Skip to content

Wat is antisemitisme?

Antisemitisme is op het moment dat je zegt dat joden babybloed drinken, zonder het in een rechtbank te kunnen bewijzen. Als je een voor de rechtbank of wetenschap acceptabel bewijs produceert dat joden babybloed zouden drinken, dan is dat geen antisemitisme. Nou let op, ik zeg niet dat ik dat geloof, noch dat ik het aannemelijk vind dat de joden babybloed drinken, noch dat ik ooit een dergelijk bewijs zou hebben gezien.

Antisemitisme is het wanneer je zegt dat er een wereldwijde joodse samenzwering bestaat om de wereld te domineren, zonder bewijs. Noch hiervoor heb ik enig bewijs gezien.

Antisemitisme is als je kritiek op joden zou hebben, ongeacht wat ze zouden doen, ongeacht of zij voldoen aan eventuele gerechtvaardigde verzoeken van je. Het kan antisemitisme zijn als je generaliserende negatieve uitspraken over joden doet.

Er is absoluut geen sprake van antisemitisme als je specifieke handelingen van specifieke personen, de staat Israël of joodse organisaties bekritiseert, als je je kritiek volgens de argumentatieregels kan onderbouwen.

Antisemitisme is als je liever een wereld zonder joden zou zien dan met joden. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een tijdmachine zou hebben, in de geschiedenis 15 miljard jaar terug zou kunnen reizen, daar een korreltje zand een millimeter zou verplaatsen in de kennis dat er als gevolg van jouw verandering nooit joden in de geschiedenis zouden ontstaan. Dat is antisemitisme.

Dit zijn voorbeelden van zeker antisemitisme.

Maar het is geen antisemitisme wanneer je een heel duidelijke (politiek) gerechtvaardigd doel hebt, waarin je je stellingen met argumenten onderbouwt, vreedzame middelen gebruikt en de tegenpartij een gelijke kans geeft om zich te verweren en gelijk te krijgen. Bijvoorbeeld als je zegt: “mijn doel is dat Israël zich binnen de grenzen, besloten door de VN in de resoluties van 1967, terug trekt.” Of als je zegt: “mijn doel is dat de mensenrechtenschendingen in de bezette gebieden stoppen.”

Als je zegt dat je dit doel slechts met vreedzame middelen wil bereiken, dan is het zeker geen antisemitisme. (Misschien bestaan er hierop uitzonderingen, geweld met goedkeuring van de Veiligheidsraad, of het geweld dat de Palestijnen mogen toepassen om zich van de bezetting te bevrijden, maar over het wel of niet accepteren van dit soort geweld zal ik hier niet  ingaan.)

Ik heb altijd voor een rechtbank gepleit waar een bemiddelende rechter kan beslissen wat er moet gebeuren, of iemand en wie gelijk heeft. Een dergelijke rechtbank geeft de Israëliërs (of de joden als je dat wil) een gelijke kans als mijzelf of de Palestijnen om gelijk te krijgen. Het eisen dat een dergelijke rechtbank wordt opgericht is absoluut geen vorm van antisemitisme.

Een dergelijke rechtbank zou de Israëliërs (of de Joden) niets ontnemen waar zij recht op zouden hebben volgens internationaal recht.

Deze rechtbank kan ook in de vorm zijn van een arbitragerechtbank met een oneven aantal rechters, een neutrale president en twee groepen rechters, voor de helft gekozen door Israëliërs en voor de helft door Palestijnen.

Als alternatief voor deze rechtbank kan Israël zich terugtrekken binnen het gebied voor de bezetting van 1967. Mocht er een van de twee bovengenoemde dingen gebeuren, of mochten de Israëliërs en de Palestijnen voor een ander oplossing definitief en vrijwillig kiezen, zal men mij niet betrappen op kritische uitspraken over Israël.

