Sla over naar de inhoud

Theodor Holman leidt tot gaskamers

In zijn nieuwste stuk schrijft Theodor Holman het volgende:

“Geef mij maar 60.000 joden.
Of 60.000 christenen.
Geef me 60.000 kinderen.
Of 60.000 atheïsten.
Maar liever hier geen islamieten.”

En hij gaat zo door in een aantal verzen. Zijn stuk lijkt verdacht veel op wat de verlichtingsintellectuelen over Joden schreven:

De Koninklijke Sociëteit voor Kunsten en Wetenschappen in Metz heeft in 1787 een essaywedstrijd uitgeschreven. De vraag aan de meest verlichte geesten was: ‘Est-il des moyens de rendre les juifs plus heureux et plus utiles en France?’ Met andere woorden ‘Bestaan er manieren om de Joden gelukkiger en tegelijkertijd nuttiger voor Frankrijk te maken?’ Een zeer titanische intellectuele opdracht dus.

De jetset van de verlichtingsgozers, zoals Voltaire, Cobbett, Bauer, Michelet, zeg maar de opiniemakers van toen, moesten zo nodig hun mening ventileren over wat te doen met de Joden. Voltaire beschouwde de Joodse filosofie als onbestaand. Voor Diderot waren Joden in staat tot elke schurkenstreek. D’Holbach zag hen als de verachtelijkste wezens. Rousseau, een oom van de moderne rechtsstaat en burgerrechten, beschouwde hen als woeste fanatiekelingen.

Abbé Grégoire, bekend als voorvechter van rassengelijkheid en als leider van de Franse revolutie, schreef over de Elzas, waar de grootste Joodse gemeenschap leefde van 20.000 zielen. Hij beargumenteerde in één van de winnende essays dat de Joden een verloederde, degenererende invloed op de Elzassische gemeenschap hadden. Joden waren parasieten, gevoelig voor ziektes, vooral vanwege inteelt en ze waren geïndoctrineerd door hun religie om de ongelovigen te haten.

Hun rabbijnen zouden in hun preken de hele Bijbelse moraliteit hebben gecorrumpeerd. De Joden geloofden niet dat ze zondigden als ze christenen bedrogen, want God verschoonde hen op de Dag des Oordeels en een menigte van hun sofisten keurde oneerlijkheid, dubbelzinnigheid en hypocrisie goed.

Maar Grégoire had zeker goede bedoelingen, zoals elk verlicht mens: “Laten we de Joden in burgers veranderen.” Men moet de Joden “regenereren”, fysiek, psychisch en moreel. Zo moeten ze een gezonder, robuuster temperament krijgen, ze zouden gedwongen moeten worden tot verlichting en eerlijkheid. Hun hart zou bijgesteld worden door deugdzaamheid, hun handen versterkt door arbeid. Vooral in de landbouw.

Grégoire stelde meer concrete maatregelen voor: Verlichte christelijke geestelijken, zoals hijzelf, moest de opvoeding van de Joodse kinderen uit de handen van hun ouders overnemen. Hopelijk zou dit de Joden bevrijden van hun bijgeloof en Talmoedische dromen, ingeprent door hun ouders en rabbijnen. Een militaire aanpak was ook goed, dienstplicht zou hen moed en patriottisme bijbrengen.

Aan de andere kant moesten de Joden geen openbare functies krijgen waar publiek geld mee gemoeid was en, als tegenprestatie voor al deze welwillende inzet, zouden de Joden aan alle christenen hun openstaande schulden moeten kwijtschelden.

Op dezelfde manier meent Theodor Holman de moslims met ‘logica en rationaliteit’ te bestrijden. De huidige wetenschappers beschouwen de bovengenoemde verlichtingsdenkers als antisemitisch. Hun gedachtegoed heeft een rol gespeeld in het feit dat Europeanen later – actief of passief – meegewerkt hebben aan de holocaust. Laten we hopen dat de Europeanen ondertussen verlicht zijn en niet dezelfde fout maken.

Published inOpinieSofist Factory

14 Comments

 1. Volmondig eens. Antisemitisme is 2000 jaar oud, evenals de Westerse haat jegens de muzelmannen.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Denk je dat er een muzelman 2000 jaar geleden leefde? Mohammed zegt wel dat Jezus eigenlijk een moslim is, gezien de manier hoe hij tegen god aan keek.

