Skip to content

Kwade martelaar Ebru Umar

In hun prachtig boek ‘The Outrage Industry’, beschrijven Amerikaanse politicoloog Jeffrey M. Berry en sociologe Sarah Sobieraj de troeblerende explosieve toename van ordinaire media. Het zijn vooral talkshows, zoals Rush Limbaugh en Bill O’Reilly, maar ook geschreven stukken tonen toenemende polarisatie.

De outrage-retoriek probeert emotionele reacties te veroorzaken, zoals angst, woede, haat en verontwaardiging. Men is partijdig en vijandig, berustend op fact-free opinie. Men verdraait feiten en woorden. Dit staat in sterk contrast met normatieve rationele theorieën van politiek debat. Debat en argumentatie veronderstellen dat we geweld afzweren en bepaalde discussieregels volgen – want anders kunnen we elkaar net zo goed opsluiten of vermoorden. Deze welwillende coöperatie is rationeel, inclusief, onpartijdig, gericht op consensus en is feitelijk onderbouwd. De outrage-retoriek daarentegen speelt vals, strooit met vitriool, hyperbool, spotternij, angstzaaierij en complottheorieën.

Ook in Nederland bestaat er outrage-retoriek en het beste voorbeeld is Ebru Umar. Neem bijvoorbeeld haar stuk op GeenStijl ‘WEG MET ONS, HOERAAAAA!’:

‘Maar mensen die toestaan dat die fucking islamieten de Nederlandse boel overnemen, die verdienen een standrechtelijke executie. Dát zijn de mensen over wie ík nadenk. Al jaren. … Met dank aan ons wetboek en onze bestuurders. Artikel 1GW stelt dat iedereen gelijk is, maar bij geval van twijfel is de godsdienst de baas. U wilt vrouwen mishandelen? Uit naam van Allah mag dat. U wilt kinderen eerwraken? Uit naam van Allah moet dat. U wilt mannen de baas maken? Uit naam van Allah ga je je gang maar. U wilt ongelovigen onthoofden? Daarvoor moet je eerst uit naam van Allah naar Syrië.’

Dit citaat illustreert de outrage-retoriek. Het roept sterke emotionele reacties op, van verontwaardiging, angst en haat. Het roept op tot geweld: men moet onze bestuurders standrechtelijk executeren.

Het is ook een fact-free hyperbool. Want Ebru Umar – zelfs na herhaaldelijke vriendelijke verzoeken – weigert om bewijs te leveren dat eerwraak en vrouwenmishandeling legaal zijn voor moslims in Nederland. Umar schendt hier een van de meest fundamentele argumentatieregels: de steller bewijst. Neem bijvoorbeeld gebod nummer twee uit de Nederlandse wereldberoemde pragmadialectische theorie: ‘Een partij die een standpunt naar voren brengt is verplicht dit standpunt te verdedigen als de andere partij hem daarom verzoekt.’ Of Umar kan als alternatief regel negen respecteren: ‘Een mislukte verdediging van een standpunt moet ertoe leiden dat de partij die het standpunt naar voren heeft gebracht het standpunt intrekt…’ Dus Umar moet bewijzen dat eerwraak en mishandeling legaal zijn of haar woorden intrekken. Zo simpel is het.

Nou, Umar verdient geen celstraf voor het nemen van geitengeiler Erdogan. Dát verdient hij zelf. Zij pleegt geen genocide zoals de dichter Radovan Karadžic; zij pleegt slechts massamoord op karakters. Bijvoorbeeld in haar column ‘Zwijg!’, gebruikt Umar haar typemachine als honkbalknuppel:

‘[Naema Tahir is een] omhooggevallen allochtoons meisje… met een minderwaardigheidscomplex…hunkerend naar acceptatie door het establishment… smachtend naar grachtengordelvriendjes, die keeping up appearances doen op hun uitgewoonde A-locaties met afgedragen maatpakken, tiendehands Saab’jes, NRC-abonnementen en geaffecteerde uitspraak die geldt als toelatingscode voor het clublidmaatschap tot de bende van Oud Geld en Fatsoen.’

