Skip to content

Is Rob de Wijk de derde Machiavelli?

Rob was vier. Hij trok zijn Ma jankend aan haar rok:
Rob: ‘Maááá, Jantje heeft me afgetuigd!’
Ma: ‘En wat is het probleem?’
Rob: ‘Het doet pijn! Het is onrechtvaardig! Mijn vrijheid en mijn lichaam zijn aangetast!’
Ma: ‘Gisteren hebben ook Pietje en Marinus je in elkaar getimmerd. Kom op, iedereen doet het. Dus wat is het probleem?’
Rob: ‘Ma, je bent de grootste sofiste ooit. Jouw drogreden is een tu quoque: als Pietje en Marinus mij in elkaar beuken, wil dat niet zeggen dat Jantje het ook mag doen.’
Ma: ‘Rob, hier is een goede les voor je. Moraal en logische argumenten zijn voor mietjes; echte mannen troeven anderen af in macht en slinksheid. De morele en juridische wetten moet je in je voordeel buigen terwijl je anderen verleidt om die te respecteren. Je moet doen alsof je die ook trouw respecteert om vertrouwen te wekken, om beter te kunnen misleiden. Maar als je geen kans hebt om gepakt te worden, moet je die regels schenden, doen wat in je voordeel is, ongeacht hoeveel lijken je zal maken. Daarom moet je zo snel mogelijk aan de macht komen, om geen last van regels te hebben. Ik zal je helpen. Straks schrijf ik een anonieme brief aan de schooldirectie dat Jantje, Pietje en Marinus stelen uit de geldkas en andere kinderen verkrachten. En in het weekend gaan jullie met de school rotsen beklimmen. Kieper jij die drie in een ravijn als je het op een ongeluk kan laten lijken. Zo werkt de wereld nu eenmaal.’

Tu quoque
Dit gesprek was fictief maar Rob de Wijk denkt waarschijnlijk zoals Ma. In een interview in de Volkskrant, op een vraag over Edward Snowden antwoordde hij: ‘Alsof de Russen en Chinezen zelf geen grote afluisteraars zijn. Kom op, iedereen doet het.’

Nou en? Waarom is het relevant dat de Russen en Chinezen grote afluisteraars zijn? Als de Russen en Chinezen mijn bedrijfsgeheimen stelen, moet ik blij zijn dat de Amerikanen het ook doen? En stel dat ik mijn materiaal over een wetenschappelijk werk op het internet bewaar en de NSA of Microsoft geeft al mijn werk aan Amerikaanse onderzoekers. Waarom zou ik blij moeten zijn?

Is De Wijk een machiavellist?
Maar waarschijnlijk is De Wijk een machiavellist en vindt hij dat je de macht met alle middelen moet grijpen en je vrij bent om andere mensen als wegewerpvoorwerp te gebruiken. Ook een ander onderdeel van het interview suggereert machiavellisme, want hij zegt dat Snowden het ‘landsbelang en veiligheidsbeleid op het spel’ zet. Dit suggereert dat De Wijk het landsbelang als ongebreideld ziet: alles wat in je voordeel is, mag je doen, je mag in het buitenland roven, vermoorden, verkrachten, mensen in slavernij drijven en alles doen wat in het landsbelang is.

Want slechts een machiavellist maakt geen onderscheid tussen legitieme en illegitieme belangen. Het is misschien in mijn belang om Rob’s geld te jatten, maar het is een illegitiem belang. Op dezelfde manier bestaan ook in volkenrecht legitieme en illegitieme belangen. En de Amerikanen, de Russen en de Chinezen hebben geen enkel legitiem belang om mij te bespioneren.

Slechts een machiavellist roept dat de raison d’État alle andere argumenten overtroeft, dat jij – als wieltje in de staatsmachine – slechts de bevelen moet opvolgen en slechts aan je bevelgever dociel moet rapporteren als je een lont ruikt. En verder je bek houden.

Slechts een machiavellist verleidt je met dubbele standaards en hoopt dat je dom bent en blind. Want De Wijk, de Amerikanen de Russen en de Chinezen zeggen dat je niet vrij ben om terroristische aanslagen te plegen, terwijl aanslagen een eitje zijn. Zij menen: ‘We mogen je alles aandoen wat wij willen, je bespioneren, ontvoeren, op verlaten eilanden zonder rechtszaak voor de rest van je leven opsluiten, martelen en zelfs vermoorden. Maar jij mag ons niks aandoen, noch mag jij ons in een internationale rechtbank aanklagen. En jij weet heel goed dat wij het beter weten. Capisci?’