 2. jelle vd wal jelle vd wal

  Godwin.
  Zoals Pim Fortuyn m,i, terecht zei ‘we hebben er honderden jaren over gedaan ons los te maken van de kerk, moeten we nu weer zo’n proces ingaan ?’.
  Paul Scheffer verwoordt het iets anders, ‘tolereren wij intolerantie ?’.
  Goddienstvrijheid houdt naar onze opvatting ook in de vrijheid een godsdienst te verlaten.
  Naar mijn idee is de Islam niet veel erger dan het katholicisme was, de gruwelen daarvan, kindermisbruik, kinderslavernij, komen nog steeds naar boven.
  De revoluties van eind 18e eeuw tot midden 19e waren in niet onbelangrijke mate ook revoluties tegen de macht van de kerken, niet alleen de katholieke.
  Naar mijn mening zijn we dus heel dom bezig met ladingen Moslims binnen te halen.
  Dat het westen tonnetjes boter op z’n hoofd heeft, onderdrukken van Moslims sinds1500, dat is waar.
  Dat dat onderdrukken de fanatieke Islam heeft bevorderd, dat zal ook zo zijn.
  Maar wie een reisverhaal van een christen op het Arabisch schiereiland leest, van begin 19e eeuw, die weet dat toen het westen daar nog niet onderdrukte, maar dat reizen daar door een christen alleen met gevaar voor eigen leven kon.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  “Naar mijn idee is de Islam niet veel erger dan het katholicisme was, de gruwelen daarvan, kindermisbruik, kinderslavernij, komen nog steeds naar boven.”
  Waar vind je dat bij de islam Jelle?
  “Maar wie een reisverhaal van een christen op het Arabisch schiereiland leest, van begin 19e eeuw, die weet dat toen het westen daar nog niet onderdrukte, maar dat reizen daar door een christen alleen met gevaar voor eigen leven kon.”
  Klopt. In Nederlands Indië hebben we ons nooit veilig kunnen voelen.
  Maar ondertussen is het grote klets Jelle, want de islam respecteert juist wel christenen. Jezus is/was voor Mohammed een held ongeveer op het niveau van Mozes. Jezus komt 41 maal voor in de Koran en altijd positief. Joden zien Jezus als een afvallige.
  Verder zie: http://is.gd/eLq04a Soera 5:82 “Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden. En gij zult degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen” het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen. Dit is, wijl er onder hen geleerden en monniken zijn en wijl zij niet trots zijn. ”
  Gegarandeerd is de schrijver van het reisverhaal een dikke leugenaar, precies zoals er ook talloze verhalen bestaan hoe gruwelijk joden zijn.