Tahir is aldus Umar een golddigger: ze trouwde met professor Andreas Kinneging voor status en daardoor kreeg ze een column in ‘Buitenhof’. Sterker nog, suggereert Umar, Kinneging schrijft haar columns.

Dit waren twee voorbeelden van outrage-retoriek. Umar’s stukken zijn tenniskanonnen met giftige dolken. Hiermee wil ik niet zeggen dat Umar haar arrestatie verdient. Ik wil slechts de lezer waarschuwen voor onze psychologische neiging om te geloven dat slachtoffers altijd gelijk hebben. Dus vecht voor haar rechten, maar laat haar stukken links liggen. Want er bestaan ook kwade martelaars en zij is er een van.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsFilosofieSofist Factory

27 Comments

 1. Aart van de Zaak Aart van de Zaak

  Fijn om te lezen dat er meer mensen zijn die afstand nemen van dit rechtse geluid, zonder zich in de hoek van apologisme te laten zetten. Of Ebru Umar een martelaar is… misschien is dat hoe zij zich probeert neer te zetten, maar wat wij zien is niks anders dan een doorzichtige agent provocateur…

 2. Henk Veldman Henk Veldman

  Ik moest toevallig gisteren even in Turkije zijn. Aanvankelijk wilden ze me niet eens toelaten. Reden? Ik kom uit een land waar racisme en discriminatie op een hoog peil staat. Er woont hier namelijk bijv. een Wilders. Ik heb uitgelegd dat ik ook niks van ‘m moest hebben. Toen mocht ik toch het land binnen. Maar er waren er toch nog genoeg Turken die door hadden dat ik een Nederlander ben. Dus een fout persoon, volgens hen. Ik heb me niet veilig over straat durven te vertonen.
  Inmiddels ben ik weer terug in Nederland. Elke Turk die ik nu zie zal ik wel eventjes de waarheid vertellen over hoe ze zijn. Maar reken maar dat ze dan me verachten.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  Mihau, je vraagt iets aan Ebru Umar wat onredelijk is. Je vraagt haar om iets te bewijzen. Daarmee tast je haar vrijheid van meningsuiting aan. Immers als het om “feiten” gaat dan sluit je een mening uit.
  Wij weten, dus wij WETEN! dat alles wat Ebru Umar beweert over islam en Koran domweg op alle punten gelogen is en sterker nog, juist precies het omgekeerde is van hetgeen in de Koran/Hadith staat. Maar stel je maar eens voor als ze dát zou vertellen in haar epistels. Dan heeft ze dus eigenlijk niks te vertellen. Daardoor loopt ze het risico werkloos te worden.
  Wij weten dat Mohammed juist de vrouw mondiger heeft gemaakt en baas over haar eigen zaken is en dat de vrouw als adviseur van haar man is, dus haar mening moet geven, juist omdat ze kennis van zaken heeft.
  Ebru Umar schuift dit allemaal aan de kant.