In conclusie er is niets antisemitisch in mijn geschriften en wie dat zonder bewijs beweert is een grote leugenaar. Dat betekent dat diegene die mij zonder enig bewijs van Jodenhaat beschuldigt, bezig is met smaad en laster, dus met een misdrijf.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inSofist Factory

16 Comments

 1. Mihai Mihai

  De moderator van De Volkskrant heeft inmiddels zijn bericht verwijderd, maar hier is E.T.’s blog:

  Korte reactie op Mihai’s blog
  donderdag 18 november 2010 11:13 door E.T.
  Iemand verwees mij per mail op het blog van Mihai, waar ik geciteerd zou worden over verschillende onderwerpen, en verzocht mij er op te reageren.

  Ik heb de link vluchtig bekeken, maar het lijkt mij totaal overbodig. Het gaat om een antisemitisch blog waar Jodenhaters hun verhaaltje kwijt kunnen. Er wordt van alles geciteerd, zogenaamd ook de mening van de ‘andere kant’, maar in werkelijkheid is het niet veel meer dan een rookgordijn, waar met veel poespas en deftige zogenaamde citaten heel iets anders bewezen wordt wat in eerste instantie werdt tegen gesproken.

  Bottom line, wat mij betreft one big waste of time om dat blog te bekijken laat staan er op te reageren. Ik heb een toilet thuis voor zulke dingen, geen behoefte het ook op mijn scherm te zien.

  1 puntje wil ik echter wel even melden (het stond aan het begin dus ondanks dat ik slechts 2 seconden keek viel het me op), en dat is dat Mihai beweerd dat ik ‘de gebieden’ als betwist beschouw. Dat doe ik echter niet. Ik beschouw de gebieden als bevrijd door Israel in 1967, nadat ze in 1949 veroverd werden door Jordanie.
  However, aangezien velen tegenstaanders van mijn mening het anders bekijkt, en deze gebieden als bezet beschouwd, kunnen we of tijdens elke discussie over het midden oosten 532 berichten verspillen aan hoe de een het noemt tegen over hoe de ander het noemt, of gewoon erkennen dat de een het op de ene manier bekijkt en de ander op een andere manier, en verder gaan met een inhoudelijke discussie over het onderwerp zelf i.p.v. de betiteling er van.

  Dit laatste betekent dus dat de status van deze gebieden betwist zijn tussen de deelnemers aan de discussie.
  Alleen kleine kinderen, grote antisemieten, of heel specifieke mensen, kan dat niet erkennen en zal dag en nacht blijven roepen dat niet alleen de mening van de ander onjuist is, maar dat deze helemaal niet bestaat.
  U mag zelf beslissen onder welke van deze groepen de lieden op dat blog vallen.

  Over het onderwerp wat daar behandeld wordt zelf, als iemand er hier over wil debatteren met alle plezier (ook al is het al 100 keer gedaan). Maar het hele internet af te gaan lopen om op elke antisemiet te reageren? Sorry hoor, maar dat zijn ze me echt niet waard (dat die lui niet kunnen leven zonder tijd aan mij of een andere Jood te besteden is hun probeem. Ik heb echter wel een leven).

 2. PieterdeHoogt PieterdeHoogt

  ” Dat doe ik echter niet. Ik beschouw de gebieden als bevrijd door Israel in 1967, nadat ze in 1949 veroverd werden door Jordanie. ”

  Met dit soort lieden is elke discussie onmogelijk.
  Alles wordt verdraaid.

  Ik zag net ook bij Waning een joods ‘citaat’ van Jabotinsky, iets van ‘dat de Arabieren nooit een joodse staat zouden toestaan’.
  Maar in The Iron Wall van 1923 staat heel wat anders, iets in de trant van ‘dat de Arabieren van hun land houden, en dat alleen wapengeweld hen van hun land kan doen afzien’.

  Jabotinsky is de enige eerlijke zionist, hij schrijft letterlijk dat ‘de zionisten de Palestijnen nooit compensatie voor hun land kunnen geven, en dat dus geweld de enige zionistische ethiek is’.

  En wat een anti semiet is, wel tegenwoordig is een antisemiet ‘iemand die door joden wordt gehaat’, tenminste die definitie staat in het boek van Dries van Agt.

