Skip to content

Thierry Baudet is hypocriet

WTF dacht ik toen Thierry Baudet een link tweette naar een opiniestuk in de New York Times. De auteur, Nicholas Kristof, beweert dat Amerikaanse universiteiten conservatieven discrimineren. Slechts 6 à 11 procent van de hoogleraren in de geesteswetenschappen stemt op Republikeinen; in de sociale wetenschappen tussen 7 en 9 procent. ‘Ik ben het equivalent van iemand die homo was in Mississippi in 1950,’ zegt een conservatieve professor. Verontrustend dacht ik, hier moeten we iets aan doen.

Maar toen dacht ik aan Baudet’s pleidooien voor discriminatie. Niet zolang geleden schreef hij een stuk op Jalta getiteld ‘Discriminatie als deugd’. Volgens hem moeten we onderscheid maken tussen superieure en inferieure cultuur. Onderscheid is discriminatie, dus discriminatie is een deugd. Trots zijn op je tradities, betekent discrimineren. Dus we moeten alle discriminerende tradities koesteren, vooral Zwarte Piet, aldus Baudet.

‘Een verbod op discriminatie is onzin,’ zegt Baudet in een interview in het Reformatorisch Dagblad. Artikel 1 van de Grondwet is niet belangrijker dan andere artikelen. Baudet voelt zichzelf verwant met Wilders en stemt al jaren PVV, want PVV is ‘de enige die de uitverkoop van ons land serieus wil tegengaan.’ Net als PVV, wil Baudet ‘immigratie uit moslimlanden stoppen, geen moskeeën meer bouwen en geen islamitische scholen meer stichten…Waarom zou je onze publieke ruimte verklaren tot neutraal territorium? Die ruimte is gevormd door onze eeuwen­lange cultuur met het christendom als dominante religie…Als natiestaat [moet je] kunnen zeggen dat je bepaalde culturele waarden en tradities in stand wilt houden. Je moet kunnen zeggen dat christelijke scholen een andere positie hebben dan islamitische… Het christendom is superieur aan de islam.’ Sterker nog: ‘Een christelijke school moet een homoseksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan.’ Hij wil indirect ook vrouwen discrimineren want ‘we verliezen onze mannelijkheid, we gaan voor consensus, een vrouwelijke waarde.’ Dus Baudet is pro-discriminatie.

Maar als discriminatie een deugd is, waarom zouden dan de Amerikaanse universiteiten niet mogen discrimineren? Waarom mag een christelijke school een homo weigeren, maar een universiteit geen conservatief? Immers de universiteiten kunnen hetzelfde argument aanvoeren als Baudet: universiteiten hebben een lange traditie opgebouwd van verlichting, vooruitgang en mensenrechten. De liberale professors kunnen Baudet kant-en-klaar citeren: ‘We vormen nu eenmaal een gemeenschap met bepaalde waarden die we willen verdedigen.’ Want als discriminatie een deugd is als je vrouwen, homo’s, zwarten en moslims discrimineert, is ze ook een deugt als je conservatieven discrimineert.

Als de superieure cultuur voorrang heeft op de inferieure – zoals Baudet beweert – dan heeft ook de cultuur van de Amerikaanse liberalen voorrang op die van de conservatieven. En wie beslist welke cultuur superieur is? De superieure cultuur natuurlijk, dus de liberalen. Want de inferieure heeft niet de intellectuele capaciteit om zijn inferioriteit te ontdekken. Dit zijn de logische gevolgen van Baudet’s argumenten. Let op: ik draai slechts Baudet’s argumenten om, om aan te tonen dat zijn argumenten zelfweerleggend zijn.

In de christelijke waarden shopt hij selectief. Want waar blijft de Bijbelse ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.’? Als hij niet wil dat conservatieven – zoals hij – op universiteiten afgewezen worden, hoe kan hij pleiten om homo’s, zwarten en moslims te discrimineren?

We kunnen deze inconsistentie in zijn denken verklaren als we doordenken. Welke gevolgen zullen zijn voorstellen hebben? Als je nadenkt, zie je dat zijn gewenste maatregelen de huidige maatschappij in een conservatieve utopie zullen veranderen, berustend op hiërarchie, tribalisme en sociaaldarwinisme.

Je kan Baudet slechts begrijpen als je achter zijn wensen een machtsdenker ziet, een machiavellist. De machiavellist heeft geen spelregels. Alles mag. Als hij in een machteloze positie is (zoals de Amerikaanse conservatieve professoren), misbruikt hij progressieve mensenrechten zoals de non-discriminatie. Want dat doet de machiavellist: hij is inconsistent, hij switcht van moraal en kiest de argumenten die op dat moment de grootste kans maken om de luisteraar te manipuleren. Zodra de machiavellist op de troon zit, switcht hij naar een machtsargument, naar realpolitik. Bijvoorbeeld, als het Westen aan de macht is, mag de VS andere landen bombarderen. De Irakezen mogen ons niet in internationale hoven aanklagen, want we zijn aan de macht. Ook de machteloze Chagossianen mogen ons niet aanklagen, zodat we hun eilanden kunnen jatten. De maatregelen van Baudet versterken de machtigen en verzwakken de machtelozen.

