Skip to content

Joost Niemöller is geen deskundige in rassen

Joost Niemöller heeft een fetisj voor rassen. Maar hoe wetenschappelijk is wat hij zegt? Een paar dagen geleden schreef hij bijvoorbeeld:

“Dat er zoiets bestaat als ‘rassen’… blijkt voor honderd procent uit het DNA.”

Hij linkte naar een PDF en daar staat het tegenovergestelde:

“Pure races, in the sense of genetically homogenous populations, do not exist in the human species today, nor is there any evidence that they have ever existed in the past.”

Maar als er geen zuivere rassen bestaan, bestaan er dan onzuivere? De tekst ontkent dat. Sterker nog, de gelinkte tekst ontkent alles wat Niemöller normaal schrijft, bijvoorbeeld dat zwarten dommer en agressiever zijn en vaker verkrachten:

“Als het gaat over de zwarten ligt het probleem in al zijn helderheid op tafel, niet te vermijden. Bij zwarten is er meer werkeloosheid, heel veel meer criminaliteit, minder gezinsstructuur, meer armoede. En er zijn nu wel gelijke rechten. Hoe zit dat? Zijn zwarten dan misschien toch gezamenlijk anders van karakter, en gaat dit dus verder dan de huidskleur?”

Verderop schrijft hij: “Er bestaat weldegelijk zoiets als een ‘European gene pool'”. Natuurlijk bestaat dat en niemand ontkent dat, dus wie spreekt hij tegen? Volgens Van Dale is een genenpool “het gezamenlijke genetische materiaal van een populatie”. Een genenpool bestaat zodra je twee levende wezens bij elkaar zet. Dus als je een Chinees, een Keniaan en een Nederlander in dezelfde kamer zet, heb je al een genenpool. Er is een genenpool van elk willekeurig territorium in de wereld; een genenpool van de Grachtengordel, van Amsterdam, Noord Holland en van de hele Aarde. Niemöller las de beschrijving van een boek op een site en daar staat iets over de Europese genenpool: “Even more unexpected is the evidence that the European gene pool was stirred vigorously many times”. En hij denkt dat een Europese genenpool lijkt op een soort Europese ras. Maar in het boek staat precies het tegenovergestelde: dat migrantengolven meerdere malen naar Europa zijn gekomen en dat heeft de genen van mensen in Europa meerdere malen flink door elkaar geschud. We zijn dus een mengeling van migrantengenen.

Deze twee voorbeelden suggereren dat Niemöller niet begrijpt wat hij leest, zelfs doet hij zijn best om wetenschappelijke artikelen te lezen.

Waarom is het relevant?
Maar de echte vraag is niet of er rassen bestaan. De vraag is waarom heeft Niemöller een dergelijke hobby? Want zijn blog is een politieke blog. En politiek gaat over verdeling van politieke waarden (geld, macht en rechten) en over gedragsregels (bijvoorbeeld moraal en wetten). Dus waarom is het relevant of er menselijke rassen zouden bestaan? Why should I give a fuck? Welke gevolgen kunnen rassen hebben voor de verdeling van politieke waarden in de wereld? Welke gedragsregels zouden we moeten hebben als er rassen zouden bestaan? Als Niemöller gelooft dat alle mensen dezelfde rechten hebben en we het geld volgens merites (inzet en prestatie) moeten verdelen, dan is het irrelevant of er rassen bestaan. Ook als moraal en wetten voor iedereen op dezelfde manier gelden, ook dan is het irrelevant of er rassen bestaan.

Als het bestaan van rassen relevant zou zijn, zou je een politiek argument moeten kunnen formuleren in de volgende vorm:
Premisse 1: Rassen bestaan.
Eventueel Premisse 2 t/m N: ….
Conclusie: Dus het geld, macht en de rechten moet je als volgt verdelen: ….

Voorbeeld 1:
Premisse 1: Rassen bestaan.
Conclusie: dus werkgevers mogen zwarten weigeren op basis van hun huidskleur.

Voorbeeld 2:
Premisse 1: Rassen bestaan.
Premisse 2: De blanken zijn superieur aan de zandnegers.
Conclusie 1: Dus de Europeanen en de Amerikanen hebben meer rechten.
Conclusie 2: Dus we mogen Irak aanvallen en de olie roven.

Dus beste Joost, waarom zijn rassen relevant voor de gedragsregels en voor de verdeling van politieke waarden?

Niemöller is onbetrouwbaar
Het is nu al de derde uitspraak van Niemöller die ik willekeurig controleer en alle drie bleken onjuist, dus een succes van 100%. Wat is de waarde van de rest?