Een goed rationeel argument is neutraal
De Wijk zegt wel dat hij zich zorgen over privacy maakt, maar dat Snowden een geheimhoudingsplicht heeft ondertekend en daardoor niet voor eigen rechter mag spelen. Snowden mag – volgens De Wijk – niet in zijn eentje het ‘landsbelang en veiligheidsbeleid’ op het spel zetten. De Wijk slaat de plank mis, omdat Snowden een groter morele plicht heeft tegenover mij, jou en alle mensen ter wereld dan zijn geheimhoudingsplicht, het landsbelang en het veiligheidsbeleid van Obama. Snowden handelt correct en rationeel als we het met een neutraal oog bekijken.

We zijn weliswaar psychologisch geneigd om naar het probleem machiavellistisch te kijken. We denken dat de Amerikaan onze vriend is en als hij andere landen berooft en onderdrukt, zijn oorlogsbuit in onze buidel zal doorsijpelen. Bijvoorbeeld als de VS Irak aanvallen steunen we de VS omdat we hopen dat Shell vette contracten zal krijgen, Shell belasting in Nederland zal betalen en Nederlanders een baan zal geven. We denken aan onze macht en sluiten onze ogen, in de hoop dat wij ook met de spionage mogen meedoen. Maar als we een neutraal rationeel argument willen, moeten we vergeten dat de VS onze vrienden zijn en dat we profijt kunnen hebben van hun misdaden.

De hemelpositie
Dus laten we neutraal kijken. Stel je voor dat we met elkaar zouden kunnen debatteren en onderhandelen in een ‘democratiekamer’, al vóór onze geboorte; bijvoorbeeld als ‘geesten’ in een denkbeeldige hemel, zonder te weten als welke persoon we geboren zullen worden. Welke gedragsregels zou je in een universeel sociaal contract zetten? Welke regels zou je aan iedereen opleggen, desnoods met geweld? En bij welk gedrag zou je dit rationeel contract als ongeldig beschouwen en jezelf weer vrij achten om alles te doen wat je wilt om jezelf te behoeden, zelfs aanslagen te plegen?

Je hebt een veel grotere kans om geboren te worden in een land net zo rijk als de stad Utrecht, dan in Amerika, Rusland, China of ergens in een machtig land. De kans is minimaal dat je de Amerikaanse triljoenen zal hebben om zeven keer meer dan de rest van de wereld aan wapens te hebben, het meest uitgebreide spionagenetwerk, middelen om de Veiligheidsraad te bespioneren, geld om de Veiligheidsraad om te kopen, en daar ook nog een vetorecht te hebben.

In de hemelpositie zou het rationeel zijn om de gedragsregels zo te maken dat jij voldoende vrijheid, veiligheid, mensenrechten hebt, ook als je in de slechtste situatie geboren zou worden. Want als rationeel wezen ben je niet bereid om Russische roulette met je toekomstige leven te spelen. Je zou nooit een contract ondertekenen waarin de machtigen de vrijheid en voorrechten zouden hebben als de Amerikanen, Russen en de Chinezen nu. Je bent niet dom.

En het zou rationeel zijn om in dat contract op te nemen dat als je toevallig als Snowden geboren zou zijn, een morele plicht tegenover alle andere mensen zou hebben om hen te hoeden tegen NSA-praktijken. En die plicht zou je voorrang geven op alle eventuele toekomstige geheimhoudingsplichten en alle illegitieme landsbelangen.

Dus zo zou je vanuit een neutrale rationele positie denken. Slechts als je een charlatan bent, denk je zoals Rob de Wijk.

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inOpiniePolitiekSofist Factory

11 Comments

 1. Serge van Erkelens Serge van Erkelens

  Een schokkend gebrek aan inzicht en visie bij Rob de Wijk.

