Skip to content

Hoeveel haat past in Jan Dijkgraaf’s duim?

De Islam is zoals voetbal: iedereen langs de lijn weet het beter dan de spelers in het veld. Vooral de columnisten. Zij weten bij elke denkbare situatie hoe de moslim zou denken en reageren. Neem bijvoorbeeld Jan Dijkgraaf in Metro. Hij schreef over een initiatief van Lies Roest van GroenLinks in Rotterdam, om een regenboogzebrapad te maken bij het Centraal Station of op de Coolsingel. Maar toen had Dijkgraaf nog 48 van zijn 99 woorden over om zijn babbelquotum te halen. Dus zoog hij iets over de moslims uit zijn duim:

“Benieuwd of NIDA, de islamitische partij die met twee zetels in de Rotterdamse raad zit, het voorstel gaat steunen. Want Nourdin El Ouali en Aydin Peksert (ja, tuurlijk, ik moest hun namen ook opzoeken) kunnen toch moeilijk tegen zo’n visuele verbeelding van Artikel 1 van de Grondwet zijn?”

Dat was makkelijk onder de gordel geschopt met fact free haatprekerij. Want Dijkgraaf had behalve hun naam ook even hun standpunten kunnen googelen en binnen 10 seconden zou hij de houding van Nourdin el Ouali over homo’s kunnen vinden, in een interview met PowNed:

PowNed: “Bij GroenLinks streed u actief voor homorechten. Gaat u dat ook nog doen bij een moslimpartij als NIDA?”
Nourdin el Ouali: “Ik pleit voor gelijkwaardigheid, ongeacht afkomst, sekse of seksuele voorkeur. Gelijkwaardigheid is een concept dat wij ook kennen in de islam. Racisme, anti-semitisme, homofobie, islamofobie en seksisme zijn allemaal kinderen van discriminatie, haat en angst.”

Dus El Ouali vocht al bij GL voor homo’s en wilde ook nog “verplichte homo-les in het onderwijs”. Maar Dijkgraaf – rechtgeaard journalist als hij is – had NIDA ook kunnen mailen en het vragen. Maar waarom zou je vragen, waarom zou riskeren je stereotypemachine vast te laten lopen?

NIDA beantwoordde mijn mail en zij zullen vóór het voorstel van GL stemmen. Aydin Peksert zal de volgende verklaring voor zijn ja-stem geven:

“Om te kunnen zijn wie je wilt zijn, en te vinden wat je wilt vinden, dienen we de ruimte voor diversiteit en de gelijkwaardigheid van alle mensen voor iedereen te respecteren en garanderen. NIDA onderstreept het belang hiervan in alle kleuren: in de kleuren van de regenboog, ook in het zwart van de roetvegen van Piet, ook in het paars van de vrouwenemancipatie, en ook in alle denkbare veelkleurigheid van huidskleuren, hoofddoeken, kruisjes, keppeltjes en baarden.”

Is Dijkgraaf onschuldig?
Nee. Want zijn fantaisistische feiten stimuleren een negatief beeld over moslims. Psychologische experimenten over argumentatie tonen twee dingen aan. Ten eerste, hoe vaker men een stelling herhaalt, hoe meer mensen de stelling voor waar zullen aannemen. Ten tweede blijven mensen een oorspronkelijke stelling geloven, ook als de stelling weerlegd is. Het is aannemelijk dat duimzuigende opinieschrijvers het publiek stimuleren om foute overtuigingen te krijgen. Bijvoorbeeld volgens IPSOS, schat 57% van de bevolking het aantal allochtonen te hoog in. Ook in Groot Brittannië geloven kinderen dat er 47% van de bevolking allochtoon is, terwijl dit slechts 13% is. In feite overschatten alle Europeanen het aantal moslims. Het is dus niet handig dat columnisten uit hun duim zuigen, terwijl ze hun vooroordelen binnen 5 minuut op Google kunnen checken.