 4. Dank voor dit informatieve artikel Mihai Martoiu Ticu. Ik kende deze uitlatingen van Ebu Umar niet, evenmin als de info die ik gisteren kreeg, dat ze het niet erg vond dat vluchtelingen verdronken. Is dit humaniteit? Niet volgens mijn opvatting.
  Verder vind ik wel, dat de Turkse Nederlanders niet via het Turkse consulaat aangespoord moeten worden kritische uitingen van andere Turken te melden en ook, dat een debat over de vrije meningsuiting in Turkije geen overbodige luxe is.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Beste Margriet, misschien moet je dat “melden van kritiek” aan de Turkse overheid iets nuanceren.
   Mijn flauwekulreactie over m’n bezoek aan Turkije had wel een “achtergrond”. Wij zijn wel eens in Turkije geweest en hebben er nooit problemen ondervonden. Zelfs wel eens gezwommen op een naaktstrand.
   Echter ooit in Griekenland op Kreta overkwam het ons eens dat we op een buitengewoon onbeschofte manier werden behandeld in een restaurant. We begrepen er niets van totdat we een paar dagen later thuis vernamen dat er in dat dorp juist een groep Nederlandse soldaten huis hadden gehouden in een kroeg waarbij de boel totaal in elkaar was geslagen en er mensen gewond waren geraakt.
   Uiteraard hadden wij daar totaal niets mee te maken, maar men had kennelijk gemerkt dat we Nederlanders waren en reageerden hun frustraties op ons af.
   Als we het niet hadden geweten, zouden we in Nederland enorm gaan afgeven op de Grieken en eventueel ons beklag doen bij het consulaat in Griekenland. Dat was “correct” geweest in die zin dat we inderdaad onheus waren behandeld, maar je weet ook wel dat dat eigenlijk heel normaal gedrag is. Als je gepest wordt door hooligans heb je de neiging om aan alle supporters van de tegenpartij de pest te hebben, zeker als je eigen club heeft verloren.
   Toen in Griekenland hooligans de boel in puin hadden geslagen heeft dat z’n weerslag gehad op alle Nederlanders die er waren, maar ook op regeringsniveau is er gereageerd.
   Umar is opvolgster van Van Gogh. Wat ze schrijven is puur om te kwetsen. Zonder dat zouden nooit iets gepubliceerd krijgen. Van Gogh schold óók vrouwen uit en vernederde ze ook. Maar hij misbruikte ook het geloof, de islam, om ook met aantoonbare leugens alle gelovigen te vernederen. Mede “dankzij” hem worden jarenlang de moslims in Nederland vernederd. Momenteel moeten Turken zich “verantwoorden” voor hetgeen Erdogan doet. En dan maakt het niet uit of ze het wel of niet met ‘m eens zijn, Erdogan is volgens sommigen “fout” en derhalve zijn alle Turken fout. Maar dat waren ze altijd al. Bolkestein heeft daar al in ’91 op gewezen, want ze hebben een “inferieure” cultuur en derhalve hoort Turkije niet bij Europa. Hetzelfde zei hij ook over de Grieken.
   En in dat licht bezien is het wel degelijk terecht dat het Turkse consulaat zegt melding ervan te maken als Turken worden gediscrimineerd.
   Als ik als Nederlander op grond van het feit dat in Nederland een stel heel foute personen in het buitenland daarop wordt aangekeken is dat uiteraard onterecht, maar wel begrijpelijk.
   Vergelijk het ook maar eens met Duitsland. Nog jaren na de oorlog werd je er op aangekeken een Duitser te zijn. Een deel van de huidige vluchtelingen”crisis” heeft er nog steeds mee te maken aangezien Merkel dáár haar beleid voor een groot deel op heeft gebaseerd. Maar überhaupt zijn de problemen begonnen direct nadat de joden geheel onterecht Palestina hebben kunnen inpikken. En dat deden ze puur op basis van hun geloof. Maar daar mag je niet over hebben want dat is “antisemitisch”.

 5. Goed stuk. Mij uit het hart gegrepen. Maar het zou voor zoveel meer mensen leesbaar zijn wanneer de zinsbouw toegankelijker was. En wanneer er minder (bijna krampachtig) “plechtige” woorden zouden zijn gebruikt voor begrippen waar ook een alledaags woord voor is.

 6. Henk Veldman Henk Veldman

  [“Maar het zou voor zoveel meer mensen leesbaar zijn wanneer de zinsbouw toegankelijker was. “]

  Het artikel staat ook in Trouw, maar dan wel met een “redactie:

  In hun prachtig boek ‘The Outrage Industry’ beschrijven de Amerikaanse politicoloog Jeffrey M. Berry en sociologe Sarah Sobieraj de problematische explosieve toename van ordinaire media in de VS. Het zijn vooral talkshows, zoals die van Rush Limbaugh en Bill O’Reilly, maar ook geschreven stukken tonen toenemende polarisatie.