  Waarom joden anderen haten, dat is de vraag.
  En ik vrees dat het enige goede antwoord is ‘omdat er mensen zijn die joodse plannetjes in de weg staan’.

  Het maakt dan niet uit of zo iemand een jood is, Norman Finkelstein is een bekend slachtoffer.
  Dat hij gelijk heeft over de holocaust industrie werd net weer aangetoond, een fraude van ik meen een veertig miljoen dollar in de VS met, uiteraard, Duits geld.
  The Jewish Defence League is het niet voldoende dat Finkelstein geen professor meer is, ze zijn nu bezig hem uit z’n appartement in New York te verdrijven.
  Daar hangen plakkaten met ‘Drive the traitor out’.

  De ‘racist’ Chamberlain ( het enige wat hij deed is ras gebruiken om de vermeende Europese superioriteit te verklaren, hij verklaarde dus niets) schreef rond 1900 dat mededogen geen plaats heeft in de joodse cultuur.
  Dat is ook wat beweerd wordt dat Jezus dreef.
  Volgens de verhalen was ook hij een anti semiet in de bovenstaande definitie.

 3. Mihai Mihai

  @Pieter

  Wat leuk is, is dat terwijl E.T. beweert dat hij de gebieden “bevrijd” beschouwt, zat hij met mij te debatteren over het feit of het Israëlische Hooggerechtshof de gebieden als “bezet” beschouwt of niet.

 4. Sonja Sonja

  Ik heb laatst in een reactie een Israëlische (NL) zionist voor antisemiet uitgemaakt. Die meende, om kort te gaan, dat alles wat Israël doet okee is vanwege de holocaust – je kent het wel. Ik citeer:

  Weet je waar ik vreselijk de pest aan heb xxx? Aan antisemieten. Mensen die alleen maar overal joden zien, en niet mensen. Mensen die de wereld opdelen in joden en niet-joden. Mensen voor wie het joods-zijn belangrijker is dan het (mede-)mens zijn. Mensen die anderen beoordelen, en veroordelen, omdat ze joods zijn. Niet omdat ze iets gezegd of gedaan hebben, maar omdat ze als jood iets gedaan of gezegd hebben. Mensen zoals jij dat doen xxx.

  Waar denk je dat de nazi’s vandaan kwamen man. Die werden met gemuteerde nazi-genen geboren of zoiets? De historische werkelijkheid, xxx, dat is dat de holocaust in het beschaafde en Verlichte Europa de apotheose was van pakweg 16 eeuwen christelijke jodenhaat en jodenvervolging. En met Palestijnen, of volgens jouw zelfingenomen gekakel “Arabieren”, heeft de holocaust geen jota te maken.

 5. Tulay Tulay

  Ik heb jouw blog tien minuten geleden ontdekt en ik heb dezelfde ervaring met E.T. Ik weet nog niet wie je bent en wat jouw positie is in het eeuwig discours over de betwiste danwel bezette gebieden al dan niet voorafgegaan door het woordje de

  Ik heb bij hem het volgende comment geplaatst en ik ben benieuwd hoe lang het er staat

  Tulay 23-12-2010 11:59
  Donderdag 23 dec 11.59 op het VK-blog van E.T. met als ondertitel Wat je (meestal) niet in de Nederlandse media zal lezen
  ======================================

  Wat een kwartier geleden in Mate Binyamin (in “betwist” gebied) is voorgevallen en je van onze Extra Terestrial niet mag lezen :

  @E.T.
  On August 14, at 9 PM, Israeli television station, Channel Ten, broke all convention and exposed the ugliest secret of Israel’s Labor Zionist founders; the deliberate mass radiation poisoning of nearly all Sephardi youths.

  De documentaire kon alleen uitgezonden worden op de avond dat heel Israel gekluisterd voor de buis zat voor de finale van A new star is born In de kranten van de volgende dag werd nauwelijks gesproken over de Ringworm kinderen die allemaal sefardim bleken te zijn. En wat het verband met de shoa betreft ; ik quote :

  In 1951, the director general of the Israeli Health Ministry, Dr. Chaim Sheba flew to America and returned with 7 x-ray machines, supplied to him by the American army.