Vrijheid van meningsuiting
Geeft de vrijheid van meningsuiting je de vrijheid om feiten uit je duim te zuigen? Niet als je correct wilt spelen. Maar als je vals wilt spelen en anderen wilt beschadigen heb je heel veel vrijheid. Want je kan makkelijk onder de grens van het strafbare blijven en alsnog negatieve vooroordelen over anderen in leven roepen en houden. Je kan zelfs met andere opinieschrijvers – bij voldoende aantal – samen een sfeer van afwijzing en haat scheppen. Je kan moslims wegpesten zonder de wet te schenden. En als iemand een moskee in de fik steekt, ook al is hij door jouw stukken geïnspireerd, kan niemand een causaal verband bewijzen tussen jouw duimzuigerij en zijn daad. Je kan dus binnen de wettelijke grenzen haat zaaien en daarom kan je de vrijheid van meningsuiting niet als smoes gebruiken voor leugens en drogredenen, als je de pretentie hebt om moreel te zijn.

Is kritiek verboden?
Nee. Maar mocht je islamcriticus van beroep willen worden, volg mijn advies: kritiek kan slechts op feiten stoelen, niet op mythes en sofismes. Anders ben je geen criticus maar slapjanus of gladjanus.Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inSofist Factory

7 Comments

 1. Herbert Herbert

  Jan Dijkgraaf een journalist noemen is teveel er. Hij is een derderangs stukjesschrijver. Hij heeft het gepresteerd om de oplage van HP/DeTijd binnen een jaar tijde te halveren. Metro draait ook rode cijfers.

  Alles wat Jan Dijkgraaf aanraakt verandert in Graus.

 2. Henk Veldman Henk Veldman

  Het is me werkelijk een raadsel hoe men er bij komt dat de islam tegen homo’s is. In de Bijbel moeten ze afgemaakt worden en dat was misschien in de tijd dat die “wetten” gemaakt werden begrijpelijk en zou je iets dergelijks mogelijk ook zien overgenomen zien in de islam, maar het wordt zelfs nergens gemeld.

 3. Tja, hoe beïnvloedbaar is de massa wel niet want hoeveel mensen lezen nu kritisch en verdiepen zich in echt de materie, het echte kwaad bestaat uit zelfgenoegzaamheid en geestelijke luiheid, daar spelen columnisten “die vals willen spelen” inderdaad gretig op in.

  Zover mijn kennis strekt op dit terrein en dat is helaas niet al te ver wordt homoseksualiteit zowel in de Bijbel als in de Koran afgewezen.

 4. Henk Veldman Henk Veldman

  Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_en_homoseksualiteit en http://www.vice.com/nl/read/de-koran-heeft-niks-tegen-homos
  De Bijbel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom_en_homoseksualiteit#Leviticus_18_en_20
  Die “doodstraf” is overigens wel verdedigbaar. Stel je voor dat er toen aids bestond. Toen het zich 40 jaar geleden zich manifesteerde had men er nog geen antwoord op. Bijna iedereen ging er aan dood. Momenteel is het nog strafbaar als je een (onbeschermde) seksuele relatie hebt met iemand, terwijl je weet dat je een geslachtsziekte hebt en deze niet aan je partner meldt.
  Zo’n geslachtsziekte zou een paar duizend jaar geleden er toe hebben kunnen leiden dat een hele stam besmet raakt. Dan is het beter om de “zieken” maar direct af te maken. Immers seksuele driften laten zich slecht beheersen.

 5. Bedankt voor de verhelderende links.

  Duizenden jaren geleden had men medisch gezien praktisch nergens een adequaat antwoord op, toen gold slechts “the survival of the fittest”.