  De outrage- of verontwaardigingsretoriek probeert emotionele reacties te veroorzaken, zoals angst, woede en haat. Men is partijdig en vijandig, en verkondigt feitenvrije opinies. Men verdraait feiten en woorden. Dit staat in sterk contrast met normatieve rationele theorieën van politiek debat. Debat en argumentatie veronderstellen dat we geweld afzweren en bepaalde discussieregels volgen – want anders kunnen we elkaar net zo goed opsluiten of vermoorden. Deze welwillende coöperatie is rationeel, inclusief, onpartijdig, gericht op consensus en is feitelijk onderbouwd. De verontwaardigingsretoriek daarentegen speelt vals, strooit met vitriool en hyperbolen, en bezondigt zich aan spotternij, angstzaaierij en complottheorieën.

  GeenStijl

  Ook in Nederland bestaat verontwaardigingsretoriek en het beste voorbeeld is Ebru Umar. Neem haar stuk op GeenStijl , getiteld ‘WEG MET ONS, HOERAAAAA!’: ‘Mensen die toestaan dat die fucking islamieten de Nederlandse boel overnemen, die verdienen een standrechtelijke executie. Dát zijn de mensen over wie ík nadenk. Al jaren. … Met dank aan ons wetboek en onze bestuurders. Artikel 1GW stelt dat iedereen gelijk is, maar bij geval van twijfel is de godsdienst de baas. U wilt vrouwen mishandelen? Uit naam van Allah mag dat. U wilt kinderen eerwraken? Uit naam van Allah moet dat. U wilt mannen de baas maken? Uit naam van Allah ga je je gang maar. U wilt ongelovigen onthoofden? Daarvoor moet je eerst uit naam van Allah naar Syrië.’

  Dit citaat illustreert de verontwaardigingsretoriek. Het roept sterke emotionele reacties op, van angst en haat. Het roept op tot geweld: men moet bestuurders standrechtelijk executeren. Het is ook een feitenvrije hyperbool. Ebru Umar weigert, zelfs na herhaald verzoek, bewijs te leveren dat eerwraak en vrouwenmishandeling legaal zijn voor moslims in Nederland. Zij schendt een van de meest fundamentele argumentatieregels: wie stelt, moet bewijzen. Of anders haar woorden intrekken. Zo simpel is het.

  Nee, Ebru Umar verdient geen celstraf voor het beledigen van president Erdogan. Zij pleegt geen genocide zoals de Servische dichter Radovan Karadzic in Bosnië; zij pleegt slechts massamoord op karakters. Zoals in haar column ‘Zwijg!’, waarin ze haar typemachine gebruikt als honkbalknuppel.

  ‘Naema Tahir is een omhooggevallen allochtoons meisje… met een minderwaardigheidscomplex…hunkerend naar acceptatie door het establishment… smachtend naar grachtengordelvriendjes (…) met hun NRC-abonnementen en geaffecteerde uitspraak die geldt als toelatingscode voor het clublidmaatschap tot de bende van Oud Geld en Fatsoen.’

  Tahir is volgens Umar dus een golddigger: ze trouwde met hoogleraar Andreas Kinneging voor de status en daardoor kreeg ze een column in ‘Buitenhof’.

  Sterker nog, suggereert Umar, Kinneging schrijft die.

  Umars stukken zijn giftige dolken. Hiermee wil ik niet zeggen dat Umar haar arrestatie verdient. Ik wil slechts waarschuwen voor de psychologische neiging om te geloven dat slachtoffers gelijk hebben. Dus vecht voor haar rechten, maar laat haar stukken links liggen. Want er bestaan ook kwade martelaars en zij is er een van.