  They were to be used in a mass atomic experiment with an entire generation of Sephardi youths to be used as guinea pigs. Every Sephardi child was to be given 35,000 times the maximum dose of x-rays through his head. For doing so, the American government paid the Israeli government 300,000 Israeli liras a year. The entire Health budget was 60,000 liras. The money paid by the Americans is equivalent to billions of dollars today.

  To fool the parents of the victims, the children were taken away on “school trips” and their parents were later told the x-rays were a treatment for the scourge of scalpal ringworm. 6,000 of the children died shortly after their doses were given, the many of the rest developed cancers that killed them over time and are still killing them now. While living, the victims suffered from disorders such as epilepsy, amnesia, Alzheimer’s disease, chronic headaches and psychosis.

  Yes, that is the subject of the documentary in cold terms. It is another matter to see the victims on the screen. To watch the Moroccan lady describe what getting 35,000 times the dose of allowable x-rays in her head feels like.

  “I screamed make the headache go away. Make the headache go away. Make the headache go away. But it never went away.”

  “I was in class and the men came to take us on a tour. They asked our names. The Ashkenazi children were told to return to their seats. The dark children were put on the bus.”

  The Moroccan lady again “It was a Holocaust, a Sephardi Holocaust. And what I want to know is why no one stood up to stop it.”

  Jij bent een Ashkenazi @E.T.

 6. Jan Jan

  @Mihai,

  In vriendelijkheid:

  “…Hier komen mijn twee definities van een leugen:
  (1) Een leugen is een stelling waarvoor de steller geen onderbouwing geeft, zonder goede redenen, nadat een andere om een onderbouwing vraagt.

  (2) Een leugen is een stelling waarvan de steller weet dat hij/zij er geen onderbouwing voor heeft. …”

  Welke implicatie(s) is(zijn) er, zo die er zijn, voor uw stelling indien de definitie(s) van een leugen anders verwoord wordt?
  Verandert daardoor ook een mening?

  Is dit ook van toepassing op de postingen van E.T.?
  Het zij aangetekend dat E.T. veelal stelt: “Mijn persoonlijke mening…”
  Mening wel te verstaan, niet waarheid!

 7. Mihai Mihai

  @Jan

  Beide definities zijn gelijk, maar vanuit twee verschillende gezichtspunten. Vanuit een subjectieve perspectief is definitie 2 van toepassing. Als je iets beweert waarvan je weet dat je geen onderbouwing voor hebt, dan weet je dat je een leugen vertelt. Je hebt dus geen smoes, mocht iemand je om een bewijs vragen. Definitie 1 is de objectieve perspectief. De omstanders hebben geen enkele manier om de gedachten van iemand te lezen, dus ze hebben nooit een bewijs dat iemand liegt. Het enige wat ze weten is dat de beweerder geen onderbouwing kan produceren voor zijn argument. Bijvoorbeeld blogger Peter Louter verwijst in zijn links naar het artikel “Tariq Ramadan over homo’s” http://www.vkblog.nl/blog/3219

  Ik heb Peter vier keer vriendelijk verzocht om die link te verwijderen, omdat ik het aangetoond heb dat de stelling van dat artikel een leugen is. Van mijn gezichtspunt heeft Peter nooit zijn stelling onderbouwd en het feit dat hij die link niet wil verwijderen is voor mij een voldoende bewijs dat Peter liegt.

  Wat betreft E.T. die is een leugenaar een charlatan. “Everyone is entitled to his own opinion, but not his own facts. “, Daniel Patrick Moynihan. De Israelische professor die ik over E.T. heb verteld reageerde “your settler is not only a thief he is also lying”.

 8. Jan Jan

  @Mihai,

  Is het niet zo, dat er sprake is van ‘verschillen van mening’?
  Tenslotte is de stelling ‘een plus een is twee’ een mening.

