggen door Rotterdam.
Conclusie: Dus Rotterdam is van ons.

Logisch toch? Nee hoor, volkenrecht geeft geen territoriale rechten aan marcherende mensen met vlaggen. Als ik morgen met een vlag door Parijs marcheer, word ik niet de eigenaar van Parijs.

CIDI eist van Teletekst om de CIDI-website bij te houden

Teletekst schreef dat Israël de Westelijke Jordaanoever in 1967 veroverde:

CIDI eiste een rectificatie:

Om beter deze tweet te begrijpen moeten we ook die van journalist Ernst Lissauer lezen:

Best grappig dat we precies dezelfde tekst als Teletekst op de site van CIDI lezen:

“In de Zesdaagse Oorlog (1967) veroverde Israel de Gazastrook en de Sinaïwoestijn op Egypte, de Golanhoogten op Syrië en de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem op Jordanië.” [mijn vet]

Sterker nog, als je op “veroverde and jeruzalem” googelt, krijg je op de CIDI-site 153 resultaten. Op “herenigd and jeruzalem” krijg je alleen 27 resultaten.

We zien hier de tendentie van de Israël-lobby om alles opnieuw te framen, in een ander licht, om steeds meer te bemachtigen. Zo adviseerde de Juridisch adviseur van de Israëlische regering in 1967, onmiddellijk na de oorlog, dat de nederzettingen illegaal waren, omdat het bezet gebied is. En het leger voerde de eerste wet in de bezette gebieden in 1967 uit waarin stond dat de Geneefse Conventie voor bescherming van burgers tijdens de bezetting van toepassing was en voorrang had in de militaire rechtbanken op alle andere regelingen.

“[A] military tribunal shall observe the provisions of the Geneva Convention of August 12, 1949 Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War with respect to legal proceedings, and in the case of conflict between this Order and the said Convention, the provisions of the Convention shall prevail.”

Maar toen bedacht Israël om de bezette gebieden te landjepikken en draaide 180 graden om.(1)“Not long after the 1967 War ended, it became clear that the perception of the territories taken by the IDF in that war as ‘occupied … Continue reading Ook de Israël-lobby maakte een draai en zegt nu dat de gebieden ‘betwist’ zijn niet ‘bezet’ en Oost-Jeruzalem is niet ‘veroverd’ maar ‘herenigd’.

Hier een quote van net overleden James Crawford, rechter bij het Internationaal Gerechtshof en een van de meest gerespecteerde rechtsgeleerden van de laatste 100 jaar: “It is undeniable that Israel occupies the territory of the West Bank.”

Neem ook een basisboek van het Rode Kruis. Dit boek wordt bijvoorbeeld door de volkenrecht-professors van de Universiteit van Leiden gebruikt in een Coursera cursus over Humanitair Recht (IHL). Het Rode Kruis (een van de meest gerespecteerde deskundigen in oorlogsrecht) twijfelt geen enkele seconde dat Westbank bezet is:

Prohibition of colonization
IHL also absolutely prohibits the deportation or transfer of parts of the occupying powers own civilian population into the occupied territory. This prohibition is intended to prevent the colonization of occupied territories by nationals of the occupying power, and the gradual establishment of ‘facts on the ground’ that may eventually result in a de facto annexation of the territory in question. A well-known case in point is the longstanding Israeli policy of establishing settlements for parts of its own population inside the occupied Palestinian territory. The ICRC has consistently taken the position that this policy is in clear violation of IHL and has had grave humanitarian consequences for decades.”

Of neem dit citaat van Hannes Jöbstl in Israel Law Review:

“In its 1991 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, the International Law Commission listed the ‘establishment of settlers in an occupied territory and changes to the demographic composition of an occupied territory’ as an ‘exceptionally serious’ war crime. The commentary on the Draft Code added that such acts ‘could involve the disguised intent to annex the occupied territory’ and that ‘changes to the demographic composition of an occupied territory seemed to the Commission to be such a serious act that it could echo the seriousness of genocide.’”

Dus binnen volkenrecht is dit basiskennis: de Westbank is bezet, nederzettingen en annexaties zijn verboden. CIDI’s eis dat Teletekst ‘herovert’ gebruikt, is juridisch revisionisme.

Terug naar onze correspondent in Jeruzalem:

Tijdens de herenigingsmars in Jeruzalem scandeerden de vredelievende Anschlussjungend: “Dood aan de Arabieren,” “Mogen uw dorpen branden,” “Shireen Abu Akleh is een hoer (de onlangs doodgeschoten Palestijnse journaliste),” “De tweede Nakba komt straks, jullie zitten straks in vluchtelingenkampen.” Volgens de regels van de argumentatieleer, moeten we het argument in premissen en conclusies reconstrueren:

Premisse 1: “Dood aan de Arabieren.”
Premisse 2: “Mogen uw dorpen branden.”
Premisse 3: “Shireen Abu Akleh is een hoer.”
Conclusie: Israël heeft het recht op Oost-Jeruzalem.

Geen speld ertussen te krijgen.

Terug op het thuisfront

Hanna Luden, directrice van CIDI, vond het jammer in een tweet dat niemand de gele sterrendragers op wappiedemonstraties tegenhield. Ook sleepte zij Baudet voor de rechter voor vergelijkingen met de Holocaust. Maar tijdens de vlaggenmars in Jeruzalem ging het om andersdenkenden:

Als we dit op onze denkbeeldige Marokkaanse Kalifaatjongens toepassen, die met vlaggen door bezet Rotterdam zouden marcheren, zij zijn slechts mensen met een andere mening en jij bent intolerant als je hen niet hun recht gunt.

Beschaafde mensen gunnen anderen hun mensenrechten en bij onenigheid debatteert men met zijn opponenten. Laten we dan debatten in de Balie organiseren of Arabieren dood zouden moeten, hun dorpen zouden moeten branden en of Abu Akleh een hoer zou zijn en of dat slecht is.

Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten garandeert het recht op demonstraties in artikel 21, maar dit recht is niet absoluut:

“Het recht van vreedzame vergadering wordt erkend. De uitoefening van dit recht kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke in overeenstemming met de wet worden opgelegd en die in een democratische samenleving geboden zijn in het belang van de nationale veiligheid of de openbare veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de volksgezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

Let op, Israël zou het recht op demonstratie op geen enkele manier beperken als de route niet door Arabische wijken zou gaan. Maar Artikel 21 biedt voldoende reden om de hele mars te verbieden. Niet in de laatste instantie omdat Bennett en de demonstranten met de mars de intentie hebben om het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen te schenden en bezet territorium illegaal te annexeren. Je mag je mensenrechten niet gebruiken om mensenrechten van anderen te schenden.

Heeft u ooit miljardairs, keizers, koningen of presidenten voor hun rechten zien demonstreren? Nee. Het demonstratierecht is bedoeld voor machteloze mensen om voor hun mensenrechten te kunnen vechten. Dus voor mensen onder bezetting. Dit recht is nooit bedoeld zodat de bezetter meer territorium kan jatten.


Geredigeerd door Pascale Esveld

References

References
1 “Not long after the 1967 War ended, it became clear that the perception of the territories taken by the IDF in that war as ‘occupied territories’ was incompatible with the political stance of many Israeli politicians, especially those who within a short time were referring to ‘liberated’ territories. This was most probably the reason why the above provision was revoked soon after the war.”, Kretzmer, D. (2002). The occupation of justice: the Supreme Court of Israel and the Occupied Territories. State University of New York Press.
Published inSofist Factory

Be First to Comment

Leave a Reply