 7. Henk Veldman Henk Veldman

  Een paar van je “moeilijke” woorden zijn ook (terecht overigens) vervangen door iets makkelijker. Ik kende ze ook niet, maar even dubbelklikken lost dat altijd weer op. Ik houd wel van die moeilijke woorden. Echter in de krant kan je dat niet doen.
  We lezen de krant overigens al een paar jaar. Ik vind ‘m behoorlijk goed, maar iemand als Ephimenco vind ik een griezel. De man is net zo’n leugenaar als een Wilders, maar is ook vergelijkbaar met Leon de Winter die wil dat de Palestijnen zich laten steriliseren of Ellian die dezelfde smerigheid over moslims verteld als dus nu Ebru Umar zwetst.
  En het is ook daarom zo erg omdat ik zelf moslims in de familie heb en m’n vrouw zoals ik eerder al vertelde dagelijks met hen te maken heeft als coördinator hulpdiensten.
  Ik ben zelf jood althans joden beschuldigen me ervan en kon ooit naar Israël waar ik gegarandeerd er aan zou hebben meegewerkt dat ik tientallen mensen zou hebben omgebracht en me waarschijnlijk ook nog held zou hebben gevoeld en zeker ook zo door m’n familie zo zou worden gezien.
  Ik weet inmiddels heel wat over de islam. Ik ben ooit redacteur van schoolboekjes voor geschiedenis geweest en weet daardoor er ook wat van, net als ik dus wel meer dan de meeste weet hoe het ooit met Israël is gegaan. Ik heb enorm respect gekregen voor de islam/Mohammed. Ik ben weliswaar atheïst en ik zal me dan ook nooit “bekeren” maar wat ik af en toe in de Koran/Hadith lees neem ik m’n petje voor af.
  Overigens, ben jij moslim?

 8. Reax Reax

  Laat ik maar als eerste naar voren brengen dat een staatshoofd dat aanstoot neemt aan uitlatingen van volslagen nitwits als Ebru Umar, zich diskwalificeert als staatshoofd. Je reduceert je meteen tot een Meneertje Wat-Ben-Ik-Toch-Ongelooflijk-Kleinzielig. Niet meer serieus te nemen. Nooit. Het slimste wat de Turkse autoriteiten nu kunnen doen, is Umar zo snel mogelijk naar Nederland terugsturen. Reden: te oninteressant om aandacht aan te besteden.

  Verbazingwekkend is dat men zich in Nederland nogal druk maakt over wat Turken in Nederland vinden. Je kunt op je klompen navoelen dat er onder hen aardig wat figuren zijn die het maar wat vervelend vinden dat het staatshoofd van Turkije ‘gefuckt’ mag worden. Wordt de gemiddelde Japanner in Nederland blij als men in Nederland zegt dat keizer Akihito gefuckt mag worden? Waarschijnlijk evenmin. Maar ja, wie interesseert zich voor Japanners in Nederland? En wie in Nederland heeft ooit gezegd dat Akihito gefuckt mag worden? De meesten weten niet eens dat de keizer van Japan zo heet. Of dat Japan überhaupt een keizer heeft.

  Ook in Nederland vindt een groot deel van de bevolking dat staatshoofd Willem-Alexander niet gefuckt moet worden. Het percentage dat vindt dat je daar een rechtszaak van mag maken als iemand het waagt zoiets te zeggen, zal evenmin gering zijn. De Oranjeliefde in Nederland is niet te verwaarlozen.

  En toch maakt men zich in Nederland druk over wat Turken vinden over de uitspraken van Umar. Jongens, word eens volwassen. Turken in Nederland zullen meningen hebben die je maar niks vindt, maar vergeet niet dat veel Nederlanders ook meningen hebben die je maar niks vindt. Die meningen kun je dan wel als ‘onaangepast’ bestempelen, maar dan sla je meteen elke discussie dood. Meningen zijn niet onaangepast. Hoogstens kun je de onderbouwing ervan mager vinden. Maar vaak komen wij in Nederland niet tot een discussie over de onderbouwing ervan. De mening zelf mag immers niet bestaan. Kom op Nederland, dit kan beter!