  Dat de seksuele geaardheid een keuze betreft, zoals de Moslims beweren lijkt me een onzinnige redenering, ik meende dat Swaab destijds al had geconstateerd bij obductie dat de structuur van het brein van homo’s en hetero’s nogal verschilt, misschien zou je het inderdaad als een aangeboren (genetisch defect) kunnen beschouwen, of je er daadwerkelijk iets mee in de praktijk gaat doen of je laat weerhouden door je religieuze overtuiging berust op een persoonlijke keuze.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Het gaat er niet om dat de geaardheid een keuze is. maar het kiezen voor een man of vrouw waar het om seks/liefde gaat. De koran laat je in die keuze vrij (althans in een aantal teksten)
   Dat men op religieuze gronden een afkeer heeft van homo’s komt omdat men niet begrepen heeft (en meestal nog niet begrijpt) dat het verbod (met soms de doodstraf) te maken had met de angst dat men ziektes kon oplopen. Ziektes waar men geen antwoord op had.
   Je kunt ook iets anders als voorbeeld nemen.
   Het koosjer of halal slachten staat uitgebreid beschreven in de Bijbel en Koran. Men is het verplicht. Echter er zit geen straf op als je het niet doet. Als je de beschrijving leest zie je dat het accent ligt op hygiëne én om te voorkomen dat het dier zo min mogelijk lijdt. Een onderdeel ervan is dat je moet bidden en het dier danken voor wat hij voor je heeft gedaan. Het gaat echter niet om het gebed zelf. Wij zoude zeggen, spreek het dier kalmerend toe, daar wat het rustig van. Je moet ook voorkomen dat andere dieren zien dat het geslacht wordt. Dingen die dus nu niet meer hoeven (en zelfs verboden zijn) omdat we nu een verdoving kennen die voorkomt dat het dier pijn lijdt. Een paar duizend jaar geleden kende men dat nog niet.
   Verder is het geen genetisch defect maar een afwijking net als bijvoorbeeld rood haar. Mijn vrouw heeft rood haar en is er vroeger nogal eens mee gepest en gediscrimineerd. Ik heb blond haar net als onze dochter. Wij worden nooit daarmee gediscrimineerd. Onze dochter werd echter wel eens gediscrimineerd om iets wat ik ook heb, maar nooit om werd gediscrimineerd. Bij haar is het namelijk wél een afwijking. Ze valt op vrouwen.
   Ik heb ooit een pest aan homo’s gehad. De reden was dat ik ooit verkracht ben (ik was tóen minderjarig, n.l. 18 jaar) door een homo. Begrijpelijk toch m’n homohaat? Echter er klopt natuurlijk niks van. Ik werd niet door een homo verkracht maar door een hufter. Miljoenen zo niet miljarden vrouwen/meisjes kunnen bevestigen dat ze juist niet door homo’s zijn verkracht.
   In de Bijbel staat ergens dat als je verkracht wordt en je bent binnen gehoorsafstand van het dorp en je roept niet om hulp dat je dan gedood moet worden. Zoiets vindt je nergens in de Koran. Mijn 9 jarig zusje zou volgens de Bijbel gedood moeten worden. Ze had best kunnen roepen toen ze werd verkracht.

 6. Je relativeert het zelf al door te stellen, de Koran laat je in die keuze vrij, “althans in een aantal teksten”, net als in de Bijbel wordt je eveneens geconfronteerd met teksten die elkaar tegenspreken, ik weet niet of ik zou kunnen onderschrijven dat de religieuze afkeer van homoseksualiteit slechts te maken heeft angst voor ziekten die men zou kunnen oplopen, maar of het tevens niet een kwestie is van het indruisen tegen het religieuze gedachtengoed.

  Ik meende dat Swaab het benoemde als een genetisch defect, (erfelijke afwijking?) maar stel wanneer dat niet het geval zou zijn, dan zaten wij hier nu niet te typen, ruimteschip aarde is echter vergeven van organisch leven dus ééntje meer of minder maakt ook niet uit en uiteindelijk kiest niemand zijn eigen geaardheid dus wat mij betreft , ieder diertje dan maar zijn pleziertje en discriminatie is sowieso altijd fout waar het dan ook maar betrekking op mag hebben.

  Als je een dergelijke traumatische ervaring heb gehad kan ik me wel voorstellen dat je een pest aan homo’s had, je associeert dat gegeven toch met homoseksualiteit terwijl je uiteindelijk de verkeerde tegenkwam, heb je op oudere leeftijd nooit verhaal kunnen halen.

  Natuurlijk is deze tekst absurd, maar wat er in de Bijbel staat moet je ook een beetje zien in de tijd en de cultuur en plaats waarin de teksten zijn geschreven, hetzelfde is van toepassing op de Koran.

Leave a Reply