Skip to content

Is Thierry Baudet de belangrijkste intellectueel?

Thierry Baudet raakte gefrustreerd door zijn profiel in het NRC en tweette de auteurs: “ik publiceerde geen twee maar acht boeken. Ja, je wordt niet zomaar de belangrijkste intellectueel van NL!” Laten we deze stelling factchecken.

Op zijn site staan niet acht maar zeven boeken. Bij vier boeken is hij de enige auteur. Maar de inhoud is belangrijker dan het aantal. Want Erich von Däniken heeft twintig boeken geschreven, Uri Geller twaalf en Jomanda heeft ook een megalijst. Kunnen we Baudet als belangrijkste intellectueel beschouwen, aan de hand van zijn boeken? Nee. Twee voorbeelden.

Oikofobie
In dit boek beweert hij dat ‘de elite’ aan oikofobie lijdt. ‘Oikofobie is een ziekelijke afkeer van het thuis. Een angst voor het eigene.’ Dus oikofoben zijn zieke, zelfhatende elites die Nederland willen vernietigen. Hij ziet oikofobie vooral in de Europese integratie, het modernisme en multiculturalisme.

Het boek is technisch geen boek, maar zijn columns uit het NRC. Een deel daarvan heeft geen enkel verband met zijn stelling. Hij schrijft bijvoorbeeld extatisch hoe het ‘warme vlees’ in de ‘ochtenddauw dampt’, van 34 ganzen, die hij doodschot.

Noch de dampende ganzen, noch de rest van het boek bewijzen dat de elites Nederland willen vernielen. Zijn onderbouwing telt precies 46 woorden: hij reciteert Roger Scruton. Ik zocht in Scruton’s boek en hij schreef 6 pagina’s over oikofobie. Bewijs nada. Scruton zegt dat George Orwell zegt dat linkse mensen vaak ‘willing agents of foreign powers’ zijn. Tada, dit was het volledige argument. Dus Baudet schrijft een boek van 248 pagina’s en bewijst zijn stelling in 46 woorden, met een citaat van iemand die zelf geen bewijs levert. Deze drogreden heet ‘ad verecundiam’.

Dat multiculturalisme geen zelfhaat is, heb ik elders aangetoond. Het hele boek is een drogreden, de bevestiging van de consequens:

Als X dan Y
Y
Dus X

Bijvoorbeeld: Als men Nederland zou willen vernietigen, zou men voor multiculturalisme pleiten; men pleit voor multiculturalisme, dus men wil Nederland vernietigen.

Ook andere stellingen in zijn boek zijn drogredenen. Bijvoorbeeld dat de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) beter zou zijn geweest dan de EU want de “handel van de lidstaten nam tussen 1959 en 1967 toe met meer dan 230 procent.” Echter overal waar je kijkt staat dat handel in de EU in dezelfde periode veel sterker groeide. Ergens anders stond dat de handel binnen EVA-gebied slechts 35% groeide en binnen de EU 127-146%.

De Aanval op de Natiestaat
Dit boek is de vertaling van zijn proefschrift en bevat veel onjuistheden en drogredenen. Het verbaast me dat hij promoveerde. Zijn hele these is absurd: na de Tweede Wereldoorlog ging de elite in West-Europa de natiestaat en de soevereiniteit structureel ondermijnen.

Hij beweert onzin over mensenrechtenverdragen en dat universele mensenrechten niet bestaan.

Hij valt ook internationale hoven met ad hominems aan. Luis Moreno-Ocampo, de toenmalige aanklager van het Internationaal Strafhof, zou betroken zijn bij ‘verschillende schandalen’, onder andere een verkrachtingszaak. Niet alleen hebben drie rechters de beschuldiging van verkrachting ‘manifestly unfounded’ gevonden, maar waarom zou het karakter van Moreno-Ocampo bewijzen dat het Internationaal Strafhof slecht is?

Baudet beweerde dat Immanuel Kant internationale hoven afwijst omdat ze niet neutraal kunnen zijn. We hebben echter in mijn vorig stuk gezien dat volgens Fernando Tesón uit Kant’s theorie noodzakelijk volgt dat men internationale hoven moet bouwen.