  • Kees Bruin Kees Bruin

   Beste Reax,
   Je ziet een cruciaal punt over het hoofd: Japanners wonen in Japan, Nederlanders in Nederland. Zij identificeren zich met hun eigen land, cq staatshoofd, cq de koning etc. Maar de Nederturken die hier wonen identificeren zich met Turkije. En daar wringt de schoen meteen al. Zij hebben een dubbele nationaliteit, die er in de praktijk op neerkomt dat ze zich met Turkije en niet met Nederland identificeren. Dat is foute boel, dat maakt van de Turken in Nederland een standaardvoorbeeld van een Vijfde Colonne, een grote bevolkingsgroep met een loyaliteit die niet ligt bij het land waarin ze wonen en geboren zijn. Dat gaat ons in de toekomst nog zuur opbreken, daar ben ik intussen wel van overtuigd. Hetzelfde geldt voor de ongebreidelde import van moslims. Want ook voor die mensen geldt in sterke mate: niet de Nederlandse wet is bepalend, maar de voorschriften van de Islam. Die mensen willen geen democratie en vrijheid, maar overgave aan Allah en dictatuur. Maak je borst maar nat, want dit gaat gierend fout aflopen binnen, pakweg, 20 jaar.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   @Reax
   Ik ben het wel voor een deel met je eens, echter waar het om gaat dat er bewust wordt beledigd om te kwetsen. Dat is het enige doel wat men op het oog heeft.
   Ik ben een Groninger en behoor statisch gezien tot de meest intelligente mensen ter wereld. Dat “statistisch gezien” is heel makkelijk te verklaren omdat het noorden van Nederland en Duitsland betrekkelijk weinig mensen wonen terwijl er wel veel universiteiten, hoge scholen en technologisch hoogwaardige bedrijven zitten. Ik ben dus terecht er trots op een Groninger te zijn. De rest van Nederland en de wereld is immers veel dommer dan ik/wij.
   Maar je ziet wel dat dit een hele domme opmerking van me is. Immers het is totaal geen prestatie van mij of iemand anders dat dat statistische toeval plaats heeft gevonden. Maar…. die “trots” is er wel degelijk bij me.
   Toen Maxima in Nederland kwam vertelde ze dat ze het fantastisch vond maar ze zei er wel bij dat bij een wedstrijd tussen Nederland en Argentinië ze hoopte dat Argentinië zou winnen. Op dat moment wist ik dat ze een uitstekende meid was. Je roots zijn altijd het belangrijkste voor je. Ik heb haar dus toen ten huwelijk gevraagd, maar ik heb er wel bij gezegd dat ze in dus in mijn geval wel voor Groningen moest kiezen. Dat weigerde ze dus. Het kreng!
   Als Turken (of anderen uit andere landen) niet voor het eigen geboorteland kiezen dan klopt er iets niet. Er kan best een goede reden voor zijn, maar het is niet aan iemand anders om te bepalen wat wel of niet goed is. Argentinië was (overigens met Amerikaanse steun) een tijdlang een dictatuur waar Maxima’s vader ook een kwalijke rol in zou hebben gespeeld. Wij mogen die dictatuur veroordelen. Echter niet het land en niet de bewoners.
   En dat geld dus ook voor Turkije en de Turken.
   Echter er is nog iets wat nog veel kwalijker we wat de zogenaamde critici doen. Ze refereren de Turken ook nog eens aan een geloof waarvan ze de “eigenschappen” benoemen die echter bij het jodendom juist voor komt. En het jodendom heeft juist als één van de belangrijkste kwalijke eigenschappen dat ze iedereen die niet hun geloof deelt als minderwaardig beschouwen en zelfs letterlijk, ook nu nog, een reden vinden om die mensen uit te roeien.
   Ik ben beter dan jij. Jij zult het zelfde (mogelijk) zeggen. Maar als ik zou zeggen dat jij minder bent dan ik, dan ben ik minder dan jij. Ik en iedereen mag zichzelf of eventueel anderen “superieur” vinden, maar nooit mensen “inferieur”. Iedereen heeft dat “superioriteitsgevoel” nodig om trots te kunnen zijn. Dat moet je ze nooit afnemen. De islam respecteert elk geloof. Maar verlangt ook van de gelovigen elkaars geloof te respecteren.