  De Volkskrant vroeg: U vindt Snowden niet goed wijs?
  Rob de Wijk: “Nee, wat die man heeft gedaan, slaat natuurlijk nergens op. Je kunt niet een geheimhoudingsplicht tekenen en vervolgens voor eigen rechter gaan spelen. Kijk, dan moet je gewoon niet gaan werken voor de CIA of welke veiligheidsdienst dan ook.
  Snowden heeft in zijn eentje het landsbelang en veiligheidsbeleid op het spel gezet. Dat heeft hij even in zijn eentje bepaald! In mijn ogen is hij dan ook geen klokkenluider. Dat is iemand die goede zaken aan het licht brengt, en dat heeft hij niet gedaan. Ik hoop dat de Amerikaanse justitie hem dan ook hard zal aanpakken. Alsof de Russen en Chinezen zelf geen grote afluisteraars zijn. Kom op, iedereen doet het.”

  Hij vervolgt: ”..en het feit dat hij een geheimhoudingsplicht heeft getekend en tegelijkertijd geheimen heeft verraden. Daar wordt veel te gemakkelijk overheen gestapt. Ik vind de discussie over privacy namelijk heel terecht, want dat is iets waar ik me ook zorgen over maak. Maar het hek is van de dam als iedereen met toegang tot geclassificeerd materiaal dat op eigen houtje openbaar maakt. Dan is werkelijk niets meer veilig of heilig.”

  Commentaar:

  Controle op de overheid is een hoofdonderwerp in staats- en bestuursrecht. Al 400 jaar probeert de mensheid de overheidsmacht te beteugelen. Dat resulteerde in: 1. de ontwikkeling van democratie, 2. vele internationale verdragen, en 3. rechtsbescherming tegen de overheid.
  Er zijn vele soorten van controlemechanismen, en over de noodzaak daarvan twijfelt geen enkele deskundige.

  Werkt het? Bestuursjuristen zijn vaak sceptisch. Mijn professor bestuursrecht reageerde standaard op kritiek van studenten met “Hoe kan het beter? Vertel het maar. Ik sta voor alles open”. Hij zei het nooit openlijk, maar voor allen was duidelijk dat het een puinhoop vol gaten en risico’s was. Controle op bestuur is allesbehalve een gespreid bedje.

  Dus wat? De staat sucks, leve de staat! Er zit niets anders op, dan te blijven werken aan de controle op staat en bestuur. Wereldwijd is gebleken, dat alle systemen daarmee staan of vallen. Het getuigt dus van goed burgerschap, als mensen bijdragen aan die controle: naar de stembus gaan, politici in de gaten houden, belangenverenigingen oprichten, misstanden aankaarten, enz. Wie dat als plicht voelt, kan moeilijk bekritiseerd worden. En bij grotere zaken kunnen mensen zich als wéreldburger verplicht voelen. Niets mis mee. En niemand is verplicht om zich te beperken tot de lijnen die de overheid daarvoor aanbiedt. Er is ook nog vrijheid van meningsuiting, vooral ter bescherming van burgers tegen de staat uitgevonden werd. Iedereen die een grote misstand bij de overheid kan aanwijzen, is primair een ware patriot. En iedereen die dat met grote persoonlijke risico’s doet, is een held.

  ( Off topic: Mihai bepleitte eerder als oplossing: een staatsorganisatie van minimale grootte. Maar dat werkt niet. Zie de ellende van de 19e eeuw als voorbeeld. Weliswaar is de staat in zekere zin ‘de natuurlijke vijand van de mens’ zoals Mihai betoogt, maar andere mensen zijn dat zeker ook. De burger raakt de lastige staat kwijt, maar krijgt er andere ellende voor terug. En je raakt veel verworvenheden kwijt. Je gooit misschien het kind met het badwater weg. Het middel kan erger zijn dan de kwaal. Verder is de vraag wat ideaal is, minder belangrijk dan de telkens weer actuele vraag welke concrete veranderingen je wilt ter verbetering?)