Baudet viel het Internationaal Strafhof aan met de drogreden dat machtige staten nooit zullen willen bewijzen dat hun misdaden gerechtvaardigd zijn. Dit is zoals zeggen dat je beter alle kinderverkrachters vrij kunt laten rondlopen omdat het rechtssysteem niet iedereen kan vangen.

Hij beweerde dat rechters een uniforme cultuur moeten hebben om internationale mensenrechtenhoven mogelijk te maken en ik heb zijn stelling hier weerlegd.

Hij meent dat rechters uit ‘Rusland, Roemenië, Turkije, Polen, Bulgarije en Litouwen’ bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hun inferieure waarden aan ons opleggen. Volgens Baudet was een uitspraak van de Sloveense rechter Boštjan Zupancic slecht, omdat hij Sloveen is.

Baudet had het stemgedrag van de rechters kunnen bestuderen, om zijn stelling te onderbouwen, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij manipuleert de lezer met nationalistische onderbuikgevoelens en met de truc bekend in psychologie als in-group–out-group bias.

Erik Voeten daarentegen – met statistisch onderzoek naar stemgedrag – concludeert dat “there is no evidence that judges systematically employ cultural or geopolitical biases in their rulings… judges from former socialist countries are more likely to find violations against their own government and against other former socialist governments.” Dus echte wetenschap suggereert dat waarden juist in de omgekeerde richting gaan, van het Westen naar andere landen.

En als het Hof een invloed zou hebben, is die vooral positief. Gerenommeerde jurist Bert Swart schrijft:

“In the past four decades, criminal justice in the Netherlands has experienced profound transformations. The European Convention has broken through its traditional national isolation and has exposed it to new and unfamiliar concepts and ideas. The Convention has opened up the Dutch system to the world and forced it to adapt itself to international standards of fairness. In a way, one could say that the Dutch system of criminal justice has become less naive, more sophisticated and more mature.”

Baudet verfoeit rechterlijke uitspraken, maar zijn voorbeelden zijn geen bewijzen. Een neutrale en morele persoon zou deze uitspraken niet vreemd vinden. Slechts een machiavellist zou deze voorbeelden fout vinden als hij op zoek zou zijn naar witte, mannelijke, christelijke, autochtone en Westerse dominantie over de rest van de wereld.

Hij geeft dezelfde voorbeelden als de Britse schandaalpers. Deze voorbeelden worden keer op keer als leugens ontmaskerd door Adam Wagner. Ik vraag me of Baudet de jurisprudentie heeft gelezen, of slechts slechte kranten?

In zijn laatste rapport voor PVV trekt hij onjuiste conclusies uit andere onderzoeken.

Baudet klaagde op twitter: “Weinig plekken zó geestdodend als de hedendaagse universiteit.” Hij klaagde ook dat universiteiten hem geen baan willen geven. Wie weet misschien zijn de geestdodende wetenschappers jaloers op zijn genialiteit? Of samen met de PVV, Vlaams Belang en Front National, is hij zo’n avant-gardist dat wij zijn intellect niet begrijpen? Dat kan. Of Baudet is slechts een charmante bluffer.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsSofist Factory

13 Comments

 1. Fennie Stavast Fennie Stavast

  En dan vindt hij zichzelf op de achterflap van een van zijn boeken “de knappe man (uiterlijk) waar rechts zo’n behoefte aan heeft”. Ik weet de exacte formulering niet meer, maar heb lekker gelachen.

 2. Henk Veldman Henk Veldman

  Ik vind het altijd zo amusant dat veel van de aanhang van deze mensen (ook Fortuyn, Wilders en Bolkestein) steeds refereren aan het feit dat zij al tientallen jaren eerder op hetzelfde idee zijn gekomen en/of hebben gezien. Dus al lijken lieden als Baudet, Bolkestein, Fortuyn en Wilders intelligent, ze hebben er jaren over gedaan om er achter te komen wat “wij” al jaren weten. Maar ook de heren zelf erkennen het. Zij luisteren immers naar de stem des volks.