 9. Kees Bruin Kees Bruin

  Beste Mihai,
  Ik heb zojuist je column in Trouw gelezen. En ik ben het niet me je stuk eens. De titel erboven deugt gelijk al niet: Ebru Umar moet vrij, MAAR… En dan begint er een hele litanie over de vraag hoe ‘fout’ Ebru Umar en Geen Stijl wel niet zijn. Daar gáát het toch helemaal niet om? En daarvoor is Umar toch niet gearresteerd? Ze heeft Erdogan een dictator genoemd, en daarom is ze opgepakt. Umar moet vrij ter wille van de vrijheid van meningsuiting. Dat is de kwestie die hier aan de orde is, niet haar toon of de inhoud van haar columns elders. Je dwaalt dus af van je onderwerp en begint Umar de mantel uit te vegen. Het was beter geweest als je een stuk tegen Umar had geschreven op een moment dat ze rustig op een terrasje in Amsterdam zat, maar niet op dit moment, nu er een totaal andere, m.i. veel belangrijkere zaak aan de orde is. Overigens, nog eens over dat MAAR…., Dat hoorden we ook allerwegen na de moord op Theo van Gogh. Het was natuurlijk niet zo mooi hoe hij was afgeslacht, MAAR… En dan kwam natuurlijk de hele riedel over de ‘toon’ en het gebrek aan tact enz enz. Terwijl dat volstrekte bijzaken waren in de kwestie waar het om ging, namelijk de moord op iemand met wiens uitlatingen je het niet eens bent.
  met vriendelijke groet,

  Kees Bruin

 10. Henk Veldman Henk Veldman

  Gemodereerd: Hoi Henk, ik krijg een bericht van Kees dat hij zich bedreigd voelt. Misschien kan je het voortaan anders formuleren. Voorlopig is je reactie gemodereerd.

  Groeten,

  Mihai

 11. Reax Reax

  Nee, Kees de Bruin, jij ziet een cruciaal punt over het hoofd. Ik schreef namelijk:

  “Wordt de gemiddelde Japanner *in Nederland* blij als men in Nederland zegt dat keizer Akihito gefuckt mag worden?”

  En hoe zit het met kinderen van Japanners die in Nederland geboren worden. Worden die er blij van als Nederlanders massaal zeggen dat de keizer van Akihito gefuckt mag worden? Waarschijnlijk niet. Maar ja, onder hun neus wordt nooit een microfoon gehouden. Japanners zijn niet interessant genoeg. Wat op zich een belediging mag heten.

 12. Kees Bruin Kees Bruin

  @Henk Veldman 19:44 Wat is dat voor een absurde, agressieve reactie van uw kant? U wilt mij komen onthoofden en mijn vrouw en dochters verkrachten? Bent u helemaal besodemietert, om zo van wal te steken? Ik kan u laten vervolgen voor bedreiging met de dood. Het zou u sieren als u uw excuses aanbood, want dit kan echt niet door de beugel.

 13. Mihai Mihai

  Hoi Henk, ik krijg een bericht van Kees dat hij zich bedreigd voelt. Misschien kan je het voortaan anders formuleren. Voorlopig is je reactie van 27/04/2016 at 19:44 weggemodereerd.

  Groeten,

  Mihai

 14. Henk Veldman Henk Veldman

  Het was uiteraard satirisch bedoeld maar ik verwees wel degelijk naar de Bijbel waar dit soort teksten in staan en waar ook het zionisme op is gebaseerd. En je weet dat daardoor de Joodse Staat Israël een feit is geworden in ’48
  Die arme god merkte dat er maar een heel klein volkje hem aanbad en toen heeft hij gezegd dat iedereen die dat niet deed afgemaakt diende te worden. Je mag er ook geen vrede mee sluiten. Israël heeft zich aan dat laatste in ieder geval keurig gehouden.