  Nieuwe bedreiging door de overheid:
  Het BigBrother-gevaar is sinds de ICT groter, dan George Orwell ooit had kunnen bedenken. En spionage wordt van oudsher geacht een grote misdaad te zijn. Er wordt ongelooflijk veel geld in gestoken, omdat het ongelooflijk veel kan opleveren. De ontwikkeling vindt achter gesloten deuren plaats. Controle op de ontwikkelingen of het gebruik ervan is er nauwelijks. (Ik sprak iemand, die een telefooncentrale in een Aivd-gebouw geinstalleerd had. Hij zei, dat je binnen een handomdraai kon afluisteren wie je wou) En als het gaat over geheime diensten of het leger, heeft de overheid nauwelijks een verantwoordingsplicht. Vermoedelijk kan niets deze ontwikkeling stoppen. Politieke strategien en geheimen zullen steeds vaker op straat komen te liggen, en bedrijfsstrategieen en -geheimen ook. Overal waar grote concurrentie is, zullen mensen een ingang naar deze technologie gaan zoeken. Denk dan aan de grote verwevenheid van politiek en bedrijfsleven in de VS. Controle? Money rules.. Waarborgen? None.

  Snowden? Die waarschuwt de mensheid dus voor een nieuw groot gevaar vanuit de overheid, dat om controle vraagt. Hij laat zien, dat de overheid uiterst ver gaat met spionage en schending van privacy. Wie Orwell waardeert, moet Snowden ook waarderen. Hij is dus een echte wereldburger en tevens een held. Dit is wat goede burgers doen, als de overheid zijn boekje ver te buiten gaat. Een echte klokkenluider. Wat vindt Rob de Wijk?

  Schaadt dit het ‘landsbelang’? Is het niet in het belang van elk land om zijn overheid binnen de perken te houden? Pleit Rob de Wijk voor een geheim Nederlands miljardenproject om zijn eigen burgers en de Amerikanen af te luisteren, stellend dat elke verklikker het landsbelang schendt?

  Schaadt dit het ‘veiligheidsbeleid’? Het gaat juist om de bescherming van de veiligheid van de privacy van burgers, en de enorme belangen die daarmee gemoeid kunnen zijn. De technologie kan meer veiligheid schaden dan opleveren. En het openbaar maken van het bestaan ervan schendt sowieso geen enkel ‘veiligheidsbeleid’.

  ‘Geclassificeerd materiaal’ openbaar gemaakt? Doen niet alle klokkenluiders dat? En worden ze niet allemaal gepakt, omdat ze iets doen wat eigenlijk niet mag? Was dat niet het hele punt rond klokkenluiders, dat ze eigenlijk verplicht zijn hun mond te houden, maar op goede gronden een dringende morele plicht voelen om die open te doen?
  Als ambtenaren onder Pinochet of Videla ‘Geclassificeerd materiaal’ over misdaden openbaar maken, waarderen we dat alleen maar.

  ‘Geen goede zaak aan het licht gebracht’? Ik dacht dat de wereld blij was gealarmeerd te zijn.

  ‘Plichten ondertekend en vervolgens verraden’?! Wat ondertekenden en verraden de Amerikanen eigenlijk zoal, ten koste van de veiligheid van miljoenen? Wie verdedigt Rob de Wijk hier eigenlijk?

  De Amerikanen ondertekenden met veel vertoon allerlei internationale verdragen, ook het VN-Handvest met beginselen van zelfverdedigingsrecht en zelfbeschikkingsrecht. Ze schenden die met bakken tegelijk in hun Midden-oostenpolitiek. De inval in Afghanistan was volkomen illegaal. Zo ook de inval in Irak, met de tamelijk voorspelbare burgeroorlog, die daaraan toegerekend kan worden.

  Maar nog erger is de Amerikaanse Israelpolitiek, waarbij dat internationale recht al 20 jaar met bakken tegelijk geschonden wordt. En juist in dat verband wordt allerlei high-tech militair spul ontwikkeld, ook voor de controle op mensen, waar de wereld zo bang voor is. Hier kun je meteen zien waar die voor gebruikt wordt: onderdrukking van Palestijnen, die niets anders willen dan zelfbestuur over hun rechtmatige gebieden. En in alle Amerikaanse nep ‘vredesprocessen’ hebben ze geen enkele boodschap aan alle schendingen van ondertekend Internationaal recht. Rob de Wijk weet er alles van, ook dat er niets tegen helpt.
  Ik heb Rob de Wijk nog niet zien betogen, dat de Amerikanen hard aangepakt moeten worden.