 3. jef cooper jef cooper

  Dat jij gelooft in internationaal recht, en in multi culturele staten, dat is voldoende bekend.
  Baudet gelooft er niet in, ik ook niet.
  Eric Zemmour laat zien dat, wat hij ziet als Franse zelfmoord, in niet onbelangrijke mate het gevolg is van internationaal recht.
  Er zijn natuurlijk mensen die het verdwijnen van natiestaten niet erg vinden, zelfs toejuichen.
  Met intellect heeft dit alles niet veel te maken, veel meer met politieke visie.
  Die politieke visie komt vaak voort uit een bepaalde kijk op het verleden, vooral die van de 20e eeuw.
  Dat er een heel andere kijk dan de gangbare op die 20e eeuw mogelijk is, dat wil vrijwel niemand onder ogen zien, ondanks dat er meer dan voldoende literatuur is, ondanks dat die gangbare visie kennelijk zo zwak is dat wie wettelijk beschermd moet worden.
  Ik genoot van de aanvaring tussen Baudet en Wortmann, nog bij Witteman en Pauw, waarbij Baudet Wortmann’s claim voor vrede in Europa door de EU als ‘onzin’ afdeed.

 4. Henk Veldman Henk Veldman

  @Jef Cooper
  Heb jij ideeën wat er met die ongeveer 200 nationaliteiten in Nederland moet gebeuren?
  Voorlopig mag je ze volgens het internationaal recht niet vermoorden of eventueel het land uitzetten.
  Kun je overigens ook aangeven hoe ellendig we het hebben door al die nationaliteiten?
  Je zou wat tips kunnen ophalen uit “Mein Kampf” van Hitler, die ook al de grootste problemen had en voorzag met niet-Duitsers. Als voorbeeld noemde hij Frankrijk. Dat land werd overstroomt met negers.
  Dat land was met Engeland ook het eerste land dat Duitsland de oorlog heft verklaard, terwijl er geen enkele reden voor was.

 5. jef cooper jef cooper

  Ik denk dat we die mensen duidelijk moeten maken dat, willen ze een toekomst hebben in dit land, geaccepteerd worden, dat ze cultureel Nederlanders moeten worden.
  Frankrijk heeft een vijf miljoen Moslims, die in ellendige voorsteden wonen, banlieues geheten, politie durft daar alleen nog in met twee auto’s elk met drie man en zware wapens.
  Daar komen de aanslagen deels uit voort.
  Die banlieues worden ook wel de ‘Franse tijdbom’ genoemd.
  In 2005 waren daar heftige rellen, Sarkozy was toen minister van binnenlandse zaken, hij trad hard op, en werd president.
  Dank zij dit alles wordt Frankrijk steeds meer een politiestaat, de noodtoestand duurt voort, met vergaande politie bevoegdheden.
  Bewaking in treinen, ook TGV’s, is net afgekondigd, vanaf binnenkort alleen nog door bewakers niet in uniform.
  Het gezeur over zwarte piet lijkt me nog maar een begin.

 6. Henk Veldman Henk Veldman

  Jef, wil je me even uitleggen hoe je een “cultureel Nederlander” wordt en hoe je er dan uitziet?
  En als ze eventueel niet aan jou of of die van anderen voldoen zoals jullie vinden dat ze er uit moeten zien, wat er met hen moet gebeuren?
  Zou je eventueel mee willen helpen om de politie veilig door de wijken te laten rijden?

 7. jef cooper jef cooper

  Je moet eens wat naar Duitse tv kijken, daar komen regelmatig mensen aan het woord die ik voor echte Duitsers houd, maar als dan de naam onderaan voorbij komt, zie ik dat ze van Turkse afkomst zijn.
  Het is volslagen onbelangrijk hoe ze er uit zien.
  Wat je bedoelt met de politie in Franse banlieues, Frankrijk is een veel meer katholiek land dan ik dacht, en Fransen zijn trots op hun land.
  Nu Frankrijk op allerlei plekken koloniale oorlogen voert tegen Moslims wordt de kans nog kleiner dat de Moslims in Frankrijk geaccepteerd worden, en zij zich geaccepteerd voelen.
  Ik vrees dat het alleen maar zal escaleren.
  Van 1912 tot 1925 vond er grootscheepse bevolkingsuitruil plaats in ZO Europa, met ellendige gevolgen, die tot op de dag van vandaag spelen.
  Of zoiets weer gaat gebeuren ?