 4. jelle vd wal jelle vd wal

  @ veldman
  Ik gaf wat dingen van het katholicisme weer.
  Ik schreef niet dat dat voorkomt bij de Moslims.
  Overigens hadden die op dit gebied ook ‘leuke’ praktijken, zoals harems en produceren van eunuchs.
  Afgezien van het pijnlijke en onterende van de ingreep, ik las dat één op de twee het overleefde.
  Maar ik bedoelde eigenlijk heel iets anders, het absolute van de Islam.
  Het christendom hangt van compromissen aan elkaar, vandaar dat er allerlei interpretaties ronddwalen.
  Bij de Islam is Allah absoluut, daar is geen discussie mee mogelijk.
  Op godsdienstafvalligheid staat de doodstraf, dat lijkt op de Inquisitie.
  Wat betreft reizen in Islamitisch gebied, kennelijk ben je er niet van op de hoogte met welk levensgevaar westerlingen in Mekka waren.
  C.M.Doughty, ‘Passages from Arabia Desertia’, 1931, 1983, Harmondsworth (Travels in Arabia Desertia, 1888).
  Richard F. Burton, ‘First Footsteps in East Africa’, 1856, 2000, Köln.
  Als ik me goed herinner bevat het boek ook het verslag van zijn verblijf in Mekka.
  Verder is het waar dat de Koran de hemel ook openzet voor joden en christenen, helaas bevat diezelfde Koran uitspraken als ‘dood aan joden en christenen’.
  Voor elck wat wils.
  Dan nog even over dat respect voor christenen, de sultan in Istanbul liet bij christenen jongetjes weghalen, die dan getraind werden voor zijn Janissaren leger.
  Ze kwamen nooit weer thuis.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Jelle, je geeft overduidelijk aan dat je niks van christendom, jodendom en islam weet, maar gewoon het gezwets van islamhaters aanhaalt.
   [“Het christendom hangt van compromissen aan elkaar, vandaar dat er allerlei interpretaties ronddwalen. “]
   Het is dan toch wel mooi dat m.b.t. de islam de interpretaties van christenen of lieden als WIlders en Holman juist zijn zo ook die van jou. Als moslims zeggen dat het fout is en dat jullie staan te liegen dan geven ze aan dat ze weigeren de interpretaties zoals voorgeschreven in alle media te accepteren.
   [“Bij de Islam is Allah absoluut, daar is geen discussie mee mogelijk. Op godsdienstafvalligheid staat de doodstraf, dat lijkt op de Inquisitie.”]
   Terwijl bij het christendom en jodendom er discussie over is of je wel of niet uit naam van god mensen mag afmaken dan wel dat de joden in Israël het volste recht hadden en hebben de Palestijnen te vermoorden terwijl bepaalde stromingen binnen het christendom van mening zijn dat het terecht was dat de joden eeuwenlang werden vervolgd, mede omdat de islam als vijandig aan het christendom die jodenvervolging verbiedt.
   Joden die een bedreiging vormen voor christenen, aangezien ze toen Jezus overstapte op het christendom hij als afvallige werd beschouwd waar de doodstraf op staat volgens het jodendom. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsafval#Jodendom “Het jodendom ziet de tot het christendom of tot andere godsdiensten overgegane joden als afgodendienaren. Volgens de regels die worden beschreven in de Talmoed, Sjoelchan Aroech en andere halachische wetboeken zou een echte afvallige normaal gesproken ter dood veroordeeld moeten worden.”
   Derhalve: “Het jodendom ziet Jezus als een valse Messias, die zichzelf tot God (of aan God gelijk) zou hebben uitgeroepen en daarmee afvallig als jood is.”
   Mohammed zag Jezus echter niet als afvallige dus. Integendeel zelfs.
   [“Wat betreft reizen in Islamitisch gebied, kennelijk ben je er niet van op de hoogte met welk levensgevaar westerlingen in Mekka waren. “]
   Inderdaad. Als een christen in Mekka komt en hij beweert dat hij een beter mens is en derhalve het recht heeft om uit naam van god mensen te vervolgen dan loopt hij riscico’s Wist je dat de joden in het “islamitisch gebied” die er al honderden jaren woonden, met bedreiging en geweld werden gedwongen om hun geloof aan te houden zodat christenen ze konden afmaken, omdat moslims er te lui voor waren?
   Nadat in 1950 eindelijk de Palestijen voor een groot deel het land dat hun voorouders al duizenden jaren wederrechtelijk in het bezit hadden waren verjaagd konden de joden de Arabische landen ontvluchten waar ze ook al duizenden jaren werden getiraniseerd.
   En bedenk ook maar eens hoe de wrede moslims in Europa te keer zijn gegaan tussen ’30 en ’45 toen ze de christelijke Duitsers dwongen de joden te vervolgen.
   “Dan nog even over dat respect voor christenen, de sultan in Istanbul liet bij christenen jongetjes weghalen, die dan getraind werden voor zijn Janissaren leger. “]
   Hoe bijvoorbeeld de koning van Marokko met bruut geweld 250.000 joden uit Europa in vluchtelingenkampen opsloot. Die koning deed dat omdat hij een moslim was. Hij noemde ze “z’n kinderen”. Mohammed was een pedofiel dat is bekend, ” Het lot van de joden tot 1956 moet verschrikkelijk zijn geweest.

   [“Verder is het waar dat de Koran de hemel ook openzet voor joden en christenen, helaas bevat diezelfde Koran uitspraken als ‘dood aan joden en christenen’. “]
   Inderdaad als joden en christenen smeerlapperijen uithalen zoals bijvoorbeeld te beweren dat je als uitverkorene van god mensen hun land mag jatten en de bevolking uitroeien zoals de joden dat tot op de dag van vandaag blijven volhouden dan kan het niet best met je aflopen. Zie Deuteronomium 7, 1,2 en 22.
   “7 1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. 2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. 3 “7 1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. 2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. 22 Wanneer hij die volken voor u op de vlucht drijft zal hij dat geleidelijk doen. U moet hen niet in één keer uitroeien, anders krijgt u te maken met grote aantallen roofdieren. ”
   Dit gaat dus over Palestina.
   Je weet dat de “Joodse Staat” steeds meer Palestijnen heeft verdreven en inmiddels zo’n 100.000 van hen hebben afgemaakt. Je weet ook dat er een groot aantal vredesbesprekingen zijn geweest, die op niets zijn uitgelopen. De reden is heel eenvoudig. God heeft verboden dat de joden vrede sluiten. En daar houden ze zich dan ook keurig aan, net zo goed dat ze langzaam de oorspronkelijke bevolking uitroeien.