  Waarom is Rob de Wijk dan niet kritischer, als de Amerikanen klagen over recht en moraal?? Kweenie.. heeft de wetenschap eigenlijk ooit een verband aangetoond tussen Amerikaanse buitenlandpolitiek en moraal? Is er al een theorie, waarin het bestaan daarvan voor mogelijk gehouden wordt? Een soort Einstein-Rosen Bridge van de politiek?

  Laat ik het eens formuleren in exact dezelfde formulering als die van Rob de Wijk:
  Vraag aan mij: U vindt de Amerikanen niet goed wijs?
  Mijn antwoord: “Nee, wat de Amerikanen gedaan hebben, slaat natuurlijk nergens op. Je kunt niet allerlei internationale verdagen tekenen, en vervolgens voor eigen rechter gaan spelen. Kijk, dan moet je gewoon niet gaan werken in de politiek, of in welke landsregering dan ook.
  De Amerikanen hebben in hun eentje het wereldbelang en VN-veiligheidsbeleid op het spel gezet. Dat hebben ze even in hun eentje bepaald! In mijn ogen zijn ze dan ook geen verdediger van recht en moraal. Ik hoop dat de wereld de Amerikanen dan ook hard zal aanpakken. Alsof we allemaal van dat soort misdadigers zijn. Kom op, iedereen weet beter.”
  Het feit dat ze internationale verplichtingen hebben getekend en die tegelijkertijd verraden, daar wordt veel te gemakkelijk overheen gestapt.

  Rob de Wijk: “Maar het hek is van de dam als iedereen met toegang tot geclassificeerd materiaal dat op eigen houtje openbaar maakt. Dan is werkelijk niets meer veilig of heilig.”
  Hij maakt nog niet eens onderscheid tussen normaal ‘geclassificeerd materiaal’, en materiaal waar echte foute boel uit blijkt. Het gekwalificeerd zijn is blijkbaar een heilige koe uber alles.

  Rob de Wijk maakt van mensen een pion, net zoals alle dictaturen dat deden. Sorry, maar mensen zijn op de eerste plaats mens, en niet ambtenaar. Ze zijn vrij om contracten te tekenen, maar in geen enkel behoorlijk rechtssysteem is een contract een heilige koe. Redelijkheid en billijkheid kunnen uitvoering in de weg staan. Zo ook gedwongen medewerking aan kwalijke zaken. Er kan een beroep op dwaling of bedrog gedaan worden. Of ontbinding van de overeenkomst..
  Het is nog maar de vraag, wat er onder omstandigheden precies van Snowden verwacht mocht worden?
  Maar wie daar zoals Rob de Wijk enkel een onheroepelijk “Befehl ist Befehl” tegenover zet, begrijpt maar weinig van onze rechtsstaat of van de noodzakelijke strijd om controle op de overheid. Alle misdadige regiems ooit, stelden dat zo.

  Dat de Wijk zijn eigen verstand voorbijgelopen is blijkt wel als hij besluit, dat in Snowden’s soort moraal niets meer veilig of heilig is. Het gaat hier om ontwikkeling van spionage, waarin werkelijk niets meer ‘veilig of heilig’ is. Dat noemt hij dan ‘zorgerlijk’, maar Snówden, daar hóopt hij van, dat die hard aangepakt wordt.

  Rob de Wijk is algemeen directeur van “The Hague Centre for Strategic Studies”. Die maakt niet zo maar ‘foutjes’. Wie subsidieert dat? TNO is de hoofdaandeelhouder. Er zijn lijntjes naar Clingendael en defensie. Is dat een van de bolwerken, die de verbondenheid met de Amerikanen hoger hebben staan, dan welke moraal of common sense dan ook?

 2. Mihai Mihai

  ==Rob de Wijk is algemeen directeur van “The Hague Centre for Strategic Studies”. Die maakt niet zo maar ‘foutjes’. Wie subsidieert dat? TNO is de hoofdaandeelhouder. Er zijn lijntjes naar Clingendael en defensie. Is dat een van de bolwerken, die de verbondenheid met de Amerikanen hoger hebben staan, dan welke moraal of common sense dan ook?==

  Precies. Dat wilde ik ook zeggen, om zijn salaris te stoppen, als ie toch door de VS rijkelijk wordt betaald.