 8. Henk Veldman Henk Veldman

  Jef, mensen worden wel degelijk op hun uiterlijk beoordeeld. Ik heb een Iraanse schoondochter.
  Dit is van Hitler.
  “Heden ten dage heeft het Duitse volk immers, zij het ook indirect, al
  ontzettend te lijden door het feit, dat de Joden, die immers
  „Duits” slissen, in de Verenigde Staten, door de onwetendheid
  van zoveel Amerikanen voor Duitsers worden aangezien. ”

  Dit van Ephimenco in Trouw van gisteren:
  “Aan de kassa van de supermarkt, bij de apotheek, in de wachtkamers en op straat of elders hoor je vooral de keelklanken van het Arabisch, het sissende Turks of een ondoorgrondelijk straatdialect waar jongeren zonder perspectieven op kauwen. Kom op, daarvoor ben ik niet naar Nederland geëmigreerd: om verbaal, fonetisch en communicatief door nieuwkomers uitgesloten te worden.”

 9. Henk Veldman Henk Veldman

  En over Frankrijk schrijft Hitler:

  “Alleen in Frankrijk bestaat tegenwoordig meer dan ooit een innerlijke eensgezindheid tussen de plannen van de beurs, dus van de Joden, die de beurs leiden, en de wensen van een chauvinistisch gezinde nationale diplomatie. En juist om deze reden is en blijft Frankrijk verreweg de gevaarlijkste vijand.
  Dit volk, dat steeds meer vernegert, vormt, door zijn verbondenheid met het Joodse streven naar wereldheerschappij, een sluipend gevaar voor het voortbestaan van het blanke ras in Europa. Want de verpesting, die dit land tot stand bracht, door in het hart van Europa, aan de Rijn, negerbloed te brengen, is enerzijds evenzeer in overeenstemming met de sadistisch-perverse wraakzucht van deze chauvinistische erfvijand van ons volk als anderzijds met het ijzige overleg van de Jood, die op deze wijze de verbastering van het Europese vasteland in het hart wil laten beginnen, die het blanke ras wil besmetten met minderwaardig bloed, en het zodoende wil beroven van de grondslagen, die het nodig heeft, om eigen heer en meester te kunnen zijn.”

 10. je cooper je cooper

  Het zou mooi zijn als je reageerde op wat ik schreef.
  Hitler pleegde in 1945 zelfmoord, of ontsnapte naar Z Amerika, het maakt geen verschil, niemand hoorde ooit iets van hem.
  Simon Dunstan and Gerrard Williams, ‘Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, The case presented’, New York 2011

 11. Henk Veldman Henk Veldman

  Jef, je hebt er inderdaad een punt. Hitler pleegde zelfmoord. Hij was een christen. Zelfmoord plegen, dat weet ieder christen, is verboden door god.
  Dat er daarna zoveel zelfmoordterroristen zijn gekomen, kan niet anders dan dat het geïnspireerd is door Hitler én christenen.

 12. jefcooper jefcooper

  Het oudst beschreven zelfmoord verzet was helaas joods:
  Flavius Josephus, ‘Geschichte des Jüdischen Krieges’, Wiesbaden, 1978.
  Het was ook in Indo China, waar tegen de Fransen werd gevochten, niet door Moslims, niet door christenen.
  Paul Bonnecarrère, ´Par le sang versé, La Legion étrangère en Indochine’ , Paris, 1968, 2006

 13. Henk Veldman Henk Veldman

  Ik vernam net bij Arjen Lubach dat “baudet” “ezel” betekent in het Frans.
  Wat zijn we eigenlijk ezels dat we daar niet eerder achter zijn gekomen.

Leave a Reply