   Nog even dit weer “Bij de Islam is Allah absoluut, daar is geen discussie mee mogelijk.”
   Het gaat er om dat de joden beweren dat god medeschuldig zou zijn aan hun (mis)daden. Immers als je beweert dat je uitverkorene dingen uitvreet waarvan elk normaal mens ook wel weet dat het niet klopt, dan zit je goed fout. God heeft namelijk geen uitverkorenen. En geloof het of niet. Je hoeft volgens de Koran helemaal geen god aan te roepen bij je daden. Immers god weet alles en ziet alles, dus hij ziet heus wel of je een net persoon bent of niet.

 5. jelle vd wal jelle vd wal

  ” Nadat in 1950 eindelijk de Palestijen voor een groot deel het land dat hun voorouders al duizenden jaren wederrechtelijk in het bezit hadden waren verjaagd konden de joden de Arabische landen ontvluchten waar ze ook al duizenden jaren werden getiraniseerd.”

  Het vervelende van waanzin is dat je per zin iets van alinea nodig hebt om die waanzin enigszins te weerleggen.
  Daarom pik ik de zin er uit waar tenminste iets staat wat weerlegbaar is.
  Allerlei vage beweringen lenen zich daar niet voor.

  De joodse exodus uit Palestina begon al honderden jaren voor het begin van onze jaartelling, de reden daarvan is niet erg duidelijk.
  Na het mislukken van de joodse opstanden tegen de Romeinen was het echt raak, met vertrekken, de rijken gingen weg.
  In de derde of vierde eeuw werd Palestina christelijk, als onderdeel van het Romeinse rijk.
  Ik de achtste of negende eeuw werd het Islamitisch, nog steeds woonden er dezelfde mensen.
  In 1948 verdreven de nazaten van de Khazars, een Aziatische groep die in de negende eeuw of zo joods waren geworden, de asjkenazi joden, de afstammelingen van de echte joden uit Palestina.
  Omdat de landarbeiders weg waren sloten de asjkenazi joden in Palestina daarna dealtjes met Arabische regimes ‘wij de joden, jullie hun bezittingen’.
  Wie niet door propaganda werd overreed naar het beloofde land te gaan werd overreed door bommen die Mossad liet ploffen in joodse wijken in de Arabische landen.
  De sephardische joden die in goed vertrouwen naar Palestina gingen werden gediscrimineerd, velen van hen gingen weg, vooral naar de VS.
  Velen van hen verlangen terug naar de Arabische landen, helaas kunnen ze daar niet meer naar terug, het zionisme riep anti semitisme op, de VS en Israelische oorlogen vernietigden de landen.
  Ik vermeld enige literatuur:

  Shlomo Sand, ‘The Invention of the Jewish People’, London, New York, 2009, 2010 (Tel Aviv, 2008, hebrew)

  Ralph Giordano, ‘Israel um Himmels willen Israel’, 1993 Köln

  Thomas L Thompson, ‘The mythic past, Biblical archaeology and the myth of Israel’, London 1999

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Je schijnt totaal niet door te hebben dat jou “wetenschap” gebaseerd is op mensen die de huidige joodse bezetting en onderdrukking willen rechtvaardigen. De misdaden die ze al vanaf ’48 jegens de Palestijnen hebben gepleegd. De “Joodse Staat” die voor de volle 100% gebaseerd is op de Bijbel volgens het OT.
   Alleen al de onzin over afvalligheid die in de Koran staat wat vaak enthousiast wordt aangehaald om te bewijzen hoe verdorven de moslims zijn terwijl het gewoon (ook) in de Bijbel staat en door Mohammed is overgenomen.
   Op homoschap en overspel staat de doodstraf volgens de Bijbel, nergens is dat te vinden in de Koran. Maar toch is wetenschappelijk aangetoond dat de moslims eeuwenlang de homo’s hebben afgemaakt en zelfs zijn ze meegereisd naar de VS om de christenen te dwingen homo’s af te maken.
   Als afvalligheid tot de doodstraf leidt waar zijn dan de lijken van de paar 100.000 ex-moslims in Nederland?
   Ik heb verkering gehad met een dochter van een Jehova’s Getuige. Hij heeft mij samen met z’n dochter proberen te vermoorden. Ik ben atheïst. (Ook Joods althans joden beschuldigen me ervan.)
   [“De joodse exodus uit Palestina begon al honderden jaren voor het begin van onze jaartelling, de reden daarvan is niet erg duidelijk. “]
   De joden waren de bezetters. Ze hadden daadwerkelijk een groot deel van de Palestijnse bevolking (Filistijnen) verdreven. Zie http://is.gd/KEOidI “Tussen ca. 1200 en 1100 v.Chr. raakte het grootste deel van Kanaän bezet door Israëlieten. Sommige wetenschappers veronderstellen dat dit volk van buiten Kanaän kwam, terwijl anderen menen dat ze afstammen van de Kanaänietische bevolking.”