En als je er ook zijn roman bij betrekt, waar vrouwen graag onderdanig zijn, dan kan je niet anders concluderen dat Baudet van dominantie houdt: de mannelijke, christelijke en Westerse dominantie.

Let op: ik zeg niet dat universiteiten conservatieven mogen discrimineren. Volgens mij mogen er 50% conservatieve professors zijn. Ik ben zelf bij een conservatieve professor afgestudeerd en hij was kundig, grappig, intelligent en vooral onpartijdig. Als het waar is wat Kristof zegt, dan moeten we er iets aan doen. Het is onvoldoende – zoals Mark Rutte zou willen – dat conservatieven zich invechten.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsSofist Factory

8 Comments

 1. Y me van den Berg Y me van den Berg

  Er zou ook nog iets anders kunnen spelen: ik heb begrepen dat op Amerikaanse universiteiten het percentage niet -gelovigen ook groter is, worden zij dan positief gediscrimineerd, of is er sprake van inverse causality: mensen die aan universiteiten doceren en hiervoor de competenties beschikken, zouden wel eens minder geneigd kunnen zijn naar het actief belijden van allerlei godsdiensten. En zou het niet mogelijk zijn dat diezelfde kritische competenties het minder waarschijnlijk maken dat men zich thuis voelt bij het republikeinse gedachtengoed in de context van de USA? Met andere woorden, het zou kunnen gaan om confounding.

 2. jellevwal jellevwal

  Heeft er ooit een cultuur bestaan die zichzelf niet superieur vond ?
  In de eerste helft van de 19e eeuw vonden de Maori’s van Nieuw Zeeland de Britten maar dom.
  De Brit F E Maning, die lange tijd tussen hen woonde, en later werd afgeschilderd als blank Maori opperhoofd, had een zekere bewondering voor de Maori cultuur, ondanks hun wrede oorlogjes en kannibalisme.
  Waarin Thierry dus hypocriet is ontgaat me, ook ik wil de Nederlandse cultuur behouden, ook ik acht die superieur.
  Tegelijk weet ik dat mijn idee subjectief is.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   @Jelle
   Toch wel mooi dus dat Thierry jou vertelt wat de Nederlandse cultuur is. De meeste mensen weten het niet maar de Nederlandse cultuur is racistisch. Het hoort bij de Nederlandse cultuur om mensen die een ander geloof hebben of andere opvattingen waar bijvoorbeeld racisme en discriminatie verboden is zoals de islam geacht worden verachtelijk te zijn en het land dienen worden uitgezet, zoals de Joodse Staat Israël, die miljoenen mensen heeft doen laten vluchten omdat die mensen geen respect hebben voor het Joodse Geloof dat er vanuit gaat dat alleen joden superieur, wat ze al 3400 jaar geleden hebben geleerd.
   Daarom moeten er eventueel wetten komen ook in Nederland die het eventueel uitroeien van moslims en anders gelovigen mogelijk maken, geheel zoals dat volgens het Jodendom en met steun van god hoort te zijn. Zou jij er eventueel voor voelen om net als in Israël de leiding te geven aan legereenheden die protesterende Palestijnen af te maken, zoals Israël er al tienduizenden heeft afgemaakt?
   Of zou je eventueel vanuit een christelijk Amerikaans beginsel waardoor miljoenen moslims zijn afgemaakt eventueel mee willen werken aan om de 1½ miljard nog levende moslims uit te roeien?
   Heb jij een oplossing voor ons probleem in Nederland mochten de linkse organisaties er in slagen niet tot een totale uitroeiing te komen, iets wat geheel strijdig is met het Joodse Geloof, toch voor Nederland een uitzondering te maken?

  • REAX REAX

   Je schreef:

   “Waarin Thierry dus hypocriet is ontgaat me, ook ik wil de Nederlandse cultuur behouden, ook ik acht die superieur.”

   De hypocrisie die Mihai aanstipt heeft geen betrekking op het superieur vinden van je eigen cultuur. Hoogstens heeft iemand die zijn eigen cultuur zalig verklaart, oogkleppen op. Maar daar gaat Mihais stuk niet over. Nee, de hypocrisie waarop Mihai doelt, wordt hier verwoord:

   “Je kan Baudet slechts begrijpen als je achter zijn wensen een machtsdenker ziet, een machiavellist. De machiavellist heeft geen spelregels. Alles mag. Als hij in een machteloze positie is (zoals de Amerikaanse conservatieve professoren), misbruikt hij progressieve mensenrechten zoals de non-discriminatie. Want dat doet de machiavellist: hij is inconsistent, hij switcht van moraal en kiest de argumenten die op dat moment de grootste kans maken om de luisteraar te manipuleren. Zodra de machiavellist op de troon zit, switcht hij naar een machtsargument, naar realpolitik.”

   In eenvoudige taal: als ik klein ben en de anderen groot zijn, mag ik huiliehuilie doen. Ze houden zich niet aan hun spelregels! Maar als ik groot ben en de anderen klein zijn, mogen zij geen huiliehuilie doen. Want hun spelregels kloppen simpelweg niet.

