Sla over naar de inhoud

De mythe van de Westerse zelfhaat

Steeds meer conservatieven overspoelen de media met de mythe van de Westerse zelfhaat. Paul Cliteur eist drastische maatregelen: hij wil een meldpunt voor dergelijke uitingen, die strafbaar maken en ‘antiwesterse’ partijen verbieden. Ook Gert-Jan Segers, Nausicaa Marbe en Arend Jan Boekestijn klagen over zelfhaat. Thierry Baudet tweette dat ‘de Europese Unie een cultuurmarxistisch project is dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving’. Hij publiceerde zelfs een boek met de titel ‘Oikofobie’. ‘Oikofobie is een ziekelijke afkeer van het thuis. Een angst voor het eigene’. Het idee dat het Westen zichzelf zou haten leek me absurd en ik zocht naar bewijzen.

Fact free oikofobie
In zijn boek, onderbouwt Baudet zijn stelling in precies 46 woorden: hij citeert filosoof Roger Scruton. Scruton schreef slechts zes pagina’s over oikofobie. Bewijs? Nada. Scruton zegt dat George Orwell zegt dat linkse mensen vaak ‘willing agents of foreign powers’ zijn. Tada, dit was het volledige argument. Dus Baudet schrijft een boek van 248 pagina’s en onderbouwt zijn stelling in 46 woorden, met een citaat van iemand die zelf geen bewijs levert.

Ook de andere hierboven genoemde klagers leveren geen argument, dus we moeten naar andere verklaringen zoeken waarom conservatieven menen dat men in het Westen zichzelf haat.

De conservatieve mentaliteit
Er bestaan veel soorten conservatisme, maar er is een soort met drie concepten: hiërarchie, tribalisme en sociaaldarwinisme. Deze concepten verklaren de denkfout. Hibbing, Alford en Smith beweren in hun boek ‘Predisposed: liberals, conservatives, and the biology of political differences’ dat progressieven en conservatieven fundamenteel anders denken en we ontdekken de oorzaken in opvoeding en biologie. Het zou zelfs genetisch kunnen zijn. Daarom begrijpen progressieven en conservatieven elkaar niet, want hun wereldvisie stoelt op andere premissen, concepten en waarden.

Tribaal en hiërarchisch
In de conservatieve wereld heerst een strijd van allen tegen allen. Daarom roept Boekestijn ‘recht is macht’. Daarom strijdt Baudet tegen internationale hoven, want voor rechters zijn allen gelijk. De strijd leidt tot heersers en dienaars, bijvoorbeeld: God, koning, edelen en de onderklasse. Sommigen willen ook witte suprematie en/of een Westerse dominantie op de rest.

De conservatief smeedt tijdelijke allianties, in steeds grotere cirkels. Hij vecht samen met zijn familie, vrienden, netwerken, autochtonen, landgenoten, NAVO, het Westen, het witte ras en het christendom tegen de groepen buiten deze cirkels. Hij hunkert naar loyaliteit, autoriteit en concurrentie.

Soms gelooft de conservatief in sociaaldarwinisme: de strijd zal zorgen dat de meest superieure individuen, landen, culturen, religies en rassen zullen overleven. En is het maar goed dat de inferieuren verdwijnen. De superieure heeft meer rechten en mag de inferieure als wegwerpvoorwerp gebruiken.

Liberalen (progressieven) daarentegen zoeken naar rationele universele gedragsregels, onafhankelijk van de afstand tussen de mensen en hun groepsverband. Als je je broer niet mag vermoorden, mag je ook geen Irakezen vermoorden voor hun olie, noch voor meer macht.

Vals dilemma
Dit verschil in denken verklaart waarom de conservatieven geloven dat liberalen het Westen haten. De conservatieven zien de relaties als zwart-wit: elke persoon is of met ons of tegen ons. Een liberaal kan racisme, nationalisme en de Irak-oorloog bekritiseren, op basis van rationele neutrale universele gedragsregels. De conservatief denkt meteen: ‘Wie racisme bekritiseert, haat de blanken. Wie tegen de Irak-oorloog is, is tegen het Westen. Wie nationalisme bekritiseert, haat zijn eigen cultuur, is multiculturalist en denkt dat alle culturen gelijk zijn.’ Zo maakt de conservatief een bekende denkfout, genoemd ‘vals dilemma’ of ‘zwart-witdenken’, want hij mist andere mogelijke verklaringen. Als gevolg valt hij een stropop aan, niet de liberale argumenten.