 3. Mihai Mihai

  @Joke

  “Alleen als we economisch, diplomatiek en militair mee durven spelen in het mondiale machtsspel rond steeds schaarsere grondstoffen mogen we enige hoop op redding koesteren. In tijden van bezuinigingen pleit De Wijk daarom voor een verdubbeling van het defensiebudget.”

  Dus hij is een machiavellist.

 4. Serge van Erkelens Serge van Erkelens

  Rob de Wijk kreeg vorig jaar een radio-interview over Gaza. (ik vond het net)
  http://www.radio1.nl/items/65918-rob-de-wijk-over-situatie-in-israel
  Allemaal ultra-rechts, eenzijdig pro-Israel, en uiterst misleidend.

  Enkel Israelische belangen worden serieus genomen. Israelisch geweld wordt niet genoemd. De bezetting wordt niet genoemd. De toestanden die Israel in Gaza creeert ook niet. Alles over de Palestijnen is negatief. De erkenning van de staat Palestina wordt afgedaan als een kwestie van “hun kans grijpen” waar Europa in de VN niet veel aan kan doen. (alsof ze daar al niet sinds 1917 recht op hebben). De buitenlandse steun aan Hamas wordt flink opgeklopt. (alsof ze daar in Gaza veel mee opschieten) En de fraaiste leugen was natuurlijk, dat Europa (met al zijn machtsmiddelen) niets aan die kwestie kon doen. (weet meneer de strateeg niet beter??)

  Maar de meest doortrapte leugen was een andere. Israel kon eigenlijk niet anders dan een grondoorlog beginnen, om die Hamasraketten te stoppen, aldus Rob de Wijk.
  Als een gewone burger zoiets denkt, is dat nog voor te stellen. Maar een directeur van een prestigieus instituut rond strategie, met vooral een militaire optiek??:

  Grof geweld is alleen toelaatbaar als laatste redmiddel, ofwel als ‘Last Resort Option’, nadat alle andere middelen gefaald hebben. Dat is een grondbeginsel van internationaal recht over het recht van zelfverdediging, dat zelfs is terug te vinden in Amerikaanse handboeken militaire optiek. Weet meneer de strategisch topdeskundige dat niet?

  Israel heeft altijd legio mogelijkheden om de raketten geweldloos te stoppen. Palestina erkennen, de permanente kleine gewelddadigheden in Gaza staken, zeeblokkade opheffen, illegale nederzettingen ontmantelen, de Muur verplaatsen, en nog een boel meer dingen, waarvan een aantal zelfs verplicht zijn.
  Er is dus NO WAY, dat Israel legitiem kan overgaan tot gewelddadige acties. Dat is nou eenmaal zo, als je een ander land bezet houdt. Weet Rob de Wijk dat weer per ongeluk niet??

  Rob de Wijk moet een hele foute jongen zijn. Uit niets blijkt enig respect voor Palestijnse landrechten, mensenrechten, oorlogsrecht, zelfverdedigingsrecht, enz. Hij negeert dat al net zo hard als Israel zelf.

  Wetenschappelijk zou het heel interessant zijn om eens te kijken of Hamas eigenlijk het recht heeft om die raketten af te schieten? Voor hen is het sowieso een Last Resort Option, na de zionistische inlijvingsdrang van de afgelopen 46 jaar. Weliswaar mag je burgers niet bestoken, maar in dit geval zijn er heel veel argumenten, die twijfel geven.

  Sderot en Ashkelon zijn van origine Palestijnse dorpen. De bewoners zijn in 1948 met geweld verdreven.
  De Palestijnen hebben zelfs een door de VN erkend recht om naar hun bezittingen daar terug te keren.
  Zijn de huidige bewoners wel zo onschuldig? Hebben zij de Palestijnen niet verdreven? Ze hebben allemaal gediend in het Israelische bezettingsleger, of doen dat nog. Zijn die militairen ineens burger, als ze hun jasje uittrekken?
  Het overgrote deel van de Israeli’s stemt al 46 jaar op partijen, die de bezettings- en inlijvingspolitiek steunen.
  En juist degenen die het dichtst bij de Palestijnen wonen, streven het hardst naar verdrijving ervan.
  Zijn Sderot en Ashkelon ergens niet een soort militair luxekamp, waar je vrouwen ook nog kinderen kunnen krijgen? Of moet je zeggen, dat de militairen daar zich tussen burgers verschuilen.
  En kan Israel nog wel een beroep doen op de 4e Conventie van Geneve, die burgers beschermt, terwijl het zelf die conventie op talloze manieren schendt, al 46 jaar? Speciaal voor Rob de Wijk: Israel heeft dat verdrag ONDERTEKEND! 🙂