 15. Henk Veldman Henk Veldman

  Kees Bruin, wat wil je er aan doen om te voorkomen dat de boel binnen 20 jaar gierend uit de hand gaat lopen?
  Hitler wilde voorkomen dat de communisten het keurige vrije westen zouden vernietigen. Dat “westen” bestond ook nog eens uit christenen. Wie hebben de joden vervolgd? De joden zijn deels naar landen gevlucht waar men een geloof heeft waar je dus geen joden mag vervolgen. Dat staat ook keurig in de Koran. In de Bijbel staat dat Jezus een afvallige is. In de Koran dat hij een held is.
  Je wilt excuses van mij omdat ik je zou hebben bedreigd, maar ben je je er bewust van dat ik slechts deed wat er 60-80 jaar geleden is gebeurd en wat nu nog steeds plaatsvindt. Want het zijn namelijk wel degelijk de moslims die vanaf ’45 constant zijn bedreigd en waarvan inmiddels miljoenen zijn omgekomen en op de vlucht gejaagd.

 16. Kees Bruin Kees Bruin

  @Henk Veldman 02:29
  Ik merk dat u er een particuliere kijk op de Koran en de moslims enerzijds en de Thora en de Joden anderzijds op na houdt. Dit staat dermate ver van mijn visie op die zaken af, dat iedere verdere discussie tussen ons me volstrekt zinloos lijkt.
  Goedendag

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Kees, de reden is dat je je laat bedonderen. Je hebt veel te weinig kennis van de religies. Het is namelijk o.a. zo dat de islam juist de joden in bescherming neemt tegen de christenen, let op! DIE de joden vervolgen. Ze vervolgen ze dus omdat ze verschillende opvattingen hebben én omdat de joden er vals van beschuldigd werden/worden de dood van Jezus op hun geweten zouden hebben. Het gaat dus niet om alle christenen die fout zouden zijn.
   Zoals in de Koran ook staat. Je vindt onder de christenen juist de meest aardige en menslievende mensen die graag andere mensen helpen.
   Er is misschien ook wel iets “grappigs” te melden.
   Ik vermoed dat je wel weet dat Hans Jansen in z’n boek meldt dat joden door Mohammed/moslims als apen worden gezien.
   Echter waar het hier om gaat is dat Mohammed heeft gezegd dat als je de sabbat verstoord, (dus de zondagrust niet respecteert) dat je dan een “aap” bent.
   In de Bijbel staat dat je in dat geval gedood moet worden. Ik denk niet dat het momenteel nog in Israël voorkomt, echter tijdens de sabbat is er niet zoiets als openbaar vervoer. En jij zou vast ook een aap van een jongen worden genoemd als je zou willen dat dat wel moet.

   • Henk Veldman Henk Veldman

    Over die bescherming van de joden kun je hier het bewijs vinden (Er staat ook voldoende in de Koran)
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Medina#Vertaling
    Er wordt ook wel eens er op gewezen dat joden en christenen minderwaardig zouden zijn; een “dhimmi”. Daarbij voert men als meest belangrijke bezwaar dat joden en christenen meer belasting zouden moeten betalen.
    Normaal moest een burger 2½% belasting betalen. Echter tijdens de Romeinse overheersing was dat 10% en bij de joden zelf is dat ook altijd het geval geweest. Die “extra” belasting die Mohammed hief was dus precies wat de joden zelf ook berekenden. Maar er was wel één verschil. Alleen de rijken moesten die betalen. Nu zou je zeggen dat slechts degenen die onder de 3e belastingschijf vallen (waarbij je dus nu 52% moet betalen) werden aangeslagen. En het geld ging naar de “armenzorg”. Bij de joden naar de priesters.

Leave a Reply