Daarom daag ik deze conservatieven uit: bewijs maar dat progressieven het Westen haten.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inOpiniePolitiekSofist Factory

22 Comments

 1. Ik was en ben van mening dat we het Islamo fascisme ( Al Quaeda, en tegenwoordig IS) samen met de 95% gematigde moslims dienen te verslaan.
  In Irak zijn we te snel vertrokken en moeten de 23 miljoen Irakezen en Koerdische pershmerga’s deze harde strijd zelf zien te rooien. Trump wil om dezelfde reden langer, evt met extra tropen, in Afghanistan blijven .
  Ik ben het daar mee eens.
  Ik ben verder een verstokte progressief en haat Trump!
  Wat nu?

  • Arjan Fernhout Arjan Fernhout

   Twee veters van dezelfde kleur in je schoenen stoppen. Dan raak je niet in verwarring.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Er bestaat geen islamofascisme. Zie https://www.wikiwand.com/nl/Islamofascisme#/Kritiek
   Bovendien is de islam veruit superieur aan het jodendom en christendom. Er is praktisch niets te vinden waar je echt goed onderbouwde kritiek op kunt hebben.
   Dat wil niet zeggen dat de diverse stromingen niet (soms hevig) bekritiseerd kunnen worden vanuit je eigen standpunten, maar dat is gelijk als de kritiek die je kunt hebben over de diverse stromingen in het christendom en jodendom.
   Het jodendom is momenteel veruit inferieur maar toen het ontstond was die nog wel een hele verbetering binnen diverse culturen.
   De kritiek die men op de islam heeft is in werkelijkheid het jodendom. Men schrijft allerlei zaken toe aan de islam die in werkelijkheid afkomstig zijn uit het jodendom.
   Een heel simpel voorbeeld is het feit dat in het jodendom en gewoon uit de Bijbel te halen is dat je ongelovigen of andersgelovigen moet doden, zelfs uitroeien in opdracht van god.
   Nergens staat iets dergelijks in de Koran te vinden. Daar staat dat god zelf dat klusje wel opknapt.
   In de Koran staat ook dat vrouwen onderdrukt worden, maar dat dat niet mag. Ze hebben gewoon gelijke rechten.
   In de Bijbel staat dat homo’s en overspeligen afgemaakt moeten worden. Staat nergens in de Koran of een Hadith.

 2. Waarom zou ik het westen haten? Ik zal wel bidden dat het niet gierend uit de klauwen loopt.
  En Trump is democratisch gekozen.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Het feit dat Trump democratisch is gekozen zegt niets (Hillary Clinton had 3 miljoen meer stemmen.)
   Hitler was ook democratisch gekozen. En, laten we niet vergeten dat hij ooit eens een referendum heeft gehouden zoals Wilders dat ook deed… Wilders vroeg of we meer of minder Marokkanen/moslims wilden, en de overgrote meerderheid riep dat het minder moest zijn.
   Hitler vroeg aan het volk of ze de totale oorlog wensen en verdomd als het niet waar was, de overgrote meerderheid stemde voor.
   Bedenk daarbij dat beide heren het zelfde doel op het oog hadden. Bij een totale oorlog vallen vele doden en/of gaan op de vlucht. Dat is dus een daling van het bevolkingsaantal. Wilders wil ook een vermindering. Van moslims is het bekend dat ze overdreven veel kinderen nemen of hebben. Dat leidt uiteindelijk tot een overbevolking onder hen.
   Tijdens de oorlog zijn 56 miljoen mensen om het leven gekomen. Stel je eens voor dat dat niet zou zijn gebeurd. Gegarandeerd dat we nu met een overbevolking zouden zitten omdat ze bij leven immers voor nakomelingen hadden gezorgd.

 3. j de kat j de kat

  Verrassend en zorgwekkend dat conservatief of progressief een fundamenteel persoonsgegeven is. Veel mensdeskundologen komen tot die conclusie en binnenkort zal wel het genetisch verschil tussen de soorten worden gevonden.
  Maar het maakt in feite elke (poging tot) dialoog vruchteloos. Bestaat er geen tussenvorm, afgezien van de grijze massa?

  • Partout Partout

   Mijn punt is dat Mihai nu reeds vele tientallen jaren maar op een (1) manier kan denken: zwart-wit.
   Het komt neer op een fundamenteel geïncorporeerd vijanddenken.
   Dat schiet niet op zo.
   Onafhankelijk denken is hier het toverwoord, ik bid het u!

   • Henk Veldman Henk Veldman

    ‘t Is toch mooi dat jij altijd kleurrijk steeds het er over hebt hoe fout de islam is. Wist je overigens dat de VS nog nooit het geld van Al Qaida hebben teruggekregen wat men in die club heeft geïnvesteerd? En dat Israël en de VS nota bene zelf hun eigen bommen moeten betalen als ze miljoenen moslims hun huizen platgooien?