  Het zijn namelijk concepten en conceptualisatie die niet noodzakelijkerwijze universeel zijn, zelfs niet universeel zijn.
  Zo is het mogelijk dat deze concepten en dus conceptualisatie onbekend zijn, maar dat men toch geacht wordt er ‘te zijn’. (verschijnsel kinderen, demente bejaarden als voorbeeld).
  Gelijk het ook mogelijk is dat allerlei andere concepten, vreemde talen bijvoorbeeld, onbekend zijn.

  Hetgeen uiteraard ook inhoudt dat hetgeen welk mogelijkerwijze geacht kan worden ‘geschiedenis(sen)’ te zijn, niet een waarheid is, maar een ‘verzameling meningen’, welke geloofd kunnen worden en worden, maar welke van nature niet universeel bekend zijn.
  Tenslotte is het beheersen van alle talen (concepten en dus conceptualisatie mogelijkheid) dan wel een noodzaak. Ook al beweert G Wilders dat Moslims alles kunnen, als ze maar Islam van de hand doen, twijfel ik er geen moment aan, zonder ook maar een schaduw der twijfel, dat ook al laat men Islam los, het beheersen van alle talen nog immer niet het geval is.

  Uiteraard is het van nature dan ook onmogelijk, ‘de geschiedenis(sen)’ te kennen. Hooguit een variant van concepten.

 9. Mihai Mihai

  Sommigen beweren inderdaad dat alles slechts een mening is en dat er geen enkele mening dichter bij de waarheid is dan de andere. Dat suggereert E.T. ook soms. Maar dan hebben ze geen enkele claim op enige uitspraak. Als men zulke uitspraken accepteert, dan had Hitler net zo goed een eigen mening en er is geen verschil te maken tussen zijn mening en die van Moeder Theresa.

  Meningen kunnen slechts zijn over dingen die we nog niet weten. Als de ene zegt dat investeren in de snelwegen zal de economie doen toenemen en als gevolg daarvan we allemaal beter zullen leven dan is dat een mening. Een andere zegt “nee, we moeten in onderwijs en cultuur investeren, want dat zal ook de economie doen floreren.” Dit is ook niet bewijsbaar (voorlopig). Deze zijn meningen. Maar over dingen die we min of meer kunnen aantonen en onderbouwen, praten we niet meer over meningen, maar over feiten. We kunnen aantonen dat de aarde rond is. Daarover kunnen we weinig van mening verschillen.

 10. Jan Jan

  @Mihai,

  Het hebben van ‘verschil van mening’ is een bekend verschijnsel. Ook het ‘vasthouden’ aan een mening behoort daartoe. Tenslotte roeit men met de riemen die men heeft. In casu de concepten en conceptualisaties waarover men beschikt.

  De mening en het geloof toegedaan zijn, dat ‘de moeder’ altijd ‘ouder’ is als ‘haar eigen kind’, moge als voorbeeld dienen. Deze mening komt uiteraard voort uit de ‘concepten en conceptualisatie’ welke de Nederlandse taal vormen.

  Echter, deze mening is aan twijfel onderhevig. Wetenschappelijk is dit middels de ‘Tweeling Paradox’ te beredeneren.

  Kortheidshalve, voor de Tweeling Paradox, vriendelijk verwijzend naar o.a.:
  http://tinyurl.com/24fxhlk

  Anouk en Bart worden geacht te zijn: personen, mensen.
  Moeder en kind worden eveneens geacht te zijn: personen, mensen.

  Nu neemt de moeder de plaats in van Bart en reist met de raket. En haar eigen kind neemt de plaats in van Anouk en blijft zogenaamd op aarde. De Tweeling Paradox volgend, is bij terugkeer van de moeder, haar eigen kind, ouder dan zij zelf.

  De stelling: ‘de moeder’ altijd ‘ouder’ is als ‘haar eigen kind’, staat niet buiten kijf (Juridisch: Beyond reasonable doubt.)

  Alles is nu eenmaal ‘relatief’ ook de concept: ‘tijd’ en uiteraard ook de aan tijd verbonden concept en conceptualisatie ‘geschiedenis(sen)’.

  Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one – Albert Einstein.

  Geschiedenis(sen) zijn onderdeel van ‘reality’ in een veelvoud van talen. Ook de Nederlandse varianten van geschiedenissen, maar ook elke ander variant, is een illusie. Geldt ook voor de E.T. variant.