  Kijk! Dat noem ik nou wetenschap! Hier begint het interessant te worden. Het zou heel verfrissend zijn, als een instituut voor strategische studies, defensie- en oorlogsvraagstukken daar eens een goed stuk over zou publiceren. Het zou de kranten zeker halen, en Europese bekendheid verwerven.
  Het zou ook zeer stimulerend voor het vredesproces kunnen zijn, als duidelijk zou zijn, dat die raketten misschien wel legaal zijn, zolang de bezetting voortduurt. Dan moeten ze het zaakje maar snel oplossen.

  Voor geen GOUD he? Ze gaan daar nog liever dood, dan dat ze zoiets schrijven.
  En dat is de ellende van dat instituut: het etaleert wetenschappelijke pretenties, maar verkoopt in feite partijdige misleidende rotzooi.

  Mihai bedankt! 🙂 Ik had ook al een reactie op je vorige stuk, waar hele goede dingen in stonden (jammer van de eerste alinea, waar discutabele dingen in zaten). Maar door tijdgebrek kwam het niet af.

 5. realist realist

  Ik verdedig de Wijk niet in het minst.
  Maar om hem Machiavelli te noemen lijkt me zeer juist.
  Machiavelli was een trouwe dienaar, en schreef een boek om z’n baas uit te leggen hoe hij aan de macht kon blijven.
  Daar was geen woord Frans, nauwkeuriger, moraal bij.
  Ik las het, heel verstandig verhaal, realistisch, dus.
  De Wijk doet precies hetzelfde.
  Ooit zei De Wijk dingen met een morele inhoud, weet niet eens meer waarover, maar van de ene op de andere dag verdween De Wijk van de buis.
  De man moet natuurlijk ook z’n hypotheek betalen, verder las ik ooit in een artikel over hem dat hij in een mooie klassieke sportwagen rondrijdt.
  Het gaat er dus om hoe je tegen de wereld aankijkt, hoe die is, of hoe die zou moeten zijn.
  We zien aan de affaire Snowden dat het recht van de sterkste nog steeds, als puntje bij paaltje komt, het enige recht is.
  Ook zie je naar mijn mening in Egypte dat de VS zeer voor democratie is, maar alleen voor een pro VS democratie.
  De VS minister voor ‘defensie’ zit al in Cairo.

 6. Timmerark Timmerark

  Waarom zijn het toch altijd slechts idioten die het voor de zogenaamde Palestijnen opnemen?
  Ene Serge die het afschieten van raketten misschien wel legaal noemt.
  Doet me denken aan die andere idioot, Reggis, ook al zou een dwaalhoofd.

 7. Serge van Erkelens Serge van Erkelens

  @ Timmerark: In WO II hebben de geallieerden hele Duitse steden platgegooid, zeg compleet met de ‘bussen met vrouwen en kinderen’ er in, mede om ons te bevrijden van de Duitse bezetting. En dat was na ‘slechts’ 4 lullige jaren van bezetting, geen 46.

  Probeer een beetje common sense te krijgen, jongen. De Israelische bezettingspraktijken waren minstens zo erg als die L. de Jong over de Nederlandse beschreef. Je kunt die zo naast elkaar leggen, om talloze overeenkomsten te zien. De Israelische was vaak nog erger, omdat er een echt (zionistisch) verdrijvingsmotief is.
  De Israeli’s hebben minstens 10x zoveel Palestijnen ‘gedeporteerd’, als de Duitsers Joden uit Nederland. Het grote verschil is, dat die Israeli’s niet van grootschalige genocide houden. Het was genoeg om de Palestijnen de woestijn in te drijven. Albert Einstein schreef in 1948 al in de New York Times, dat die Israelische groeperingen in alle opzichten met de fascisten te vergelijken waren.