    • Partout Partout

     Veldman wil graag in discussie, maar kan niet lezen. Ik strijd tegen fascisme, of het nu is IS is of de Ku Klux Clan.
     Ik strijd ook tegen de fascist in mij zelf. Daar hen ik Veldman noch Mihai ooit op kunnen betrappen.
     Wat Mihai doet hierboven is de de wereld opdelen in Goeden en Slechten. Vreemd, degenen die dat doen behoort altijd tot de Goeden. Ik blijf van mening dat Bush cum suis er goed aan deed in te grijpen in Irak omdat 23 miljoen Irakezen (opnieuw) slachtoffer dreigden te worden van een terreurbewind. Om die reden blijven we terecht ook in Afghanistan.
     In eigen land heb ik als eerste in NL De Blonde Hun op het VK blog destijds een fascist genoemd, toen dat nog lang niet salonfähig was..

     • Henk Veldman Henk Veldman

      [“Ik blijf van mening dat Bush cum suis er goed aan deed in te grijpen in Irak omdat 23 miljoen Irakezen (opnieuw) slachtoffer dreigden te worden van een terreurbewind. Om die reden blijven we terecht ook in Afghanistan. “]
      Je hebt gelijk. En weet je wat ook nog eens zo is? Er zijn rond anderhalf miljoen Irakezen door christen om zeep geholpen. Al die Irakezen hadden wapens verborgen die nog steeds niet gevonden zijn, wat weer eens bewijst hoe sluw moslims niet alleen hun massa’s vernietigingswapens tot op de dag weten te verbergen, maar ze hebben ook kernwapens en dat dus ook een goede reden was om rond 1985 de kernenergiecentrale te bombarderen door Israël omdat iedereen wel na kan gaan dat men er in het geheim gewoon atoombommen heeft, net als Iran die ook heeft maar er ook nog steeds in is geslaagd om die te verstoppen.
      Je kunt er zeker van zijn dat als de VS en Israël niet miljoenen moslims hadden afgemaakt dat wij nu niet meer in leven zouden zijn.
      Maar ook is het zo dat al die dooie moslims als ze in de hemel komen god en Jezus hun zullen begroeten met de vraag: “En…. het is toch leuker om door joden en christenen te worden afgemaakt zodat je hier terecht een heerlijk leven na je dood kunt hebben? Waarom denk je anders dat er zoveel miljoenen meer dooien bij ons zitten? Want echt, ik heb het al geschreven in de Bijbel, ik steun alleen joden en christenen als ze in Mijn naam mensen vermoorden.
      Moslims zeggen tegen mij dat ik dat zelf moet doen, maar ik heb wel wat anders te doen.”

     • Henk Veldman Henk Veldman

      [“Veldman wil graag in discussie, maar kan niet lezen. Ik strijd tegen fascisme, of het nu is IS is of de Ku Klux Clan.
      Ik strijd ook tegen de fascist in mij zelf. Daar heb ik Veldman noch Mihai ooit op kunnen betrappen. “]
      Partout, laat ik even voor je opkomen.
      Jij hebt veel te weinig kennis over achtergronden en geschiedenis i.z. de problematiek waar we het hier over hebben. Het siert je dat je een “fascist” in jezelf herkent, net zoals veel mensen merken dat ze onbewust een vorm van racisme bij zichzelf herkennen. Voorbeeld bij me zelf:
      Ik ben een jood. Dat is echt zo. Ik heb het ooit laten uitzoeken en dat is ook de reden dat ik “gratis” (zelfs reiskosten worden vergoed) me in Israël kan vestigen. Dat is wettelijk geregeld. Het is een vorm van etnisch racisme. Dus puur op afkomst. Die vorm van discriminatie wordt wereldwijd verboden na 1945, maar is/was al bij de islam direct al van toepassing.
      De islam is fel tegen de jodenvervolging en overigens elke vorm van discriminatie. Echter respecteert ieders cultuur mits die niet schade doet aan personen of groepen. Het gaat dus om “schade”.
      In de Bijbel staat dat het verboden is om god af te beelden. Toch wordt dat ook in het verleden regelmatig gedaan.
      Er zijn door de eeuwen heen talloze mensen geweest die ze er zich aan ergerden.
      De Koran kent ongeveer dezelfde bepalingen. Wetenschappelijk moet aan te tonen zijn dat ze daarmee dus hartstikke fout zitten.
      Joden en christenen zijn immers wel goed.
      Waar het echt bij moslims om gaat is dat hun god en Mohammed bespot wordt en de grond in wordt getrapten dat ze dat niet pikken. Natuurlijk dienen ze dat te accepteren! Toch?
      Tussen 1935 en 1950 zijn er talloze aanslagen gepleegd door de joden in Palestina met duizenden slachtoffer. Dat deden ze in opdracht van god, want dat staat gewoon in de Bijbel.
      De afgelopen 5 jaar zijn er weer vele tienduizenden aanhangers van een verderfelijke ideologie in Israël met steun van god om zeep geholpen en/of verwondt.
      Tussen ’35 en ’43 heeft Hitler geprobeerd de joden te helpen.
      Palestina weigerde echter om 3 miljoen van hen op te vangen. Er werd zelfs gezegd tegen Hitler dat hij ze moest uitroeien. En dat terwijl alleen joden het recht en de plicht hebben om mensen uit te roeien, wat zelfs in de Bijbel staat en wat de basis is van de huidige Joodse Staat Israël en dus NIET van de Islamitische Staat. Wat denken die gasten wel.
      En ook hier dienen moslims te erkennen dat joden en christenen wel massa’s mensen mogen vermoorden.
      Ik weet zeker dat als jij wordt opgeroepen dat je onmiddelijk bij een huiszoeking of op straat ziet dat je te maken hebt met een moslim of een links iemand (iets waar Hitler ook al zo’n gruwelijke hekel aan had) hen er op wijst dat ze fout zitten.