 11. Jan Jan

  @Mihai,

  Wat betreft ‘economie’ vriendelijk bemerkend:

  Ook “economie” is een verzameling ‘concepten’ en “conceptualisaties”, “meningen”.
  Dat deze concepten en dus conceptualisatie eenvoudig gewijzigd kunnen worden, moge al duidelijk worden uit de omzetting: Gulden/DM naar Euro.
  Verwijs vriendelijk o.a. naar: http://tinyurl.com/2vfx2kw

  Door de concepten en conceptualisatie te wijzigen, in casu de verhouding tussen Gulden en DM naar Euro, is het mogelijk dat de illusie opgewekt wordt, dat Nederland 10 to 20% minder waard geworden is. Het behoort tot de mogelijkheden deze concepten te geloven, noodzakelijk en universeel is het echter niet.

 12. Jan Jan

  @Mihai,

  In alle vriendelijkheid:

  “…We kunnen aantonen dat de aarde rond is. Daarover kunnen we weinig van mening verschillen…..”

  De aarde is een concept, waarbij er door conditionering, onderbewust vanuit gegaan wordt dat er zoiets is als ‘vastestoffen’.

  De wetenschap*, zowel academisch als anderzijds geeft bij herhaling te kennen: “Vastestoffen zijn er niet!”. (Nadruk op ‘niet’).

  Verwijs in dit verband o.a. naar Kwantum Mechanica. De ‘Dubble Slit Experiment”- A. Einstein.

  Alles is illusie. Ook de ‘ronde aardbol’ concept.

 13. MihaiMartoiuTicu,

  ik zag je weleens rageren bij JJ van Waning.
  Nu zie ik dat je misschien een geestverwant van me bent.
  Wil je af en toe eens op mijn blog kijken ?

  Ik probeer een serie artikelen te schrijven over thema’s omtrent ‘de joden’.
  Feitelijke zaken.
  De interpretatie geef ik ook wel, maar de feiten moeten ‘sterk’ zijn.

  Bijna al mijn bronnen zijn joods.

  Ik hoor wel op mijn email als je een reactie hebt.

  Groet, JV

 14. L v Avezaath L v Avezaath

  Geachte Mihai,

  Een aantal opmerkingen:
  Ik ga met uw defintie van anti-semitisme accoord en vind inderdaad ook niet dat u anti-semitisch bent. U hebt het volste recht om de politiek van een bepaalde staat te kritiseren.
  Waarvan akte.

  Maartoch heb ik wel een kritische noot richting u en is uw manier van discussieren.
  Ik heb ooit het genoegen gehad (ik meen dat het in september was ofzo) om de degens te kruisen omtrent het onderwerp Israel en u poneert uw waarheid als DE WAARHEID. Ik heb destijds geprobeerd nuanceringen aan te brengen, maar u zette dit onmiddelijk weg als drogredeneringen. In feite sloeg u toen de discussie dood, want door uitsluitend te roepen dat de tegenpartij drogredeneringen gebruikt, hebt u uw gelijk natuurlijk niet bewezen.

  Ook in het bovenstaande verhaal gebruikt u deze taktiek.
  In uw opinie is iemand een leugenaar als hij/zij weigert een uitspraak te onderbouwen. Dat mag u vinden, maar ik ben het volstrekt met u oneens. Door echter het etiket ‘legenaar’ op iemand te plakken, gaat de discussie in een bepaalde richting en waarschijnlijk wordt de discussie vrij snel doodgeslagen.
  Ik zou althans ook weinig zin hebben om te argumenteren met iemand die mij een leugenaar noemt.

  Tweede punt dat ik u wil meegeven omtrent ‘de waarheid’ is dat u destijds continu allerlei enquetes gebruikte als bewijs voor uw stellingen. Ik ben statisticus en weet als geen anders dat enquetes beslist niet zaligmakend zijn en zeker niet in dictatoriale landen. Het kan dus nooit als bewijs worden gebruikt in een argumentatie. In het gunstigste geval geeft het een trend weer of een richting waarin de meerderheid van de mensen denken.
  Enquetes hebben dusdanig veel parameters, dat je pas een uitspraak over de betrouwbaarheid van de uitkomst van de enquete kunt doen als je al deze parameters kent.