   Wat de moslimhaters en joden/zionistenverdedigers stelsmatig verdraaien is het feit dat Mohammed juist toen hij van Mekka naar Medina kwam en er zijn wetten (wat nu eenmaal de taak is van een regeringsleider, die Mohammed toen was) schreef hij er voor heeft gezorgd dat de conflicten die tussen de verschillende stammen al eeuwenlang waren juist opgelost werden, waarbij hij de joden zelfs in bescherming nam. Zie http://is.gd/VgYPUh
   Hij gunde zowel joden als christenen hun eigen wetten die ze volgens hun eigen geloof hadden. Echter bepaalde zaken konden bijvoorbeeld niet. Zo mag je nooit en te nimmer mensen dwingen zich te bekeren, waar christenen nogal eens een handje van hadden, maar mag je ook nooit iemand z’n land jatten. Toen een groepje joden (dus niet DE joden) probeerden Medina aan te vallen werden ze verslagen en moesten ze volgens hun eigen wetten hun oorlogsmisdadigers veroordelen. Of ben jij van mening dat de joden toen ze Medina binnnen wilden vallen daar geheel het recht toe hadden omdat in de Bijbel staat dat je dat recht hebt?
   Net zo goed als die verdraaiing van de tekst dat elke jood en christen gedood moet worden (want het gaat o.a. om deze misdaad, de aanval op een stad, terwijl juist Mohammed de joden en christenen bescherming had geboden en voorrechten had geschonken) is een ander voorbeeld van een moslimhater Hans Jansen misschien wel aardig. Je kent vermoedelijk wel z’n boek “Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten”. Die ” apen” verwijzen naar een Korantekst waar het over schending van de Sabbat gaat. Als je dan werkt ben je een “aap”. (Dus een aap van een jongen o.i.d.) In de Bijbel staat dat je dan gedood moet worden.

   [“De sephardische joden die in goed vertrouwen naar Palestina gingen werden gediscrimineerd, velen van hen gingen weg, vooral naar de VS. “]
   Ja. Dat is waar. https://nl.wikipedia.org/wiki/Sefardische_Joden Ze werden uit Spanje en Portugal gelokt door de Palestijnen terwijl ze juist zo heerlijk in die vakantielanden zaten en toen ze in Palestina kwamen werden ze voortdurend onderdrukt en gemarteld. Want Mohammed had het de moslims opgedragen dat te doen. Het is zo jammer dat niemand dat door heeft. En we weten allemaal hoe ellendig de joden het in de Arabische landen hadden nadat de Ottomanen en moren hen met geweld er naar toe ontvoerden een dat ze er alles aan hebben geprobeerd om weer terug te keren naar de Europese landen omdat ze daar veilig waren, maar dat dat werd voorkomen door voortdurend bomaanslagen te plegen jegens de joden, zoals de Palestijnen nu ook nog steeds doen in de Joodse Staat. Het wordt tijd om de moslims en Palestijnen helemaal uit te roeien. De christenen en joden zijn weliswaar een heel eeind op weg de laatste 70 jaar door vele miljoenen van hen af te hebben gemaakt, maar nog steeds is er verzet tegen hen. Overal waar christenen komen om moslims af te maken versetten ze zich in naam van Allah, terwijl ze wel weten dat god de christenen altijd hebben gesteund.

