Skip to content

Joost Niemöller is geen deskundige in IQ

Joost Niemöller schrijft al jaren over rassen, genetica en IQ. Je zou zeggen dat hij intussen alle literatuur daarover zou hebben gelezen. Maar zijn stukken bewijzen dat hij niet eens het studiemateriaal van eerstejaars psychologiestudenten heeft gelezen. In zijn nieuwste stuk schrijft hij dat er een complot bestaat van het geheimhouden dat genen een rol spelen bij intelligentie:

“Er hangt een omslag in de lucht. Waar we tientallen jaren geacht werden te vinden dat intelligentie een bijproduct is van opvoeding en onderwijs, en we er van uit moesten gaan dat de mens geboren wordt als een onbeschreven blad, daar wint ook in het maatschappelijk debat voorzichtig de gedachte dat de genetische factor zeer sterk bepalend is… Interessant om te zien dat de BBC, die de politieke correctheid heeft uitgevonden, een driedelige radio uitzending waagt aan dit thema. En waar de gedachte dat genetische factoren kunnen bepalen dat het ene kind slimmer op de wereld komt dan het andere, als… gewoon een aanvaardbare gedachte wordt gepresenteerd. Ik wist niet wat ik hoorde.”

Laten we dus even factchecken. Ik open het eerste beste boek voor studenten uit 1991, de paragraaf over “Nature, Nurture, and IQ Scores” en lees:

“IQ differences can stem from differences in the genes, differences in environments, or, most often, both. Everyone agrees that human genes are necessary for the development of human intelligence. There is no environment that would produce a humanlike intelligence in fish, birds, or monkeys. Everyone also agrees that human society is just as necessary for human intelligence to develop. Without a normal human environment, normal intelligence will not develop no matter what genes we have. As with any other trait, both genes and environments work together to form intellectual abilities.”, Darley, J. M., Glucksberg, S., & Kinchla, R. A. (1991). Psychology. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall. p. 309

Of neem een artikel in het blad Nature van 2009, waar het volgende staat: “There are more studies addressing the genetics of [general intelligence] than any other human characteristic.”, Plomin, R. (1999). Genetics and general cognitive ability. Nature, 402 (Suppl), C25–C29. (pp. 368, 390)

Dus de wetenschap heeft altijd beweerd dat IQ ook een genetisch component heeft en er zijn meer onderzoeken over het genetisch component van intelligentie dan over alle andere eigenschappen.

(Zie ook: Help! Asielzoekers zetten ouderen op transport!)


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inSofist Factory

12 Comments

 1. Klopt helemaal. Maar wat Niemöller natuurlijk eigenlijk wil zeggen is dat het een taboe zou zijn om te beweren dat bepaalde etnische groepen vanwege hun genen een lager IQ zouden hebben. Ook dat is helaas niet waar: ze komen de laatste jaren overal onder hun steen vandaan.

 2. Mihai Mihai

  Ik heb hem een keer gevraagd: “Stel dat het voor 100% waar is dat blanken intelligenter zijn dan zwarten. Waarom is dat relevant voor de politieke discussie, waar we over rechten spreken?” Nooit een antwoord heb gekregen.

 3. Joost Niemöller probeert het weer “bespreekbaar” te maken dat mensen uit Noord-Afrika genen hebben die er voor zorgen dat ze vaker in aanraking komen met justitie, vaker werkloos zijn, vaker een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg etc. Sommige mensen willen maar niet accepteren dat ze de oorlog verloren hebben.

 4. Mihai Mihai

  @knutselsmurf

  Inderdaad. De beste verklaring is dat Niemöller een sociaaldarwinistische agenda heeft, waar blanke meer rechten hebben dan zwarten. Bijvoorbeeld het recht om Irakezen van olie te beroven.

  • Aan de andere kant: kan iemand wel olie roven in de ogen van degene die menen dat grenzen niet zouden moeten bestaan? Of is die olie dan van ieder1?

 5. j de kat j de kat

  Niemöller hanteert het beginsel Waarom zou je niet liegen als je weet dat het kan. Dat is erg in de mode aan de rechterkant van de samenleving.

 6. piterfries piterfries

  Thilo Sarrazin, ‘Deutschland schafft sich ab, Wie wir unser Land aufs Spiel setzen’, München 2010 betoogt dat Duitsland te gronde gaat door ‘import’ van domme buitenlanders, die ook nog eens veel kinderen krijgen, waardoor de gemiddelde intelligentie in Duitsland daalt.
  De man werd meteen ontslagen.
  Politisch nicht Korrekt.
  De vraag over de zwarten kan ik niet volgen.
  Je ziet dat de zwarte Z Afrikanen niet in staat zijn zichzelf te besturen.
  Dat mag een gevolg zijn van dat de blanke kolonisatoren de zwarte intelligentsia uitroeiden, maar als het zo is, is het zo.
  In heel Afrika lijkt het zo gegaan te zijn: Jan Vansina, ‘Kingdoms of the savanna, A history of Central African states until the European occupation’, London 1966.

 7. reinejragolo reinejragolo

  Waarom zou de Iraakse rijkdom niet verdeeld mogen worden?
  Onze universiteiten zijn ook toegankelijk voor de hele wereld.

 8. Herbert Herbert

  100 is een centrumaat. Hoe dom of intelligent een populatie is, 100 is de mediaan.
  IQ-testen zijn over het algemeen erg talig. Mensen die de Nederlandse taal als moedertaal hebben, hebben daardoor al een voorsprong ten opzicht van mensen die een andere moedertaal hebben en het Nederlands pas op latere leeftijd geleerd hebben. Uitzonderingen daargelaten.
  Maar goed, Niemöller ontwerpt een stelling en probeert daar later de argumenten bij te vinden die in zijn kraam te pas komen.
  Islamieten zouden dommer en gewelddadiger zijn omdat ze Arabieren zijn. Alleen paste het feit dat er veel meer Aziatische moslims zijn niet in zijn model.

  Overigens is Sarrazin niet ontslagen maar hij nam ontslag. Er werd wel om zijn ontslag geroepen maar hij was al ruim 65.

 9. Alib Bondon Alib Bondon

  Joost weet iets over literatuur, maar is in in elk ander opzicht de draad kwijt geraakt. Dat is jammer, want t is n aardige vent.

 10. Robin Robin

  Joost is gewoon een op en top racist in klassieke vorm.
  Daar kan hij overigens niets aan doen. Zo is hij geboren. Zit in zijn genen.

 11. @Mihai, dit hele blog had je niet geschreven als je al meteen had begrepen dat het Niemoller om de IQ-verschillen tussen groepen (van welke aard dan ook) gaat. Mocht je nu gaan beweren dat aspect wel degelijk al eerder te hebben begrepen dan ben je toch minstens een manipulator door dat aspect buiten je blog te houden. Dus hoe dan ook sta je schaakmat in deze zaak.

Leave a Reply