  Tot slot aan Jan Verheul:
  U bent, net als Svertvaeger’ wél een anti-semiet. U rept over allerlei joodse complotten die u absoluut niet kunt bewijzen.

 15. Jan Jan

  @Mihai,

  In alle vriendelijkheid aanvullend bemerkend:

  Concepten en conceptualisaties zijn relatief. Nogal wiedes want alles is relatief, voor een, dus ook talen (concepten en conceptualisaties empirisch).
  Relativerend: “Het is en blijft ‘roeien met de riemen die men heeft’.

  Een voorbeeld:

  “Een plus een is twee”. Dit is uiteraard ook relatief. Immers behoren deze concepten en conceptualisatie niet tot ‘de riemen die men heeft’ (de taal), is er ook geen werkelijkheids beeldvorming. Hooguit een mysterie.

  Verwijs o.a. naar: ‘Numerical Cognition Without Words: Evidence from Amazonia – Peter Gordon – Published Online 19 August 2004 – Science 15 October 2004: Vol. 306 no. 5695 pp. 496-499 -DOI: 10.1126/science.1094492’.

  http://tinyurl.com/4oqx89h

  De ‘Pirahã’ hebben de concepten en conceptualiseren, vertaald: “Een, twee, genoeg”.
  En er is inderdaad de manifesatie: ‘Een, twee, genoeg” Oneindig, want alles is energie en dat is nu eenmaal oneindig.

  Uiteraard, staan de concepten “Een, twee, drie vier, vijf enz.” ter beschikking, is er ook inderdaad manifestatie. En die manifestatie varianten zijn er simultaan.!

  Beiden zijn en blijven vorm varianten van energie, in bewustzijn (de geest). In het Engels heet dat: “It is all in the mind”.

  Ter zijde: Uiteraard is het danook zo dat de stelling: “Twee objecten kunnen niet gelijktijdig op dezelfde plaats zijn.” incompleet is. Want ook ‘twee objecten” zijn op een plaats, namelijk in de geest.

  Onder Engelse ‘Law’ zijn er de adagia: ‘The truth. The whole truth and nothing but the truth’ & “Beyond reasonable doubt”.

  De stelling:
  “Twee objecten kunnen niet gelijktijdig op dezelfde plaats zijn.” voldoet niet aan ‘The Law’!

  Ook zij het bemerkt, dat o.a. Albert Einstein relativeert, en dientengevolge heeft A. Einstein, het over ‘paradoxen’. – “De Tweeling Paradox’ bijvoorbeeld. Het universum is ‘paradoxaal’ van nature.

  Echter door conditionering (opvoeding/scholing/beinvloeding vanuit omgeving/media) met ‘tegenstelling concepten en conceptualisatie (allerlei talen) zijn er toch werkelijkheidsmanifestaties, die echter ook ‘incompleet zijn’.

  Dit valt proefondervindelijk vast te stellen en bewust van te worden.

  Negatie (1 ontkenning; ontkennend woord; 2 loochening; 3 het tegenovergestelde, tegendeel) wordt, in de geest, weg gefiltert. En er is, net zoals ‘een, twee, genoeg’ & ‘een, twee, drie, vier enz.’ toch manifestatie.

  De negatie stelling: “Gooi dat glas melk niet om!”, wekt toch in de geest het beeld op van een ‘omvallend glas’ en het omgooien van een glas melk zal toch tot de werkelijkheids manifestaties gaan behoren/zich voordoen/ervaren, in de geest.

  Uiteraard is het nog immer: “Roeien met de riemen die men heeft”. Is er noch het concept, is er noch de conceptualisatie en is er noch de werkelijkheidsillusie en manifestatie, in de geest.

  Onwetenheid is een zegen. (Ignorance is bliss).

  Mvg

Leave a Reply