   Jelle, ik heb moslims in de familie, heb ze les gegeven, m’n vrouw heeft dagelijks contact met ze als coördinator hulpdiensten (ze heeft ook een imam in “dienst”) Ik ben de oudste nog levende “jood” in de familie. Ik heb wat (orthodoxe) joodse ooms en tantes gehad en ze waren bepaald niet prettig t.a.v. christenen en ‘ongelovigen”. Mijn vrouw is christelijk maar door m’n verkering met dat Jehova-wichtje weet ik veel meer van de Bijbel dan zij. (Ik was het verplicht door haar ouders om de Bijbel te lezen, echter ik las ‘m ook “echt”. Dus ik las wel degelijk hoe akelig op veel punten die Bijbel eigenlijk is. En heb ook meegemaakt hoe akelig m.n. streng gereformeerden zijn jegens hun kinderen en familie. Eén van onze schoondochters is een “afvallige” moslima. Voor zover ik het heb controleren leeft ze nog.

 6. Henk Veldman Henk Veldman

  Je hebt mogelijk gelijk.
  Het was inderdaad zo dat 3400 jaar geleden de Joden vanuit Mesopotamië of omstreken via Egypte door de moslims gedwongen werden om het Palestijnse land te veroveren. Dat kun je gewoon lezen in d Bijbel.
  Ze hadden daarbij van god het recht verworden om de hele bevolking uit te roeien. Sterker nog, God had hen er zelfs toe verplicht.
  Het feit dat nog niet de hele Palestijnse bevolking is uitgeroeid is gelegen in het feit dat god wilde voorkomen, en dat is ook in de Bijbel te lezen, dat als je te snel mensen afmaakt, dat de lijken dan gaan rotten waardoor er ziektes kunnen ontstaan. Nog steeds zien Palestijnen daardoor de kans om grote delen van het land bezet te houden en de joden voortdurend te bedreigen tot zelfs grote moordaanslagen toe. Vorig jaar zijn er weer 57 joden op brute wijze afgemaakt door de Palestijnen toen de joden geheel wettelijk van hen 2200 vermoorden en 10.000 verwonden waaronder vele duizenden puur schuldige kinderen, omdat 3 van die smeerlapjes 3 totaal onschuldige joodse kindjes hadden afgemaakt. Laen we hopen dat hier in Nederland ook een wet komt waarbij we vele duizenden moslim mogen afmaken als ze weigeren toe te geven verdorven mensen te zijn en dat ze uit de Koran alle antiracistische en anti-discriminerende wetten en regels halen die in de Bijbel staan. Jij en de joden hebben het recht om moslims te vermoorden zolang ze niet toegeven dat zij de joden hebben vermoord tussen ’33 en ’45 net zoals ze altijd de joden hebben afgemaakt die ze eerst hebben gedwongen aar de islamitische landen te komen waar ze eeuwenlang door vals grijnzende moslims werden geterroriseerd toen ze vanuit keurig christelijke landen werden ontvoerd.
  Ik had een joodse familie, maar heb een moslimfamilie. Zout jij bereid zijn als ik bang ben om een slecht naam te krijgen om uit naam van god m’n moslimfamilie af te maken zoals de joden dat de afgelopen 70 jaar al hebben gedaan bij de moslims/Palestijnen in de Joodse staat?
  Zou ik je er een vergoeding voor moeten geven of ben je bereid om geheel gratis m’n familie hier te vermoorden dan wel in de “joodse staat”

  Ben je eventueel bereid te getuigen hoeveel leed de moslims hier hebben aangericht onder jou familie toen ze doodleuk beweerden dat je geen mensen mag discrimineren en geen mensen mag vervolgen om hun geloof zoals dat in hun verderfelijke fascistisch ideologische boek de Koran staat? Of is er mogelijk vrijspraak mogelijk asl moslims erkennen dat zij die 6 miljoen joden hebben afgemaakt, maar dat zo handig hebben weten te verbergen dat jij en je soortgenootjes w.o. Wilders er de schuld van hebben gekregen?
  Iedereen weet toch dat moslims altijd achter de jodenvervolging hebben gezeten hoewel ze in de Koran mensen een rad voor ogen hebben gedraaid door zogenaamd een verbod op de jodenvervolging in te voeren, terwijl iedereen wel weet dat ze voor zichzelf dat recht opeisten omdat ze het de christenen het niet gunden.