  Maar je mist het punt hier. Het gaat om een echt wetenschappelijk debat over wat mensen mogen in tijden van oorlog, zware onderdrukking en bezetting. De Europese moraal is neergelegd in het VN-handvest en de 4e Conventie van Geneve. Het eerste staat gewelddadige zelfverdediging toe, en de tweede schrijft voor dat burgers ontzien dienen te worden. (De Palestijnen zijn er niet aan gebonden, maar je moet ze even beoordelen alsof ze dat wel zijn.)

  Nou is er een grijsgebied tussen die twee. Vergelijk de geallieerde bombardementen, of de Amerikaanse ‘colateral damage’, of de vele Israelische vergeldingsacties, waarbij vele burgers de dupe worden. Die gaan allemaal veel te ver wat betreft het erkende recht op gewelddadige zelfverdediging en burgerslachtoffers.

  Maar dat er een grijsgebied kan zijn, dat is duidelijk. Ook is het onderscheid vaag tussen grote groepen burgers die samen grootschalige misdaad plegen (en dus ook slachtoffer mogen worden), en burgers die samen een leger organiseren, en het plegen van die misdaden democratisch gesteund overlaten aan dat leger. Dan zijn die (Israelische) burgers dus niet zo onschuldig.

  Maar vooral precair (en nieuw!) is de vraag, of er een ‘Last Resort Option’ kan zijn, die toelaat dat er geweld gepleegd wordt tegen de (niet zo onschuldige) burgers? (nogmaals, de gealieerden, Amerikanen en Israeli’s waren veel erger hierin)

  Dat is een echte juridische vraag. Bedenk dat (echte) zelfverdediging een rechtvaardigingsgrond is, die bestaand recht opzij zet. Dat kan in principe ook met de 4e Conventie van Geneve, en het verbod om burgers te treffen. Maar dat verbod staat er in zéer sterke bewoordingen. Er moeten dus zeer bijzondere redenen zijn, wil dat kunnen.
  En in dit geval is er een bezetting van 46 jaar, zonder enig uitzicht op een oplossing, en mét een zeer reeele verdrijvingsangst vanwege het zionistische streven naar inlijving en een staat voor (enkel) Joden. En dan alle andere redenen nog die ik noemde.
  Probeer zelf het antwoord maar te vinden, maar het aantal argumenten is wel bijzonder sterk.

 8. Serge van Erkelens Serge van Erkelens

  @ Realist: Ja, Rob van Wijk degradeert mensen tot overheidspionnen, en heeft geen enkel respect voor een eigen verantwoordelijkheid die zij als wereldburger nemen.
  Dit is echt heel ernstig. Het Westerse grondidee is, dat de wereld uit vrije mensen bestaat, en dat de overheid enkel een organisatie voor gemeenschappelijke belangen is, die scherp in de gaten gehouden moet worden op zijn functioneren.

  Maar nu zie je wat er gebeurt, als iemand teveel bezig is met strategieen, als een schaakspel met stukken. De waarde van de stukken moet vast staan, anders kun je niet spelen. Barstende pionnen moet je niet hebben. Dan moet je ineens gaan nadenken over de positie en de waarde daarvan. En de topstukken accepteren dat ook niet, om dezelfde redenen. Het is knap lastig. En dan kies je dus voor een strategische stellingname, die je eigen belangen het beste waarborgt.

  Game of Thrones, met Rob van Wijk die vindt dat alle malversaties nooit naar buiten doorgegeven mogen worden, ter bescherming van alles wat ‘heilig en veilig’ moet blijven. Zo blijft ie wel vriendjes met King Joffrey, ja.

 9. Serge van Erkelens Serge van Erkelens

  Eigenlijk leven we nog steeds in een feodale samenleving van macht en geld en manipulaties en malversaties. De levensstandaard en de mensenrechtensituatie zijn zeer sterk verbeterd, en alles is veel complexer geworden. Maar de grondstructuur van de samenleving is nog net zoals in de middeleeuwen. Weliswaar wordt het recht van de sterkste ingedamd door het recht, maar dat schept weer nieuwe machtsstructuren, waarin het recht van de sterkste veel minder ingedamd wordt. Je wil niet weten hoeveel willekeur er een kans krijgt. Geen wonder dat de Griekse tragedies en de Middeleeuwse series over rangen en standen zo herkenbaar zijn.

Leave a Reply