Zie ook mijn andere twee blogs, waar Niemöller onjuiste uitspraken doet:
Help! Asielzoekers zetten ouderen op transport!
Joost Niemöller is geen deskundige in IQ.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inSofist Factory

6 Comments

 1. reinejragolo reinejragolo

  Je kunt bij raszuiverheid doorredeneren tot een eeneiige tweeling.
  Maar wie doet dat?

 2. Henk Veldman Henk Veldman

  Er zit wel íets in wat Joost Niemüller zegt. Hij bewijst zelf een ras-racist te zijn. Een ras wat niet heel veel voorkomt

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  Er is nog iets opmerkelijks bij onze Joost. Als je naar de reacties kijkt is er werkelijk niet één waarvan je het vermoeden hebt dat er een intelligent persoon achter zit. Volgens de theorie van Niemöller zijn z’n “fans” dus gewoon negers.

 4. Als je iets leest over de kolonisatie waar de Europese grootmachten zich in het verleden mee bezig hielden, gold inderdaad het recht van de sterkste, uitbuiting troef, alleen bij Japan wilde het niet zo lukken. Begrijpelijk overigens. 🙂

  Nederlanders waren de grootste slavenhandelaars van Europa, maar de Arabieren konden er ook wat van, maar dat is allemaal al zo lang geleden.

  Mihai je schrijft: Als Niemöller gelooft dat alle mensen dezelfde rechten hebben en we het geld volgens merites (inzet en prestatie) moeten verdelen, dan is het irrelevant of er rassen bestaan. Ook als moraal en wetten voor iedereen op dezelfde manier gelden, ook dan is het irrelevant of er rassen bestaan.

  Volstrekt met je eens, of je nu rood, groen of paars bent, zou geen éne moer uit moeten maken. Regels en wetten gelden voor iedereen.

  Wie de bewakers bewaken, zoals de oude Romeinen al stelden, zullen we het nu maar niet even over hebben.

  Maar het komt inderdaad een beetje dubieus over als Niemoller zich steeds blijft focussen op het gegeven van het bestaan van verschillende rassen, ik vraag me ook af wat de relevantie nu daarvan is, wat is nu uiteindelijk zijn echte probleem.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Nederland had slechts 5% van de slavenhandel in haar bezit.
   Er is nog iets opmerkelijks. Joden werden door Hitler als “ras” gedefinieerd. Dat klopte niet, maar je kunt wel aan het DNA zien uit welk gebied iemand afkomstig is. Zo kun je ook vaststellen dat de Joden niet uit Palestina kwamen maar uit het gebied rond Irak.
   Op basis van de raskenmerken is de Holocaust uitgevoerd. Uiteindelijk heeft dat geleid dat de Joden zich op een gewelddadige manier in Palestina konden vestigen.

   Door de hongersnood in Ethiopië is er een “luchtbrug” gecreëerd waardoor wereldwijd heel veel Ethiopiërs het land konden ontvluchten.
   50.000 ervan kwamen in Israël terecht. Ze zouden joden zijn, dus mochten ze het land in. Echter aangezien ze zwart zijn kunnen ze nooit “echte” joden zijn.
   Die Ethiopische “joden” worden dan ook hevig gediscrimineerd in Israël.
   Als je in een “westers” land naar straatbeelden kijkt zie je dat zo’n 20 à 30% een “kleurtje” hebben. In Israël zie je dat nauwelijks.

   Nog een opmerking over slavernij:
   Mozes heeft iemand vermoord, terwijl de arme man gewoon z’n werk deed als slavendrijver. Zie “Exodus 21: 20 Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet er vergelding plaatsvinden. 21 Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrijuit; door het verlies van zijn eigendom is hij genoeg gestraft.”
   Tegenwoordig zou hij kunnen aankloppen bij z’n verzekeraar.

 5. Quote Link: In de 17e eeuw had Nederland een voortrekkersrol bij de slavenhandel, die in de 18e eeuw werd overgenomen door Engeland.

  (lees maar eens onder het kopje Nederland).

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij

  Dat klopt inderdaad, zover ik weet tenminste zijn de Joden geen ras, dan zouden ze wel over gemeenschappelijk DNA beschikken.

  Dat de Joden zich in Palestina hebben kunnen vestigen hebben ze voornamelijk aan Engeland te danken, hoe het e.e.a. zich verder heeft ontwikkeld mag wel bekend zijn.

  Nog even over die slavendrijver, misschien was het wel een uitslover die met veel overkill te werk ging en werd hij daarom door Mozes doodgeslagen, toentertijd hadden ze zo hun eigen soort en vormen van verzekeringen. (wetten en regelgeving)

Leave a Reply