 7. Henk Veldman Henk Veldman

  Nog even een opmerking Jelle.
  Jou hele reactie slaat nergens op. Jij hebt, in de herhaling, tot aal geen benul hoe islam, jodendom en christendom in elkaar steken en je weet niet wat in Bijbel of Koran staat.
  Het enige wat je wil en met jou miljoenen mensen over de hele wereld dat jij je rechtvaardigt om mensen te discrimineren.
  Als ik je zou vragen waarom de Palestijnen in ’48 hun land moesten inleveren dan zou ik mogelijk de politie aan de deur krijgen omdat je je dusdanig bedreigd voelt door mij dat die mogelijk tot tot een hartaanval had kunnen lijden en als ik je zou vragen wie eeuwenlang de joden hebben vervolgd, dan zou je alles op alles zetten op te bewijzen dat moslims dat hadden gedaan en dat Hitler met geweld was gedwongen om kans op eigen leven te verliezen om de concentratiekampen te bouwen.
  Maar ondertussen (pas op deze link die ik geef levert het risico van hartstilstand op danwel als afvallige van Geert Wilders te worden gekwalificeerd en daarmee een bedreiging voor hem en dus eventueel als je meester en Geestelijk Leider aan de macht is mogelijk tot doodstraf.)
  Pauze voordat je het aandurft……………………………..
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….

  Komt…………… nog 2 seconden ………………….. nog één …………..
  Pas op, je kunt nog voorkomen om er op te klikken.
  Nog ………………………. 1………………….2………………….3. Maar nu echt!
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Medina#Vertaling !!! Zie je. Mohammed komt juist voor de joden op. Hoe groot acht jij je overlevingskans om dit te weten? Zou je eventueel bereid zijn om alle moslims uit te roeien zoals jij en je soortgenootjes ooit vonden dat je joden moest uitroeien?

 8. jelle vd wal jelle vd wal

  Ik vraag me in gemoede af of je laatste twee reacties sarcastisch zijn bedoeld, of dat je aan een ernstige hersenafwijking lijdt.
  3400 jaar geleden was er geen Moslim, Mohammed profileerde zich als profeet in de 8e of 9e eeuw.
  Dat Palestijnen zich blijven verzetten tegen de verdrijving uit hun land, en tegen opsluiting in het concentratiekamp Gaza, het lijkt me nogal voor de hand te liggen.
  Arafat bood de zionisten 93 % van Palestina, het aanbod werd afgewezen.
  Afgezien van alle morele overwegingen, het enige land wat Israel nog steunt is de VS, en dat alleen maar door de daar nog bestaande joodse macht.
  Die taant, alleen al doordat er steeds meer Spaans sprekenden in de VS komen.
  Ook zie je aan de VS draaien t.o.v. Iran en Rusland hoe de VS macht taant.
  Toen Algerije viel werden vlak bij de haven auto’s bij ladingen achtergelaten door vluchtende pied noirs.
  Wanneer er in Israel soortgelijke beelden te zien zullen, ik denk dat het niet zo heel lang meer kan duren, als Israelische joden geen eieren voor hun geld gaan kiezen, en daar ziet het niet naar uit.

 9. jelle vd wal jelle vd wal

  Ik kan helaas geen touw meer aan je verhalen vastknopen.
  Je lijkt uit wat ik schrijf het tegengestelde te lezen van wat er staat.

 10. Henk Veldman Henk Veldman

  Jelle, uiteraard was het sarcasme, maar ik demonstreerde daarmee “de ernstige hersenafwijking” wat onder veel mensen leeft.
  Het voortdurend refereren aan een geloof i.c. de islam bij eventuele (mis)daden van mensen (leiders, sultans, imams, “gelovigen/ongelovigen”) slaat nergens op echter heeft wel betrekking op de manier waarop de VS en Israël hun zaken verdedigen.
  Daar komt nog eens bij dat de islam juist dit soort zaken aan de kaak stelt en dat dus al 1400 jaar geleden. Je noemt Mohammed een “profeet” maar een profeet is ook een toekomstvoorspeller. De verschillende religies werden/worden voortdurend geconfronteerd met hun eigen falen, maar ook met het inzicht van mensen die “later” zijn geboren en die aan de hand van de geschiedenis zaken kunnen duiden.
  Mohammed neemt het de joden niet kwalijk dat hun voorouders ooit Palestina met geweld hebben veroverd, echter wél dat ze tot op de dag van vandaag doodleuk beweren dat ze het in opdracht van god en moet toestemming van god hebben gedaan. Zo spring je niet met god om.
  En daarom heeft hij dan ook zo’n respect voor Jezus (die heeft immers alle zonden van de joden op zich genomen) die “weet” dat god alle mensen beschermt die netjes leven. Dat is precies dus wat ook in de Koran valt te lezen.
  En m.b.t. tot de Romeinen die wel degelijk heel veel slachtoffers hebben gemaakt (vorige week kon je in de kranten lezen dat in Nederland in de buurt van Kessel 200.000 tot 400.000 mensen zijn vermoord door Caesar in -54) en dat het juist de Arabische landen (en dus nog niet per se “islamitische” landen waren die de joden hebben opgevangen toen ze vluchtten voor allerlei roofzuchtige stammen/legers) is gewoon een feit, terwijl nu heel vaak het zo wordt gedraaid dat ze min of meer onderdrukt werden in die landen.
  Het kan natuurlijk wel zijn dat de joden als ze zeggen “betere mensen” zijn in landen waar ze zijn opgevangen dan wel wonen dat ze heibel krijgen met de plaatselijke bevolking. En dat dat de reden is waarom Mohammed hen juist wel in bescherming heeft genomen, juist omdat zij vanuit hun geloof dat zo zien en dat je dat dient te respecteren. M.a.w. Mohammed was de eerste die “godsdienstvrijheid” erkende.