 4. Partout Partout

  Ik stop met zijn blogs te lezen: dat Mihai niet en nooit wenst te reageren op wie dan ook tekent de man (op zijn ivoren toren).

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Je hebt gelijk. Mooi dat jij ook nooit ingaat op de repliek van mij of anderen. Jij weet 100% zeker dat moslims zeer verdorven mensen zijn maar weigeren dat toe te geven. En dat het te gek is om daarover nog te discussiëren.

 5. Wat Mihai doe moet ie zelf weten. Ik heb wel vaak de behoefte om iets te zeggen.

 6. Henk, alle mensen kun je wel programmeren naar verdorvenheid. Maar de Christen
  (burger nr. 1.) anno 2017 wordt verondersteld dat niet te doen.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Reine, Christenen doen het wel en hebben dat ook vele malen meer gedaan dan moslims o.i.d. Hitler was ook een christen hoor.
   Echter nog iets wat je mogelijk niet weet. Mohammed hadd juist groot respect voor christenen en Jezus was de topheld van hem. Hij heeft tegen de joden gezegd, die hij overigens wel in bescherming nam, dat ze wat meer het voorbeeld aan christenen moesten nemen en respecteren dat die voor hen de held was, al was hij het wel met de joden eens dat die niet de zoon van god was.
   Maar nog steeds mogen volwassen christenen in Israël “reclame” maken voor Jezus aan minderjarige kinderen.

   • Henk Veldman Henk Veldman

    [“Maar nog steeds mogen volwassen christenen in Israël “reclame” maken voor Jezus aan minderjarige kinderen. “]
    Moet zijn “Maar nog steeds mogen volwassen christenen in Israël GEEN “reclame” maken voor Jezus aan minderjarige kinderen.”

    • Christenen bedenken zelf hoe Christenen moeten zijn. Ze zijn elitair en degraderen zonodig iemand tot protestant (ketter).

 7. karel plasmans karel plasmans

  Dat Merkel het westen haat blijkt m.i; uit haar uitspraak over migranten toelaten in Duitsland ‘wird Deutschland für immer ändern’.
  Als je zo graag Duitsland wilt veranderen, voor altijd, zonder dat iemand daarom heeft gevraagd, dan haat je kennelijk de Duitse cultuur.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Waarom ga je er vanuit dat niemand haar het heeft gevraagd? Vroeger was de cultuur van Duitsland nogal racistisch.
   Mensen in Nederland die tegen een multiculturele samenleving zijn hebben vaak ook sterk racistische neigingen.
   Maar echt, de meerderheid heeft er helemaal geen problemen mee en vinden het juist een verrijking van dé Nederlandse cultuur.
   Kun jij een beschrijving geven van de Nederlandse cultuur die jij het liefste ziet of zag?

   • Henk Veldman Henk Veldman

    Nog even als aanvulling op m’n vraag. De vorige eeuw voelden racisten zich in de regel niet veilig. Als je een naam had als racist moest je veelal in het “geheim” opereren. Bij medestanders langs sluipen om te vertellen hoe gruwelijk “niet-westerse mensen” waren die ook nog eens gesteund werden door linkse mensen waarvan al een eeuw bekend is dat ze hartstikke fout zijn omdat ze bijvoorbeeld niets moeten hebben van racisme en discriminatie.
    Mensen als Bolkestein, Wilders en Fortuyn en hun volgelingen konden zich moeilijk op straat vertonen, vandaar dat ze het geheim hielden.
    Tegenwoordig is het andersom. Antiracisten, linkse lieden en lieden die islamitisch geloof hebben of er althans van worden verdacht dienen geacht te worden dat omdat ze een bedreiging vormen voor racisten een gevaar te zijn en dienen dat ook toe te geven.
    Klopt het dat jij mij als links persoon die niks moet hebben van discriminatie en moslims in de familie heeft danwel die er op lijken mij liever niet ziet?

Geef een reactie