   Baudet scheidt graag allerlei schrijfsels af, maar zijn hapsnapbeschouwinkjes zijn gemakkelijk aan stukken te scheuren. Toch gebeurt dat zelden. Wellicht denken gevestigde namen dat Baudet flink wat maatjes te klein voor ze is om aandacht aan te besteden? Lijkt me geen slimme benadering als het gaat om iemand die steeds weer van de diverse media een podium krijgt.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  Nog even voor de duidelijkheid Jelle. Thierry beweert dat onze Nederlandse cultuur racistisch en discriminerend zou zijn. Dat is echter een minderheid, Dus dat deel wat zich o.m. achter Wilders schaart. Wilders c.s. die vinden dat moslims verachterlijk zijn. En bij niet erkenning dat ze dan in ieder geval op moeten rotten omdat ze de Nederlandse cultuur schade aanbrengen.
  Hitler dacht ooit dat de joden zo waren. Inmiddels heeft de Joodse Staat Israël erkend dat Hitler was misleid door de moslims. Die weigerden de joden hun het land terug te geven wat god de joden al 3400 jaar geleden had geschonken en waar in 1850 nog maar 5% van de joden bezittingen hadden.
  Als god op tijd had ingegrepen dan had hij voor ’45 al alle moslims afgemaakt met steun van de christenen w.o. Hitler, ook een christen, zoals het heel Duitse volk dat was en heel Europa en Amerika. Ben jij christen Jelle?

 4. jell vd wal jell vd wal

  Gelukkig heeft net een rechter uitgesproken dat iemand racist noemen beledigend is, omdat het woord racist verbonden is met de tweede wereldoorlog.
  Als je spreekt over Nederlandse cultuur dan impliceert dat al dat je ‘racisme’ goedkeurt.
  Elke cultuur vindt zichzelf beter, wie zou in een slechte cultuur willen blijven ?
  Ook jij begint dus weer over Hitler.
  Waar Hitler op tegen was was dat joden de Duitse cultuur beheersten.
  De Weimar republiek was een joodse aangelegenheid.
  Wat voor aardige mensen joden zijn bewijst de staat Israel nu al een zeventig jaar.
  Geen Israelische jood heeft in z’n paspoort staan de nationaliteit Israel.
  In dat paspoort staat het land of regio van herkomst.
  De Israelische jood die me dat uitlegde antwoordde op mijn vraag naar het waarom ‘om te kunnen discrimineren’.
  Bovenaan de Israelische sociale ladder staat de asjkenazi cultuur.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Ik als jood kan me in Israël vestigen. Jij niet. Als jood heb ik het recht, niet alleen volgens de eigen joodse wetten maar ook volgens de Bijbel mensen uit hun land te verdrijven en eventueel te vermoorden.
   Israël is wel degelijk praktisch de enige staat die nog echte “rassenwetten” kent. In ’45 zijn die weer afgeschaft in Europa. In ’75 in de VS.
   Volgens de Bijbelse wetten mag je geen vrede sluiten met de mensen die je hebt onderdrukt of verdreven.
   Maar het zal vast wel door de islam komen dat de joden zich aan die Bijbelse wetten houden. Volgens de islam móet je namelijk altijd vrede sluiten, Daarmee dwingen ze dus de joden in te gaan tegen hun eigen god. Iemand die heel zielig is want er was maar een klein groepje mensen die in Hem geloofden. Dus de joden.
   Overigens blijkt ook wel dat de christen-god wel degelijk ook heel sterkj te zijn. Veel sterker dan Allah. Immers met de hul van die god hebben christenen vele vele vele vele vele (omslaan naar de volgende pagina)
   vele vele vele vele vele (:—> volgende pagina)
   vele vele vele malen meer mensen weten te vermoorden, waaronder vele vele miljoenen moslims. Alleen al deze eeuw zijn het er weer een tiental miljoen geweest. Maar eerlijk is eerlijk. Hun god had de steun van de god van de joden. En, wees maar niet bescheiden, ook van jou, Jelle!

 5. Henk Veldman Henk Veldman

  @Jelle
  [“In dat paspoort staat het land of regio van herkomst. “]
  Daar staat óók het land of regio in. Dat is logisch. Immers in ’48 zaten er slechts 300.000 joden en nu 7 miljoen. Je moet dus wel uit een ander land komen.
  In Nederland geldt je overigens als één van de zwaarste misdadigers als je 2 nationaliteiten en/of paspoorten hebt.
  Zou jij eventueel als er een wet doorkomt aangifte doen van mensen waarvan je vermoedt dat die een dubbele nationaliteit bezit en er voor zorgen dat de straat wordt afgezet als die persoon wordt ingerekend?
  En eventueel als er wordt geprotesteerd dat, net als in Israël tientallen demonstranten worden doodgeschoten, waarbij natuurlijk er wel bij gezegd wordt dat het grootste deel kinderen waren die door hun ouders als schild werden gebruikt.

Leave a Reply