  M.b.t. Arafat het volgende:
  Je schreef: “Arafat bood de zionisten 93 % van Palestina, het aanbod werd afgewezen.”
  Ik weet niet of het zoveel was. Ik weet dat het meer was dan wat op dat moment de verhouding was, namelijk 78% Joods en 22% Palestijns. Maar de voornaamste reden was dat Arafat wel wilde dat 350.000 gevluchte Palestijnen konden terugkeren. Dat was de helft van het aantal vluchtelingen die rond 1950 door de joden waren verjaagd, maar nog geen kwart van het totaal aantal vluchtelingen met hun nakomelingen. Ze zouden terugkeren naar Palestijns gebied. Dus niet naar daar waar de joden hun land hadden. Het zou Israël dus geen stukje land kosten.
  De gemeenheid het te weigeren zat ook nog eens in het feit dat Israël in 1950 de “Wet op de Terugkeer” kent. Zie http://is.gd/6HkJSh Dit is dus een wet die puur op basis van het geloof is gebaseerd, mogelijk ook op etnisch racisme. Ik kan me als jood (ik heb het nagevraagd) gewoon “terugkeren” naar een land waar ik en m’n voorouders nog nooit zijn geweest.
  Het wordt nog des te schrijnender als je nagaat dat niet land nadat het verzoek van Arafat was afgewezen, Israël een miljoen joden opriep uit de hele wereld om terug te keren. Israël zou de kosten betalen.
  400.000 kolonisten hebben inmiddels grote delen van de Palestijnen afgepakt.

 11. De voortdurende genocide op de Friezen wordt niet besproken.
  Hitler heeft alle Calvinistische predikanten uitgemoord, dus daar hoor je ook niemand over.

  9/11 Is niet gedaan door moslims, ook de bomaanslagen in Londen in 2005 waren niet gedaan door moslims. Dat Palestijnen Jodenhaters zijn is genoeg bekend, maar ISIS zou niet bestaan zonder hulp van de CIA. Antisemitisme jegens Israël wordt vooral gesteund door de VN en de Europese Unie. Moslims zijn gehoorzame slaven van het systeem, een systeem dat ze niet begrijpen, eigen technologie hebben ze niet, de daders blijven volledig buiten schot.

  Met uitzondering van Henk Veldman’s eerste commentaar dan, want de Katholieken hebben hun Adel aan de top van de landen die de Europese Unie vormen. De rest is onzinnige fantasie en herkauwen van propaganda, vooral de lijst van vermeende autoriteiten achter de Franse Revolutie. Een beweging van gemanipuleerde hypocrieten was de Franse Revolutie, net als de Russische revolutie en de hypocriete beweegredenen die men in het volk ziet vandaag. Mensen krijgen geen relevante informatie, propaganda is wat de media brengen, slechts weinigen kunnen de propaganda doorzien. Okee, de Russen, die kunnen na 75 jaar Sovjet Unie zien dat hun kranten propaganda pulp zijn, maar in West Europa wordt die propaganda niet doorzien.

  Moslims zijn erg, maar vallen best mee vergeleken met autochtonen die ik sprak. Het nageslacht van de lieden die de laatste genocide overleefde sinds 1945. De Katholieken leiden Europa, Islam is hun gewillige slaaf, het Nederlands onderwijs is niet in staat Moslims op te leiden in wat er werkelijk in dit land aan de hand is.

  Theodor Holman werkt bij de propaganda pulp, omdat hij van politieke correctheid zijn vak kon maken. Hij schrijft fictie die men kan beoordelen als de smaak van verschillende soorten bier.

Geef een reactie